Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA"

Transkript

1 Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014

2 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov 11 Upphandling 12 Livsmedel och miljö 14 Livsmedelshantering 15 Miljötillsyn 16 Egenkontroll 17 Vanliga frågor 18 Företagsrådgivning 20 Med den här broschyren vill vi ge dig insyn i hur Södertälje kommun arbetar. Detta är en demoversion som kommer att uppdateras till den 1 september. Är det något du tycker saknas eller har förslag på förbättringar så är du välkommen att höra av dig till Martin Viberg, tel , e-post:

3 Södertälje kommunen som välkomnar ditt företag! Södertälje är en mötesplats för olika kulturer, erfarenheter, kompetenser och idéer. Det ger goda förutsättningar för ett unikt och bra företagarklimat! n Södertälje har idag ett stort och starkt näringsliv. Vi är länets tredje största arbetsmarknad och en spännande plats för både stora och små företag. Med vårt strategiska läge i Stockholmsregionen två europavägar, hamn och järnvägsförbindelser är också Södertälje intressant för nya etableringar. Vi står inför en spännande utveckling, både som kommun och som del av en expansiv storstadsregion. Framtidens Södertälje erbjuder fina möjligheter för etableringar, investeringar, studier, besök och boende. Vi vill ge dig vägledning och tips i de olika ärenden som kan komma att beröra din verksamhet. Genom den här guiden hoppas vi att du kan skaffa dig en inblick i kommunens arbete. Vi arbetar ständigt för att bli bättre i att stödja företagsamheten i kommunen. Har du som företagare synpunkter på vårt bemötande och vår information så tar vi tacksamt emot dem. Karin Voltaire Chef för Destination Södertälje Hör gärna av dig om du har ett tips! FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 3

4 Foto: Sam Murad/TS Produktion Destination Södertälje n Vi är Södertälje kommuns främsta kontakt med det lokala näringslivet. Vi stöttar nya företag och verksamheter genom kvalificerad, kostnadsfri service för den som planerar att etablera sig i Södertälje. Vi hjälper också befint liga företag som vill expandera. I detta avsnitt kan du läsa om vår verksamhet och den vägledning gällande och service som vi erbjuder både dig som är företagare och dig som bär på nya idéer. Har du frågor eller något du behöver hjälp med, hör av dig till oss på eller Välkommen till Södertälje! 4 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

5 DESTINATION SÖDERTÄLJE Etablering n Etableringsservice Södertälje består av medarbetare med blandade kompetenser. Denna bredd borgar för att du som företagare får det bästa stöd i ditt ärende. Vi tar fram de bästa lösningarna för just dina behov i samband med en etablering. Oavsett storlek på ditt företag så ser vi till att allt går så smidigt som möjligt, samtidigt som vi tillsammans skapar den bästa förutsättningen för ditt företag att verka i. Vi hjälper även till när du ska expandera eller omlokalisera din verksamhet inom regionen, allt under sekretess och helt kostnadsfritt. Tveka inte att kontakta oss vare sig det gäller mark eller lokalfrågor, vi har kontakterna för att du ska komma vidare. Michael Johansson, Destination Södertälje Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 5

6 DESTINATION SÖDERTÄLJE Foto: istockphoto.com/lajos Repasi Starta och driva företag n Har du en dröm att starta något eget? För att underlätta för dig att komma igång finns det mycket råd och hjälp att få. Destination Södertälje samverkar med många lokala offentliga aktörer organisationer, nätverk, föreningar och förmedlingar som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget företag. I ett inledningsskede kan du ta kontakt med någon sådan. Information om dem ser du under rubriken Företagsrådgivning (sid 20). Har du redan ett företag och dessutom en fantastisk idé, produkt eller innovation som du vill utveckla? Goda idéer är utmärkta men det krävs också, resurser och effektiva processer. Marknaden ställer också allt högre krav och du kanske vill skapa ett försprång jämfört med dina konkurrenter? Vi vill att det ska vara lätt att driva företag i Södertälje. Hos oss hittar du ett brett nätverk av företagsfrämjande organisationer som kan ge idé och innovationsstöd, kompetensutveckling och rådgivning. Åsa Landqvist, Destination Södertälje Tel: E-post: 6 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

7 DESTINATION SÖDERTÄLJE Foto: Campus Telge Campus Telge n Mötesplats för studerande och arbetsliv. Motor för till växt i den lokala och regionala utvecklingen. Mäklare för utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov. Du som är på väg att ta nästa steg mot din framtida karriär och vill ha en plats på arbetsmarknaden är välkommen till Campus Telge, Södertäljes mötesplats för studenter som läser utbildningar på eftergymnasial nivå. Här möts student, arbetsliv och forskning i en modern och flexibel studiemiljö. Genom ett samarbete med flera högskolor i landet kan du söka flera olika program där vi samverkar med olika högskolor i landet. På vår hemsida kan du läsa mer om vilka program som har Södertälje som studieort. Vi samarbetar för närvarande med Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, KTH m.fl. Även studenter från andra högskolor är välkomna att använda sig av Mötesplatsen Campus Telge. Genom vårt nära samarbete med arbetslivet strävar vi efter att vara motor för tillväxten i Södertälje och Södertörnsregionen i övrigt. Genom att föra en dialog med arbetslivet kartlägger vi det behov av utbildning som finns både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Därefter kan Campus Telge i samverkan med högskolorna erbjuda den utbildning som krävs för att arbetsmarknaden ska kunna säkra framtida kompetensförsörjning i företagen. Cathrine Haglund, Campus Telge Tel: E-post: Webb: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 7

8 Foto: Sam Murad/TS Produktion Evenemang n Du som känner att det borde hända mer i Södertälje och har en ide om vad som skulle kunna göras är välkommen att kontakta Destination Södertäljes evenemangsgrupp. Vi jobbar för att förenkla rutiner och samverkan mellan kommunens olika verksamheter så att det snabbt går att lämna besked och beslut till dig som vill genomföra ett evenemang. Vår vision är att Södertälje ska bli en attraktiv plats för alla att starta sina evenemang på samt att få hit roliga evenemang som gör Södertälje till en attraktivare plats. Anna Nienhüysen, Destination Södertälje Tel: E-post: 8 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

9 EVENEMANG Foto: Sam Murad/TS Produktion Serveringstillstånd n Om du planerar ett evenemang där alkoholservering ingår så är du att välkommen att lämna in en ansökan om serveringstillstånd till Tillståndsenheten i Södertälje kommun. För att få tillstånd finns det en del krav som måste uppfyllas. Du som ansöker måste vara minst 20 år. Sökanden ska också visa att den är personligt och ekonomiskt lämplig att inneha serveringstillstånd. Detta kontrolleras bl.a. genom remisser till Polismyndigheten, Skatteverket samt Kronofogden. Vidare krävs uppvisade kunskaper i alkohollagen och att serveringslokalen bedöms vara lämplig. Handläggningen är avgiftsbelagd och betalas i samband med ansökan. Olika typer av serveringstillstånd stadigvarande till allmänheten eller till slutet sällskap Tillfälligt till allmänheten eller till slutet sällskap, Tillfälligt till uteservering, provsmakning, cateringtillstånd, pausservering samt trafikservering. I vissa fall krävs inget serveringstillstånd, dessa undantag kan du läsa mer om på vår hemsida eller genom att kontakta Tillståndsenheten: Tillstand/Alkoholtillstand/ Tillståndsenheten Campusgatan 26, Södertälje Tel: (vxl) E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 9

10 EVENEMANG Foto: Sam Murad/TS Produktion Markupplåtelse n Planerar du ett evenemang eller en verksamhet som kräver tillgång till kommunens mark, såsom gator, torg och andra platser som klassificeras som allmän plats, har du möjlighet att ansöka om markupplåtelse. Tillstånd måste sökas för exempelvis tillfällig försäljning, uteserveringar och kiosker. Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Kommunen fungerar som en remissinstans. För att söka tillstånd på kommunal mark är det bra att börja med att kontakta samhällsbyggnadskontorets enhet för stadsmiljö och höra om det är möjligt att använda den tilltänkta platsen för ditt ändamål. Förklara skriftligen vad platsen ska användas till, hur stor yta som ska användas, samt under vilken tidsperiod. Därefter kan polistillstånd sökas. Ansökningsblanketter finns på: Tillstand/Vanliga-blanketter/ Ansokan-tillstand-ordningslagen/ Vad innebär markanvisning? Markanvisning innebär att ett företag får rätt att tillsammans med kommunen arbeta fram en detaljplan för att till exempel bygga bostäder i ett visst område. Ninos Jacobsson, Markupplåtare Tel: E-post: Carina Karlsson, Markupplåtelseoch trafikassistent Tel: E-post: 10 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

11 Foto: istockphoto.com/peeterv Bygglov n Du som planerar att exempelvis göra en tillbyggnad på din verksamhetslokal behöver söka bygglov. Bygglovsansökan lämnas eller skickas till Samhällsbyggnadskontoret. Information om vad en byggansökan ska innehålla finns på vår hemsida Stad-miljo--boende/Bo--Bygga_/bygglov/ Ansokan-och-blanketter/ Du är också välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret. Vi har telefontider avsedda för dina ärenden, se nedan. Varje måndag är du också välkommen att besöka våra bygglovshandläggare som finns på plats i receptionen kl Mer information Se vår bygglovsguide: Södertälje kommun, Campusgatan 26 Tel: , mån tor kl , fre kl Lunchstängt kl E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 11

12 Foto: Sandra Vesterdahl Upphandling n All upphandling av varor och tjänster för Södertälje kommun sköts av bolaget Telge Inköp AB, som även sköter all upphandling åt koncernen Telge, Nykvarns kommun och Salems kommun. Upphandlingarna sker till ett värde av ca 3 miljarder varje år. Vid mer än hälften av upphandlingarna tecknar vi så kallade ramavtal, vilket innebär att vi köper en viss typ av vara eller tjänst under en bestämd tidsperiod. Du som tecknar ett ramavtal med Södertälje kommun arbetar långsiktigt med oss som kund, oftast under 2 4 år. 12 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

13 UPPHANDLING För dig som vill lämna anbud n På Telge Inköps webbplats hittar du information om hur ett anbud ska lämnas in. Där finns även regler som måste följas för att för att ditt företag ska ha störst chans att vinna anbudet. Där hittar du även information om aktuella upphandlingar och registrering för att få snabb information om nya anbud: Tips inför ett anbud Kommunen använder elektroniska förfrågningsunderlag och efterfrågar elektroniska anbud. När du har hittat en upphandling som intresserar dig besvarar du det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Börja utformandet av anbudet i god tid och gör en tidsplan. Kontrollera vilka handlingar som efterfrågas, har du dem eller måste de beställas eller skapas. På finns alla upphandlingar i landet. Offentlig upphandling All offentlig upphandling regleras genom lagen om offentlig upphandling (LOU). mer information om hur upphandlingar går till finns i vår upphandlingspolicy som du hittar på Upphandlingar/ Telge Inköp Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 13

14 Foto: Sam Murad/TS Produktion Livsmedel och miljö n Södertälje kommun värnar om säkra livsmedel och bra miljö. Kommunen har ett tillsynsansvar för att livsmedel och miljö har en bra kvalité. I det arbetet vill vi ha ett gott sam - arbete med företagen i kommunen. Här kan du läsa om den hjälp vi kan ge företag inom områdena livsmedel och miljö. Vi beskriver också den funktion för kontroll av företag som kommunen har. 14 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

15 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Foto: Cecilia Mellberg Livsmedelshantering n Alla som hanterar, tillagar, säljer eller serverar livsmedel måste anmäla det till kommunen. Företaget ska ha rutiner för egenkontroll och kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Anmälan om livsmedelshantering Du som planerar att öppna en livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig eller göra ändringar i din befintliga verksamhet ska anmäla det till kommunen. Anmälningsblanketter finns på kommunens hemsida livsmedelsforetag. Du kan också kontakta miljökontorets livsmedelskontroll. Om inget annat meddelas får du starta verksamheten två veckor efter att miljökontorets livsmedelskontroll har fått din anmälan. Verksamheten kan startas innan livsmedelskontrollen har inspekterat den. De kan dock komma på besök från och med öppningsdagen, för att bland annat kontrollera att du har ett system för egenkontroll som är anpassad efter verksamheten. Miljönämnden tar ut avgift för prövning och tillsyn. På kommunens hemsida kan du hitta de taxor som berör din verksamhet. Södertälje kommun, Campusgatan 26, Södertälje Tel: E-post: FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 15

16 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Miljötillsyn n Kommunen har ett tillsynsansvar för att kontrollera den inre miljön och den påverkan ditt företag kan ha på den yttre miljön samt på människors hälsa. Därför kan ditt företag få besök för miljötillsyn. Lagstiftningen på miljöområdet utgår från miljöbalken och omfattar alla företag eller verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa. Företag kan påverka omgivningen på olika sätt, bl.a. genom utsläpp till luft, mark eller vatten, genom buller eller lukt. I Södertälje har miljökontoret kontakt med ett stort antal företag, t.ex. bensinstationer, bilverkstäder, fotvårdsmottagningar, äldreboenden och skolor. Vissa av dessa miljöfarliga verksamheter omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Vilka de är framgår av miljöprövningsförordningen. Hur går tillsynen till? Företagen har ansvaret för att följa lagar och regler. Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljö och hälsa ska planera och kontrollera den. Ett annat ord för detta är egenkontroll. När miljökontoret utför tillsyn av ditt företag kontrolleras bl.a egenkontrollen, kemikalie- och avfallshantering, ljudnivå, ventilation och i vissa fall hygien. Det kontrolleras även att de medgivanden och tillstånd som företaget fått följs. Hur ofta ditt företag får tillsyn varierar beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver. För att få veta vad som gäller för just ditt företag eller din verksamhet besök vår webbplats: Naringsliv--arbete/Tillstand/Miljo-och-halsa Södertälje kommun, Campusgatan 26, Södertälje Tel: E-post: 16 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

17 LIVSMEDEL OCH MILJÖ Foto: istockphoto.com/morepixels Egenkontroll n Egenkontroll används inom både miljötillsyn och livsmedelskontroll. Det innebär att du som företagare har ett system för att Planera verksamheten för att minimera negativ påverkan av hälsan och miljön. Regelbundet kontrollera den egna verksamheten. Följa upp resultaten från kontrollen. Utvärdera och förbättra kontrollen. Åtgärda de problem som upptäcks. Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 ). När det gäller livsmedelshantering krävs bra rutiner för att producera säkra livsmedel. System för egenkontroll ska innehålla rutiner för hygien och säkra livsmedel utifrån identifierade risker. Rutinerna ska bland annat omfatta personlig hygien, rengöring och utbildning, underhåll av lokaler, skadedjur, avfall, märkning och spårbarhet. Mer information: Livsmedelsverkets webbplats, Kommunens webbplats Tillstand/Miljo-och-halsa/ Livsmedelsforetag/Egenkontroll/ FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 17

18 Vanliga frågor Markupplåtelse Finns det någon ledig plats? För att kunna ge ett korrekt svar krävs det att du kan beskriva till vilket ändamål platsen/marken ska användas till. Kommer det att generera mycket trafik? Önskar du ha tillgång till platsen/marken tillfälligt eller planerar du en mer permanent verksamhet? Förklara helst skriftligen med en kort beskrivning samt gärna på en plan/karta. Hur vet jag vem som äger marken? Bäst är att kontakta Lantmäterimyndigheten via kommunens växel, som kan förmedla om det är kommunen, Telge Fastigheter, Telge Bostäder eller någon annan som äger marken. Södertälje Direkt kan också bistå med svaret. Är det kommunen som är markägare ska du i första hand kontakta enheten stadsmiljö, upplåtelser och tillstånd. När behöver jag polistillstånd? Då marken enligt detaljplan har definierats som offentlig plats, krävs ett tillstånd från polisen. Södertälje kommun är markägare till i princip all offentlig plats i Södertälje kommun. Kommunen får därför begäran om tillstånd på remiss där villkoren för upplåtelsen definieras. Är platsen/marken utanför detaljplan eller på kvartersmark, gäller en annan upplåtelseform. Kontakta markägaren för att få deras godkännande. Hur söker jag polistillstånd? Du kan hitta ansökan och information om tillståndsansökan på Polisens webbplats. Ansökningsblanketten finns även här på webbplatsen under Näringsliv & arbete. Kostar det något att upplåta kommunens mark? Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige i Mål och budget för nyttjande av offentlig plats. Det finns olika avgifter beroende på vilket syfte och i vilken omfattning upplåtelsen ska gälla. Då det gäller övrig mark har kommunen i uppdrag att ta ut marknadsmässigt pris. Kontakta enheten stadsmiljö, upplåtelser och tillstånd för mer information. Finns någon annan plats att använda som inte kräver polistillstånd? Ja, kommunen är markägare till mycket mark. Ofta finns denna på ej detaljplanelagd mark. För lämpligt ändamål arrenderar kommunen gärna ut denna. Du kan också kontakta privata markägare. Gäller det viss försäljning kan du också bli torghandlare. Se nästa fråga. Hur kan jag bli torghandlare? Kontakta torgfogden Hannu Ristiluoma tel och meddela ditt intresse för att bli torghandlare på Stora Torget i Södertälje. Det är torgdagar på onsdagar, fredagar och lördagar. Önskar du stå på Klockartorget i Järna, kontakta Anders Bengs, tel Genom att skicka in ett korrekt underlag så behandlas din ansökan snabbare. 18 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

19 Bygglov Hur lång tid tar det att få bygglov? När du fått meddelande om att ansökan är komplett ska beslut fattas inom tio veckor. Hur gör jag ritningarna rätt? Se vår sida Exempelritningar (relaterade länkar). Varför tar förhandsbesked längre tid att handlägga än bygglov? Förhandsbesked innebär att en detaljplan saknas för området och att inga givna bestämmelser finns för vad man får bygga. Byggnadsnämnden måste undersöka platsens lämplighet för den sökta åtgärden, vilket gör att processen tar lång tid. Hur många kopior av ansökan och ansökningshandlingar behövs? Två. Krävs separata ansökningsblanketter när man ansöker om fler åtgärder på samma fastighet? Nej, det går bra att fylla i fler åtgärder i en ansökan. Var hittar jag en riksbehörig kontrollansvarig? Enklast är att söka på internet, till exempel på Boverkets hemsida (se relaterade länkar). Hur kommer jag i kontakt med en bygglovshandläggare? Via mejl och under telefontider kan handläggare inom respektive distrikt kontaktas. När behövs byggfelsförsäkring och färdigställandeförsäkring? Byggfelsförsäkring krävs oftast när man bygger nytt eller bygger till bostäder och byggkostnaderna överstiger kronor. Färdigställandeskydd krävs när man anlitar entreprenörer. Behöver jag lämna in en bygganmälan? Nej, sedan 2 maj 2011 behandlas bygglov och anmälan som ett ärende, det vill säga en separat bygganmälan behövs inte för dessa ärenden. För bygglov som har registrerats före den 2 maj 2011 ska separat bygganmälan inlämnas. När behöver jag beställa en nybyggnadskarta? Vid nybyggnation behöver du beställa en nybyggnadskarta hos enheten geografisk information, Vid tillbyggnad eller uppförande av komplementbyggnad kan det räcka med enklare kartor. Kontakta bygglovsenheten för mer information. FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 19

20 Företagsrådgivning För att kunna erbjuda så bra hjälp och stöd som möjligt till Södertäljes företagare samarbetar Destination Södertälje med flera olika aktörer som erbjuder allt ifrån kvalificerad rådgivning för dig som vill starta ett företag till stöd att expandera företags verksamheter på den internationella marknaden. Var och en av dem står redo att hjälpa dig. Business Sweden Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. En viktig del av deras uppgift är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina varor och tjänster på den internationella marknaden. I upp draget ingår det också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Tel: E-post: Adress: Box 240, 10124, Stockholm Webb: smaforetag/ Coompanion Dubbelt så roligt och hälften så svårt klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Tel: (vxl) E-post: Kontaktperson, Södertälje: Alexander Ingster Hofgren E-post: coompanion.se. Mobil: Adress: Selmedalsringen 19, Hägersten 20 FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

21 CONNECT Öst CONNECT är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar CONNECT deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige. CONNECTs samlade insatser skall leda till att fler företag blir framgångsrika. Att säkerställa genom välskrivna affärsplaner och prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling. Kontaktperson: Martin Johansson E-post: Telefon: E-post: Besöksadress: Grev Turegatan 12, Stockholm Drivhuset Södertälje Hos Drivhuset får nya entreprenörer hjälp att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. De erbjuder vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö för framtidens företag och fler entreprenörer. E-post: Mejla oss för att boka en tid. Adress: Campus Telge, Södertälje Enterprise Europe Network Nätverket ger stöd till små och medel stora företag och arbetar för att öka internationaliseringen som ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Telefon: E-post: Via hemsidan Webb: tillvaxtverket.se/kontakt FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE 21

22 FÖRETAGSRÅDGIVNING NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem är en självständig organisation. Verksamheten är en del av ett nätverk som stimulerar entreprenörskap och nyföretagande. Ett företag som startar inom ramen för ett NyföretagarCentrum är livskraftigt. Statistiken visar att endast en procent av dessa företag har gått i konkurs efter tre år. Telefon: E-post: Adress: Järnagatan 16 1tr. Öppet: mån-ons kl Facebook: NyföretagarCentrum Söderort Öppettider: Mån fre kl Kostnadsfritt. Ung Företagssamhet Verksamheten syftar till att uppmuntra och utbilda ungdomars entreprenör - skap. Den huvudsakliga verksamheten går ut på att gymnasieelever får driva sitt eget UF-företag. Sedan 1980 har elever startat och drivit ett UF-företag. Många av dem är egenföretagare i dag. Erik Gustaf Ageberg, UF STHLM, Telefon: Mobil: E-post: ungforetagsamhet.se Facebook: Ung Företagsamhet Stockholmsregionen UIC Södertälje Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. UIC Södertälje stödjer entreprenörer, innovatörer, forskare och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Målet är att fler livskraftiga tillväxtföretag ska utvecklas i Södertälje. De erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling, samt stöd till unga företag som vill utveckla nya idéer för att bli starka tillväxtföretag. Anders Nordström Senior Advisor, Business Development, UIC Södertälje Mobil: , E-post: Adress: Biovation Park, Kvarnbergagatan 6-8, B FÖRETAGARGUIDE DESTINATION SÖDERTÄLJE

23 Ingen utvecklar näringslivet som du. Vi hjälper dig på vägen. Foto: Jacob Forsell

24 Grafisk form: Ryter. Tryck: Komtryck 2014

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun 1 Sigtuna en företagarkommun Företagsamheten i Sigtuna kommun blomstrar. Under 2012 startade över 400 nya företag i kommunen. Sigtuna

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år 2012 Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år Charlotte Norrman, IEI Christer Johansson, IBL Linköpings Universitet Mars 2012 Innehåll FÖRORD... 2 INLEDNING... 3 METOD... 4 URVAL AV REGIONER

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Jämtländsk handbok för Gröna välfärdstjänster. Gården som arena för omsorg, rehabilitering och hälsa

Jämtländsk handbok för Gröna välfärdstjänster. Gården som arena för omsorg, rehabilitering och hälsa Jämtländsk handbok för Gröna välfärdstjänster Gården som arena för omsorg, rehabilitering och hälsa Inledning LRF arbetar för att fler ska kunna driva företag som erbjuder välfärdstjänster med gröna förtecken.

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer