Innehåll. 1 Inledning 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Inledning 8"

Transkript

1 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

2 2

3 Innehåll 1 Inledning 8 2 En femminuters översiktskurs om KOrganizer Skriva in händelser Skriva in uppgifter Lägga till journalanteckningar Boka om händelser Boka om eller redigera uppgifter Avslutning Importera, exportera och hantera kalendrar Kalenderresursen Importera, exportera och hantera kalendrar Importera kalendrar Exportera kalendrar Hantera dina kalendrar Nerladdning med Hämta heta nyheter Vyer och filter Vyer i KOrganizer Vyn Vad står på tur Händelselistan Agendavyn Dagsvy Vyn nästa X dagar Veckovy Arbetsveckovy Månadsvy Tidslinje Uppgiftslista Journalvy Kategorier Filter Sökning

4 5 Skriva in data Händelser Fliken Allmänt Deltagarfliken Påminnelseflik Upprepningsflik Regel för återkommande Omfång för återkommande Undantag Bilagor Hantering av mallar Uppgifter Fliken Allmänt Fält som krävs Gruppschema Publicera en händelse, uppgift eller journalanteckning Hantera ett gruppschema som organisatör Skicka inbjudningar och behandla svar Avbryta en händelse eller uppgift Uppträda som deltagare Svara på en inbjudan Skicka ett alternativt förslag Hämta senaste versionen av en händelse eller uppgift Information om ledig-upptagen Exempel Skriva in en ny grupphändelse Inställning av KOrganizer KOrganizers huvudinställning Sidan allmänt Fliken Personligt Spara flik Tid och datum Lokal flik Fliken Standardvärden Vyer Fliken Allmänt Fliken Agendavy Fliken Månadsvy Fliken Uppgiftsvy

5 7.1.4 Färger och teckensnitt Färger Teckensnittsfliken Gruppschema Ledig/upptagen Publicera Hämta Insticksprogram Inställning av verktygsrader Dialogrutan Anpassa verktygsrader Välja verktygsrad Tillgängliga åtgärder Verktygsradens sammanhangsberoende meny Visa text Textplacering Ikonstorlek Lås verktygsradernas positioner Insticksprogram Tillgängliga insticksprogram Insticksprogrammet för datumnummer i kalendrar Insticksprogram med Den här dagen i historien från Wikipedia Insticksprogram för kalendrar med Dagens bild från Wikipedia Insticksprogram för judisk kalender Utskriftsstil för journal Årlig utskriftsstil Referens Menyer Arkiv Redigera Visa Gå Händelser Schema Inställningar Hjälp Snabbtangenter Snabbtangenter i alfabetisk ordning Snabbtangenter sorterade efter funktion Åtgärdsknappar

6 10 Övriga funktioner Kommandorad Drag och släpp åtgärder Samarbete med Konqueror Frågor och svar Tack till och licens 60 A Installation 61 A.1 Hur man skaffar KOrganizer A.2 Kompilering och installation B Ordlista 62 6

7 Sammanfattning KOrganizer är en lättanvänd filofax. Du kan skriva journalanteckningar, schemalägga möten, händelser och uppgifter. KOrganizer påminner dig om förestående aktiviteter och hjälper dig hålla ditt schema.

8 Kapitel 1 Inledning KOrganizer är en intuitiv och lättanvänd filofax. Du kan schemalägga möten, händelser, skapa uppgifter och skriva journalanteckningar. KOrganizer påminner dig om förestående aktiviteter, registrerar tilldragelser, erfarenheter och funderingar, och hjälper dig hålla ditt schema. Men KOrganizer handlar inte bara om din egen personliga kalender, den kan också hjälpa dig att samarbeta med dina kolleger och vänner. Med KOrganizer kan du publicera en kalender som en webbsida, bjuda in vem som helst med en e-postadress till en händelse och hantera svar, dela en kalender (med en grupprogramserver eller helt enkelt en fil över nätverket), och dela händelser (t.ex. schemat för ett mästerskap eller en konferens), genom att använda funktionen för att hämta heta nyheter. KOrganizer är baserat på öppna standarder, och fungerar med många olika servrar för gruppschemaläggning, vilket ger dig kontroll över din information och frihet att välja de bästa lösningarna. KOrganizer är också kalender-, journal- och uppgiftskomponenten i Kontact, som erbjuder dig en integrerad lösning för dina behov av kommunikation och informationshantering: e-post, anteckningar, kontakthantering, diskussionsgruppsläsare och läsning av nyhetskanaler. Även om du inte använder den inne i Kontact, är KOrganizer integrerad med andra program för personlig informationshantering i KDE. Du kan till exempel ställa in den att visa födelsedagar från adressboken i din agenda, använda KMail för att skicka och ta emot inbjudningar, etc. Huvudsakliga funktioner i KOrganizer: Skapa uppgifter, schemalägg händelser och skriv journalanteckningar. Organisera händelser och uppgifter genom att gruppera samhörande objekt i kategorier. Markera kategorier med färger. Öppna flera kalendrar, visa och redigera dem på ett smidigt sätt. Ombokning med drag och släpp. Skapa enkelt återkommande händelser. Organisera eller delta i händelser med funktionerna för gruppschemaläggning. Välj bland ett flertal grupprogramservrar som stöds. Inbyggt stöd för vcalendar och icalendar (öppna standarder). Sammanslagning och import av kalendrar. Drag och släpp mellan öppna kalendrar. Samarbeta med Konqueror som insticksprogram. 8

9 Anpassningsbara ikonuppsättningar. Drag och släpp verktygsrutor. Mycket mer... Ta nu en femminuters översiktskurs om KOrganizer, eller gå på djupet i dokumentationen. 9

10 Kapitel 2 En femminuters översiktskurs om KOrganizer Ont om tid? Låt oss snabbstarta dig med en snabb, praktisk översikt över KOrganizer! Om du någonsin har arbetat med ett filofaxprogram tidigare, känner du dig säkert som hemma med KOrganizer. Du kan skriva in nya händelser. boka om befintliga händelser, tilldela kategorier till dina händelser, tänka ut nya kategorier, skriva in och ändra listor på deltagare och deras roller, automatiskt e-posta inbjudan till möten och utbyta data med andra KOrganizer-kalendrar, skapa uppgifter och skriva journalanteckningar. Den här kursen förutsätter att du känner till hur man arbetar med KDE, och att du föredrar att utforska programmet själv. Bara de grundläggande funktionerna i KOrganizer behandlas här. 2.1 Skriva in händelser 1. Klicka på verktygsknappen Agenda eller välj menyalternativet Visa Agenda. Det visar agendavyn. 2. Klicka på önskat datum i datumnavigatören. 3. Markera textområdet intill önskad timme i huvudrutan som motsvarar händelsens tid. Dubbelklicka på området, eller börja bara skriva in händelsens titel för att visa dialogrutan Ny händelse. 4. Skriv in information om händelsen. Använd de fem flikarna längst ner i fönstret för att förflytta dig i dialogrutan och komma åt händelsens hela karaktäristik. 5. Klicka på Ok för att spara händelsen. 2.2 Skriva in uppgifter 1. Välj menyalternativet Händelser Ny uppgift... för att visa dialogrutan Ny uppgift. 2. Skriv in information om uppgiften. Använd de fem flikarna längst ner i fönstret för att förflytta dig i dialogrutan och komma åt uppgiftens hela karaktäristik. 3. Klicka på Ok för att spara uppgiften. 10

11 2.3 Lägga till journalanteckningar 1. Välj menyalternativet Visa Journal för att visa huvudvyn för journalen. 2. Välj menyalternativet Händelser Ny journalanteckning. 3. Skriv in journalanteckningens titel och text. 2.4 Boka om händelser Att boka om händelser är en enkel drag och släpp åtgärd: 1. Gå till datumet för händelsen som du vill boka om genom att använda Datumnavigatören. 2. Du bör välja en lämplig vy innan du påbörjar den här åtgärden. Bara agendavyn (dag, arbetsvecka och vecka) visar enskilda timmar och passar för att boka om händelser med exakt tid (möten), medan månadsvyn bara visar dagar. Därför är månadsvyn bäst lämpad för långtidshändelser som semestrar. 3. För att visa veckovyn, välj agendavyn, klicka på knappen Vecka i verktygsraden, eller välj menyalternativet Gå Vecka. 4. Drag och släpp händelsen på platsen för det nya datumet och tiden. Om du vill boka om med större precision, dubbelklicka på händelsen och ändra start- och sluttiden med menyerna som delar upp dagen i kvartar. Om detta inte är tillräcklig noggrannhet, kan du skriva in önskad tid direkt. 2.5 Boka om eller redigera uppgifter Du bör välja en lämplig vy innan du påbörjar åtgärden. Bara vyn med uppgiftslistan och sidoradens uppgiftskomponent visar uppgifter som inte har ett färdigdatum. För att visa uppgiftslistan, klicka på knappen menyalternativet Visa Uppgiftslista. uppgiftslista i verktygsraden, eller välj För att boka om en uppgift, högerklicka på den. Då visas en sammanhangsberoende meny. Välj menyalternativet Kopiera till eller Flytta till och välj nytt datum i kalendern som nu visas. Uppgiften kopieras eller flyttas nu till valt datum. Som ett alternativ, om huvudrutan innehåller en uppgiftslista, högerklicka bara på kolumnen Färdigdatum. En kalender visas omedelbart, och gör det möjligt att ange det nya färdigdatumet. För att redigera en uppgift, högerklicka på den och välj menyalternativet Redigera Avslutning Den här femminuterskursen har bara täckt den grundläggande användningen av KOrganizer. Nu kan du fortsätta och läsa resten av den här handboken för att kunna utnyttja den fulla kraften i KOrganizers möjligheter. Om du inte har lust att göra det, bör du åtminstone titta igenom Frågor och svar. 11

12 Kapitel 3 Importera, exportera och hantera kalendrar KOrganizer kan lagra (och hämta) händelser, journalanteckningar och uppgifter med olika metoder, och för olika platser. Var och en av dessa platser kallas en kalenderresurs. KOrganizer har inbyggt stöd för kalenderfiler baserade på standarder som icalendar och vcalendar (genom att lägga till dem som nya resurser), men du kan också importera data till (sammanfoga med) en befintlig resurs eller öppna filen i ett nytt fönster. Att importera filer med formatet som användes av det gamla programmet ical stöds också. Du kan exportera data som en webbsida, och som en icalendar- eller vcalendar-fil. Filerna stöds av de flesta schemaläggningsprogram. Webbsidan kan användas för att publicera kalendern på nätet eller på ett lokalt nätverk. I det här kapitlet förklarar vi hur du hanterar kalendern genom att använda resurserna, import och exportåtgärderna och sättet att hämta heta nyheter. 3.1 Kalenderresursen KOrganizer använder en lokal fil, oftast $KDEHOME/share/apps/korganizer/std.ics, som standardresurs. Men det är inte ditt enda alternativ. Det finns flera andra resurser du kan lägga till: grupprogramservrar, journalanteckningar som bloggar, nätverksfiler, etc. Om du använder mer än en resurs, kan KOrganizer ställas in att använda standardresursen eller fråga vilken resurs som ska användas när nya händelser, uppgifter eller journalanteckningar sparas. KOrganizer sammanfogar objekten från två eller flera resurser smidigt i vyerna. Standardresursen är ett bra val för många sorters användning, men du kan också vilja använda en annan resurs, särskilt om du använder en grupprogramserver som stöds. Fråga serverns administratör om informationen som krävs för att ställa in grupprogramresursen, inklusive publicering och hämtning av information om ledig-upptagen. Åtkomst av information om ledigupptagen gör det möjligt för organisatören av en händelse att ta hänsyn till deltagarnas kalendrar när han läggs till i händelsens deltagarlista. NOT Förutom lagring av kalendrar, erbjuder grupprogramservrar typiskt lagring av information om kontakter, e-post och ledig-upptagen. Därför kan vissa av resurserna som beskrivs här höra ihop med andra resurser från KMail och adressboken (e-post och kontaktkomponenterna i Kontact), eller med alternativ för ledig-upptagen i huvudinställningen. Observera att KOrganizers kommunikation för gruppschemaläggning är baserad på en icke-hierarkisk e-poststandard. Det betyder att du inte behöver en grupprogramserver för att använda den. 12

13 En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att lägga till kalendrar 1. Öppna KOrganizers inställningsdialogruta med Inställningar Anpassa KOrganizer... och välj fliken Kalendrar på sidan Allmänt. Som ett alternativ, öppna den sammanhangsberoende menyn i sidoraden Kalenderhantering med ett klick på musens högerknapp och välj Lägg till kalender Om Kalenderhantering inte visas i sidoraden, välj menyalternativet Inställningar Sidorad Visa kalenderhantering för att visa den. 3. Klicka på knappen Lägg till... för att lägga till nya resurser i listan med tillgängliga resurser. 4. Markera eller avmarkera resursrutan för att aktivera eller inaktivera den. 5. Om du senare vill redigera eller ta bort en resurs, markera den i Kalenderhantering i sidoraden och klicka på Ta bort kalender för att ta bort den eller Kalenderegenskaper... för att ändra den. Bland befintliga resurser i KOrganizer hittar du: Födelsedagar och årsdagar Ger tillgång till datum för födelsedagar och årsdagar för kontakter i adressboken som kalenderhändelser. DAV-grupprogramresurs Resurs för att hantera DAV-kalendrar och adressböcker (CalDAV, GroupDAV). ICal-kalenderfil Laddar data från en ical-fil. KDE:s adressbok (traditionell) Laddar data från en traditionell adressboksresurs i KDE. 13

14 Kolab grupprogramserver Ger tillgång till Kolab grupprogramkorgar på en IMAP-server (IMAP-konton måste ställas in separat). Open-xchange grupprogramserver Ger tillgång till möten, uppgifter och kontakter lagrade på en Open-Xchange grupprogramserver Som ett alternativ kan du ställa in resurser för KOrganizer (samt alla andra resurser i KDE) med modulen KDE-resurser i Systeminställningar. Akonadi Ger tillgång till kalendrar lagrade i Akonadi-kalenderkataloger. Journal i en blogg Lägg till den här resursen för att kunna läsa dina bloggar som journalanteckningar direkt från bloggservrar, som blogger och drupal. Bugzilla uppgiftslista Lägg till den här resursen för att ladda öppna felrapporter från Bugzilla som uppgifter. Resursen är baserad på programmet kbugbuster, och använder information från dess felrapportcache. Bugzilla är ett felspårningssystem med öppen källkod. Om du är en utvecklare som arbetar med ett projekt som använder Bugzilla, kan du använda resursen för att visa öppna felrapporter för programmen eller biblioteken du är intresserad av som uppgifter (de kallas produkter och/eller komponenter i Bugzilla). Resursen är tillgänglig som en del av KDE:s paket för utveckling av programvara. Kalender i lokal fil Lägg till resursen för att kunna spara (och ladda) dina händelser, uppgifter och journalanteckningar i en lokal fil. Filen kan ha standardformaten icalendar eller vcalendar. KOrganizer använder resursen som standardresurs för att lagra din kalenderinformationen under $KDEHOME/share/apps/korganizer/std.ics. GroupDAV-server (t.ex. OpenGroupware) Om du har tillgång till en server som stöder protokollet GroupDAV, lägg till resursen för att kunna spara (och ladda) händelser och uppgifter på servern. För att lägga till resursen måste du känna till serverns webbadress, ditt användarnamn och ditt lösenord. Protokollet GroupDAV stöder lagring av kontakter, så du kan vilja lägga till och ställa in adressboksresursen också. I juni 2005 är grupprogramservrarna som implementerar protokollet OpenGroupwareservern och Citadel-servern. En uppdaterad lista kan erhållas på webbsidan för GroupDAV. Kalender på IMAP-server via KMail Om du har tillgång till en server som delar kalenderdata via IMAP, lägg till resursen för att kunna spara (och ladda) händelser, uppgifter, information om ledig-upptagen och journalanteckningar på IMAP-servern. För att aktivera åtkomst av IMAP, måste du först ställa in KMail, och därefter lägga till resursen i KOrganizer. Dessutom, eftersom du använder KMail för att kontakta servern, startar KOrganizer automatiskt KMail, och använder den för att komma åt informationen. Resursen IMAP-server via KMail stöder lagring av kontakter, så du kan vilja lägga till och ställa in adressboksresursen också. De flesta IMAP-servrar kan användas för att lagra kalender- och adressboksresurser, vilket gör det möjligt att komma åt din information nästan från vilken plats som helst. Om du är en användare som letar efter ett enkelt sätt att komma åt och hantera din grupprograminformation, är det här en enkel och mycket effektiv lösning. För att använda resursen, måste KMail först ställas in. Välj menyalternativet Inställningar Anpassa KMail... Klicka på ikonen Konton i inställningsdialogrutans sidorad och 14

15 lägg till IMAP-servern som ett inkommande nerkopplat IMAP-konto. Klicka nu på ikonen Diverse i sidoraden och klicka på fliken Grupprogram för att aktivera och ställa in alternativen för IMAP-resurskatalogen. Först därefter kan du lägga till resurserna i KOrganizer (och adressboken). För mer information om att ställa in KMail, titta i KMails handbok. En mer fullständig implementering av funktionen är Kolab-servern. Denna implementering av grupprogram erbjuder ytterligare funktioner för systemadministratörer, som stöd för miljöer med blandade klienter (Microsoft Outlook(R), KDE:s personliga informationshantering och webbpost), ett gränssnitt för webbadministrering, en delad adressbok, e- postserver, etc. I juni 2005 är grupprogramservrarna som implementerar protokollen Kolab 1 och Kolab 2 Kolab-servern, version 1 och 2, och Citadel-servern (bara Kolab 1). En aktuell lista kan erhållas på Kolabs webbplats. Det mest praktiska sätt att ställa in åtkomsten till en Kolab-server är att använda guideprogrammet kolabwizard. Du kan starta det från kommandoraden: $kolabwizard Kalender i lokal katalog Lägg till den här resursen för att kunna spara och ladda dina händelser, uppgifter och journalanteckningar i en lokal katalog. Varje kalenderobjekt sparas i en separat fil inne i katalogen. Eftersom det bara finns en fil per händelse, uppgift eller journalanteckning, behöver inte KOrganizer tolka en stor kalenderfil, ibland med tusentals objekt, när den sparas eller laddas, utan bara ett enda kalenderobjekt. Dessutom, om filen blir skadad, förlorar du bara ett kalenderobjekt, inte hela kalendern. Kalender i fjärrfil Lägg till resursen för att kunna ladda och spara dina händelser, uppgifter och journalanteckningar i en fjärrfil. Det finns två huvudsakliga fördelar med att lagra din kalenderinformation på en fjärrserver: Du kan komma åt informationen även om du är borta från din dator, och du kan låta andra (till exempel en sekreterare) titta på den. KOrganizer håller informationen i en lokal cache. En skärmbild av KOrganizers inställning av fjärrfilsresursen 15

16 Du kan ställa in resursen att vara skrivskyddad, och behålla fjärrfilen orörd. I detta fall behöver du inte ange platsen för Ladda upp till, utan bara platsen Ladda ner från för fjärrfilen. Om du planerar att använda en skrivbar fjärresurs, måste du ange båda platserna. Orsaken att ha skilda platser, är att vissa servrar kan ha en uppladdningskö, en plats där du måste lägga den uppladdade filen, som skiljer sig från platsen den ska vara. I de flesta fall, om du har skrivrättighet för fjärrfilen, ska filplatserna Ladda upp till och Ladda ner från vara samma. Det är viktigt att förstå att fjärrfilresursen inte lägger till eller tar bort enskilda objekt från fjärrfilen, den sparar helt enkelt fjärrfilen över den lokala cachen vid nerladdning, och sparar den lokala cachen över fjärrfilen vid uppladdning. Om resursen är skrivskyddad, är det därför vettigt att ställa in alternativet Automatisk omladdning till Regelbundet intervall, men om inte (om resursen är skrivbar), rekommenderas att bara ladda om filen innan den börjar redigeras, genom att ställa in Automatisk omladdning till Vid start, och spara den innan avslutning genom att ställa in alternativet Spara automatiskt till åtminstone Vid avslutning, eller ännu bättre, om du har en snabb och stabil anslutning till fjärrfilen, ställ in det till Vid varje ändring för att undvika dataförlust. VARNING Om du lägger till, ändrar eller tar bort händelser, journalanteckningar eller uppgifter och laddar om fjärrfilen, går alla lokala ändringar förlorade, och filen återgår till sitt tidigare tillstånd. Det kan hända vid olika tillfällen (om systemet till exempel kraschar, laddar KOrganizer om fjärrfilen vid nästa start, om du ställer in Spara automatiskt tillaldrig, eller om du ställer in Automatisk omladdning till ett regelbundet intervall). Om du planerar att använda en kalenderresurs i skrivbart läge, försäkra dig om att din anslutning är stabil, ställ in resursen att spara filen vid varje ändring (eller med korta intervall), och ladda inte om filen med regelbundna intervall. Ett relaterat, men motsatt problem, är att två användare inte säkert kan redigera samma fjärrfil på samma gång, eftersom fjärrfilsresursen inte erbjuder en mekanism för att lösa upp konflikter. Om någon annan till exempel ändrar (och sparar) fjärrfilen efter du har laddat den, och du sparar filen en tid senare, går hans ändringar förlorade. 3.2 Importera, exportera och hantera kalendrar Även om lokala filer bara är en bland många andra resurser som kan användas av KOrganizer är de det bekvämaste sättet att dela kalendrar, spara kopior eller importera objekt från gamla kalenderprogram Importera kalendrar Om du har en icalendar- eller vcalendar-fil, och vill importera den, välj Arkiv Importera Importera kalender... KOrganizer frågar om du vill Lägga till som ny kalender, vilket lägger till kalenderfilen som en ny lokal filresurs, Sammanfoga med befintlig kalender, vilket sammanfogar kalenderobjekten med en befintlig resurs eller Öppna i separat fönster, vilket låter dig visa och redigera kalendern, men inte lägger till den i standardvyn. Ett bra tillfälle att göra detta är om du till exempel har tagit emot en vcalendar med några händelser via e-post, eller om du planerar att importera din kalender från ett annat program. I det senare fallet är det första du måste göra att använda det programmet för att exportera kalenderdata med ett av formaten ovan, eller använda ett verktyg för att konvertera från programmets eget format. Om du har använt ical, ett populärt men äldre kalenderprogram för UNIX, kan du vilja importera dina händelser, journalanteckningar och uppgifter direkt in i KOrganizer. För att göra det, välj Arkiv Importera Importera från UNIX Ical-verktyg. Åtgärden läser filen.calendar 16

17 i din hemkatalog och sammanfogar alla poster som den innehåller med din nuvarande kalender. Om några fel eller misstänkta saker händer under förloppet, blir du informerad med en meddelanderuta Exportera kalendrar Du kan exportera din information som en webbsida, och som en icalendar- eller vcalendar-fil, vilka stöds av de flesta schemaläggningsprogram. Webbsidan kan användas för att publicera din kalender och uppgiftslista på webben eller det lokala nätverket. I båda fall, exporterar KOrganizer alla kalenderobjekt från de aktiverade (markerade) resurserna som inte filtrerats bort (låt oss kalla dessa objekt aktiva objekt). Med andra ord, om du inte kan se ett kalenderobjekt, finns det inte i den exporterade filen. För att filtrera bort oönskade objekt innan de exporteras, kan du skapa filter. Filter är ännu effektivare om du klassificerar dina händelser och uppgifter i kategorier. För att aktivera eller inaktivera resurser, markera eller avmarkera resursrutan i sidoradens kalenderhantering. För att exportera alla dina aktiva händelser, uppgifter och journalanteckningar (oberoende av vilken resurs de tillhör) som en ny icalendar-fil, välj menyalternativet Arkiv Exportera Som icalendar... För att exportera samma data som en ny vcalendar-fil, välj menyalternativet Arkiv Exportera Som vcalendar... Dialogrutan Spara som dyker upp. Skriv in den nya filens filnamn och plats för att slutföra exportåtgärden. Du kan exportera kalendern eller en del av den som en HTML-fil, lämplig för att publicera på Internet. Vem som helst som kommer åt filen med en webbläsare, kan titta på den. Det är ett enkelt sätt att dela kalenderinformation med dina kollegor och vänner. 1. Inaktivera alla resurser du inte vill exportera, och filtrera ut objekten du inte vill exportera. 2. Välj menyalternativet Arkiv Exportera Exportera webbsida... Då visas ett fönster med tre flikar: Allmänt, Händelser och Uppgifter. 3. Fliken Allmänt: (a) Ange datumintervallet som du vill publicera. Skriv in datum för hand, eller använd kalenderkomponenten. (b) Om du vill exportera uppgifter, markera rutan Exportera uppgiftslista. (c) Om du vill exportera objekt som visas i månadsvyn, markera rutan Exportera i månadsvy. (d) Om du vill exportera händelser formaterade som en lista av händelser, markera rutan Exportera händelser som en lista. (e) Ange webbutdatafilen i fältet Utdatafilnamn. Om du vill ange en annan plats, klicka på knappen Öppna fildialogruta för att leta rätt på den. 4. Fliken Händelser: Ange om du vill att kategorier och deltagare ska inkluderas på den exporterade webbsidan. 5. Fliken Uppgifter: Ange om du vill att färdigdatum, kategorier och kontakter ska listas Hantera dina kalendrar Moderna datorer har gott om lagringsutrymme. Om du dock synkroniserar din KOrganizerkalender med en enhet som har begränsat minne, som en Palm-enhet, kan arkivering vara användbart. KOrganizers prestanda kan också bli sämre om det finns många händelser. För att arkivera gamla objekt, följ proceduren nedan: 1. Välj menyalternativet Arkiv Arkivera gamla poster... 17

18 2. Fyll i datum i fältet Arkivera nu objekt äldre än eller använd kalenderkomponenten för att välja datum. Som ett alternativ kan du automatiskt arkivera alla objekt äldre än en viss tidsrymd. 3. Om du har valt att arkivera, måste du också ange ett filnamn för arkivet i fältet Arkivfil. Om du vill återanvända en äldre arkivfil, klicka på knappen Öppna fildialogruta och leta rätt på ett befintligt arkiv. Posterna läggs till i filen, så alla objekt som redan finns i filen kommer inte att ändras. Att arkivera behåller alla gamla objekt i en fil, inklusive färdiga uppgifter. Men om du inte alls vill behålla färdiga uppgifter, välj menyalternativet Arkiv Rensa färdiga uppgifter för att ta bort alla färdiga uppgifter från dina aktiva resurser. Om du vill behålla dina färdiga uppgifter, men inte vill visa dem i uppgiftslistan, fundera på att filtrera bort dem istället för att rensa dem. 3.3 Nerladdning med Hämta heta nyheter För att visa dialogrutan Hämta heta nyheter, som erbjuder en lista med kalendrar att ladda ner, välj menyalternativet Arkiv Importera Hämta heta nyheter... Om du markerar en av kalendrarna, visas en dialogruta med händelselistan från kalendern. För att sammanfoga de visade händelserna med din standardresurs, klicka på Installera. 18

19 Kapitel 4 Vyer och filter Även om kalendrar (resurser) kan innehålla händelser, uppgifter och/eller journalanteckningar, är objekten mycket olika till sin natur. Uppgifter kanske inte har något tillhörande datum så en schemavy är inte lämplig för dem. Journalanteckningar är en samling av dina funderingar, tilldragelser eller erfarenheter. De kräver sitt eget vyläge, eftersom de inte hör ihop med listan med kommande händelser eller listan med uppgifter, etc. För att lösa utmaningen att visa din information på ett användbart och intuitivt sätt, erbjuder KOrganizer olika vyer, filter och sökmöjligheter. Du kan också tilldela händelser och uppgifter som hör ihop till kategorier, som hjälper dig att senare visa dem, med användning av filter eller färger. 4.1 Vyer i KOrganizer I det här avsnittet beskriver vi olika vylägen, och presenterar en översikt av hur du bläddrar i personlig data med KOrganizer. KOrganizers fönster kan delas upp i två huvudområden, huvudfönstret och sidoraden. Huvudfönstret visar huvudvyerna, och sidoraden visar datumnavigatören, uppgiftsvyn, objektvyn och kalenderhanteringsvyn. För att visa eller dölja sidoradens komponenter, markera eller avmarkera menyalternativen i undermenyn Inställningar Sidorad. Datumnavigatören tillhandahålls för att bläddra bland och välja datum. Dagens datum omges av en liten ruta, datum med schemalagda händelser visas med fetstil (dagligen eller veckovis återkommande händelser kanske inte markeras med fetstil, beroende på vyinställningen), och helgdagar färgas röda. Om du vill gå till ett datum, klicka helt enkelt på det. Håll nere musen för att välja flera sammanhängande datum på en gång. Vyerna Vad står på tur, Lista, Agenda och Journal visar bara händelser, uppgifter eller journalanteckningar från de datum som väljes i datumnavigatören. Vyn Månad visar händelser eller uppgifter från den första månad som visas i datumnavigatören (de valda dagarna under månaden ändrar inte månadsvyn, bara månadsändringar. Sidoradens uppgiftskomponent listar dina uppgifter, precis som uppgiftsvyn. Den är användbar om du vill se dina uppgifter medan du använder övriga vyer. Sidoradens objektvykomponent visar information om händelser, uppgifter eller journalanteckningar som för närvarande är markerade. Till sist låter sidoradens komponent för kalenderhantering dig aktivera eller inaktivera resurserna i listan genom att markera eller avmarkera resursrutan, och hantera dina resurser. För mer information, kontrollera Avsnitt

20 Du kan också bläddra i kalendervyn genom att välja menyalternativet Gå Bakåt (eller klicka på knappen ) i verktygsraden, som går till föregående dag, vecka, månad eller år, genom att använda menyalternativet Gå Framåt (eller klicka på knappen ), som går till nästa dag, vecka, månad eller år (beroende på vyn). och genom att välja menyalternativet Gå Till i dag (eller klicka på knappen vy. i verktygsraden), som inkluderar dagens datum i nuvarande Vyn Vad står på tur Den här vyn visar händelser och uppgifter med ett enkelt format som du snabbt kan läsa. Alla pågående uppgifter visas, men bara händelser från dagarna som markerats i sidoradens Datumnavigatör visas. Händelser och uppgifter visas en per rad. Byt till visning av vad som står på tur genom att välja menyalternativet Visa Vad står på tur Händelselistan Vyn visar alla dina uppgifter, händelser och journalanteckningar för de datum som markerats i datumnavigeringen som en lista. Pågående uppgifter som inte ska vara klara på markerade datum visas inte. Vyn är bra för att visa många olika objekt på ett kortfattat sätt. Den är också användbar om dina händelser är utspridda över en lång tidsperiod, som inte skulle visas helt och hållet på skärmen om någon av de övriga vyerna användes. Objekten visas ett per rad. Kolumner visar om en påminnelse är inställd (om en ikon av en klocka visas i den betyder att påminnelsen är inställt), om det upprepas flera gånger (en ikon med jaktpilar betyder en upprepad händelse), och information om start- och sluttider. Att hålla musen över ett objekt visar ett verktygstips med detaljerad information om objektet. Byt till visning av listvyn genom att välja menyalternativet Visa Händelselista Agendavyn Agendavyn presenterar dina händelser eller uppgifter som ska vara färdiga under en eller flera dagar, sorterade i tidsordning. Du kan alltså se varje händelses längd i dagens tidtabell. Välj menyalternativet Visa Agenda eller tryck på knappen i verktygsraden. Vyerna Dag, Arbetsvecka och Vecka är agendavyns varianter. I själva verket kan du ange dagarna som visas i agendavyn när som helst genom att markera dem i datumnavigatören. Tid anges med en tidrad till vänster i vyn. Det finns en rullningslist till höger när hela dagen inte kan visas på en enda skärm (vilket oftast är fallet). Varje rektangel i vyn representerar en individuell händelse eller uppgift, och visar start- och sluttid samt en sammanfattning. En ikon av en klocka visas om en påminnelse är aktiv, och en ikon med jaktpilar visas om den återkommer flera gånger. Genom att hålla musen över kalenderobjektet visas ett verktygstips med mer detaljerad information. För att få KOrganizer att visa en röd linje som markerar aktuell tid under dagen (Marcus Bains linje), markera rutan Visa aktuell tid (Marcus Bains linje) i KOrganizers vyinställning. Storleken på vilken händelse som helst kan ändras med musen. Flytta helt enkelt muspekaren nära överkanten eller nederkanten på händelsen och dra kanten upp eller ner. På det här sättet kan du visuellt ändra start- och sluttid för händelsen. Det fungerar också i vyerna vecka och arbetsvecka. Med andra ord, är det möjligt att ändra start- och sluttider med musen, genom att bara flytta över- eller underkanten på händelsen till en ny tid. 20

21 Vilken händelse som helst kan bokas om med musen. Flytta muspekaren till händelsen, och dra den till en ny tidsplacering. Det fungerar också i vyerna vecka och arbetsvecka. Händelser kan flyttas till andra datum som för närvarande inte är synliga. Flytta muspekaren över händelsen och dra den till datumnavigatören. Eftersom agendavyn inte kan visa hela dagen på de flesta skärmar, kan du rulla uppåt eller neråt för att se hela dagen. Det finns också ett användbart tips som talar om för dig om det finns händelser som inte syns ovanför eller under den nuvarande vyn. Det är en liten neråtpekande pil längst ner på varje dagsvy eller uppåtpekande pil längst upp. TIPS Det finns två användbara snabbtangenter för att lägga till händelser: Dubbelklicka på vilket ledigt tidsintervall som helst, och KOrganizer skapar automatiskt en händelse med förvald längd (som kan anpassas i inställningsdialogrutan). Du kan omedelbart redigera beskrivningen. Händelserna låser till halvtimmesintervall, och avrundas till den närmaste halvtimmen där du klickade. Markera vilket ledigt tidsintervall som helst, och dubbelklicka på det eller börja skriva händelsens titel. KOrganizer ställer automatiskt in längden och starttiden som definieras av markerat område i agendavyn. För att hjälpa dig organisera din agenda, motsvarar händelsernas färg deras kategori, och beroende på KOrganizers vyinställning, kan den också motsvara deras resurser. Om du därför tilldelar kategorier till händelser och olika färger till kategorier, kan du snabbt identifiera typ av händelse från dess färg. Agendavyn kan visa händelser från alla kalendrar sammanfogade i en vy, eller visa en vy per kalender. Att ha båda vyerna tillgängliga via flikar är också möjligt och kan anpassas i inställningsdialogrutan Dagsvy Den här vyn presenterar agendan för en enstaka dag. Byt till visning av dagsvyn genom att välja menyalternativet Visa Dag eller klicka på knappen Dag i verktygsraden Vyn nästa X dagar Den här vyn visar agendan för följande dagar, med början från idag. Du kan ändra antal dagar som ska visas i KOrganizers vyinställning. Standardvärdet är 3. Byt till visning av följande dagar genom att välja menyalternativet Gå Nästa X dagar (X representerar antal dagar, oftast 3) Veckovy Veckovyn tillhandahåller en vy som liknar dagsvyn. Händelser under sju dagar visas intill varandra. Byt till visning av veckovyn genom att välja menyalternativet Gå Vecka eller klicka på knappen Vecka i verktygsraden. 21

22 Arbetsveckovy Det här är samma som veckovyn, utom att bara veckans arbetsdagar visas. Byt till visning av arbetsvecka genom att välja menyalternativet Gå Arbetsvecka Månadsvy Månadsvyn visar alla händelser och uppgifter för den nuvarande månaden med ett bekant kalenderformat. Varje cell i vyn representerar en dag, och en dag innehåller alla händelser som får plats på området som tillhandahålls (om fönstret maximeras kan du se fler händelser). Information om återkommande händelser och påminnelsestatus visas med en klocka och jaktpilar, precis som i andra vyer. Navigera i månadsvyn med datumnavigatörens pilar, eller alternativen och knapparna i verktygsraden från menyn Gå. Eftersom det synliga området för en dag kanske inte innehåller alla händelser och uppgifter, kan du använda tangentbordet för att bläddra mellan objekten, eller använda rullningslisterna för att se alla den dagens händelser och uppgifter. Håll musen över vilket objekt i kalendern som helst för att visa ett verktygstips med detaljinformation om objektet. Dubbelklicka på ett tomt område för att skapa en händelse, och dubbelklicka på vilket objekt i kalendern som helst för att redigera det. För att hjälpa dig organisera din information, kan händelsernas färg motsvara deras kategori och resurs, beroende på KOrganizers vyinställning. Om du därför tilldelar kategorier till händelser och olika färger till kategorier, kan du snabbt identifiera typ av händelse (eller resurs) från dess färg. Byt till visning av månadsvyn genom att välja menyalternativet Visa Månadsvy eller klicka på knappen Månad i verktygsraden Tidslinje Tidslinjen visar alla händelser för det valda tidsintervallet i en Gantt-vy. Varje kalender visas med en separat linje. Håll musen över vilket objekt i kalendern som helst för att visa ett verktygstips med detaljinformation om objektet. Dubbelklicka på ett tomt område för att skapa en händelse, och dubbelklicka på vilket objekt i kalendern som helst för att redigera det Uppgiftslista Uppgiftslistan tillhandahåller en plats där du kan skriva in snabba (eller långsiktiga) anteckningar till dig själv om saker som du måste göra. Uppgiftsvyn visas precis under datumnavigatören i sidoraden. Du kan också visa den i huvudrutan om du klickar på knappen i verktygsraden, eller om du väljer menyalternativet Visa Uppgiftslista. Uppgiftslista Du kan också ge din uppgift ett färdigdatum, med andra ord ett datum när uppgiften ska vara klar. Du kan också ange prioritet för uppgifter, och de visas sorterade i prioritetsordning. Ju lägre tal, desto högre prioritet, utom att noll (0) definieras som ingen prioritet. För att skapa en ny uppgift, högerklicka i sidoradens uppgiftskomponent, eller i uppgiftsvyn, och välj menyalternativet Ny uppgift. Om du högerklickar på en befintlig uppgift, får du flera val: Du kan Visa sammanfattningen, Redigera... uppgiftens information, Ta bort uppgiften helt och hållet eller skapa en Ny delaktivitet... Du skulle till exempel kunna skapa en stor aktivitet, 22

23 som att bygga ett hus, och göra delaktiviteter som att välja rätt tomt, anställa en arkitekt, anställa arbetskraft och till slut ordna en fest för dina vänner. När du väljer Ny uppgift..., dyker en dialogruta upp, och du får möjlighet att skriva in all nödvändig information. Klicka på någon uppgift i listan för att markera den. Om du klickar på den tjocka linjerade rutan till vänster om beskrivningen, kommer du att ändra uppgiftens status till färdig. Om du dubbelklickar på beskrivningen, kan du redigera all information om uppgiften. Du kan också välja Rensa färdiga från menyn som visas med höger musknapp för att ta bort alla uppgiftsposter som du har markerat som färdiga. Uppgifter kan också dras omkring med musen för att arrangera om en hierarki eller utbyta uppgifter med andra kalenderfönster. Du kan också läsa en översikt om alla tillgängliga drag och släpp åtgärder Journalvy Journalvyn tillhandahåller en plats där du kan skriva in funderingar, tilldragelser eller erfarenheter. Du kan visa journalvyn i huvudrutan om du klickar på knappen tygsraden, eller om du väljer menyalternativet Visa Journal. Journalvy i verk- När du klickar på länken lägg till journalanteckning, skapas en ny journalanteckning. Om du vill redigera en journalanteckning, klicka bara på textrutan och redigera den. För att ta bort en journalanteckning, klicka på borttagningsknappen intill journalanteckningens Titel. 4.2 Kategorier För att hjälpa dig att organisera dina poster i relaterade grupper, kan du tilldela kategorier till händelser, uppgifter och journalanteckningar. Om du tilldelar kategorier, kan du senare använda dem senare när du söker, filtrerar och visar händelser och uppgifter. För att tilldela kategorier när du redigerar eller skapar nya händelser eller uppgifter, välj en kategori i kombinationsrutan som har beteckningen Kategorier under fliken Allmänt. Du kan tilldela mer än en kategori till varje objekt. För att skapa, ta bort och redigera kategorier, välj menyalternativet Inställningar Hantera kategorier... för att visa dialogrutan Redigera kategorier. Om du tilldelar olika färger till kategorier, kommer du snabbt att kunna identifiera händelsetypen enligt färg, antingen i agendavyn eller i månadsvyn (beroende på KOrganizers vyinställning). 4.3 Filter För att hjälpa till att visa, hitta och exportera information, kan du skapa och använda filter för dina kalendrar. Om du till exempel inte vill visa färdiga uppgifter, kan du filtrera bort dem, istället för att rensa bort dem. Om du har tilldelat kategorier, kan du använda dem för att skapa filter. För att skapa, ta bort och redigera filter, välj menyalternativet Inställningar Hantera vyfilter... för att visa dialogrutan Redigera kalenderfilter. Genom att använda dialogrutan kan du skapa, ta bort och redigera filter som påverkar vilka objekt som visas av KOrganizer. Undermenyn Visa Filter och filterverktygsradens kombinationsruta ger möjlighet att komma åt alla tillgängliga filter skapade med dialogrutan Redigera kalenderfilter. För att visa eller dölja 23

24 filterverktygsraden, välj Inställningar Visade verktygsrader Filterverktygsrad. Om du inte vill använda något filter, välj Inget filter. Filter är användbara när du exporterar en kalender. Om du använder ett filter exporteras bara de filtrerade (synliga) objekten. Filter är också effektivare när objekten redan är klassificerade och organiserade i kategorier, eftersom du enkelt kan skapa filter baserade på kategorier. 4.4 Sökning Välj menyalternativet Redigera Sök eller tryck på snabbtangenten Ctrl+F för att söka efter objekt (händelser, uppgifter eller journalanteckningar) enligt titel, beskrivning, och/eller kategorier. Sökåtgärden letar bara efter de angivna fälten. TIPS Du kan använda jokertecken om du inte kommer ihåg sammanfattningen exakt. Om du inte känner till enstaka tecken i sammanfattningen, skriv? istället för det saknade tecknet. Om du inte känner till flera tecken, använd *. Om du till exempel vet att händelsen eller uppgiften har möte i början och produkt därefter, skulle du skriva möte*produkt i sökdialogrutan. KOrganizer hittar värden som Uppgift: Arrangera möte för att diskutera den nya produkten, Möte för att diskutera den gamla produktportföljen och liknande. Små och stora bokstäver spelar ingen roll. Resultatet av sökåtgärden är en lista på händelser, journalanteckningar och/eller uppgifter med det angivna nyckelordet. Söklistans information är samma som i listvyn. Den här resultatlistan är aktiv. Du kan dubbelklicka på en rad för att visa eller redigera värden i händelser eller uppgifter. Hämta mer information om dessa värden i Avsnitt 5.1 och Avsnitt

25 Kapitel 5 Skriva in data 5.1 Händelser Händelser är framtida eller tidigare avtal, som affärsmöten, personliga högtider och biobesök. Händelser kan också ta flera dagar, som semestrar. Att skriva in en ny händelse är mycket enkelt. Välj bara menyalternativet Händelser Ny händelse... Ett fönster med fem flikar längst ner visas. Om du vill kan du använda ett annat sätt att skapa en ny händelse: 1. Använd datumnavigatören för att gå till datumet för händelsen. 2. Byt till Agendavyn och klicka på ikonen för önskad vy i Vyverktygsraden eller välj önskad vy i menyn Gå. Eftersom din händelse börjar vid en viss tid, ska du välja en vy som visar dagens timmar. Du kan välja vyerna Dag, Arbetsvecka eller Vecka. Vyn Månad är mer lämpad för uppgifter, som beskrivs nedan. 3. Dubbelklicka på tiden och datumet då din händelse börjar i huvudrutan. 4. En dialogruta med fem flikar längst ner visas. Skriv in data enligt beskrivningen nedan. 25

26 En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att redigera händelser Det här är en utförlig beskrivning av de olika fälten och grafiska komponenterna i händelsefönstret. Alla fält behöver inte fyllas i, en del kan lämnas tomma. Läs avsnittet om fält som krävs för detaljerad information. Om du föredrar att lära dig från ett exempel, finns ett i avsnittet om att skriva in händelser. Titel: Skriv in en kort beskrivning av händelsen i fältet Titel. Den här beskrivningen är texten som visas i KOrganizers huvudruta. Plats: Skriv in en kort beskrivning av den Plats där händelsen kommer att äga rum. Start och Slut KOrganizer föreslår start- och slutdatum för din händelse. Händelser förväntas starta och sluta på samma datum. Ändra datumen som du önskar. Skriv in datumen direkt eller använd Kalenderkomponenten. Välj tid från kvartsintervall, eller skriv in den önskade tiden direkt i tidfälten. Dessa fält är bara tillgängliga när rutan Hela dagen inte är markerad Fliken Allmänt Detaljer: Skriv in en lång beskrivning av händelsen i den stora rektangeln utan titel. Här kan du skriva så många detaljer som du vill. Om händelsen till exempel är planerade allmänna reparationer av din bil, kan du räkna upp alla olika reparationer som behövs. Senare kan du skriva ut listan och ge den till mekanikern. Om händelsen är inköp, kan du räkna upp sakerna som du måste köpa. Skriv ut händelsen och ta med listan till affären. Kategorier 26

27 Du kan tilldela flera kategorier till en kalenderpost. Klicka på kombinationsrutan för att visa alla tillgängliga kategorier. Markera kategorirutorna för att tilldela lämpliga kategorier till händelsen. Du kan också lägga till en ny kategori, ändra en kategori eller ta bort en kategori i dialogrutan Redigera kategori. Visa den med Inställningar Hantera kategorier. TIPS Din språklektion på jobbet hör till exempel både till kategorierna affärer och utbildning, medan din bröllopsdag antingen hör till personligt eller speciellt tillfälle, vilket bestämmer du. Tillgång: Välj Öppen, Privat eller Konfidentiell för att behålla händelsen privat eller konfidentiell. För närvarande ställer valet in händelsens egenskap CLASS till PUBLIC, PRIVATE eller CONFIDENTIAL på ett riktigt sätt. Om denna inställning verkligen används för att begränsa åtkomst till informationen beror dock på klientens och/eller grupprogramserverns implementering. VARNING För närvarande visar KOrganizer objekt som ägs av andra och är markerade som konfidentiella. Andra klienter kan behandla dem annorlunda, men var försiktig vid publicering av privata och konfidentiella händelser. vcalendar och icalendar är textfiler, och kan läsas med vilken texteditor som helst (om någon har läsåtkomst till dem). Om du alltså verkligen vill hålla objekt konfidentiella, försäkra dig om att du använder en resurs som bara du kan komma åt Deltagarfliken Välj personerna som du vill bjuda in till händelsen under den här fliken. En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att redigera händelser: Fliken Deltagare Mötesorganisatör: Ställer in identiteten som motsvarar organisatören av den här uppgiften eller händelsen. Om KOrganizer är inställd att skicka inbjudningar med e-post, används identiteten som 27

28 väljes i kombinationsrutan när e-posten skickas. Standardidentitet kan ställas in under avdelningen Personligt i KOrganizers inställningar, och andra identiteter i modulen Kontoinformation -> Lösenord och användarkonto i Systeminställningar. Dessutom samlas identiteter in från dina inställningar i KMail och från din adressbok. Om du väljer att ställa in det globalt för KDE i systeminställningarna, försäkra dig om att du markerar rutan Använd e-postinställningarna från Systeminställningar under avdelningen Personligt i KOrganizers inställningar. Deltagarlista Deltagare Listan mitt på fliken visar valda deltagare i händelsen, och låter dig lägga till deltagare genom att skriva in namnet och e-postadressen, redigera dem eller ta bort dem. Om kontakterna finns i din adressbok, behöver du inte komma ihåg e-postadresser. Klicka bara på knappen Välj adressat... och välj kontakten i listan. Observera att det här är KDE:s standardadressbok, som också används av KMail och kan anropas som ett enskilt program (KAddressBook). Välj deltagarens roll (deltagare, suppleant, observatör, ordförande) i kombinationsrutan till vänster om en post. Rollen är en enkel påminnelse om vilken funktion deltagaren innehar för den här händelsen. Status Välj deltagarens status (Behöver åtgärd, Accepterad, Nekad, Möjlig, Delegerad) i kombinationsrutan till höger om en post. Om du använder grupprogramschemaläggning och begär svar från deltagarna, uppdateras deltagarnas status när du tar emot svar. Om du inte begär svar, måste du uppdatera status för hand. Begär gensvar Välj Begär svar i kombinationsrutan om kontakten ska svara på ditt planerade schema. Följden blir att deltagaren får e-post med information om händelsens schema. Ett litet kuvert visas i listan för att ange detta. Funktionen är särskilt användbar när gruppschemaläggning är aktiverad, eftersom deltagarnas status då uppdateras automatiskt Påminnelseflik Påminnelse Välj en standardpåminnelse i kombinationsrutan och klicka på Lägg till om KOrganizer ska påminna dig om en händelse. Använd knappen Anpassa för att visa dialogrutan Redigera befintlig påminnelse. Med den här dialogrutan kan du välja hur många minuter, timmar eller dagar före eller efter händelsens start eller slut du vill få en påminnelse, och skapa särskilda påminnelser som visar text, skickar e-post, spelar ljud eller kör program och skript. TIPS Om du väljer att köra ett visst program eller skript vid påminnelsetiden, försäkra dig om att du har tillräckliga rättigheter för att köra programmet. Om du inte har det kommer programmet inte att köras Upprepningsflik Vissa händelser sker regelbundet. Du kan ange deras exakta schemaläggning här. 28

29 En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att redigera händelser: Upprepningsfliken NOT Börja med att markera en upprepningsregel till höger om Upprepningar i kombinationsrutan. Om Aldrig markeras, kan du inte göra några ändringar under den här fliken Regel för återkommande Välj om du vill repetera den här händelsen dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. De mer detaljerade alternativen är följande: Dagligen Ange om händelsen inträffar varje dag (1), varannan dag (2) och så vidare. Veckovis Ange om händelsen inträffar varje vecka (1), varannan vecka (2) och så vidare. Ange också dagarna (söndag... måndag) då händelsen inträffar. Månadsvis Du kan antingen låta händelsen ske på samma dag under månaden, eller på en särskild vecka och särskild dag under veckan. Du måste välja mellan de här två möjligheterna. Normalt antar KOrganizer att du vill upprepa på samma kalenderdag under månaden (till exempel den femtonde). Du kan också justera perioden, så att du kan upprepa månadsvis, var tredje månad och så vidare. Årligen Det här liknar månadsvis. Du måste välja om du anger en kalenderdag under året (t.ex. 250:e dagen under året), under en specifik vecka eller veckodag i månaden (t.ex. andra tisdagen i mars), eller dagen i månaden för en viss månad under året. Normalt antar KOrganizer att du menar den här dagen under månaden. Du kan justera perioden så att den anger händelser som sker vartannat år, vart fjärde år och så vidare. 29

30 Omfång för återkommande Normalt upprepas händelserna för alltid. Det finns inget slut på upprepningen. Det kan vara önskvärt eller inte, så du har möjlighet att avsluta upprepningen genom att ange ett slutdatum eller ett antal upprepningar Undantag Du kan ha ställt in en mycket trevlig upprepningsregel, men inser att det finns några få undantag. Om du till exempel ställer in ditt schema för en universitetslektion, kanske du vill göra undantag för helgdagar eller liknande. I det här området kan du lägga till, ändra och ta bort datum från listan med undantag (dvs. tider då händelsen inte schemaläggs även om upprepningsregeln passar in). Välj ett datum med datumväljaren och tryck på Lägg till för att infoga det. För att ta bort datum, markera dem i rutan till höger, och klicka sedan på Ta bort Bilagor Händelser och uppgifter kan innehålla bilagor. Bilagor kan antingen lagras som länkar eller på plats. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en bilaga. En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att redigera händelser: Fliken för bilagor Genom att markera Lagra bilaga på plats lagras bilagan inne i kalendern, vilket kan ta mycket utrymme beroende på bilagans storlek. Om alternativet inte markeras, lagras bara en länk som pekar på bilagan. Använd inte en länk för en bilaga som ofta ändras eller kan flyttas (eller tas bort) från sin nuvarande plats. Följande åtgärder i den sammanhangsberoende menyn är tillgängliga för att arbeta med bilagor: Öppna Visa den markerade bilagan med tillhörande program. Spara som... Gör det möjligt att spara en befintlig bilaga med ett annat namn. Kopiera, Klipp ut och Klistra in Gör det möjligt att kopiera, klippa ut och klistra in till och från klippbordet. Ta bort Tar bort den markerade bilagan. Egenskaper... Gör det möjligt att ändra en befintlig bilaga. 30

31 5.1.6 Hantering av mallar Knappen Hantera mallar öppnar en dialogruta som gör det möjligt att spara aktuell händelse som en mall, så att du kan återanvända informationen du skrivit in i framtida händelser. Som ett exempel kan du spara en mall för ett möte som äger rum på samma plats och med samma personer. Med knappen Verkställ kan du använda en befintlig mall för din händelse. Om vi fortsätter exemplet i föregående stycke, kan du ange mötets agenda. 5.2 Uppgifter Uppgiftslistan är en plats där du kan skriva in anteckningar till dig själv om saker som du måste göra. Uppgifter är aktiviteter som inte behöver schemaläggas. Det finns kortsiktiga och långsiktiga uppgifter. Du ska till exempel gå till frisören inom en vecka, och du ska sälja din gamla bil inom ett år. Du vill inte att en påminnelse ska aktiveras vid någon särskild tid, utan du vill bara ha en lista på saker som du måste göra, och datum då de senast måste vara klara (färdigdatum). För att skriva in en ny uppgift, välj Åtgärder Ny uppgift... Ett fönster med fem flikar längst ner visas Fliken Allmänt En skärmbild av KOrganizers dialogruta för att redigera uppgifter Fliken delar många alternativ med dialogrutan Redigera händelser, men har några ytterligare objekt för uppgifter: Färdiggörande Det här är ett meny med färdigprocent som är satt till 0% från början. Senare kan du ange framsteg genom att justera färdigprocenten i steg om 10%. 31

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning...................................... 14 1.2 Välkommen till Krusader!................................. 14 2 Funktioner 17 3 Användargränssnitt 21 3.1 Användargränssnitt

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Handbok digikam. Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok digikam. Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll Gerhard Kulzer Gilles Caulier Elle Stone Oliver Doerr Ralf Hoelzer Joern Ahrens Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 15 1.1 Bakgrund........................................... 15 1.1.1

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6 för KMyMoney version 4.6 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 Kapitel 3 Organisera ditt liv bättre Ordna dina kontakter, kalendrar och annat som du vill ha det Jag tror att många människor i första hand skaffar

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. april 2008 Användarhandbok för KDE www.novell.com Användarhandbok för KDE Allt innehåll är copyrightskyddat Novell, Inc. Juridisk information Den här handboken

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 07. juni 2007 Användarhandbok för KDE www.novell.com Användarhandbok för KDE Allt innehåll är copyrightskyddat Novell, Inc. Juridisk information Den här handboken utgör

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer