Handbok arbetsstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok arbetsstation"

Transkript

1 Handbok arbetsstation Rev Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any material or electronic form without the prior written consent of the copyright holder. This product and its documentation are supplied on an as-is basis and no warranty as to their suitability for any particular purpose is either made or implied. Passage & Infosystem AB will not accept any claim for damages howsoever arising as a result of use or failure of this product. Your statutory rights are not affected. This product or any variant of it is not intended for use in any medical appliance, device or system in which the failure of the product might reasonably be expected to result in personal injury. This document provides preliminary information that may be subject to change without notice. No freedom to use patents or other intellectual property rights is implied by the publication of this document. Passage & Infosystem AB, Gränsbovägen 4B, Södertälje 1

2 Innehållsförteckning Ny version av NovaSecur... 3 Registrering av nya medlemmar... 4 Lägg till Medlemskap/Behörighet... 6 Lägg till autogiromedlemskap med annan betalare... 7 Lägg till autogiromedlemskap... 9 Lägg till medlemskap på faktura Autogiro på företag Lägg till MediaID Frysa medlemskap och autogiro Gratismånad Autogiro Makulera medgivande Byte av clearing och kontonummer Uppsägning av medlemskap med Autogiro Skapa en faktura Betalmarkera en faktura Kontrollera betalhistorik för en Autogirokund Skriva anteckningar/noteringar på medlemmar Ändra pinkod på medlem Se inpasseringshistorik för alla medlemmar Se inpasseringshistorik för en specifik medlem

3 Ny version av NovaSecur NovaSecur uppdateras ofta för att hålla marknadsledande funktionalitet och säkerhet. Uppdateringar kan göras när som helst på dygnet. När en ny version har installerats visas följande information: 1. Stäng alla öppnade fönster och flikar i webbläsaren. Endast en flik ska vara öppen. 2. Tryck ned tangenterna ctrl + F5 i följd på tangentbordet. Då rensar webbläsaren din webbhistorik. 3. Klicka på knappen Visa inte igen. 4. Klicka på knappen Bekräfta i nästa dialogruta. 3

4 Registrering av nya medlemmar 1. Fyll i personnummer a. Om det är ett företag anges organisationsnumret b. Personnumret kan lämnas blankt om personen saknar personnummer c. Personnumret kontrolleras vid inmatning och ändrar färg till grönt om checksiffran stämmer. Lyser personnumret lyser rött bör det kontrolleras. d. Vid inmatning av personnummer och pinkoden är 0000 blir automatiskt pinkoden de sista fyra siffrorna. Vid ändring av personnummer får man ändra pinkoden manuellt. 2. Ange namn, adress, postnr, ort, telefon, mobil samt mail. 3. Välj Anläggningar som ska kunna se och redigera denna medlem. 4. Kryssrutan Spärrad används för att spärra en medlem från insläpp. 5. Klicka på knappen Spara. a. Om personnumret redan finns i medlemsregistret visas en varningsruta och man måste godkänna detta genom att hålla in tangenten ctrl samtidigt som man klickar på Spara. 4

5 6. Nu aktiverades resterande flikar 7. Klicka på fliken Behörighet 5

6 Lägg till Medlemskap/Behörighet 1. Kontrollera att rätt anläggning är vald längst uppe till vänster och klicka sedan på Lägg till. 2. Endast behörigheter för vald anläggning visas i listan. 6

7 Lägg till autogiromedlemskap med annan betalare 1. Klicka på knappen Koppla till annan betalare 2. Sök efter den medlemmen som ska betala för medlemskapet och klicka på raden för att välja. 3. Välj sedan medlemskap genom att klicka på raden för medlemskapet. 4. Välj betalsätt samt prisgrupp 7

8 5. Justera uppgifter om så behövs. a. Anläggning anger för vilket försäljningsställe som försäljningen ska läggas. b. Köpdatum anger när försäljningen ägde rum. c. Zon anger vart medlemmen får komma in och träna. 6. Klicka på Spara för att gå vidare. 7. Eftersom vi valde att medlemskapet ska betalas via Autogiro visas föreslagna Uppdragsunderlag. a. Som ni ser används Erik Davidssons medgivande eftersom vi valde Erik Davidsson som betalare. b. Om en rad inte ska användas nollas beloppet och raden ignoreras. c. Det går att lägga till fler rader genom att klicka på knappen med ett + plustecken. i. Använd denna funktion för att lägga till startavgiften för Autogiro 8. Klicka på Spara för att slutföra. a. Nu eftersom vi valde att betala via Autogiro har Uppdragsunderlag skapats samtidigt som medlemmen har fått sitt medlemskap. 8

9 Lägg till autogiromedlemskap 1. Välj medlemskap genom att klicka på raden. 2. Välj betalsätt samt prisgrupp. 9

10 3. Justera uppgifter om så behövs. a. Anläggning anger för vilket försäljningsställe som försäljningen ska läggas. b. Köpdatum anger när försäljningen ägde rum. c. Zon anger vart medlemmen får komma in och träna. 4. Klicka på Spara för att gå vidare. 9. Eftersom medlemmen saknar medgivande visas nu formuläret för nytt medgivande. a. Välj för vilken Anläggning som transaktionerna ska hamna. 10

11 b. Om en annan ska stå för medgivandet men inte ska träna eller registerföras i medlemsdatabasen kryssa i kryssrutan Annan betalare och ange kontaktuppgifterna för den som betalar. Detta för att fakturering ska ske till rätt person. c. Ange personnumret för den som äger bankkontot. d. Ange betalarnumer. i. Betalarnummer är ett unikt nummer som identifierar medgivandet hos Autogirot. ii. Använd medlemmens personnummer. iii. Om medlemmen redan har ett annat medgivande kan det hända att betalarnumret redan är upptaget. Välj då att ligga till en extra siffra efter personnumret. e. Ange clearingnummer. Minst 4 siffror krävs. Ange även den femte siffran om den finns. f. Ange kontonummer. i. Kontonumret kontrolleras och lyser grönt om checksiffran stämmer, annars rött. Men kom ihåg att checksiffran kan inte kontrolleras på alla kontonummer så detta är bara en anvisning om att det stämmer. g. Välj status Ska skickas vid nytt medgivande. Då skickas medgivandet iväg för godkännande. 10. Klicka på Spara. 11. Eftersom vi valde att medlemskapet ska betalas via Autogiro visas föreslagna Uppdragsunderlag. a. Som ni ser används medlemmens medgivande eftersom vi inte valde någon annan betalare utan medlemmen ska betala sitt eget autogiro. b. Om en rad inte ska användas nollas beloppet och raden ignoreras. c. Det går att lägga till fler rader genom att klicka på knappen med ett + plustecken. i. Använd denna funktion för att lägga till startavgiften för Autogiro 12. Klicka på Spara för att slutföra. a. Nu eftersom vi valde att betala via Autogiro har Uppdragsunderlag skapats samtidigt som medlemmen har fått sitt medlemskap. 11

12 Lägg till medlemskap på faktura 1. Välj medlemskap genom att klicka på raden. 2. Välj betalsätt samt prisgrupp. 12

13 3. Justera uppgifter om så behövs. a. Anläggning anger för vilket försäljningsställe som försäljningen ska läggas. b. Köpdatum anger när försäljningen ägde rum. c. Zon anger vart medlemmen får komma in och träna. 4. Klicka på Spara för att gå vidare. 5. Nu visas formuläret för ny faktura. a. Första raden på fakturan skapas automatiskt efter vilket medlemskap som valdes. b. Ändra kontaktuppgifter på fakturan om så önskas. 13

14 c. Fler rader kan läggas på fakturan genom att använda det gula fältet. i. Använd denna funktion för att lägga till t.ex. startavgift. 6. Klicka på Spara för att slutföra. 14

15 Autogiro på företag Företag kan stå som betalare på ett medgivande. 1. Lägg upp medgivandet precis som vanligt 2. Som personnummer anges företagets organisationsnummer i formatet 0055XXXXXXXX a. Observera de två inledande nollorna i organisationsnumret. 3. Betalarnummer är också organisationsnumret. 15

16 Lägg till MediaID 1. Klicka på fliken MediaID. a. Ett MediaID representerar en RFID-tagg eller magnetkort. b. Här visas medlemmens befintliga MediaID. c. En medlem kan ha obegränsat antal MediaID. 2. Sätt markören i textrutan 3. För taggen över USB-läsaren på disken tills du hör ett pip från läsaren då ID-numret har lästs av. 4. Kontrollera ID-numret om rätt antal tecken har lästs av. a. MiFare har 8 tecken b. EM4200 har 10 tecken 16

17 Frysa medlemskap och autogiro För att frysa ett autogiromedlemskap inklusive dess uppdragsunderlag kräver att uppdragsunderlaget är kopplat med medlemskapet. 1. Kontrollera ID-nummer på det medlemskap som ska frysas. a. T.ex. om vi ska frysa medlemskap Gå över till fliken Autogiro och Uppdragsunderlag. 3. Kontrollera att uppdragsunderlaget är kopplat med medlemskapet a. Se ID-nummer under kolumnen Kopplad till medlemskap b. Här ser vi att alla tre uppdragsunderlagen är kopplade till 1082 c. Då vet vi med säkerhet att även uppdragsunderlagen blir frysta under den perioden som medlemskapet är fryst. 4. Gå tillbaka till fliken Behörighet. a. Klicka på ikonen på raden till medlemskapet som ska frysas. 17

18 b. Skriv en kommentar om varför medlemskapet ska frysas. c. Ange startdatum då medlemskapet ska börja frysas. d. Ange slutdatum då frysningen ska upphöra. i. Om debiteringar sker den 27:e varje månad så måste en frysning sträcka sig över den 27:e för att debiteringen inte ska genomföras. ii. Sätter man den 26:e som sista dagen för frysning så debiteras kunden den 27:e. 5. Klicka på Lägg till för att slutföra frysningen. 6. Gå till fliken Autogiro och Uppdragsunderlag. 7. Klicka på knappen Uppdatera lista och kontrollera i kolumnen Frys om även aktuella uppdragsunderlag är frysta. 18

19 Gratismånad Autogiro 1. Gå till Autogiro och Uppdragsunderlag. a. Klicka på ikonen i kolumnen Gratismånader för uppdragsunderlaget. b. Markera de månader som ska vara gratis. c. Klicka på Spara. d. Kontrollera under kolumnen Gratismånader att rätt månader blev valda. 19

20 Makulera medgivande Man kan inte radera ett medgivande som har uppdragsunderlag anslutet till sig. Men makulera kan man alltid göra. Makulera betyder att medgivandet avslutas hos Autogiro och man kommer därmed inte kunna debitera kunden. Viktigt att veta är att om man ska avsluta en medlems autogiro räcker det inte med att bara makulera medgivandet. Man måste även avsluta tillhörande uppdragsunderlag för att debiteringen ska upphöra. Se avsnitt Uppsägning av medlemskap med Autogiro. 1. Gå till fliken Autogiro och Medgivanden. 2. Välj status Skicka för makulering. 3. Klicka på Spara 20

21 Byte av clearing och kontonummer 1. Gå till fliken Autogiro och Medgivande. 2. Klicka på Redgiera på aktuellt medgivande. 3. Ändra clearing och kontonummer och sätt status till Byt clearing och kontonummer. 4. Klicka på Spara. 21

22 Uppsägning av medlemskap med Autogiro Vid uppsägning av medlemskap och Autogiro är det viktigt att veta följande: Vilket datum är sista dagen för tillträde till dörren Vilken månad är sista dragningen för Autogiro 1. Vi börjar med att sätta slutdatum för tillträde till dörren. 2. Gå till fliken Behörighet 3. Vi ska avsluta medlemskapet med ID-nummer a. Klicka på redigera. b. Sätt slutdatum då medlemmen inte längre får passera in genom dörren. c. Klicka på Spara. 22

23 4. Gå till fliken Autogiro och Uppdragsunderlag. a. Identifiera de uppdragsunderlag som tillhör Medlemskap med ID Se kolumnen Kopplad till medlemskap. b. Redigera de uppdragsunderlag som ska avslutas och sätt sista debiteringsmånad Period till till den månad som sista transaktionen ska genomföras. c. Klicka på Spara. 5. Kontrollera nu om det är några fler uppdragsunderlag som påverkas av uppsägningen. En del kunder kan betala för andra. 23

24 Skapa en faktura En faktura måste alltid tillhöra en medlem. En faktura kan aldrig raderas, endast makuleras. En faktura kan aldrig byta medlem. o För att byta medlem måste den gamla fakturan makuleras och en ny skapas. Fakturaadressen kan ställas till annan än medlemmen. 1. Klicka på Lägg till. 2. Välj Faktura eller Kreditfaktura. 3. Kontrollera att rätt anläggning är vald. 4. Ange adressuppgifter. 5. Ange betalsätt. 6. Den gula rutan används för att lägga på nya rader till fakturan. 24

25 7. Kontrollera fakturabeloppet innan du klickar på spara. Fakturarader kan inte redigeras. Endast raderas. Håll in ctrl + klicka på raden för att radera en rad. 25

26 Betalmarkera en faktura Om en medlem betalar en faktura kontant är det viktigt att betalföra denna faktura som betald för att kundreskontrat ska stämma. 1. Klicka på i kolumnen Betald. 2. För att delbetala klicka på Delbetala 3. Välj den rad som ska delbetalas genom att kryssa i kryssrutan för vald rad. a. Välj betalsätt som betalningen gjordes på. 4. Klicka på Spara. 5. För att slutbetala en faktura. Se tidigare punkt. 6. Klicka på Slutbetala. 26

27 7. Välj betalsätt som fakturan betalades på. 8. Välj hur mycket påminnelseavgift som betalades. 9. Välj Datum då betalningen genomfördes. 10. Klicka på Spara. 27

28 Kontrollera betalhistorik för en Autogirokund Om en kund vill veta varför det inte har dragits några pengar eller om det har dragits för mycket pengar finns all betalhistorik att se i NovaSecur. 1. Gå till fliken Autogiro och Uppdrag. 2. Här listas alla uppdrag som har skickats in till banken. a. Blå = Okänd status (Betalningen är ännu inte genomförd) b. Röd = Betalningen är inte genomförd i. Täckning saknas = Inga pengar fanns på bankkontot på betaldagen. ii. Ugår, medgivande saknas = Inget giltigt medgivande finns, kanske avslutat av kunden eller så har kunden lämnat felaktiga uppgifter. c. Grön = Betalningen är genomförd. 28

29 Skriva anteckningar/noteringar på medlemmar Det är viktigt att göra noteringar så fort man ändrat något. Missar man att notera viktiga händelser så kan det vara svårt för andra att förstå. Noteringar kan alla inloggade användare se. 1. Klicka på Skriv notering. 2. Skriv rubrik som avser det ärende som ska noteras. 3. Skriv notering. a. Var noga att ange alla relevanta uppgifter. 4. Klicka på Spara. 29

30 Ändra pinkod på medlem 1. Ange den nya pinkoden i textrutan Pinkod. a. Fyra lika siffror är ogltigt. 2. Klicka på Spara. 30

31 Se inpasseringshistorik för alla medlemmar 1. Klicka på Logg och Händelselogg i menyn. 2. Nu visas alla insläpp den senaste dagen. 3. För att byta datum, välj datum och klicka på Visa. 31

32 Se inpasseringshistorik för en specifik medlem 1. Gå till medlemsprofilen. 2. Gå till fliken Händelselogg 3. Nu visas alla insläpp för medlemmen den specifika dagen. 4. För att byta datum, välj datum och klicka på Visa. 32

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Innehållsförteckning i

Innehållsförteckning i Användarhandbok Innehållsförteckning Inloggning 1 Inloggningsbilden...1 Att boka 2 Många olika sätt att boka på...2 Inställningar...3 Boka i V8 (Ctrl + 8)...4 Snabbokning (Ctrl + S)...6 Poolbokning (Ctrl

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer