Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation"

Transkript

1 Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd

2 Evidensbaserat socialt arbete

3 Innehåll i presentationen Organisationsteori - generellt Kännetecken för en välfärdsorganisation omänteorin - specifikt Implementeringsteori d.v.s vad behöver uppmärksammas vid implementering av nya arbetssätt hinder och möjligheter

4 Implementering betyder förverkliga, genomföra, införa Svenska akademins ordlista

5 Organisationsteori omgivning P M S Implementeringsteori S O C I A L T A R B E T E

6 Kännetecken för en välfärdsorganisation Människor arbetar med människor Kärnverksamheten består av kontakter och relationer Sällan målrationell vaga mål Osäkerhet om effekterna för klienter/patienter Osäkerheter var när och hur ska saker och ting göras Moral och värderingar centrala inslag

7 Organisationsteori omgivning P M S Implementeringsteori S O C I A L T A R B E T E

8 OMÄNTEORI (efter Kouzes & Mico 1979) Styrning Framgångs faktor Struktur arbetssätt ger sitt bifall rättvisa Politikerdomän representativitet röstning förhandling P Ledarskapsdomän hierarkisk kontroll kostnader prestationer byråkratisk linjär styrning M effektivitet S Servicedomän självbestämman de servicekvalitet kollegial klientspecifik problemlösning

9 Organisationsteori omgivning P M S Implementeringsteori S O C I A L T A R B E T E

10 Implementeringsteori typ av förändring graden av förändring utbildning inför införandet och över tid handledning coachning Förankring, delaktighet alla nivåer, medarbetare, chefer, politiker Identifiera alla aktörer vilja, kunna, förstå

11 forts. implementeringsteori - identifiera hinder i planeringsfasen - bedöm organisationens beredskap kultur finns kompetens administrativt stöd i form av dokumentation, teknik, ledarskap, resurser metodernas/insatsens tydlighet och relevans klienternas vilja och förståelse

12 Vad är ditt allmänna intryck av den uppföljande intervjun (ASI)? et är bra, själva grejen är bra. Intryck och intryck, jag svarade det dom frågade, vill dom ha ett underlag då så får de väl det, ja visst, det gör mig ingenting

13 Vad är ditt allmänna intryck av den uppföljande intervjun (ASI)? Ja, det är ju mycket för deras del att de får en uppfattning. Jag var så stirrig så jag vet knappt vad jag svarade på den första ASI:n. Jag kan säga väldigt klart vad jag svarade på andra

14 forts. implementeringsteori en implementerande organisationen Andra samtidiga interventioner i den egna och närliggande organisationer ********** Reformbärare och andra intresseorganisationer et omgivande samhället - medborgarnas attityder

15 Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger, men för att göra dem till vår verkliga egendom måste vi noggrant tänka dem om igen, tills de slår fasta rötter i vår egen erfarenhet. Goethe

16 Referenser Ahrne, Göran (1994). Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations. Sage. London. Alexanderson, Karin (2006). Vilja, kunna, förstå om implementering av systematisk dokumenta tion för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Örebro universitet. Universitetsbiblioteket. Austin, Michael J. and Ciaassen, Jennette (2008). Impact of organizational Change on Organizational Culture, Journal of Evidence-Based Social Work, 5:1, Austin & Ciaassen (2008). Implementing Evidence-based practice in Human service organisations: Preliminary Lessons from the frontline. Journal of Evidence-Based Social Work, 5:1, ). Mullen, Edward. J.; Bledsoe, Sarah E. & Bellamy, Jennifer L.(2008). Implementing Evidence-based Social Work Practice in Research on Social Work Practice, Vol. 18, No 4, July, pp Fixsen,. L. (red.) (2005). Implementation research: a synthesis of the literature. Tampa, Florida: National Implementation Research Network. Hasenfeld, Yeheskel (1983). Human Service Organizations. Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Johansson, Staffan & Löfström, Mickael & Ohlsson, Östen. (2000). Projekt som förändringsstrategi. Analys av utvecklingsprojekt inom socialtjänsten. Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS. Stockholm.

17 Referenser forts. Johansson, Roine (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Studentlitteratur. Lund. Kouzes, J & Mico, P (1979). omain Theory: An Introduktion to Organizational Behavior In Human Organizations. The Journal of Applied Behavioral Science, vol. 15, no 4, pp Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy. ilemmas of the Individual in the Public Service. New York: Russel Sage. Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration, 5:1, Meyer, John W & Rowan, Brian (1977). Institutional organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, vol:83, pp Powell, Walter W. & imaggio, Paul J. (1991). The new institutionalism in organizational analyses. The university of Chicago Press. US. Rothstein, B. (1994). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS förlag. Stockholm. Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur. Lund.

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

http://www.diva-portal.org

http://www.diva-portal.org http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper presented at Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014. Citation for the

Läs mer

Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg

Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg - exemplet BBIC Mikael Skillmark Forskningsstationens skriftserie Rapport 2012:1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Förord Forskningsstationen

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Vad är goda meriter?

Vad är goda meriter? Masteruppsats i Offentlig Förvaltning vt 2012 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Författare: Kristin Löfgren Handledare: Nazem Tahvilzadeh Examinator: Lena Lindgren Vad är goda meriter? -När

Läs mer

Socialtjänsten som organisation

Socialtjänsten som organisation Socialtjänsten som organisation En forskningsöversikt Av Staffan Johansson Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det

Läs mer

Standardisering och styrning

Standardisering och styrning Elizabeth Martinell Barfoed, fil dr i socialt arbete, Centrum för Professionsstudier (CPS), Malmö högskola, elizabeth.martinell_barfoed@soch.lu.se tel: +46 70-209 71 42 Standardisering och styrning om

Läs mer

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet Johan Lundin Work in progress Comanwo email: johan.lundin@ituniv.se http://www.competencecenter.se/ 1 Kompetens i praktiken Denna korta text

Läs mer

EXAMENSARBETE. Case Management. En kvalitativ studie om upplevelsen av att samverka mellan organisationer. Veronica Wennström

EXAMENSARBETE. Case Management. En kvalitativ studie om upplevelsen av att samverka mellan organisationer. Veronica Wennström EXAMENSARBETE Case Management En kvalitativ studie om upplevelsen av att samverka mellan organisationer Veronica Wennström Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Annika Lagerhorn Innehåll Inledning 3 Kompetens i att förändra en nyckel till framgång HR i förändring 4 Positive Organizational Science

Läs mer

Working paper. Företagande på offentliga marknader

Working paper. Företagande på offentliga marknader 1 Working paper Företagande på offentliga marknader Lars Norén Handelshögskolan, Göteborgs universitet Box 610 405 30 Göteborg 031/7731548, mail: lars.noren@handels.gu.se Sammandrag Rapporten handlar om

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje?

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Slutarbete i Västra Götalandsregionens Ledarskaps-ST mars 2015 Erik Fernström Bakgrund Under de senaste åren har debatten om sjukvårdens

Läs mer

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner Artikel MARIA ABRAHAMSON KALLE TRYGGVESSON Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner artikeln studeras hur ASI-intervjun

Läs mer

Det pedagogiska arbetet för vuxna funktionshindrade som bor i bostad med särskild service enligt 9 9 LSS

Det pedagogiska arbetet för vuxna funktionshindrade som bor i bostad med särskild service enligt 9 9 LSS Det pedagogiska arbetet för vuxna funktionshindrade som bor i bostad med särskild service enligt 9 9 LSS Av: Eva Hedberg LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Ht-09 Handledare: Anders Lundberg Abstract Author:

Läs mer

Tandläkares (il)lojalitet med folktandvården

Tandläkares (il)lojalitet med folktandvården Tandläkares (il)lojalitet med folktandvården Cecilia Franzén Centrum för professionsstudier (CPS) och Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, e- post cecilia.franzen@mah.se Om de anställda är lojala

Läs mer

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser TEODOR SOMMESTAD, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation

Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation Mellanchefers självupplevda arbetsmiljö och hälsa på Polismyndigheten i Skåne November 2006 Ann Berntsdotter AB Previa Brogatan 7 211 44 Malmö Tel:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Konsten att konstruera marknader. Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Konsten att konstruera marknader. Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Solli, Rolf & Czarniawska, Barbara (red). Modernisering av storstaden. Marknad och management i stora städer vid sekelskiftet. Malmö: Liber förlag. Konsten

Läs mer

Hurdan intervention fungerar bäst? Att utvärdera effekter av sociala tjänster

Hurdan intervention fungerar bäst? Att utvärdera effekter av sociala tjänster Hurdan intervention fungerar bäst? Att utvärdera effekter av sociala tjänster Pekka Kettunen, Jyväskylä universitet, Finland (pekka.t.kettunen@jyu.fi) Svenska Utvärderingsföreningens konferens, Stockholm

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA?

VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA? Hälsa och samhälle 4 januari 2010 VAD VILL JAG HA OM JAG FÅR VÄLJA? KOMPETENSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN MARIA JÖNSSON Examensarbete i socialt arbete Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Nya krav nya ledare? Rekrytering av chefer till förskolan Bim Riddersporre Kristian Sjövik rapporter om utbildning 1/2011 MALMÖ HÖGSKOLA Lärande och samhälle Nya krav nya ledare? Rekrytering av chefer

Läs mer

Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl

Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Magisteruppsats 30 hp Statsvetenskap vårterminen 2009 Abstract Keywords: Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl

Läs mer

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess Stuprör, hängrännor och rännkrokar Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014 Karin Alexanderson och Kari Jess Nka Barn som anhöriga 2015:4 Stuprör,

Läs mer

Nu vågar jag vara chef

Nu vågar jag vara chef C/D-UPPSATS 2007:04 Nu vågar jag vara chef Utvärdering av Norrbottens läns landstings chefsutbildning ur ett NPM-perspektiv GÖRAN JOHANSSON MATTIAS NILSSON SOCIOLOGI C/D Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis.

Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis. Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis. Bringselius, Louise (2014) Vem ska bestämma? Dilemman kring

Läs mer

OSYNLIGT OCH SJÄLVKLART?

OSYNLIGT OCH SJÄLVKLART? OSYNLIGT OCH SJÄLVKLART? En antologi med exempel på ledarskap i undervisning och lärande i högre utbildning REDAKTÖRER ELIN BOMMENEL OCH MALIN IRHAMMAR OSYNLIGT OCH SJÄLVKLART? En antologi med exempel

Läs mer

Det är lätt att göra som man alltid gjort

Det är lätt att göra som man alltid gjort Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ISV LiU Norrköping Det är lätt att göra som man alltid gjort Erfarenheter kring utförande och implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Läs mer