Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och kunnande. Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013"

Transkript

1 Informellt och roligt med professorn innan vetenskapscaféet skall börja. Kultur och kunnande Vetenskapskommunikation när den kan vara som bäst Redovisning fr.o.m. juli 2012 t.o.m december 2013 För Hallands Bildningsförbund, Charlotte Sikö Helin Januari

2 Förord Denna rapport är skriven för kännedom till arrangörer, medverkande samt andra institutioner och enskilda som aviserat intresse. Därför är den jämförelsevis brett hållen med en genomgående bilddokumentation. Bilderna är för internt bruk och får inte spridas/publiceras enligt gällande lagar. Original, pressklipp, broschyrmaterial etc kan lånas via Bildningsförbundet Halland januari 2014 Charlotte S Helin En halländsk student får träffa sin förebild, Christer Fuglesang Innehållsförteckning Förord...2 Bakgrund...3 Organisation: Samarbetsparters. Arbetsstrukturer...3 De stora behoven: Den trötta hjärnan. Att delta för att förstå...4 Ekonomi och förutsättningar: Budget. Marknadsföring...5 Redovisning av arrangemangen: Vetenskapscaféer augusti 2012 december KammarFysikEnsemblen Övriga arrangemang...13 Kunskapsknallarna...14 Slutsatser...18 Kunskapsknallarnas transformering till Science Safari...18 Platser...19 Arrangörer, medarrangörer, medverkande

3 Bakgrund Kultur skapas av människor och genom människor. All kultur präglas av de kunskaper mänskan har praktiskt och/eller intellektuellt. Vetenskap och Kultur som är förlagt till Hallands Bildningsförbund har under ett antal år metodiskt arbetat för att utifrån Hallands speciella förutsättningar hitta alternativa former för vetenskapskommunikation och popularisering. Forskare, experter och andra sakkunniga från olika institutioner möter här allmänheten i nya miljöer och gränsöverskridande sammanhang. Människan är sig lik i sitt behov av att förstå och tolkar därför efter bästa förstånd utifrån de kunskaper som finns till hands... Vetenskap och Kultur, VoK, har under perioden fokuserat på Vetenskapscaféerna, Kunskapsknallarna och Kammarfysikensemblen, alltid i samarbete med olika föreningar och/eller institutioner. Härtill kommer arrangemang av speciella föreläsningar eller fältstudier, också i samarbete med andra. Gemensam nämnare är det livs levande MÖTET mellan människor samt att publiken får tillfälle att ställa frågor. VoK verkar genom ett ideellt, regionalt nätverk där bl.a. högskolan, regionsjukhusen, bibliotek och museer ingår, med Hallands bildningsförbund som nav. VoK innebär skräddarsydd vetenskapskommunikation som förmedlas djupt seriöst, ofta nyskapande men ändå roligt, spännande och folkbildande i dess bästa bemärkelse. Allt med fri entré. För mer information se Redovisning av Halland Universum år 2009, Vetenskap och kultur annorlunda vetenskapskommunikation i Halland samt Annorlunda regional vetenskapskommunikation Organisation Samarbetspartners Nästan alla våra ursprungliga samarbetsparters har sedan starten genomgått förändringar. Ett syfte under den gångna tiden var att försöka permanenta olika delar av verksamheten genom att fördjupa samarbetena men kartan har inte alltid stämt med verkligheten. Alla organisationer, institutioner och föreningar består av enskilda individer och sådana har en benägenhet att vara levande... Det tas andra politiska beslut, tjänstemän slutar eller flyttar, eldsjälar tröttnar eller försvinner av andra orsaker. Istället kommer nya personer in i bilden som kanske har andra preferenser och prioriteringar vilket för vår del har inneburit att vi lämnat några tidigare partners. Å andra sidan har det också blivit tvärtom, nya krafter har tillkommit, partners har stärkts eller helt nya möjligheter har öppnats. 3

4 Arbetsstrukturer Ingenting gör sig av sig själv särskilt inte evenemang som bygger på uppsökande tvärkultur. Ett lyckat arrangemang föregås alltid av hårt arbete med förberedelser på olika håll. Planeringsmöten, förankring, headhunting, praktiska förberedelser, information på alla håll och nivåer, genomförande med närvarande moderator /värd, efterarbeten, sammanfattningar, utvärderingar etc Med förankring menas att i strängt taget alla arrangemang kopplas en eller flera föreningar eller organisationer in. För varje kontakt måste nya hänsyn tas och arrangemanget anpassas efter de lokala förutsättningarna. Detta betyder att något sällan kan gå på rutin utan varje sak måste myllas ner på rätt sätt och det kan bara göras genom samarbete med dem det direkt berör, utan mellanhänder. Det andra förnimmer men inte vi De stora behoven Den trötta hjärnan Trenden i samhället är att man i allt större utsträckning samarbetar och därmed informerar sig inom andra ämnen. Tvärvetenskap ligger helt enkelt i tiden om man vill hänga med i vad som händer men framför allt förstå varför det händer och vad vi har med det att göra. Verksamheten involverar per definition många områden och tangerar all tänkbar mänsklig aktivitet. Våra liv blir allt mer komplexa och vi ingår ju faktiskt i ett gigantiskt humanekologiskt experiment med hälsofientliga arbetsmiljöer, processad och/eller för mycket mat, (på sina håll överdrivet) fokus på media som hemsidor, facebook, instagram etc för att inte tala om tekniker som androider, 3D-skrivare, nanoprodukter etc. Nu har människor i alla tider varit rädda eller tveksamma mot det nya och okända men idag finns det en avgörande skillnad. Vi inte är biologiskt rustade för detta, våra hjärnor hänger inte med och vi får en massa sjukdomar som knappt fanns förr eller ens finns hos vissa folkgrupper. Detta dyker ideligen upp på ett eller annat sätt inom ramen för våra olika arrangemang. Behoven av att delta och förstå En annan iakttagelse när man är ute bland folk är ett väldigt behov av att förstå sammanhang, de stora linjerna och mer övergripande resonemang. Särskilt bland barn och ungdom märks detta och inte sällan framkommer djup oro för att man måste ta beslut eller agera utan att man fattar vad det handlar om. Internet och google är fantastiska medel men det räcker inte om man inte har mognaden att göra rimliga sökningar och bedömningar. VoK:s funktion skulle kunna sammanfattas som: Att skapa möjligheter för folk i allmänhet och barn/ungdom i synnerhet att själv upptäcka samband och se helheter. Inga påbud i världen kan ändra på våra biologiska konstitutioner och villkor men med faktisk kunskap kan beslutsfattande politiker och tjänstepersoner att vi utvecklas åt rätt håll. Det vore riktigt roligt att få arrangera speciella vetenskapscaféer riktade till just beslutsfattare. Inget ont om föreläsningar eller paneldiskussioner men den informella tonen och formatet på caféet gör det speciellt. Forskaren/experten har också en vilja att popularisera för kunskapskommunikationens egen skull vilket säger en hel del. 4

5 Den oväntade insiktens förundran Ekonomiska och praktiska förutsättningar Budgeten Mot bakgrund av ovanstående kanske VoK kunde erbjudas fler stolar istället för att riskera hamna mellan dem dvs det hör hemma inom kultur, inom utbildning, inom samhällsutveckling och i väldigt hög grad, hälsa då allt vi kommer i kontakt med påverkar vårt allmäntillstånd. Hela konceptet bygger på att inblandade samarbetsparters avstår från affärstänk dvs bjuder på hyra, personal, bidrar i marknadsföringen etc. därför att ALL kunskapskommunikation förutsätts vara tillgänglig för envar och därmed fri från entréer. Naturligtvis är verksamheten inte fri från omkostnader. Forskaren/experten tar inget arvode annat än vår eminenta kasse med föredömligt innehåll (Fair Trade, Kravmärkt cacao, frukt-godis, kryddor o.likn. samt muggen med vår logga). Ersättning för resa och ev. övernattning utgår också. I många fall behövs annonser i lokala media och det är inte alla i länet som stöder tanken på fri entré. Övriga kontanta utgifter har varit transporter, bil/släphyror, materialkostnader, administration, löner mm Marknadsföring Alla inblandade parter har på sina sätt sett till att marknadsföra arrangemangen via hemsidor, i pressens almanackor, annonseringar och nätverk. Sidan med e-posten är ett centralt verktyg att nå ut till många. Efter varje arrangemang får alla nya besökare lämna sin e-postadress och får därmed fortlöpande information om kommande aktiviteter. Det finns även en grupp på Facebook men just sociala media hör också till det som behöver ses över.. Medialandskapet ser helt annorlunda ut nu jämfört med bara för ett par år sedan. Framför allt är det kraven på de sociala funktionerna som är mycket större men man får inte glömma de 10% av befolkningen utan internet!. Det finns ingen knuten till VoK som har webbkompetens, minst av allt nuvarande administratör (En besökare påpekade att vår hemsida verkar vara gjord av en 5-åring...) Någon som kan hantera hemsidan några timmar i veckan vore därför önskvärt 5

6 Media Såväl radio som samtliga tidningar (utom gratisvarianterna) har uppmärksammat de allra flesta arrangemangen med väl avvägda och välskrivna rapporteringar samt intervjuer med många av de gästande forskarna. Detta gäller både på nätet och i papperstidningen. Redovisning av arrangemangen fr.o.m juli 2012 t.o.m december 2013 I samtliga fall står Vetenskap och kultur antingen huvud eller medarrangör. Andra huvudarrangörer är angivna efter respektive evenemang. I övrigt hänvisas till medverkandelistan längre fram i rapporten. Vetenskapscaféer Caféerna äger rum i ett tillfälligt eller riktigt café, experten berättar ca 35 min, i regel utifrån bilder utan datorer!- eller föremål och sedan är det fritt fram för frågor via en moderator. Fri entré överallt, publiken har varierat från ca 20 till över 200 men de mindre caféerna blir mer intima och skapar de bästa samtalsklimaten. Antal caféer: 24 st Vetenskapscafé när det funkar som bäst sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Naturens läkemedel Professor i organisk kemi Olov Sterner som forskar internationellt på biologiska substanser säger: det är dags att återvända till naturens eget skafferi efter läkemedel. 30 sep kl :45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Vad är nu detta och hur är det möjligt? Roligt och ovanligt närsynt med forskare som arbetar med SEM, SvepElektronMikroskop, som kan göra närmast ofattbara förstoringar. 6

7 En djupt engagerande ung kemist och forskare 7 oktober kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé "Läkande för människan, men livsfarligt för fågeln - vad händer när smärtstillande läkemedel sprids i miljön?" Kemiforskaren Estelle Larsson från Lund rapporterar och diskuterar. 2o oktober kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Strålande tider professor Bertil Persson, medicinsk radiofysik, pionjär inom magnetkameran, pratar om lågfrekvent strålning och biologiska processer. 25 oktober Ladies Evening i Laholm Vetenskapscafé: "Att få bli den man är" Om hur våra personligheter formas genom medvetna eller omedvetna strukturer och värderingar. Alla vet att det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor men det är större skillnad mellan oss som individer än det är mellan könen. Testosteronpåverkan under första trimestern. Bägge händerna tillhör kvinnor. 28 okt kl. 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé: "Med andra ögon" Zoofysiologen och forskaren Olle Lind, Lund undersöker hur fåglar uppfattar omvärlden. Han berättar om andra färger, former, rörelser och åtskilligt osynligt som vi inte har en aning om. Olle har med sig en låda roliga exempel som ni får titta närmare på 7

8 4 nov kl 14-14:45 Hallands konstmuseum, Halmstad: Ögon Vi ser inte bara med ögonen, synsinnet är komplicerat- och bedrägligt! Hjärnan registrerar en väldig massa som man inte har en aning om. Synintrycken påverkas av en lång rad biologiska orsaker som ögondoktorn Åke Wieslander berättar mer om. 24 nov kl :45 Teckningsmuseet, Laholm: Det avslöjande kroppsspråket Större delen av all vår kommunikation är icke-verbal dvs det spelar sorgligt liten roll vad vi själva tror att vi har sagt... Alldeles särskilt de första minuterna av ett möte, en föreläsning, ett framträdande. Ett underhållande café om kognition med Hugo Tham, regissör och dansare 1 december kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Vår bildstyrda kropp lektor Kent Sjöström om det faktum att vår kropp styrs genom inre bilder. T.ex. många artister och elitidrottare utnyttjar detta i sin visualiseringsmetod men det är tillämpbart på oss alla. Pia Thörngren, professionell dansare samt kärnfysiker vid KTH 8

9 17 feb kl 13 Tjolöholms slott,vetenskapscafé : Vad djuren märker men inte vi Märkliga upptäckter om fladdermöss som ekolodar, guldhamstrar som känner vibrationer, elefanter som pratar med infraljud, kinesiska grodor som pratar med ultraljud,skalbaggar som ser värmet... Zoofysiologen Olle Lind med rekvisita, Lunds universitet. Sön 3 mars kl 14-14:45 Vetenskapscafé på Hallands konstmuseum, Halmstad: Doktorn tänker. Den mycket erfarne hus-och distriktsläkaren Per Herrström har sett, hört och mött det mesta bland mänskliga åkommor. Han funderar över skillnaderna mellan symptom och diagnos. Det kan vara två helt olika saker med allt vad det innebär. 16 mars kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé Värt att veta Docent Hans Welinder, Medicinska fakulteten, Lunds universitet med pinfärsk kunskap bl.a. om buller och partiklar inte minst på barn. Riktigt intressanta, tankeväckande rön som inspiration till resoluta åtgärder i vår vardag Sön 7 april kl 14 Hallands konstmuseum, Halmstad: Jane Austen. Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland, är en stor kännare av den välkända engelska författarinnan vars många verk har filmatiserats otaliga gånger och som var ett lysande föredöme på flera sätt. 9

10 20 april kl 12-12:45 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé "Fantastisk forskning" Han är partikelfysiker och mitt uppe i ett världsprojekt för fantastisk forskning. Möt Mats Lindroos,tidigare på CERN där han bl.a. producerade partiklar för medicinskt bruk och nu chef för acceleratordivisionen inom internationella jättesatsningen ESS utanför Lund. Mats Lindroos 21 sep kl :45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: IT-brotten du aldrig ser... Forskaren Mattias Weckersten undervisar bl.a i underrättelseverksamhet och spårning på internet något alla internetanvändare får känna på. 25 september kl. 19:30, Världsarvet Grimeton: Markens hemligheter Christer Andersson, tidigare forskningsingenjör är nu ledare för arbetet med georadar som bl.a. kartlägger Åhs kloster utanför Varberg. Det är ett fascinerande instrument som kompletterar den vanliga, grävande arkeologin. Wardhberg 28 september kl. 20 Strålande vetenskapscafé och Stor stjärntittarkväll oavsett väder på Unnaryds hembygdsgård med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn 6 oktober, Skördefest på Tjolöholm slott Vetenskapscafé kl kg goda vänner" Du är aldrig ensam och det är faktiskt rätt trevligt att upptäcka det. Utan dessa vänner överlever vi inte och här får man veta varför vi borde födas i ett stall! För den nyfikne: vi har med en apparat som avslöjar var de håller hus... Forskaren och mikrobiologen Ingegerd Sjögren. Sön 13 oktober kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Att få dem på andra tankar. Elisabeth Mühlhäuser sinolog och humanekolog, Lunds Universitet och Smittskyddsinstitutet berättar om vad vi kan lära av varandra. Det gäller grundläggande saker som miljötänkande, hälsovård. Är det någon som kan ge en positiv bild av Kina så är det hon.. 10

11 Tisdag 12 nov kl 19 Vetenskapscafé, biblioteket i Falkenberg, professor Gösta Gahm, Stockholms universitet, berättar på sitt mycket speciella vis utifrån världens skarpaste bilder om Vintergatans bloss, de fantastiska nebulosorna. 26 oktober kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: När ljudet styr dina val... Vi är ofta omedvetna om ljudets betydelse men en hel del i vår vardag är ljuddesignat. Låsets snäpp som inger förtroende, rätta stolknarret i bilen, kexpaketets prassel, ljudet i hissen etc. Ljud och hjärna är ett stort, brett forskningsområde som Frank Mossberg, koordinator, Ljudmiljöcentrum vid universitetet i Lund kommer att berätta om. Sön 10 november kl 14-14:45 Vetenskapscafé, Hallands konstmuseum: Uppåt väggarna himmelskt... I museets bonadsutställning finns en bonadsmålning som är mycket speciell och även naturvetenskapligt intressant. Arne Sikö, civ.ingenjör, läroboksförfattare förklarar, berättar och kopplar till mångtusenåriga avbildningar. Folk var faktiskt inte dummare förr...! 19 november kl 18 Falkenbergs stadsbibliotek Vetenskapscafé: Nanopartiklar för konsumenter Professorn, forskaren Håkan Pettersson, Lunds universitet samt Högskolan i Halmstad, förklarar vad nanoteknik innebär i praktiken, hur det används, kan användas, faror och välsignelser. Den finns ju redan i tyg och kläder, hudprodukter, papper, datorer, glasindustrin...eller hur är det med det? 23 november kl 12-12:45, Stadsbiblioteket, Halmstad, Vetenskapscafé: Du tänker som du äter... Professor Lennart Minthon är engagerande och en av de världsledande inom neuropsykiatrisk forskning. Är fn chef för minnekliniken vid MAS och kommer att berätta om kostens betydelse för hjärnans funktion. 11

12 Kammarfysikensemblen Kammarfysikensemblen är en professionell grupp musiker och "science-estradörer" som kombinerar naturvetenskap med humaniora, musik och teknik, alltid med glimten i ögat. Ensemblen som även framträder på mindre besättning består i sin helhet av: Andreas Lindgren /Gunnar Nilsson klaviatur, Peter Skoog-violin I, Ulrika Årman- violin II, Kajsa Larsen -viola, Anna-Stina Mühlhäuser- cello, Torbjörn Jansson- humanist, Arne Sikö- fysiker samt Charlotte S Helin - röd tråd. Antal föreställningar:7 st (5 planerade föreställningar framflyttade till 2014) 11 september Wapnö gård Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Onsdagen 22 augusti kl 19, Borggårdskällaren, Halmstads slott: Blinka lilla hjärna... Energisk vetenskapskonsert om Gamle Svarten, tallkottskörteln, möss, blixthuvudvärk och annat värt att veta med Kammarfysikensemblen Fredag 26 april kl 19, Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2013 "En oviss vetenskapskonsert med Kammarfysikensemblen" Gladlynt historia om bl.a. gamla hjärnan, kometer, skogsdoft, kaos, hästar, kvantfysik och grundforskning (= man vet inte vad men gör det under kontrollerade former) Medverkande: Kvartetten, fysikern, humanisten, röda tråden samt Elvisp Resley. Onsdagen 28 augusti kl 19,Slottskällaren, Kammarfysikensemble tänder på Musik på slottet En rolig historia om flygande kineser, hemliga budbärare, eld, Jakobs stege och annat värt att veta inför Fyrverkerifestivalen med musik bl.a. av Mozart, Schuman, Lasse Dahlqvist, Paul Simon och Rachmaninoff. 1 oktober kl 19:30, Immanuelkyrkan, Halmstad Fyndigt folk från förr Musikaliskt och handfast med Kammarfysikensemblen om sex mycket speciella öden i gamla Halmstad. En renässansapotekare, en förevigad fysiker, en världsunik stadsingenjör, en hemlighetsfull pionjär, en väldigt känd som vi inte kan förbigå (inte Gessle), en vanlig person som var före sin tid och så den där med bilen på Norra vägen... Med anledning av FGH: s 90 årsdag 12

13 28 november kl 16: Högskolan, Kammarfysikenensemblen underhåller Christer Fuglesang... 5 december kl 16 Halmstads Teater, "Blinka lilla hjärna..." med Kammarfysikensemblen. Arr: Utbildningsförvaltningen Övriga arrangemang Antal: 5 st 6 feb kl 19, Visionen, Högskolan i Halmstad Spännande och fullt begriplig föreläsning av populariseringens nestor och favorit, professorn i astronomi Gösta Gahm, Stockholm: Jorden i ett kosmiskt perspektiv - om kända och okända krafter som påverkar allt på vår planet. 6 september kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Mörk materia och mörk energi högaktuell föreläsning med forskaren och radioastronomen Cathy Horellou, Onsala Rymdobservatorium. Cathy som talar perfekt svenska berättar om ja, vad skall man kalla 95 % av universum som ingen känner till...? 16 oktober kl 19 Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad Jakten på liv i universum Höstföreläsning med docent och astronom Peter Linde, Lunds universitet om sökandet efter liv på andra planeter samt var forskningen befinner sig just nu. 27 feb kl 14 Hallands konstmuseum Så långt ögat når Redovisning av ett pilotprojekt med syfte att hitta en samarbetsform för humanister och naturvetare. N-elev på Kattegattgymnasiet och fotoelev på Sturegymnasiet har under professionell ledning, fjärrstyrt och fotograferat med ett teleskop i Oxie. N-eleven har även fjärrstyrt ett skolteleskop på Onsala och gjort mätningar på Vintergatans armar, fotoeleven har fotograferat stjärnhimlen med olika kamerametoder. Samarr.ASTB, Komtek, Länsmuseet m stöd av Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen i Halmstad 13

14 Kunskapsknallarna Forskarna/experterna/pedagogerna tar sitt pick och pack ut på gator och torg eller hakar på särskilda evenemang. Folk får pröva, titta, lyssna, fråga precis vad de vill och många gånger har det hänt något. Så roligt att få något nytt att tänka på är en typisk kommentar. Antal knalleri: 21 st Strålande dag på Världsarvet Grimeton Testa mobilstrålning, tänd lampor i mikron, bli helad av kvicksilver, titta närmare på röntgen, se dig med värmekamera m.m. Hela (nästan) vårt elektromagnetiska spektrum finns representerat här. Lyckan står den djärve bi september Kunskapsknallarna på Bok och biblioteksmässan i Göteborg 29 september kl. Rådhuset, Falkenberg, Kunskapsknallarna och bokbussen Humlan "Hur långt kommer man på en banan" Roligt och annorlunda om kropp, energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork bl.a. Civilingenjören, uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, Bokbussen Humlan 13 oktober kl. 18 Stjärntittarkväll på Nyarps hembygdsgård. Med anledning av det rikstäckande Astronomins dygn arrangerar vi en helkväll på den vackert-och mörkt!- belägna gården i krokarna mellan Långaryd och Unnaryd. Skulle det bli busväder så hittar vi på annat inomhus Det är ett samarrangemang med ett flertal föreningar och stöds av Kulturnämnden Hylte kommun. 14

15 30 oktober kl. 13 skollovsarrangemang Titta på solen genom ett riktigt solteleskop vid Falkenbergs stadsbibliotek. Inne i biblioteket kan du lära dig mer om vad som händer i kroppen när den träffas av ljus. Spännande värre och mycket har du säkert inte hört förr om du inte är läkare. (Synvillescience, Pedagogiska experiment kring seendet på Hallands Konstmuseum. Även förstudie till utveckling av Kunskapsknallarna) 23 november kl 17 Stjärntittarkväll på Tjolöholms slott, kort introduktion i slottshallen och sedan samling på den sagolikt belägna terassen. Obs entré till julmarknaden 15 december kl 11-13, Strandgatan 20, Vetenskapscafé och sedan julklappstillverkning. Kl 11: Smått musikaliskt vetenskapscafé om röda näsor, Betlehemsstjärnan och hästkrafter med delar av Kammarfysikensemblen. Den som vill kan få göra rekorderliga julklappar och SMUscouterna är redo att hjälpa till: färsktrillade doftkulor, handkräm, läppglans, slime och badbomber. Kl 12: Cafésamtal med Bodil Lindroth, f.d. receptarie som minns såväl det som fanns i hyllor, skåp och lådor som den breda kompetensen hos de som arbetade där. Dessutom bildspel om gamla Halmstad och apoteksgrunkor ur museets hemliga gömmor. 15 januari Stjärntittarkväll med start inne på Teckningsmuseet kl 18. Busväder? Spelar ingen roll, det finns mycket att visa, berätta om och diskutera. Var och en får en stjärnkarta och tips om hur man orienterar sig när himlen är klar. 15

16 VoK samlar vetgiriga av alla slag och alla åldrar 23 mars kl 13:30-14 Stadsbiblioteket, Halmstad, The Victorian Internet som utgår från människans eviga behov av att kommunicera, allt ifrån armar och ben, röksignaler, optiska signaler, telegrafering, världsarvet samt lite om en piratflagga. Fakta, demonstrationer samt allsång... Medverkande: Kunskapsknallarna som för dagen består av gnist Arne Sikö, gnist Torbjörn Jansson samt gnista 23 mars kl Naturum Getterön, Varberg: Earth Hour Under en timme släcker man ner så mycket det går över hela världen som en manifestation för miljön. 2 april kl 14 Falkenbergs stadsbibliotek Påsklovsaktivitet Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen från Lund som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. 4 april kl 14 Café Strandgatan 20, Halmstad Påsklovsaktivitet: Rymdresa för barn 8-12 år med Astropedagogen Peter Hemberg från Tycho Braheobservatoriet utanför Malmö som packat en väska med sådant man måste ha däruppe. Inte i himlen alltså utan i rymden...han kokar också en stjärna och beskriver det mesta om dess liv. 6 april Påsklov på Tjolöholms slott, Slottshallen kl Kunskapsknallarna "Hur långt kommer man på en banan? Roligt och annorlunda om kropp,energi och cyklar. Se din kaloriförbrukning genom att få lampor att tändas eller testa din kondition med en hårtork Civilingenjören,uppfinnaren på Science Park Hans-Erik Eldemark, 16

17 17 april Halmstad Andersbergs bibliotek, kl 15-17: "Science for girls" Rolig teknikverkstad för flickor i samarbete med KomTek, Halmstad 24 april, Strandgatan 20, Halmstad Gammaldags vårmarknad Blanda som du vill På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser från raketbränsle till pulver mot värk. Det finns fortfarande folk med genuina branschkunskaper som pensionerade apotekare, receptarier, sjuksköterskor, veterinärer och några av dessa som var med förr, finns på plats idag. färsktrillade doftkulor, handkräm,läppglans, badbomber mm. 29 september, Stortorget Marknadsapotek i Laholm På de riktiga apoteken kunde man köpa alla upptänkliga ingredienser och blanda till nästan precis vad som helst. Några som kan är här och hjälper dig att göra färsktrillade doftkulor, handkräm, badbomber. Varje färdiggjord portion (0,7 dl) kostar 5 kr och pytsas i en burk med lock. 23 november kl 17 Vetenskapscafé oavsett väder-i kulturreservatet Yttra Berg, Aronsgården, ett perfekt ställe mellan Ullared och Gällared. För ett par år sedan gjordes en omfattande pollenanalys i marken som kunde ge data ca 5000 år tillbaka. Bl.a kunde forskaren pricka in Lilla istiden och det skall vi berätta mer om. (Pollenanalysen redovisas f.ö i det angränsande museet) Har vi tur med vädret sätter vi upp några teleskop i denna becksvarta trakt! 17

18 Fullt hus på Aronsgården, Kulturreservatet Yttra Berg, Gällared Slutsatser VoK har landat i en verksamhetsstruktur där nyckelbegreppen är tvärvetenskap, samarbete och flexibilitet. Vetenskapscaféerna är populära hos alla parter genom sitt opretentiösa format, Kammarfysikensemblen är alltid synnerligen uppskattad men så speciell att den kan behöva fortsatt stöd. Vetenskapscaféerna, Kammarfysikensemblen och föreläsningarna/panelerna förutsätter långsiktighet, allt ifrån 3 månader som är minimum till nästan två år. Vad VoK skulle behöva är ett ekonomiskt stöd över mer än ett år i taget. Långsiktighet innebär också kontinuitet och kunde man se efter hur man gör med vetenskapskommunikation på andra platser i och utanför Sverige, finns där kanske uppslag som vi kan applicera på vår verksamhet. Det gäller då medfinansiering, resurser att erbjuda arbetsuppgifter till sökande, samarbete över regionala och nationella gränser etc. Innevarande år 2014 skall olika vägar undersökas och eventuellt prövas. Kunskapsknallarnas transformering: Vi har hela tiden noterat ett ständigt växande intresse, rentav behov, för de här opretentiösa, roliga men ändå högkvalitativa, gedigna och effektiva formerna men nu krävs en radikal, praktisk omorganisering. Det går inte längre att släpa runt utrustning i torftiga lådor, hyra partytält, släpvagnar, ideligen söka tillfällig förvaring och trolla med underhåll. Det enda rimliga som skulle svara upp är en experimentbuss som har bokbussen Humlan vid Falkenbergs bibliotek som förebild. Europas första mobila science center, en experimentbuss (handikappanpassad) med permanent bibliotekshörna, helt inriktat på att praktiskt, med alla sinnen pröva-testa-lära-inse. Bussen är alltså en direkt konsekvens av det mångårigt samarbete mellan våra partners med Kunskapsknallarna. Science Safari Vid slutet av 2013 bildades därför formellt den ideella föreningen Science Safari med syftet beskrivet ovan och styrs av Hans-Erik Eldemark, Science Park vid Högskolan i Halmstad, Anna Holmström, Hallands museum, Stefan Bengtsson, Hallands sjukhus/ röntgen och undertecknad. Föreningen är registrerad, har alla nödvändiga papper i ordning och kommer omgående att påbörja planeringen av bussen som sådan, funktion, drift, utrustning etc, Vid en förhandskontakt med kollegor i Europa blir Halland tämligen ensamt om denna mobilas resurs. Detta sammantaget med att alla inblandade har många års praktisk erfarenhet av verksamheten som sådan samt vet precis vad som krävs och fungerar, torde det finnas goda chanser till finansiering från olika håll. Kunskapsknallarna har egentligen inga gränser och spaltas nu upp i Science Safari samt "knalleri" där arrangemanget är enklare dvs mindre utrustning och sammanhang. En naturlig 18

19 utveckling av knalleriet är på sikt att Science Safari frigörs från VoK och s.a.s rullar på egna hjul. En annan fråga är: hur skall man kunna möta upp det stora intresset från skolorna som är särskilt intresserade av Kunskapsknallarna? En slutsats blir att det tvärvetenskapliga VoK skulle behöva en dialog på tvären dvs med kulturutbildnings-och utvecklingssektionerna på olika håll och nivåer. Platser Uppsökande verksamhet kräver engagemang men ger också resultat. Våra tillhåll under den gångna perioden har huvudsakligast varit Kungsbacka: Tjolöholms slott. Varberg: Naturum Getterön, Världsarvet Grimeton. Hylte: Hembygdsföreningen i Unnaryd, Nyarps Hembygdsgård, Långarydsföreningarna Falkenberg: Falkenbergs bibliotek, Rådhustorget, Vastadverkstaden, Yttra Bergs kulturreservat Halmstad: Stadsbiblioteket, Halmstad slott, Immanuelkyrkan, Högskolan, Tönnersaobservatoriet, Andersberg, Wapnö slott, Bredgatan 3, Strandgatan 20, Hallands konstmuseum Laholm: Teckningsmuseet, Stortorget, Hästtorget, Sparbanken, Knäred Andra platser: Göteborg- Artisten, Bok-och biblioteksmässan i Gbg, Landskrona, Människor och djur... Arrangörer, medarrangörer, medverkande, finansiellt stöd Aktiva konsumenter Andersbergs bibliotek, Halmstad AS Tycho Brahe, Lund Barn-och ungdomshälsan Falkenbergs bibliotek Falkenbergs kulturnämnd Fyrverkerifestivalen i Halmstad Föreningen Gamla Halmstad Gällareds hembygdsförening Hallands astronomiska sällskap, HAS Hallands bildningsförbund Hallands geologiska förening Hallands Konstmuseum Hallands Sjukhus HFAB Hylte kommun 19

Kunskap som ttraktion

Kunskap som ttraktion Kunskap som ttraktion Kort sammanfattning av annorlunda, regional vetenskapskommunikation 2007-2014 Vägen fram till Science Safari -Europas första rullande Science Center- År 2007 fyllde Halmstad 700 år

Läs mer

KammarFysikEnsemblen Vetenskapscaféerna Kunskapsknallarna

KammarFysikEnsemblen Vetenskapscaféerna Kunskapsknallarna Kunskapsknallarna i Laholm: Hur långt kommer man på en banan? KammarFysikEnsemblen Vetenskapscaféerna Kunskapsknallarna Annorlunda, regional vetenskapskommunikation inom Vetenskap och kultur Redovisning

Läs mer

Redovisning av Halland i Universum år 2009

Redovisning av Halland i Universum år 2009 Redovisning av Halland i Universum år 2009 Projektledare: Charlotte Sikö Helin Bakgrund År 2007 fyllde Halmstad 700 år och som en del i firandet byggde Länsmuseet i Halmstad en jubileumsutställning där

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Vetenskap och kultur

Vetenskap och kultur Vetenskap och kultur Annorlunda vetenskapskommunikation i Halland Projektledare: Charlotte Sikö Helin Juli 2011. Innehållsförteckning Innehållsförteckning.... 2 Förord,..... 3 Abstact..... 3 Inledning...

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Innehåll: Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben. Nyhetsbrev oktober Referenslärare sökes!

Innehåll: Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben. Nyhetsbrev oktober Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben Innehåll: Nyhetsbrev oktober 2016 Referenslärare sökes! LÄRARFORTBILDNINGAR PÅ GÅNG Kromatografi Prova-på-programmering Mineral och bergarter

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan Hallands Släktforskarförening 2016

Verksamhetsplan Hallands Släktforskarförening 2016 Verksamhetsplan Hallands Släktforskarförening 2016 Hallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982. Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! VÄRLDSARV höstterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom Vintern är på väg över mot vår, solen kikar fram bakom molnen och påsken står för dörren. På ABF är verksamheten i full gång. Här kan du läsa om några av våra nyheter. Håll även utkik efter intressant,

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari.

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Mässan A-Ö AVANMÄLAN Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Skulle företag avanmäla sig efter 7 februari debiteras UF-företaget för mässavgiften (450kr/elev). Endast

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Centralt innehåll Fysik: Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan

Läs mer

VKF möte 2013 04 08. Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5)

VKF möte 2013 04 08. Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5) VKF möte 2013 04 08 Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5) Närvarande: Urban Carlén, Högskolan i Skövde Anita Eklöf, (sekreterare), Högskolan Borås Lars Göran Hedström,

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Lövestad bibliotek Stängt under renovering Meröppetfilial öppnar i början av 2016 Vid frågor kontakta Sjöbo bibliotek

Lövestad bibliotek Stängt under renovering Meröppetfilial öppnar i början av 2016 Vid frågor kontakta Sjöbo bibliotek Sjöbo bibliotek Höstprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Föreläsning av Petra Trobäck Fokus, Jönköpings stadsbibliotek, 2014-03-14 Allmänt Alla är välkomna, men jag kan inte kommunicera med alla för då skulle ingen lyssna.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

INNEHÅLL. illustrationer 316

INNEHÅLL. illustrationer 316 INNEHÅLL 1. i ett kosmiskt perspektiv 11 2. stjärnresor 25 3. från myter till mätningar 45 4. rymdskeppet jorden 67 5. äpplen och planeter 87 6. månen en lyckträff 101 7. våra steniga grannar 123 8. ringprydda

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Barnarrangemang. från vårens kulturprogram

Barnarrangemang. från vårens kulturprogram Barnarrangemang från vårens kulturprogram 2013 2 Måndag 11 februari Barnteater med Sagofén Isadora Ballong på gång Sagofén Isadora, en fågel och en drake bor i varsitt hus, men egentligen vill de ut och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 MARS Diskussionsfrågor

ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 MARS Diskussionsfrågor ARBETSBLAD PRODUCENT: KRISTOFER CARLSSON PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3 LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 MARS 2017 Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

FRI ENTRÉ. januari-april HALLANDS KONSTMUSEUM: Vi bygger om! Vårsalongen öppnar i mars

FRI ENTRÉ. januari-april HALLANDS KONSTMUSEUM: Vi bygger om! Vårsalongen öppnar i mars januari-april 2011 HALLANDS KONSTMUSEUM: Vi bygger om! Vårsalongen öppnar i mars TECKNINGS- MUSEET: Günther Teutsch Mattias Bäcklin Wulcan FRI ENTRÉ Foto: Willy Lindström Länsmuseet Halmstad är fr o m

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016 www.goteborg.se Foto: Peter Svenson Välkommen till Askims bibliotek! Adress Askims torg 5 436 43 Askim Telefonnummer 031-366 31 90 031-366 31 92 E-post

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Catrin Ankh Vad handlar boken om? Sara, Anna, Kevin och Leo är bästa vänner. De sitter på sitt favoritcafé och pluggar inför matteprovet i morgon. Sara tröttnar och vill

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson,

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson, Program våren 2017 25 januari kl. 1800 Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Föreläsare: Gary Svensson, bitr professor och docent i Konstvetenskap och visuell

Läs mer

HEMPROV LJUD OCH LJUS

HEMPROV LJUD OCH LJUS HEMPROV LJUD OCH LJUS Utlämnat: 100329 Rekommenderat inlämningsdatum: 100412 Besvara frågorna handskrivet eller på dator. Lämna in för hand eller e-posta till kristian.bjornberg@bildning.habo.se Alla frågor

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer