Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA"

Transkript

1 Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014

2 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov 11 Upphandling 12 Livsmedel och miljö 14 Livsmedelshantering 15 Miljötillsyn 16 Egenkontroll 17 Vanliga frågor 18 Företagsrådgivning 20 Med den här broschyren vill vi ge dig insyn i hur Södertälje kommun arbetar. Detta är en demoversion som kommer att uppdateras till den 1 september. Är det något du tycker saknas eller har förslag på förbättringar så är du välkommen att höra av dig till Martin Viberg, tel , e-post:

3 Södertälje kommunen som välkomnar ditt företag! Södertälje är en mötesplats för olika kulturer, erfarenheter, kompetenser och idéer. Det ger goda förutsättningar för ett unikt och bra företagarklimat! n Södertälje har idag ett stort och starkt näringsliv. Vi är länets tredje största arbetsmarknad och en spännande plats för både stora och små företag. Med vårt strategiska läge i Stockholmsregionen två europavägar, hamn och järnvägsförbindelser är också Södertälje intressant för nya etableringar. Vi står inför en spännande utveckling, både som kommun och som del av en expansiv storstadsregion. Framtidens Södertälje erbjuder fina möjligheter för etableringar, investeringar, studier, besök och boende. Vi vill ge dig vägledning och tips i de olika ärenden som kan komma att beröra din verksamhet. Genom den här guiden hoppas vi att du kan skaffa dig en inblick i kommunens arbete. Vi arbetar ständigt för att bli bättre i att stödja företagsamheten i kommunen. Har du som företagare synpunkter på vårt bemötande och vår information så tar vi tacksamt emot dem. Karin Voltaire Chef för Destination Södertälje Hör gärna av dig om du har ett tips! FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 3

4 Foto: Sam Murad/TS Produktion Destination Södertälje n Vi är Södertälje kommuns främsta kontakt med det lokala näringslivet. Vi stöttar nya företag och verksamheter genom kvalificerad, kostnadsfri service för den som planerar att etablera sig i Södertälje. Vi hjälper också befint liga företag som vill expandera. I detta avsnitt kan du läsa om vår verksamhet och den vägledning gällande och service som vi erbjuder både dig som är företagare och dig som bär på nya idéer. Har du frågor eller något du behöver hjälp med, hör av dig till oss på eller Välkommen till Södertälje! 4 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

5 DESTINATION SÖDERTÄLJE Etablering n Etableringsservice Södertälje består av medarbetare med blandade kompetenser. Denna bredd borgar för att du som företagare får det bästa stöd i ditt ärende. Vi tar fram de bästa lösningarna för just dina behov i samband med en etablering. Oavsett storlek på ditt företag så ser vi till att allt går så smidigt som möjligt, samtidigt som vi tillsammans skapar den bästa förutsättningen för ditt företag att verka i. Vi hjälper även till när du ska expandera eller omlokalisera din verksamhet inom regionen, allt under sekretess och helt kostnadsfritt. Tveka inte att kontakta oss vare sig det gäller mark eller lokalfrågor, vi har kontakterna för att du ska komma vidare. Michael Johansson, Destination Södertälje Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 5

6 DESTINATION SÖDERTÄLJE Foto: istockphoto.com/lajos Repasi Starta och driva företag n Har du en dröm att starta något eget? För att underlätta för dig att komma igång finns det mycket råd och hjälp att få. Destination Södertälje samverkar med många lokala offentliga aktörer organisationer, nätverk, föreningar och förmedlingar som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget företag. I ett inledningsskede kan du ta kontakt med någon sådan. Information om dem ser du under rubriken Företagsrådgivning (sid 20). Har du redan ett företag och dessutom en fantastisk idé, produkt eller innovation som du vill utveckla? Goda idéer är utmärkta men det krävs också, resurser och effektiva processer. Marknaden ställer också allt högre krav och du kanske vill skapa ett försprång jämfört med dina konkurrenter? Vi vill att det ska vara lätt att driva företag i Södertälje. Hos oss hittar du ett brett nätverk av företagsfrämjande organisationer som kan ge idé och innovationsstöd, kompetensutveckling och rådgivning. Åsa Landqvist, Destination Södertälje Tel: E-post: 6 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

7 DESTINATION SÖDERTÄLJE Foto: Campus Telge Campus Telge n Mötesplats för studerande och arbetsliv. Motor för till växt i den lokala och regionala utvecklingen. Mäklare för utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov. Du som är på väg att ta nästa steg mot din framtida karriär och vill ha en plats på arbetsmarknaden är välkommen till Campus Telge, Södertäljes mötesplats för studenter som läser utbildningar på eftergymnasial nivå. Här möts student, arbetsliv och forskning i en modern och flexibel studiemiljö. Genom ett samarbete med flera högskolor i landet kan du söka flera olika program där vi samverkar med olika högskolor i landet. På vår hemsida kan du läsa mer om vilka program som har Södertälje som studieort. Vi samarbetar för närvarande med Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, KTH m.fl. Även studenter från andra högskolor är välkomna att använda sig av Mötesplatsen Campus Telge. Genom vårt nära samarbete med arbetslivet strävar vi efter att vara motor för tillväxten i Södertälje och Södertörnsregionen i övrigt. Genom att föra en dialog med arbetslivet kartlägger vi det behov av utbildning som finns både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Därefter kan Campus Telge i samverkan med högskolorna erbjuda den utbildning som krävs för att arbetsmarknaden ska kunna säkra framtida kompetensförsörjning i företagen. Cathrine Haglund, Campus Telge Tel: E-post: Webb: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 7

8 Foto: Sam Murad/TS Produktion Evenemang n Du som känner att det borde hända mer i Södertälje och har en ide om vad som skulle kunna göras är välkommen att kontakta Destination Södertäljes evenemangsgrupp. Vi jobbar för att förenkla rutiner och samverkan mellan kommunens olika verksamheter så att det snabbt går att lämna besked och beslut till dig som vill genomföra ett evenemang. Vår vision är att Södertälje ska bli en attraktiv plats för alla att starta sina evenemang på samt att få hit roliga evenemang som gör Södertälje till en attraktivare plats. Anna Nienhüysen, Destination Södertälje Tel: E-post: 8 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

9 EVENEMANG Foto: Sam Murad/TS Produktion Serveringstillstånd n Om du planerar ett evenemang där alkoholservering ingår så är du att välkommen att lämna in en ansökan om serveringstillstånd till Tillståndsenheten i Södertälje kommun. För att få tillstånd finns det en del krav som måste uppfyllas. Du som ansöker måste vara minst 20 år. Sökanden ska också visa att den är personligt och ekonomiskt lämplig att inneha serveringstillstånd. Detta kontrolleras bl.a. genom remisser till Polismyndigheten, Skatteverket samt Kronofogden. Vidare krävs uppvisade kunskaper i alkohollagen och att serveringslokalen bedöms vara lämplig. Handläggningen är avgiftsbelagd och betalas i samband med ansökan. Olika typer av serveringstillstånd stadigvarande till allmänheten eller till slutet sällskap Tillfälligt till allmänheten eller till slutet sällskap, Tillfälligt till uteservering, provsmakning, cateringtillstånd, pausservering samt trafikservering. I vissa fall krävs inget serveringstillstånd, dessa undantag kan du läsa mer om på vår hemsida eller genom att kontakta Tillståndsenheten: Tillstand/Alkoholtillstand/ Tillståndsenheten Campusgatan 26, Södertälje Tel: (vxl) E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 9

10 EVENEMANG Foto: Sam Murad/TS Produktion Markupplåtelse n Planerar du ett evenemang eller en verksamhet som kräver tillgång till kommunens mark, såsom gator, torg och andra platser som klassificeras som allmän plats, har du möjlighet att ansöka om markupplåtelse. Tillstånd måste sökas för exempelvis tillfällig försäljning, uteserveringar och kiosker. Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Kommunen fungerar som en remissinstans. För att söka tillstånd på kommunal mark är det bra att börja med att kontakta samhällsbyggnadskontorets enhet för stadsmiljö och höra om det är möjligt att använda den tilltänkta platsen för ditt ändamål. Förklara skriftligen vad platsen ska användas till, hur stor yta som ska användas, samt under vilken tidsperiod. Därefter kan polistillstånd sökas. Ansökningsblanketter finns på: Tillstand/Vanliga-blanketter/ Ansokan-tillstand-ordningslagen/ Vad innebär markanvisning? Markanvisning innebär att ett företag får rätt att tillsammans med kommunen arbeta fram en detaljplan för att till exempel bygga bostäder i ett visst område. Ninos Jacobsson, Markupplåtare Tel: E-post: Carina Karlsson, Markupplåtelseoch trafikassistent Tel: E-post: 10 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

11 Foto: istockphoto.com/peeterv Bygglov n Du som planerar att exempelvis göra en tillbyggnad på din verksamhetslokal behöver söka bygglov. Bygglovsansökan lämnas eller skickas till Samhällsbyggnadskontoret. Information om vad en byggansökan ska innehålla finns på vår hemsida Stad-miljo--boende/Bo--Bygga_/bygglov/ Ansokan-och-blanketter/ Du är också välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret. Vi har telefontider avsedda för dina ärenden, se nedan. Varje måndag är du också välkommen att besöka våra bygglovshandläggare som finns på plats i receptionen kl Mer information Se vår bygglovsguide: Södertälje kommun, Campusgatan 26 Tel: , mån tor kl , fre kl Lunchstängt kl E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 11

12 Foto: Sandra Vesterdahl Upphandling n All upphandling av varor och tjänster för Södertälje kommun sköts av bolaget Telge Inköp AB, som även sköter all upphandling åt koncernen Telge, Nykvarns kommun och Salems kommun. Upphandlingarna sker till ett värde av ca 3 miljarder varje år. Vid mer än hälften av upphandlingarna tecknar vi så kallade ramavtal, vilket innebär att vi köper en viss typ av vara eller tjänst under en bestämd tidsperiod. Du som tecknar ett ramavtal med Södertälje kommun arbetar långsiktigt med oss som kund, oftast under 2 4 år. 12 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

13 UPPHANDLING För dig som vill lämna anbud n På Telge Inköps webbplats hittar du information om hur ett anbud ska lämnas in. Där finns även regler som måste följas för att för att ditt företag ska ha störst chans att vinna anbudet. Där hittar du även information om aktuella upphandlingar och registrering för att få snabb information om nya anbud: Tips inför ett anbud Kommunen använder elektroniska förfrågningsunderlag och efterfrågar elektroniska anbud. När du har hittat en upphandling som intresserar dig besvarar du det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Börja utformandet av anbudet i god tid och gör en tidsplan. Kontrollera vilka handlingar som efterfrågas, har du dem eller måste de beställas eller skapas. På finns alla upphandlingar i landet. Offentlig upphandling All offentlig upphandling regleras genom lagen om offentlig upphandling (LOU). mer information om hur upphandlingar går till finns i vår upphandlingspolicy som du hittar på Upphandlingar/ Telge Inköp Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 13

14 Foto: Sam Murad/TS Produktion Livsmedel och miljö n Södertälje kommun värnar om säkra livsmedel och bra miljö. Kommunen har ett tillsynsansvar för att livsmedel och miljö har en bra kvalité. I det arbetet vill vi ha ett gott sam - arbete med företagen i kommunen. Här kan du läsa om den hjälp vi kan ge företag inom områdena livsmedel och miljö. Vi beskriver också den funktion för kontroll av företag som kommunen har. 14 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

15 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Foto: Cecilia Mellberg Livsmedelshantering n Alla som hanterar, tillagar, säljer eller serverar livsmedel måste anmäla det till kommunen. Företaget ska ha rutiner för egenkontroll och kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Anmälan om livsmedelshantering Du som planerar att öppna en livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig eller göra ändringar i din befintliga verksamhet ska anmäla det till kommunen. Anmälningsblanketter finns på kommunens hemsida livsmedelsforetag. Du kan också kontakta miljökontorets livsmedelskontroll. Om inget annat meddelas får du starta verksamheten två veckor efter att miljökontorets livsmedelskontroll har fått din anmälan. Verksamheten kan startas innan livsmedelskontrollen har inspekterat den. De kan dock komma på besök från och med öppningsdagen, för att bland annat kontrollera att du har ett system för egenkontroll som är anpassad efter verksamheten. Miljönämnden tar ut avgift för prövning och tillsyn. På kommunens hemsida kan du hitta de taxor som berör din verksamhet. Södertälje kommun, Campusgatan 26, Södertälje Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 15

16 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Miljötillsyn n Kommunen har ett tillsynsansvar för att kontrollera den inre miljön och den påverkan ditt företag kan ha på den yttre miljön samt på människors hälsa. Därför kan ditt företag få besök för miljötillsyn. Lagstiftningen på miljöområdet utgår från miljöbalken och omfattar alla företag eller verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa. Företag kan påverka omgivningen på olika sätt, bl.a. genom utsläpp till luft, mark eller vatten, genom buller eller lukt. I Södertälje har miljökontoret kontakt med ett stort antal företag, t.ex. bensinstationer, bilverkstäder, fotvårdsmottagningar, äldreboenden och skolor. Vissa av dessa miljöfarliga verksamheter omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Vilka de är framgår av miljöprövningsförordningen. Hur går tillsynen till? Företagen har ansvaret för att följa lagar och regler. Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljö och hälsa ska planera och kontrollera den. Ett annat ord för detta är egenkontroll. När miljökontoret utför tillsyn av ditt företag kontrolleras bl.a egenkontrollen, kemikalie- och avfallshantering, ljudnivå, ventilation och i vissa fall hygien. Det kontrolleras även att de medgivanden och tillstånd som företaget fått följs. Hur ofta ditt företag får tillsyn varierar beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver. För att få veta vad som gäller för just ditt företag eller din verksamhet besök vår webbplats: Naringsliv--arbete/Tillstand/Miljo-och-halsa Södertälje kommun, Campusgatan 26, Södertälje Tel: E-post: 16 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

17 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Foto: istockphoto.com/morepixels Egenkontroll n Egenkontroll används inom både miljötillsyn och livsmedelskontroll. Det innebär att du som företagare har ett system för att Planera verksamheten för att minimera negativ påverkan av hälsan och miljön. Regelbundet kontrollera den egna verksamheten. Följa upp resultaten från kontrollen. Utvärdera och förbättra kontrollen. Åtgärda de problem som upptäcks. Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 ). När det gäller livsmedelshantering krävs bra rutiner för att producera säkra livsmedel. System för egenkontroll ska innehålla rutiner för hygien och säkra livsmedel utifrån identifierade risker. Rutinerna ska bland annat omfatta personlig hygien, rengöring och utbildning, underhåll av lokaler, skadedjur, avfall, märkning och spårbarhet. Mer information: Livsmedelsverkets webbplats, Kommunens webbplats Tillstand/Miljo-och-halsa/ Livsmedelsforetag/Egenkontroll/ FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 17

18 Vanliga frågor Markupplåtelse Finns det någon ledig plats? För att kunna ge ett korrekt svar krävs det att du kan beskriva till vilket ändamål platsen/marken ska användas till. Kommer det att generera mycket trafik? Önskar du ha tillgång till platsen/marken tillfälligt eller planerar du en mer permanent verksamhet? Förklara helst skriftligen med en kort beskrivning samt gärna på en plan/karta. Hur vet jag vem som äger marken? Bäst är att kontakta Lantmäterimyndigheten via kommunens växel, som kan förmedla om det är kommunen, Telge Fastigheter, Telge Bostäder eller någon annan som äger marken. Södertälje Direkt kan också bistå med svaret. Är det kommunen som är markägare ska du i första hand kontakta enheten stadsmiljö, upplåtelser och tillstånd. När behöver jag polistillstånd? Då marken enligt detaljplan har definierats som offentlig plats, krävs ett tillstånd från polisen. Södertälje kommun är markägare till i princip all offentlig plats i Södertälje kommun. Kommunen får därför begäran om tillstånd på remiss där villkoren för upplåtelsen definieras. Är platsen/marken utanför detaljplan eller på kvartersmark, gäller en annan upplåtelseform. Kontakta markägaren för att få deras godkännande. Hur söker jag polistillstånd? Du kan hitta ansökan och information om tillståndsansökan på Polisens webbplats. Ansökningsblanketten finns även här på webbplatsen under Näringsliv & arbete. Kostar det något att upplåta kommunens mark? Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige i Mål och budget för nyttjande av offentlig plats. Det finns olika avgifter beroende på vilket syfte och i vilken omfattning upplåtelsen ska gälla. Då det gäller övrig mark har kommunen i uppdrag att ta ut marknadsmässigt pris. Kontakta enheten stadsmiljö, upplåtelser och tillstånd för mer information. Finns någon annan plats att använda som inte kräver polistillstånd? Ja, kommunen är markägare till mycket mark. Ofta finns denna på ej detaljplanelagd mark. För lämpligt ändamål arrenderar kommunen gärna ut denna. Du kan också kontakta privata markägare. Gäller det viss försäljning kan du också bli torghandlare. Se nästa fråga. Hur kan jag bli torghandlare? Kontakta torgfogden Hannu Ristiluoma tel och meddela ditt intresse för att bli torghandlare på Stora Torget i Södertälje. Det är torgdagar på onsdagar, fredagar och lördagar. Önskar du stå på Klockartorget i Järna, kontakta Anders Bengs, tel Genom att skicka in ett korrekt underlag så behandlas din ansökan snabbare. 18 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

19 Bygglov Hur lång tid tar det att få bygglov? När du fått meddelande om att ansökan är komplett ska beslut fattas inom tio veckor. Hur gör jag ritningarna rätt? Se vår sida Exempelritningar (relaterade länkar). Varför tar förhandsbesked längre tid att handlägga än bygglov? Förhandsbesked innebär att en detaljplan saknas för området och att inga givna bestämmelser finns för vad man får bygga. Byggnadsnämnden måste undersöka platsens lämplighet för den sökta åtgärden, vilket gör att processen tar lång tid. Hur många kopior av ansökan och ansökningshandlingar behövs? Två. Krävs separata ansökningsblanketter när man ansöker om fler åtgärder på samma fastighet? Nej, det går bra att fylla i fler åtgärder i en ansökan. Var hittar jag en riksbehörig kontrollansvarig? Enklast är att söka på internet, till exempel på Boverkets hemsida (se relaterade länkar). Hur kommer jag i kontakt med en bygglovshandläggare? Via mejl och under telefontider kan handläggare inom respektive distrikt kontaktas. När behövs byggfelsförsäkring och färdigställandeförsäkring? Byggfelsförsäkring krävs oftast när man bygger nytt eller bygger till bostäder och byggkostnaderna överstiger kronor. Färdigställandeskydd krävs när man anlitar entreprenörer. Behöver jag lämna in en bygganmälan? Nej, sedan 2 maj 2011 behandlas bygglov och anmälan som ett ärende, det vill säga en separat bygganmälan behövs inte för dessa ärenden. För bygglov som har registrerats före den 2 maj 2011 ska separat bygganmälan inlämnas. När behöver jag beställa en nybyggnadskarta? Vid nybyggnation behöver du beställa en nybyggnadskarta hos enheten geografisk information, Vid tillbyggnad eller uppförande av komplementbyggnad kan det räcka med enklare kartor. Kontakta bygglovsenheten för mer information. FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 19

20 Företagsrådgivning För att kunna erbjuda så bra hjälp och stöd som möjligt till Södertäljes företagare samarbetar Destination Södertälje med flera olika aktörer som erbjuder allt ifrån kvalificerad rådgivning för dig som vill starta ett företag till stöd att expandera företags verksamheter på den internationella marknaden. Var och en av dem står redo att hjälpa dig. Business Sweden Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. En viktig del av deras uppgift är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina varor och tjänster på den internationella marknaden. I upp draget ingår det också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Tel: E-post: Adress: Box 240, 10124, Stockholm Webb: smaforetag/ Coompanion Dubbelt så roligt och hälften så svårt klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Tel: (vxl) E-post: Kontaktperson, Södertälje: Alexander Ingster Hofgren E-post: coompanion.se. Mobil: Adress: Selmedalsringen 19, Hägersten 20 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

21 CONNECT Öst CONNECT är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar CONNECT deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige. CONNECTs samlade insatser skall leda till att fler företag blir framgångsrika. Att säkerställa genom välskrivna affärsplaner och prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling. Kontaktperson: Martin Johansson E-post: Telefon: E-post: Besöksadress: Grev Turegatan 12, Stockholm Drivhuset Södertälje Hos Drivhuset får nya entreprenörer hjälp att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. De erbjuder vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö för framtidens företag och fler entreprenörer. E-post: Mejla oss för att boka en tid. Adress: Campus Telge, Södertälje Enterprise Europe Network Nätverket ger stöd till små och medel stora företag och arbetar för att öka internationaliseringen som ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Telefon: E-post: Via hemsidan Webb: tillvaxtverket.se/kontakt FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 21

22 FÖRETAGSRÅDGIVNING NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem är en självständig organisation. Verksamheten är en del av ett nätverk som stimulerar entreprenörskap och nyföretagande. Ett företag som startar inom ramen för ett NyföretagarCentrum är livskraftigt. Statistiken visar att endast en procent av dessa företag har gått i konkurs efter tre år. Telefon: E-post: Adress: Järnagatan 16 1tr. Öppet: mån-ons kl Facebook: NyföretagarCentrum Söderort Öppettider: Mån fre kl Kostnadsfritt. Ung Företagssamhet Verksamheten syftar till att uppmuntra och utbilda ungdomars entreprenör - skap. Den huvudsakliga verksamheten går ut på att gymnasieelever får driva sitt eget UF-företag. Sedan 1980 har elever startat och drivit ett UF-företag. Många av dem är egenföretagare i dag. Erik Gustaf Ageberg, UF STHLM, Telefon: Mobil: E-post: ungforetagsamhet.se Facebook: Ung Företagsamhet Stockholmsregionen UIC Södertälje Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. UIC Södertälje stödjer entreprenörer, innovatörer, forskare och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Målet är att fler livskraftiga tillväxtföretag ska utvecklas i Södertälje. De erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling, samt stöd till unga företag som vill utveckla nya idéer för att bli starka tillväxtföretag. Anders Nordström Senior Advisor, Business Development, UIC Södertälje Mobil: , E-post: Adress: Biovation Park, Kvarnbergagatan 6-8, B FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

23 Ingen utvecklar näringslivet som du. Vi hjälper dig på vägen. Foto: Jacob Forsell

24 Grafisk form: Ryter. Tryck: Komtryck 2014

Södertäljes företagarguide

Södertäljes företagarguide Södertäljes företagarguide TIPS TILL DIG SOM DRIVER FÖRETAG Foto: Sam Murad/TS Produktion Välkommen till länets tredje största arbetsmarknad och en spännande plats för både små och stora företag. n Södertälje

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kontaktguide. för företagare. - hitta rätt person i Kungsörs kommun

Kontaktguide. för företagare. - hitta rätt person i Kungsörs kommun Kontaktguide för företagare - hitta rätt person i Kungsörs kommun 2011 Innehållsförteckning Inledning 2 Näringslivsservice 3 Upphandling 4 Fastigheter, gator och grönytor, vatten och avlopp 5 Planfrågor

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Information om registrering av livsmedelsanläggning

Information om registrering av livsmedelsanläggning Information om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering Den här foldern beskriver hur blanketten anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska fyllas i, hur ärendegången sker

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Vanliga frågor och svar Fråga 1: Behövs verkligen en registrering? Företaget säljer ju så lite. Svar: Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för street food

Riktlinjer och avgifter för street food 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Berger d Argy Ann-Charlotte (KLK) Frohm Jöran (SBF) Datum 2016-08-12 Diarienummer GSN-2016-1691 Gatu- och samhällsmiljönämnden Riktlinjer och avgifter för street

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare Hitta rätt i Håbo kommn Gide för företagare HITTA RÄTT I HÅBO KOMMUN / GUIDE FÖR FÖRETAGARE Alkoholtillstånd Ansltning till kommnalt vatten och avlopp (VA) Se rbrikerna tillstånd och regler samt tillsyn.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun 2015-02-06 Servicegarantier För Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun!

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! EVENEMANGSHANDBOK tillstånd, ansvar och kontakter Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! Alla förutsättningar för ett lyckat evenemang! Idag finns ett flertal skickliga

Läs mer

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter Elva frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL VERKSAMHETER SOM RISKERAR ATT PÅVERKA MILJÖN NEGATIVT Miljöförvaltningen Elva vanliga frågor och svar Funderar du ibland

Läs mer

Livsmedelsverksamhet. Bygglov. Vilket tillstånd Tillstånd för att bedriva livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet. Bygglov. Vilket tillstånd Tillstånd för att bedriva livsmedelsverksamhet Tillstånd och myndighetskrav Som arrangör är det viktigt att veta att man ibland måste söka tillstånd eller åtminstone informera olika myndigheter inför evenemanget. De olika tillstånden har olika lång

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg INFORMATION till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg TOMT FÖR VERKSAMHET - ATT TÄNKA PÅ INFÖR ETABLERING (Detta dokument är endast avsett att fungera som ett stöd och är inte en fullständig

Läs mer

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 Tjänsteerbjudande.rev 2011-12-09(56924)_TMP Innehåll 1 Rådgivning - Hjälp till självhjälp...1

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer