Företagslotsen en väg in

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagslotsen en väg in"

Transkript

1 Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten

2 Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga företag såväl som nyetableringar. Det kan vara mycket att hålla reda på när man etablerar en ny verksamhet, utvecklar, bygger ut eller gör andra förändringar i sitt företag. Det kan gälla olika tillstånd, byggande miljö, mark, lokaler för att nämna några. För att underlätta de olika kontakterna har Eda kommun inrättat Företagslotsen. Kommunens prioriterade mål för arbetet med näringslivsåtgärder är: Kvalitet Smidighet Tillgänglighet Småskalighet All rådgivning är kostnadsfri, individuell och sker under sekretess. Välkommen att kontakta oss!

3 Vilka är vi? a någon av oss när du har frågor, funderingar eller något annat som du vill diskutera. På följande sidor finner du fler kontaktuppgifter Stefan Johannesen Företagslots, stötta befintliga företag, hjälpa till med nyetableringar, starta eget. Telefon: Mobil: E-post: Besöksadress: Kommunkontoret, Charlottenberg Postadress: Box 66, Charlottenberg Margareta Bergman Utvecklingschef, ansvarar för utvecklingen av de strategiska frågorna inom näringsliv, turism, information och EU. Telefon: Mobil: Fax: E-post: Besöksadress: Kommunkontoret, Charlottenberg Postadress: Box 66, Charlottenberg Bengt Nilsson Landsbygdsrådgivare Värmlands Hushållningssällskap, rådgivning och stöttning till landsbygdsföretag och utvecklingsgrupper. Telefon: E-post: Besöksadress: Kommunkontoret, Charlottenberg Postadress: Box 66, Charlottenberg

4 Vem gör vad i kommunen? Kommunens tjänstemän kontaktas enklast genom telefonnummer (växel). Gå gärna in på kommunens hemsida för mer information om verksamheterna. På följande sidor presenteras de olika förvaltningar som företagare kan komma i kontakt med. Kommunledningsstaben Har övergripande ansvar för översiktsplaner som omfattar hela eller delar av kommunen samt behandlar strategiska och långsiktiga frågor angående markanvändning och byggande. Har övergripande samordningsansvar för kommunens upphandlingar som omfattar hela eller delar av kommunen. Upphandling Charlotte Olsson Medborgarkontoret Svarar på allmänna frågor om kommunen och dess verksamhet. Ger vägledning i kommunala ärenden. Tillhandahåller informationsmaterial. Tar emot synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten. Kopierar, skannar och faxar mot avgift. Erbjuder tillgång till Internet kostnadsfritt på PC i entrén. Inflyttarservice. Medborgarkontoret Utvecklingsavdelningen Tillhandahåller etableringsservice till de företag som vill etablera sig i kommunen, den så kallade Företagslotsen. Förmedlar mark och lokaler till företag. Vårdar och utvecklar samverkan, kontaktytor och mötesplatser mellan företag och kommun. Arbetar för att skillnaden mellan näringslivets behov av framtida kompetens och utbildningsutbudet är så liten som möjligt.

5 Arbetar för att det ska finnas tillgång till olika former av stöd och utvecklingsresurser till företag som vill växa. Arbeta för att den fysiska planeringen och infrastrukturen för näringslivets behov utvecklas och säkerställs. Samverkar med lokala företagsorganisationer för näringslivsutveckling. Verksamhetsutveckling, Företagslots, EU-frågor Stefan Johannesen Landsbygdsrådgivning Bengt Nilsson Samhällsbyggnad Tar fram detaljplan som reglerar markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering och utformning. Förvaltar kommunens fastigheter. Köper och säljer kommunal mark för exploatering. Ansvarar för kommunens övergripande säkerhetsarbete. Ger information om serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker samt tillhandahåller ansökningshandlingar. Försäljning av folköl faller under alkohollagen men kräver inget tillstånd, dock krävs att vissa villkor uppfylls, t.ex. godkänd livsmedelslokal och ett godkänt livsmedelssortiment, anmälan om försäljning av folköl görs till miljökontoret innan försäljning påbörjas. Förteckning över godkänt livsmedelssortiment skall alltid bifogas anmälan. Tobak och receptfria läkemedel samt egentillsynsprogram anmäls till miljökontoret innan försäljning påbörjas. Serveringstillstånd Britt-Marie Paulin Mark- och tomter Jan-Erik Eriksson Plansektionen Handlägger bygglov för uppförande av ny byggnad/tillbyggnad m.m. Handlägger rivningslov för rivning av byggnad inom område för detaljplan. Handlägger marklov för schakt eller fyllning inom område för detaljplan. Förrättningsförberedelser inför fastighetsbildning inom detaljplan. Tillhandahåller blanketter för bygglov, bygganmälan m.m. på kommunens hemsida.

6 Handlägger adressfrågor. Bygglovsärenden Ulla Görlin Bygginspektion Mats Melin Fastigheter Mattias Persson Kartor Marianne Åmand Miljösektionen Handlägger miljö- och hälsoskyddsärenden inom miljöbalkens ram. Miljötillsyn av företag och andra verksamheter. Tillsyn av lokaler för utbildning, idrottsanläggningar, hotell, vårdinrättningar och hygienlokaler, såsom frisersalonger och solarier. Tillsyn av lokaler där man hanterar, säljer och producerar livsmedel. Hanterar naturvårdsfrågor. Tar emot anmälningar och följer upp klagomål inom ovanstående områden. Hälsoskydd Lina Serrander Livsmedel, tobak och läkemedel Catrin Anglid Miljöskydd Susanna Holmgren Räddningstjänsten Räddningstjänsten Lämnar råd och information i brandtekniska frågor vid ny- och ombyggnation samt vid offentliga tillställningar. Beslutar om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara. Tillsyn av hantering av brandfarlig och explosiv vara. Hanterar lagstiftning om sotning, rengöring och brandskyddskontroller. Tar fram handlingsprogram mot risker som kan leda till räddningstjänstinsats. Tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete och särskilda riskobjekt. Tillsyn vid särskilda riskobjekt.

7 Ger råd och information samt utbildning till allmänheten om brand och säkerhet. Jan-Erik Lundberg Gatusektionen Ansvarar för och informerar om renhållning, slamtömning samt tömning av fett- och oljeavskiljare. Informerar om återvinning, sortering av avfall. Ansvarar för återvinningscentralen Hanterar vatten- och avloppsfrågor (kommunala anläggningar). Förvaltar kommunens parker, skogar och grönytor. Ser till att gatunätet underhålls så att god framkomlighet och hög trafiksäkerhet uppnås. Underhåller och förbättrar gång- och cykelvägar. Handlägger avfalls- och renhållningsfrågor. Snöröjning, sopor, återvinning. Vägskyltar på kommunägda vägar/gator Henrik Hansson Per-Erik Bryntesson Vägskyltar, ej kommunägda vägar Trafikverket, vxl Lena Löfvenholm, Trafikverket Skyltar på landsbygd för verksamhet vid annan plats än skyltens plats Göran Widéus, Länsstyrelsen Kultur, fritid, folkhälsa turism Ansvarar för bokning av kommunens uthyrningsbara lokaler och anläggningar. Turism Morokulien Infocenter Kultur Ann-Christin Rönning Fritid Ewy Johansson

8 Besöksadress: Torget 1, Charlottenberg Postadress: Box 66, CHARLOTTENBERG e-post: Hemsida:

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun 1 Sigtuna en företagarkommun Företagsamheten i Sigtuna kommun blomstrar. Under 2012 startade över 400 nya företag i kommunen. Sigtuna

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

E-strategi för kommunala tjänster

E-strategi för kommunala tjänster E-strategi för kommunala tjänster Din vardag blir enklare Den här broschyren handlar om vilken service Järfälla kommun erbjuder via internet idag och hur de elektroniska tjänsterna kan komma att se ut

Läs mer