Svenska Läkaresällskapet Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16"

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik)(deltog t. om 211), Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.o m 217), Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH) och Carl Johan Östgren (CJÖ) Adjungerade ledamöter: Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen) Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig) Inbjudna: Andreas Mårtensson (ordf. i kommittén för Global Hälsa) och Lars Jerdén (ordf. i kommittén för levnadsvanor och prevention) Information Status 199 Val av protokolljusterare Beslöts att utse Carl Johan Östgren (CJÖ) att jämte ordförande justera protokollet. 200 Godkännande av föredragningslistan 201 Genomgång av föreg. protokoll Föredragningslistan godkändes (punkt 2 i kallelsen). 190 Fortbildningsfrågandebattartikel samt brevutskick - Pågår. Diskussion fördes ang. fortbildningsfrågan. 202 Protokoll Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. 203 Anmälningsärenden Till handlingarna. 1

2 204 Ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (punkt 6 i kallelsen). Uppmanade nämnden att inkomma med förslag på programpunkter till Prioriteringskonferensen SLS har fått en inbjudan att anmäla intresse för deltagande i regeringens planerade kommission om jämlik hälsa, och anmälan kommer skickas till Socialdepartementet. Diskuterades också att utifrån detta skriva en debattartikel rörande jämlik hälsa. 205 Vice ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen). 206 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev (punkt 8 i kallelsen). 207 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen). Beslöt att godkänna permutation ang. G Nylins föreläsningsfond samt Stiftelsen Justus Ströms föreläsningsfond samt anta text enligt förslag. Beslöt att arbetet fortsätter med Kammarkollegiet ang förvaltningen av stiftelser enligt förslag. 2

3 Beslutsärenden 208 Utdelning Erik Sjögrens fond Beslöts att fastställa enligt förslag. 209 Val av ledamöter till SLS Prioriteringskommitté Beslöt att utse följande enligt forskningsdelegationens förslag; Omval; Håkan Billig, Kjell Bergfeldt, Niklas Dahl, Ola Hammarström och Ola Winqvist. Nyval; Karin Strigård och Ann Josefsson 210 Firmateckning för tiden Beslöts att Sällskapet tiden tecknas av ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Stefan Lindgren och verkställande direktör Filippa Nyberg två i förening. VD får ensam teckna i SLS alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning. Paragrafen förklarades omedelbar justerad. 211 Medicinska Riksstämman CAM informerade från årets Riksstämma som var bra genomfört och ett positivt möte. God respons, bra programpunkter och välkomnande SLS monter. Invigningen med Mr Marmot var likaså uppskattad. SLS certifiering på plats gick bra. Ca 1750 deltagare besökte riksstämman. VD rapporterade ekonomi och organisation. Genom den nya ekonomiska modellen och bidrag från partners är ekonomin inom budget trots oväntat lågt deltagarantal Efter diskussion beslöts genom omröstning i nämnden att arrangera Riksstämman

4 Håkan Billig reserverade sig mot beslutet utifrån att underlag för beslutet saknades. CAM återkommer med ett underlag för det vetenskapliga programmet och VD återkommer med förslag om ekonomi och organisation som diskuteras på nämndinternatet. 212 Arbetsordning förtroendemannarevison Beslöts att fastställa enligt förslag (punkt 14 i kallelsen). 213 Arbetsordning kommittéer Beslöts att förslaget revideras efter de synpunkter som inkom från nämnden. Uppdrogs åt VD att inarbeta förslagen i samråd med YB, därefter årlig uppdatering. 214 Nämndens årsrutin Beslöts att fastställa enligt förslag (punkt 16 i kallelsen). 215 Omval av ledamot i delegationen för medicinsk etik Beslöts att utse Marit Karlsson, Linköping enligt förslag. 216 Nyval av ledamot i delegationen för Medicinska Riksstämman Beslöts att delegationen ser över utformningen av delegationens uppdrag. Avvaktar med att tillsätta de två vakanta platserna efter att formerna för delegationen är färdig. CAM presenterar ett underlag vid nämndinternatet. 4

5 Diskussions- och informationsärenden 216 Kommitté Global Hälsa och kommitté för levnadsvanor och prevention Föredragande Andreas Mårtensson och Lars Jerdén var inbjudna i egenskap som ordförande i respektive kommitté. Lars Jerdén informerade kring de kommande arbetet i kommittén. En sk levnadsvanedag är planerad till den 3 februari Där även stress och sömn kommer att belysas. Ordförande Andreas Mårtensson i kommittén för global hälsa presenterade sig. Informerade om vilka frågor kommittén planerar att arbeta med och efterhörde också nämnden önskemål rörande kommitténs uppgifter. Nämnden ger mandat åt Andreas Mårtensson och Lars Jerden att forma respektive kommittén och dess uppdrag i samråd med VD. 217 Forska!Sverige VD informerade och hänvisade till bifogat underlag. Välkomnar reflektioner och synpunkter efter ytterligare version inkommer från Forska!Sverige. Synpunkter lämnas till VD för sammanställning till ett gemensamt SLS svar. YB deltog och informerade från en positiv workshop i november. 218 Tisdagssammankomster MHm informerade från sin första Tisdagssammankomst. Formen bör ses över pga dåligt deltagarantal vid Tisdagsammankomsterna. Under våren 2015 är sju möten inplanderade. 5

6 219 Almedalen SLS kommer att medverka i Almedalen Uppmanar åt delegationer och kommittér att inkomma med förslag på programpunkter. EVV planerar att ha en programpunkt. Även fortbildningsfrågan, läkemedelsfrågor, kroniska sjukdomar och prevention föreslås. Diskussion fortsätter på nämndinternat och beslut tas om vilka programpunkter som antas. 220 Ny ledamot i kommittén för Medicinsk språkvård Monica von Heijne efterträder Torsten Mossberg som ny ledamot i kommittén. 221 Plattform för Jämlik vård KN informerade om kommande workshop där både KN och FN kommer att delta. Tillfrågar nämnden om intresse finns att ersätta MH. 221 Extern kommunikation - Medicinska Riksstämman 2015 Dag som ovan Vid protokollet: Anna Borgström Justeras: Kerstin Nilsson Carl Johan Östgren 6

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2014 2014-10-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2014 2014-10-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 oktober 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Catarina Almqvist-Malmros

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189 SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER PROTOKOLL Styrelsen 2006-05-09 181-189 Plats: Deloitte., Rehnsgatan 11, Stockholm Tid: 2006-05-09, Klockan 10.00 15.00 Deltagare: Staffan Gavel ordförande, Lennart Björk,

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer