Guide. Sverige ställer om! 8 14 april till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 8 14 april 2013 Sverige ställer om! TEMAKVÄLL OM MILJÖ OCH UTVECKLING KATRINEHOLM TORSDAG 11 APRIL Guide till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker 8 14 april 2013 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, FÖRETAG, STUDIEFÖRBUND, KOMMUNER OCH MYNDIGHETER I SAMVERKAN!

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN LÄNSSTYRELSEN: Ett hållbart Södermanland Martin Lindqvist. Foto: Edis Potoris. Vad tycker du att vi måste göra för att förbättra miljön i Södermanland? Länsstyrelsen samlar nu in förslag på vilka åtgärder som behövs för att vi ska nå längre i länets miljöarbete. I höst bildar vi arbetsgrupper med företrädare från bland annat kommuner, organisationer och företag. Nu har du chans att påverka arbetet och lämna dina åtgärdsförslag till arbetsgrupperna. Gå in på och lämna ett åtgärdsförslag där. Klicka på fliken»miljö & Klimat«. För att säkerställa ett framgångsrikt miljöarbete krävs insatser från många olika håll i samhället. Länsstyrelsen i Södermanland tar under 2013 och 2014 fram ett åtgärdsprogram för ett mer hållbart Södermanland. Du kan också hjälpa till. Martin Lindqvist som är projektledare berättar mer: Syftet med det här programmet är att vi ska höja ambitionerna med att nå miljömålen för länet och till det behöver vi en bred förankring. Just nu håller vi på att bilda arbetsgrupper. Vår förhoppning är att vi ska få en stor uppslutning från både föreningar och näringsliv, landsting och kommun liksom från allmänheten. MARTIN PÅPEKAR OCKSÅ den vinst det faktiskt innebär för olika organisationer att sluta upp bakom arbetet: Många kunniga människor kommer att träffas i arbetsgrupperna. Där finns det chans att lära av varandra och hitta smarta samarbeten som gagnar såväl den egna organisationen som miljön. Det är också klokt att lyfta fram den egna organisationen i»miljörampljuset«och visa att man är en konstruktiv kraft för ett hållbart Södermanland. DET FÄRDIGA PROGRAMMET kommer att innehålla åtgärder för att till exempel minska försurningen, övergödningen och spridningen av miljögifter. Klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden är två andra områden som kommer att vara i fokus. Martin berättar: I arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram kommer vi att luta oss mot de svenska miljömålen som omfattar alla de stora miljöutmaningar som vi står inför. Det är viktigt att poängtera att detta inte är Länsstyrelsens»eget«åtgärdsprogram, utan ett miljöprogram för alla länets aktörer. Vilka åtgärder som vi väljer att fokusera på är inte bestämt på förhand, utan det är något som kommer att diskuteras fram i arbetsgrupperna. I korthet kommer upplägget bestå i att flera arbetsgrupper bildas. Dessa ska i sin tur dels ta fram förslag på åtgärder, dels förankra dessa förslag i sina respektive organisationer. Grupperna kommer också att ta sig an de förslag och idéer som kommer in från allmänheten och hantera dem. Vi vill samla alla goda krafter i arbetet med åtgärdsprogrammet. Målet är att så många organisationer som möjligt ska vara med och uträtta positiva åtgärder för miljön. I slutänden vill vi nå fram till en avsiktsförklaring mellan alla inblandade för ett mer hållbart Södermanland. Som privatperson kan du lämna förslag till arbetsgrupperna på vilka åtgärder som du tycker behövs för att vi ska nå en bättre miljö. UNDER FRAMTIDSVECKAN HAR du möjlighet att lämna in förslag på åtgärder när du deltar i en aktivitet och längre fram kommer det att finnas fler möjligheter att komma i kontakt med de olika arbetsgrupperna. Redan i dag kan du kontakta Martin via e-post, telefon eller på Länsstyrelsens webbplats om du vill veta mer eller bidra med dina idéer. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM FAKTA PROJEKTLEDARE: Martin Lindqvist TELEFON: E-POST: WEBB: lansstyrelsen.se/sodermanland/sv/ miljo-och-klimat SVERIGES MILJÖMÅL: tidningen om framtidsveckan. koordination Studiefrämjandet Sörmland. projektgrupp Projektledare Aulis Syväjärvi, Katarina Johansson, Studiefrämjandet Sörmland, produktion Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. tryck EKTAB upplaga ex, distribueras med Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren i Flen.

3 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 3 Foto: Flens kommun. Britt-Marie Andersson i mitten. Planarkitekt och kontaktperson. Till höger: Alexandra Björk, GIS-samordnare. Till vänster: Karin Tibbelin, Planarkitekt. Foto: Aulis Syväjärvi. FLENS KOMMUN: Hur vill du utveckla Flens stadsrum? Varje kommun ska ha en översiktsplan som anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen och så har även Flens kommun. Översiktsplanen kan sedan ändras inom begränsade delar och då vara lite mer detaljerad. Under hösten 2012 påbörjades ett sådant arbete med Flens stad. Britt-Marie Andersson, planarkitekt på Flens kommun berättar mer om arbetet: Att förändra vissa delar inom en översiktsplan kallas fördjupning och innebär att man bestämmer bland annat hur mark- och vattenområden ska användas, liksom hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Tidsperspektivet för den aktuella fördjupningen är på år och skall vara väl förankrad i Vision 2019 för Flen. UNDER FRAMTIDSVECKAN KOMMER Britt-Marie Andersson tillsammans med Aulis Syväjärvi från Studiefrämjandet att bjuda in till ett stormöte och anordna en temakväll: Framtidsforum om Flens stadsrum Hur kan vi utveckla Flen till en attraktiv stadsmiljö? Platsen för mötet är Inspirea på Flens bibliotek och mötesplats och det kommer att pågå mellan klockan och Hit är alla välkomna med synpunkter och åsikter kring hur man vill se sitt framtida Flen. Ta chansen att påverka. NYLIGEN TOGS BESLUT om att fördjupningen ska heta»flen staden mellan sjöarna«och att den ska bygga på sex målbilder. Lite övergripande kan man säga att det är viktigt med en god planberedskap och att den nya bebyggelsen anpassas till den gamla. Planen skall också visa åt vilket håll man vill att staden ska växa. Det är också viktigt att man har en stark stadskärna och tydliga strategier för att utveckla stadsmiljön. Konkreta förslag på hur stadens parker och grönområden kan förbättras, och var nya mindre kan planeras är viktigt liksom tryggheten. Mycket ryms i begreppet attraktiva och trygga miljöer. Invånarna ska känna sig trygga både i sin boende- och sin livsmiljö. Exempelvis behöver järnvägsövergången i den västra delen, Variaövergången, göras planskild så att vi anpassar oss till den ökade mängd trafik som finns idag. FLENS ALLMÄNNA PLATSER och lokaler måste vara tillgängliga för alla. Människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället. Den fördjupade planen kommer att på ett konkret sätt visa på de brister som finns i dag och även på hur vi kan förändra och förbättra. Vi ska också tillse att vi har ett väl utvecklat gång- och cykelnät mellan de olika stadsdelarna, liksom till våra stadsnära natur- och strövområden. Klimat och hållbarhet måste tas hänsyn till vid ny bebyggelse. Tidigare nedlagda resurser FRAMTISDFORUM tisdag 9/4 kl på Flens bibliotek Temakväll om Flens stadsrum. Hur kan vi utveckla Flen till en attraktiv stadsmiljö? i gator liksom i vatten- och avloppsnät bör utnyttjas på ett effektivt sätt. Lokalklimatet behöver identifieras och vara en viktig del i valet av områden. Det är av stor vikt för oss i vårt arbete att flensborna får möjlighet att delta i och komma med synpunkter kring hur vår framtida kommun ska se ut. Vi ser därför gärna att så många som möjligt kommer till vårt möte den 9 april. Fram emot hösten 2013 ska vi ha ett färdigt förslag som sedan ska passera både samråd och synpunkthantering och till hösten 2014 ska vi vara klara för att fatta beslut om antagande av planen. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN Nils Hollman. Foto: Aulis Syväjärvi. Hans Jältorp. Foto: Edis Potori. Hans Jältorp, Energikontoret i Flen:»Solen skickar ingen faktura«brukar du fundera på hur du ska kunna sänka din boendekostnad? Har du redan identifierat elräkningen som den största boven i dramat? Då tycker jag du ska ta chansen att träffa Nils Hollman och Hans Jältorp på plats på Amazon i Flen den 11 april mellan klockan 19 och 21. Här är alla frågor kring energi- och klimatsmarta lösningar välkomna. Nils är fristående expert på solenergi och kan allt om vilka olika typer av solfångare och solel man kan stöta på som privatperson. och växa enormt den närmaste tiden. Ja, verkligen. Och om du tänker efter så är det ju ganska logiskt: Solen skickar inga fakturor. Att det sedan inte är någon energiskatt på pellets gör ju knappast varken saken sämre eller räkningen högre, eller hur? undrar Hans retoriskt. En dag som denna är det kanske svårt att tänka att man använda solenergi på ett effektivt sätt, menar Nils. Temperaturen ute visar på fyra minus, men mätaren i min solfångare står på 110 grader. Det handlar bara om att göra rätt. Solenergi är på väg att bli oerhört populärt. Hans Jältorp är till vardags projektledare på Energikontoret i Eskilstuna, men är också energi- och klimatrådgivare för Gnesta och Flen. Till Hans vänder du dig med fördel om du har frågor kring LED-lampor och hur man med en smart belysning kan skära ner rejält på energiförbrukningen. Det bästa är att börja se över belysningen på de områden där lamporna jobbar mest, exempelvis utelampor som vintertid lyser ganska många timmar per dygn. VANLIGA GLÖDLAMPOR FASAS ut och många som inte känner till vad de nya LED-lampornas styrka betyder kan tycka att det är svårt att byta. Under informationskvällen kommer Hans att ha med sig både vägledning för de som vill lära sig mer och en ljusramp som han tror kan ta kål på en del förutfattade meningar kring energisnål belysning. Vanliga missuppfattningar är att LED-lampor inte lyser starkt nog, eller att det inte finns lampor till just den armatur som man har hemma. Inget kan vara mer fel. Det finns alla styrkor och alla modeller på lampor numera. Det kommer jag att visa under den här kvällen, liksom en hel del andra smarta tips. Visste du till exempel att det finns en app till telefonen som heter Lampguiden? Där kan du med några enkla knapptryck se vilken LED-lampa du ska ersätta din gamla glödlampa med. Praktiskt och enkelt att alltid ha med. DE VANLIGASTE FRÅGORNA som Hans får är från om- och nybyggare som vill se över sin energiförbrukning. Ingen gillar ju räkningar. Än mindre om de är högre än vad som krävs. Hans bästa tips för miljövänlig uppvärmning är att kombinera solel med pellets. Solenergi tror Hans kommer att bli en folkrörelse SJÄLV ANVÄNDER SIG Hans av solfångare och pellets hemma. Under våren kommer han också att investera i en anläggning för solel. Kombinationen är den bästa pensionsförsäkring man kan ha, menar han: I dagsläget finns ett fåtal nätbolag som använder nettodebitering, något som troligen kommer att öka. Det innebär att du bara förbrukar den solel du behöver under sommarhalvåret, resten sparas och kan användas under vintern. I nästa steg kan man sälja sin överskottsel och istället köpa vinterpellets för den summan. När anläggningen väl är betald är det ren vinst att ta hand om sin egen el, sprida förbrukningen över året och sedan sälja överskottet. I dag är det kö för att få bidrag för att ställa om till solenergi. Men många ansöker och hämtar inte ut bidraget innan tiden gått ut, så det är alltid värt att söka. Dessutom tänker kanske inte alla på att det även går att använda sig av ROT-avdraget. Dock inte båda tillsammans. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM Energiafton torsdag 11/4 kl på Amazon i Flen Energirådgivare Hans Jältorp i Flen och Nils Hollman från Mälardalens Solenergi. Tema: Lär dig mer om hur du producerar solel eller solvärme samt vilka energibelysningar som är mesta effektiva på marknaden idag.

5 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 5»Vill du bli lycklig hela ditt liv, skaffa dig trädgård och bin«foto: Aulis Syväjärvi. Foto: Aulis Syväjärvi. Troxtabo getgård satsar på osttillverkning Carmen Wikström är kvinnan som gjorde ett vägval i livet och sadlade om från att vara stadsbo i Nyköping och arbeta som intensivsjuksköterska till att bli getfarmare och osttillverkare utanför Flen. När familjen flyttade till landet och fick lite mark började hon tänka att»vad kan man göra av det här«. Så lyder ett kinesiskt ordspråk som biodlaren Tommy Ekdahl i Flen gärna skriver under på. Vi träffar honom i snickarboa där han fixar med nya bottnar till sina bikupor. Snart skall bina ut och flyga för första gången på många månader efter en lång vintervila, då är det ett bra tillfälle och byta botten på kupan och få nystädat inför honungssäsongen. Tommy älskar verkligen biodling, det ger så mycket tillbaka i livskvalitet och glädje understryker han. Tänk att få sätta sig på en stol bredvid kupan en kväll efter jobbet och lyssna på»surret«, det stressar ner och man vilar själen. Tack vare bina blir man en god iakttagare av naturens växlingar och årstidernas rytm, du längtar till att olika växter och träd skall blomma till binas glädje och för den jätteviktiga pollineringen som bidrar till nya växter i vår flora. Bin är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Det är så fantastiskt givande att få arbeta med djur och getterna är så roliga och påhittiga, man har verkligen en levande relation med dem och det är intressant att försöka förstå dem säger Carmen. De har en hård hierarki inom gruppen med tydlig rangordning och en ledarget, men mig får de inte stånga. Jag får inte»gulla«med ledargeten utan hålla distansen så hon inte blir för ivrig säger hon. HON BÖRJADE MJÖLKA getterna för ett år sedan, detta är andra säsongen och det finns ca 25- tal getter på gården. För ett år sedan visste jag inte om jag skulle klara av dem eller att göra ost säger Carmen, men efter mycket läsande i litteraturen om osttillverkning samt några grundkurser hos osttillverkarna Jürss Mejeri i Flen har hon kommit igång och idag produceras bl a vitmögelost, kittost, fetaost, halloumi och getrulle (typ Chevre). Känslan idag är att»jag kan«och det är så jätteroligt med all uppskattning som jag får från kunder som köper min ost och jag blir inspirerad att utveckla nya sorter. Kundgruppen som köper Carmens ostar är bred och hon vill att alla skall ha råd att köpa hennes produkter, priset får inte bli för högt och exklusivt. Det är en balansgång att få rörelsen att gå ihop ekonomiskt och kunna investera i framtiden med sitt landsbygdsföretag. HON TÄNKER ÖPPNA gårdsbutik i vår, då kan hon kombinera försäljningen på marknader runt om i Sörmland med egen butik hemma på gården. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI Som bonus får man honung som är både gott och nyttigt. Jag använder den även till mindre sårbehandling och sprickor eftersom honung är bakteriedödande, den lindrar också hosta och heshet etc. Du behöver inte äta så mycket godis om du äter honung, du blir mätt på sötningsmedel från det mer nyttiga druv- och fruktsockret. Honung innehåller inget farligt rörsocker säger Tommy. Bina ger mig dubbel glädje eftersom jag får umgås med så mycket nya och trevliga människor när jag är cirkelledare hos Studiefrämjandet för de som är nybörjare och vill komma igång och lära sig mer om biodling. Kunskap behövs för att sköta ett bisamhälle, men du behöver absolut inte vara rädd för bin, det är bara att hänga på en cirkel och köra på, vi behöver bli flera säger Tommy, det är jättekul! Jag brukar också vara mentor åt biodlare som har hållit på i några år, det blir mycket umgänge och det är verkligen trevligt. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI Öppet hus på Caraboo onsdag 10/ PROVKÖR EN ELBIL! Bilen är fulltankad men inget motorljud hörs.. Det är kul att få jobba med elbilar säger Peter Söderberg på Caraboo AB i Katrineholm, att göra»rätt saker«känns bra, någonstans måste man börja. Det hela började när Peter besökte Europas största bilsalong i Paris, han ägnade två hela dagar åt att studera elbilar och prata med fabrikanter. Nu har Caraboo AB egen import av elbilar sedan 2010 och det känns riktigt bra. Vi vet att 95 % av alla privata vardagsresor med bil är under 4 mil, varför då betala dyr koldioxidskatt och dyrt fossilt bränsle när man kan köra nästan gratis på el? Elbilen är i det närmast skattebefriad, det kanske inte folk tänker på. Det är häftigt att susa fram tyst och veta att man inte förbrukar bensin eller diesel som släpper ut föroreningar i naturen och i stadsmiljön. Norge är bättre än Sverige vad gäller elbilar. Där betalar man ingen moms på elbilar vilket gör att priset blir mycket lägre och förra året såldes ca elbilar i Norge. Det vore en enkel åtgärd att genomföra i Sverige om vi menar allvar med att sänka koldioxidutsläppen från trafiken. Många företag vill profilera sig med en elbil idag, snart är det dags för oss vanliga medborgare att njuta av en ren och tyst bil menar Peter. Under Framtidsveckan har vi öppet hus och visning, då är alla välkomna att provköra. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI

6 6 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN KATRINEHOLM: Aldrig för långt för att cykla Djulö allé. Foto: Lena Hammarbäck. Varje kommun som bryr sig om sina invånare, bryr sig också om miljön. Genom att tänka hållbar utveckling i alla beslut och prioriteringar förvissar sig Katrineholm om att alltid hitta den bästa lösningen för både dig som invånare och för framtiden. Att ta cykeln till jobbet eller till besöket hos vännerna är enkelt i Katrineholm, men det kan alltid bli ännu enklare. Huvudfokus i vår planering bygger på att Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa hållbar utveckling för kommande generationer, fortsätter Sigrid Perlman. Vi brukar säga att hållbar utveckling har tre ben: Ett socialt, ett ekonomiskt och ett ekologiskt. Det fina med cykeln är att den bidrar på alla nivåer. Genom att byta bilen mot cykeln förbättrar du hälsan, spar pengar och är snäll mot naturen i och med minskade utsläpp. å samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar Håkan Lernefalk, miljöstrateg, och Sigrid Perlman, utredare. De jobbar tillsammans med övriga medarbetare för att lyfta cykelfrågorna i den nya översiktsplanen som tas fram under I Katrineholm är det nära till det mesta. I den nya översiktsplanen står att centrum i huvudsak ska växa inom en radie av tre kilometer. Nära är dock inte tillräckligt för att fler ska välja cykel, vi måste också se till att det är enkelt att cykla, att vi underlättar för cyklisterna genom att lösa praktiska problem och att det är lätt att hitta våra cykelvägar. KATRINEHOLM GÖR MYCKET för att underlätta cyklande redan i dag. Du kan pumpa din cykel på torget och du kan låsa in din cykel vid tågstationen om du pendlar. De olika cykelvägar som idag finns i Katrineholm kan man se genom att ladda ner cykelkartan från kommunens webbplats katrineholm.se. Vill du sedan utveckla cyklandet till lite större äventyr kan vi varmt rekommendera Djulöleden, Näckrosleden eller Sverigeleden som sträcker sig genom en mycket vacker natur. Vi vill också göra våra cykelleder mer attraktiva för turister genom att skapa bättre P skyltning och ta fram en mobil applikation med cykelkartor kopplade till GPS. Mer information om våra cykelleder kan du få både på webbplatsen, på biblioteket och på turistbyrån, väl värda ett besök. JUST NU PÅGÅR arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholm. Under sommaren och hösten kommer det att finnas möjlighet för dig som bor i Katrineholm att komma in med synpunkter hur du vill att mark- och vattenområden ska utvecklas och bevaras. Invånarnas syn på hur Katrineholm ska växa och utvecklas är oerhört viktigt. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till kring planen. Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför bilåkande för att begränsa utsläpp av växthusgaser. På så vis bidrar vi till en tillgänglig stad för alla och ger fler personer möjligheten att bo eller arbeta centralt, eller pendla från och till större städer i regionen. l TEXT: ANNELIE NYSTRÖM Sverige ställer om! Temakväll och debatt om miljö och utveckling. Tid: Torsdag 11/4 kl Plats: Musikens Hus, Katrineholm. Ekologisk fika serveras. Välkommen! FÖRELÄSNING med Jan Forsmark Hela Sverige skall leva. Jan Forsmark föreläser och visar goda exempel på lokalt miljöarbete i Sverige samt målar upp strategier för hur en hållbar samhällsutveckling kan utvecklas för framtiden. PANELDEBATT: Hur kan Katrineholm utveckla sitt miljöarbete mot en hållbar välfärd och miljö. Medeverkande: Birger Schlaug, Jan Forsmark, Kjell Dävelid, Katrineholms kommun, MarieLouise Karlsson, Katrineholms kommun, Aulis Syväjärvi, Studiefrämjandet Sörmland. Jan Forsmark Hela Sverige ska leva. Foto:Privat. Läs gärna mer på eller

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN 7 Den kommun eller region som satsar på offensivt miljöarbete tar ansvar för den framtida välfärden Jordens olika ekosystem är stressade idag, det är naturens resurser som har gett oss den välfärd vi har, om vi överutnyttjar naturen riskerar olika ekosystem att kollapsa och då finns det inget»quick fix«för att rätta till problemet säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap på Stockholm Universitet tillika chef för Stockholm Resilience Centre. Studiefrämjandet fick ett möte med Johan Rockström för att diskutera miljösituationen idag när han gästade Eskilstuna. Hur definierar du begreppet resiliens? Jag kan lyfta fram tre huvudspår/ord. Motståndskraft: Hur robust är ekosystemen och samhället att klara av en störning, att finnas kvar som innan störningen? Anpassningsförmåga: Hur ska man anpassa sig till en föränderlig värld där samhälle och ekosystem påverkas av yttre påverkan? Transformativ förmåga: Hur kan samhället och ekosystemen förmå att lyfta sig från en dramatisk förändring och gå i en ny inriktning? Vad gör ni på ert forskningscentrum? Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system där människa och natur studeras som en integrerad helhet, vi bildadas Vår uppgift är att ta fram ny kunskap om relationen människa och natur, mänsklighet och planet, samt att ta fram nya lösningar för hållbar utveckling. Vilka ekosystem är mest stressade idag? Tropiska marina system har ett hårt tryck på sig pga av den globala uppvärmningen, överfiske och försurning, stora livsviktiga system av korallrev hotas av kollaps som inte går att reparera. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Stockholm Universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Foto: Aulis Syväjärvi. Regnskogarna riskererar att bli savanner eftersom de är utsatta för flera integrerade tryck från klimatförändring, markanvändning och hårda avverkningar. Polarisarna smälter i hög takt idag och det kan få konsekvenser för väder och klimat som vi inte kan överblicka. Värmen från solstrålningen reflekteras allt mindre tillbaka till rymden, vilket gör att mer värme stannar kvar i atmosfären. Snabba och oväntade förändringar i polarområden kan bidra till extrema väder och t o m kallare vintrar i Sverige och ändrade havsströmmar. Här i Sverige kan vi se att Östersjön och andra stora sjösystem är under press pga av alla diffusa utsläpp som samhället släpper ut, det gäller övergödning, olika miljögifter, läkemedel, överfiske etc. Det moderna jordbruket har också medfört ett förenklat landskap med mindre biologisk mångfald, landskapet blir då mer sårbart mot extrema väder, vind och vatten, resultatet blir med mindre buffringsförmåga och motståndskraft samt att miljögifter sprids i maten. För alla dessa problem finns spännande hållbara systemlösningar, för hållbar produktion av mat och energi och effektivt resursutnyttjande, som nu måste tillämpas på allt större skalor. Hur ska vi kunna kommunicera ut problemen i de stora ekosystemen till lokala åtgärder och förståelse? Svår fråga, vetenskapen måste bli duktigare och kreativare på att kommunicera ut forskningsresultaten, vi kan kombinera budskapen med berättelser, konst, film, foto etc, vilket vi exempelvis gjort i boken»the Human Quest«som summerar vår vetenskap på Stockholm Resilience Centre och är illustrerad med Mattias Klums s fantastiska fotografier och berättelser. Försöka nå mottagarens känslor, hjärta och hjärna på ett nytt sätt, även att visa på naturens skönhet. Berättelsen är att naturen är grunden för all välfärd och bra ekonomi. Vill vi leva ett gott liv måste vi tänka på detta och utveckla en smart välfärd, det människan gör idag håller inte i längden, så mycket vet vi. Den kommun som satsar på miljön satsar också på framtida välfärd. Behövs det större politiskt mod och handlingskraft idag inom miljöpolitiken? Ja, nu är tidpunkten för politiskt mod, också att experimentera med nya förvaltningsidéer. Det finns en stor villighet att hjälpa till hos vanliga människor, företag och kapitalinvesterare. Hur bra är Sverige idag inom miljöpolitiken, leder vi»ligan«? Vi halkar efter, vi är inte bäst i klassen men vi har alla förutsättningar om ambitionen finns. Tyskland är mycket bättre på energiområdet, England är bättre på ekosystem och naturkapital, Sydkorea är långt fram i sitt tänkande kring grön tillväxt och hållbarhet kopplat till ekonomi, det brukar kallas»green growth«internationellt. Har den»svenska modellen«med folkrörelsetraditionen en framtida funktion i det framtida miljöarbetet? Givetvis, det är en jätteviktig faktor, miljöfrågorna är en integrerad del av allt som påverkar välfärd och kräver samtal och insikt för att åstadkomma lokal förändring och nya tankemönster. Skall vi lösa miljöfrågan krävs social innovation i kombination med teknisk innovation. Vi kan inte lösa den långsiktiga miljöfrågan via media och information, förändringsprocessen mot en smart och hållbar välfärd är mer komplex än så, folkligt engagemang behövs redan idag. l TEXT: AULIS SYVÄJÄRVI

8 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN PROGRAM 8 14 APRIL 2013 Vingåker, Flen, Katrineholm VINGÅKER Frigörande måleri-emotionell friskvård: Motverka stress och töm dig på dina jobbiga känslor Britt-Marie Munther. TID: Tisd 9/4 kl och lörd 13/4 kl PLATS: Studiefrämjandet Vingåker. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Cityhallen. TID: Onsd 10/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. COOP Konsum i Vingåker: Profilerar ekologiska och miljövänliga produkter i butiken hela veckan. ICA Cityhallen i Vingåker: Profilerar ekologiska och miljövänliga produkter i butiken hela veckan. FLEN Insamling av förbrukade pennor för återvinning: Utställda boxar från Terracycle på stadshuset, biblioteket, Studiefrämjandet, BCPW-skolan. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Willys: Lyfter fram ekologiska grönsaker i butiken under hela veckan. ICA Kvantum: Lyfter fram sina ekologiska och fairtrade produkter under veckan i butiken. MiljöFilm: En obekväm sanning (Al Gore). TID: Månd 8/4 kl och PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Flens stadsutveckling: Temadag. Träffa samhällsbyggnadsförvaltningen och kom med idéer om hur vi ska forma Flen Staden mellan sjöarna. TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Flens kommun. Framtidsforum: Hur utvecklar vi Flens framtida Stadsrum? Välkommen till en temakväll och bidra med idéer om hur vi kan utveckla Flens yttre miljö och stadsrum. Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Flen staden mellan sjöarna. Aulis Syväjärvi, Studiefrämjandet visar bilder och exempel från andra orter i Sverige. Passa på och kom med egna idéer och förslag om hur du vill att vi utvecklar Flens stadsrum. Ekologisk Kaffe/thé servering. Varmt välkommen! TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Flens kommun, kontaktperson: Britt-Marie Andersson, planarkitekt och Studiefrämjandet. Öppet hus och visning av pelletsanläggning i Hälleforsnäs: TID: Tisd 9/4 kl och torsd 10/4 kl PLATS: Västmarksgatan 3B, Hälleforsnäs. ARRANGÖR: Flens Bostads AB. Miljöfilm: Pengar växer på träd. TID: Onsd 10/4 kl och PLATS: Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Kvantum. TID: Fred 12/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. Energiafton: Lär dig mer om solel, solvärme och energibelysning. TID: Torsd 11/4 kl PLATS: Amazon, Flen. ARRANGÖR: Studiefrämjandet, Flens kommun, energikontoret. ICA Kvantum: bjuder på Classic ekokaffe under dagen. TID: Fred 12/4. Framtidsveckans infotorg TID: Lörd 13/4 kl PLATS: Prins Wilhelms Torg. Provsmakning av lokalproducerad lammkorv, Studiefrämjandet. Testa en elcykel från ECO-Ride, Studiefrämjandet. Elbil, passa på och provkör! Caraboo AB och Studiefrämjandet. I ullens värld prova tova, Studiefrämjandet. Infokampanjen om miljön, Hyresgästföreningen. Tipspromenad och fågelinformation, Flens Ornitologer. Informationsdesigner Cathrin von Heideken, informerar om Människans fördomar + sitt nya spel i ämnet. Allemansrätten i praktiken, ett nytt material på olika språk, Naturskyddsföreningen i Flen. Vad vill dina drömmar säga dig Marit Johansson, Studieförbundet Vuxenskolan. Mjukträna med frigörande stretch och andning Barbro Öfverberg, Studieförbundet Vuxenskolan. Remake gör något nytt av något gammalt! Studieförbundet Vuxenskolan. Sticka för hälsan Yvonne Udenius, NBV. Energi-dans Yvonne Udenius, NBV. Verksamheten i en bikupa Else-Marie Forsling, Röda Korset. VågaMåla en fläck?! Marit Johansson, symbolpedagog. KATRINEHOLM Willys: Lyfter fram ekologiska grönsaker i butiken under hela veckan. Provkör en elbil: TID: Månd fred kl och lörd 13/4 kl PLATS: Caraboo AB, Industrigatan 5. ARRANGÖR: Caraboo AB. Sörmlands Vatten och Avfall AB:»Kom och snacka skit med oss«utanför ICA Maxi TID: Månd 8/4 kl ARRANGÖR: Sörmlands Vatten och Avfall AB. Gammalt blir nytt: Öppet hus vid Pingstkyrkan Second Hand: TID: Månd 8/4 kl och torsd 11/4 kl PLATS: Vingåkersvägen 10. Tanzania-afton med energi TID: Tisd 9/4 kl PLATS: Biblioteket. På landsbygden i Tanzania har 1,8 % tillgång till el. Vi berättar om arbetet att lösa det samt visar bilder från Tanzania. Vi berättar om möten med människor samt presenterar ett energiprojekt med elektrifiering av landsbygden i Tanzania i samarbete mellan Muheza District och Katrineholms kommun samt Blomberg&Stensson. Medverkar gör Joyce Kimwaga Lundin, Leif Öskog, Anders Kjellqvist samt Kjell Dävelid. ARRANGÖR: Katrineholms kommun. Testa en elcykel: Passa på och prova en elcykel. Vi bjuder på en kopp ekokaffe/thé. TID: Onsd 10/4 kl PLATS: Drömplan, Köpmangatan 9. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Föredrag om elbil och solenergi: Visst lönar det sig att köpa elbil, Peter Söderberg, Caraboo AB. Kjell Dävelid, energirådgivare, pratar om solfångare och solceller samt jämför olika alternativ för bilars bränsle. TID: Onsd 10/4 kl Caraboo bjuder på förtäring. FÖRANMÄLAN: Tel , mail: PLATS: Caraboo AB, Industrigatan 5. ARRANGÖR: Caraboo AB. Föreläsning debatt: Sverige ställer om! Jan Forsmark Hela Sverige skall leva. Föreläsning och goda exempel på lokalt miljöarbete i Sverige. PANELDEBATT: Birger Schlaug, Kjell Dävelid, Jan Forsmark, Aulis Syväjärvi m fl. Hur kan Katrineholm utveckla sitt arbete mot en smart och hållbar välfärd. TID: Torsd 11/4 kl PLATS: Musikens Hus. ARRANGÖR: Studiefrämjandet. Båltsnäs vilt och gårdsbutik Öppet hus: TID: Fred 12/4 kl??? och lörd 13/4 kl???. PLATS: Väg 55 mot Norrköping. TEL: Mannekänguppvisning av ett annorlunda slag: TID: Lörd 13/4 kl PLATS: Pingstkyrkan Second Hand, Vingåkersvägen 10. Guidad visning av Egen El:s sol- och vindpark: Bland solceller och vindkraft. TID: Sönd 14/4 start kl (1,5 tim). PLATS: Energikullen 1, Katrineholm. Ingen förhandsanmälan. Insamling av förbrukade pennor för återvinning: Utställda boxar från Terracycle finns på Studiefrämjandet, Stadshuset, Pingstkyrkan, Biblioteket. ARRANGÖR: Studiefrämjandet.

Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013

Guide. Sverige ställer om! 8 14 april 2013. till allt som händer i Flen, Katrineholm och Vingåker. 8 14 april 2013 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 8 14 april 2013 Sverige ställer om! Temakväll om miljö och utveckling katrineholm torsdag 11 april Guide till allt som händer i Flen, Katrineholm och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Energivecka 2014. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-04-28

Energivecka 2014. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-04-28 Energivecka 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06 Energivecka 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vi har valt att kalla vår stad för Pelo Veluso. Pelo betyder hjärta på Sesotho och vi ser navet som hjärtat i vår stad. Veluso är en egen tolkning av ordet

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/

KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/ KREATIV VECKA Bollnäs 30/9 3/10 2014 Inbjudan till Kreativ vecka med Unicum och projekt Mötesplats - Design för Alla Vi vill skapa en arena för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap där olika

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Framtidsveckan - för ett hållbart Borås

Framtidsveckan - för ett hållbart Borås Framtidsveckan - för ett hållbart Borås Framtiden kan fortfarande vara ljus - om vi förmår att ställa om samhället till hållbarhet. Under Framtidsveckan vill vi visa positiva exempel och öka medvetenheten

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Bakgrund. VI BEHÖVER STÄLLA OM FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING ekonomi, miljö/klimat, socialt, demokrati

Bakgrund. VI BEHÖVER STÄLLA OM FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING ekonomi, miljö/klimat, socialt, demokrati Bakgrund Vi lever och konsumerar som om vi bodde på tre planeter En entydig klimatforskning: mindre CO2-utsläpp Peak Oil oljan blir allt dyrare Ekosystemen är hotade Många i utanförskap Få deltar i politiken

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer