Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013"

Transkript

1 Informellt och roligt med professorn innan vetenskapscaféet skall börja. Kultur och kunnande Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013 För Hallands Bildningsförbund, Charlotte Sikö Helin Januari

2 Förord Denna rapport är skriven för kännedom till arrangörer, medverkande samt andra institutioner och enskilda som aviserat intresse. Därför är den jämförelsevis brett hållen med en genomgående bilddokumentation. Bilderna är för internt bruk och får inte spridas/publiceras enligt gällande lagar. Original, pressklipp, broschyrmaterial etc kan lånas via Bildningsförbundet Halland januari 2014 Charlotte S Helin En halländsk student får träffa sin förebild, Christer Fuglesang Innehållsförteckning Förord...2 Bakgrund...3 Organisation: Samarbetsparters. Arbetsstrukturer...3 De stora behoven: Den trötta hjärnan. Att delta för att förstå...4 Ekonomi och förutsättningar: Budget. Marknadsföring...5 Redovisning av arrangemangen: Vetenskapscaféer augusti 2012 december KammarFysikEnsemblen Övriga arrangemang...13 Kunskapsknallarna...14 Slutsatser...18 Kunskapsknallarnas transformering till Science Safari...18 Platser...19 Arrangörer, medarrangörer, medverkande

3 Bakgrund Kultur skapas av människor och genom människor. All kultur präglas av de kunskaper mänskan har praktiskt och/eller intellektuellt. Vetenskap och Kultur som är förlagt till Hallands Bildningsförbund har under ett antal år metodiskt arbetat för att utifrån Hallands speciella förutsättningar hitta alternativa former för vetenskapskommunikation och popularisering. Forskare, experter och andra sakkunniga från olika institutioner möter här allmänheten i nya miljöer och gränsöverskridande sammanhang. Människan är sig lik i sitt behov av att förstå och tolkar därför efter bästa förstånd utifrån de kunskaper som finns till hands... Vetenskap och Kultur, VoK, har under perioden fokuserat på Vetenskapscaféerna, Kunskapsknallarna och Kammarfysikensemblen, alltid i samarbete med olika föreningar och/eller institutioner. Härtill kommer arrangemang av speciella föreläsningar eller fältstudier, också i samarbete med andra. Gemensam nämnare är det livs levande MÖTET mellan människor samt att publiken får tillfälle att ställa frågor. VoK verkar genom ett ideellt, regionalt nätverk där bl.a. högskolan, regionsjukhusen, bibliotek och museer ingår, med Hallands bildningsförbund som nav. VoK innebär skräddarsydd vetenskapskommunikation som förmedlas djupt seriöst, ofta nyskapande men ändå roligt, spännande och folkbildande i dess bästa bemärkelse. Allt med fri entré. För mer information se Redovisning av Halland Universum år 2009, Vetenskap och kultur annorlunda vetenskapskommunikation i Halland samt Annorlunda regional vetenskapskommunikation Organisation Samarbetspartners Nästan alla våra ursprungliga samarbetsparters har sedan starten genomgått förändringar. Ett syfte under den gångna tiden var att försöka permanenta olika delar av verksamheten genom att fördjupa samarbetena men kartan har inte alltid stämt med verkligheten. Alla organisationer, institutioner och föreningar består av enskilda individer och sådana har en benägenhet att vara levande... Det tas andra politiska beslut, tjänstemän slutar eller flyttar, eldsjälar tröttnar eller försvinner av andra orsaker. Istället kommer nya personer in i bilden som kanske har andra preferenser och prioriteringar vilket för vår del har inneburit att vi lämnat några tidigare partners. Å andra sidan har det också blivit tvärtom, nya krafter har tillkommit, partners har stärkts eller helt nya möjligheter har öppnats. 3

4 Arbetsstrukturer Ingenting gör sig av sig själv särskilt inte evenemang som bygger på uppsökande tvärkultur. Ett lyckat arrangemang föregås alltid av hårt arbete med förberedelser på olika håll. Planeringsmöten, förankring, headhunting, praktiska förberedelser, information på alla håll och nivåer, genomförande med närvarande moderator /värd, efterarbeten, sammanfattningar, utvärderingar etc Med förankring menas att i strängt taget alla arrangemang kopplas en eller flera föreningar eller organisationer in. För varje kontakt måste nya hänsyn tas och arrangemanget anpassas efter de lokala förutsättningarna. Detta betyder att något sällan kan gå på rutin utan varje sak måste myllas ner på rätt sätt och det kan bara göras genom samarbete med dem det direkt berör, utan mellanhänder. Det andra förnimmer men inte vi De stora behoven Den trötta hjärnan Trenden i samhället är att man i allt större utsträckning samarbetar och därmed informerar sig inom andra ämnen. Tvärvetenskap ligger helt enkelt i tiden om man vill hänga med i vad som händer men framför allt förstå varför det händer och vad vi har med det att göra. Verksamheten involverar per definition många områden och tangerar all tänkbar mänsklig aktivitet. Våra liv blir allt mer komplexa och vi ingår ju faktiskt i ett gigantiskt humanekologiskt experiment med hälsofientliga arbetsmiljöer, processad och/eller för mycket mat, (på sina håll överdrivet) fokus på media som hemsidor, facebook, instagram etc för att inte tala om tekniker som androider, 3D-skrivare, nanoprodukter etc. Nu har människor i alla tider varit rädda eller tveksamma mot det nya och okända men idag finns det en avgörande skillnad. Vi inte är biologiskt rustade för detta, våra hjärnor hänger inte med och vi får en massa sjukdomar som knappt fanns förr eller ens finns hos vissa folkgrupper. Detta dyker ideligen upp på ett eller annat sätt inom ramen för våra olika arrangemang. Behoven av att delta och förstå En annan iakttagelse när man är ute bland folk är ett väldigt behov av att förstå sammanhang, de stora linjerna och mer övergripande resonemang. Särskilt bland barn och ungdom märks detta och inte sällan framkommer djup oro för att man måste ta beslut eller agera utan att man fattar vad det handlar om. Internet och google är fantastiska medel men det räcker inte om man inte har mognaden att göra rimliga sökningar och bedömningar. VoK:s funktion skulle kunna sammanfattas som: Att skapa möjligheter för folk i allmänhet och barn/ungdom i synnerhet att själv upptäcka samband och se helheter. Inga påbud i världen kan ändra på våra biologiska konstitutioner och villkor men med faktisk kunskap kan beslutsfattande politiker och tjänstepersoner att vi utvecklas åt rätt håll. Det vore riktigt roligt att få arrangera speciella vetenskapscaféer riktade till just beslutsfattare. Inget ont om föreläsningar eller paneldiskussioner men den informella tonen och formatet på caféet gör det speciellt. Forskaren/experten har också en vilja att popularisera för kunskapskommunikationens egen skull vilket säger en hel del. 4

5 Den oväntade insiktens förundran Ekonomiska och praktiska förutsättningar Budgeten Mot bakgrund av ovanstående kanske VoK kunde erbjudas fler stolar istället för att riskera hamna mellan dem dvs det hör hemma inom kultur, inom utbildning, inom samhällsutveckling och i väldigt hög grad, hälsa då allt vi kommer i kontakt med påverkar vårt allmäntillstånd. Hela konceptet bygger på att inblandade samarbetsparters avstår från affärstänk dvs bjuder på hyra, personal, bidrar i marknadsföringen etc. därför att ALL kunskapskommunikation förutsätts vara tillgänglig för envar och därmed fri från entréer. Naturligtvis är verksamheten inte fri från omkostnader. Forskaren/experten tar inget arvode annat än vår eminenta kasse med föredömligt innehåll (Fair Trade, Kravmärkt cacao, frukt-godis, kryddor o.likn. samt muggen med vår logga). Ersättning för resa och ev. övernattning utgår också. I många fall behövs annonser i lokala media och det är inte alla i länet som stöder tanken på fri entré. Övriga kontanta utgifter har varit transporter, bil/släphyror, materialkostnader, administration, löner mm Marknadsföring Alla inblandade parter har på sina sätt sett till att marknadsföra arrangemangen via hemsidor, i pressens almanackor, annonseringar och nätverk. Sidan med e-posten är ett centralt verktyg att nå ut till många. Efter varje arrangemang får alla nya besökare lämna sin e-postadress och får därmed fortlöpande information om kommande aktiviteter. Det finns även en grupp på Facebook men just sociala media hör också till det som behöver ses över.. Medialandskapet ser helt annorlunda ut nu jämfört med bara för ett par år sedan. Framför allt är det kraven på de sociala funktionerna som är mycket större men man får inte glömma de 10% av befolkningen utan internet!. Det finns ingen knuten till VoK som har webbkompetens, minst av allt nuvarande administratör (En besökare påpekade att vår hemsida verkar vara gjord av en 5-åring...) Någon som kan hantera hemsidan några timmar i veckan vore därför önskvärt 5

6 Media Såväl radio som samtliga tidningar (utom gratisvarianterna) har uppmärksammat de allra flesta arrangemangen med väl avvägda och välskrivna rapporteringar samt intervjuer med många av de gästande forskarna. Detta gäller både på nätet och i papperstidningen. Redovisning av arrangemangen fr.o.m juli 2012 t.o.m december 2013 I samtliga fall står Vetenskap och kultur antingen huvud eller medarrangör. Andra huvudarrangörer är angivna efter respektive evenemang. I övrigt hänvisas till medverkandelistan längre fram i rapporten. Vetenskapscaféer Caféerna äger rum i ett tillfälligt eller riktigt café, experten berättar ca 35 min, i regel utifrån bilder utan datorer!- eller föremål och sedan är det fritt fram för frågor via en moderator. Fri entré överallt, publiken har varierat från ca 20 till över 200 men de mindre caféerna blir mer intima och skapar de bästa samtalsklimaten. Antal caféer: 24 st Vetenskapscafé när det funkar som bäst sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Naturens läkemedel Professor i organisk kemi Olov Sterner som forskar internationellt på biologiska substanser säger: det är dags att återvända till naturens eget skafferi efter läkemedel. 30 sep kl :45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Vad är nu detta och hur är det möjligt? Roligt och ovanligt närsynt med forskare som arbetar med SEM, SvepElektronMikroskop, som kan göra närmast ofattbara förstoringar. 6

7 En djupt engagerande ung kemist och forskare 7 oktober kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé "Läkande för människan, men livsfarligt för fågeln - vad händer när smärtstillande läkemedel sprids i miljön?" Kemiforskaren Estelle Larsson från Lund rapporterar och diskuterar. 2o oktober kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Strålande tider professor Bertil Persson, medicinsk radiofysik, pionjär inom magnetkameran, pratar om lågfrekvent strålning och biologiska processer. 25 oktober Ladies Evening i Laholm Vetenskapscafé: "Att få bli den man är" Om hur våra personligheter formas genom medvetna eller omedvetna strukturer och värderingar. Alla vet att det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor men det är större skillnad mellan oss som individer än det är mellan könen. Testosteronpåverkan under första trimestern. Bägge händerna tillhör kvinnor. 28 okt kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé: "Med andra ögon" Zoofysiologen och forskaren Olle Lind, Lund undersöker hur fåglar uppfattar omvärlden. Han berättar om andra färger, former, rörelser och åtskilligt osynligt som vi inte har en aning om. Olle har med sig en låda roliga exempel som ni får titta närmare på 7

8 4 nov kl 14-14:45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Ögon Vi ser inte bara med ögonen, synsinnet är komplicerat- och bedrägligt! Hjärnan registrerar en väldig massa som man inte har en aning om. Synintrycken påverkas av en lång rad biologiska orsaker som ögondoktorn Åke Wieslander berättar mer om. 24 nov kl :45 Teckningsmuseet, Laholm: Det avslöjande kroppsspråket Större delen av all vår kommunikation är icke-verbal dvs det spelar sorgligt liten roll vad vi själva tror att vi har sagt... Alldeles särskilt de första minuterna av ett möte, en föreläsning, ett framträdande. Ett underhållande café om kognition med Hugo Tham, regissör och dansare 1 december kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Vår bildstyrda kropp lektor Kent Sjöström om det faktum att vår kropp styrs genom inre bilder. T.ex. många artister och elitidrottare utnyttjar detta i sin visualiseringsmetod men det är tillämpbart på oss alla. Pia Thörngren, professionell dansare samt kärnfysiker vid KTH 8

9 17 feb kl 13 Tjolöholms slott,vetenskapscafé : Vad djuren märker men inte vi Märkliga upptäckter om fladdermöss som ekolodar, guldhamstrar som känner vibrationer, elefanter som pratar med infraljud, kinesiska grodor som pratar med ultraljud,skalbaggar som ser värmet... Zoofysiologen Olle Lind med rekvisita, Lunds universitet. Sön 3 mars kl 14-14:45 Vetenskapscafé på Hallands konstmuseum, Halmstad: Doktorn tänker. Den mycket erfarne hus-och distriktsläkaren Per Herrström har sett, hört och mött det mesta bland mänskliga åkommor. Han funderar över skillnaderna mellan symptom och diagnos. Det kan vara två helt olika saker med allt vad det innebär. 16 mars kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé Värt att veta Docent Hans Welinder, Medicinska fakulteten, Lunds universitet med pinfärsk kunskap bl.a. om buller och partiklar inte minst på barn. Riktigt intressanta, tankeväckande rön som inspiration till resoluta åtgärder i vår vardag Sön 7 april kl 14 Hallands konstmuseum, Halmstad: Jane Austen. Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland, är en stor kännare av den välkända engelska författarinnan vars många verk har filmatiserats otaliga gånger och som var ett lysande föredöme på flera sätt. 9

10 20 april kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé "Fantastisk forskning" Han är partikelfysiker och mitt uppe i ett världsprojekt för fantastisk forskning. Möt Mats Lindroos,tidigare på CERN där han bl.a. producerade partiklar för medicinskt bruk och nu chef för acceleratordivisionen inom internationella jättesatsningen ESS utanför Lund. Mats Lindroos 21 sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: IT-brotten du aldrig ser... Forskaren Mattias Weckersten undervisar bl.a i underrättelseverksamhet och spårning på internet något alla internetanvändare får känna på. 25 september kl. 19:30, Världsarvet Grimeton: Markens hemligheter Christer Andersson, tidigare forskningsingenjör är nu ledare för arbetet med georadar som bl.a. kartlägger Åhs kloster utanför Varberg. Det är ett fascinerande instrument som kompletterar den vanliga, grävande arkeologin. Wardhberg 28 september kl. 20 Strålande vetenskapscafé och Stor stjärntittarkväll oavsett väder på Unnaryds hembygdsgård med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn 6 oktober, Skördefest på Tjolöholm slott Vetenskapscafé kl kg goda vänner" Du är aldrig ensam och det är faktiskt rätt trevligt att upptäcka det. Utan dessa vänner överlever vi inte och här får man veta varför vi borde födas i ett stall! För den nyfikne: vi har med en apparat som avslöjar var de håller hus... Forskaren och mikrobiologen Ingegerd Sjögren. Sön 13 oktober kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Att få dem på andra tankar. Elisabeth Mühlhäuser sinolog och humanekolog, Lunds Universitet och Smittskyddsinstitutet berättar om vad vi kan lära av varandra. Det gäller grundläggande saker som miljötänkande, hälsovård. Är det någon som kan ge en positiv bild av Kina så är det hon.. 10

11 Tisdag 12 nov kl 19 Vetenskapscafé, biblioteket i Falkenberg, professor Gösta Gahm, Stockholms universitet, berättar på sitt mycket speciella vis utifrån världens skarpaste bilder om Vintergatans bloss, de fantastiska nebulosorna. 26 oktober kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: När ljudet styr dina val... Vi är ofta omedvetna om ljudets betydelse men en hel del i vår vardag är ljuddesignat. Låsets snäpp som inger förtroende, rätta stolknarret i bilen, kexpaketets prassel, ljudet i hissen etc. Ljud och hjärna är ett stort, brett forskningsområde som Frank Mossberg, koordinator, Ljudmiljöcentrum vid universitetet i Lund kommer att berätta om. Sön 10 november kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Uppåt väggarna himmelskt... I museets bonadsutställning finns en bonadsmålning som är mycket speciell och även naturvetenskapligt intressant. Arne Sikö, civ.ingenjör, läroboksförfattare förklarar, berättar och kopplar till mångtusenåriga avbildningar. Folk var faktiskt inte dummare förr...! 19 november kl 18 Falkenbergs stadsbibliotek Vetenskapscafé: Nanopartiklar för konsumenter Professorn, forskaren Håkan Pettersson, Lunds universitet samt Högskolan i Halmstad, förklarar vad nanoteknik innebär i praktiken, hur det används, kan användas, faror och välsignelser. Den finns ju redan i tyg och kläder, hudprodukter, papper, datorer, glasindustrin...eller hur är det med det? 23 november kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Du tänker som du äter... Professor Lennart Minthon är engagerande och en av de världsledande inom neuropsykiatrisk forskning. Är fn chef för minnekliniken vid MAS och kommer att berätta om kostens betydelse för hjärnans funktion. 11

12 Kammarfysikensemblen Kammarfysikensemblen är en professionell grupp musiker och "science-estradörer" som kombinerar naturvetenskap med humaniora, musik och teknik, alltid med glimten i ögat. Ensemblen som även framträder på mindre besättning består i sin helhet av: Andreas Lindgren /Gunnar Nilsson klaviatur, Peter Skoog-violin I, Ulrika Årman- violin II, Kajsa Larsen -viola, Anna-Stina Mühlhäuser- cello, Torbjörn Jansson- humanist, Arne Sikö- fysiker samt Charlotte S Helin - röd tråd. Antal föreställningar:7 st (5 planerade föreställningar framflyttade till 2014) 11 september Wapnö gård Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Onsdagen 22 augusti kl 19, Borggårdskällaren, Halmstads slott: Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Fredag 26 april kl 19, Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2013 "En oviss vetenskapskonsert med Kammarfysikensemblen" Gladlynt historia om bl.a. gamla hjärnan, kometer, skogsdoft, kaos, hästar, kvantfysik och grundforskning (= man vet inte vad men gör det under kontrollerade former) Medverkande: Kvartetten, fysikern, humanisten, röda tråden samt Elvisp Resley. Onsdagen 28 augusti kl 19,Slottskällaren, Kammarfysikensemble tänder på Musik på slottet En rolig historia om flygande kineser, hemliga budbärare, eld, Jakobs stege och annat värt att veta inför Fyrverkerifestivalen med musik bl.a. av Mozart, Schuman, Lasse Dahlqvist, Paul Simon och Rachmaninoff. 1 oktober kl 19:30, Immanuelkyrkan, Halmstad Fyndigt folk från förr Musikaliskt och handfast med Kammarfysikensemblen om sex mycket speciella öden i gamla Halmstad. En renässansapotekare, en förevigad fysiker, en världsunik stadsingenjör, en hemlighetsfull pionjär, en väldigt känd som vi inte kan förbigå (inte Gessle), en vanlig person som var före sin tid och så den där med bilen på Norra vägen... Med anledning av FGH: s 90 årsdag 12

13 28 november kl 16: Högskolan, Kammarfysikenensemblen underhåller Christer Fuglesang... 5 december kl 16 Halmstads Teater, "Blinka lilla hjärna..." med Kammarfysikensemblen. Arr: Utbildningsförvaltningen Övriga arrangemang Antal: 5 st 6 feb kl 19, Visionen, Högskolan i Halmstad Spännande och fullt begriplig föreläsning av populariseringens nestor och favorit, professorn i astronomi Gösta Gahm, Stockholm: Jorden i ett kosmiskt perspektiv - om kända och okända krafter som påverkar allt på vår planet. 6 september kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Mörk materia och mörk energi högaktuell föreläsning med forskaren och radioastronomen Cathy Horellou, Onsala Rymdobservatorium. Cathy som talar perfekt svenska berättar om ja, vad skall man kalla 95 % av universum som ingen känner till...? 16 oktober kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Jakten på liv i universum Höstföreläsning med docent och astronom Peter Linde, Lunds universitet om sökandet efter liv på andra planeter samt var forskningen befinner sig just nu. 27 feb kl 14 Hallands konstmuseum Så långt ögat når Redovisning av ett pilotprojekt med syfte att hitta en samarbetsform för humanister och naturvetare. N-elev på Kattegattgymnasiet och fotoelev på Sturegymnasiet har under professionell ledning, fjärrstyrt och fotograferat med ett teleskop i Oxie. N-eleven har även fjärrstyrt ett skolteleskop på Onsala och gjort mätningar på Vintergatans armar, fotoeleven har fotograferat stjärnhimlen med olika kamerametoder. Samarr.ASTB, Komtek, Länsmuseet m stöd av Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen i Halmstad 13

14 Kunskapsknallarna Forskarna/experterna/pedagogerna tar sitt pick och pack ut på gator och torg eller hakar på särskilda evenemang. Folk får pröva, titta, lyssna, fråga precis vad de vill och många gånger har det hänt något. Så roligt att få något nytt att tänka på är en typisk kommentar. Antal knalleri: 21 st Strålande dag på Världsarvet Grimeton Testa mobilstrålning, tänd lampor i mikron, bli helad av kvicksilver, titta närmare på röntgen, se dig med värmekamera m.m. Hela (nästan) vårt elektromagnetiska spektrum finns representerat här. Lyckan står den djärve bi september Kunskapsknallarna på Bok och biblioteksmässan i Göteborg 29 september kl. Rådhuset, Falkenberg, Kunskapsknallarna och bokbussen Humlan "Hur långt kommer man på en banan" Roligt och annorlunda om kropp, energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork bl.a. Civilingenjören, uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, Bokbussen Humlan 13 oktober kl. 18 Stjärntittarkväll på Nyarps hembygdsgård. Med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn arrangerar vi en helkväll på den vackert-och mörkt!- belägna gården i krokarna mellan Långaryd och Unnaryd. Skulle det bli busväder så hittar vi på annat inomhus Det är ett samarrangemang med ett flertal föreningar och stöds av Kulturnämnden Hylte kommun. 14

15 30 oktober kl. 13 skollovsarrangemang Titta på solen genom ett riktigt solteleskop vid Falkenbergs stadsbibliotek. Inne i biblioteket kan du lära dig mer om vad som händer i kroppen när den träffas av ljus. Spännande värre och mycket har du säkert inte hört förr om du inte är läkare. (Synvillescience, Pedagogiska experiment kring seendet på Hallands Konstmuseum. Även förstudie till utveckling av Kunskapsknallarna) 23 november kl 17 Stjärntittarkväll på Tjolöholms slott, kort introduktion i slottshallen och sedan samling på den sagolikt belägna terassen. Obs entré till julmarknaden 15 december kl 11-13, Strandgatan 20, Vetenskapscafé och sedan julklappstillverkning. Kl 11: Smått musikaliskt vetenskapscafé om röda näsor, Betlehemsstjärnan och hästkrafter med delar av Kammarfysikensemblen. Den som vill kan få göra rekorderliga julklappar och SMUscouterna är redo att hjälpa till: färsktrillade doftkulor, handkräm, läppglans, slime och badbomber. Kl 12: Cafésamtal med Bodil Lindroth, f.d. receptarie som minns såväl det som fanns i hyllor, skåp och lådor som den breda kompetensen hos de som arbetade där. Dessutom bildspel om gamla Halmstad och apoteksgrunkor ur museets hemliga gömmor. 15 januari Stjärntittarkväll med start inne på Teckningsmuseet kl 18. Busväder? Spelar ingen roll, det finns mycket att visa, berätta om och diskutera. Var och en får en stjärnkarta och tips om hur man orienterar sig när himlen är klar. 15

16 VoK samlar vetgiriga av alla slag och alla åldrar 23 mars kl 13:30-14 Stadsbiblioteket, Halmstad, The Victorian Internet som utgår från människans eviga behov av att kommunicera, allt ifrån armar och ben, röksignaler, optiska signaler, telegrafering, världsarvet samt lite om en piratflagga. Fakta, demonstrationer samt allsång... Medverkande: Kunskapsknallarna som för dagen består av gnist Arne Sikö, gnist Torbjörn Jansson samt gnista 23 mars kl Naturum Getterön, Varberg: Earth Hour Under en timme släcker man ner så mycket det går över hela världen som en manifestation för miljön. 2 april kl 14 Falkenbergs stadsbibliotek Påsklovsaktivitet Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen från Lund som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. 4 april kl 14 Café Strandgatan 20, Halmstad Påsklovsaktivitet: Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen Peter Hemberg från Tycho Braheobservatoriet utanför Malmö som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. Inte i himlen alltså utan i rymden...han kokar också en stjärna och beskriver det mesta om dess liv. 6 april Påsklov på Tjolöholms slott, Slottshallen kl Kunskapsknallarna "Hur långt kommer man på en banan? Roligt och annorlunda om kropp,energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork Civilingenjören,uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, 16

17 17 april Halmstad Andersbergs bibliotek, kl 15-17: "Science for girls" Rolig teknikverkstad för flickor i samarbete med KomTek, Halmstad 24 april, Strandgatan 20, Halmstad Gammaldags vårmarknad Blanda som du vill På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser från raketbränsle till pulver mot värk. Det finns fortfarande folk med genuina branschkunskaper som pensionerade apotekare, receptarier, sjuksköterskor, veterinärer och några av dessa som var med förr, finns på plats idag. färsktrillade doftkulor, handkräm,läppglans, badbomber mm. 29 september, Stortorget Marknadsapotek i Laholm På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser och blanda till nästan precis vad som helst. Några som kan är här och hjälper dig att göra färsktrillade doftkulor, handkräm, badbomber. Varje färdiggjord portion (0,7 dl) kostar 5 kr och pytsas i en burk med lock. 23 november kl 17 Vetenskapscafé oavsett väder-i kulturreservatet Yttra Berg, Aronsgården, ett perfekt ställe mellan Ullared och Gällared. För ett par år sedan gjordes en omfattande pollenanalys i marken som kunde ge data ca 5000 år tillbaka. Bl.a kunde forskaren pricka in Lilla istiden och det skall vi berätta mer om. (Pollenanalysen redovisas f.ö i det angränsande museet) Har vi tur med vädret sätter vi upp några teleskop i denna becksvarta trakt! 17

18 Fullt hus på Aronsgården, Kulturreservatet Yttra Berg, Gällared Slutsatser VoK har landat i en verksamhetsstruktur där nyckelbegreppen är tvärvetenskap, samarbete och flexibilitet. Vetenskapscaféerna är populära hos alla parter genom sitt opretentiösa format, Kammarfysikensemblen är alltid synnerligen uppskattad men så speciell att den kan behöva fortsatt stöd. Vetenskapscaféerna, Kammarfysikensemblen och föreläsningarna/panelerna förutsätter långsiktighet, allt ifrån 3 månader som är minimum till nästan två år. Vad VoK skulle behöva är ett ekonomiskt stöd över mer än ett år i taget. Långsiktighet innebär också kontinuitet och kunde man se efter hur man gör med vetenskapskommunikation på andra platser i och utanför Sverige, finns där kanske uppslag som vi kan applicera på vår verksamhet. Det gäller då medfinansiering, resurser att erbjuda arbetsuppgifter till sökande, samarbete över regionala och nationella gränser etc. Innevarande år 2014 skall olika vägar undersökas och eventuellt prövas. Kunskapsknallarnas transformering: Vi har hela tiden noterat ett ständigt växande intresse, rentav behov, för de här opretentiösa, roliga men ändå högkvalitativa, gedigna och effektiva formerna men nu krävs en radikal, praktisk omorganisering. Det går inte längre att släpa runt utrustning i torftiga lådor, hyra partytält, släpvagnar, ideligen söka tillfällig förvaring och trolla med underhåll. Det enda rimliga som skulle svara upp är en experimentbuss som har bokbussen Humlan vid Falkenbergs bibliotek som förebild. Europas första mobila science center, en experimentbuss (handikappanpassad) med permanent bibliotekshörna, helt inriktat på att praktiskt, med alla sinnen pröva-testa-lära-inse. Bussen är alltså en direkt konsekvens av det mångårigt samarbete mellan våra partners med Kunskapsknallarna. Science Safari Vid slutet av 2013 bildades därför formellt den ideella föreningen Science Safari med syftet beskrivet ovan och styrs av Hans-Erik Eldemark, Science Park vid Högskolan i Halmstad, Anna Holmström, Hallands museum, Stefan Bengtsson, Hallands sjukhus/ röntgen och undertecknad. Föreningen är registrerad, har alla nödvändiga papper i ordning och kommer omgående att påbörja planeringen av bussen som sådan, funktion, drift, utrustning etc, Vid en förhandskontakt med kollegor i Europa blir Halland tämligen ensamt om denna mobilas resurs. Detta sammantaget med att alla inblandade har många års praktisk erfarenhet av verksamheten som sådan samt vet precis vad som krävs och fungerar, torde det finnas goda chanser till finansiering från olika håll. Kunskapsknallarna har egentligen inga gränser och spaltas nu upp i Science Safari samt "knalleri" där arrangemanget är enklare dvs mindre utrustning och sammanhang. En naturlig 18

19 utveckling av knalleriet är på sikt att Science Safari frigörs från VoK och s.a.s rullar på egna hjul. En annan fråga är: hur skall man kunna möta upp det stora intresset från skolorna som är särskilt intresserade av Kunskapsknallarna? En slutsats blir att det tvärvetenskapliga VoK skulle behöva en dialog på tvären dvs med kulturutbildnings-och utvecklingssektionerna på olika håll och nivåer. Platser Uppsökande verksamhet kräver engagemang men ger också resultat. Våra tillhåll under den gångna perioden har huvudsakligast varit Kungsbacka: Tjolöholms slott. Varberg: Naturum Getterön, Världsarvet Grimeton. Hylte: Hembygdsföreningen i Unnaryd, Nyarps Hembygdsgård, Långarydsföreningarna Falkenberg: Falkenbergs bibliotek, Rådhustorget, Vastadverkstaden, Yttra Bergs kulturreservat Halmstad: Stadsbiblioteket, Halmstad slott, Immanuelkyrkan, Högskolan, Tönnersaobservatoriet, Andersberg, Wapnö slott, Bredgatan 3, Strandgatan 20, Hallands konstmuseum Laholm: Teckningsmuseet, Stortorget, Hästtorget, Sparbanken, Knäred Andra platser: Göteborg- Artisten, Bok-och biblioteksmässan i Gbg, Landskrona, Människor och djur... Arrangörer, medarrangörer, medverkande, finansiellt stöd Aktiva konsumenter Andersbergs bibliotek, Halmstad AS Tycho Brahe, Lund Barn-och ungdomshälsan Falkenbergs bibliotek Falkenbergs kulturnämnd Fyrverkerifestivalen i Halmstad Föreningen Gamla Halmstad Gällareds hembygdsförening Hallands astronomiska sällskap, HAS Hallands bildningsförbund Hallands geologiska förening Hallands Konstmuseum Hallands Sjukhus HFAB Hylte kommun 19

Redovisning av Halland i Universum år 2009

Redovisning av Halland i Universum år 2009 Redovisning av Halland i Universum år 2009 Projektledare: Charlotte Sikö Helin Bakgrund År 2007 fyllde Halmstad 700 år och som en del i firandet byggde Länsmuseet i Halmstad en jubileumsutställning där

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer