Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet."

Transkript

1 Marianne Ekman Rising Publications: Ekman, M. (1982) Automation och industriarbete. Erfarenheter av arbetsorganisatorisk utveckling i Vara-fabriken. (Automatization and Industrial Work. Experience of work organization development at the Vara Plant) Stockholm: FArådet. (The Swedish Council for Management and Work Life Issues). Ekman, M. (1982) Reserapport från USA. Studiebesök på Cadillac Livonia Engine Plant, Michigan. ( A report from USA. A study visit at the Cadillac Livonia Engin Plant) Stockholm: FArådet Ekman, M. (1984) Beskrivning av ett utvecklingsarbete inom Volvo Skövdes motorfabriker. (Description of a development work at the Volvo Engine Plant in Skövde) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1986) Steget bortom delaktighet - en gemensam lednings- och organisatorisk handling. (Beyond Commitment- a joint management and organizational action) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1987) Rapport från Einar Thorsrud minnessymposium, Oslo. Juni 15-19, (A report from Einar Thorsrud Memorial Symposium) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1987) Vara-fabriken - utvecklingsarbete och organisationsmodell. En fallbeskrivning ( The Vara Plant- development work and organization model. A case study) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1988) Ledarskap och organisation. Erfarenheter från en AGSLOkonferens. (Leadership and Organization. Experience from a AGSLO-conference) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1988) Handlingsorienterad forskning och pragmatism. (Action Oriented Research and Pragmatism) Stockholm: FArådet och Stockholms Universitet. Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet. Ekman Philips, M. (1990) Dialog och uppslutning. Arbetsorganisatorisk förnyelse i industriarbete. ( Dialogue and Commitment - A Study of Renewal in Industrial Work) Stockholm: Arbetsmiljöfonden. (The Swedish Work Environment Fund). Doctorial dissertation.

2 Ekman Philips, M. (1990) Aktionsforskning för förändring och demokratisering av arbetslivet. (Action Research for Change and Democratization of Work Life) Stockholm: Arbetslivscentrum. (The Swedish Centre for Working Life) Ekman Philips, M. (1992) Die klinik fur innere Medizin. Ingår i Naschold, F. Evaluationsbericht, im Auftrag des Board des LOM-PROGRAMMS. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung. Ekman Philips, M. (1992) Arbetslivets organisering - dess utveckling i teori och praktik. ( The Organization of Work Life - Development in Theory and Practice). Stockholm: Arbetslivscentrum. Ekman Philips, M. (1995) The International Summer School on Action Research in the Development of Working Life. Stockholm; Institutet för Arbetslivsforskning Ekman Philips, M. (1995) Concept-driven Organizational Development and Means of Participation: Experiences from the Swedish Work Life Fund. Stockholm: Institutet för Arbetslivsforskning. Ekman Philips, M. (1999) Forskning i samspel med utvecklingsprocesser i arbetslivet. En integrerad forskning och utvecklingsverksamhet. In TERVE-SOS 99. Stakes. Helsinki Ekman Philips, M. (1999 ) Partnerskap i förändringsprocessen en förutsättning för sjukvårdens utveckling. Stockholm: Ledmotiv 2/99. Centre for Advanced Studies in Leadership. Handelshögskolan i Stockholm Ekman Philips, M. (red). (2002) Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling i sjukvården. Stockholm: Arbetsliv i omvandling, 2002:9. Ekman Philips, M. (2003) Utveckling av relationer - en strategi. I Förnyelse på svenska arbetsplatser balansakter och utvecklingsdynamik (red) Wilhelmson, L. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Ekman Philips, M. (2003) National reform work place programmes in Sweden as a benchmarking reference to the Finnish National workplace Programme (FINWDP in Arnkil, R. et. al. The Finnish Workplace Development Programme. A small Giant? Evaluation Report. Helsinki: Ministry of Labour Ekman Philips, M. (2004). Action Research and development coalitions in health care. Action Research vol. 2(4): London: Sage Publication.

3 Ekman Philips, M. & Maina Ahlberg, B. (2003) Creating a healthy region through participatory action inquiry with special focus on people s perspective of well-being to reverse the AIDS epidemic in a Uganda context. Forskningsansökan SIDA. Skövde: Skaraborgs Institutet. Ekman, M. & Maina Ahlberg, B. (2010) Evaluation of the Research Platform in Kristianstad University College for the development of the concept Närsjukvård. Evaluation report. Skaraborgsinstitutet and Industrial Work Science at KTH. Ekman, M. & Maina Ahlberg, B. (2011) Incremental Innovations in Organizational Performance in Health Care in Ekman, M., Gustavsen, B., Asheim, B. A. and Pålshaugen, Ö. Eds. (2011). Learning Regional Innovation. Scandinavian Models. Palgrave Macmillan Ekman, M., Gustavsen, B., Asheim, B. A. and Pålshaugen, Ö. Eds. (2011). Learning Regional Innovation. Scandinavian Models. Palgrave Macmillan Ekman Philips, M. & Hofmaier, B. (1994) Arbetslivsfonden som förändringsstrategi. I Bo Dahlner (red) Arbetsmiljödagarna Program och skriftliga sammanfattningar. Arbetsmiljöinstitutet: Utbildning 1994:3 Ekman Philips, M., Maina Ahlberg, B. & Huzzard, T. (2003) Planning from without or developing from within? Collaboration across the frontiers of health care. in Fricke, W. & Totterdill, P. (eds) Regional development processes as the context for action research. Amsterdam: John Benjamins. Ekman, M., Maina Ahlberg, B. Huzzard, T. & Ek, E. (2007) Innovationer i vårdens vardag. De små stegens väg till förändring. Studentlitteratur,. Ekman Philips, M. & Huzzard, T. (2003) The Magic of Development? Two Takes on a Dialogue Conference. Paper presented at Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik, Iceland. Ekman Philips, M. & Huzzard, T. (2004) Utvecklingens magiska källa? De två sidorna av en dialogkonferens. In Tiller T. (red) Aksjonsforskning i skole og utdanning. Kristiansand: Högskoleförlaget Norwegian Academic Press. Ekman Philips, M., Huzzard T. (2007) Developmental Magic? Two Takes on a Dialogue Conference, The Journal of Organizational Change Management. Vol.20 No. 1. Ekman, M. Lindgren, M. Packendorff, J. & Vänje, A. Leadership as panacea in the quest for autonomous university? A discursive analysis of notions of leadership in the deregulation of the Swedish university legislation. Paper presentation to the 9 th International Studying Leadership Conference. Lund, Sweden. Dec Submitted to Journal of Management studies

4 Ekman Philips, M. & Rehnström, K. (1995) Utvecklingsprojekt inom Astrid Lindgrens barnkliniker vid Karolinska sjukhuset. (A development project within the children s clinic at the Astrid Lindgren Hospital, Karolinska). Stockholm: Institutet för arbetslivsforskning. Ekman Philips, M. & Rehnström, K. (1996). Workplace Development, Gender and Communicative Competence. in Beyond Theory: Organizational Change Through Participation, eds. Toulmin, S. & Gustavsen, B. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Ekman Philips, M. & Svensson, L. (1996) Projektansökan Skolor lär skolor. Stockholm: Arbetslivsinstitutet Ekman Philips, M. & Svensson, L. (1997) Nätverk för lokal skolutveckling - ett forskningsprojekt ur ett demokrati- och lärande perspektiv. Projektansökan Albatross (Local School Development through Network Strategy - a research project with a democracy and a learning perspectives.) Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Arnkil, R., Rissanen, P., Pitkänen, T., Koski, P., Berga, P., Vartianen, M., Gustavsen, B., Ekman Philips, M., Finne, H. & Riegler, C. (2003). The Finnish Workplace Development Programme: a small giant? Finnish Workplace Development Programme. Helsinki: Ministry of Labour Björn, C., Ekman Philips, M. Svensson, L. (2002). eds. Organisering för utveckling och lärande. Om skolprojekt i nätverksform. Stockholm: Studentlitteratur. Brulin, G. & Ekman Philips, M. (1997) Universitets höga hästar. Är poängen inomvetenskaplig kunskap eller allmängiltig relevans? Kultursidan, Göteborgsposten, 11 november. Brulin, G. & Ekman Philips, M. (1998) Arbetslivsforskningens nya möjligheter. (New Possibilities within Work Life Research) Stockholm: Arbetsmarknad & Arbetsliv. årg 4 nr 1. Brulin, G. & Ekman Philips, M. (1998) Noble Seclusion or active involvement, the choice for future Swedish research. Paper presented at the Fred Emery Memorial Conference. On the future of universities and education April Ystanbul, Turkey

5 Brulin, B. & Ekman Philips, M. (1998) The New Task of Swedish Universities. Knowledge Formation in Interactive Cooperation with Practitioners. Concepts and Transformation, Volume3, Nos Forslin, J & Ekman, M. (1982) Utvärdering av produktionsavsnitt cylinderhuvuden. (Evaluation of a Production Unit) Stockholm: FArådet. Forslin, J., Ekman Philips, M. & Johansson, G. (1986) Projektering av nya fabriker vid Volvo Komponenter. (Projecting a New Plants at the Volvo Components) Stockholm: FArådet. Gustavsen, B., Ekman Philips, M., Hofmaier, B. & Riegler, C. (1993) Arbetslivsfonden som förändringsprogram. Erfarenheter från 93 fallstudier. ( The Swedish Work Life Fund- a change programme. Experiences through 93 casestudies). Delrapport 2. Stockholm: Arbetslivsfonden. Gustavsen., B., Hofmaier, B. Ekman Philips, M & Wikman A. (1995) Utvecklingslinjer i arbetslivet och Arbetslivsfondens roll. ( Paths of Development in Working Life and the Role of the Swedish Work Life Fund) Stockholm: SNS Förlag. Gustavsen, B., Hofmaier, B., Ekman Philips, M., Wikman, A. (1995) Paths of Development. Nacka : The Swedish Work Life Fond. Gustavsen,B., Hofmaier,B., Ekman Philips,M., Wikman, A. (1996) Concept-driven development and the organization of the process of change. An evaluation of the Swedish Working Life Fund. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Gustavsen, B., Ekman Philips, M., Seth, A. (2001) Från spridning av modeller till utveckling av relationer. Om användandet av exempel i sjukvårdens organisationsutveckling. Stockholm: Arbetslivsinstitutet Gustavsen, B. Wikman, A. Ekman Philips, M. and Hofmaier, B. Concept-Driven Change. (1996) The Core Element in a National Workplace Development Program. Concepts and Transformation 1:2/3, Hofmaier, B., Gustavsen B., Ekman Philips, M. & Riegler, C. (1992) Arbetslivfonden som förändringsprogram. Erfarenheter från några fallstudier. ( The Swedish Work Life Fund- a Change - Programme. Experiences through some case-studies). Delrapport 1. Stockholm: Arbetslivscentrum. Huzzard,T., Maina Ahlberg, B. and Ekman, M. Constructing Interorganizational Collaboration: The Interactive Researcher as Boundary Subject. Paper presented at the 5 th Critical Management Conference. Manchester Business School July. 2007

6 Huzzard, T., Ahlberg Maina, B. and Ekman, M. (2010) Constructing Interorganisational Collaboration: The Action Researcher as a Boundary Subject. Action Research 8:293. London: Sage Publication. Lindhult, E. & Ekman Philips, M (1991) Program för organisatorisk utveckling inom handels- och tjänstesektorn. (Organizational Development within the Retailing Business and Service-sector) Stockholm: Arbetslivscentrum. Neuman, W. P., Ekman Philips, M. & Winkel, J (2003) Initiation of an Evidence Based Process for Joint Optimisation of Ergonomics and Productivity in Engin Assembly. Human factors in Organizational Design and Management VII H. luczak and K.J. Zink (Eds). Neuman, W. P., Ekman Philips, M. & Winkel, J (2004) Integrating into Manufactureing System Development Moving from Reactive to Proactive. Paper 4. Submitted as 1(4) paper of a PhD thesis to Department of Design Sciences. Division of ergonomics and aerosol technology. Lund University. Neuman, W. P., Ekman, M. and Winkel, J. (2009) Integrating ergonomics into system development The Volvo powertrain Case. Applied Ergonomics, v40(3):

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 21 38 Tema: Skolinspektion som styrning Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Christina Segerholm Europe

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt

Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt ARTIKEL Marianne Törner Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet en översikt Tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och procedurer räcker inte för att komma tillrätta

Läs mer

Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor

Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor ARTIKEL Michael Allvin, Christin Mellner, Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor Nästan 30 år efter det att begreppet

Läs mer

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling.

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. 229 Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Åborg, Carl (1,2) Sandblad, Bengt (1), Gulliksen, Jan (1), Kavathatzopoulos,

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Siobhan Leahy & Dylan Wiliam Leahy S. & Wiliam D. 2009 Originalets titel: From Teachers to Schools: Scaling up Professional Development

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Formativ bedömning en översikt

Formativ bedömning en översikt Formativ bedömning en översikt Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60 talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att användas

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

Bo J A Haglund Abstract

Bo J A Haglund Abstract Särtryck i Socialmedicinsk tidskrift temanummer om Hälsa och miljö, 1996 Stödjande miljöer för hälsa - en strategiskt begrepp för det hälsofrämjande arbetet Bo J A Haglund Abstract Sedan Ottawakonferensen

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW GÖTEBORG UNIVERSITY & CREATIVITYGROUPEUROPE present SWEDEN IN THE CREATIVE AGE Irene Tinagli Richard Florida Patrik Ström Evelina Wahlqvist June 2007 Copyright 2007

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? Utvärdering av Det urbana spelet 2 Vad har hänt, vad

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke

Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke Av Susanne Guidetti, Lisa Ekstam, Ulla Johansson og Kerstin Tham Sammanfattning Susanne Guidetti med dr, leg arbetsterapeut, Karolinska Institutet.

Läs mer