Medicinska riksstämman 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska riksstämman 2011"

Transkript

1 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl och fredag kl Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn medicinska riksstämman 2011

2 medicinska riksstämman

3 Utställarförteckning ANMÄLDA FRAM T O M 24 OKTOBER FÖRETAG/ORGANISATION MONTER NR Abcur AB A16:38 ABIGO Medical AB A18:38 Achima care ab A07:30 Adactive AB A15:31 Agito Nordic A08:30 Akademiska sjukhuset A25:25 AlftaQuren AB A12:32 ALK A25:29 Allderma AB A15:32 André Pharma A16:35 ApoEx AB A04:18 CompuGroup Medical Sweden AB A01:18 Concateno Scandinavia A18:30 Congrex Sweden AB A01:23 Dagens Medicin A04:20 Dedicare Doctor AB A07:18 Diaspec AB A17:39 ECDC A04:31 EnerQi i Sverige AB A04:01 Framtidens specialistläkare A01:04 Fria Bröd AB A23:20 Försäkringskassan A07:28 GlaxoSmithKline Consumer Healtchare A08:20 Helse Bemanning AS A07:10 HemoCue AB A12:37 Heno AB A01:19A Hjärt-Lungfonden A17:31 Hälsans Natur A23:31 Inera AB A01:10 Informationscentrum Ovanliga Diagnoser A06:31 IPULS AB A03:20 Karolinska Institutet A19:30 Karolinska U.sjh.ANOPIVA-kliniken A20:30 Kjeller & CO A03:36 Kristdemokraterna A23:30 Landstinget Gävleborg A03:28 Landstinget i Östergötland A10:28 Landstinget Kronoberg A17:32 Liber AB A03:22 Läkarjouren i Norrland AB A06:10 LäkarLeasing Sverige AB A06:28 Läkartidningen Förlag A04:10 Läkemedelsverket A07:23 MCI A04:02 Medicinsk access, konst i vården A03:38 Medicinska riksstämman 2012 A04:04 Myndigheten för vårdanalys A08:29 Nationella forskarskolan i allmänmedicin A16:32 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) A04:29 Natur & Kultur A01:19 NetdoktorPro A03:22 Nätverket mot cancer A23:33 Nätverket mot gynekologisk cancer A23:36 ParkinsonFörbundet A20:34 Pfizer AB A08:31 Praktikertjänst A07:21 Proffice Care Läkarbemanning AB A12:39 Psykiatrika/FirstMed A06:30 Quic Diagnos - Premedica Borga AB A23:28 Rent-A-Doctor AB/Rent-A-Nurse A10:30 Riksförbundet sällsynta diagnoser A23:32 SalusAnsvar A06:18 SBU A03:21 SCA Packaging Sweden AB A01:25 Scandinavian AirAmbulance A01:21 Skandinavisk Hälsovård AB A12:33 Smittskyddsinstitutet A03:31 Solidea stödstrumpor A20:38 Sophiahemmet Högskola A25:27 Standard System AB A10:22 StatSoft Scandinavia AB A18:34 Stena Recycling AB A07:25 Studentlitteratur AB A15:39 Sv Rygginstitutet AB A17:38 Svensk läkartjänst LILAB A07:14 Svensk sjuksköterskeförening A01:02 Svenska Läkare mot Kärnvapen A20:32 Svenska Läkaresällskapet A03:10 Svenska Psykiatriska Föreningen A12:30 Sveriges Kommuner och Landsting A07:20 Sveriges kvinnliga läkares förening A01:06 Sveriges Läkarförbund A04:10 Time Care AB A15:30 Transportstyrelsen A07:31 Triolab AB A15:38 Unilever Sverige AB A15:34 Welch Allyn AB A01:21A Vinnvård A18:31 Vårdalstiftelsen A06:20 Vårdassistans Sverige AB A17:30 Xtra Care A04:30 UTSTÄLLARE PÅ SJUKDOMSOMRÅDEN FRAM T O M 24 OKTOBER HJÄRTA, KÄRL & LUNGSJUKDOMAR Zenicor Medical Systems AB HUD & KÖNSSJUKDOMAR Allergan Norden AB Bayer AB LEO Pharma INFLAMMATION Bristol-Myers Squibb AB GlaxoSmithKline AB Medac Pfizer AB Roche AB UCB Pharma AB PSYKISK OHÄLSA, ENDOKRINA & METABOLA SJUKDOMAR Renapharma AB Servier Sverige AB TUMÖRSJUKDOMAR Bristol-Myers Squibb AB Janssen-Cilag AB Novartis Sverige AB Pfizer AB Roche AB Sanofi PI VILLAGE Jenseus Consulting AB, MEDHOUSE AB, Mediahuset i Göteborg AB, Medicininstruktioner Sverige AB, MEDMIND, Pharmexx Nordic AB. HÄLSOTORGET Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Svenska Diabetesförbundet, IOGT-NTO, Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS), Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Dietisternas riksförbund, Läkare mot Tobak, TOBAKSFAKTA OBEROENDE TANKESMEDJA och Läkares samtal om levnadsvanor. 56 medicinska riksstämman 2011

4 UTBILDNING Flera medarrangörer deltar i årets Riksstämma, LIF är en av dem. Sidan 67 VETENSKAP Forskarprogrammen som startades under SLS 200-årsjubileum börjar nu visa resultat. Sidan 73 KVALITET Christopher Gillberg är mottagare av Söderbergska priset i medicin Sidan 62 ETIK SLS begär ny utredning om assisterad befruktning. Sidan 83 SLS aktuellt. NUMMER NOVEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM FORSKNING, VETENSKAP & UTBILDNING AKTUELLT Surrogatmödraskap har vuxit till en lukrativ industri. Nu höjs röster om att det bör tillåtas även i Sverige. Författaren Kajsa Ekis Ekman är årets Karolina Widerströmföreläsare Sidan 63. Kerstin Nilsson, överläkare och Forskningen har de senaste åren gett docent vid Kvinnokliniken, Örebro detaljerad kunskap om de molekylära Universitetssjukhus, valdes vid Läkaresällskapets fullmäktige till ny vice ordfö- neurofibriller, de mest karakteristiska fyn- mekanismerna vid bildningen av plack och r a nde. den vid Alzheimer. Sidan 76 Sidan 72 medicinska riksstämman

5 FORSKARE BELÖNADE MED PRIS FRÅN LÄKARESÄLLSKAPET TILL GOD FORSKNING 2011 Berzeliusmedaljen går till Carl-Henrik Heldin, Uppsala. För hans forskning om mekanismer vid signalöverföring av tillväxtfaktorer såväl både deras normala funktion samt deras roll i sjukdomar, speciellt cancer. Medaljen delas ut vart tionde år. Jubileumspriset, kr, tilldelas Jan-Inge Henter, Stockholm. För omfattande, såväl kvalitets- som kvantitetsmässig, translationell forskning kring familjär hemafagocytosk kombinerad immuneffekt. Alvarengas pris, kr, tilldelas Martin Järdersten, Eva Hellström-Lindberg, Leonie Saft, Anna Porwit, Anette Hedlund och Robert Hast. För tävlingsskriften TP53 mutations in low-risk myelodysplastic syndromes with del(5q) predict disease progression Valspråket var: Med nytt ljus i unik studie. Bengt I Lindskogs språkpris, tilldelas i år Läkartidningen som den viktigaste medicinska facktidskriften på svenska och sin därigenom centrala roll för utvecklingen av det medicinska fackspråket. David Ingvars pris, kr, går i år till Kaj Blennow, Göteborg. För hans forskning om att neurokemiska markörer ökar sannolikheten för korrekt diagnos för patienter med minnessjukdomar. Lennmalms pris, kr, delas mellan Pernilla Stridh, Stockholm för hennes experimentella studier av neuroinflammatorisk sjukdom som liknar multipel skleros (MS) som påvisat betydelsen av flera varianter av arvsanlag som samverkar, samt Anna Löfgren och Ulrik Lidwall, Stockholm som disputerat under 2010 med avhandlingar inom forskningsområdet försäkringsmedicin. Oscar Medins pris, kr, går i till Hugo Lagercrantz, Stockholm, som genom mångårig forskning väsentligt vidgat vår kunskap om det nyfödda barnets hjärna och dess funktion. Reuterskiölds pris, kr, till Kent Lundholm, Göteborg, för hans eleganta studier inom området cancermetabolism och nutrition som har resulterat i ny kunskap om mekanismer bakom kachexi och förbättrat behandlingen av cancerpatienter. Schlasbergs pris, kr, går till Carola Lidén, Stockholm, för hennes omfattande yrkesdermatologiska forskning och värdefulla insatser speciellt inom området nickelallergi. På Riksstämman delas följande priser ut: Läkaresällskapets pris till yngre forskare för bästa inlämnade projektansökan, kr, går i år till Thomas Gustafsson, Stockholm, För projektet Dysfunctional skeletal muscle in chronic heart failuren. Ellis & Ivar Janzons pris, kr, tilldelas i år Arthur Schmidtchen, Lund för hans framstående experimentella arbeten rörande sårläkningsprocessen och betydelsen av antimikrobiella peptider i huden. Hippokratespriset, kr, till Bengt Hofverberg, Färila För att hans arbete genomsyras av ett etiskt tänkande. Utnämnd till Årets handledare i Gävleborg. Priserna delades ut vid Läkaresällskapets årshögtid, som i år hölls den 1 november. Det nyinstiftade priset om kr till Bästa projektansökan ur ett translationellt forskningsperspektiv tillfaller Maria Liljefors Gustafsson för hennes ansökan Utveckling av CEA-DNA vaccination vid kolorektal cancer läs intervjun med henne på sidan 71. Hambergers pris, kronor, går i år till Anne Pitkäranta, University of Helsingfors som är en internationellt erkänd forskare och kliniker inom pediatrisk ÖNH. Asklepiospriserna, kr, till bästa projektarbete och kr till bästa vetenskapliga arbete. Läkaresällskapets devis från 1808 håller fortfarande: Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad erfarenhet, till främjande av det vänskapliga förtroendet läkare emellan. Välkommen med ditt förslag till 2012 års mottagare av Läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning! 58 medicinska riksstämman 2011

6 SLS aktuellt. NUMMER INNEHÅLL VETENSKAP Vaccin mot kolorektal cancer?...71 Dimmorna lättar? Om Alzheimer...72 Genetiska orsaker till biverkningar...73 Borderline diabetes...75 Forskningsintresset öppnar dörrar...78 UTBILDNING Surrogatmödraskap...63 Basvetenskap och klinisk tillämpning...66 Medicinens Almedalen...67 Kandidatdagen...62 Läkardagarna i Örebro: Neurologi...69 Två nationella mötesplatser för ST...66 Tisdagssammankomster...84 KVALITET Årets pristagare...58 Söderbergska priset Konst & Läkekonst (Tisdagssammankomster)...69 Språkvårdsfrågor...70 Krönika: Stilla min oro...81 ETIK Assisterad befruktning...83 Sexuellt våld en krigsstrategi...82 MEDLEMSINFORMATION Cronqvists fond för ögonforskning...62 Från fullmäktigemötet...76 Peter Friberg ny ordförande...77 Kandidatföreningen...79 Hennerlöfska fonden...78 Paul Frenckners fond...84 Kalendarium...84 Sök forskningsmedel & resebidrag...84 Foto: Pelle Wichmann Fullmäktige och framtid I mitten av oktober genomfördes Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte, som beslutar om Sällskapets verksamhet. Det var ett välbesökt och aktivt möte, med många debattinlägg och frågor. Den första delen handlade om det gångna verksamhetsåret och om den stora verksamhet som bedrivs inom Sällskapet och med hjälp av experter från sektionerna. Stort tack till er alla som bidragit med allt ifrån remissvar till uppdrag i olika expertgrupper! En stor del handlade om SLS framtid i en värld som hela tiden ändras. Ledamöterna bidrog i engagerade diskussioner om bland annat hur unga läkare ska engageras i professionella sammanhang, hur Riksstämman kan utvecklas som mötesplats och hur en ideell organisation som SLS Ledamöterna ska klara ekonomin. Till framtidsfrågorna hör vem som ska få förtroendet att leda SLS. Till ordförande valdes Peter Friberg, klinisk fysiolog från Göteborg, och till vice ordförande Kerstin Nilsson, gynekolog från Örebro, för tiden Båda har lång och gedigen erfarenhet av arbete inom SLS och är fyllda av goda idéer för framtiden. Och därmed är det snart dags för mig att tacka för mina år i nämnden. Det är fantastiskt spännande att få vara del av det otroliga arbetet som görs. Trots att SLS är en mer än 200-årig organisation är utvecklingsviljan stor och engagemanget imponerande. Under de senaste åren har SLS bidrog i engagerade diskussioner om bland annat hur unga läkare ska engageras i professionella sammanhang och hur Riksstämman kan utvecklas som mötesplats. arbetat med viktiga frågor som till exempel specialitetsindelningen, klinisk forskning, utvecklingen av Medicinska riksstämman, etiska aspekter på palliativ vård, patientsäkerhet, kvalitetsregister, språkvård, IT, läkarstudenternas engagemang och fördjupade kontakter med andra viktiga aktörer för patientens bästa. SLS har en mycket viktig roll som kunskapsmäklare, det vill säga att hitta rätt expert till alla de sammanhang där organisationer, myndigheter och media behöver synpunkter på allt från synnerligen speciella läkemedel till övergripande frågor om medicinsk verksamhet. Och för att kunna göra allt detta krävs en god support, som finns i SLS fantastiska kansli. Vi ses på Riksstämman den 30 november 2 december! Margareta Troein Töllborn ordförande Ett fylligt referat från Fullmäktige finns på sidan 76. SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Foto: Lasse Skog Omslag: Kajsa Ekis Ekman. Foto: Johanna Henriksson medicinska riksstämman

7 60 RIKSSTÄMMAN Riksstämman för dialog i vården! Ill: Stina Wirsén DIALOG Medicinska riksstämman startade för snart sjuttio år sedan som en träffpunkt i socialt och vidareutbildningssyfte. Men den har givetvis förändrats genom åren. Så även i år då vi har arbetat hårt för att skapa en tydligare dialog före mötet. Det har vi gjort genom olika marknadsföringsinsatser. Bland annat har verksamhetscheferna i landet uppvaktats och informerats om Riksstämmans fortbildningsvärde och vikten av att låta personalen delta. I maj distribuerades nummer 2 av SLS Aktuellt till alla verksamma läkare i Sverige. Ambassadörer spridda över landet har aktivt arbetat med att informera och sprida information om årets stämma. Mer om kampanjen vid några av Stockholms sjukhus kan du läsa på sidan 61. Tack vare engagerade medlemmar Vi vill rikta ett stort tack till våra Rixambassadörer runt om i landet, engagerade medlemmar som pratat och delat med sig av Riksstämmans digra program och visioner till sin omgivning. De har medverkat i vårdcentrals- och klinikmöten, verksamhetschefsmöten, specialistföreningarnas utbildningsveckor och -dagar, konferenser och andra utbildningsdagar, ST-läkarträffar samt AT-läkar- och -handledarluncher. En bonus har varit alla tips och nya uppslag inför nästa år som nått oss på detta sätt. Teamarbete avgör Att undvika vårdskador kräver ett ihärdigt och systematiskt lärande. Att identifiera risker, förbättra rutiner, följa upp resultat och rapportera avvikelser är några av de viktigaste momenten för att lyckas. Här har vi har mycket av lära från andra branscher som hanterar stora risker, det är så vi måste uppfatta den nya patientsäkerhetslagen. Betydelsen av att jobba i team är avgörande för att lyckas med de utmaningar vården står inför betonar Peter Pronovost, anestesiläkare och forskare, utsedd till en av världens mest inflytelserika personer för sitt banbrytande arbete enligt Time Magazine. Vi är mycket stolta att kunna presentera honom som huvudtalare vid onsdagens öppningsmöte. Program för yngre kollegor Tack vare goda insatser från vår yngresektion, Kandidatföreningen, har vi de senaste åren sett en glädjande tillströmning av yngre medlemmar till Läkaresällskapet. För er och alla andra intresserade arrangeras som vanligt Kandidatdagen på fredagen den 2 december. Välkommen till Sveriges största medicinska möte kom och låt dig inspireras av all kunskap och erfarenhet som flödar fritt under tre dagar i Älvsjö utanför Stockholm! NILS CONRADI Riksstämmans generalsekreterare 60 medicinska riksstämman 2011

8 SLS-kampanj på stockholmssjukhus KAMPANJ Läkaresällskapet har i år satsat mycket energi och resurser på att göra den nya Riksstämman synlig. Hösten inleddes med en kampanj på några av Stockholms sjukhus. Turnén inleddes på Karolinska universtitetssjukhusen Solna och Huddinge, vidare till Södersjukhuset och avslutades på Danderyds sjukhus. Busskurer och tävling Vi syntes på stortavlorna i busskurer i närheten av sjukhusen och i personalmatsalarna på respektive sjukhus där vi delade ut nydesignade program, påsar och anteckningsblock. Det gick också att tävla på plats och på webben: Vad är säker vård för dig? Beskriv med högst 20 ord. Några av svaren publicerar vi härintill, fler tar vi med oss till Riksstämman. Stort tack till alla vi träffade! Det blev många intressanta möten och samtal under kampanjen tack till alla som medverkade och alla er vi träffade på plats. Det är värdefullt för oss att ta del av era tankar och synpunkter. Det är påtagligt att intresset för årets Riksstämma är stort. Tillsammans skapar vi framtidens sjukvård! På kan du läsa mer om turnén och på mer om Riksstämman. JAANA LOGREN Frågor om SLS? Välkommen till Läkaresällskapets monter A 03:10 RIKSSTÄMMAN 61 Detta är patientsäkerhet röster från kampanjveckan När patienten vågar fråga när de inte förstår och tala om när något gått fel Lena Niemi, verksamhetschef, Kiruna Sjukhus Rätt insatser, i rätt tid till rätt patient, ges i ren och trygg miljö. Eva-Karin Elkjaer, sjuksköterska, Akutmottagningen, Östra Sjukhuset, Gbg Kunskap + Dialog + Delaktighet + Lyssnande + Utvärdera + Frågor =Säker vård. Barbro Larsson, sjuksköterska, Akutmottagningen, Akademiska Sjukhuset Uppsala Säker vård är att den som har störst behov behandlas först efter evidens och undvikbara vårdskador undviks. Ingrid Fries Hansson, landstingspolitiker, Örebro läns landsting Få hjälp med något som är jobbigt för mig själv och bli bemött med stor respekt. Elisabeth Essén, jurist, Socialstyrelsen Att ingen patient ska behöva få en vårdskada. Eva Jansson, vårdchef, Akademiska sjh Patientsäkerhet - vi lär av misstaget innan det händer. Katarina Hansén, barnkardiolog, Skånes universitets sjukhus Att patienten får medverka i planeringen av sin vård/behandling. Birgitta Hammarqvist, läkare, Danderydssjukhus Proffessionell vård och bemötande av vänlig personal i rena lokaler. Marie Nyström, undersköterska, KS Huddinge Trygghet. Samarbete. Kunskap. Uppföljning. Jonas Forsman, psykiatriker, KS Huddinge Att i en dialog med patienten och närstående komma fram till bästa behandling och att ta sitt ansvar i sjukvårdskedjan. Birgitta Eriksson, socionom, Neuropsykiatrin, SU Gbg Vara lyhörd mot patienter och anhöriga. Rätt klädsel och rena händer. God information. Säker läkemedelsanvändning. Samarbete. Tydliga rutiner och riktlinjer. Avvikleserapportering och uppföljning Kerstin Lindgren, barnmorska, BB/Förlossningen, Skellefteå Ledarskap.Teamarbete. Utbildning. Delaktighet. Annika Gustafsson, vårdchef, SUS, Infektionskliniken,Skåne Att jag kan känna mig trygg. Det är självklart att personalen följer rutiner och tänker patientsäkerhet hela tiden. Karin Lyxell Lind, farmaceut, Apoteket Farmaci, Umeå Rätt attityd Tina Häkkinen, patientsäkerhetssamordnare, Karolinska Patienten ska inte bli sjukare av vården, än vad hon var från början. Åsa Ek, läkare spec. i allm.kir, Karlskoga Lasarett Delaktighet. Riskförebyggande. Högt i tak diskutera avvikelser. Lyssna! Bemötande! Vårdhygien! Jesper Persson, chefläkare, SUS Malmö Säker vård byggs på fyra hörnstenar: Närvaro, Kunskap, Uppmärksamhet och Engagemang. God vårdsäkerhet är stabil och bestående och gäller alla! Kristina Söderlind Rutberg, specialistläkare Anestesi/Intensivvård, Universitetssjukhuset, Linköping Agera proffessionellt med patientens bästa för ögonen. Ärligt, trovärdigt, ödmjukt medicinska riksstämman

9 62 RIKSSTÄMMAN Christopher Gillberg mottagare av Söderbergska Priset 2012 PRISTAGARE Professor Christopher Gillberg, Göteborg, får det Söderbergska Priset i medicin 2012, för sitt banbrytande arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar. Prissumman är en miljon kronor och delas ut vid ett seminarium på Svenska Läkaresällskapet den 16 april Christopher Gillbergs omfattande arbete har haft stor betydelse för klinisk medicin och patientvård och han har medverkat till att klargöra betydelsen av arv och miljö för uppkomst av sjukdomarna. Han tillhör de internationellt främsta inom sitt område. Hans vetenskapliga insatser har visat vägen och gett impulser för utvecklandet av undersöknings- och vårdmetoder inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som inom det neuropsykiatriska området. Han har på ett utomordentligt sätt engagerat och handlett yngre forskare och etablerat ett mycket omfattande nätverk för ett fruktbart vetenskapligt samarbete på högsta nivå. Gillberg förenar på ett klokt sätt specifika forskningsresultat med en mera mångsidig syn på människan och patienten som en bio-psyko-social helhet. Omfattande forskning om autism Christopher Gillberg är professor i barnoch ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet liksom vid Institute of Child Health i London och vid universitetet i Glasgow. Hans forskning omfattar Foto: Pelle Wichmann neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar såsom autism, ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, anorexia nervosa, Fragil X-syndrom, 22q11deletion, tuberös skleros, psykisk utvecklingsstörning, epilepsi och cerebral pares. Gillberg är kanske mest känd för sin mycket omfattande forskning om autism. Han är världens mest produktiva forskare inom detta område. Betydande forskningsfinansiärer Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga. Stiftelserna firade 2010 sitt femtioårsjubileum. De delade förra året ut 122 respektive 120 miljoner kronor till forskning. AGNETA DAVIDSSON OHLSON FÖRELÄSER PÅ RIKSSTÄMMAN Christopher Gillberg deltar i symposiet Barn i skärningspunkten mellan pediatrik och psykiatri stor grupp som kräver ett organisatioriskt nytänkande den 30 november kl Fortbildning för läkare En sammanställning av kunskapsläget om läkares fortbildning (CPD) SLS och SLF har gemensamt tagit fram denna sammanställning av kunskapsläget om läkares fortbildning. Med sammanställningen vill vi belysa de system för fortbildning som finns idag. Vår förhoppning är att öka intresset för läkares fortbildning och stimulera till fortsatt utveckling, forskning och diskussion. Vid Riksstämman presenterar vi skriften i ett symposium: Fortbildning. Gemensamt ställningstagande och praktiskt genomförande Torsdagen den 1 december kl i Sal K 2. Moderatorer: Kerstin Nilsson/Hans Hjelmqvist. Deltagare: Sara Holmberg, Christian Löwbeer, Thomas Zilling. Skriften går att hämta som pdf på publikationer. KANDIDATDAG PÅ RIKSSTÄMMAN MÖTESPLATS Medicinska riksstämman har länge varit en samlingspunkt för läkare från många olika specialiteter, ett forum att träffas och utbyta erfarenheter, en möjlighet att utmana sin kliniska vardag med andras. Denna möjlighet ska vara lika aktuell för läkarstudenter och underläkare och med DITT bidrag så är denna möjlighet en verklighet. Kandidatföreningen har sin egna dag på Medicinska riksstämman, Kandidatdagen fredagen den 2 december, i år hetare än någonsin! Förutom Riksstämmans omfattande utbud av symposier och utställningar bjuder vi på ett eget symposium om människans förmåga och oförmåga att styra över de egna handlingarna. Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi med inriktning på utvecklingspsykiatri och våld föreläser om mediaheta frågor du omöjligt kan ha missat. Passa på att utveckla dina kliniska färdigheter i vår egna KTC-miljö (kliniskt träningscenter) och missa för guds skull inte det hjärnbrännande spelet Mind ball. Detta axplock representerar en del av den inspirerande miljö Medicinska riksstämman erbjuder dig som läkarestudent och underläkare. Vi har alla ett ansvar i det livslånga lärandet som läkaryrket förutsätter och denna representeras innanför Medicinska riksstämmans väggar med generationer av specialister från olika fält. Utveckla dina kunskaper och ditt etiska tänk och komplettera din utbildning med mysfaktorn doftandes i luften så som generationer före dig har gjort. Och glöm inte att dagen avslutas med gemensam pub i Läkaresällskapets hus i centrala Stockholm till riktigt studentvänliga priser. Välkommen till ett utvecklande forum som utmanar dina kunskaper i en lärorik och rolig miljö! LIS ABAZI Kandidatföreningens Riksstämmesamordnare Fler fonder på FORSKNINGSANSLAG OM ÖGONSJUKDOMAR Sök anslag från Cronqvists stiftelse senast den 1 februari 2012 För ansökningsformulär se Svenska Läkaresällskapet alternativt FÖR MER INFORMATION Malin Wåhlin, , 62 medicinska riksstämman 2011

10 RIKSSTÄMMAN 63 Foto: Sara Appelgren Surrogatmödraskap en lukrativ industri DEBATT Surrogatmödraskap har vuxit till en lukrativ industri. Nu höjs röster om att det bör tillåtas även i Sverige. Debatten präglas av okunskap och aningslöshet, menar journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman. Hon ser surrogatmödraskap som en utvidgad form av prostitution. I grunden handlar det om att kvinnor säljer olika delar av sin kropp på en kommersiell marknad. Det har varit ett hektiskt år för Kajsa Ekis Ekman. Sedan hennes bok Varat och varan Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, utkom i december förra året, har hon turnerat land och rike runt för att debattera med bland annat politiker, studenter och olika organisationer. Intresset för boken har varit stort. - Jag var orolig för hur den skulle bli mottagen. Att skriva om våld mot kvinnor, porr eller kvinnomisshandel väcker starka känslor och jag är van vid att få ilskna mejl. Men denna gång har responsen i stort varit mycket positiv, säger Kajsa Ekis Ekman. Karolina Widerström-föreläsning Den 1 december är hon inbjuden av Kvinnliga Läkares Förening som högtidsföreläsare på Medicinska riksstämman. Det började med mitt engagemang i prostitutionsfrågan, jag ville argumentera emot den liberalisering av prostitution som vi ser i många länder. Halvvägs in i arbetet blev jag uppmärksam på kampanjen i Sverige om surrogatmödraskap. Ju mer jag läste, ju mer såg jag likheten med prostitution, det är bara en annan kroppsdel. Istället för vaginan är det livmodern som blivit en handelsvara, säger Kajsa Ekis Ekman. Lukrativ affärsidé Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär fram och föder ett barn åt en annan kvinna. Det var på 70-talet som amerikanska företagare lanserade en lukrativ affärsidé och kopplade ihop villiga kvinnor med barnlösa par. Men det dröjde inte länge förrän USA fick den första juridiska vårdnadstvisten, fallet kallades Baby M. En kvinna ur lägre medelklassen skrev på ett avtal att föda barn åt ett par mot löfte om dollar. Men när barnet var fött forts sid 64 Karolina Widerströmföreläsare den 1/12 FÖRELÄSNING Kajsa Ekis Ekman är författare och årets Karolina Widerströmföreläsare. Den 1 december kl är hon inbjuden av Kvinnliga Läkares Förening som högtidsföreläsare på Medicinska riksstämman. Vi tycker att den koppling som författaren Kajsa Ekis Ekman gör i sin bok Varat och varan är tankeväckande. I bägge fallen handlar det om kvinnor som säljer ut eller hyr ut delar av sin kropp. Frågan om surrogatmödraskap väcker så många etiska och moraliska frågor, säger Mia Fahlén, ordförande i Kvinnliga Läkares förening. Karolina Widerström, , var gynekolog och Sveriges första kvinnliga läkare. Hon var aktiv i politiska och sociala frågor och arbetade bland annat med sexualupplysning samt kämpade för kvinnors rösträtt. ST-kurser på Riksstämman ST Följande ST-kurser arrangeras i år på Riksstämman: HJÄRTA, KÄRL- och LUNGSJUKDOMAR Torsdag kl Allt du borde veta om hypertoni men aldrig vågat fråga (ST-kurs del 1) Lars Lind/ Patrik Björgård (Delmål 1 12 Medicinsk kompetens) och Torsdag kl Allt du borde veta om hypertoni men aldrig vågat fråga (ST-kurs del 2) Lars Lind/ Patrik Björgård (Delmål 1 12 Medicinsk kompetens) ETIK OCH BEMÖTANDE (se sid 83 för mer info) planerad IPULS-kurs Torsdag kl Patientens autonomi (ST-kurs del 1) Anders Ågård (Delmål Kommunikativ kompetens) och Torsdag kl Autonomins gränser (ST-kurs del 2) Anders Ågård (Delmål Kommunikativ kompetens) INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR Onsdag kl Nytillkommen ledinflammation hur gör man? (ST-kurs) Lennart Jacobsson/ Meliha Kapetanovic (Delmål 1 12 Medicinsk kompetens) PROFESSION, ORGANISATION & LÄRANDE Fredag kl Underläkartjänstgöring i U-land (Del 1) och fredag kl Underläkartjänstgöring i U-land (Del 2). medicinska riksstämman

11 64 RIKSSTÄMMAN forts fr sid 63 vägrade kvinnan att lämna bort barnet. Fallet ledde till att flera amerikanska delstater förbjöd så kallat kommersiellt surrogatmödraskap. I början på 90-talet kom en ny teknik, embryotransplantation. Det gjorde det möjligt att implantera ett befruktat ägg i en surrogatmammas livmoder. Tekniken innebar att embryot inte behövde ha en genetisk koppling till kvinnan som var bärare av barnet. Nu såg kommersiella aktörer helt nya möjligheter och marknaden växte. Juridiskt kom den nya tekniken att förändra hur amerikanska domstolar dömde i vårdnadstvister. Jurister menade att eftersom ägget inte tillhörde surrogatmamman, kunde graviditeten inte betraktas som ett moderskap utan som en tjänst. Kvinnan hade därmed ingen rätt till det barn hon fött, säger Kajsa Ekis Ekman. Surrogatmödraskap en utvidgad form av prostitution I dag är surrogatindustrin laglig i vissa delstater i USA, Indien, Ukraina, Ungern, Korea, Sydafrika, Israel och Nederländerna. En legalisering diskuteras även i Frankrike. Kajsa Ekis Ekman beskriver denna surrogatindustri som en handel med graviditeter, en slags reproduktiv prostitution där kvinnor insemineras och görs gravida på beställning. Berättelser om surrogatmödrar tycker hon liknar den om sexarbetaren. Kunder betalar för att använda sig av en kvinnans kropp och de argument som förs fram liknar dem man använder i prostitutionsdebatten, anser hon. Den gamla myten om den lyckliga horan har ersatts av ett marknadsspråk, där prostituerade kallas entreprenörer och starka affärskvinnor. Men det är exakt samma sätt att dölja misär och ojämlikhet med en fräsch yta. Liberaliseringen av prostitutionen märks inte minst i förändrade attityder och i språket, menar Kajsa Ekis Ekman. Till exempel finns kulturjournalister som uppmanar kvinnor att våga kallas hora och att göra ordet till något positivt. En litteraturblogg heter bokhora, vilket ska syfta på en hämningslös kärlek till böcker. Det är en idealiserad och naiv bild av prostitution som förs fram av kvinnor som inte själva är prostituerade. De kan använda ordet eftersom det inte berör dem. I slutet på 1990-talet rekommenderade den internationella arbetsorganisationen, ILO, stater att legalisera prostitution för att få ta del av intäkter. Rekommendationen har följts av Holland, Tyskland, Nya Zeeland och Australien. Medan Sverige och Norge försöker bekämpa prostitution genom en sexköpslag, gör andra länder tvärtom och institutionaliserar den. Bara i Tyskland omfattar prostitutionsindustrin kvinnor. När Tyskland utvärderade sin lagstiftning 2007 visade det sig att mindre än en procent var anställda, endast fem procent kunde tänka sig en anställning. Över 60 procent kunde absolut inte tänka sig att ha en anställning på grund av rädsla att förlora sin anonymitet. Många såg också prostitution som en tillfällig syssla, säger Kajsa Ekis Ekman. Prostitution av fri vilja? I dag framställs prostitution som ett arbete och en mänsklig rättighet, en sexuell frigörelse och feministisk revolt. Erkända fakta förtigs, menar hon. Den hittills största studien av människor i prostitution utfördes 2003 av läkare och psykologer. Den omfattade intervjuer med 800 prostituerade i nio länder. Resultaten visar: 71 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld och 63 procent hade blivit våldtagna inom prostitutionen. Hela 89 procent uppgav att de ville sluta och skulle göra det om de kunde. Nära 70 procent uppvisade symtom på posttraumatisk stress. Men ordet offer har kommit att bli tabu eftersom den nyliberala ordningen avskyr offer. Att tala om den utsatta och sårbara människan pekar på behovet av det rättvisa samhället och ett socialt skyddsnät. Om vi inte har offer så finns det heller inga förövare. Graviditet som en tjänst Berättelsen om sexarbetaren liknar i mångt om mycket berättelsen om surrogatmödraskapet. Lite vikt läggs vid att ta reda på vad som faktiskt sker i surrogatindustrin, hur det går till och vilka konsekvenserna är, menar Kajsa Ekis Ekman. Bägge berättelserna grundar sig på föreställningen om den delade människan. Människan är inte kroppen, hon är fri och säljer, och varan som säljs är kroppen. Filosofer och andra för fram att surrogatmödraskap inte är exploaterande. De liknar kvinnors relation till sin kropp med till exempel taxichaufförers relation till sin bil. Graviditet ser de som en tjänst, filosofen Kutte Jönsson kallar till och med barnet för en produkt, säger Kajsa Ekis Ekman. Många debattörer ställer frågan: Varför är det oetiskt att låta en kvinna som så önskar att dela med sig av glädjen att få barn? Varje myndig, beslutskompetent och samtyckande kvinna bör väl ha självbestämmanderätt över hur hon förfogar över den egna kroppen? Först, menar Kajsa Ekis Ekman, måste man fråga sig, vilka är det som kräver surrogatmödraskap och vilka lobbar för att det ska bli legaliserat? Det är de som vill använda sig av kvinnor som lobbar för detta. Det handlar inte om surrogatmödrar som står på barrikaderna och slåss för sin rätt att bli surrogatmamma. Jag har hittills inte träffat någon kvinna som sagt att hennes liv blivit förstört för att hon inte får föda barn åt andra. Vilka är då de kvinnor som blir surrogatmödrar? Många bor i låginkomstländer och lever nära eller under fattigdomsgränsen och tvingas till slavliknande villkor i samma sekund som de skriver på ett avtal. I Indien, där surrogatindustrin växer störst idag, regleras surrogatmödrars tillvaro i minsta detalj. Kvinnan får inte ha samlag, inte röka eller dricka. Hon måste underkasta sig alla behandlingar som programmet föreskriver och även genomgå fostervattenprov. För att maximera chanserna till graviditet implanteras ofta flera ägg, upp till sex stycken. Om hon väntar tvillingar kan hon bli tvingad till abort. Det är en cynisk industri, menar Kajsa Ekis Ekman, och refererar till FNorganet UNDP som rapporterat att människohandel förekommer i syfte att skaffa fram kvinnor till surrogatindustrin. Det altruistiska surrogatmödraskapet I Storbritannien är det tillåtet med så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, det vill säga kvinnor som föder barn åt andra utan betalning. I Sverige menar debattörer att denna form bör tillåtas. Det tycker inte Kajsa Ekis Ekman. Det är ohederligt och innebär ingen skillnad i sak, kvinnor reduceras till behållare. Man glömmer också bort att forts sid medicinska riksstämman 2011

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Det är jätteviktigt att lyfta detta aktuella ämne. Allt fler får diagnosen ADHD eller andra närliggande NPF diagnoser så det är viktigt att det finns bra

Läs mer

Politisk teori 2 2014-03-08 Viktoria Stangnes 733G36 19911030. Politisk teori 2 promemoria

Politisk teori 2 2014-03-08 Viktoria Stangnes 733G36 19911030. Politisk teori 2 promemoria Politisk teori 2 promemoria Politisk teori 2 promemoria Tes Den 31:e december 2013 stod 626 personer i väntelista till en njure. Om man räknar bort hur många som fick njure från en levande och inte hamnade

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08 Sammanträdesdatum: 2008-08-28 2008-08-29 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Närvarande ersättare: Steningevik

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 juni 2015. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer