EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid"

Transkript

1 nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc.

2 cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %% B G ro %L v r ö (P r G2 d ch a u: :% %o % l ol L vr V d r B aln g vr %r vc n ay f%p Lo g n%o 1fi 1o o (P r G1 d ch a :% % u a :% pp ool a u: P u: %P PR rov %C V d C G LL Go a od% %d lv ar r d d % cc pro c n1n vo la dur g r% c o g l y%o f%go od p ar F o c %Co n% % b rp u ap % ora pload pro % % v d% r ch R B p % r al or%fo ad co nc r% la o 1o % n Rf u F nd%& R %C %P c Y lla 1o n XL Pro du vc lv d %r % ar d%a %d c n l% gr o a1 r % R :4 BU % C :% H W % FL V vc d oo ap pro v :6 V FL B C H d%o f%d ay %fi l n Pr 3 R B fun F d%& % %C c % lla G 1o n U u% %r vc ov %u Cu l c :5 yo G n ( c ( o r n cc g a ag dn g %o f%ap plc a1 n vo c Cu Pr o r Cr a (R % a l po rary % cc % cco n un % %p % G o ual %co nfi r a1 a a r%o o % uc % % 3 vc C4 od Cr d p cc % n Go J Car d%( w h % nö %10, 00 0%l % UC 7.6 :& :&7.5 lar% 4. G %u od o ar l% ua C4 Cu o r %( rd B Ca %( W 7 5% c B Pro la u% Cr d gn % al b gn.4 %P C rd ua l%p rvc ro R%q c % u u P l c lf% L r% n% of% o d %h na o l% gnc rc a hv :&7 ac o nl Y CL pau Po b r %w l% a bh o% c1 o p % PP & C.2 J nc1 %Fu o r BL n Po ll%u % C% rv nö c% U y nfo fo r ru al r ap na rn or plc ly a a w L v fo a F pa ra. C r C y o no Bac n n. ac a o Pl C bl o p a r o d p nl n. roc l rv o c c r P w la pro h c old PL 2 yo ur u ap HL plc w a hl U pro nfo c run a yo ly ur w ap a Bac plc r Y a no o a bl nl n o U p nfo CR o a roc ru o ppro na r h v yo ly nc u w RV ap r a C plc l h r pp n a lc CL ap C ao pro l a d pl c n c o wh. W a r l n o o nd w r l uld o op u y n n n p l o a roc ap K pl p ga? n% by% r gu U L& 2. %R po / n %w L h% %U pd a %( ncl % 3. U al% o% r ch n 1fi 1o n J 5. %C cc r a% n %d 1. Cr 6.%R a % %r ur B P n B yp PL f of of C ua u d n l g f la a d o n 1fy n of p %w h ply %R ua fo r l p K%l r ro c Co r a ch n v d% %a ba prod ccp u pla x c 9. Pro n vo c Pa %(n y n %( n F%g nr a or P n Ba l% ua L& al% o% U r ch C 5 C 2,30 fr F 78 0 a R o ffc K o a v n o u lc al: 24 f r Ba B d r y a c l co r h : : 2 o n: 13 4,6 o nl h 68 5% h nop ly co K l or : c P Cr d %cr L a (5,3 n n 00 cr % a dd (5,3 al %C 00 %(C o ( uo n( L% a B r a F n c ( %G a c1 % pro v d nd n% ap r r% v ry %14 h %r y%o al Rf F B und %P F %&%C % Y P c U Y lla?%( 1o n d of% o1fi pay 1 %fi % l C 1 C * L fr P oal: aw a h 5 n o od 30 o n o o f 0 v r f p pa K X urc Pr 20 y ha n : : a l n Vr of% fi ap 1 pro va % l fo cc r%a n l % C pay ra1 n %o %fi f% l FL cc n l% n1 ng% or y % h gn ragy cludd h proc flow. h flow dcrb h payn proc, d cnc wh bu rul d chnl rqurn. h flow wa ud a nubr of rnal worhop o rccl d o cra accpc wh rnal aholdr. of% ar cr r ch n of% ar cr r ch n Cr no d gnal % % ap proc rvc o% plc % a1 %h o% % Cr no d gnal % % ap proc rvc o% plc % a1 %h o% % 7.3 :& :&7 :7.1 :7 Ba c Y Cr d p rv n c % R n al r: x : Cr d l cu ry no p: : c cu Ch hav o c% %a% r%a f% r lra H & :r d V d y% H V al w wh ho u n rp LV ar n cc od of pa o a 27 l : n ( x %r Pr vc 3 C4 nn 00 r ua cr l f K d l rd fo r fr x 0 :2 UC % nö lc1 6 Pro fo n% L or r n a c1 c %av % ala n bl r /c %fo o r%r a l r du P W PL C F lc H Q o n lp & a a l l n & fo r 24 Y a rd o U n H fo r P 12 a FR Cu o CU r %pu rch a R % d c L % :2 L o awn a l: 53 ov 00 r :- X2 L C n y P L n % h Ca rd : : l a a R 8 u F : 0 5,3 o ffc K/ 00 a v al K lc K o n h (cl o r : V fc u P r : p 5 d f ay : : 1,3,6 K w r: 68 % Fr h 10 b K a,0 r b :3 P Y R o Cr d ch o rn n c or rc ng ard or % g P r F% & G Car Co nr d% nd a 1 o ffc r 1v % r 10,0 00 %+%5 p pro,3 00 v %+%5 d%( % C4 n o n F R r ZP dr na Y&, C ; La R y -,C na C al: ob nr lc y : l Ph cu Ch o c % ac r f% app 1v %hav % H & l1 % V H V f%y ra a r ply r: %a n lra %fo b d r%a %r r%r y%hav : d % %Clc a% b %for% r%c n ard fo al,% of y : d y co plo nu Cr UC% d nö %co % r g p Pro pro c val ual ( % 18 % n 9% %( c l V d änlg PR n C C ö d a röj c n v G l ar P d PL C v pro c ar C Kr u b 0 l d hö Ö 20-2 f v C Va pp 32 nu rv r rd d 32 U c ag 3 r: ar r: av a d a 9-1 ln vå 8 r g. B Cr no d gnal % % ap proc rvc o% plc % a1 %h o% % a plo,% p :2.1 o P L Y r Fo r y%ad lv r && Co &C nu r r pp & Cr v C ro d v o n d a cr r r c v d c Cr h c d Ca rd :x % ff c a, % op da y co 60 n Pl R wn 00 U C %r vc 53 :- P G W h ov r 8 r Pu X2 ff :- : c / b 0 v o ba n r h a cr r d 24 l : 24 n 13,6 h 68 5% h o co K a a l co l n of 27 La n 14 r Pr ch c al %of% % p n rodu % c a r &&& &&& %%%P R L C & %F L L W % & GR P PL % %V C R &P R %23 C % %2 R L :1 01 & 1 F b P cc o G R un lc 1.5 ula R lcu la R R( RC PR R C &CU L n % & R vc n Cal al cu n la1 % %r FL FC Y &P R C CK F Pro r PP du ch C c % % a ab d% a B && & nrcard

3 nrcard o xapl of h payn proc dalogu.

4 PrcRunnr h challng wa o dgn d dvlop of wdn' b prc copar appl for ndrod d.

5 PrcRunnr o graphl xapl of h appl.

6 lnor h purpo wa o dvlop a ar up ccrng a nw -corc wb a nw ar vn wh h obl low prc gn. n of h challng wa o rflc h pl d chap obl ph a pl d ay purcha proc.

7 ubcrp & ur co lnor Logoyp Wrfra & proc flow dcrbg h purcha proc. Ho Buy rvc Cuor uppor y X 2:1 Worflow, hd purcha R Hd 4 Hd 5 Hd 1 Hd 2 Hd 3 Choo p 1. Produc 1 Produc 2 Produc 3 c. Choo Fr ll wh yr faly > Pcur W a rp o Hawa gn up now > Pcur Choo Cah Fc [ nvoc payn ] Crd rd alordr nvoc ubcrp ly > cva l > Charg y > Choo Popad Prpad [ nvoc payn ] Copyrgh X apb ucac Choo Por nubr Rrv nubr Logoyp [ Crd crol. f no qualfd, h y choo rd payn, prpad d for h ur ab h ua va fora layr ] cury nubr p 2. Ho Buy rvc Cuor uppor y X 1. lc hd, & nubr y choc a H. 1 H. 2 H. 4 H. 5 H. 3 ly 1. lc hd, & nubr al 2. Pral fora oa Buy h dal Cfr ordr p 3. Prc al 1500:- or 125:- pr h for 12 h alordr & nvoc PYX Card payn Hd 1 Ky func VG-ra al al dby hr r & cd Rrc a rd fora 3 cur Ph prc Currn B pu 1500 K h d rry Lor pu l d da nuy nbh. - Payn alrnav K pr h for 12 h Lor pu l d da nuy nbh cdun u laor dolor agna alqua ra w ad. ubcrp Popad(0,39 pr Prpad(0,39 pr Lor pu l d da nuy nbh uod cdun u Lor laor pu dolor l agna d da alqua nuy ra. nbh cdun u laor dolor agna alqua ra w ad. c po (ly po followd Yr cfra al Cfra & paword p 4. ubr w o p y xg obl nubr K w o rrv of h nubr o y hd - Choo nubr - nrac nod (cn faur, or daa rac rc of a flow FH Qu x > Copyrgh X apb ucac

8 lnor xapl crn of h l hop.

9 PK h agnn wa o dgn a CR-y whr KP cuor c ag d adra hr ploy daa d prfor var copua

10 PK llänna nyhr ånadrappor yclal Kaa o RBGV PRVPR KPLFÖRVL KU & RKV PK llänna nyhr Hlna Jädrbrg Håll oll d obln Våra blr c. llänna nyhr Håll oll d obln Våra blr c. llänna nyhr ånadrappor yclal Håll oll d obln nnyhr na flla rappor nfora o loggng llänna nyhr Puffar lnoggad o arbgvar (arda ö dvd/grupp Bhörghyrda nyhr Parrad ärndn?? nloggad o arbgvar (ruur yäl Flhrg Faura Blr Rapporr yharv ap & wrfra dcrbg h fora rucur d o ur dalogu. PK - jälvlar val För dlförag a ödjr v r d BP-aval Förär jänpn oaggarlöng Bruolönavdrag Frrar Pra fo Vd ällng Vd ändrgar Vd jufrånvaro Vd jänldgh Vd pnrg Förda uag-från 61 Förda uag-ärlda äl Vd dödfall rav fo Faurrg Kapalvärdbräng Kollv rpr Lönflr Årf Pruppgfr Hur blr dlförag pn pn ho PK ll da går Åldrpn jupn frlvdpn d högr lön Faljpn BPK PK ndvdull BPK Årbalngydd ll du bhövr va o nyälld är du är älld är du går pn lua förd - ärlda äl lua förd - från 61 o pnär Förär pn PK ndvdull å förvalar v Pruppgfr å förvalar PK Förvalngrag Förvalngodll rag Våra förvalar Upphdlgar n Blr Flla rapporr nrna yrdn Lahundar yharv Vdoarv Ka V o arbar på PK Bolagyrng Våra blud org Koldrgpolcy Kapalförvalng Rr & rhrg urr Förärgr Krd- och cnrar Lvdr arnadlvdr oparr prava rr Ränr Valuaurr ya rglrgar - olvn och RP aarbparnr och rorgar Klagoålhrg nfora o Ph app Hora PR HFR, GRUUPPGFR BP-FÖRÅR PR-FÖRÅR 1. BK PR BÄLLG LL PK GR BKÄLL "P" VÄ V RBGVWBB. PRUPPGFR KL. P PR, nvändarn har bhörgh a göra följd avr rbgvarwbbn. nda läa fora Hra fora är vändarn lr på "Hra VÄ FÅR HR fora" va la nhålld vad vändarn hra. Ändra Ladda upp Lor pu GP FRBV FÖRÅ JUKP BP FÖRÅR U v Åldrpn fro 65, lvvarg r/ån r/ån Kollv BPK 0 r/ån 0 r/ån Vd hl jupnng r/ån 2. PK GRR "P" VÄ V RBGVWBB. Pruppgfr Lön Ubalngd Lor pu Lönfl Lor pu Lor pu Lor pu Lönfl Lor pu Lor pu Lor pu PR HFR, GRUUPPGFR BP-FÖRÅR PR-FÖRÅR FRLVP Vd hl juräng r/ån Faljpn, grundblopp r/ån r/ån abo faljpn r/ån 3. PK PR CH LR BK "P" ÄR Gnoföra 8 brängar nvändarn har bhörgh a hra följd dvdr. GRUUPPGFR nällngdau: 2006/12 au: v VUPPGFR Prnur: Kundnur: ärld frlvnadpn r/ån r/ån ärld barnpn r/ån vbry Hra la lla ånadlön: r/ån 4. UPRVÄ PÅ BK LGGR Y X CH ÄLLR KULL BHÖRGH FÖR "P". 5. BK PR ÄLL "P" H ÄR BHÖRG LGG PÅ lla, föruo dvdr d prnur PÄRRL Pr Hofr, Pr Hofr, Pr Hofr, Pr Hofr, Grupp Pr Hofr, Pr Hofr, Lägg ll X X X X är vändarn rvr prnur och lr på "lägg ll" har aull dvd pärrla. llägg: 1500 r/ån Förån: 3500 r rbd: 100 % PK-nur: oal årlön: r oal p-årlön: r PG: 435,00 Pnåldr: Förn: frn: r: r: Ponr: -po: lf: Pr Hofr norpvägn 25 lö vbry la Hra Väljr fln BP-FÖRÅR Väljr fln PR- FÖRÅR PR HFR, GRUUPPGFR BP-FÖRÅR PR-FÖRÅR Växla fra och PR, ÅV K llbaa ånadv År och ånad: åååå Va UL: nfora undr lj va fr BB år 2012: r odo "va" Pnårlön: r 6. "P" LGGR PÅ RBGVWBB. Pr Hofr, Pr Hofr, Grupp B Pr Hofr, Pr Hofr, rv u ala para o PF Ändra dvd 8 bräng Årlön: r Prr porär åldrpn BLGRK FRLG P PL BPK 693 Frbrv PK LÖÄKG L LUFÖRÅR Pr Hofr, FP RK Prbfrlr vbry para K UJ U vbry la Hra

11 PK o xapl of how h CRy wll loo l for h ur.

12

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn SVENSXA WET,SH CORCI KLIJBBANS STYRELSE vl ordfö6nd./ cadrlå Lindhof modrs'ensvr 963d( oe rne&loircrrladllic@ dclirl! Gåbde o Hatstijn Väss ldarei

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Vecka 15 onsdag 8 april 2015

Vecka 15 onsdag 8 april 2015 Vecka 15 onsdag 8 015 150 100 ex LL BRVLÅDOR i NORRBON KONK MG DNL NGBRG 070-0 1 47 daniel@norrbotten.com Varje vecka! Lunchguiden... sid Jobb & Karriär... sid Köp&älj... sid Kryzzet... sid 10 venemang...

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer