KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning"

Transkript

1 KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning

2 Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min, KM-C3225E modellen för 32/25 sid/min, KM-C3232E modellen för 32/32 sid/min och KM-C4035E modellen för 40/35 sid/min.

3 Dra nytta av avancerade funktioner Kopiering... Se Bruksanvisning Kapitel 3 Duplexläge Framställ dubbelsidiga kopior automatiskt från olika typer av original Splitläge Kopiera dubbelsidiga eller tvåsidiga original på separata ark automatiskt Avancerad kopiering Förskjutningsläge Praktisk funktion för att stapla ark med omväxlande orientering Kombineringsläge Kombinera två eller fyra original på samma sida Marginalläge Ställ in tomma innermarginaler för bindning Centrera original Anpassa utmatningen genom att centrera bilden på sidan Kantradering Ta bort onödiga kanter i originalet för att få ett renare resultat Affisch Kopiera en förstorad bild så att den delas upp på flera sidor Sidnumrering Skriv ut sekventiella sidnummer på kopiorna Omslagsläge Använd olika omslag fram och/eller bak Häften Kopiera sidor som sorteras och viks till häften A B C D E A B C D E i

4 Memoläge Infoga plats för kommentarer bredvid kopierade bilder Batch-scanning Kopiera omfångsrika original i ett enda kopieringsjobb Skärpeinställning Ställ in skärpan på bildens konturer Inställning av bakgrundsexponering Justera bakgrunden på färgbilder Korrekturkopia Kopiera ett testark innan ett omfångsrikt jobb skrivs ut Upprepa kopia Gör så många kopior som behövs efter att de första kopiorna har gjorts OHP-skyddsblad Infoga vanligt papper som skyddsblad när du skriver ut OH-film EcoPrint Använd tonern mer effektivt alltefter behov Inverterad kopiering Invertera både svartvita bilder och färgbilder Spegelvänd kopiering Skapa spegelbilder av original Upprepad bild En originalbild mångfaldigas på den kopierade sidan Inställning av färgbalans Ändra styrkan på bildens färger ii

5 Nyansinställning Ställ in bildernas färg (nyans) Bildjustering med snabbval Ställ in bildkvaliteten så att den passar bilden Val av färg/svartvitt Gör färgkopior och svartvita kopior i ett svep Enfärgskopiering Gör kopior i en annan färg än svart Programmerad kopiering Lagra inställningar som du använder ofta Bygg jobb Ställ in omslagssida, mellansidor... ställ för varje sida in förminskning/förstoring och kantjustering... kopiera alla sidor i ett enda svep Praktiska funktioner för dokument- och utmatningshantering Delad data Box Lagra dokument som du använder ofta och reproducera dem efter behov utan att originalet behövs iii

6 Synergy Print Box Lagra dokument som du använder ofta... så har du dem omedelbart tillgängliga senare i kombination med andra kopieringsjobb Utmatningshantering Ändra och hantera utskriftskön Utskriftsfunktioner Duplexbana Automatisk dubbelsidig utskrift Snabbkopiering Skriv ut valfritt exemplar via kontrollpanelen Korrektur och vänta Utskrift av alla kopior efter provutskrift Privat utskrift Utskriften fördröjs tills kommando ges från kontrollpanelen Lagring av jobb Skriv när som helst ut vanligt förekommande data via kontrollpanelen Virtuell brevlåda Spara utskriftsdata i en virtuell brevlåda Hårddisk (tillval) krävs för snabbkopiering, jobblagring och virtuell brevlåda För funktionerna Korrektur och vänta samt Privat utskrift krävs konfigurerad RAM-disk eller tillvalet hårddisk iv

7 Skanningsfunktioner Fyrfärgsscanning Gör skanningar med hög kvalitet av färgdokument Sänd till PC Skicka skannade bilder till en pc som PDF- eller JPEG-filer Sänd Skicka skannade bilder som e-post Scan till FTP Skicka skannade bilder direkt till en FTP-server TWAIN Importera bilder med ett TWAIN-kompatibelt program Databasanslutning Skicka skannade bilder till en dator efter tillägg av textdata Programmerad scanning Lagra inställningar av destination och egenskaper Funktioner för enklare kopiering Jobbredovisning Administrera kopieringsvolymen med hjälp av avdelningskoder Språk Välj språk för visning av meddelanden English Deutsch A B C v

8 Komplett urval av tillvalsutrustning... Se Tillvalsutrustning på sidan 4-1 Dokumentbehandlare Pappersmatare Pappersmatare för ark Slutdel Slutdel för ark (försedd med brevlåda och vikenhet) Jobbseparator Nyckelräknare Faxsats Minneskort (CompactFlash) Hårddisk Extraminne Säkerhetskort Nätverkskort Seriellt gränssnitt Dokumentbord vi

9 Innehåll Juridisk information och säkerhetsinformation... ix Om denna bruksanvisning... xxi 1 Delarnas namn Hela maskinen Kontrollpanel Touchpanel Förberedelse för användning Fylla på papper Ställa in papperstyp och pappersstorlek för kassetter och MP-fack Placera original Språk Ansluta kablar Förbereda skrivaren Förbereda skannern Vanlig användning Baskopiering Välja bildkvalitet Ändra exponering Förminska/Förstora Dubbelsidigt läge Splitläge Sorteringsläge Mellankopiering Jobbreservation Avbryta ett utskriftsjobb Tillvägagångssätt vid skanning Energisparläge Viloläge Tillvalsutrustning Översikt över tillvalsutrustning Dokumentbehandlare Pappersmatare Pappersmatare för ark Slutdel Slutdel för ark Jobbseparator Nyckelräknare Faxsats Minneskort (CompactFlash) Hårddisk Extraminne Säkerhetskort Nätverkskort Seriellt gränssnitt Dokumentbord Underhåll Rengöring Byte av tonerbehållare och avfallslåda för toner vii

10 6 Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Rensa pappersstopp Bilaga... Bilaga-1 Specifikationer... Bilaga-2 Sakregister... Sakregister-1 viii

11 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I detta kapitel finns information om följande: Juridisk information...x Varumärken...xi Energisparfunktion...xii Automatisk funktion för dubbelsidig kopiering...xii Returpapper...xii Energy Star (ENERGY STAR )-programmet...xii Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning...xiii Försiktighetsetiketter...xiv Försiktighet vid installation...xv Försiktighetsåtgärder vid användning...xvi ix

12 Juridisk information Obs! Uppgifterna i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna handbok. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Handboken och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av maskinen är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering och annan återgivning av hela eller delar av denna handbok, samt av allt upphovsrättsligt skyddat material, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna handbok, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Begränsningar av kopieringsrätten Det kan vara förbjudet att kopiera upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från den person som äger upphovsrätten. Det är under alla omständigheter förbjudet att kopiera det egna landets eller utländsk valuta. Kopiering av annat material kan vara förbjudet. x

13 Varumärken PRESCRIBE och ECOSYS är registrerade varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Windows och Windows Server är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Windows NT är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation PCL och PJL är registrerade varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Acrobat och Adobe Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. PowerPC är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xi

14 Energisparfunktion Maskinen har ett vänteläge, i vilket energiförbrukningen minskas efter en angiven tidsperiod efter senaste användningen, samt ett viloläge, i vilket energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en angiven tidsperiod. Energisparläge Maskinen försätts automatiskt i energisparläge när det har gått 7 minuter sedan den senast användes. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan energisparläget aktiveras. Mer information finns i Energisparläge på sidan Viloläge Maskinen övergår automatiskt i viloläge när 29 minuter (modellen 25/25 sid/min) och 44 minuter (modellerna 32/25, 32/32 och 40/35 sid/min) har gått sedan den senast användes. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan viloläget aktiveras. Mer information finns i Viloläge på sidan Automatisk funktion för dubbelsidig kopiering Energy Star-programmet uppmuntrar användning av dubbelsidig kopiering, vilket minskar belastningen på miljön. Funktionen är standard på den här produkten. Om två enkelsidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en dubbelsidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidigt läge på sidan Returpapper Energy Star-programmet uppmuntrar användning av returpapper, vilket minskar belastningen på miljön. Den här maskinen kan använda returpapper. Återförsäljaren kan ge information om rekommenderade papperstyper. Energy Star (ENERGY STAR )-programmet I egenskap av ett företag som deltar i International Energy Star-programmet har vi fastställt att denna produkt överensstämmer med standarderna i International Energy Star-programmet. xii

15 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Läs den här handboken innan du använder maskinen. Ha den alltid nära till hands. Vissa avsnitt i handboken och vissa maskindelar är markerade med symboler som utgör varningar avsedda att skydda användaren, andra personer och kringstående föremål, och att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Symbolerna och deras innebörd anges nedan. Symboler Varning! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Försiktighet! Anger att personskada eller mekanisk skada kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Symbolen anger att den markerade texten innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att den markerade texten innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att den markerade texten innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ur nätsladdens kontakt ur uttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat nätuttag] Kontakta servicerepresentanten beträffande ersättningsmaterial om säkerhetsvarningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas. (Medför kostnad.) Obs! Original som tydligt påminner om en banksedel kan i sällsynta fall inte kopieras ordentligt på den här maskinen. Den är nämligen utrustad med ett skydd mot sedelförfalskning. xiii

16 Försiktighetsetiketter I säkerhetssyfte finns etiketter på maskinen på följande ställen. Undvik risk för brand eller elektrisk stöt när pappersstopp avlägsnas eller när tonerbehållaren byts. Etikett 1, 2 Hög temperatur. Vidrör inga delar i området eftersom det finns risk för brännskada. OBS! Avlägsna inte dessa etiketter. xiv

17 Försiktighet vid installation Omgivning Försiktighet! Ställ maskinen på stabil och plan yta. Den kan annars falla ned eller välta. Detta slags situation utgör en risk för personskada eller maskinskada. Undvik fuktiga, dammiga och smutsiga lägen. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektrisk stöt. Undvik lägen nära värmeradiatorer, värmeelement och andra värmekällor och lägen i närheten av brandfarliga föremål. För att hålla maskinen sval och underlätta byte av delar samt underhåll, bör den ha fritt utrymme runtom enligt nedan. Lämna tillräckligt mycket utrymme, särskilt vid det bakre höljet, för att varm luft lätt ska kunna släppas ut ur maskinen. 10 cm 50 cm 30 cm 100 cm Andra försiktighetsåtgärder Miljöförutsättningarna för driften är följande. Temperatur: 10 32,5 C (luftfuktigheten bör dock vara 70 % eller lägre när temperaturen är 32,5 C) Luftfuktighet: % (temperaturen bör dock vara högst 30 C när luftfuktigheten är 80 %) Ogynnsamma miljöförhållanden kan påverka bildkvaliteten. Det är lämpligt att maskinen används vid en temperatur kring C och en luftfuktighet kring %. Desstuom bör följande undvikas vid val av installationsplats. Undvik lägen nära ett fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik lägen med vibrationer. Undvik lägen med stora temperaturändringar. Undvik lägen där maskinen är direkt utsatt för varm eller kall luft. Undvik dåligt ventilerade lägen. xv

18 Små mängder ozon och andra kemikalier frigörs vid kopiering, men dessa mängder utgör ingen hälsorisk för människor. Om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum, eller om ett mycket stort antal kopior görs, kan lukten dock bli obehaglig. För att arbetsmiljön vid kopiering ska vara god är det lämpligt att rummet är ordentligt ventilerat. Installera inte denna maskin under fluorescerande ljus. Då kan originalets storlek bli felaktigt avläst. Strömförsörjning/jordning av maskinen Varning! Använd inte en strömkälla med annan spänning än den som anges. Undvik att ha flera apparater anslutna till samma uttag. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Koppla in nätsladden ordentligt i uttaget. Om metallföremål kommer i kontakt med stiften på stickkontakten, kan det vålla brand och elektrisk stöt. Anslut alltid maskinen till ett jordat uttag för att undvika risken för brand och elektrisk stöt vid kortslutning. Om inget jordat uttag är tillgängligt, bör du kontakta serviceteknikern. Andra försiktighetsåtgärder Anslut nätkontakten till ett nätuttag så nära maskinen som möjligt. Hantering av plastpåsar Varning! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. De kan täppa till näsa och mun och orsaka kvävning. Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen Varning! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. De kan medföra risk för brand och elektrisk stöt om de faller omkull eller hamnar i maskinen. Avlägsna inte någon del av maskinens hölje, eftersom det finns risk för elektrisk stöt från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden, dra inte i den, böj den inte i onödan och skada den inte på annat sätt. Sådana situationer medför risk för brand och elektrisk stöt. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det finns risk för brand, elektrisk stöt och skada på lasern. Om en laserstråle kommer ut ur maskinen finns risk för att den kan orsaka blindhet. xvi

19 Om maskinen blir särskilt varm, om den börjar ryka, om den luktar konstigt eller på annat sätt är onormal, finns risk för brand eller elektrisk stöt. Slå omedelbart ifrån strömbrytaren (läget ), dra ut nätsladdens kontakt ur nätuttaget och kontakta därefter en servicetekniker. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) faller in i maskinen, ska strömbrytaren slås ifrån (läget ) omedelbart. Se därefter till att dra ur nätsladdens kontakt ur nätuttaget så att risk för brand eller elektrisk stöt undviks. Kontakta därefter en servicetekniker. Sätt inte i och dra inte ur nätsladdskontakten med våta händer eftersom det då finns risk för elektrisk stöt. Kontakta alltid en servicetekniker vid underhåll eller reparation av inre delar. Försiktighet! Dra inte i nätsladden när kontakten ska tas ut ur uttaget. Då kan ledarna inne i sladden gå sönder, och det finns risk för brand och elektrisk stöt. (Ta alltid tag i själva stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget.) Ta alltid ut nätsladdskontakten ur nätuttaget när maskinen ska flyttas. Om nätsladden skadas finns risk för brand och elektrisk stöt. Håll alltid i härför avsedda delar när maskinen ska lyftas eller flyttas. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur vägguttaget när du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen, finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar en servicetekniker när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Detta är särskilt lämpligt före fuktiga årstider. Rådfråga en servicetekniker vad gäller kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Om tillvalsutrustningen faxsats är installerad, är sändning/mottagning av fax inaktiverad om huvudströmbrytaren är frånslagen (läget ). Strömmen slås från genom att knappen Power på manöverpanelen trycks in. Ställ inte tunga föremål på maskinen. Skada den inte på annat sätt. Under kopiering får inte det övre främre höljet öppnas, huvudströmmen slås ifrån eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicetekniker när maskinen ska lyftas eller flyttas. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i den här handboken. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Titta inte direkt in i ljuset från skannerlampan eftersom det kan orsaka att ögonen känns trötta eller gör ont. Maskinen är utrustad med hårddisk. Försök aldrig flytta maskinen medan strömmen är påslagen. Eftersom en stöt eller vibration kan orsaka skada på hårddisken, bör du se till att alltid slå ifrån strömmen innan du flyttar maskinen. xvii

20 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försiktighet! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller behållaren för avfallstoner. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och avfallslådan för toner utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller behållaren för avfallstoner: Undvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner, gå till en plats med frisk luft och skölj munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner, skölj munnen med vatten och drick 1 2 glas vatten för att späda ut maginnehållet. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen, skölj dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden, tvätta med tvål och vatten. Öppna inte tonerbehållaren med våld och förstör inte tonerbehållaren eller behållaren för avfallstoner. Andra försiktighetsåtgärder Följ alltid gällande förordningar när du kasserar förbrukade tonerbehållare och behållare för avfallstoner. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. Placera inte maskinen på en plats som utsätts för: direkt solljus hög eller snabbt växlande temperatur eller luftfuktighet (max: 40 C) xviii

21 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människan. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Denna maskin är klassificerad som en laserprodukt i Klass 1 enligt IEC Försiktighet! Om andra åtgärder än de som anges i denna handbok vidtas kan personer utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. xix

22 Säkerhetsinformation gällande frånslagning av strömmen Försiktighet! Nätsladdskontakten är den viktigaste anordningen för bortkoppling av strömmen! Andra strömbrytare på maskinen är bara funktionella strömbrytare och kan inte användas för att koppla bort maskinen från strömkällan. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. DEKLARATION AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC och 1995/5/EC Vi försäkrar på vårt fulla ansvar att den produkt för vilken denna deklaration gäller överensstämmer med följande specifikationer. EN55024 EN55022 Class B EN EN EN60950 EN EN EN Radiofrekvenssändare Radiomärkningsteknik Denna maskin innehåller en sändarmodul. Tillverkaren förklarar härmed att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC. I vissa länder kan den radiomärkningsteknik som används i denna utrustning för att identifiera tonerbehållaren kräva godkännande, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. xx

23 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: 1 Delarnas namn Identifierar maskinens delar och knapparna på kontrollpanelen. 2 Förberedelse för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. 3 Vanlig användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. 4 Tillvalsutrustning Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. 5 Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. 6 Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förtecknar maskinspecifikationerna. xxi

24 Medföljande handböcker Följande handböcker medföljer maskinen. Läs den handbok som gäller dina behov. Bruksanvisning (denna handbok) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning. Advanced Operation Guide Förklarar funktionerna kopiering, utskrift och skanning i detalj samt maskinens grundinställningar. Handboken finns i PDF-format på cd-romskivan. Kyocera Extended Driver User Guide Beskriver hur du installerar och ställer in drivrutinen för skrivaren. Handboken finns i PDF-format på cd-romskivan. PRESCRIBE Command Reference Beskriver de särskilda kommandon som kan användas för att aktivera diverse funktioner och kontroller. Handboken finns i PDF-format på cd-romskivan. xxii

25 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet Anger ett meddelande eller en knapp på kontrollpanelen eller på en skärm på datorn. Tryck på Start-tangenten. [Normal] Anger tangenter på touchpanelen. Tryck på [Normal]. Kursiv Anger meddelanden på touchpanelen. Klar för kopiering visas. Obs! Anger som referens extrainformation eller åtgärder. OBS! - Viktigt! Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Viktigt! - xxiii

26 Original- och pappersstorlekar I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i den här bruksanvisningen när det talas om original- och pappersstorlekar. Liksom när det gäller och B5, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell orientering av original eller papper med tillägg av bokstaven R. Inställd riktning Angiven storlek Vertikal riktning B B, B5, A5, B6, A6, 16K A A Original Storlek För originalet/papperet är måttet A större än B. Horisontell riktning B B R, B5R, A5R, B6R, A6R, 16KR A A Original Storlek För originalet/papperet är måttet A mindre än B. Vilken storlek på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen och källfacket. Närmare information finns på den sida som beskriver respektive funktion eller källfack. xxiv

27 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och kontrollpanelens knappar. Hela maskinen Kontrollpanel Touchpanel

28 Delarnas namn Hela maskinen Dokumentglas (tillval) 2 Dokumentglas 3 Indikatorer för originalstorlek 4 Kontrollpanel 5 MP-fack 6 Pappersstöd 7 Förlängning på MP-fack 8 Kassett 1 9 Kassett 2 10 Papperslängdstöd 11 Pappersbreddstöd 12 Pappersbreddstöd 13 Gränssnittshölje 14 Nätverkskontakt (skrivare) 15 USB-kontakt 16 Kontakt för parallellport 17 Fack för minneskort (CompactFlash) 18 Nätverkskontakt (scanner) 19 Huvudströmbrytare 20 Kåpa på huvudströmbrytare 1-2

29 Delarnas namn Utmatningsfack 22 Vänster hölje 1 23 Vänster hölje 2 24 Främre hölje 25 Tonerbehållare (svart) 26 Tonerbehållare (gul) 27 Tonerbehållare (cyan) 28 Tonerbehållare (magenta) 29 Låsspak för tonerbehållare 30 Avfallslåda för toner 31 Bärhandtag 1-3

30 Delarnas namn Kontrollpanel Klar för kopiering ( Fullfärg ) Vanligt A3 Färg Vanligt Vanligt Normal APS Auto % MP-fack Vanligt Användarval 100% Förminska/ Förstora Funktion Auto Exponering Exponering läge Färgfunktion Format 100% Inget Häfta Vä. Övre Klammr Program St.in 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering Ratt för ljusstyrka 2 Copier (Kopiator) (indikator/lampa) 3 Printer (Skrivare) (indikator/lampa) 4 Scanner (indikator/lampa) 5 Fax (indikator/lampa) 6 System Menu/Counter (Systemmeny/räknare) 7 Auto Color (Auto färg) 8 Full-Color (Fyrfärg) 9 Black&White (Svartvitt) 10 Document Management (Dokument-management) 11 Print Management (Utskriftshantering) 12 Repeat Copy b 13 Job Build (Bygg jobb) 14 Auto Selection (Automatiskt val) 15 Job Accounting (Jobbredovisning) 16 Interrupt (Mellankopiering) 17 Energy Saver (Energibesparing) 18 Power (Ström) 19 Indikator för huvudströmbrytare 20 Touchpanel 21 Nummerknappar 22 Reset (Återställning) 23 Stop/Clear (Stopp/nollställning) 24 Start 1-4

31 Delarnas namn Touchpanel Kopieringsskärm Visas när knappen Copier trycks in. Skärmen ändras när 1, 2, 3, 4 och 5 trycks in. 1 Skärmen [Normal] Klar för kopiering ( Fullfärg ) Vanligt A3 Färg Vanligt Vanligt APS Auto % MP-fack Vanligt 100% Förminska/ Förstora Auto Exponering Exponering läge Inget Häfta Vä. Övre Klammr Format 100% St.in 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering Normal Användarval Funktion Färgfunktion Program Skärmen [Användarval] Klar för kopiering ( Fullfärg ) 2-sidig/ Bild Sort/ Marginal Radera Split kvalitet Grupp Flytt.bild Läge Format 100% St.in 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering 2-i-1 kopia Sid numrering Häfte Omslags Läge Välja Orig. strl Normal Användarval Funktion Färgfunktion Program 3 Skärmen [Funktion] Klar för kopiering ( Fullfärg ) Format 100% St.in Välj 2-sidig/ Välja 2-i-1 papper Split Orig. strl kopia Exponering läge Bild kvalitet Förminska/ Förstora Marginal Flytt.bild Auto val Sid numrering Stort # original Affisch Upp Ner 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering Sort/ Grupp Radera Läge Omslags Läge Häfte Normal Användarval Funktion Färgfunktion Program 4 Skärmen [Färgfunktion] Klar för kopiering ( Fullfärg ) Format 100% St.in Färg Justera Snabb Färg/S&V balans nyans bild val Monofärg Just. bakgrundsexp. 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering Normal Användarval Funktion Färgfunktion Program 1-5

32 Delarnas namn 5 Skärmen [Program] Klar för kopiering (Fullfärg ) Format 100% St.in Återkalla abc list a list b list d file 1 Reg./Radera Registrera Radera 2-i-1 kopia Marginal Flytt.bild Kant radering list c file 2 Ändra namn Normal Användarval Funktion Färgfunktion Program Utskriftsskärmen Visas när knappen Printer trycks in. Klar att skriva ut Printer Meny Avbryt GO Skärmen Scanner Visas när knappen Scanner trycks in. Välj scanner funktion 08/08/ 05 14:00 Återkalla program Redigera Adressbok Sänd Sand PC TWAIN Ändra Anv. info Databas Ansluten Scan till FTP Rapport på sänd data 1-6

33 2 Förberedelse för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs för att använda maskinen. Fylla på papper Ställa in papperstyp och pappersstorlek för kassetter och MP-fack Placera original Språk Ansluta kablar Förbereda skrivaren Förbereda skannern

34 Förberedelse för användning Fylla på papper Innan du fyller på papper Så här lägger du i papper i de 2 kassetterna, MP-facket och/eller pappersmataren (tillval) eller pappersmataren för ark. När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperet enligt beskrivningen nedan innan du placerar det i maskinen. 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i bägge ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lufta bunten ännu mer genom att omväxlande lyfta och sänka höger och vänster hand. 4 Jämna slutligen till papperets kanter genom att stöta dem mot en plan yta. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Om du lägger i för mycket, kan pappersstopp uppstå. Viktigt! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som har varit hophäftat. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. Fylla på papper i kassett 1, 2 Om det utmatade papperet blir skrynkligt eller matas ojämnt, kan du pröva med att vända uppochned på papperet i kassetten. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan ge upphov till problem vid kopieringen. När du har lagt i papper i MP-facket eller en kassett, bör du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. I kassetterna 1 och 2 kan du lägga standardpapper och återvunnet papper. 500 ark standardpapper mindre än /2 tum eller (80 g/m 2 ), eller 250 ark standardpapper större än 8 1/2 14 tum eller B4 (80 g/m 2 ) kan läggas i kassett ark standardpapper (80 g/m 2 ) kan läggas i kassett 2. Pappersstorlekar som kan användas är tum, 8 1/2 14 tum, /2 tum, 8 1/2 11 tum, 5 1/2 81/2 tum, 8 1/2 13 tum, 81/2 131/2 tum, A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K och 16KR. Fyll på papper i pappersmataren (tillval) (kassett 3 och 4) på samma sätt. Viktigt! När du gör färgkopior bör du för bästa resultat använda specialpapper. Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller särskilt bestruket papper. (Detta kan leda till problem, t.ex. pappersstopp.) När du har fyllt på papper måste du ange dess typ och storlek via kontrollpanelen. Mer information finns i Ange pappersstorlek på sidan 2-7 och Ange papperstyp på sidan

35 Förberedelse för användning 1 Dra kassetten mot dig så långt det går. 2 Ställ in papperslängdstödet på önskad storlek. OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten. 3 Tryck ihop båda inställningsreglagen och flytta pappersbreddstödet till önskad storlek. OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten. När du lägger i papper som är mindre än /2 tum eller, ska du fälla upp det lilla stödet som bilden visar. 4 Skjut papperet tätt intill vänstra sidan på kassetten när du lägger i det. 2-3

36 Förberedelse för användning Viktigt! Se till att papperet ligger an mot de vertikala och horisontella pappersstöden. Om det finns ett mellanrum måste du ändra inställningen av stödet. Om du lägger i för mycket, kan pappersstopp uppstå. Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du fyller på det i maskinen. Om du lägger i för mycket, kan pappersstopp uppstå. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå. Om du lägger i för mycket, kan pappersstopp uppstå. 5 Sätt in kortet som anger storleken på det ilagda papperet i motsvarande fack. 6 Skjut försiktigt tillbaka kassetten så långt det går. Fylla på papper i pappersmataren för ark ark papper i storlek /2 tum eller (80 g/m 2 ) kan läggas i pappersmataren för ark (tillval) (kassett 3). Viktigt! När du gör färgkopior bör du för bästa resultat använda specialpapper. Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller särskilt bestruket papper. (Detta kan leda till problem, t.ex. pappersstopp.) Ange vilken typ av papper du har lagt i pappersmataren för ark. Mer information finns i Ange papperstyp på sidan Dra kassetten mot dig så långt det går. 2 Skjut pappersarken mot stödet i kassettens mitt när du lägger i dem. 2-4

37 Förberedelse för användning OBS! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du fyller på det i maskinen. Skrynkliga eller vikta papper kan ge upphov till pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå. 3 Skjut försiktigt tillbaka kassetten så långt det går. Fylla på papper i MP-facket Förutom standardpapper och återvunnet papper kan specialpapper ( g/m 2 ) läggas i. 100 ark papper i storlek /2 tum eller (80 g/m 2 ) eller 50 ark i storlek 8 1/2 14 tum eller B4 eller större (80 g/m 2 ) kan läggas i. Papper i storlek /2 81/2 tum, A3 A6R, 8K, 16K och 16KR kan läggas i. MP-facket har följande kapacitet: Papperstyper Standardpapper (80 g/m 2 ), återvunnet papper, färgat papper Standardpapper (120 g/m 2, 160 g/m 2, 200 g/m 2 ) eller OH-film Kapacitet /2 tum eller eller mindre: 100 ark, 8 1/2 14 tum eller B4 eller större: 50 ark 10 ark Viktigt! När du gör färgkopior bör du för bästa resultat använda specialpapper. Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller särskilt bestruket papper. (Detta kan leda till problem, t.ex. pappersstopp.) När du har fyllt på papper i MP-facket måste du ange dess typ och storlek via kontrollpanelen. Mer information finns i Ange pappersstorlek för MP-facket på sidan 2-10 och Ange papperstyp för MP-facket på sidan Öppna MP-facket. När du lägger i papper som är större än 8 1/2 11 tum eller R, måste du dra ut förlängningen på MP-facket. 2-5

38 Förberedelse för användning 2 Ställ in pappersbreddstöden efter pappersbredden. 3 Skjut in papperet mellan pappersstöden så långt det går. Se till att breddstöden ligger an mot kanterna på pappersbunten. Viktigt! Innan du lägger i vykort och andra sorters kraftigt papper som kan vara böjda måste du släta ut dem. Beroende på papperskvaliteten kan det hända att papperet inte kan matas. Om du ska skriva ut på båda sidor av vykortet måste du se till att framsidan skrivs ut före adressidan. Lägg i papper i MP-facket bara när detta fack används. Lämna inte kvar papper i MP-facket när det inte används. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå. Om du lägger i för mycket, kan pappersstopp uppstå. När du lägger i kuvert ska kuvertflikarna vara stängda och sidan som ska skrivas ut ska vara vänd uppåt. Skjut in kuverten mellan pappersstöden så långt det går, med fliken inmatad först eller vänd åt vänster. 2-6

39 Ställa in papperstyp och pappersstorlek för kassetter och MP-fack Ange pappersstorlek Förberedelse för användning När du lägger i papper i kassett 1 och 2 och i pappersmatarna (tillval) (kassett 3 och 4), måste du ställa in papperets storlek och typ på maskinen. Se Ange pappersstorlek och Ange papperstyp på sidan 2-8 nedan. När du lägger i papper i pappersmataren för ark (kassett 3), måste du ställa in papperets typ på maskinen. Se Ange papperstyp på sidan 2-8. När du lägger i papper i MP-facket, måste du ange både dess storlek och typ. Se Ange pappersstorlek för MP-facket på sidan 2-10 och Ange papperstyp för MP-facket på sidan När du lägger i papper i kassett 1 och 2 och i pappersmatarna (tillval) (kassett 3 och 4), måste du ställa in papperets storlek på maskinen. Om du vill att storleken ska avkännas automatiskt, ställer du in läget [Auto Avkänning] och väljer [Centimeter] eller [Inch]. Följande pappersstorlekar är tillgängliga tum, 8 1/2 14 tum, 11 81/2 tum, 8 1/2 11 tum, 51/2 81/2 tum, 8 1/2 131/2 tum, 8 1/2 13 tum (Oficio 2), A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K, 16KR. 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [Maskin grundinst.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Ange den fyrsiffriga hanteringskoden med hjälp av nummerknapparna. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. Om rätt hanteringskod har angetts, visas skärmen Maskin grundinst. OBS! Om säkerhetskortet (tillval) är installerat, är hanteringskoden 8 siffror lång. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. 2-7

40 Förberedelse för användning 4 Tryck på [ ] eller [ ], välj den kassett för vilken du ska ställa in pappersstorleken: Pappersstorlek kassett 1 - Pappersstorlek kassett 4 och tryck på [Ändra #]. System Meny / Räknare Maskin inställning Grundinställ. Meny Auto kassettbyte Pappersstorlek kassett 1 Pappersstorlek kassett 2 Pappersstorlek kassett 3 Pappersstorlek kassett 4 Inställningar På / Alla typer av papper Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Ändra # Systemmeny OBS! Kassett 3 och Kassett 4 visas när tillvalspappersmataren eller pappersmataren för ark har installerats. 5 Om [Auto Avkänning] är valt, ska du välja måttenhet. Om [Standardstorlek] är valt, ska du välja pappersstorlek. Pappersstorlek kassett 1 Välj original storlek Tillbaka Stäng Tryck på [Stäng]. Auto Avkänning Standard storlek A3 B4 B5 B5 5½ 8½" 8½ 13½" 8½ 13" 16K 16K A5 Folio 8K Systemmeny - Maskin inställning Tangent [Stäng] [Tillbaka] Beskrivning Inställningarna lagras och du återgår till föregående sida. De nya inställningarna tas bort och du återgår till föregående sida. Ange papperstyp 6 Tryck på [Stäng]. 7 Tryck på [Klar]. Skärmen [Normal] visas igen. När du lägger i papper i kassett 1 och 2 eller i tillvalspappersmataren (kassett 3 och 4) eller i pappersmataren för ark (kassett 3), måste du ställa in pappersstorleken på maskinen. Följande papperstyper är tillgängliga. Vanligt, Grovt, Pergament, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färg, Hålat, Brevhuvud, Hög kvalitet, Anpassat Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2-8

41 Förberedelse för användning 2 Tryck på [Maskin grundinst.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Ange den fyrsiffriga hanteringskoden med hjälp av nummerknapparna. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. Om rätt hanteringskod har angetts, visas skärmen Maskin grundinst. OBS! Om säkerhetskortet (tillval) är installerat, är hanteringskoden 8 siffror lång. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. 4 Tryck på [ ] eller [ ], välj den kassett för vilken du ska ställa in papperstypen: Papperstyp kassett 1 - Papperstyp kassett 4 och tryck på [Ändra #]. System Meny / Räknare Maskin inställning Grundinställ. Meny Inställningar Papperstyp kassett 1 Vanligt Papperstyp kassett 2 Färgat Papperstyp kassett 3 Vanligt Papperstyp kassett 4 Vanligt Lagra format för MP-fack Ändra # Systemmeny OBS! Kassett 3 och Kassett 4 visas när tillvalspappersmataren eller pappersmataren för ark har installerats. 5 Välj papperstyp och tryck på [Stäng]. Papperstyp kassett 1 Välj och visa papperstyp. Tillbaka Vanligt Anpassat 1 Anpassa Återvunnet Färgat Anpassat 2 Anpassa Grov Förtryckt Hålat Anpassat 3 Anpassa Glättat Band Brevhuvud Hög kvalitet Anpassat 4 Anpassa Systemmeny - Maskin inställning 6 Tryck på [Stäng]. 7 Tryck på [Klar]. Skärmen [Normal] visas igen. 2-9

42 Förberedelse för användning Ange pappersstorlek för MP-facket Ange pappersstorleken när du använder MP-facket. Följande pappersstorlekar är tillgängliga. Inställningsmetod Enhet Pappersstorlek Auto avkänning Tum tum, 8 1/2 14 tum, /2 tum, 8 1/2 11 tum, 5 1/2 81/2 tum Centimeter A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, B6R, A6R Övriga standardstorlekar ISO B5, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch, Executive, OUFUKU HAGAKI, YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8 1/2 131/2 tum, 8 1/2 13 tum (Oficio 2), 8K, 16K, 16KR Inmatningsstorlek Tummodeller Höjd: 3 7/8 11 5/8 tum (i steg om 1/8 tum) Bredd: 5 7/8 17 tum (i steg om 1/8 tum) Metriska modeller Höjd: mm (i steg om 1 mm) Width: mm (i steg om 1 mm) Anpassad storlek Förinställd pappersstorlek 1 4 Inställbara pappersstorlekar Tummodeller Höjd: 3 7/8 11 5/8 tum (i steg om 1/8 tum) Bredd: 5 7/8 17 tum (i steg om 1/8 tum) Metriska modeller Höjd: mm (i steg om 1 mm) Width: mm (i steg om 1 mm) Auto avkänning Pappersstorleken avkänns automatiskt. Välj mellan måttenheterna [Centimeter] och [Inch]. 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [MP-fack-inställ.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 2-10

43 Förberedelse för användning 3 Tryck på [Auto Avkänning]. System Meny / Räknare MP-fackinställ. Format Enhet Tillbaka Papperstyp Auto Avkänning Ange strl Annan Standard Centimeter Inch Vanligt 4 Välj [Centimeter] eller [Inch]. 5 Tryck på [Stäng]. Skärmen [Normal] visas igen. Övriga standardstorlekar Ange särskilda standardstorlekar. 1 Tryck på System Menu/Counter-knappen (Systemmeny/räknare) 2 Tryck på [MP-fack-inställ.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Tryck på [Annan Standard] och sedan på [Välj storlek]. System Meny / Räknare MP-fackinställ. Tillbaka Format Papperstyp Auto Avkänning EX Välj storlek Vanligt Ange strl Annan Standard 4 Välj önskad pappersstorlek. System Meny / Räknare Välj storlek Tillbaka Anv ISO B5 Comm.#10 EX 8½ 13½" 16K Kuvert DL Kuvert C5 Kuvert C4 Comm.#9 Comm. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K

44 Förberedelse för användning 5 Tryck på [Stäng]. 6 Tryck på [Stäng]. Skärmen [Normal] visas igen. Inmatningsstorlek Välj önskad pappersstorlek. 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [MP-fack-inställ.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Tryck på [Ange strl]. System Meny / Räknare MP-fackinställ. Tillbaka Format (98~297 ) (148 ~432) Papperstyp Y 297 mm X 420 mm Auto Avkänning Vanligt Ange strl Annan Standard 4 Ställ in måtten Y (höjd) och X (bredd) genom att trycka på [+] och [ ]. Med de metriska modellerna kan du ange storleken direkt med nummerknapparna genom att trycka på [#-Tang]. 5 Tryck på [Stäng]. Skärmen [Normal] visas igen. 2-12

45 Förberedelse för användning Anpassad storlek Du kan lagra ofta använda pappersstorlekar som anpassade storlekar. Dessutom kan du ställa in papperstypen för varje anpassad storlek. Tilldelningsmetod 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [Maskin grundinst.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Ange den fyrsiffriga hanteringskoden med hjälp av nummerknapparna. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. Om rätt hanteringskod har angetts, visas skärmen Maskin grundinst. OBS! Om säkerhetskortet (tillval) är installerat, är hanteringskoden 8 siffror lång. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. 4 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till Lagra format för MP-fack och tryck sedan på [Ändra #]. System Meny / Räknare Maskin inställning Papperstyp kassett 1 Vanligt Papperstyp kassett 2 Färgat Papperstyp kassett 3 Vanligt Papperstyp kassett 4 Vanligt Lagra format för MP-fack Ändra # Systemmeny Grundinställ. Meny Inställningar 5 Tryck på [ ] eller [ ], välj nummer: Papperformat (anv.def. 1 4) och tryck sedan på [Ändra #]. Lagra format för MP-fack Lagrar pappersformat för MP-fack. Grundinställ. Meny Papperformat (anv.def. 1) Papperformat (anv.def. 2) Papperformat (anv.def. 3) Papperformat (anv.def. 4) mm mm mm mm Inställningar Ändra # Systemmeny - Maskin inställning 2-13

46 Förberedelse för användning 6 Tryck på [På] och tryck på [+] eller [ ] när du ska ställa in måtten Y (längd) och X (bredd). Med de metriska modellerna kan du ange storleken direkt med nummerknapparna genom att trycka på [#-Tang]. När du ska ange papperstyp trycker du på [Välj papper typ]. Välj papperstyp och tryck på [Stäng]. 7 Tryck på [Stäng]. 8 Tryck på [Stäng]. Papperformat (anv.def. 1) Lagrar pappersformat för MP-fack. Färg/S&V val (98~297 ) (148~432) Y 297 mm X 420 mm Av På Systemmeny - Maskin inställning - Lagra format för MP-fack Tillbaka 1 Papperstyp Vanligt 9 Tryck på [Klar]. Skärmen [Normal] visas igen. Inställningsmetod 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [MP-fack-inställ.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Tryck på [Annan Standard] och sedan på [Välj storlek]. System Meny / Räknare MP-fackinställ. Tillbaka Format Papperstyp Auto Avkänning EX Välj storlek Vanligt Ange strl Annan Standard 4 Välj pappersstorlek med Anv. regist. m Meny / Räknare Tillbaka Anv. regist. Stäng Comm.#10 EX 8½ 13½" 16K mm Comm.#9 Comm. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K mm mm mm 2-14

47 Förberedelse för användning 5 Tryck på [Stäng]. 6 Tryck på [Stäng]. Skärmen [Normal] visas igen. Ange papperstyp för MP-facket Ange papperstyp för MP-facket. Följande papperstyper är tillgängliga. Vanligt, OH-film, Grovt, Pergament, Etiketter, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Styvt, Färg, Hålat, Brevhuvud, Tjockt, Kuvert, Bestruken, Hög kvalitet, Anpassat 1 8 OBS! Papperstypen kan inte ändras för pappersstorlekar i MP-facket när en anpassad storlek har valts som redan har sin egen papperstyp. 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [MP-fack-inställ.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Tryck på [Välj papper typ]. m Meny / Räknare Enhet Tillbaka Papperstyp Stäng Centimeter Inch Vanligt Välj papper typ 4 Ange papperstyp. System Meny / Räknare Välj papperstyp Tillbaka Vanligt OH-Film Etikett Kartong Tjockt papper Anpassat 1 Anpass Återvunnet Färgat Kuvert Anpassat 2 Anpass Grov Förtryckt Hålat Belagd Anpassat 3 Anpass Glättat Band Brevhuvud Hög kvalitet Anpassat 4 Anpass 5 Tryck på [Stäng]. 6 Tryck på [Stäng]. Skärmen [Normal] visas igen. 2-15

48 Förberedelse för användning Placera original Lägga original på valsen I detta avsnitt förklaras hur du placerar ett original i maskinen för kopiering eller skanning. Öppna locket till valsen och lägg originalet på glaset. Där kan du också lägga original som inte är enskilda ark, t.ex. böcker och tidskrifter. 1 Öppna locket till dokumentglaset. OBS! Om dokumentbehandlaren (tillval) är installerad, öppnar du den. Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du se till att det inte finns några original i originalfacket eller utmatningsbordet för original. Original som lämnas kvar i originalfacket eller på utmatningsbordet kan falla ned från maskinen när du öppnar dokumentbehandlaren. För original som är mer än 4 cm tjocka bör du lämna dokumentbehandlaren öppen under kopieringen. 2 Lägg i originalet. Lägg den sida som ska kopieras nedåt och passa in den mot det bakre vänstra hörnet på valsen. Lägg originalet så att det ligger an mot indikatorerna för originalstorlek. Indikatorer för originalstorlek (tummodeller) 2-16

49 Förberedelse för användning (Metriska modeller) 3 Stäng locket till valsen. Viktigt! Tryck inte på valsen eller dokumentbehandlaren när du stänger den. Överdriven kraft kan spräcka glaset. Det kan uppkomma skuggor runt kanterna och längs mitten vid kopiering av uppslag i exempelvis böcker. Försiktighet! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. 2-17

50 Förberedelse för användning Lägga original i dokumentbehandlaren (tillval) Med tillvalet dokumentbehandlare kan du automatisk läsa in flersidiga original en sida i taget. Dokumentbehandlaren kan också automatiskt vända på och läsa in båda sidor av dubbelsidiga original. Dokumentbehandlaren kan hantera följande originaltyper. Egenskap Specifikationer Vikt 1-sidigt original: g/m 2 Dubbelsidiga original: g/m 2 Storlek Störst tum/a3 - Minst 5 1/2 81/2 tum/a5r Kapacitet Standardpapper (80 g/m 2, /2 tum/ eller mindre), färgat papper (11 8 1/2 tum/ eller mindre), återvunnet papper (11 8 1/2 tum/ eller mindre): 100 ark eller färre (Autoval-läge: 30 ark) Standardpapper (80 g/m 2, 8 1/2 14 tum/b4 eller större), färgat papper (8 1/2 14 tum/b4 eller större), återvunnet papper (8 1/2 14 tum/b4 eller större): 70 ark eller färre Konstpapper: 1 ark Försiktighetsåtgärder för originaltyper vid användning av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original. Dessutom gäller att om originalen har hål eller perforeringar ska du lägga i dem med hålen/perforeringarna vända bort från maskinen (matas in sist). Transparent film, t.ex. OH-film Ömtåliga original som exempelvis karbonpapper, skrynklat papper eller vinylark Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form, fuktiga original och original med tejp eller klister Avlägsna alla gem och klamrar och släta ut alla veck innan du fyller på papperet. I annat fall kan originalen fastna. Original med utklippta delar eller med mycket hal yta. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Släta ut vecken på vikta original innan de läggs i. I annat fall kan originalen fastna. Dokumentbehandlarens delar 1 Dokumentfack 2 Breddstöd 3 Utmatningsbord för original 4 Dokumentbehandlarens hölje 5 Originalindikator 6 Fack för rengöringduk OBS! Originalindikatorn visar originalens tillstånd. Den övre indikatorn lyser grönd: Originalet är ilagt. Den övre indikatorn blinkar grönd: Lägg tillbaka originalet. Den undre indikatorn blinkar rött: Originalet har fastnat. Se Rensa pappersstopp på sidan

51 Förberedelse för användning Så här lägger du i original Följ dessa steg när du ska lägga original i dokumentbehandlaren. Viktigt! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på utmatningsbordet. Om det gör det, kan det hända att nya original fastnar. 1 Passa in breddstöden mot originalen. 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska läsas av uppåt (framsidan på dubbelsidiga original) och skjut in originalets framkant så långt det går i dokumentbehandlaren. Viktigt! Se till att breddstöden exakt passar originalen. Flytta annars stöden. I annat fall kan originalen fastna. Se till att de ilagda originalen inte når högre än angiven nivå. I annat fall kan de fastna. 2-19

52 Förberedelse för användning Språk Välj vilket språk som ska visas i touchpanelen. Du kan välja mellan följande språk: Modelltyp Tummodeller Metriska modeller Språk English (engelska), Français (franska), Español (spanska), (japanska), Português (portugisiska) English (engelska), Deutsch (tyska), Français (franska), Español(spanska), Italiano(italienska), Svenska 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [Språk]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport 3 Välj knappen för det språk du vill ställa in. Touchpanelen ändras till det språket. Språk English Français Español Deutsch Italiano Svenska Systemmeny 2-20

53 Förberedelse för användning Ansluta kablar Anslut maskinen till en dator om du vill använda skrivar- och skannerfunktionerna. Denna maskin har följande gränssnitt för datoranslutning. Använd rätt typ av kabel till varje gränssnitt. Funktion Gränssnitt Kabel Utskriftsfunktioner Parallellport Parallellportkabel (IEEE1284, högst 1,5 m) USB-port USB-kompatibel höghastighetskabel (Hi-Speed USB-specifikation, högst 5,0 m) skärmad kabel Nätverksport Nätverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) Skanningsfunktioner Nätverksport Nätverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) OBS! Använd skärmade kablar för USB, 10Base-T och 100Base-TX. 1 Öppna höljet till huvudströmbrytaren och slå av huvudströmmen (läge ). Stäng av strömmen till datorn när du ansluter en parallellportkabel. 2 Öppna gränssnittshöljet på höger sida av maskinen och anslut kabeln till respektive port. A: Nätverksport (skrivare) B: USB-port (skrivare) C: Parallellport (skrivare) D: Nätverksport (skanner) A B C D 3 Anslut kabelns andra ände till datorn eller ett nav (omkopplingsanordning för nätverk). 4 Öppna höljet till huvudströmbrytaren och slå på huvudströmmen (läge ). OBS! För anslutningar med nätverkskabel ska nätverket konfigureras när kablarna har anslutits. Mer information finns i Nätverksinställningar (TCP/IP) på sidan 2-22 och Grundläggande skannerinställningar på sidan

54 Förberedelse för användning Förbereda skrivaren Nätverksinställningar (TCP/IP) När maskinen ska användas som nätverksskrivare ska först dess IP-adress ställas in. OBS! Ställ in IP-adressen enligt operativmiljön. Du får adressen från nätverksadminstratören. I miljöer där DHCP eller BOOTP används för automatisk tilldelning av IP-adressen krävs inte denna inställning, eftersom DHCP- respektive BOOTP-inställningen är aktiverad som grundinställning. 1 Tryck på Printer (Skrivare). 2 Tryck på [Printer Meny]. Klar att skriva ut Printer Meny Avbryt G 3 Tryck på [Gränssnitt]. Välj val Printer meny Skriv ut Status Sid Teckensn. Pappers Hantering Övrigt Gränssnitt Sidinst. Färg Läge Emulering Utskrift Kvalitet RAM DISK Läge 4 Tryck på [Nätverk]. Gränssnitt Ställ in val Netware TCP/IP Ethertalk Status sida Nätverk På På På Av Värde Ändra # Parallell Printer meny Nätverk USB 2-22

55 Förberedelse för användning 5 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till TCP/IP och tryck då på [Ändra #]. Gränssnitt Ställ in val Värde Netware TCP/IP Ethertalk Status sida Nätverk På På På Av Ändra # Parallell Printer meny Nätverk USB 6 Tryck på [På] under TCP/IP. TCP/IP Tillbaka TCP/IP Av På Printer meny - Gränssnitt - Nätverk Ställ in val Värde DHCP På BOOTP På IP Adress Subnätmask Gateway Ä 7 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till DHCP och tryck då på [Ändra #]. Tillbaka Stäng Ställ in val Värde DHCP På BOOTP På IP Adress Subnätmask Gateway Ändra # Gränssnitt- Nätverk 8 Tryck på [Av] och sedan på [Stäng]. DHCP inställning Tillbaka Av På Printer meny - Gränssnitt - Nätverk - TCP/IP 9 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till BOOTP och tryck på [Ändra #]. 10 Tryck på [Av] och sedan på [Stäng]. BOOTP inställning Tillbaka Av På Printer meny - Gränssnitt - Nätverk - TCP/IP 2-23

56 Förberedelse för användning 11 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till IP Adress och tryck då på [Ändra #]. Tillbaka Stäng Ställ in val Värde DHCP På BOOTP På IP Adress Subnätmask Gateway Ändra # Gränssnitt - Nätverk 12 Ange IP-adressen med nummerknapparna. Ange adressen i rutan med de 3 siffrorna som visas vitt på svart och tryck på #-knappen. Bekräfta de 3 siffrorna med #-knappen. IP Adress Bekräfta per 3 linjer genom att # tangent (med # tang) Tillbaka Printer meny - Gränssnitt - Nätverk - TCP/IP 13 Ange adressen för de följande 3 siffrorna som visas vitt på svart och tryck på #-knappen. Om du behöver korrigera en adressgrupp, stegar du dit med #-knappen och skriver in rätt adress med nummerknapparna. 14 När du har skrivit resten av adressen på samma sätt trycker du på [Stäng]. Skärmen TCP/IP visas igen. Tryck på [Tillbaka] om du vill ta bort den angivna adressen och ställa in föregående adress. 15 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till Subnätmask och tryck på [Ändra #]. 16 Ange adressen på samma sätt som i steg vid inställningen av IP-adressen. 17 Tryck på [ ] eller [ ] tills du kommer till Gateway och tryck på [Ändra #]. 18 Ange andressen på samma sätt som i steg vid inställningen av IP-adressen. 19 Tryck på [Stäng] när alla inställningar är klara. 20 Tryck på [Stäng]. 21 Tryck på [Stäng]. Skärmen återgår till Printer-läge. Skrivarfunktioner som ingår Denna produkt har följande skrivarfunktioner. Installera dem efter behov. Närmare information finns i den handbok som ingår för varje funktion. KM-NET for Clients KM-NET for Direct Printing IC-Link KM-NET VIEWER KM-NET VIEWER for Web Edition KM-NET KPrint KM NET Quick Setup 2-24

57 Förberedelse för användning Installera programvaran När du ska ansluta maskinen till en dator installerar du skrivardrivrutinen, skannerfunktionerna och de avancerade verktygen m.m. Installationsproceduren beror på vilken version av cd-romskivan som medföljer maskinen. Vissa versioner kan ge möjlighet att välja mellan Express mode (Expressläge) och Custom mode (Anpassat läge). Närmare information ges i cd-romguiden. Följande tillvägagångssätt och skärmbilder bygger på en Windows XP-installation, men samma tillvägagångssätt kan användas vid installation på andra Windows-operativsystem inklusive Windows Vista. OBS! Installation på Windows Vista, Windows XP, Windows NT 4.0/2000 och Server 2003 måste göras av en användare som är inloggad med administratörsbehörighet. Om du kör installationen i Windows Vista, måste du bekräfta att installationsprogrammet kommer från en betrodd försäljare. Detta är Microsofts standardprocedur, för din egen säkerhet. 1 Anslut maskinen till datorn. När anslutningen är klar slår du på huvudströmbrytaren och sätter i gång datorn. Om ett Plug and Play-fönster liknande det till höger visas, klickar du på knappen Cancel (Avbryt). 2 Sätt i den medföljande cd-romskivan i cd-romenheten. Om skärmen inte visas när du har lagt i cd-romskivan, öppnar du cd-romenheten i Utforskaren och dubbelklickar på filen setup.exe. Följande fönster visas. (Utseendet varierar beroende på cd-romversionen.) Följande menyer visas i fönstret. Install Software (Installera programvara) Remove Software (Ta bort programvara) Scanner Tools (Skanningsverktyg) Advanced Tools (Avancerade verktyg) Dokumentation Information om programvaran Select Language (Välj språk) 3 När du ska installera programvaran (skrivardrivrutin m.m.), klickar du på Install Software (Installera programvara). Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. När du ska installera skannerfunktioner klickar du på Scanner Tools (Skannerverktyg). 2-25

58 Förberedelse för användning Förbereda skannern Ansluta till en dator I detta avsnitt förklaras de steg som är nödvändiga för att förbereda skannerfunktionen. Anslutningsexempel Anslut skannern och datorn med en nätverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX). Se Ansluta kablar på sidan Administratörspc Webbläsare Adressredigerare DB-assistent Nätverksinställningar Skannerinställningar Registrering av användare/destination SMTPserver Skicka e-post Skicka skannade bilder som e-postbilagor. Skrivare Sänd e-post Parallellt USB Sänd till PC Sänd till PC Skicka skannade bildfiler till en dator. Nätverk Skanna till FTP FTPserver Skanna till FTP Skicka skannade bildfiler till en FTP-server. TWAIN Importerar bilder som skannats med ett TWAIN-kompatibelt program. 2-26

59 Förberedelse för användning Grundläggande skannerinställningar Nätverksinställningarna för den här maskinen måste vara konfigurerade innan skannerfunktionen kan användas. Inställningarna är följande. Inställning Host Name IP Address Subnätmask Stand.gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (primär) DNS Server (sekundär) DNS-domännamn WINS-server (primär) WINS-server (sekundär) SMTP DB Assistent Administratör adr. Beskrivning Ange ett skannervärdnamn på högst 32 tecken. Ange skannergränssnittets IP-adress på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange skannerns subnätmask på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange skannerns standardgateway på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ställ in DHCP och BOOTP på [Giltig] eller [Ogiltig]. Grundinställningen är [Giltig]. Ställ in RARP på [Giltig] eller [Ogiltig]. Grundinställningen är [Giltig]. För att skicka data med användning av värdnamn i miljöer där det finns DNS-servrar anger du den primära DNS-serverns IP-adress i detta fält och på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange domännamnet med högst 64 tecken. Om du vill använda WINS (Windows Internet Name Service) för att ta reda på datornamn utifrån deras IP-adresser, anger du den primära WINS-serverns IP-adress på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange SMTP-serverns värdnamn eller IP-adress på formen XXX.XXX.XXX.XXX. Ange IP-adressen eller värdnamnet (högst 32 tecken) till den dator där DB Assistent är installerad. Ange administratörens e-postadress. Loggfiler över skannerns status samt felrapporter skickas till den här adressen. Viktigt! Det går inte att skicka e-post om SMTP och Administratör adr. inte är rätt inställda. OBS! Ställ in IP-adressen enligt operativmiljön. Du får adressen från nätverksadminstratören. Grundinställningarna för skannern kan även göras via en dator med webbläsare. 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2-27

60 Förberedelse för användning 2 Tryck på [Scanner grundinst.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Ange den fyrsiffriga hanteringskoden med hjälp av nummerknapparna. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. Om rätt hanteringskod har angetts, visas skärmen Scanner meny. OBS! Om säkerhetskortet (tillval) är installerat, är hanteringskoden 8 siffror lång. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. 4 Tryck på [Basic System]. System Meny / Räknare OBS! Om Kan ej använda scanner visas, går du tillbaka till skärmen System Meny. Vänta i ca 2 minuter och tryck sedan på [Basic System] igen. Scanner meny Basic System Def. Funk. inställn. Användar registr. Systemmeny 5 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja Värdnamn och tryck sedan på [Ändra #]. System Meny / Räknare System Basic Grundinställ. Meny Inställningar Värd namn IP adress Subnätmask Default Gateway DHCP/BOOTP Scanner Giltig Ändra # Systemmeny - Scanner meny 6 Ange värdnamnet och tryck på [Klar]. Värdnamnet sparas och skärmen System Basic visas. 7 Se steg 5 6 för övriga inställningar i listan. 8 Tryck på [Stäng] när alla inställningar är klara. Skärmen Scanner meny visas. 2-28

61 Förberedelse för användning Registrera användarinformation Registrera en användare. Inställningarna är följande. Inställning adress IP-adress eller värdnamn Namn till displayen Användarlösenord Spara mapp Nr. Beskrivning För Sänd kommer e-post att skickas till denna adress när mottagarna svarar på din post. Dessutom kommer felmeddelanden rörande överföringen att skickas hit. När du väljer Sänd till PC som destination väljer du Spara i klient-pc om du vill skicka en grafisk bild till datorn med denna adress. Det användarnamn som visas vid val av användare. Detta måste anges. Skriv ett lösenord på högst 8 tecken (enbart siffror) som ska anges vid val av användare. (Detta är frivilligt.) Mappnummer som ska anges som destination när Spara i klient-pc väljs. Använd Scanner File Utility för att ställa in vilken mapp som ska motsvara detta nummer. Ange ett 3-siffrigt nummer ( ). Här kan bara ett enda mappnummer registreras. 1 Fortsätt med proceduren Grundläggande skannerinställningar på sidan 2-27 för Tryck på [Användarregistr.] System Meny / Räknare Scanner meny Basic System Def. Funk. inställn. Användar registr. Systemmeny 3 Tryck på [ ] eller [ ] och välj det användarnummer som ska registreras. Tryck sedan på [Ändra Anv. info]. Om du ska korrigera en redan registrerad användare trycker du på [ ] eller [ ] och väljer den som ska korrigeras. Tryck sedan på [Ändra Anv. info]. Om ett användarlösenord har ställts in, anger du det. /rad. Användare User A - Scanner meny Upp Ner Klar Ändra Anv. info Radera OBS! Om du vill radera en registrerad användare trycker du på [ ] eller [ ] och markerar användaren. Tryck sedan på [Radera]. 4 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja objektet som ska ställas in och tryck sedan på [Ändra #]. Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen. Korrekt anv. info. Registrerings lista:användar lista Ange val adress IP adress eller värdnamn Namn till dispalyen Användar lösenord Spara mapp Nr. (Ej angivet) (Ej angivet) (Ej angivet) (Ej angivet) (Ej angivet) Ange värde Ändra # Information Användar nr. :

62 Förberedelse för användning Ändra gemensam adressbok Registrera en destination i den gemensamma adressboken. Gemensam adressbok... Adressbok som används vid sändning av e-postbilagor Sänd till PC s gem.bok... Adressbok som används för att skicka direkt till mottagarens dator FTP Gem. Adr. bok... Adressbok som används för att skicka data till en FTP-server OBS! Även nya adresser kan registreras. En webbläsare kan också användas för att göra tillägg till den gemensamma adressboken. Använd adressredigeraren för att lägga till poster i Gemensam adressbok och Sänd till PC s gem.bok. Registreringsfälten i Gemensam adressbok och Sänd till PC s gem.bok är följande. Inställning E-postadress IP-adress eller värdnamn Namn som ska visas Spara mapp Nr. Lägg till dest. Beskrivning För Sänd Skickar en grafisk bild som e-postbilaga till denna adress. För Sänd till PC: Skickar grafiska bilddata till datorn på denna adress. Konfigurera det destinationsnamn som ska visas i adressboken. För Sänd till PC: Det mappnummer som är angivet som destination. Ange med Scanner File Utility på destionationsdatorn den mapp som motsvarar detta nummer. För gruppregistrering: Lägg till den destination (i den gemensamma adressboken) som ska läggas till i gruppen. Inställningarna för FTP Gem. Adr. bok är följande. Inställning Beskrivning IP-adress eller värdnamn Grafiska bilder skickas till FTP-servern på denna adress. Namn som ska visas Konfigurera det destinationsnamn som ska visas i adressboken. Port Ange portnumret till FTP-servern (vanligen 21). Path Ange sökvägen till den mapp som du vill skicka. Exempel: Om du vill spara en ScanData-mapp i hemkatalogen, skriver du ScanData. Data sparas i hemkatalogen om du inte anger någonting. Användarnamn & Lösenord Ange det användarnamn och lösenord som ska användas för inloggning på FTP-servern. Detta visas om Skippa Behörig info input är inställd på [På]. Skippa Behörig info input Om alternativet är inställt [På], blir användaren inte ombedd att ange användarnamn och lösenord vid sändning. Om du vill ange det till [På], registrerar du Användarnamn & Lösenord. 1 Tryck på Scanner. 2-30

63 Förberedelse för användning 2 Tryck på [Redigera Adressbok]. anner funktion 08/08/ 05 14:00 Återkalla program Redigera Adressbok Sand PC TWAIN Ändra Anv. info Scan till FTP Rapport på sänd data 3 Ange den sändande användarens användarnummer och tryck på [Ange]. Stopp Användar nr. (med # tang) Radera Ange OBS! Ange det användarnummer som registrerades vid registreringen. Exempel: På skärmen som visas i proceduren på sidan 2-29 för steg 3 är användarnumret för Användare A '001'. Om ett lösenord ställdes in vid användarregistreringen ska det lösenordet nu anges. 4 Välj den gemensamma adressbok som du vill redigera. Redigera adress bok Sänd Gem. add. Välj lista för redigering Sand PC Gem. add. FTP Gem. adressbok Välj lista 5 Om du vill lägga till en destination trycker du på [Registrera ny dest.] och går till steg 6. Om du vill lägga till en grupp trycker du på [Registrera ny grupp] och går till steg 7. em.bok O X 0-9 GHI PQR YZ Destination Om du vill redigera en destination som redan finns, eller lägga till en destination est. till en grupp, trycker du på [ ] eller [ ] och väljer den destination du vill ändra. Tryck sedan på [Korrekt dest. Info] och gör ändringarna. Om du vill radera en registrerad destination trycker du på [ ] eller [ ] och väljer destination. Tryck sedan på [Radera]. User B UserGroup Upp Ner Klar Korrekt dest. Info Radera Registrera ny dest. Registrera ny grupp # av registr. 2/100 6 Registrera destination Välj inställningen som ska konfigureras med hjälp av [ ] eller [ ] och tryck på [Ändra #]. Skärmen för inställningskonfiguration visas. Gör ändringarna enligt anvisningarna på skärmen. När du är klar, sparar du destinationen genom att trycka på ["Enter" klart]. # av registreringar Regist. lista:sänd till PC adress bok Ange val IP adress eller värdnamn Namn till dispalyen Spara mapp Nr. Information (Ej angivet) (Ej angivet) (Ej angivet) Ange värde Ändra # # av r 2-31

64 Förberedelse för användning 7 Registrera grupp Tryck på [Information] och sedan på [ ] eller [ ] för att välja inställningen som ska konfigureras. Tryck sedan på [Ändra #]. Skärmen för inställningskonfiguration visas. Gör ändringarna enligt anvisningarna på skärmen. Registrera ny grupp Regist. lista:sänd till PC adress bok Ange val Namn till dispalyen Lösenord Information Destination (Ej angivet) (Ej angivet) Ange värde Ändra # # av r Tryck på [Destination] och sedan på [Lägg till dest.]. Skärmen för registrering av destination visas. Stega med [ ] eller [ ] till den destination som ska läggas till och tryck på [Lägg till dest.]. När du är klar, sparar du gruppen genom att trycka på ["Enter" klart]. Registrera ny grupp Regist. lista:sänd till PC adress bok Visa namn UserA UserB UserC Information Destination Destination Radera Lägg till dest. # av r OBS! Registrera destinationen innan du registrerar gruppen. Destinationer visas inte i listan förrän de har registrerats. Gruppregistrering är inte möjligt för Scan till FTP. Ställa in datum/tid och tidsskillnad Konfigurera nödvändiga regionala uppgifter för e-postsändning. Den tidpunkt då e-posten sändes från skannern registreras som sändningstidpunkt i e-postrubriken. Följ proceduren nedan när du ska ställa in datum, aktuell tidpunkt och tidsskillnaden i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time). 1 Tryck på System Menu/Counter (Systemmeny/räknare). 2 Tryck på [Maskin grundinst.]. System Meny / Räknare Systemmeny Kopie grundinst. Språk Jobb Redovis. Scanner grundinst. Printer grundinst. MP-fackinställ. Hårddisk Management K r Maskin grundinst. Dokument Management Registrera org. stor. Skriv ut rapport A J 3 Ange den fyrsiffriga hanteringskoden med hjälp av nummerknapparna. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. Om rätt hanteringskod har angetts, visas skärmen Maskin grundinst. 2-32

65 Förberedelse för användning OBS! Om säkerhetskortet (tillval) är installerat, är hanteringskoden 8 siffror lång. Grundinställningen är för modellen 25/25 sid/min, för modellerna 32/25 och 32/32 sid/min och för modellen 40/35 sid/min. 4 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja Tids differans och tryck sedan på [Ändra #]. System Meny / Räknare Maskin inställning Meddela (Klar) Meddela (Varning) Tyst läge Datum/Tid Tids differans På På På 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Ändra # Systemmeny Grundinställ. Meny Inställningar 5 Ställ in tidsskillnaden genom att trycka på [+] och [ ]. Tids differans Tillbaka Exempel: Stockholm - GMT-1:00, London - GMT 0:00 GMT+01:00 Systemmeny - Maskin inställning 6 Tryck på [Stäng]. Inställningarna sparas. 7 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja Datum/Tid och tryck sedan på [Ändra #]. System Meny / Räknare Maskin inställning Meddela (Klar) Meddela (Varning) Tyst läge Datum/Tid Tids differans På På På 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Ändra # Systemmeny Grundinställ. Meny Inställningar 8 Ställ in datum och tidpunkt genom att trycka på [+] och [ ]. Datum/Tid Tillbaka År.2005 Månad.7 Dag Tid.20 14:00 A P Systemmeny - Maskin inställning OBS! Ställ in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tidpunkt. Sommartid inaktiveras om du ställer in sommartid och datum/tid samtidigt. 9 Tryck på [Stäng]. Inställningarna sparas. 2-33

66 Förberedelse för användning Använda Scanner File Utility I detta avsnitt beskrivs den konfiguration som behöver göras för att du ska kunna använda funktionen Sänd till PC med hjälp av Scanner File Utility. Registrera mappar där filer ska sparas I Scanner File Utility anger du vilka mappar som ska användas för att spara skannade dokument. OBS! Följande förklaring bygger på en skrivbordslägesinstallation av Scanner File Utility. 1 Starta Scanner File Utility genom att klicka på Start-menyn och sedan på Program Scanner User Software Scanner File Utility. 2 Dubbelklicka på ikonen Scanner File Utility i aktivitetsfältet. Då öppnas startdialogrutan. 3 Klicka på Setup (Inställning). 4 Klicka på New (Ny). 2-34

67 Förberedelse för användning 5 Ange i fältet No. numret på mappen där filerna ska sparas och klicka på knappen... OBS! Ange ett värde (1 100) för mappen i fältet No. Mappnumret som du anger i fältet No. (001 i detta exempel) ska även anges i Save Number i steg 5 i Ställa in via en webbläsare på sidan Välj en mapp och klicka på OK. 7 Klicka på OK. 2-35

68 Förberedelse för användning 8 Spara-mappen är nu registrerad. Klicka på OK. 9 Klicka på OK. Ställa in via en webbläsare Registrera användare på den här maskinen med hjälp av en webbläsare. OBS! Innan du gör den här inställningen måste nätverkskonfigurationen för maskinen vara gjord. Kontakta systemadminstratören. Den här funktionen är inte tillgänglig vid skanning. Se till att skannerfunktionen inte är i gång innan du börjar konfigurera. 1 Starta Internet Explorer eller någon annan webbläsare. 2 Ange maskinens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck på Enter på tangentbordet. OBS! Administratören kan tala om vilken IP-adress du ska använda. Observera att den IP-adress som ställs in för skanningfunktionen inte är densamma som för utskriftsfunktionen. 2-36

69 Förberedelse för användning 3 Klicka på Sender List (Avsändarlista). 4 Klicka på numret i listan Sender (User) (Avsändare/användare) som ska registreras. 5 Skriv in Registration Name (Registreringsnamn), Address of Address Book installed PC (Adress till adressbok som installerats i datorn) och Save Number (Spara nummer). OBS! I rutan Address of Address Book installed PC anger du adressen till den dator där Scanner File Utility är installerad. I rutan Save Number anger du numret på den mapp för sparade filer som du angav i fältet No. i steg 5 i Registrera mappar där filer ska sparas på sidan Klicka på knappen Registration (Registrering). OBS! Du måste klicka på knappen Registration! Inställningarna sparas inte om du växlar skärm eller stänger webbläsarens fönster utan att klicka på Registration. När ovanstående inställningar är klara, kan skannade bilder skickas till användardatorer (datorer som är registrerade i listan Sender) med funktionen Sänd till PC. Om du ska sända till andra destintioner än användardatorer, registrerar du de destinationerna via en webbläsare, Address Editor eller Address Book for Scanner. 2-37

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING TASKalfa 60/80 BRUKSANVISNING Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Denna bruksanvisning gäller modellerna KM-2540 och KM-3040. I denna bruksanvisning betecknar KM-2540 modellen för 25 kopior/min och KM-3040 modellen för 30 kopior/min. Obs! Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Grundläggande skrivarfunktioner

Grundläggande skrivarfunktioner Sida 1 av 44 Grundläggande skrivarfunktioner Lämpligt papper Föreskrifter för papper Utskriftsområde Fylla på och mata ut papper Fylla på papper i papperslådan Fylla på papper med anpassad storlek Fylla

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

FS-C8100DN. Bruksanvisning

FS-C8100DN. Bruksanvisning FS-C8100DN Bruksanvisning Innehåll 1 Maskindelar... 1-1 Komponenterna framtill på skrivaren... 1-2 Komponenterna till vänster på skrivaren... 1-2 Komponenterna till höger på skrivaren... 1-3 Interna komponenter...

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Kopieringsguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DEN HÄR HANDBEN.................... 4 MANUALER SOM MEDFÖLJER MASKINEN.... 5 ANVÄNDA MASKINEN SOM KOPIATOR GRUNDLÄGGANDE SKÄRM FÖR

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Utförliga specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour med automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original samt tvåmagasinsmodul som tillval. UTMATNINGSHASTIGHET CopyCentre TM C32 digital

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Kopieringshandbok SVENSKA

Kopieringshandbok SVENSKA Kopieringshandbok Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA ir206j Kopieringshandbok Handböckerna till enheten

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 4. Inloggning och utloggning på maskin

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Lasermultifunkt ionsskrivare

Lasermultifunkt ionsskrivare Lasermultifunkt ionsskrivare Snabbguide Kopiera Göra en snabbkopia 3 Från skrivarens kontrollpanel, tryck på. 4 Om du har lagt dokumentet på skannerglaset trycker du på Finish the Job (Avsluta jobbet)

Läs mer

Försäkran av överensstämmelse

Försäkran av överensstämmelse Inledning Inledning Tack för att du valt att köpa MPrint MW-140BT (hädanefter kallad skrivaren ). Denna svartvita, termiska, bärbara skrivare är mycket lätt att ta med sig och kan anslutas till en Pocket

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer