användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara"

Transkript

1 användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

2 Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc E. 151 st Street, Olathe, Kansas USA Tel. 913/ eller 800/ Fax. 913/ Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (i Storbritannien) Fax. +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. 886/ Fax. 886/ Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Garmin, BlueChart, MapSource, och ique är registrerade varumärken och Que är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Google Earth är ett varumärke som tillhör Google Inc. Denna svenska version av den engelska användarhandboken för MapSource (Garmin artikelnummer , revision E) tillhandahålls av informationsskäl. Läs, vid behov, den senaste revisionen av den engelska handboken avseende information om användningen av MapSource. juni 2008 Artikelnummer Rev. C Tryckt i Taiwan

3 Inledning > Innehåll Inledning...ii Serienummer... ii Kontakta Garmin... ii Information om kartdata... ii Installera MapSource...1 Låsa upp kartor...1 Upplåsningskoder och kupongkoder... 1 Visa upplåsningskoder... 3 Hämta upplåsningskoder... 4 Registrera din produkt... 4 Ändra eller ta bort MapSource...5 Reparera MapSource... 5 Modifiera täckningsområden... 5 Ta bort MapSource... 6 Ansluta GPS-enheten till en dator...6 Använda MapSource...8 Delar av MapSource...8 Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet...9 Välja kartor... 9 Lägga till kartor från flera MapSource-produkter...11 Överföra MapSource-data...12 ique -användare Skicka data till GPS-enheten Ta emot data från GPS-enheten Skapa och redigera waypoints...16 Skapa waypoints Redigera waypoints Söka efter platser...17 Söka efter närmaste platser och senast hittade platser Skapa och redigera rutter...19 Skapa rutter Redigera rutter Spår...21 Visa spår Filtrera spår Anpassa MapSource...22 Om Google Earth...22 Varningar och försiktighetsuppmaningar...23 Index...24 Om du vill ha ytterligare instruktioner vid användning av MapSource klickar du på Hjälp > Hjälp för MapSource eller trycker på F1 på tangentbordet för att öppna de detaljerade hjälpfilerna för MapSource. i

4 Inledning > Produktregistrering Inledning Tack för att du valde Garmin MapSource det kompletta verktyget för hantering av din Garmin GPS-enhet. MapSource tillhandahåller geografisk data som du kan visa på datorn eller läsa in i GPS-enheten. Den här handboken har tagits fram för att hjälpa dig att komma igång. Detaljerad information om användning av MapSource finns i hjälpsystemet. Serienummer Använd det här utrymmet till att registrera serienumret (8- siffrigt nummer på lådans baksida) i händelse av att MapSourceprogramvaran tappas bort, stjäls eller kräver service. Förvara inköpskvittot på ett säkert ställe eller förvara en fotokopia av det i handboken. Serienummer: Kontakta Garmin Kontakta Garmin om du har frågor eller om du stöter på problem vid användning av MapSource. I USA kontaktar du Garmin Product Support på telefonnummer 913/ eller 800/ , måndag-fredag, Central Time; eller via webbsidan I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utanför Storbritannien) eller på (inom Storbritannien). Information om kartdata Ett av Garmins mål är att tillhandahålla den mest kompletta och exakta kartografi som är tillgänglig för oss till våra kunder till en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av privata datakällor och datakällor från myndigheter som vi identifierar i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för konsumenten. Så gott som alla datakällor innehåller en del felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och exakt kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt dyr. Om datakällan saknar ett kännetecken eller om ett objekt är fel placerat eller felidentifierat kommer det att vara felidentifierat eller saknas även i Garmins kartografiprodukt. Varje MapSource-produkt har styrkor och svagheter och alla lämpar sig inte för alla ändamål. Tänk på det när du använder och gläder dig åt fördelarna som kartografi ger. Garmin uppmuntrar dig att rapportera eventuella fel du hittar i våra elektroniska kartor genom att fylla i vårt felrapporteringsformulär som finns under kartografidelen på vår webbplats: ii

5 Installera MapSource > Låsa upp kartor Installera MapSource Låsa upp kartor Vissa MapSource-produkter måste låsas upp innan du kan använda detaljerade kartdata. Om produkten behöver låsas upp hittar du ett papper i produktlådan med en upplåsningskod eller en kupongkod. Första gången du kör MapSource med låsta kartor installerade visas dialogrutan Låsta kartor identifierades där du uppmanas låsa upp kartorna. Du kan även låsa upp kartorna från MapSource-programvaran. Klicka på Hjälpprogram > Hantera kartprodukter. Upplåsningskoder och kupongkoder En upplåsningskod består av 25 tecken och är tryckt på ett gult pappersark eller på produktförpackningen. Den låser upp alla kartor som är knutna till din MapSource-produkt. På det gula papperet finns också ett serienummer och en 7-siffrig registreringskod. Upplåsningskoder finns på Garmin-enheter som också är utrustade med kartprogramvara. Om du vill låsa upp produkten med en 25 tecken lång upplåsningskod läser du sidan 2. En kupongkod består av 8 tecken och är tryckt på upplåsningscertifikatet. Den låser upp en kartregion i MapSource-produkten. Kupongkoder följer med programvara som inte har förpackats med en Garminenhet. Om du vill låsa upp produkten med en 8 tecken lång kupongkod läser du sidan 2. OBS! Förvara upplåsningskoden eller kupongkoden på ett säkert ställe. Du kan behöva informationen om du installerar om MapSource. Garmin kan inte ersätta eller byta upplåsningskoder för MapSource.

6 Installera MapSource > Låsa upp kartor Så här låser du upp produkten med en 25 tecken lång upplåsningskod: 1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram > Hantera kartprodukter. 2. Välj fliken Lås upp regioner och klicka på Lägg till. Så här låser du upp produkten med en 8 tecken lång kupongkod: OBS! Du behöver en Internet-anslutning för följande procedur. 1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram > Hantera kartprodukter. 2. Välj en kartprodukt i listan och klicka på Lås upp online. Sidan för upplåsning av kartor visas i din webbläsare. Fliken Lås upp regioner 3. Ange din upplåsningskod med 25 tecken och sedan en kommentar om så önskas. Klicka på OK. Lås upp online 3. Om Garmin Communicator-insticksprogrammet inte är installerat på din dator följer du anvisningarna på sidan för upplåsning av kartor och installerar Garmin Communicatorinsticksprogrammet.

7 Installera MapSource > Låsa upp kartor 4. Anslut GPS-enheten till datorn. Mer information finns på sidan 6, eller i användarhandboken till din GPS-enhet. 5. Klicka på Sök enheter. Välj din enhet i listrutan om det behövs. Enhetens enhets-id visas i fältet Enhets-ID. 6. Ange serienumret som finns på din enhet. 7. Ange den 8 tecken långa kupongkoden som finns på ditt upplåsningscertifikat. Klicka på Lås upp karta. Du kan nu stänga kartprodukthanteraren och använda MapSource. Visa upplåsningskoder Om du behöver visa din upplåsningskod kan du göra det med hjälp av kartprodukthanteraren. Så här visar du installerade upplåsningskoder: 1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram > Hantera kartprodukter. 2. Välj fliken Lås upp regioner. 3. I kartprodukthanteraren visas en lista över alla installerade MapSource-produkter. Om du vill visa upplåsningskoden för en produkt markerar du produkten och klickar sedan på Egenskaper. Om du vill ta bort en upplåsningskod för en produkt markerar du produkten och klickar på Ta bort.

8 Installera MapSource > Låsa upp kartor Hämta upplåsningskoder Du kan hämta upplåsningskoder från Garmin genom att ange enhets-id och serienumret för din enhet. OBS! Du behöver en Internet-anslutning för följande procedur. 1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram > Hantera kartprodukter. 2. Välj en kartprodukt i listan och klicka på Lås upp online. 3. Om Garmin Communicator-insticksprogrammet inte är installerat på din dator följer du anvisningarna på sidan för upplåsning av kartor och installerar Garmin Communicatorinsticksprogrammet. 4. Anslut GPS-enheten till datorn. Mer information finns på sidan 6, eller i användarhandboken till din GPS-enhet. 5. Klicka på Sök enheter. Välj din enhet i listrutan om det behövs. Enhetens enhets-id visas i fältet Enhets-ID. 6. Ange serienumret som finns på din enhet. 7. Klicka på Hämta upplåsningar. Dina upplåsningskoder återställs i MapSource. Registrera din produkt Om du inte redan har registrerat produkten med hjälp av UnlockWizard, kan du registrera den på Garmins webbplats på Vi rekommenderar starkt att du registrerar MapSourceprodukten för att få viktiga fördelar: Det går att meddela dig om produktuppdateringar i den takt de sker. Du har ett inköpsbevis i Garmins arkiv i händelse av att produkten kräver service. Du har tillgång till uppdateringar av avbildningsdata till reducerade priser.

9 Installera MapSource > Låsa upp kartor Ändra eller ta bort MapSource Du kan reparera MapSource om programmet skadas. För vissa MapSource-produkter kan du modifiera området för regional täckning. Du kan också ta bort alla MapSource-produkter från datorn. Reparera MapSource För vissa MapSource-produkter kan du reparera MapSource om programmet skadas. Om alternativet inte är tillgängligt kan du avinstallera och ominstallera produkten. Obs! Du behöver MapSourceinstallationsskivorna för att reparera MapSource. Så här reparerar du MapSource: 1. Sätt in MapSource-installationsskivan i datorns skivenhet. Installationsguiden startas. Klicka på Nästa. 2. Välj Reparera och klicka på Nästa. 3. Följ instruktionerna för att reparera MapSource. Modifiera täckningsområden Vissa detaljerade kartprodukter i MapSource ger dig möjlighet att modifiera regionala täckningsområden. Om din MapSource-produkt så tillåter visas alternativet Modifiera när du öppnar installationsguiden för MapSource. Obs! Du behöver MapSourceinstallationsskivorna för att modifiera MapSource. Så här lägger du till eller tar bort specifika täckningsområden: 1. Sätt in MapSource-installationsskivan i datorns skivenhet. Installationsguiden startas. Klicka på Nästa. 2. Välj Modifiera och klicka på Nästa. 3. Välj de områden du vill lägga till eller ta bort. Klicka på Nästa. 4. Följ instruktionerna för att modifiera MapSource.

10 Installera MapSource > Ändra eller ta bort MapSource Ta bort MapSource Du kan ta bort MapSource-produkter från datorn utan att använda MapSource-installationsskivorna. Så här tar du bort MapSource: 1. Klicka på knappen Start. Välj sedan Inställningar > Kontrollpanel. 2. På kontrollpanelsidan väljer du Lägg till/ta bort program. 3. Markera MapSource och klicka på Ändra/ta bort. 4. Följ instruktionerna för att ta bort MapSource. ELLER 1. Klicka på knappen Start. Välj sedan Program > MapSource > Installationsguide för MapSource-produkt (om den är aktiverad). 2. Klicka på Nästa. 3. Välj Ta bort. Ansluta GPS-enheten till en dator Installera MapSource-programvaran eller kör installationsskivan för produkten innan du ansluter GPS-enheten till datorn. Om MapSource-produkten levererades med en installationsguide följer du instruktionerna för att ta reda på hur och när du ansluter GPS-enheten till datorn. Du hittar även denna information i GPS-enhetens användarhandbok. Så här ansluter du GPS-enheten till datorn: 1. Om GPS-enheten levererades med en PCgränssnittskabel ansluter du GPS-enheten till en seriell kommunikationsport på datorn (se illustrationen nedan). Seriell kommunikationsport Obs! Om du vill ta bort MapSource helt och hållet måste du ta bort mappen C:\Garmin\USB_ Drivers från datorn.

11 Installera MapSource > Ändra eller ta bort MapSource Om GPS-enheten levererades tillsammans med en USB-datakabel ansluter du GPS-enheten till en ledig USB-dataport. USB-dataport 2. Verifiera att GPS-enheten är påslagen och att det seriella dataformatet är inställt på Garmin om så är möjligt. Så här verifierar du att anslutningen till datorn är korrekt: 1. I MapSource klickar du på Hjälpprogram > Hämta enhets-id. 2. Verifiera att GPS-enhetens namn visas i fältet Enhet. Om det inte visas kanske GPS-enheten inte är rätt ansluten. Kontrollera att enheten är påslagen, kontrollera anslutningen och klicka sedan på Sök efter enhet.

12 Använda MapSource > Delar av MapSource Använda MapSource Delar av MapSource Fönstret MapSource innehåller fem huvuddelar: (1) verktygsfält, (2) dataflikar, (3) delningslist, (4) grafisk karta, (5) MiniMap och (6) statusfält

13 Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet Du kan ladda kartor till din Garmin GPS med tre enkla steg: Anslut Garmin GPS-enheten till datorn. Välj de kartor du vill skicka till GPS-enheten. Överför kartorna till GPS-enheten. Hjälp om hur du ansluter GPS-enheten till datorn finns på sidan 8 eller i GPS-enhetens användarhandbok. Information om att välja kartor och skicka dem till GPS-enheten finns i följande två avsnitt, Välja kartor och Överföra MapSource-data. Du kanske också kan se en självstudiekurs i att välja och skicka kartor på MapSource-installationsskivan. Självstudiekursen är tillgänglig online på mapsourcetutorial.html. Obs! Det går inte att använda detaljerade kartor i alla Garmin GPS-enheter. I GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om kompatibilitet. Välja kartor Använd verktyget Karta för att välja de kartregioner som du vill skicka till GPS-enheten. Obs! Om du vill välja kartregioner måste du låsa upp MapSource-produkten. Mer information finns på sidan 1. Så här väljer du kartregioner: 1. Zooma till ett lämpligt avstånd på zoomskalan (vanligtvis km). 2. Klicka på verktyget Karta eller klicka på Verktyg > Karta. För musen över den grafiska kartan. Kartregioner förses med gula konturer när du för musen över dem. Kartregionens namn och storlek visas i statusfältet. 3. Klicka på den kartregion du vill läsa in. Om du vill välja flera kartregioner samtidigt klickar du och drar musen över de områden du vill läsa in. De valda kartregionerna skuggas med rosa färg.

14 Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet Namn på kartregioner. Valda kartregioner visas med rosa skuggning. BlueChart -kartregioner visas med rosa konturer. 4. Om du vill avmarkera en kartregion klickar du på ett skuggat, rosa område på den grafiska kartan. Om du vill avmarkera flera kartregioner håller du nere tangenten Ctrl medan du klickar och drar tvärs över de kartregioner du vill avmarkera. De valda kartregionerna kallas en kartuppsättning och finns med på kartfliken. Klicka på fliken Kartor om du vill se namn och storlek på de valda kartregionerna. Kontrollera hur mycket minne för datalagring GPSenheten har. Sedan tittar du på kartfliken för att ta reda på hur mycket minne kartuppsättningen kräver. Om kartuppsättningen är för stor avmarkerar du några kartregioner. Minne som krävs för att lagra kartuppsättningen. Klicka här för att byta namn på kartuppsättningen. Fliken Kartor Obs! Om GPS-enheten har stöd för automatiska rutter markerar du kryssrutan Ta med ruttberäkningsdata (finns längst ner på kartfliken). Du kan skapa en rutt i MapSource och sedan markera alla kartregioner som omger rutten. Du kan även markera kartor runt waypoints eller spår. Mer information om att skapa rutter finns på sidan

15 Använda MapSource > Ladda kartor till din Garmin GPS-enhet Så här markerar du kartor runt waypoints, rutter eller spår: Högerklicka på en rutt, waypoint eller ett spår på dess dataflik och klicka på Välj kartor runt rutt (waypoint/spår) på snabbmenyn. Obs! För vissa MapSource-produkter säljs områdeskartor separat. Du kan bara välja kartor om du har köpt dem och installerat dem i datorn. Lägga till kartor från flera MapSourceprodukter Om du har köpt och låst upp flera MapSourceprodukter kan du lägga till kartor från mer än en MapSource-produkt till en kartuppsättning. Du kan bara se data från en produkt på GPS-enheten om kartorna överlappar varandra. Kartorna är inte genomskinliga i enheten och går inte att kombinera. Om två kartor från olika MapSource-produkter överlappar varandra i GPS-enheten måste du stänga av den överlappande kartan för att kunna se den karta som befinner sig under den. I GPS-enhetens användarhandbok finns uppgifter om hur du slår på och stänger av MapSource-kartor. Om du till exempel väljer både topografiska data samt City Navigator-data för samma geografiska område kommer du inte att se en kombination av topografiska data och vägdata. Du kan bara se data från City Navigator-datauppsättningen. Om du vill se topografiska data kan du dölja City Navigator-data i GPS-enheten.

16 Använda MapSource > Överföra MapSource-data Överföra MapSource-data Du kan skicka kartuppsättningar, waypoints, rutter och spår till GPS-enheten eller lagringskort och du kan ta emot data från GPS-enheten eller lagringskort. Du kan använda en av följande metoder för att överföra data till eller från GPS-enheten (i GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om vilka dataöverförings-alternativ som är tillgängliga): Seriell eller USB-kabel USB-kortsprogrammerare eller USBkortsprogrammerare RoHS (USB 2.0) du kan använda denna metod om ett Garmin-datakort används i GPS-enheten (ej förprogrammerat). USB-kortsprogrammerare RoHS fungerar med Windows 2000 eller nyare. Compact Flash- (CF) eller Secure Digitalkortläsare (SD) Om du använder ett CF, SD-, micro SD-, eller transflash-kort kan du köpa en kortläsare från tredje part som du kan överföra data med. I en del fall kan du inte överföra waypoints, rutter eller spår med en kortläsare. Varje gång du överför kartor till ett datakort raderar du samtliga data som finns på kortet och ersätter dem med nya data. Om kartor finns lagrade på ett datakort och du överför waypoints, rutter eller spår raderas emellertid inte kartorna på kortet. Du kan överföra waypoints, rutter och spår från ett datakort till GPS-enhetens internminne för att förhindra att de raderas från datakortet. Det går inte att spara kartor från ett datakort i GPS-enhetens internminne. Obs! Alla enheter kan inte hantera waypoints, rutter eller spår från ett datakort. I GPSenhetens användarhandbok finns uppgifter om kompatibilitet. ique -användare Om du vill överföra data till och från en ique kanske du behöver synkronisera med persondatorn. Du kanske inte kan skicka eller ta emot alla datatyper till/från ique. Mer information finns i användarhandboken till ique. 12

17 Använda MapSource > Överföra MapSource-data BlueChart-, Fishing Hot Spots- och LakeMaster-datakort Förprogrammerade BlueChart-, BlueChart g2-, Inland Lakes-, Fishing HotSpots-, Recreational Lakes with Fishing HotSpots- och LakeMaster-minneskort bör inte användas i USB-programmeraren eller i GPS-enheten för att spara MapSource-kartor förinladdade data går förlorade. Ta bort det förprogrammerade datakortet ur GPS-enheten innan du överför kartor. MapSource varnar dig om det finns risk för att du raderar data. Om du skriver över förinladdad data kommer Garmin inte att läsa tillbaka eller återställa den. Läsa tillbaka POI-databasen Om din GPS-enhet innehåller en förinläst/ förprogrammerad sevärdhetsdatabas (POI) kommer du att se en varning om radering av förinlästa data innan du sparar MapSource-kartor. Varningen hänför sig inte till enhetens baskarta. Du kan återställa förinlästa data i GPS-enheten genom att ladda ner dem från Garmins webbplats. Så här läser du tillbaka sevärdheter: 1. Gå till 2. Välj Support > Updates & Downloads. 3. Klicka på Additional Software. 4. Klicka på GPS-enhetens namn. 5. Under Unit Software klickar du på Download. 6. Klicka för att acceptera villkoren i programlicensavtalet. 7. Under Download Preloaded POI Database klickar du på Download. Eventuella MapSource-kartor i GPS-enheten raderas och ersätts av POI-databasen.

18 Använda MapSource > Överföra MapSource-data Skicka data till GPS-enheten Om GPS-enheten har ett lagringskort kontrollerar du att kortet är insatt i enheten på rätt sätt. Anslut GPS-enheten till datorn och ställ in enhetens dataöverföringsläge på Garmin om så är tillämpligt (instruktioner finns i enhetens användarhandbok). Du kan skicka kartor, waypoints, rutter eller spår till GPS-enheten. Obs! MapSource överför alla data på en dataflik till GPS-enheten varje gång du överför data. Så här skickar du data till en GPS-enhet eller kortläsare: 1. Kontrollera att de data som du vill skicka visas i motsvarande dataflikar på vänster sida i MapSource-fönstret. 2. Klicka på Skicka till enhet eller på Överför > Skicka till enhet.namnet på GPSenheten eller kortläsaren bör visas automatiskt på enhetsmenyn. Om så ej är fallet klickar du på Sök efter enhet. Om du använder en USBkortsprogrammerare visas USBkortsprogrammerare i fältet Enhet. Om du använder en CF- eller SD-kortläsare väljer du rätt enhetsbokstav i fältet Enhet. Välj t.ex. Flyttbar disk (E:). Om du skickar data till en ique eller cf Que väljer du var du vill spara data under Kartlagringsplats. Välj rätt användarnamn på fälten Enhet om så krävs. 3. Under Vad som skickas markerar du rutorna bredvid alla datatyper som skall skickas. 4. Klicka på Skicka. MapSource börjar skicka data till GPS-enheten eller kortläsaren. När dataöverföringen har påbörjats kan du markera rutan bredvid Stäng av GPS-enheten efter överföring, om en sådan är tillgänglig. 5. Om du använder en ique eller cf Que synkroniserar du med persondatorn vid behov så att enheten tar emot data. 14

19 Använda MapSource > Överföra MapSource-data Ta emot data från GPS-enheten Om GPS-enheten har ett lagringskort kontrollerar du att kortet är insatt i enheten på rätt sätt. Anslut GPS-enheten eller kortläsaren till datorn och ställ in enhetens dataöverföringsläge på Garmin om så är tillämpligt (instruktioner finns i enhetens användarhandbok). Du kan ta bort kartor, waypoints, rutter och spår från GPS-enheten. Så här tar du emot data från en GPS-enhet eller kortläsare: 1. Om du använder en ique synkroniserar du vid behov med persondatorn så att du kan skicka information till MapSource. 2. Klicka på Ta emot från enhet eller klicka på Överför > Ta emot från enhet. Namnet på GPS-enheten eller kortläsaren bör visas automatiskt på enhetsmenyn. Om så ej är fallet klickar du på Sök efter enhet. Om du använder en USBkortsprogrammerare visas USBkortsprogrammerare i fältet Enhet. Om du använder en CF- eller SDkortläsare väljer du rätt enhetsbokstav i fältet Enhet. Välj t.ex. Flyttbar disk (E:). Om du använder en ique väljer du rätt användarnamn i fältet Enhet. 3. Under Vad som tas emot markerar du rutorna bredvid de datatyper som du vill ta emot. 4. Klicka på Ta emot. MapSource börjar ta emot data från GPS-enheten eller kortläsaren. Dessa data visas på respektive flik på fönstrets vänstra sida.

20 Använda MapSource > Skapa och redigera waypoints Skapa och redigera waypoints En waypoint är en punkt på den grafiska kartan som du lagrar i minnet. Waypoints kallas också för Mina platser eller Favoriter på en del GPS-enheter. Det är enkelt att skapa waypoints i MapSource och sedan överföra dem till GPS-enheten. Du kan även läsa in waypoints från GPS-enheten i MapSource och sedan redigera dem. Fler uppgifter om att skicka och ta emot information från GPS-enheten finns på sidan 13. Skapa waypoints När du skapar en waypoint tilldelar MapSource automatiskt ett namn till den, baserat på dess plats. Om du skapar en waypoint på ett befintligt kartkännetecken baserar MapSource waypointnamnet på kännetecknet. Om du skapar en waypoint på en öppen plats tilldelar MapSource ett nummer till denna waypoint. Varje skapad waypoint visas på fliken Waypoints på fönstrets vänstra sida. Så här skapar du en waypoint: 1. Klicka på verktyget Waypoint eller klicka på Verktyg > Waypoint. 2. Leta rätt på platsen och klicka var som helst på den grafiska kartan för att skapa en waypoint precis på den punkten. Om du vill skapa en waypoint i mitten av den grafiska kartan trycker du på Ctrl + W på tangentbordet. Dialogrutan Egenskaper för Waypoint visas. Dialogrutan Egenskaper för Waypoint 3. Ändra waypointegenskaperna enligt behov. Klicka på Mer detaljer om du vill se alla tillgängliga waypointegenskaper. 4. Klicka på OK om du vill spara en waypoint. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att skapa en waypoint. 16

21 Redigera waypoints Du kan redigera egenskaper för en waypoint genom att öppna Egenskaper för Waypoint på ett av följande sätt: Dubbelklicka på ett waypointnamn på fliken Waypoints. Klicka på verktyget Markering. Dubbelklicka sedan på en waypoint på den grafiska kartan. Högerklicka på en waypoint på fliken Waypoints eller på den grafiska kartan. Välj sedan Egenskaper för Waypoint. Söka efter platser Använda MapSource > Söka efter platser I MapSource klickar du på knappen Sök för att öppna dialogrutan Sök efter platser där det är enkelt att hitta städer, sevärdheter (till exempel restauranger, parker och butiker) adresser, korsningar eller waypoints. Du måste låsa upp kartorna för att få flest möjliga sökalternativ i MapSource-produkten. Läs Låsa upp kartor, sidan 1. När du anger platser att söka efter i dialogrutan Sök efter platser använder MapSource en lista som fylls i automatiskt för att ge förslag. Om du till exempel anger namnet på en stad visas en lista över städer som stämmer överens med de bokstäver du skriver in. Du kan markera staden direkt på den automatiskt ifyllda listan eller skriva in hela namnet på staden. Obs! Om platsen du söker efter inte visas i den automatiskt ifyllda listan kommer MapSource inte att tillåta att du fortsätter skriva. Kontrollera att stavningen är korrekt.

22 Använda MapSource > Söka efter platser Dialogrutan Sök efter platser Så här söker du efter en plats: 1. Klicka på Sök efter platser eller klicka på Visa > Sök efter platser. 2. Klicka på en av följande flikar: Stad, Kännetecken, Adress eller Korsning. 3. Börja skriva in eller markera sökkriterier. 4. Klicka på Sök för att visa motsvarigheter på platslistan. Om du ser meddelandet Inga objekt hittades kan du försöka använda mer allmänna sökkriterier. 5. Klicka för att markera rätt plats på listan. Platsen visas på den grafiska kartan. 6. Klicka på Skapa waypoint om du vill spara platsen som en waypoint. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Sök efter platser. Klicka på Avbryt för att stänga och återgå till den del av kartan som du tittade på tidigare. Söka efter närmaste platser och senast hittade platser I MapSource klickar du på knappen Sök efter närmaste platser för att öppna dialogrutan Sök efter närmaste platser där du kan söka efter kartkännetecken och andra platser i närheten av en viss plats på den grafiska kartan. Du kan söka efter platser nära en waypoint, vilken kartplats som helst eller nära mitten av den grafiska kartan (standard). Klicka på knappen Senast hittade platser för att öppna dialogrutan Senast hittade platser där du kan se en lista över platser som du nyss har sökt efter. 18

23 Skapa och redigera rutter Rutter visar hur du tar dig från en plats till en annan. Beroende på MapSource-produkt kan du skapa en direktrutt (en rutt med rak linje) eller en automatisk rutt (vägrutt). Skapa rutter Du kan skapa och ändra rutter i MapSource genom att använda dialogrutan Egenskaper för rutt, verktyget Rutt eller fliken Waypoints. En rutt kan innehålla flera punkter - varje punkt kallas ett delmål. Obs! I vissa MapSource-produkter går det inte att skapa en automatisk rutt. Du måste använda en MapSource-produkt med ruttfunktion för att MapScource skall kunna beräkna en automatisk rutt. Använda MapSource > Skapa och redigera rutter Så här skapar du en rutt med hjälp av dialogrutan Egenskaper för rutt: 1. Tryck på Ctrl + R eller klicka på Redigera > Ny rutt för att öppna dialogrutan Egenskaper för rutt. 2. Om du vill lägga till en stad, sevärdhet, adress eller korsning klickar du på knappen Sök efter platser i dialogrutan. 3 Om du har skapat waypoints tidigare och vill lägga till dem i rutten klickar du på Infoga waypoint. Markera önskad waypoint på listan som visas. Om du vill markera flera waypoints trycker du på tangenten Ctrl eller Shift medan du klickar på flera waypoints. Klicka sedan på OK. 4. Upprepa steg 2 3 tills du har lagt till alla punkter till rutten. Varje punkt som du lägger till visas i ordningsföljd från den första till den sista på fliken Delmål. 5. Om du vill ändra ordningsföljd för punkterna på listan markerar du en punkt och klickar på pilarna för att flytta punkten uppåt eller nedåt på listan. Om du vill ändra ordningsföljd för punkterna så att de visas från den sista till den första klickar du på Omvänd riktning.

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

GPSMAP 78-serien. användarhandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc

GPSMAP 78-serien. användarhandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc GPSMAP 78-serien användarhandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,

Läs mer

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Oktober Användarhandbok 2011 för nüvi 2405/2505-serien 190-01355-39_0A Tryck i Taiwan

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning till MioMore Desktop Innehåll Välkommen...4 Vad är MioMore Desktop?...5 Hur installerar jag MioMore Desktop på datorn?...6 MioMore Desktop meny...8 Allmänna inställningar...9

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer