PRO PLANS foderskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO PLANS foderskola"

Transkript

1 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9 Kolhydrater och deras funktioner... 9 Vatten... 9 PRO PLANS FODERSKOLA del IV Vitaminer & Mineraler... 12

2 2 PRO PLANS foderskola - Del I Proteiner och deras funktioner Inledning Maten som vi ger till våra hundar består av olika typer av näringsämnen. Under matens väg genom kroppen bryts den via mekaniska (t ex tuggande) och kemiska (reaktioner med enzymer) reaktioner ned till mindre beståndsdelar som kan tas upp av systemet. Proteiner består egentligen av aminosyror som är byggklossarna i proteiner. Hunden har behov av 10 essentiella aminosyror. Det betyder att dessa aminosyror MÅSTE ingå i hundens foderstat eftersom den inte kan bygga dessa aminosyror själv av andra beståndsdelar. Proteinkällorna i hundfoder är många, några exempel är kyckling, lamm, fisk, ägg men även kolhydrater kan i viss utsträckning användas som proteinkälla. Proteinerna kan vara mer eller mindre behandlade; så kan t ex färskt kött användas lika väl som torkat kött eller köttmjöl. Innehållsdeklarationen på produkten ger en anvisning om köttråvaran eftersom lagstiftningen reglerar vad olika råvaror får benämnas. Olika köttråvaror har olika innehåll av bl a de essentiella aminosyrorna och man brukar prata om något som kallas en råvaras biologiska värde. Ägg är det som har högst biologiskt värde för en hund. Det biologiska värdet är baserat på hur hög andel av de essentiella aminosyrorna som finns i respektive råvara men också smältbarheten för hunden. Ju högre biologiskt värde, desto större andel essentiella aminosyror. Som exempel kan man jämföra ägg, som ligger högst, med t ex benmjöl som endast har 50% av det biologiska värdet av ägg. Proteinernas funktion i kroppen Proteinerna är oerhört viktiga för en mängd olika funktioner i kroppen! 1. Skapa strukturer. Protein är t ex viktigt för pälsens utveckling och struktur och muskelutvecklingen. De flesta vet ju att man kan se huruvida en hund får tillräcklig mängd protein i rätt proportioner genom att se på pälsen. En blank och tät päls vittnar om en bra proteintillförsel även om också fetter har betydelse i sammanhanget. Hundens päls består till 95% av protein! Men även muskelmassan består till stor del av proteiner (upp till 75%) och samma gäller för skelettet. 2. Immunsystemet. Immunförsvaret består till stor del av proteiner (antikroppar) och behöver rätt mängd och rätt sorts aminosyror för att kunna skydda hunden mot infektioner mm. 3. Enzymer och hormoner. Vissa proteiner fungerar som enzymer vid olika reaktioner i kroppen. Enzymer är ämnen som fungerar som katalysatorer, dvs de påskyndar en kemisk process utan att själva förändras. Alla enzymer som är involverade i hunden matsmältning är byggda på protein. 4. Energi. Proteiner tillför energi. Proteinbehovet är beroende av en mängd olika faktorer så som t ex tillväxt, aktivitet, livsstil etc. Ett energitätare foder har oftast en högre proteinhalt. Det beror på att hunden behöver äta mindre mängd av ett energitätare foder men fortfarande har behov av samma mängd essentiella proteiner. Andelen proteiner måste således vara högre för att säkerställa att hunden får i sig rätt mängd. Protein bygger struktur

3 Essentiella proteiner kontra icke-essentiella proteiner Hunden har behov av 10 essentiella aminosyror. Dessa aminosyror är methionin, tryptofan, arginin, fenylalanin, treonin, histidin, isoleucin, lysin, leusin och valin och de måste finnas i tillräcklig mängd i fodret. Behovet av dessa aminosyror (och även de icke-essentiella) varierar beroende på hundens livsstil och livsstadie men de essentiella måste alltid finnas i en viss minimimängd. Övriga aminosyror som hunden behöver kan den med hjälp av olika kemiska processer skapa själv av andra befintliga aminosyror tillsammans med andra komponenter i kroppen. Proteinmängd En frisk hund har inte några problem att hantera och smälta stora mängder protein. Om hunden tillförs mer protein än den gör av med lagras överskottet i form av fett eller glykogen. Det innebär alltså i praktiken att den på sikt riskerar att blir överviktig. I motsats till detta kan man se på en hund som inte får tillräckligt med protein för det arbete den utför. Då sker på sikt en nedbrytning av det kroppsegna proteinet (bl a muskler). Hundar som arbetar mycket hårt och som inte tillförs tillräckliga mängder protein kan alltså tappa muskelmassa, trots att de motioneras mycket hårt! Hundar som har nedsatt njurfunktion kan ha problem att hantera stora mängder protein. Detta beror på att det vid proteinnedbrytningen bildas kvävehaltiga slaggprodukter som njurarna ska ta hand om och rensa ut. Om njurarnas funktion av någon anledning är nedsatt blir hunden då lätt illamående. För njursjuka hundar finns särskilda dietfoder som har anpassat proteinnivåerna och också försökt se till att proteinerna som ingår ska vara extra lättsmälta. Valpars speciella proteinbehov Valparna får de första veckorna i sitt liv en optimalt sammansatt foderstat i form av tikens mjölk. Genom att de också får tikens råmjölk så skapas en s k passiv immunisering, dvs tikens antikroppar överförs i viss mån till valparna. De första månaderna i valparnas liv är deras immunsystem dock inte fullt utvecklat; det mognar ungefär vid 5 månaders ålder. Av det skälet är valpar extra känsliga för smittor under sin första levnadstid. Som vi nämnt tidigare så är proteiner en mycket viktig del i immunsystemet och valpar har därför ett högre proteinbehov än de flesta vuxna hundar. I samband med avvänjningen bör man välja ett foder som har en hög energihalt (mycket fett och protein) för att det i möjligaste mån ska efterlikna sammansättningen i tikens mjölk. Eftersom valpen hela tiden växer har den ökade behov av flera näringsämnen jämfört med en vuxen hund. Valpfoder är också generellt energitätare än vuxenfoder (undantaget är valpfoder för storvuxna robusta raser som inte lämpar sig att ge till dräktiga och digivande tikar). Som vi nämnt tidigare så innebär nästan alltid ett energitätare foder också en högre mängd protein. Men det är inte enda förklaringen! Proteinet bygger inte bara upp immunsystemet utan också strukturer. Korrekta nivåer av proteiner hjälper också den lilla valpen att utveckla päls och muskelmassa och är också mycket viktigt för skelettuppbyggnaden och den hormella utvecklingen. Procenten & Innehållsdeklaration Många hundägare stirrar sig lite blinda på procenten protein (och även fett) i hundfoder. Oavsett om man önskar en högre proteinhalt, till t ex en växande valp, eller om man vill ha en lite mer moderat proteinnivå till en vuxen, normalaktiv hund så är procentsatsen egentligen inte det allra viktigaste. Självklart säger procentsatsen en del om andelen proteiner i fodret men den säger absolut ingenting om vilken sorts protein som ingår eller hur tillgängligt detta är för hunden. Man bör läsa innehållsdeklarationen för att kunna bilda sig en uppfattning om att fodret innehåller de proteinkällor som är 3

4 lämpliga för hunden. All mat, oavsett om det är foder till djur eller mat till oss människor, deklareras på samma sätt: det som produkten innehåller mest av kommer först i ingredienslistan och därefter kommer resterande innehåll i fallande skala. Hur mycket som hunden kan ta upp av proteinerna beror dels på smältbarheten men också på vilka aminosyror som ingår. Några exempel på mat som har hög andel essentiella proteiner och även hög smältbarhet är ägg, kött och fisk. Det som kan vara svårare att tillgodogöra sig är t ex ben. Ytterligare en faktor som påverkar hundens förmåga att ta upp näring ur maten är fodrets fiberinnehåll. Foder med högt fiberinnehåll gör att maten transporteras snabbare genom tarmen vilket minskar smältbarheten tarmen hinner helt enkelt inte ta upp proteinerna (och andra näringsämnen) tillräckligt fort! Hur har Purina resonerat när det gäller proteinhalter och proteinkällor? Med vetskap om att olika proteiner har olika hög smältbarhet och olika biologiskt värde så har vi valt att ha en hög andel färskt animaliskt protein i våra produkter (lamm, kyckling, lax, kalkon). Torkat kött och köttmjöl är även de mycket bra proteinkällor under förutsättning att man har kontroll på näringsvärdet i den torkade produkten. Vi vet dock att ju fler gånger man processar en råvara desto mer förstörs både smaklighet och näringsinnehåll jämför med om du t ex värmer en måltid upprepade gånger. För att säkerställa en hög och jämn kvalitet på produkterna så har vi ett antal utvalda leverantörer där vi köper våra råvaror. Näringssammansättningen i en köttråvara ( gäller inte bara kött utan även spannmål) beror i hög grad på vad djuret i fråga har fått för foder i sin tur. Det innebär att en kyckling som vuxit upp i Sverige kan ha en något annorlunda näringssammansättning i sitt kött än en kyckling som vuxit upp i t ex Frankrike. Det ena behöver inte vara bättre eller sämre men när man ska sätta samman ett foder är det av yttersta vikt att man känner till de enskilda råvarornas näringssammansättning för att kunna göra ett komplett helfoder av hög och jämn kvalitet. Av den anledningen görs också stickprovskontroller på varje enskild leverans av råvaror för att säkerställa att råvaran motsvarar vår kravspecifikation. PRO PLAN har generellt sett ett relativt högt proteininnehåll i sina produkter. En frisk hund har inte problem med att hantera stora mängder protein utan kan tvärtom utnyttja den höga proteinhalten till återbildande av muskulatur, immunceller, päls etc. Som hundägare ser du detta genom att din hund har en blank och för rasen riklig päls, en fin muskelstruktur och sällan får problem med mage/tarm. Proteinbehovet kan som nämnts tidigare variera beroende på hundens storlek, ålder, livsstil etc och av den anledningen finns förstås en variation av produkter för hundens olika behov. 4

5 5 PRO PLANS foderskola - Del II Fetter och deras funktion Inledning Fett är en stor grupp föreningar som generellt sett är oupplösliga i vatten. Fett kan benämnas olja, vilket betyder att det är flytande vid rumstemperatur, eller fett, vilket indikerar att det är i fast form vid rumstemperatur. Fetter är sammansatta av individuella enheter som kallas fettsyror. I innehållsdeklarationen på ett foder framgår alltid mängden fett i procent i den färdiga foderprodukten. Ofta är även den essentiella (livsnödvändiga) fettsyran linolsyra, som är en omega-6 fettsyra, specificerad samt ibland också omega-3 fettsyrehalten. Olika råvaror bidrar med olika fettsyror varför oftast en kombination av fettråvaror ger den mest kompletta sammansättningen. Fettets funktion Alla behöver vi fett! I fodret påverkar fettet smakligheten och strukturen på fodret. I hundens kropp har fettet en mängd olika funktioner: - Främsta energigivaren, bidrar med mer än 2,5 ggr så mycket energi som kolhydrater och proteiner - Isolerar mot kyla - I varje cell i hundens kropp är fett en del av väggen (t ex fosfolipider) och bidrar till transport av näringsämnen in och ut ur cellerna - Bärare av de fettlösliga vitaminerna - Bidrar med essentiella fettsyror (linolsyra) - Nervtrådar omges av och nervimpulser vidarebefordras med hjälp av fett - Viktigt för huden, pälsen och för reproduktionen Fett kan indelas i tre huvudgrupper: triglycerider, fosfolipider och steroler. Triglycerider är uppbyggda av alkoholen glycerol och tre fettsyror. Fosfolipider är uppbyggda på ett likartat sätt som triglycerider med den skillnaden att en av fettsyrorna är utbytt mot en fosforgrupp. Fosfolipiderna är byggstenar i cellmembranen. Ett exempel på en fosfolipid är lecitin som finns t ex i äggula. Steroler är en helt annan typ av fett (ex vis kolesterol). Steroler är vaxliknande fetter som förutom kolesterol också innefattar vissa hormoner samt förstadie till vitamin D.

6 6 Essentiella fettsyror Hundar har endast en fettsyra som är livsnödvändig, essentiell. Det innebär inte att hunden inte behöver andra fettsyror men dessa kan den själv bilda med hjälp av andra näringsämnen i kroppen naturligtvis under förutsättning att dessa näringsämnen finns tillgängliga! För hundar är den essentiella fettsyran linolsyra och den måste finnas i tillräcklig mängd i fodret för att inte förorsaka brist. Utöver linolsyra är även arakidonsyra en mycket viktig fettsyra för hundar men då framför allt i samband med tillväxt och dräktighet. Transport av fett I mage och tarm bryts fettet ned till mindre partiklar som absorberas i tunntarmen. Därifrån transporteras fettet (främst i form av triglycerider och kolesterol) via blodet och lymfvätskan ut till vävnaderna i kroppen. Där omvandlas de sedan till energi eller lagras i fettvävnaden. Eftersom fett inte kan lösas i vatten behöver det hjälp att transporteras i blodet. Hjälpen består av blodfetter, s k lipoproteiner. Dessa lipoproteiner binder till sig kolesterol och triglycerider. Inuti dessa lipoproteiner transporteras också de fettlösliga vitaminerna. Omega 3 och omega 6 fettsyror deras funktioner Omega 3 respektive omega 6 fettsyror har motverkande effekter. Omega 3 fettsyror ökar blodgenomströmningen medan omega 6 motverkar densamma. Omega 3 och omega 6 fettsyrorna är inte en enda fettsyra utan består av en mängd olika fettsyror som grupperas in under respektive. Bland omega 6 fettsyrorna hittar vi den enda fettsyra som är essentiell för hundar, linolsyra, men likafullt har hunden nytta av en mängd andra varianter av fettsyror från dessa två grupper. Omega 6 fettsyror finns bl a i kycklingfett, solrosolja, majsolja, linfröolja, raps, sojaolja, vetegroddolja, äggula. Omega 6 fettsyrorna är nödvändiga för bl a normal reproduktion, tillväxt, immunfunktion, hud/päls, hälsa och sårläkning samt strukturella element i cellmembranen. I omega 3 gruppen är framför allt DHA - dokosahexaensyra - en viktig fettsyra för hjärnans uteckling under fosterstadie och tillväxt. Omega 3 fettsyrorna bidrar också till att minska risken för blodproppar, kontrollera inflammationer samt underhålla frisk hud och päls. Omega 3 fettsyrorna är bäst tillgängliga för hunden om de hämtas ur marina råvaror ( t ex fiskolja) även om de också finns i rapsolja, linfröolja och sojaolja. Fettbehovet i olika livsstadier och olika aktiviteter Fettbrist är ovanligt under förutsättning att hunden äter ett helfoder. Skulle dock hunden få för lite fett i maten kan energitätheten bli för låg och hunden kan få brist på linolsyra. Smakligheten på maten blir också sämre vilket kan leda till att hunden inte vill äta. Får hunden brist på viktiga fettsyror kan pälsen bli torr och glanslös och i svårare fall kan det leda till håravfall eller hudproblem. En växande individ har ett högre fettbehov än en fullvuxen, normalaktiv hund.

7 7 Fettförbränning Hårt arbetande hundar, som t ex draghundar och jakthundar, vinner på att förbränna fett i första hand och inte kolhydrater. När hunden använder mer än 30% av sin muskelmassa, som den gör t ex vid hög intensitet i ett agilitylopp eller kapplöpning, så förbränner hunden i första hand kolhydrater. Vid aktiviteter som kräver en längre uthållighet men där intensiteten är något lägre kan hunden med fördel använda fett som energikälla. För att hunden ska kunna använda fett som främsta energigivare så krävs några förutsättningar: 1. Hundens foderstat måste innehålla minimum 20% fett 2. Fodret ska vara energitätt och lättsmält 3. Hundens kropp ska vara förberedd på fettförbränning. Det innebär att du, om du har gett hunden ett foder med en lägre fetthalt, behöver ha ca 8 veckor på dig att ställa om kroppen på fettförbränning genom att gå över till ett foder med högre fetthalt samtidigt som du konditionstränar din hund. När din hund har ställt om sig på fettförbränning kommer du få följande positiva effekter när den ska utföra arbete som kräver uthållighet: Hundens syreupptagningsförmåga ökar När näringsämnen förbränns i kroppen bildas s k metaboliskt vatten. Andelen metaboliskt vatten är högst vid fettförbränning (förbränning av 100 g fett ger 107 g metaboliskt vatten). Det medför att din hund inte lika snabbt blir uttorkad och hjälper hundens kropp att rensa ut slaggprodukter som annars leder till utmattning. Studier visar att uthålligheten är väsentligt bättre vid fettförbränning än vid kolhydratförbränning Hur har Purina resonerat när det gäller fetthalt och fettråvaror? Med vetskap om att animaliska fettkällor är mer lättillgängliga för hunden så har vi valt att ha en hög andel animaliska fettkällor i våra produkter. Dessa kompletteras i vissa fall med fettsyror från enskilda vegetabiliska råvarukällor. Som för alla våra råvaror har vi utvalda leverantörer detta för att säkerställa att vi kan hålla en jämn, hög kvalitet på slutprodukten. Ett foder kan aldrig bli bättre än kvaliteten på råvarorna som ingår! En hög fetthalt är inte något som en frisk hund har några problem att hantera. Det finns studier som gjorts på hundar över en längre tid där hundarna har haft en fettnivå på 40-45% i fodret utan att negativ effekter har kunnat ses. Hos människor skulle troligen sådana fettnivåer förorsaka problem men hunden kan hantera höga fetthalter mycket bättre än vi. Nackdelen är förstås att hunden, om den utfodras med högre fetthalt än den har behov av på sikt blir överviktig något som i sig kan förorsaka problem. Vilken fetthalt man ska ha i fodret till sin hund har mycket att göra med vilken typ av aktivitet och vilket livsstadie hunden befinner sig i. Enbart procentsatsen är inte tillräckligt för att bedöma huruvida fetthalten är tillräcklig för ens egen hunds individuella behov man behöver också vara säker på att hunden får i sig tillräcklig av just linolsyra som är den essentiella fettsyran för hunden. Mängden linolsyra finns specificerad i samtliga PRO PLANS produkter. Generellt sett har många hundägare en uppfattning om att deras hundar är mer aktiva och kräver mer energi i fodret än vad som verkligen är fallet. Att ge ett foder med lägre fetthalt ska inte behöva inverka negativt på hundens päls och hud det som är viktigt är inte mängden fett i sig utan att

8 8 fetthalten består av lättsmälta och lättillgängliga fettsyror på tillräckliga nivåer för att stödja alla funktioner. Purinas filosofi är att du, om du av någon anledning måste banta din hund eller den har behov av att äta ett foder med något lägre fetthalt, inte ska behöva kompromissa med en livlös och risig päls. Genom att se till att fettet som finns i fodret är av hög kvalitet och mycket smältbart samt att nivåerna av fett är balanserade och tillräckligt höga för att kunna stödja en sund hud och blank päls ska man tryggt kunna ge sin hund ett foder med lägre fettinnehåll. Eftersom hundar i Sverige lever under skilda förhållanden (alltifrån sällskapshundar som får lite motion till hårt arbetande jakt- eller draghundar) finns behov av att ha en variation av optimalt sammansatta foder med olika fetthalt PRO PLAN erbjuder ett foder med anpassade fettnivåer för alla varianter av livsstilar!

9 9 PRO PLANS FODERSKOLA del III Kolhydrater och deras funktioner Vatten Vad är kolhydrater? Kolhydrater är egentligen en gemensam benämning för sockerarter, stärkelse och fibrer. Byggstenarna i kolhydrater är enkla sockerenheter. Dessa kan vara sammanbundna till större kedjor och kallas då komplexa kolhydrater (polysackarider). I hundmat är den vanligaste varianten av kolhydrater stärkelse från t.ex. ris, majs, vete eller potatis. Hunden kan tillgodogöra sig stärkelse mycket väl (lika väl som människor - något studien från SLU som vi refererade till i vårt första utskick i februari i år har visat). Kolhydrater är en viktig energikälla för hundar. Vad gör kolhydraterna i hundens kropp? Kolhydrater bryts ned stegvis tills de består av enkla sockerarter så kallade monosackarider som t.ex. glukos. För att glukosen ska kunna användas i cellen så bryts den sedan ner i ytterligare 2 steg i cellernas mitokondrier (cellernas kraftverk ). Glukos är den primära energikällan för hjärnan hos både människor och hundar. Hjärnan behöver en konstant tillförsel av glukos för att kunna fungera. Kolhydrater som kan lagras i kroppen kallas glykogen. Detta lagras Glukos framför allt i lever och muskler och används som energikälla. Glykogen kan dock endast lagras i begränsad mängd i lever och muskler. Överskott på kolhydrater lagras som fett. Kolhydrater finns också med i strukturer som bygger DNA och bidrar med att bygga upp ickeessentiella aminosyror. Kolhydrater spelar också roll för att ge maten volym och bidrar således till mättnadskänslan. Kolhydraternas kemiska klassificering Kolhydraternas kemiska klassificering som har att göra med den kemiska längden på kolhydratmolekylerna är ett sätt att klassificera dem. En annan klassificering av kolhydrater är att klassa dem efter smältbarheten. Kolhydrater kan delas upp i smältbara och icke smältbara. Till de smältbara hör enkla sockerarter och stärkelse som nämnts tidigare. Dessa enkla molekyler bryts ned och tas upp i tunntarmen. Bland de icke smältbara kolhydraterna görs ytterligare en indelning: Lösliga och oupplösliga fibrer. Fibrer kan normalt sett inte brytas ned av hundens tarm men vissa typer av fibrer som är lösliga kan jäsas av bakterier i tjocktarmen och ger då upphov till kortlänkade fettsyror som i sin tur ger näring till tarmväggen. De lösliga fibrerna ger därmed en dubbel effekt så till vida att de dels ger näring till de goda bakterierna vilket ger mindre chans för elakartade bakterier att få fäste, dels ger själva jäsningsprocessen upphov till fettsyror som ger en mer välmående tarmvägg och på så sätt stödjer näringsupptaget. Exempel på lösliga fibrer är betmassa och pektin. De flesta kolhydratkällor behöver processas på ett eller annat sätt (mosas, malas, ångkokas etc) för att hunden ska kunna tillgodogöra sig dem. För er som någon gång har provat att ge sin hund t ex kokt majs som inte mosats så vet ni att den kommer ut i samma skick i andra änden!

10 10 Hur har Purina resonerat när det gäller kolhydrathalt och kolhydratkällor? Samtliga PRO PLAN produkter har en moderat kolhydrathalt. De foder som innehåller mest kolhydrater är våra lightfoder detta för att skapa en mättnadskänsla hos den hund som behöver gå ned i vikt. Det är dock av vikt att notera att kolhydrathalterna i våra lightfoder fortfarande inte är extremt höga eftersom vi vet att överskott av kolhydrater lagras som fett och då får inte lightfodret den avsedda effekten. I tillägg så är en del av den ökade kolhydrathalten i lightfoder också bestående av fibrer som inte smälts och tas upp av hunden. Som vi berättat om i PRO PLANs Foderskola del I och II så använder vi utvalda leverantörer av våra råvaror detta för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten. Precis som att den köttråvara vi köper får olika näringssammansättning beroende på vad djuren har ätit så har också våra kolhydratkällor olika näringssammansättning beroende på var de har odlats, jordens sammansättning etc. så kan t.ex. näringssammansättningen i ris som odlats i en del av Europa se näringsmässigt annorlunda ut än ris som odlats i en annan del av världen. Skulle vi ha valt att köpa våra råvaror på den öppna råvarumarknaden skulle vi ha möjlighet att köpa dem till lägsta pris vid varje enskild upphandling vilket förstås skulle kunna ge ett lägre pris på slutprodukten. Problemet är då bara att vi i slutänden skulle få en slutprodukt som skulle vara mycket ojämn i kvalitet eftersom våra råvaror skulle varierar mycket i näringsinnehåll. Att ha utvalda leverantörer är således dyrare men ett sätt att säkerställa att vi har en hög och jämn kvalitet på slutprodukten. PRO PLANs huvudsakliga kolhydratkällor är ris, majs och vete. De flesta produkter innehåller flera olika kolhydratkällor av det enkla skälet att dessa tre kolhydrater förbränns lite olika snabbt i kroppen. Om hunden får snabba, höga blodsockertoppar måste insulinet jobba hårdare för att utjämna blodsockerhalten och det blir högre toppar och djupare dalar i blodsockernivåerna. Hunden känner sig mätt men ganska snabbt får den åter hungerskänslor. Som jämförelse kan man tänka på skillnaden i mättnadskänsla mellan att äta två skivor vitt formbröd kontra två skivor fullkornsbröd. Genom att använda olika kolhydratkällor kan man med hjälp av deras olika förbränningshastighet styra blodsockernivåerna till att bli mer utjämnade och på så sätt undvika överansträngning av insulinproduktion och att hunden snabbt blir hungrig igen. Detta är extra viktigt när vi ska sätta samman ett foder för hundar som behöver gå ned i vikt och hundar som är kastrerade. PRO PLANs foder innehåller också bl.a. betmassa som är en så kallad löslig fiber. Det finns lång och gedigen dokumentation på att betmassa har en positiv effekt på hundens tarm. Eftersom det huvudsakliga näringsupptaget sker i tunntarmen och vatten tas upp av tjocktarmen så är det av yttersta vikt att tarmen hålls i skick och mår bra. Fibrer eller växttråd är också en typ av kolhydrater som finns i större eller mindre mängd i foder. Foder som är avsedda för hundar som har lätt för att gå upp i vikt brukar ha en något högre fiberhalt (light & sterilised, det är som nämnts tidigare en av förklaringarna till den totalt sett högre kolhydrathalten). Här gäller det dock att balansera fiberinnehållet då för mycket fibrer kan förorsaka gaser och också ge onormalt mycket avföring. Att använda fibrer i fodret görs av flera skäl: För att skapa mättnadskänsla För att få tarmen att arbeta bättre hundar som är överviktiga drabbas lättare av förstoppning För att få en något snabbare passage av fodret genom tarmsystemet

11 11 Vatten Vatten är livsnödvändigt! Hunden består till 70% av vatten. Vattnet är avgörande för alla celler och alla ämnesomsättningsprocesser. Reglerar kroppstemperaturen. Transporterar näringsämnen i blodet, genom membran och till njurarna. Det används för att göra sig av med avfallsprodukter via urin och avföring. Ger inte energi Som vi har nämnt i inledningen så gör redan små vätskeförluster att hunden presterar sämre. Flera olika faktorer påverkar behovet av vätska: Utomhustemperatur (både varmt och kallt väder gör att behovet av vätska ökar) Aktivitet. En hårt arbetande hund har ett större behov av vätska Livsstadie. Dräktighet och digivning ökar vätskebehovet Fodersort. Om hunden äter torrfoder behövs mer vatten än om den äter blötfoder Normalbehovet för en hund vid normal temperatur är ml vatten/kg kroppsvikt och dag. I extrema fall (draghundar under extrema förhållanden) kan vattenbehovet vara upp till 15 ggr högre!

12 12 PRO PLANS FODERSKOLA del IV Vitaminer & Mineraler Vitaminer Vitaminer är organiska substanser som hunden behöver i mycket små mängder men icke des to mindre är de livsnödvändiga för en mängd funktioner i kroppen. Hunden kan inte producera alla vitaminer själv i tillräcklig mängd varför de måste tillsättas i foder. C-vitamin och K-vitamin kan en frisk hund producera i tillräcklig mängd själv men övriga vitaminer måste tillsättas i fodret. Vitaminerna delas in i två grupper fettlösliga och vattenlösliga. Fettlösliga vitaminer Lagras i levern och kroppsfett Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vattenlösliga vitaminer Överskott utsöndras via urinen, lagras ej i kroppen B vitamin gruppen B1 (tiamin) B2 (riboflavin) B3 (niacin) B5 (pantotensyra) B6 (pyridoxin) B7 (biotin) B9 (folsyra) B12 (kobalamin Kolin Vitamin C (askorbinsyra) Vattenlösliga vitaminer är det ingen större risk med att överdosera eftersom överskottet utsöndras via urinen. Det innebär dock att det är viktigt att de tillförs regelbundet. En viss försiktighet när det gäller C-vitamin bör dock iakttas eftersom C-vitamin binder kalcium. För ett 15-tal år sedan var det en trend bland hundfolk att tillsätta C-vitamin utöver det som fanns i helfoder då detta ansågs ha positiva effekter på ledstatusen hos hundar. En studie som gjordes på labradorer där man gav dem ett tillskott på 500 mg C-vitamin per dag visade dock att dessa hundar hade en avsevärt högre risk att drabbas av oxalatstenar i urinen jämfört med gruppen som endast fått vanligt helfoder. Mycket är således inte alltid bättre! De fettlösliga vitaminerna lagras i levern vilket innebär att det inte är lika viktigt att de tillförs dagligen. Däremot ökar istället risken för överdosering vilket i extrema fall kan leda till förgiftning.

13 13 Vitaminernas funktion Vitamin A viktig för syn, reproduktion, underhåll och bildande av kroppsvävnad. Aktivt A-vitamin finns endast i animaliska råvaror men hunden kan bilda A-vitamin från betakaroten. Karoten är det som ger gula och röda grönsaker deras färg. Överskott lagras i levern. Vitamin D viktigt för normal skelettutveckling. Påverkar omsättningen av fosfor och kalcium. Hunden kan omvandla solljus till D-vitamin. Överskott lagras i levern, muskler och fettvävnad. Vitamin E en viktig antioxidant! Lagras i levern men finns nästan i alla vävnader i kroppen. Förhindrar fettet i både kroppen och fodret från att härskna. Fungerar som ett konserveringsmedel och förhindrar att A-vitamin och vissa aminosyror blir förstörda. Vitamin K har betydelse för blodets förmåga att koagulera. Hunden kan själv bilda detta vitamin och har normalt inget behov av att äta detta. Överskott kan förorsaka blodpropp. Vitamin B är en stor grupp vitaminer med olika funktionsområden. B-vitaminerna är inblandade i energiomsättningen i kroppen. Tiamin (vitamin B1) är viktigt för kolhydratomsättningen. Det har också betydelse för omsättningen av vissa fettsyror och aminosyror. Vitaminet är värmekänsligt. I rå fisk finns ett enzym som heter tiaminas och som förstör tiaminet vilket gör att hunden, om den äter mycket rå fisk, kan få brist på tiamin. Vid tillagning förstörs detta enzym. Riboflavin (vitamin B2) har betydelse för utvinningen av energi ur kolhydrater, protein och fett. Vitaminet produceras till en del i hundens tjocktarm men inte i tillräcklig mängd utan måste därför tillföras fodret. Niacin (vitamin B3) har även det betydelse för omsättningen av kolhydrater, fett och protein. Hunden kan till viss del omvandla aminosyran tryptofan till niacin men har ändå behov av tillsats i fodret. Pantotensyra (vitamin B5) finns i alla livsmedel så brist på detta är oerhört ovanligt. Även detta vitamin är inblandat i omsättningen av kolhydrater, protein och fett. Pyridoxin (vitamin B6) har mest betydelse för proteinomsättningen. Är också involverat i bildandet av hemoglobin. Biotin (vitamin B7) medverkar i omsättningen av och bildandet av fettsyror och icke-essentiella aminosyror. Finns i många livsmedel. I rå äggvita finns ett ämne som kallas avidin och som binder biotinet och förhindrar kroppen från att ta upp det. Tillagning av ägget förstör avidinet. Folsyra (vitamin B9) har betydelse för bildningen av DNA. Tillverkas i tjocktarmen. Kobalamin (B12) är inblandat i fett- och kolhydratomsättningen i kroppen. Även avgörande för att nervimpulser ska fungera. Kobalamin finns endast i animaliska råvaror.överskott kan lagras i levern vilket är unikt för ett vattenlösligt vitamin! Kolin är även det involverat i nervimpulsernas funktion. I tillägg hjälper det till med transporter av fettsyror ut och in ur cellerna. Hunden kan bilda kolin från aminosyran serin. Finns i nästan alla livsmedel. C-vitamin bildas själv av hunden i tillräcklig mängd. C-vitamin fungerar som ett konserveringsmedel i foder men inga bevis finns för att tillsats är nödvändigt till en i övrigt frisk hund.

14 14 Mineraler Mineraler är oorganiska molekyler som är livsnödvändiga - om än i mycket små mängder. Mineraler är ofta inblandade i många olika processer i kroppen och samverkan mellan olika mineraler gör att de är känsliga för förskjutningar. Kalium samverkar med natrium vilket gör att cellerna i kroppen inte spricker eller skrumpnar ihop. För mycket eller för lite av det ena eller andra mineralet kan alltså påverka hundens celler! Mineralerna delas in i makromineraler respektive mikromineraler (spårämnen). Makromineraler (behövs i ngt större mängd) Kalcium (Ca) Fosfor (P) Magnesium (Mg) Svavel (S) Elektrolyter: Natrium (Na) Kalium (K) Klorid (Cl) Mikromineraler (behövs i mindre mängd) Järn (Fe) Koppar ( Cu) Zink (Zn) Mangan (Mn) Jod (I) Selen (Se) Mineralernas funktion är dels att ge styrka och stadga till skelettet (Ca och P) och dels att ingå i kroppsvätskorna och de mjuka vävnaderna (Ca, Mg, Na, K och Cl). I tillägg medverkar de också i kemiska reaktioner och till att nervimpulser och muskler fungerar. Makromineralerna bryts ned i kroppen som fett, lagras i levern och förs ut via gallan och avföringen. Risken för att hunden ska få e n brist av dessa är således mindre än för mikromineraler som inte lagras och förs ut via urinen. Valpar och kalcium Det är mycket viktigt att känna till att valpar inte kan reglera ett överskott av kalcium i foderstaten. Upp till ca 5 månaders ålder suger valpar upp allt tillgängligt kalcium som en svamp och överskott av kalcium är skadligt för hunden. Dels kan kalcium cirkulera fritt i blodet och förorsaka skador på leder och leda till urinsten, dels leder ett överskott av kalcium till hämmat upptag av zink, koppar och järn vilket i sin tur kan leda till bl.a. hud- och pälsproblem. Att utfodra valpar med stora mängder ben som de kan tugga och svälja vill vi därför bestämt avråda från! Inte heller ska man tillsätta mineraltillskott till hundens foderstat om man utfodrar med ett fullgott helfoder. Man brukar säga att 2,5% kalcium är en kritisk maxgräns, över denna nivå bör valpens totala foderstat inte ligga. Ett rejält märgben att gnaga på ibland är naturligtvis bara nyttigt det kan dock inte valpen tugga i sig. Här kanske man bara behöver se upp så inte valpen får i sig för mycket märg och blir lös i magen. Som vuxen kan hunden göra sig av med överflödigt kalcium och därför behöver man inte vara lika försiktig när hunden vuxit färdigt. Dock bör man iaktta en viss försiktighet med ben av andra skäl då vissa ben har en benägenhet att splittras och på så sätt kan förorsaka skador på tarmen. Hur har Purina resonerat när det gäller vitaminer och mineraler? Sedan en tid tillbaka har nya bestämmelser medfört att vitamin-innehållet redovisas i näringsdeklarationen med två värden. Det ena värdet är mängden vitamin som tillsatts fodret och det andra värdet är det som produkten garanteras innehålla vid produktens utgångsdatum. Det gör att du som konsument idag har en bättre kontroll på vilket vitamininnehåll produkten har.

15 Precis som när det gäller aminosyror och fettsyror så finns det vissa miniminivåer och (i vissa fall) maximinivåer på både vitaminer och mineraler. Nedan kan du se vilka mineraler och vitaminer som har maximinivåer angivna i AAFCOs lista (AAFCO är American Association of Feed Controls Officials). Vi följer självklart dessa regler men är också kontrollerade av EU-lagstiftning och Jordbruksverket som emellanåt tar stickprov på foderleverantörers produkter för att se att innehållet verkligen stämmer med det som angetts. Mineraler med maximinivåer Maximinivå Kalcium, Ca 2,5% Fosfor, P 1,6% Kalcium:Fosfor-kvot 2:0 Magnesium, Mg 0,3% Järn, Fe 3000 mg/kg Koppar, Cu 250 mg/kg Zink, Zn 1000 mg/kg Jod, I 50 mg/kg Selen, Se 2 mg/kg 15 Vitaminer med maximinivåer Vitamin A Vitamin D Vitamin E Maximinivå IE/kg (IE=internationella enheter) 5000 IE/kg 1000 IE/kg Både vitaminer och mineraler är inblandade i många olika processer i kroppen och framför allt mineraler är som vi nämnt tidigare känsliga för förskjutningar. Överskott på vissa mineraler kan t.o.m. ge förgiftning, så mycket av allt är inte alltid det bästa! Detta ska man också ha i åtanke när man t.ex. tränar sin hund med godis baserat på lever eller blodpudding. Ges endast mycket små mängder av detta är inte risken för överdosering stor men tränar man mycket och ger mycket godbitar så finns på sikt en risk att hunden får en överdos av vissa vitaminer & mineraler. Med vetskap om detta så är varje PRO PLAN produkts näringssammansättning komponerad utifrån att just den produkten ska vara perfekt balanserad också när det gäller vitamin- och mineralinnehåll. Vi vill därför avråda alla att laborera med tillskott till fodret som innehåller koncentrationer av vitaminer och/eller mineraler utan att rådgöra med sin foderleverantör eller veterinär först. För att kunna producera ett foder med en konstant hög kvalitet krävs det naturligtvis kunskap om vilka behov hundar har i olika livsstadier och livsfaser, men man måste också ha kunskapen och resurserna att utifrån de råvaror som man använder justera halterna, så att varje säck som produceras blir det balanserade och högkvalitativa foder som PRO PLAN är. När du köper en säck PRO PLAN kan du vara säker på att vi har gjort vårt yttersta för att leverera ett komplett och balanserat foder av högsta kvalitet! PS. Visste du förresten att Purina är innehavare av mer än 110 patent och att 10 av dessa patent finns i PRO PLAN (t.ex. OptiStart och Senior Anti Age).

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

En spannmålsfri formula

En spannmålsfri formula R En spannmålsfri formula Åratal av domesticering har utvecklat våra husdjur från vilda rovdjur till våra bästa vänner. Trots det visar den moderna vetenskapen att dagens hundar och katter delar DNA med

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan

Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Får din kastrerade katt rätt näring? Som främjar njurhälsan Upptäck skillnaden med PRO PLAN NÄRINGSGUIDE för kastrerade / steriliserade katter Vilka är de huvudsakliga förändringarna som din katt genomgår

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

2007-04-25. grow vitamineral

2007-04-25. grow vitamineral grow vitamineral Cintanas grow vitamineral är ett fodertillskott som är anpassat för fölungars och unghästars speciella behov. Under den första tillväxtperioden är det extra viktigt med ett korrekt intag

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

organisk vitamineral

organisk vitamineral organisk vitamineral Cintanas organisk vitamineral är ett välsmakande och komplett vitamin- och mineraltillskott med välgörande örter och naturliga råvaror för den kräsna hästen. Organiska vitaminer och

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA!

VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! VITT BRÖD MED FULLKORNSPRESTANDA! The Green Bakery AB, 2007 Vad är Växtkraft? Växtkraft är ett mjöl som baseras på ett urval av biologiskt odlade spannmål av högsta kvalitet Avgörande för urvalet är näringsinnehållet

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Passionen för djur driver Purinas forskare. Nestlé Purina har ett globalt nätverk för forskning & utveckling som består av flera hundra dedikerade

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur

Grov Bulgur. Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Grov Bulgur Storlek: grov / Size: large 1 kg 12 portioner Koktid 10 min Näringsvärde för DuVe Bulgur Kolhydrater Vi behöver kolhydrater varje dag och det är speciellt viktigt vid fysiska aktiviteter, eftersom

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Vegetarisk- och vegankost för idrottare

Vegetarisk- och vegankost för idrottare Protein är viktigt för kroppens förmåga att bl a kunna bygga muskler, därför bör idrottande vegetarianer och veganer tänka lite extra på sitt proteinintag. Kommer man däremot upp i en proteinmängd på runt

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

En lydig hund, det är ditt ansvar. En välmående och sund hund med bra immunförsvar och bra tillväxt, det bidrar Canami till.

En lydig hund, det är ditt ansvar. En välmående och sund hund med bra immunförsvar och bra tillväxt, det bidrar Canami till. BÄTT maxi mini 7kg för små raser 10kg 7kg RE! BÄT TRE! för stora raser LIGHT 10kg Din hunds bästa följeslagare genom livet Ett svensktillverkat foderalternativ när du söker det bästa Canami är ett nytt

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans.

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans. Det nya och förbättrade Chicopee Puppy fodret är ett komplett och balanserat foder för din växande valp. Den näring som din valp får under de första månaderna är mycket viktig för dess långsiktiga hälsa

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT OCH~ FORSVAR NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET FÖDA, MATSPJÄLKNINCi, TRANSPORT OCH FÖRSVAR KAN DU redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Hundfoder En djungel. Av: Veronica Ekvall 2008

Hundfoder En djungel. Av: Veronica Ekvall 2008 Hundfoder En djungel Av: Veronica Ekvall 2008 Innehållsförteckning Inledning s. 1 Hundmatens historia s. 2 Näringsämnena s. 3-6 NRC-normen s. 6 NRC-normen, tabell från 1974 s. 7 NRC-normen, tabell från

Läs mer

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter Nyttiga fakta om ägg & näring Fakta om ägg från Svenska Ägg Förord Den här skriftens titel Ett ägg är mer än fyra morötter är ett sätt att säga att ägg är mer

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

NYHET. Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige. Bäst i test 4 gånger! www.labb.se

NYHET. Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige. Bäst i test 4 gånger! www.labb.se Labb brosjyre lansering_agripet 19.10.11 16.19 Side 2 NYHET Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test

Läs mer

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH.

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS NO VETE- WHEAT OCH SOJAFRITT NO SOY SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. 1 HÄLSOSAM MAT, FRISKA HUSDJUR Nutra-Nuggets husdjursfoder ger förstklassig näring för din hunds

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

FÖREBYGGANDE MED RÄTT FODER CAT FOOD SUPERPREMIUM. KONTAKT I SVERIGE support@britcare.se www.brit-petfood.se. brit-petfood.com

FÖREBYGGANDE MED RÄTT FODER CAT FOOD SUPERPREMIUM. KONTAKT I SVERIGE support@britcare.se www.brit-petfood.se. brit-petfood.com SUPERPREMIUM CAT FOOD FÖREBYGGANDE MED RÄTT FODER KONTAKT I SVERIGE support@britcare.se www.brit-petfood.se brit-petfood.com FÖR SKÖNHET, HÄLSA OCH VITALITET FÖREBYGGANDE MED RÄTT FODER Brit Care tillverkas

Läs mer

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works Nu lanseras ShapeWorks Dagordning Fetma Övervikt Fetma Övervikt ShapeWorks filosofi ShapeWorks system ShapeWorks process Affärstips Övervikt Fetma Övervikt Fetma Fetman ökar I de flesta EU-länder är mer

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Ge hundar riktigt god näring

Ge hundar riktigt god näring Länge leve HundEN Ge hundar riktigt god näring Det omfattande Meradog-näringsprogrammet för ett sunt och lyckligt hundliv Länge leve hunden Länge leve hunden Länge leve hunden Detta motto beskriver träffande

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

100% rent, naturligt helfoder

100% rent, naturligt helfoder 100% rent, naturligt helfoder Tillverkat i Nya Zealand av färska Nya Zealändska råvaror. www.gibbon.se K9 Natural - Nästa generation hundfoder. DNA-tester visar att hunden har till 99.8% samma DNA som

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Final edited ingredients Swedish version

Final edited ingredients Swedish version Final edited ingredients Swedish version INGREDIENSER PROTEIN Det finns tre primära proteinkällor i vår hundmat: kyckling, fisk och ägg, ytterligare en proteinkälla är havre. Dr. Tim s Premium Athletic

Läs mer

NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE. Problemfritt foder!

NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE. Problemfritt foder! NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE Problemfritt foder! en riktig foderhållning Många kaniner och smådjur får en otillräckligt balanserad föda. Som en konsekvens av detta uppstår ofta hälsoproblem.

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa Rätt dietfoder - ett viktigt steg mot bättre hälsa Har din hund en diagnostiserad sjukdom? Kanske äter den redan ett så kallat dietfoder? VETERINARY EXCLUSIVE Royal Canin har kliniskt väl beprövade produkter

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Utökad kostinformation för tränande

Utökad kostinformation för tränande Utökad kostinformation för tränande Det som är viktigt att tänka på när siktet är inställt mot toppen är att man sköter både kropp och knopp. Att ge kroppen det den behöver. Detta nås genom att äta ordentligt

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Varför ska man ha ett balanserat?

Varför ska man ha ett balanserat? Kosthåll Varför ska man ha ett balanserat? Fylla kroppens lager med energi Ger din kropp tillräckligt med intag av näringsämnen så att du orkar med dagen Stärker ditt immunförsvar som gör att du håller

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt A guidance to nutritional requirement and the feeding of dogs and cats suffering from some common diseases Sofia

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött.

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. En portion stekt biff (100 gram) ger 22 gram protein. Samma mängd protein ger 250 gram (motsvarar innehållet i en burk) kokta vita bönor Kött och näring

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer