Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013"

Transkript

1 Informellt och roligt med professorn innan vetenskapscaféet skall börja. Kultur och kunnande Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013 För Hallands Bildningsförbund, Charlotte Sikö Helin Januari

2 Förord Denna rapport är skriven för kännedom till arrangörer, medverkande samt andra institutioner och enskilda som aviserat intresse. Därför är den jämförelsevis brett hållen med en genomgående bilddokumentation. Bilderna är för internt bruk och får inte spridas/publiceras enligt gällande lagar. Original, pressklipp, broschyrmaterial etc kan lånas via Bildningsförbundet Halland januari 2014 Charlotte S Helin En halländsk student får träffa sin förebild, Christer Fuglesang Innehållsförteckning Förord...2 Bakgrund...3 Organisation: Samarbetsparters. Arbetsstrukturer...3 De stora behoven: Den trötta hjärnan. Att delta för att förstå...4 Ekonomi och förutsättningar: Budget. Marknadsföring...5 Redovisning av arrangemangen: Vetenskapscaféer augusti 2012 december KammarFysikEnsemblen Övriga arrangemang...13 Kunskapsknallarna...14 Slutsatser...18 Kunskapsknallarnas transformering till Science Safari...18 Platser...19 Arrangörer, medarrangörer, medverkande

3 Bakgrund Kultur skapas av människor och genom människor. All kultur präglas av de kunskaper mänskan har praktiskt och/eller intellektuellt. Vetenskap och Kultur som är förlagt till Hallands Bildningsförbund har under ett antal år metodiskt arbetat för att utifrån Hallands speciella förutsättningar hitta alternativa former för vetenskapskommunikation och popularisering. Forskare, experter och andra sakkunniga från olika institutioner möter här allmänheten i nya miljöer och gränsöverskridande sammanhang. Människan är sig lik i sitt behov av att förstå och tolkar därför efter bästa förstånd utifrån de kunskaper som finns till hands... Vetenskap och Kultur, VoK, har under perioden fokuserat på Vetenskapscaféerna, Kunskapsknallarna och Kammarfysikensemblen, alltid i samarbete med olika föreningar och/eller institutioner. Härtill kommer arrangemang av speciella föreläsningar eller fältstudier, också i samarbete med andra. Gemensam nämnare är det livs levande MÖTET mellan människor samt att publiken får tillfälle att ställa frågor. VoK verkar genom ett ideellt, regionalt nätverk där bl.a. högskolan, regionsjukhusen, bibliotek och museer ingår, med Hallands bildningsförbund som nav. VoK innebär skräddarsydd vetenskapskommunikation som förmedlas djupt seriöst, ofta nyskapande men ändå roligt, spännande och folkbildande i dess bästa bemärkelse. Allt med fri entré. För mer information se Redovisning av Halland Universum år 2009, Vetenskap och kultur annorlunda vetenskapskommunikation i Halland samt Annorlunda regional vetenskapskommunikation Organisation Samarbetspartners Nästan alla våra ursprungliga samarbetsparters har sedan starten genomgått förändringar. Ett syfte under den gångna tiden var att försöka permanenta olika delar av verksamheten genom att fördjupa samarbetena men kartan har inte alltid stämt med verkligheten. Alla organisationer, institutioner och föreningar består av enskilda individer och sådana har en benägenhet att vara levande... Det tas andra politiska beslut, tjänstemän slutar eller flyttar, eldsjälar tröttnar eller försvinner av andra orsaker. Istället kommer nya personer in i bilden som kanske har andra preferenser och prioriteringar vilket för vår del har inneburit att vi lämnat några tidigare partners. Å andra sidan har det också blivit tvärtom, nya krafter har tillkommit, partners har stärkts eller helt nya möjligheter har öppnats. 3

4 Arbetsstrukturer Ingenting gör sig av sig själv särskilt inte evenemang som bygger på uppsökande tvärkultur. Ett lyckat arrangemang föregås alltid av hårt arbete med förberedelser på olika håll. Planeringsmöten, förankring, headhunting, praktiska förberedelser, information på alla håll och nivåer, genomförande med närvarande moderator /värd, efterarbeten, sammanfattningar, utvärderingar etc Med förankring menas att i strängt taget alla arrangemang kopplas en eller flera föreningar eller organisationer in. För varje kontakt måste nya hänsyn tas och arrangemanget anpassas efter de lokala förutsättningarna. Detta betyder att något sällan kan gå på rutin utan varje sak måste myllas ner på rätt sätt och det kan bara göras genom samarbete med dem det direkt berör, utan mellanhänder. Det andra förnimmer men inte vi De stora behoven Den trötta hjärnan Trenden i samhället är att man i allt större utsträckning samarbetar och därmed informerar sig inom andra ämnen. Tvärvetenskap ligger helt enkelt i tiden om man vill hänga med i vad som händer men framför allt förstå varför det händer och vad vi har med det att göra. Verksamheten involverar per definition många områden och tangerar all tänkbar mänsklig aktivitet. Våra liv blir allt mer komplexa och vi ingår ju faktiskt i ett gigantiskt humanekologiskt experiment med hälsofientliga arbetsmiljöer, processad och/eller för mycket mat, (på sina håll överdrivet) fokus på media som hemsidor, facebook, instagram etc för att inte tala om tekniker som androider, 3D-skrivare, nanoprodukter etc. Nu har människor i alla tider varit rädda eller tveksamma mot det nya och okända men idag finns det en avgörande skillnad. Vi inte är biologiskt rustade för detta, våra hjärnor hänger inte med och vi får en massa sjukdomar som knappt fanns förr eller ens finns hos vissa folkgrupper. Detta dyker ideligen upp på ett eller annat sätt inom ramen för våra olika arrangemang. Behoven av att delta och förstå En annan iakttagelse när man är ute bland folk är ett väldigt behov av att förstå sammanhang, de stora linjerna och mer övergripande resonemang. Särskilt bland barn och ungdom märks detta och inte sällan framkommer djup oro för att man måste ta beslut eller agera utan att man fattar vad det handlar om. Internet och google är fantastiska medel men det räcker inte om man inte har mognaden att göra rimliga sökningar och bedömningar. VoK:s funktion skulle kunna sammanfattas som: Att skapa möjligheter för folk i allmänhet och barn/ungdom i synnerhet att själv upptäcka samband och se helheter. Inga påbud i världen kan ändra på våra biologiska konstitutioner och villkor men med faktisk kunskap kan beslutsfattande politiker och tjänstepersoner att vi utvecklas åt rätt håll. Det vore riktigt roligt att få arrangera speciella vetenskapscaféer riktade till just beslutsfattare. Inget ont om föreläsningar eller paneldiskussioner men den informella tonen och formatet på caféet gör det speciellt. Forskaren/experten har också en vilja att popularisera för kunskapskommunikationens egen skull vilket säger en hel del. 4

5 Den oväntade insiktens förundran Ekonomiska och praktiska förutsättningar Budgeten Mot bakgrund av ovanstående kanske VoK kunde erbjudas fler stolar istället för att riskera hamna mellan dem dvs det hör hemma inom kultur, inom utbildning, inom samhällsutveckling och i väldigt hög grad, hälsa då allt vi kommer i kontakt med påverkar vårt allmäntillstånd. Hela konceptet bygger på att inblandade samarbetsparters avstår från affärstänk dvs bjuder på hyra, personal, bidrar i marknadsföringen etc. därför att ALL kunskapskommunikation förutsätts vara tillgänglig för envar och därmed fri från entréer. Naturligtvis är verksamheten inte fri från omkostnader. Forskaren/experten tar inget arvode annat än vår eminenta kasse med föredömligt innehåll (Fair Trade, Kravmärkt cacao, frukt-godis, kryddor o.likn. samt muggen med vår logga). Ersättning för resa och ev. övernattning utgår också. I många fall behövs annonser i lokala media och det är inte alla i länet som stöder tanken på fri entré. Övriga kontanta utgifter har varit transporter, bil/släphyror, materialkostnader, administration, löner mm Marknadsföring Alla inblandade parter har på sina sätt sett till att marknadsföra arrangemangen via hemsidor, i pressens almanackor, annonseringar och nätverk. Sidan med e-posten är ett centralt verktyg att nå ut till många. Efter varje arrangemang får alla nya besökare lämna sin e-postadress och får därmed fortlöpande information om kommande aktiviteter. Det finns även en grupp på Facebook men just sociala media hör också till det som behöver ses över.. Medialandskapet ser helt annorlunda ut nu jämfört med bara för ett par år sedan. Framför allt är det kraven på de sociala funktionerna som är mycket större men man får inte glömma de 10% av befolkningen utan internet!. Det finns ingen knuten till VoK som har webbkompetens, minst av allt nuvarande administratör (En besökare påpekade att vår hemsida verkar vara gjord av en 5-åring...) Någon som kan hantera hemsidan några timmar i veckan vore därför önskvärt 5

6 Media Såväl radio som samtliga tidningar (utom gratisvarianterna) har uppmärksammat de allra flesta arrangemangen med väl avvägda och välskrivna rapporteringar samt intervjuer med många av de gästande forskarna. Detta gäller både på nätet och i papperstidningen. Redovisning av arrangemangen fr.o.m juli 2012 t.o.m december 2013 I samtliga fall står Vetenskap och kultur antingen huvud eller medarrangör. Andra huvudarrangörer är angivna efter respektive evenemang. I övrigt hänvisas till medverkandelistan längre fram i rapporten. Vetenskapscaféer Caféerna äger rum i ett tillfälligt eller riktigt café, experten berättar ca 35 min, i regel utifrån bilder utan datorer!- eller föremål och sedan är det fritt fram för frågor via en moderator. Fri entré överallt, publiken har varierat från ca 20 till över 200 men de mindre caféerna blir mer intima och skapar de bästa samtalsklimaten. Antal caféer: 24 st Vetenskapscafé när det funkar som bäst sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Naturens läkemedel Professor i organisk kemi Olov Sterner som forskar internationellt på biologiska substanser säger: det är dags att återvända till naturens eget skafferi efter läkemedel. 30 sep kl :45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Vad är nu detta och hur är det möjligt? Roligt och ovanligt närsynt med forskare som arbetar med SEM, SvepElektronMikroskop, som kan göra närmast ofattbara förstoringar. 6

7 En djupt engagerande ung kemist och forskare 7 oktober kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé "Läkande för människan, men livsfarligt för fågeln - vad händer när smärtstillande läkemedel sprids i miljön?" Kemiforskaren Estelle Larsson från Lund rapporterar och diskuterar. 2o oktober kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Strålande tider professor Bertil Persson, medicinsk radiofysik, pionjär inom magnetkameran, pratar om lågfrekvent strålning och biologiska processer. 25 oktober Ladies Evening i Laholm Vetenskapscafé: "Att få bli den man är" Om hur våra personligheter formas genom medvetna eller omedvetna strukturer och värderingar. Alla vet att det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor men det är större skillnad mellan oss som individer än det är mellan könen. Testosteronpåverkan under första trimestern. Bägge händerna tillhör kvinnor. 28 okt kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé: "Med andra ögon" Zoofysiologen och forskaren Olle Lind, Lund undersöker hur fåglar uppfattar omvärlden. Han berättar om andra färger, former, rörelser och åtskilligt osynligt som vi inte har en aning om. Olle har med sig en låda roliga exempel som ni får titta närmare på 7

8 4 nov kl 14-14:45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Ögon Vi ser inte bara med ögonen, synsinnet är komplicerat- och bedrägligt! Hjärnan registrerar en väldig massa som man inte har en aning om. Synintrycken påverkas av en lång rad biologiska orsaker som ögondoktorn Åke Wieslander berättar mer om. 24 nov kl :45 Teckningsmuseet, Laholm: Det avslöjande kroppsspråket Större delen av all vår kommunikation är icke-verbal dvs det spelar sorgligt liten roll vad vi själva tror att vi har sagt... Alldeles särskilt de första minuterna av ett möte, en föreläsning, ett framträdande. Ett underhållande café om kognition med Hugo Tham, regissör och dansare 1 december kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Vår bildstyrda kropp lektor Kent Sjöström om det faktum att vår kropp styrs genom inre bilder. T.ex. många artister och elitidrottare utnyttjar detta i sin visualiseringsmetod men det är tillämpbart på oss alla. Pia Thörngren, professionell dansare samt kärnfysiker vid KTH 8

9 17 feb kl 13 Tjolöholms slott,vetenskapscafé : Vad djuren märker men inte vi Märkliga upptäckter om fladdermöss som ekolodar, guldhamstrar som känner vibrationer, elefanter som pratar med infraljud, kinesiska grodor som pratar med ultraljud,skalbaggar som ser värmet... Zoofysiologen Olle Lind med rekvisita, Lunds universitet. Sön 3 mars kl 14-14:45 Vetenskapscafé på Hallands konstmuseum, Halmstad: Doktorn tänker. Den mycket erfarne hus-och distriktsläkaren Per Herrström har sett, hört och mött det mesta bland mänskliga åkommor. Han funderar över skillnaderna mellan symptom och diagnos. Det kan vara två helt olika saker med allt vad det innebär. 16 mars kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé Värt att veta Docent Hans Welinder, Medicinska fakulteten, Lunds universitet med pinfärsk kunskap bl.a. om buller och partiklar inte minst på barn. Riktigt intressanta, tankeväckande rön som inspiration till resoluta åtgärder i vår vardag Sön 7 april kl 14 Hallands konstmuseum, Halmstad: Jane Austen. Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland, är en stor kännare av den välkända engelska författarinnan vars många verk har filmatiserats otaliga gånger och som var ett lysande föredöme på flera sätt. 9

10 20 april kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé "Fantastisk forskning" Han är partikelfysiker och mitt uppe i ett världsprojekt för fantastisk forskning. Möt Mats Lindroos,tidigare på CERN där han bl.a. producerade partiklar för medicinskt bruk och nu chef för acceleratordivisionen inom internationella jättesatsningen ESS utanför Lund. Mats Lindroos 21 sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: IT-brotten du aldrig ser... Forskaren Mattias Weckersten undervisar bl.a i underrättelseverksamhet och spårning på internet något alla internetanvändare får känna på. 25 september kl. 19:30, Världsarvet Grimeton: Markens hemligheter Christer Andersson, tidigare forskningsingenjör är nu ledare för arbetet med georadar som bl.a. kartlägger Åhs kloster utanför Varberg. Det är ett fascinerande instrument som kompletterar den vanliga, grävande arkeologin. Wardhberg 28 september kl. 20 Strålande vetenskapscafé och Stor stjärntittarkväll oavsett väder på Unnaryds hembygdsgård med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn 6 oktober, Skördefest på Tjolöholm slott Vetenskapscafé kl kg goda vänner" Du är aldrig ensam och det är faktiskt rätt trevligt att upptäcka det. Utan dessa vänner överlever vi inte och här får man veta varför vi borde födas i ett stall! För den nyfikne: vi har med en apparat som avslöjar var de håller hus... Forskaren och mikrobiologen Ingegerd Sjögren. Sön 13 oktober kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Att få dem på andra tankar. Elisabeth Mühlhäuser sinolog och humanekolog, Lunds Universitet och Smittskyddsinstitutet berättar om vad vi kan lära av varandra. Det gäller grundläggande saker som miljötänkande, hälsovård. Är det någon som kan ge en positiv bild av Kina så är det hon.. 10

11 Tisdag 12 nov kl 19 Vetenskapscafé, biblioteket i Falkenberg, professor Gösta Gahm, Stockholms universitet, berättar på sitt mycket speciella vis utifrån världens skarpaste bilder om Vintergatans bloss, de fantastiska nebulosorna. 26 oktober kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: När ljudet styr dina val... Vi är ofta omedvetna om ljudets betydelse men en hel del i vår vardag är ljuddesignat. Låsets snäpp som inger förtroende, rätta stolknarret i bilen, kexpaketets prassel, ljudet i hissen etc. Ljud och hjärna är ett stort, brett forskningsområde som Frank Mossberg, koordinator, Ljudmiljöcentrum vid universitetet i Lund kommer att berätta om. Sön 10 november kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Uppåt väggarna himmelskt... I museets bonadsutställning finns en bonadsmålning som är mycket speciell och även naturvetenskapligt intressant. Arne Sikö, civ.ingenjör, läroboksförfattare förklarar, berättar och kopplar till mångtusenåriga avbildningar. Folk var faktiskt inte dummare förr...! 19 november kl 18 Falkenbergs stadsbibliotek Vetenskapscafé: Nanopartiklar för konsumenter Professorn, forskaren Håkan Pettersson, Lunds universitet samt Högskolan i Halmstad, förklarar vad nanoteknik innebär i praktiken, hur det används, kan användas, faror och välsignelser. Den finns ju redan i tyg och kläder, hudprodukter, papper, datorer, glasindustrin...eller hur är det med det? 23 november kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Du tänker som du äter... Professor Lennart Minthon är engagerande och en av de världsledande inom neuropsykiatrisk forskning. Är fn chef för minnekliniken vid MAS och kommer att berätta om kostens betydelse för hjärnans funktion. 11

12 Kammarfysikensemblen Kammarfysikensemblen är en professionell grupp musiker och "science-estradörer" som kombinerar naturvetenskap med humaniora, musik och teknik, alltid med glimten i ögat. Ensemblen som även framträder på mindre besättning består i sin helhet av: Andreas Lindgren /Gunnar Nilsson klaviatur, Peter Skoog-violin I, Ulrika Årman- violin II, Kajsa Larsen -viola, Anna-Stina Mühlhäuser- cello, Torbjörn Jansson- humanist, Arne Sikö- fysiker samt Charlotte S Helin - röd tråd. Antal föreställningar:7 st (5 planerade föreställningar framflyttade till 2014) 11 september Wapnö gård Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Onsdagen 22 augusti kl 19, Borggårdskällaren, Halmstads slott: Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Fredag 26 april kl 19, Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2013 "En oviss vetenskapskonsert med Kammarfysikensemblen" Gladlynt historia om bl.a. gamla hjärnan, kometer, skogsdoft, kaos, hästar, kvantfysik och grundforskning (= man vet inte vad men gör det under kontrollerade former) Medverkande: Kvartetten, fysikern, humanisten, röda tråden samt Elvisp Resley. Onsdagen 28 augusti kl 19,Slottskällaren, Kammarfysikensemble tänder på Musik på slottet En rolig historia om flygande kineser, hemliga budbärare, eld, Jakobs stege och annat värt att veta inför Fyrverkerifestivalen med musik bl.a. av Mozart, Schuman, Lasse Dahlqvist, Paul Simon och Rachmaninoff. 1 oktober kl 19:30, Immanuelkyrkan, Halmstad Fyndigt folk från förr Musikaliskt och handfast med Kammarfysikensemblen om sex mycket speciella öden i gamla Halmstad. En renässansapotekare, en förevigad fysiker, en världsunik stadsingenjör, en hemlighetsfull pionjär, en väldigt känd som vi inte kan förbigå (inte Gessle), en vanlig person som var före sin tid och så den där med bilen på Norra vägen... Med anledning av FGH: s 90 årsdag 12

13 28 november kl 16: Högskolan, Kammarfysikenensemblen underhåller Christer Fuglesang... 5 december kl 16 Halmstads Teater, "Blinka lilla hjärna..." med Kammarfysikensemblen. Arr: Utbildningsförvaltningen Övriga arrangemang Antal: 5 st 6 feb kl 19, Visionen, Högskolan i Halmstad Spännande och fullt begriplig föreläsning av populariseringens nestor och favorit, professorn i astronomi Gösta Gahm, Stockholm: Jorden i ett kosmiskt perspektiv - om kända och okända krafter som påverkar allt på vår planet. 6 september kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Mörk materia och mörk energi högaktuell föreläsning med forskaren och radioastronomen Cathy Horellou, Onsala Rymdobservatorium. Cathy som talar perfekt svenska berättar om ja, vad skall man kalla 95 % av universum som ingen känner till...? 16 oktober kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Jakten på liv i universum Höstföreläsning med docent och astronom Peter Linde, Lunds universitet om sökandet efter liv på andra planeter samt var forskningen befinner sig just nu. 27 feb kl 14 Hallands konstmuseum Så långt ögat når Redovisning av ett pilotprojekt med syfte att hitta en samarbetsform för humanister och naturvetare. N-elev på Kattegattgymnasiet och fotoelev på Sturegymnasiet har under professionell ledning, fjärrstyrt och fotograferat med ett teleskop i Oxie. N-eleven har även fjärrstyrt ett skolteleskop på Onsala och gjort mätningar på Vintergatans armar, fotoeleven har fotograferat stjärnhimlen med olika kamerametoder. Samarr.ASTB, Komtek, Länsmuseet m stöd av Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen i Halmstad 13

14 Kunskapsknallarna Forskarna/experterna/pedagogerna tar sitt pick och pack ut på gator och torg eller hakar på särskilda evenemang. Folk får pröva, titta, lyssna, fråga precis vad de vill och många gånger har det hänt något. Så roligt att få något nytt att tänka på är en typisk kommentar. Antal knalleri: 21 st Strålande dag på Världsarvet Grimeton Testa mobilstrålning, tänd lampor i mikron, bli helad av kvicksilver, titta närmare på röntgen, se dig med värmekamera m.m. Hela (nästan) vårt elektromagnetiska spektrum finns representerat här. Lyckan står den djärve bi september Kunskapsknallarna på Bok och biblioteksmässan i Göteborg 29 september kl. Rådhuset, Falkenberg, Kunskapsknallarna och bokbussen Humlan "Hur långt kommer man på en banan" Roligt och annorlunda om kropp, energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork bl.a. Civilingenjören, uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, Bokbussen Humlan 13 oktober kl. 18 Stjärntittarkväll på Nyarps hembygdsgård. Med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn arrangerar vi en helkväll på den vackert-och mörkt!- belägna gården i krokarna mellan Långaryd och Unnaryd. Skulle det bli busväder så hittar vi på annat inomhus Det är ett samarrangemang med ett flertal föreningar och stöds av Kulturnämnden Hylte kommun. 14

15 30 oktober kl. 13 skollovsarrangemang Titta på solen genom ett riktigt solteleskop vid Falkenbergs stadsbibliotek. Inne i biblioteket kan du lära dig mer om vad som händer i kroppen när den träffas av ljus. Spännande värre och mycket har du säkert inte hört förr om du inte är läkare. (Synvillescience, Pedagogiska experiment kring seendet på Hallands Konstmuseum. Även förstudie till utveckling av Kunskapsknallarna) 23 november kl 17 Stjärntittarkväll på Tjolöholms slott, kort introduktion i slottshallen och sedan samling på den sagolikt belägna terassen. Obs entré till julmarknaden 15 december kl 11-13, Strandgatan 20, Vetenskapscafé och sedan julklappstillverkning. Kl 11: Smått musikaliskt vetenskapscafé om röda näsor, Betlehemsstjärnan och hästkrafter med delar av Kammarfysikensemblen. Den som vill kan få göra rekorderliga julklappar och SMUscouterna är redo att hjälpa till: färsktrillade doftkulor, handkräm, läppglans, slime och badbomber. Kl 12: Cafésamtal med Bodil Lindroth, f.d. receptarie som minns såväl det som fanns i hyllor, skåp och lådor som den breda kompetensen hos de som arbetade där. Dessutom bildspel om gamla Halmstad och apoteksgrunkor ur museets hemliga gömmor. 15 januari Stjärntittarkväll med start inne på Teckningsmuseet kl 18. Busväder? Spelar ingen roll, det finns mycket att visa, berätta om och diskutera. Var och en får en stjärnkarta och tips om hur man orienterar sig när himlen är klar. 15

16 VoK samlar vetgiriga av alla slag och alla åldrar 23 mars kl 13:30-14 Stadsbiblioteket, Halmstad, The Victorian Internet som utgår från människans eviga behov av att kommunicera, allt ifrån armar och ben, röksignaler, optiska signaler, telegrafering, världsarvet samt lite om en piratflagga. Fakta, demonstrationer samt allsång... Medverkande: Kunskapsknallarna som för dagen består av gnist Arne Sikö, gnist Torbjörn Jansson samt gnista 23 mars kl Naturum Getterön, Varberg: Earth Hour Under en timme släcker man ner så mycket det går över hela världen som en manifestation för miljön. 2 april kl 14 Falkenbergs stadsbibliotek Påsklovsaktivitet Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen från Lund som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. 4 april kl 14 Café Strandgatan 20, Halmstad Påsklovsaktivitet: Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen Peter Hemberg från Tycho Braheobservatoriet utanför Malmö som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. Inte i himlen alltså utan i rymden...han kokar också en stjärna och beskriver det mesta om dess liv. 6 april Påsklov på Tjolöholms slott, Slottshallen kl Kunskapsknallarna "Hur långt kommer man på en banan? Roligt och annorlunda om kropp,energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork Civilingenjören,uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, 16

17 17 april Halmstad Andersbergs bibliotek, kl 15-17: "Science for girls" Rolig teknikverkstad för flickor i samarbete med KomTek, Halmstad 24 april, Strandgatan 20, Halmstad Gammaldags vårmarknad Blanda som du vill På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser från raketbränsle till pulver mot värk. Det finns fortfarande folk med genuina branschkunskaper som pensionerade apotekare, receptarier, sjuksköterskor, veterinärer och några av dessa som var med förr, finns på plats idag. färsktrillade doftkulor, handkräm,läppglans, badbomber mm. 29 september, Stortorget Marknadsapotek i Laholm På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser och blanda till nästan precis vad som helst. Några som kan är här och hjälper dig att göra färsktrillade doftkulor, handkräm, badbomber. Varje färdiggjord portion (0,7 dl) kostar 5 kr och pytsas i en burk med lock. 23 november kl 17 Vetenskapscafé oavsett väder-i kulturreservatet Yttra Berg, Aronsgården, ett perfekt ställe mellan Ullared och Gällared. För ett par år sedan gjordes en omfattande pollenanalys i marken som kunde ge data ca 5000 år tillbaka. Bl.a kunde forskaren pricka in Lilla istiden och det skall vi berätta mer om. (Pollenanalysen redovisas f.ö i det angränsande museet) Har vi tur med vädret sätter vi upp några teleskop i denna becksvarta trakt! 17

18 Fullt hus på Aronsgården, Kulturreservatet Yttra Berg, Gällared Slutsatser VoK har landat i en verksamhetsstruktur där nyckelbegreppen är tvärvetenskap, samarbete och flexibilitet. Vetenskapscaféerna är populära hos alla parter genom sitt opretentiösa format, Kammarfysikensemblen är alltid synnerligen uppskattad men så speciell att den kan behöva fortsatt stöd. Vetenskapscaféerna, Kammarfysikensemblen och föreläsningarna/panelerna förutsätter långsiktighet, allt ifrån 3 månader som är minimum till nästan två år. Vad VoK skulle behöva är ett ekonomiskt stöd över mer än ett år i taget. Långsiktighet innebär också kontinuitet och kunde man se efter hur man gör med vetenskapskommunikation på andra platser i och utanför Sverige, finns där kanske uppslag som vi kan applicera på vår verksamhet. Det gäller då medfinansiering, resurser att erbjuda arbetsuppgifter till sökande, samarbete över regionala och nationella gränser etc. Innevarande år 2014 skall olika vägar undersökas och eventuellt prövas. Kunskapsknallarnas transformering: Vi har hela tiden noterat ett ständigt växande intresse, rentav behov, för de här opretentiösa, roliga men ändå högkvalitativa, gedigna och effektiva formerna men nu krävs en radikal, praktisk omorganisering. Det går inte längre att släpa runt utrustning i torftiga lådor, hyra partytält, släpvagnar, ideligen söka tillfällig förvaring och trolla med underhåll. Det enda rimliga som skulle svara upp är en experimentbuss som har bokbussen Humlan vid Falkenbergs bibliotek som förebild. Europas första mobila science center, en experimentbuss (handikappanpassad) med permanent bibliotekshörna, helt inriktat på att praktiskt, med alla sinnen pröva-testa-lära-inse. Bussen är alltså en direkt konsekvens av det mångårigt samarbete mellan våra partners med Kunskapsknallarna. Science Safari Vid slutet av 2013 bildades därför formellt den ideella föreningen Science Safari med syftet beskrivet ovan och styrs av Hans-Erik Eldemark, Science Park vid Högskolan i Halmstad, Anna Holmström, Hallands museum, Stefan Bengtsson, Hallands sjukhus/ röntgen och undertecknad. Föreningen är registrerad, har alla nödvändiga papper i ordning och kommer omgående att påbörja planeringen av bussen som sådan, funktion, drift, utrustning etc, Vid en förhandskontakt med kollegor i Europa blir Halland tämligen ensamt om denna mobilas resurs. Detta sammantaget med att alla inblandade har många års praktisk erfarenhet av verksamheten som sådan samt vet precis vad som krävs och fungerar, torde det finnas goda chanser till finansiering från olika håll. Kunskapsknallarna har egentligen inga gränser och spaltas nu upp i Science Safari samt "knalleri" där arrangemanget är enklare dvs mindre utrustning och sammanhang. En naturlig 18

19 utveckling av knalleriet är på sikt att Science Safari frigörs från VoK och s.a.s rullar på egna hjul. En annan fråga är: hur skall man kunna möta upp det stora intresset från skolorna som är särskilt intresserade av Kunskapsknallarna? En slutsats blir att det tvärvetenskapliga VoK skulle behöva en dialog på tvären dvs med kulturutbildnings-och utvecklingssektionerna på olika håll och nivåer. Platser Uppsökande verksamhet kräver engagemang men ger också resultat. Våra tillhåll under den gångna perioden har huvudsakligast varit Kungsbacka: Tjolöholms slott. Varberg: Naturum Getterön, Världsarvet Grimeton. Hylte: Hembygdsföreningen i Unnaryd, Nyarps Hembygdsgård, Långarydsföreningarna Falkenberg: Falkenbergs bibliotek, Rådhustorget, Vastadverkstaden, Yttra Bergs kulturreservat Halmstad: Stadsbiblioteket, Halmstad slott, Immanuelkyrkan, Högskolan, Tönnersaobservatoriet, Andersberg, Wapnö slott, Bredgatan 3, Strandgatan 20, Hallands konstmuseum Laholm: Teckningsmuseet, Stortorget, Hästtorget, Sparbanken, Knäred Andra platser: Göteborg- Artisten, Bok-och biblioteksmässan i Gbg, Landskrona, Människor och djur... Arrangörer, medarrangörer, medverkande, finansiellt stöd Aktiva konsumenter Andersbergs bibliotek, Halmstad AS Tycho Brahe, Lund Barn-och ungdomshälsan Falkenbergs bibliotek Falkenbergs kulturnämnd Fyrverkerifestivalen i Halmstad Föreningen Gamla Halmstad Gällareds hembygdsförening Hallands astronomiska sällskap, HAS Hallands bildningsförbund Hallands geologiska förening Hallands Konstmuseum Hallands Sjukhus HFAB Hylte kommun 19

Kunskap som ttraktion

Kunskap som ttraktion Kunskap som ttraktion Kort sammanfattning av annorlunda, regional vetenskapskommunikation 2007-2014 Vägen fram till Science Safari -Europas första rullande Science Center- År 2007 fyllde Halmstad 700 år

Läs mer

Redovisning av Halland i Universum år 2009

Redovisning av Halland i Universum år 2009 Redovisning av Halland i Universum år 2009 Projektledare: Charlotte Sikö Helin Bakgrund År 2007 fyllde Halmstad 700 år och som en del i firandet byggde Länsmuseet i Halmstad en jubileumsutställning där

Läs mer

Vetenskap och kultur

Vetenskap och kultur Vetenskap och kultur Annorlunda vetenskapskommunikation i Halland Projektledare: Charlotte Sikö Helin Juli 2011. Innehållsförteckning Innehållsförteckning.... 2 Förord,..... 3 Abstact..... 3 Inledning...

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015

Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015 Vetenskap & Allmänhet REFERAT Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015 Ett Science Café är en mötesplats i en informell och avslappnad miljö för alla

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten.

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Slug! Nr 3 2013 Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Bjärbomönstret traditionellt stickmönster på nytt sätt? Nu startar vandringsutställningen där bjärbomönstret är i fokus. Uppmaningen har varit

Läs mer

HEMPROV LJUD OCH LJUS

HEMPROV LJUD OCH LJUS HEMPROV LJUD OCH LJUS Utlämnat: 100329 Rekommenderat inlämningsdatum: 100412 Besvara frågorna handskrivet eller på dator. Lämna in för hand eller e-posta till kristian.bjornberg@bildning.habo.se Alla frågor

Läs mer

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Fysik för poeter 2010 Professor Lars Bergström Fysikum, Stockholms universitet Vi ska börja med lite klassisk fysik. Galileo Galilei

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se KULTUR- BALUNSEN Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! - Programblad - 29nov till 3 dec skarpnackskulturhus.se Kulturbalunsen - kulturfestival för alla åldrar! Nu är det dags igen, för andra

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR. Oktober 2014

Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR. Oktober 2014 Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR Oktober 2014 Ett barn, en person! SLO syndrom ger olika grad och kombination av funktionsnedsättningar Alla personer med SLO är unika! Alla med SLO utvecklas

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan Sjöbo bibliotek Höstprogram 2014 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk Programmanus till På span i håret (sas) AV-nummer: 31404tv 9 /Programledarna Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker utomhus i en park./ Det skyddar. Rekordet är 5,15. Vissa har mer... Andra har inget.

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

UTMANING 4 Stjärnklart

UTMANING 4 Stjärnklart UTMANING 4 Stjärnklart 4 UTMANING REACHING FOR THE STARS ASE 2015 Lärarhandledning Astronomi är kunskapen om olika himlakroppar och kallas ofta för den äldsta av naturvetenskaperna. I alla tider har människan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer