Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabell Teknisk information 10 Tekniska benämningar 10 Beräkningsformler 12 Flänsförband 15 Översättningstabeller 15 Flänsnormer SMS & DIN 16 Flänsöversikt ANSI B Resistenstabell 19 val 20 Resistenstabell 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniska benämningar Besiktningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beskrivning av uttryck, benämningar och termer som förekommer inom området flödesteknik Mer omfattande information går att finna i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Tekniska termer inom flödes- och ventilteknik Beräkningstryck Det tryck som används vid hållfasthetsberäkning PS- Konstruktionstryck Högsta tillåtna tryck i bar som tillverkaren anger att ventiler är konstruerad för PN Nominellt tryck Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hetvattenanläggning Vattentemperatur överstiger 110 C (Jmfr. Pannorm) Varmvattenanläggning Vattentemperatur högst 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul för tillverkare AFS 1999:4 10 samt bilaga 4 Beräkningstemperatur Den temperatur som används vid hållfasthetsberäkning TS-Konstruktionstemperatur Högsta eller lägsta temperatur i C som tillverkaren anger att produkten är konstruerad för DN Nominell dimension EN ISO 6708 (NPS ) Hetoljeanläggning Värmebärande är olja med temperatur över 110 C Tryckprovning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Försäkran om överensstämmelse AFS 1999:4 Bilaga 4 Kv-värde Den mängd vatten i m 3 /h, vid 20 C som strömmar genom en ventil vid tryckfall 1 bar. Cv-värde Den mängd vatten i US gallon/min vid 60 F som strömmar genom en given ventil vid ett tryckfall på 1 psi Av-värde Den mängd vatten i m 3 /h och densitet som strömmar genom en ventil vid tryckfallet 1 Pa Följande aritmetiska samband råder mellan Kv, Cv samt Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Tryckfall över ventil Ekvivalent rörlängd Z-värden, motståndstal (Angivna värden är endast riktvärden & är dimensionsberoende, exakta värden från leverantör) Kägelventil, rak -4-8 Kägelventil, vinkel -3-4 Slidventil, fullopp -0,2 Slidventil, reducerat genomlopp -0,6-1,1 Kulventil, fullt genomlopp -0,2 Kulventil, strypt genomlopp -0,6-0,2 Klaffbackventil -0,8-1,2 Spjällbackventil -2-3 Kägelbackventil Vridspjällventil -0,3 ATEX = ATmosfär som är EXplosiv För produktsäkerhet gäller AFS 1995:5 Utrustning för explosionsfarlig miljö och ELSÄK-FS 1 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. För arbetssäkerhet gäller AFS 2003:3, Arbete i explosionsfarlig miljö 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan översättas till Säkerhetsnivå. Standarden IEC definierar nivåerna SIL 1 till 4, där SIL 4 svarar mot de högsta kraven. En säkerhetsfunktion som uppfyller SIL 4 har mycket låg sannolikhet för fel. Ventiltyper och olika tekniska benämningar Vridspjällventil Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kulventil Top Entry Strypt (reduced bore) Fullopps (full bore) Flytande kula Lagrad kula Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Backventil Dual plate Ringbackventil Membranbackventil Bottenventil Kilslidventil Skjutspjällventil Kilslidventil Parallellslidventil Tankslussventil För inspänning mellan flänsar Med fästöron som möjliggör slutfläns Med fästöron (full flänsanslutning) Med dubbla flänsar Kulan monterad genom topplock på ventilhus Mer än 10% strypning av genomloppet Maximalt 10% strypning av genomlopp Spindelns rörelse överförs till kulan via medbringare, kulan lagrad i tätningsringarna Ofta större dimensioner där kulan är lagrad i ventilhuset och tätningsringarna ansatta mot kulan med fjäderanspänning Homogen kula med rakt genomlopp Avsedd för inspänning där kulans yta kan ligga utanför anslutningsytan Kula med insvetsat rör för rakt genomlopp Kulan formad ur rörämne Kula för specialändamål Två- eller tredelat hus Backventil med dubbla klaffar Tallrikbackventil Returflöde förhindras genom membranets slutande funktion Används vid uppfordring med pump och hindrar returflöde Spjällblad för stängfunktionen Slid och säten är med lutning Slid och säten är parallella Ventilhus med möjligheter för rengöring Reglerventiler Linjär Kapacitet linjär mot öppningsgrad Logaritmisk (likprocentig) Liten öppning i början, större i slutet Parabolkägla Hålkägla (burkägla) Flerstegskägla Generella uttryck CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linad ventil Tri Clamp anslutning Rörbrottsventil Växelventil ON-OFF Coating Bälgtätad ventil Trycktätat ventilbröst Enkel reglerkägla Perforerad i cylinderform Flerstegsreglerande kägla för att undvika kavitation (vätskor) / ljudreducering (ånga/gaser) Ventil konstruerad för kalla applikationer Konstruerad att inte skapa statisk elektricitet Utblåsningssäker spindel Svetsända för instick av rör Svetsända för stumsvets Inre klätt ventilhus och spjäll/kägla (med plast) Livsmedelkoppling Vid hög strömningshastigt och för stort tryckfall stänger ventilen Ventil med tre eller flera portar Funktion är i huvudsak till fullt öppen eller stängd ventil Ventil försedd med någon form av skyddsbeläggning mot aggressiva medier Veckbälg ersätter packbox som tätning mot atmosfär Mediatrycktätat ventilbröst Kägelventil Klorventil Utblåsningsventil Snabbstängningsventil Avstängningsventil i specialutförande för att vara godkänd för klor Avstängning/öppning genom snabbmanöver Manöver t ex genom utlösning av fjäderanspänning Tryckavsäkringsutrustning Höglyftande säkerhetsventil Proportionell säkerhetsventil Tillsatsbelastad säkerhetsventil Överströmnings ventil Sprängbleck Vacuumbrytare Vid liten tryckstegring sker fullt lyft dvs helt öppen säkerhetsventil Tryckstegringen är proportionell mot säkerhetsventilens öppningsgrad Säkerhetsventil med pneumatiskt don och styrskåp som ger styrd öppning och nedblåsning Fjäderbelastad ventil som öppnar proportionellt mot tryckstegringen Bleck som brister vid förbestämt tryck Ventil som öppnar vid tryck under atmosfärstryck 11

4 Teknisk information Beräkningsformler Kontroll av flödeshastighet Optimal flödeshastighet i plaströr ska väljas mellan 0,5 1,5 m/s. Hastighet över 3 m/s får inte överskridas eftersom tryckförlust och energiförbrukning blir omotiverat högt. Ytfinheten i ett plaströr är ca 0,007 mot ca 0,5 för stål. Teoretiskt sett kan ett 20% mindre plaströr väljas med bibehållet flöde. För enkel hastighetsbestämning kan nedanstående formel användas där: Q = flöde i l/s, d = innerdiameter i mm och V = hastighet i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-värde anger den mängd vatten (m3/h) som strömmar genom ventilen vid 1 bars tryckfall och temperatur mellan +5 och +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsvärde för ventil Q m 3 /h Flöde Q n m 3 /h n Normalflöde gaser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryck före ventil p 2 bar (abs) Tryck efter ventil p bar Tryckfall över ventil G kg/h Ångflöde ρ kg/dm 3 Densitet vätskor ρ n kg/m 3 n Densitet gaser t 1 C Mediatemperatur före ventil T 1 K t 1 = absolut mediatemperatur före ventil v 2 m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 2 och t 1 v* m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 1 och t 1 Beräkningsformler vid ventildimensionering Vätskor Vatten 5 till 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 underkrit överkrit kv = Q x kv = Beräkning av kv-värde Beräkning av flödesmängd Beräkning av tryckfall kv (m3/h) Q (m3/h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Längdändring Då termo- och härdplaster utsätts för temperaturförändringar ändras deras dimensioner. Termoplastiska material har större benägen het till längdändring än vad härdplaster och metalliska material har (se längdutvidgningskoefficient). Det är nödvändigt att beräkna och ta hänsyn till de förändringar som kan uppstå vid temperatursvängningar. För att beräkna längdändringen använder man sig av följande formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Längdändringen, mm. L = Röravsnittets ursprungliga längd, m T = Differens mellan monteringstemperatur eller lägsta temperatur och högsta drifts temperatur i C. α = Rörmaterialets längdändringskoefficient, mm per m och C. α α C- α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C Längdändring kan kompenseras genom en elastisk utfjädring av ett speciellt avsett röravsnitt, exempelvis med gummikompensator eller böjskänklar. 12

5 Teknisk information Bestämning av böjskänkellängd (B) Expansionsloop Böjskänkellängden för PP, PE och beräknas med följande formel: B = k x L x dy där B = böjskänkellängden i mm k = specifik proportionalitetsfaktor för materialet L = Maximal längdförändring dy = ytterdiameter rör k, specifik proportionalitetsfaktor (snittvärden) PP 30 PE Tabellen nedan visar skänkellängd B som funktion av rör Ø och L för -rör Rör Variation i längd L (mm) B (mm) Exempel Med Ø25 rör L = 37 B = 1000 mm Förändring i riktning Avstick För flera alternativ se Nomogram på nästa sida. : Fix punkt : Rörligt rörstöd : Fritt glidande stöd L L1 L2 L B : Rörlängd vid installation : Längd vid max. temp : Längd vid min. temp : Differens i L : Längd på skänkel 13

6 Teknisk information Nomogram för bestämning av skänkellängd B för och C. Tryckfall i raka rör Innerdiameter mm Flödesmängd Flödeshastighet m/s Tryckfall m/100 m i raka rör mvp/100m Beräkning av tillåtet driftstryck i PTFE slangar P = 0,4 x S x H D Observera att formeln ovan gäller för jämt kontinuerligt tryck och ej tar hänsyn till eventuella tryckstötar eller mekanisk påverkan. P = Tillåtet maxtryck Bar (5 faldig säkerhet) D = Innerdiameter i mm S = Väggtjocklek i mm H = Hållfasthetsfaktor (se tabell) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flänsförband Riktvärden åtdragningsmoment för flänsar i, C, PP/Stål och AP Översättningstabeller Borrdiameter för håltagning i rör för montage av anborrningsbygel typ UFM Dimension Åtdragningsmoment (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montering av flänsförband Följande stegvisa anvisningar rekomenderas för flänsmontage: 1. Kontrollera flänsar och kraghylsor och försäkra om att de är rena och oskadda. 2. Kontrollera att rätt gummipackning finns till hands. 3. Montera flänsförbandet och spänn bultarna löst med hand kraft. Kontrollera att bultarna är av tillräcklig längd (ska gå genom muttern med minst tre fria gängor) och att flänsarna sitter parallellt. Försäkra att packningen sitter rätt mellan kraghylsorna. 4. Spänn bultarna gradvis enligt nedan schema. Använd alltid brickor under bultskalle och muttrar. G Ø hål (mm) 1/2 16 3/ / / Gängöversättning Storlek Gänga 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Trycköversättning Enhet N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- och 12-hålsflänsar är det nödvändigt att spänna varje bult flera gånger under montaget. Efter att spännt bultarna ett varv, starta om från bult 1. 8-bult 12-bult 15

8 Teknisk information Flänsnormer SMS & DIN Metall, gjutjärn, stål Tryckklass PN Metall SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Gjutjärn SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gängfläns SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Lösfläns SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svetsfläns SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. Anm 1 - SMS-beteckningar inom parantes, t ex (SMS 340) är en äldre beteckning som bör undvikas. Anm 2 - Inom detta område finns inte normerade flänsar 16

9 Teknisk information Flänsöversikt ANSI B 16.5 : Stål Armatur och rörflänsar av stål* Class 150 Class 300 Armatur och rörflänsar av stål* Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Bultlängden beror på typ av fläns och flänstjockleken, se ANSI B 16.5 * För flänsar av gjutjärn gäller ANSI B 16.1 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 val Rekommendationer för val av material i processystem. För mer utförlig information, se Resistenstabell. Resistenstabellen tjänar som en vägledning vid val av material och tätningar, inte som garanti. Förkortning Allmän kemisk resistens Temperaturområde utan arbets tryck och vakuum. Genomströmnings medier, ofarliga. Genomströmings medier, aggressiva Plaster Polyvinylklorid, hård Resistent mot de flesta syror, lutar, saltlösningar och organiska lösningar blandbara med C C vatten. Ej resistent mot aromatiskt och klorerat kolväte Klorerad polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien God mot svaga syror och alkaler C C Styren Polyamid (Nylon) PA Resistent mot oljor, fetter, vax, motorbränsle, svaga alkalier, och aromatiskt kolväte C C Trogamid T PA Se polyamid. Även resistent mot svaga mineralsyror. Ej resistent mot ketoner, klorerat C C kolväte och fenol. Polyeten PE Resistent mot vattenhaltiga lösningar av syror, lutar, salter samt ett stort antal organiska C C lösningsmedel. Olämpligt för koncentrerade oxiderande syror. Polypropylen PP Liknande resistens som polyeten, men användbar vid högre temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mot organiska syror, alkalier, salt lösningar, alkohol och kolväte. Ej resistent mot C C aromatiska och klorerade kolväten, paraffinolja, estrar och ketoner. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mot nästan alla kemikalier. Ej resistent mot flytande natrium- och flourföreningar C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabell C C Metaller Rostfritt stål Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Gjutjärn Endast för neutrala medium C Segjärn Endast för neutrala medium C Stålgjutgods GS-C,C22 Endast för neutrala medium C Gjutjärn, gummerat Gi Resistent mot syror och lut, beroende på vilket Inklädnadsmaterial som används C C Gjutjärn-PTFE-Inklätt C C Segjärn-PFA-Inklätt C C Segjärn-PP-Inklätt C C Tätning och membranmaterial Naturgummi NR Olämpligt vid oljor och oxiderande medier C Etenpropengummi God väderleksresistens. Speciellt lämpligt för aggressiva kemikalier. Olämpligt för oljor och C fetter. Flourrågummi (VITON) FPM Bästa kemiska egenskaper av alla elastomer C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mot olika kemikalier. Ozon- och (Hypalon) väderleksresistent. Ej resistent mot lösningsmedel, oljor och bensin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mot olja och bensin. Olämplig vid oxiderande medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiska egenskaper som mycket liknar de hos och ligger mellan nitrilgummi och C C Resistenstabell Följande resistenstabell är en vägledning till rätt materialval inte som garanti! Klassificering är framtagen bl a hos laboratorier genom dopp- och långtidsprovningar och genom olika provningsschema enligt exempelvis ISO TC 138/W63. För medier som inte finns med i tabellen, kontakta GPA för vidare information. Viton och Teflon är registrerade varumärken av DuPont. 20

13 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Acetaldehyd CH 3 -CHO 10% % Tekniskt ren Aceton CH 3 COCH 3 Alla Acetylen C 2 H 2 Tekniskt ren Alkohol (Lösningsmedel) Allylalkohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Utspädd Aluminiumklorid, fuktig Al Cl 3 Utspädd Mättat Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk ren Aluminiumsalt Utspädd Aluminiumsulfat, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3 Utspädd Mättat Alun, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Utspädd Mättat

14 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Aminosyra Ammoniak, flytandegasformig Teknisk ren Ammoniumnitrat, fuktig NH 4 NO 3 Utspädd Mättat Ammoniumflorid, fuktig NH 4 F Ca. 20% Ammoniumfosfat NH 4 H 2 PO 4 Utspädd Ammoniumfosfat, fuktig NH 4 H 2 PO 4 Alla Ammoniumhydroxyd Utspädd Ammoniumkacetat, fuktig NH 4 COOCN 3 Alla Ammoniumkarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alla Ammoniumklorid NH 4 Cl Varm mättat Ammoniumklorid, fuktig NH 4 Cl Utspädd Mättat Ammoniumpersulfat 24% % Ammoniumsulfat, fuktig (NH 4 ) 2 SO 4 Utspädd Mättat Ammoniumsulfid, fuktig (NH 4 ) 2 S Utspädd Mättat Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alla Antimonklorid, fuktig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonklorid, vattenfri SbCl ASTM-Olja Nr

15 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- ASTM-Olja Nr ASTM-Olja Nr Avloppsgas, flourvattenhaltigt Spår Avloppsgas, koloxidhaltig Avloppsgas, kolsyrehaltig Alla Avloppsgas, svavelsyrehaltig Obetydligt Högre Avloppsgas, saltsyrahaltig Alla Avloppsgas, SO 2 -haltig Svagare Bariumhydroxid, fuktig Ba (OH) 2.8H 2 O Alla Bariumklorid BaCl 2 Utspädd % Bariumsalt, fuktig Alla Bariumsulfid Utspädd Basileum FG-Vatten 1: Bensin Handelsvara Bensin-Alkohol 3: Bensin-Benzol Bensin-Benzol-Sprit 5:3: Bensoesyra, fuktig C 6 H 5.COOH Alla Benzol C 6 H 6 Teknisk ren Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlut, SO 2 -haltig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varm mättat Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten H 2 SO 4 +HNO 3 + H 2 O 49/49/3% /49/3% /50/0%

16 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten forts. Blandsyra II/ Svavelsyra, Fosforsyra, Vatten C- 10/20/70% /87/3% /31/19% H 2 SO 4 +H 3 PO 4 + H 2 O 30/60/10% Bleklut 12,5% verksamt klor Na OCl+NaCl Handelskvalitet Borsyra H 3 BO 3 Teknisk ren Vattenlösning ca 10% Brom, flytande Br 2 Teknisk ren Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk ren Butan, gasformig C 4 H 10 50% Butandiol, fuktig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk ren Butylen, flytande CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk ren Butylenglykol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk ren Bytylalkohol Citronsyra 10% Cyanväte, vattenlösning HCN Dextrin, fuktig (C 6 H 10 O 5 )n Mättat % Diacetonalkohol Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk ren

17 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Dibutyleter C 4 H 9 OC 4 H Dieselolja Teknisk ren Dietylenglykol Dietyleter 100% Diglykolsyra COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mättat Dihexlphthalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk ren Diklorbenxol C 6 H 4 Cl 2 Kallt mättat Diklorbytylen Dikloreten Dimetylamin, flytande CH 3 -NH-CH 3 Teknisk ren Dimetyleter CH 3 -O-CH Dimetylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk ren Dioktylphthalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk ren Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk ren Diphenyloxyd Ester (Lösningsmedel) Etanol CH 3 -CH 2 -OH 10% % Teknisk ren Eten Eter Etylacetat CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk ren Etylalkohol, ren Alla Etylalkohol, denaturiserad Alla Etylbensol C 6 H 5 -C 2 H 5 Teknisk ren

18 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Etylbromid CH 2 Br-CH 2 Br Teknisk ren Etyldiklorid ClCH 2 -CH 2 Cl Etylenalkohol, fuktig CH 3 -CH 2 -OH Alla % Etylenalkohol, fuktig (Sprit) CH 3 -CH 2 -OH 96% Etylenglykol O(CH 2 -CH 2 OH) 2 Teknisk ren Etyleter (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk ren Etylklorid C 2 H 5 Cl Teknisk ren Etylsilikat Fenol, fuktig C 6 H 5 OH Ca. 90% % Fenyleter Fenylbenzol Fenylhydrazin C 6 H 5 -NH-NH 2 Teknisk ren Fett, mineraliskt Fett, animaliskt Fett, vegetabiliskt Fettsyra R-COOH Teknisk ren Fluor, torr F 2 100% Fluorammon, fuktig NH 4 F Ca. 20% Fluorbenzol Fluorbosyra HBF Fluorkiselsyra H 2 SIF 6 30% %

19 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fluorkiselsyra forts. C- 40% Utspädd Fluorvätesyra HF 40% % % Flygbensin Formaldehyd CH 2 O Utspädd % % % Utspädd Formamid HCONH Fosfat, fuktig Alla Fosforoxyklorid POCl Fosforpentoxid P 2 O 5 100% Fosforsyra, fuktig H 3 PO 4 Ca. 30% %

20 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fosforsyra, fuktig forts. C- 85% % Fosforitklorid P Cl 3 Teknisk ren Fosforvatten PH 3 Teknisk ren Foto-Emulsion Alla Foto-Fix Bland. konc Foto-Fixer Handelskvalitet Foto-Framkallare Handelskvalitet Bland. konc Freon 11 och Frigen F11 CCl 3 F Freon F Freon F113 FCl 2 C-OCIF Freon F12 CF 2 Cl 2 Teknisk ren Freon F Freon F22 CHCIF Fruktsaft Ftalsyra, fuktig C 6 H 4 (COOH) 2 50% Ftalsyraanhydrid

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 1 2005 Tryckavsäkring Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg 0. Förord Förord Denna

Läs mer

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194

Läs mer

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET

Läs mer

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529 530 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar 4.1.1 Allmänna bestämmelser för

Läs mer

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926

ANDNINGSSKYDD. Säkert skydd sedan 1926 ANDNINGSSKYDD TRYGG & SÄKER ARBETSMILJÖ! Säkert skydd sedan 1926 Gruvornas hälsovådliga luft gav idén till de första skyddsmaskerna Ivan Sundström grundade Sundström Safety AB 1926. Gruvarbetarnas ögon

Läs mer

Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel 08 578 410 00 Fax 08 578 419 99

Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel 08 578 410 00 Fax 08 578 419 99 Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 4 87 Huddinge Tel 08 578 40 00 Fax 08 578 49 99 Rätt till tekniska ändringar förbehålles Best. nr. SE2000sv maj 2009 - Xerox Mediacenter

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 23/06/2014 No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 10.45-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda

Läs mer

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Författare Handledare Lars Moberg, Lunds Tekniska Högskola Pontus Holmström, Stainless Engineering AB Mohsen Assadi, Institutionen för

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer