Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabell Teknisk information 10 Tekniska benämningar 10 Beräkningsformler 12 Flänsförband 15 Översättningstabeller 15 Flänsnormer SMS & DIN 16 Flänsöversikt ANSI B Resistenstabell 19 val 20 Resistenstabell 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniska benämningar Besiktningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beskrivning av uttryck, benämningar och termer som förekommer inom området flödesteknik Mer omfattande information går att finna i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Tekniska termer inom flödes- och ventilteknik Beräkningstryck Det tryck som används vid hållfasthetsberäkning PS- Konstruktionstryck Högsta tillåtna tryck i bar som tillverkaren anger att ventiler är konstruerad för PN Nominellt tryck Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hetvattenanläggning Vattentemperatur överstiger 110 C (Jmfr. Pannorm) Varmvattenanläggning Vattentemperatur högst 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul för tillverkare AFS 1999:4 10 samt bilaga 4 Beräkningstemperatur Den temperatur som används vid hållfasthetsberäkning TS-Konstruktionstemperatur Högsta eller lägsta temperatur i C som tillverkaren anger att produkten är konstruerad för DN Nominell dimension EN ISO 6708 (NPS ) Hetoljeanläggning Värmebärande är olja med temperatur över 110 C Tryckprovning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Försäkran om överensstämmelse AFS 1999:4 Bilaga 4 Kv-värde Den mängd vatten i m 3 /h, vid 20 C som strömmar genom en ventil vid tryckfall 1 bar. Cv-värde Den mängd vatten i US gallon/min vid 60 F som strömmar genom en given ventil vid ett tryckfall på 1 psi Av-värde Den mängd vatten i m 3 /h och densitet som strömmar genom en ventil vid tryckfallet 1 Pa Följande aritmetiska samband råder mellan Kv, Cv samt Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Tryckfall över ventil Ekvivalent rörlängd Z-värden, motståndstal (Angivna värden är endast riktvärden & är dimensionsberoende, exakta värden från leverantör) Kägelventil, rak -4-8 Kägelventil, vinkel -3-4 Slidventil, fullopp -0,2 Slidventil, reducerat genomlopp -0,6-1,1 Kulventil, fullt genomlopp -0,2 Kulventil, strypt genomlopp -0,6-0,2 Klaffbackventil -0,8-1,2 Spjällbackventil -2-3 Kägelbackventil Vridspjällventil -0,3 ATEX = ATmosfär som är EXplosiv För produktsäkerhet gäller AFS 1995:5 Utrustning för explosionsfarlig miljö och ELSÄK-FS 1 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. För arbetssäkerhet gäller AFS 2003:3, Arbete i explosionsfarlig miljö 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan översättas till Säkerhetsnivå. Standarden IEC definierar nivåerna SIL 1 till 4, där SIL 4 svarar mot de högsta kraven. En säkerhetsfunktion som uppfyller SIL 4 har mycket låg sannolikhet för fel. Ventiltyper och olika tekniska benämningar Vridspjällventil Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kulventil Top Entry Strypt (reduced bore) Fullopps (full bore) Flytande kula Lagrad kula Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Backventil Dual plate Ringbackventil Membranbackventil Bottenventil Kilslidventil Skjutspjällventil Kilslidventil Parallellslidventil Tankslussventil För inspänning mellan flänsar Med fästöron som möjliggör slutfläns Med fästöron (full flänsanslutning) Med dubbla flänsar Kulan monterad genom topplock på ventilhus Mer än 10% strypning av genomloppet Maximalt 10% strypning av genomlopp Spindelns rörelse överförs till kulan via medbringare, kulan lagrad i tätningsringarna Ofta större dimensioner där kulan är lagrad i ventilhuset och tätningsringarna ansatta mot kulan med fjäderanspänning Homogen kula med rakt genomlopp Avsedd för inspänning där kulans yta kan ligga utanför anslutningsytan Kula med insvetsat rör för rakt genomlopp Kulan formad ur rörämne Kula för specialändamål Två- eller tredelat hus Backventil med dubbla klaffar Tallrikbackventil Returflöde förhindras genom membranets slutande funktion Används vid uppfordring med pump och hindrar returflöde Spjällblad för stängfunktionen Slid och säten är med lutning Slid och säten är parallella Ventilhus med möjligheter för rengöring Reglerventiler Linjär Kapacitet linjär mot öppningsgrad Logaritmisk (likprocentig) Liten öppning i början, större i slutet Parabolkägla Hålkägla (burkägla) Flerstegskägla Generella uttryck CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linad ventil Tri Clamp anslutning Rörbrottsventil Växelventil ON-OFF Coating Bälgtätad ventil Trycktätat ventilbröst Enkel reglerkägla Perforerad i cylinderform Flerstegsreglerande kägla för att undvika kavitation (vätskor) / ljudreducering (ånga/gaser) Ventil konstruerad för kalla applikationer Konstruerad att inte skapa statisk elektricitet Utblåsningssäker spindel Svetsända för instick av rör Svetsända för stumsvets Inre klätt ventilhus och spjäll/kägla (med plast) Livsmedelkoppling Vid hög strömningshastigt och för stort tryckfall stänger ventilen Ventil med tre eller flera portar Funktion är i huvudsak till fullt öppen eller stängd ventil Ventil försedd med någon form av skyddsbeläggning mot aggressiva medier Veckbälg ersätter packbox som tätning mot atmosfär Mediatrycktätat ventilbröst Kägelventil Klorventil Utblåsningsventil Snabbstängningsventil Avstängningsventil i specialutförande för att vara godkänd för klor Avstängning/öppning genom snabbmanöver Manöver t ex genom utlösning av fjäderanspänning Tryckavsäkringsutrustning Höglyftande säkerhetsventil Proportionell säkerhetsventil Tillsatsbelastad säkerhetsventil Överströmnings ventil Sprängbleck Vacuumbrytare Vid liten tryckstegring sker fullt lyft dvs helt öppen säkerhetsventil Tryckstegringen är proportionell mot säkerhetsventilens öppningsgrad Säkerhetsventil med pneumatiskt don och styrskåp som ger styrd öppning och nedblåsning Fjäderbelastad ventil som öppnar proportionellt mot tryckstegringen Bleck som brister vid förbestämt tryck Ventil som öppnar vid tryck under atmosfärstryck 11

4 Teknisk information Beräkningsformler Kontroll av flödeshastighet Optimal flödeshastighet i plaströr ska väljas mellan 0,5 1,5 m/s. Hastighet över 3 m/s får inte överskridas eftersom tryckförlust och energiförbrukning blir omotiverat högt. Ytfinheten i ett plaströr är ca 0,007 mot ca 0,5 för stål. Teoretiskt sett kan ett 20% mindre plaströr väljas med bibehållet flöde. För enkel hastighetsbestämning kan nedanstående formel användas där: Q = flöde i l/s, d = innerdiameter i mm och V = hastighet i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-värde anger den mängd vatten (m3/h) som strömmar genom ventilen vid 1 bars tryckfall och temperatur mellan +5 och +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsvärde för ventil Q m 3 /h Flöde Q n m 3 /h n Normalflöde gaser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryck före ventil p 2 bar (abs) Tryck efter ventil p bar Tryckfall över ventil G kg/h Ångflöde ρ kg/dm 3 Densitet vätskor ρ n kg/m 3 n Densitet gaser t 1 C Mediatemperatur före ventil T 1 K t 1 = absolut mediatemperatur före ventil v 2 m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 2 och t 1 v* m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 1 och t 1 Beräkningsformler vid ventildimensionering Vätskor Vatten 5 till 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 underkrit överkrit kv = Q x kv = Beräkning av kv-värde Beräkning av flödesmängd Beräkning av tryckfall kv (m3/h) Q (m3/h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Längdändring Då termo- och härdplaster utsätts för temperaturförändringar ändras deras dimensioner. Termoplastiska material har större benägen het till längdändring än vad härdplaster och metalliska material har (se längdutvidgningskoefficient). Det är nödvändigt att beräkna och ta hänsyn till de förändringar som kan uppstå vid temperatursvängningar. För att beräkna längdändringen använder man sig av följande formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Längdändringen, mm. L = Röravsnittets ursprungliga längd, m T = Differens mellan monteringstemperatur eller lägsta temperatur och högsta drifts temperatur i C. α = Rörmaterialets längdändringskoefficient, mm per m och C. α α C- α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C Längdändring kan kompenseras genom en elastisk utfjädring av ett speciellt avsett röravsnitt, exempelvis med gummikompensator eller böjskänklar. 12

5 Teknisk information Bestämning av böjskänkellängd (B) Expansionsloop Böjskänkellängden för PP, PE och beräknas med följande formel: B = k x L x dy där B = böjskänkellängden i mm k = specifik proportionalitetsfaktor för materialet L = Maximal längdförändring dy = ytterdiameter rör k, specifik proportionalitetsfaktor (snittvärden) PP 30 PE Tabellen nedan visar skänkellängd B som funktion av rör Ø och L för -rör Rör Variation i längd L (mm) B (mm) Exempel Med Ø25 rör L = 37 B = 1000 mm Förändring i riktning Avstick För flera alternativ se Nomogram på nästa sida. : Fix punkt : Rörligt rörstöd : Fritt glidande stöd L L1 L2 L B : Rörlängd vid installation : Längd vid max. temp : Längd vid min. temp : Differens i L : Längd på skänkel 13

6 Teknisk information Nomogram för bestämning av skänkellängd B för och C. Tryckfall i raka rör Innerdiameter mm Flödesmängd Flödeshastighet m/s Tryckfall m/100 m i raka rör mvp/100m Beräkning av tillåtet driftstryck i PTFE slangar P = 0,4 x S x H D Observera att formeln ovan gäller för jämt kontinuerligt tryck och ej tar hänsyn till eventuella tryckstötar eller mekanisk påverkan. P = Tillåtet maxtryck Bar (5 faldig säkerhet) D = Innerdiameter i mm S = Väggtjocklek i mm H = Hållfasthetsfaktor (se tabell) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flänsförband Riktvärden åtdragningsmoment för flänsar i, C, PP/Stål och AP Översättningstabeller Borrdiameter för håltagning i rör för montage av anborrningsbygel typ UFM Dimension Åtdragningsmoment (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montering av flänsförband Följande stegvisa anvisningar rekomenderas för flänsmontage: 1. Kontrollera flänsar och kraghylsor och försäkra om att de är rena och oskadda. 2. Kontrollera att rätt gummipackning finns till hands. 3. Montera flänsförbandet och spänn bultarna löst med hand kraft. Kontrollera att bultarna är av tillräcklig längd (ska gå genom muttern med minst tre fria gängor) och att flänsarna sitter parallellt. Försäkra att packningen sitter rätt mellan kraghylsorna. 4. Spänn bultarna gradvis enligt nedan schema. Använd alltid brickor under bultskalle och muttrar. G Ø hål (mm) 1/2 16 3/ / / Gängöversättning Storlek Gänga 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Trycköversättning Enhet N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- och 12-hålsflänsar är det nödvändigt att spänna varje bult flera gånger under montaget. Efter att spännt bultarna ett varv, starta om från bult 1. 8-bult 12-bult 15

8 Teknisk information Flänsnormer SMS & DIN Metall, gjutjärn, stål Tryckklass PN Metall SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Gjutjärn SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gängfläns SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Lösfläns SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svetsfläns SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. Anm 1 - SMS-beteckningar inom parantes, t ex (SMS 340) är en äldre beteckning som bör undvikas. Anm 2 - Inom detta område finns inte normerade flänsar 16

9 Teknisk information Flänsöversikt ANSI B 16.5 : Stål Armatur och rörflänsar av stål* Class 150 Class 300 Armatur och rörflänsar av stål* Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Bultlängden beror på typ av fläns och flänstjockleken, se ANSI B 16.5 * För flänsar av gjutjärn gäller ANSI B 16.1 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 val Rekommendationer för val av material i processystem. För mer utförlig information, se Resistenstabell. Resistenstabellen tjänar som en vägledning vid val av material och tätningar, inte som garanti. Förkortning Allmän kemisk resistens Temperaturområde utan arbets tryck och vakuum. Genomströmnings medier, ofarliga. Genomströmings medier, aggressiva Plaster Polyvinylklorid, hård Resistent mot de flesta syror, lutar, saltlösningar och organiska lösningar blandbara med C C vatten. Ej resistent mot aromatiskt och klorerat kolväte Klorerad polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien God mot svaga syror och alkaler C C Styren Polyamid (Nylon) PA Resistent mot oljor, fetter, vax, motorbränsle, svaga alkalier, och aromatiskt kolväte C C Trogamid T PA Se polyamid. Även resistent mot svaga mineralsyror. Ej resistent mot ketoner, klorerat C C kolväte och fenol. Polyeten PE Resistent mot vattenhaltiga lösningar av syror, lutar, salter samt ett stort antal organiska C C lösningsmedel. Olämpligt för koncentrerade oxiderande syror. Polypropylen PP Liknande resistens som polyeten, men användbar vid högre temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mot organiska syror, alkalier, salt lösningar, alkohol och kolväte. Ej resistent mot C C aromatiska och klorerade kolväten, paraffinolja, estrar och ketoner. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mot nästan alla kemikalier. Ej resistent mot flytande natrium- och flourföreningar C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabell C C Metaller Rostfritt stål Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Gjutjärn Endast för neutrala medium C Segjärn Endast för neutrala medium C Stålgjutgods GS-C,C22 Endast för neutrala medium C Gjutjärn, gummerat Gi Resistent mot syror och lut, beroende på vilket Inklädnadsmaterial som används C C Gjutjärn-PTFE-Inklätt C C Segjärn-PFA-Inklätt C C Segjärn-PP-Inklätt C C Tätning och membranmaterial Naturgummi NR Olämpligt vid oljor och oxiderande medier C Etenpropengummi God väderleksresistens. Speciellt lämpligt för aggressiva kemikalier. Olämpligt för oljor och C fetter. Flourrågummi (VITON) FPM Bästa kemiska egenskaper av alla elastomer C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mot olika kemikalier. Ozon- och (Hypalon) väderleksresistent. Ej resistent mot lösningsmedel, oljor och bensin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mot olja och bensin. Olämplig vid oxiderande medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiska egenskaper som mycket liknar de hos och ligger mellan nitrilgummi och C C Resistenstabell Följande resistenstabell är en vägledning till rätt materialval inte som garanti! Klassificering är framtagen bl a hos laboratorier genom dopp- och långtidsprovningar och genom olika provningsschema enligt exempelvis ISO TC 138/W63. För medier som inte finns med i tabellen, kontakta GPA för vidare information. Viton och Teflon är registrerade varumärken av DuPont. 20

13 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Acetaldehyd CH 3 -CHO 10% % Tekniskt ren Aceton CH 3 COCH 3 Alla Acetylen C 2 H 2 Tekniskt ren Alkohol (Lösningsmedel) Allylalkohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Utspädd Aluminiumklorid, fuktig Al Cl 3 Utspädd Mättat Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk ren Aluminiumsalt Utspädd Aluminiumsulfat, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3 Utspädd Mättat Alun, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Utspädd Mättat

14 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Aminosyra Ammoniak, flytandegasformig Teknisk ren Ammoniumnitrat, fuktig NH 4 NO 3 Utspädd Mättat Ammoniumflorid, fuktig NH 4 F Ca. 20% Ammoniumfosfat NH 4 H 2 PO 4 Utspädd Ammoniumfosfat, fuktig NH 4 H 2 PO 4 Alla Ammoniumhydroxyd Utspädd Ammoniumkacetat, fuktig NH 4 COOCN 3 Alla Ammoniumkarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alla Ammoniumklorid NH 4 Cl Varm mättat Ammoniumklorid, fuktig NH 4 Cl Utspädd Mättat Ammoniumpersulfat 24% % Ammoniumsulfat, fuktig (NH 4 ) 2 SO 4 Utspädd Mättat Ammoniumsulfid, fuktig (NH 4 ) 2 S Utspädd Mättat Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alla Antimonklorid, fuktig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonklorid, vattenfri SbCl ASTM-Olja Nr

15 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- ASTM-Olja Nr ASTM-Olja Nr Avloppsgas, flourvattenhaltigt Spår Avloppsgas, koloxidhaltig Avloppsgas, kolsyrehaltig Alla Avloppsgas, svavelsyrehaltig Obetydligt Högre Avloppsgas, saltsyrahaltig Alla Avloppsgas, SO 2 -haltig Svagare Bariumhydroxid, fuktig Ba (OH) 2.8H 2 O Alla Bariumklorid BaCl 2 Utspädd % Bariumsalt, fuktig Alla Bariumsulfid Utspädd Basileum FG-Vatten 1: Bensin Handelsvara Bensin-Alkohol 3: Bensin-Benzol Bensin-Benzol-Sprit 5:3: Bensoesyra, fuktig C 6 H 5.COOH Alla Benzol C 6 H 6 Teknisk ren Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlut, SO 2 -haltig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varm mättat Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten H 2 SO 4 +HNO 3 + H 2 O 49/49/3% /49/3% /50/0%

16 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten forts. Blandsyra II/ Svavelsyra, Fosforsyra, Vatten C- 10/20/70% /87/3% /31/19% H 2 SO 4 +H 3 PO 4 + H 2 O 30/60/10% Bleklut 12,5% verksamt klor Na OCl+NaCl Handelskvalitet Borsyra H 3 BO 3 Teknisk ren Vattenlösning ca 10% Brom, flytande Br 2 Teknisk ren Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk ren Butan, gasformig C 4 H 10 50% Butandiol, fuktig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk ren Butylen, flytande CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk ren Butylenglykol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk ren Bytylalkohol Citronsyra 10% Cyanväte, vattenlösning HCN Dextrin, fuktig (C 6 H 10 O 5 )n Mättat % Diacetonalkohol Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk ren

17 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Dibutyleter C 4 H 9 OC 4 H Dieselolja Teknisk ren Dietylenglykol Dietyleter 100% Diglykolsyra COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mättat Dihexlphthalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk ren Diklorbenxol C 6 H 4 Cl 2 Kallt mättat Diklorbytylen Dikloreten Dimetylamin, flytande CH 3 -NH-CH 3 Teknisk ren Dimetyleter CH 3 -O-CH Dimetylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk ren Dioktylphthalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk ren Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk ren Diphenyloxyd Ester (Lösningsmedel) Etanol CH 3 -CH 2 -OH 10% % Teknisk ren Eten Eter Etylacetat CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk ren Etylalkohol, ren Alla Etylalkohol, denaturiserad Alla Etylbensol C 6 H 5 -C 2 H 5 Teknisk ren

18 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Etylbromid CH 2 Br-CH 2 Br Teknisk ren Etyldiklorid ClCH 2 -CH 2 Cl Etylenalkohol, fuktig CH 3 -CH 2 -OH Alla % Etylenalkohol, fuktig (Sprit) CH 3 -CH 2 -OH 96% Etylenglykol O(CH 2 -CH 2 OH) 2 Teknisk ren Etyleter (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk ren Etylklorid C 2 H 5 Cl Teknisk ren Etylsilikat Fenol, fuktig C 6 H 5 OH Ca. 90% % Fenyleter Fenylbenzol Fenylhydrazin C 6 H 5 -NH-NH 2 Teknisk ren Fett, mineraliskt Fett, animaliskt Fett, vegetabiliskt Fettsyra R-COOH Teknisk ren Fluor, torr F 2 100% Fluorammon, fuktig NH 4 F Ca. 20% Fluorbenzol Fluorbosyra HBF Fluorkiselsyra H 2 SIF 6 30% %

19 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fluorkiselsyra forts. C- 40% Utspädd Fluorvätesyra HF 40% % % Flygbensin Formaldehyd CH 2 O Utspädd % % % Utspädd Formamid HCONH Fosfat, fuktig Alla Fosforoxyklorid POCl Fosforpentoxid P 2 O 5 100% Fosforsyra, fuktig H 3 PO 4 Ca. 30% %

20 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fosforsyra, fuktig forts. C- 85% % Fosforitklorid P Cl 3 Teknisk ren Fosforvatten PH 3 Teknisk ren Foto-Emulsion Alla Foto-Fix Bland. konc Foto-Fixer Handelskvalitet Foto-Framkallare Handelskvalitet Bland. konc Freon 11 och Frigen F11 CCl 3 F Freon F Freon F113 FCl 2 C-OCIF Freon F12 CF 2 Cl 2 Teknisk ren Freon F Freon F22 CHCIF Fruktsaft Ftalsyra, fuktig C 6 H 4 (COOH) 2 50% Ftalsyraanhydrid

TEKNISK INFORMATION TEKNISK INFORMATION 2

TEKNISK INFORMATION TEKNISK INFORMATION 2 TEKNISK INFORMATION TEKNISK INFORMATION 2 Tekniska benämningar 2 Beräkningsformler 4 Flänsförband 7 Översättningstabeller 7 Flänsnormer SMS & DIN 8 Flänsöversikt ANSI B 16.5 9 1 TEKNISK INFORMATION TEKNISKA

Läs mer

Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen

Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen 1(5) Kopparrörs härdighet i kontakt med olika kemiska ämnen Koppar är välkänt som ett pålitligt och långlivat rörmaterial med erfarenhetsmässigt mycket goda egenskaper. Användandet av kopparrör är inte

Läs mer

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TEKNIK

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TEKNIK LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖESTEKNIK TEKNIK FLÄNSNORMER SMS och IN Ref. 14.100-02/03. www.axel-larsson.se FLÄNSNORMER SMS och IN Bulthål placering och antal enligt SMS 335 Bulthål placering

Läs mer

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig.

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. 10:1 Förkortningar för gummimaterial NR = Naturgummi och srytenbutadiengummi NBR = Nitrilgummi CR = Kloroprengummi EPDM = Eten-propengummi IIR = Butylgummi Q = Silikongummi FPM = Flourgummi U = Polyuretangummi

Läs mer

Innehållsförteckning: Tekniska Data

Innehållsförteckning: Tekniska Data Innehållsförteckning: Tekniska Data Gängtabell sid 248 Materialspecifikation sid 249 Val av slang och kopplingsmaterial sid 250 Nyckelkoder sid 254 Maxtryck för slangnipplar sid 254 Åtdragningstabell sid

Läs mer

Resistenstabellen. Hjälper dig att göra rätt materialval för dina applikationer

Resistenstabellen. Hjälper dig att göra rätt materialval för dina applikationer Resistenstabellen Hjälper dig att göra rätt materialval för dina applikationer MATERIALVAL Rekommendationer för val av material i processystem. För mer utförlig information, se Resistenstabell. Resistenstabellen

Läs mer

Resistenstabell. Sid.1 (8) A = Utmärkt B = Kan användas C = Rekommenderas ej D = Kan ej användas K = Kokpunkt % = Koncentration P = Punktfrätningsrisk

Resistenstabell. Sid.1 (8) A = Utmärkt B = Kan användas C = Rekommenderas ej D = Kan ej användas K = Kokpunkt % = Koncentration P = Punktfrätningsrisk Resistenstabell Nedanstående tabell anger våra konstruktionsmaterials kemiska beständighet mot de flesta inom industrin förekommande media. Tabellen är en sammanställning av den samlade kunskap som våra

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant Elastoseal EPDM Geomembran produkter Elastoseal T EPDM EPDM-duk i rullvara för prefabricering med värmekil till stora paneler. För prefabricerare och installatörer som tillverkar stora paneler. Elastoseal

Läs mer

Var förberedd med Lutz

Var förberedd med Lutz Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad Omgående redo för användande.

Läs mer

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

4 Beräkna massprocenthalten koppar i kopparsulfat femhydrat Hur många gram natriumklorid måste man väga upp för att det ska bli 2 mol?

4 Beräkna massprocenthalten koppar i kopparsulfat femhydrat Hur många gram natriumklorid måste man väga upp för att det ska bli 2 mol? Stökiometri VI 1 Hur många atomer finns det i en molekyl H 2SO 4? 1 2 Skriv kemiska formeln för jonföreningar: 2 a) Kalciumoxid b) Kaliumjodid c) Strontiumhydroxid d) Aluminiumsulfit 3 Ange eller beräkna:

Läs mer

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref. 1.6-02/07. www.axel-larsson.se eskrivning är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-renhållnings avdelningen Riktvärdeslista. I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter" finns de vanligast

Läs mer

Övningar Stökiometri och Gaslagen

Övningar Stökiometri och Gaslagen Övningar Stökiometri och Gaslagen 1 1 På baksidan av ett paket med Liljeholmens Stearinljus står berättat att Lars Johan Hierta, grundaren av Aftonbladet, i London år 1837 kom i kontakt med ett nytt ljus,

Läs mer

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW _skjutspjallventil_handratt_130716 Sida 1(5) DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på begäran. Bygglängd enligt EN 558-1

Läs mer

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71 Handmanövrerad tvådelad TS0-0 Handmanövrerad tvådelad kulventil Kulventil i CFM med kula i rostfritt stål. Finns i dimensioner från DN till DN0. åsanordning för att motverka oavsiktlig manövrering. 13

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Kompensatorer BENÄMNING FLÄNSDIMENSIONER 265. Performance Trelleborg Slang & kopplingar - SVENSK/DANSK katalog N.2014/01SWDK från 01/01/2014

Kompensatorer BENÄMNING FLÄNSDIMENSIONER 265. Performance Trelleborg Slang & kopplingar - SVENSK/DANSK katalog N.2014/01SWDK från 01/01/2014 Kompensatorer Trelleborg Kompensatorer består av ett heltäckande sor timent som används vid alla typer av rörinstallationer, små som stora. Kompensatorn isolerar mot vibrationer, tar upp vinkelavvikelser,

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Welcome to the. world of Trelleborg. Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS Welcome to the world of Trelleborg Kompensatorer TEGUFLEX www.trelleborg.com TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS TEGUFLEX kompensatorer Funktioner och fördelar Kompenserar för termisk töjning Isolerar

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD _skjutspjallventil_pneumatisk_141021 Sida 1(7) Skjutspjällventil med handratt DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på

Läs mer

GUMMIKOMPENSATORER MED FLÄNSAR

GUMMIKOMPENSATORER MED FLÄNSAR Rev120625 GUMMIKOMPENSATORER MED FLÄNSAR Kompensatorerna används när man har problem med stomljud i samband med pumpar och ventiler, för att ta upp rörelser och underlätta montage. Våra standardkompensatorer

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Prov i kemi kurs A Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och

Läs mer

Koppling för Mantex Tryckluftsslang

Koppling för Mantex Tryckluftsslang Koppling för Mantex Tryckluftsslang Best.nr Slangsockel Anslutning Bild Klaa Konisk Rak(Rillor) 5003-1050 2 Atlas 1 5003-1076 3 rundgänga 1 5006-00XX 5003-2038 40 Atlas 2 5920-0XXX 5003-2050 2 rundgänga

Läs mer

NAF-Trimball reglerkulventiler

NAF-Trimball reglerkulventiler NAF-Trimball reglerkulventiler DN 50-500, Size 2-20 PN 10 40, ANSI Class 150 och 300 Fk 41.65(7)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Trimball är ett helt nytt sätt att komma tillrätta med kavitation, erosion

Läs mer

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e)

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e) NAF-Triball kulventiler för max. 40 bar(e) Fk 25.622(10)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Triball är en kulventil med fullt genomlopp avsedd för avstängning och on-off, samt i hårdtätat utförande även för

Läs mer

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga.

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Säkerhetsventiler NAF 546340-546641, PN 16 och PN 25/40 Höglyftande fjäderbelastade Fk 46.72(16)SE 05.05 Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Ventilerna

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-100 40-60 C till +350 ºC Segjärn DN 25-100 40-85 C till +450 ºC Stål Användningsområde Proportionell säkerhetsventil för hetvattenpannor utan ångrum

Läs mer

Allmänna egenskaper hos termoplaster

Allmänna egenskaper hos termoplaster Allmänna egenskaper hos termoplaster För våra viktigaste plaster till Fläkt och Kanalsystem och övriga tillverkningsprogram lämnar vi nedan information om allmänna egenskaper och kemikaliebeständighet.

Läs mer

Här växer människor och kunskap

Här växer människor och kunskap Syror och baser 2 - Elektron, -1 - Protoner, +1 Natrium (Na) Valenselektron 1 st Elektronskal 3st 3 Natrium Neon 11 10 Alla ämnen vill ha fullt ytterskal. Så Na försöker efterlikna Ne. 4 Denna elektron

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande höglyftande AT 4541, 4542, 4543, 4545, Dimensionsområde PN Temperaturområde Material AT 4541, 4542, 4543, 4545, DN 25-100 40-60 C till 350 ºC Segjärn DN 125-150 16 Segjärn DN200 25 Segjärn DN 20-150 40-85

Läs mer

Teknisk Information 1. Slangar 2. Slangtillbehör 3. Lim- & Tejpprodukter 4. Gummiduk, Packningar 5 Cellgummi & Cellplast. Gummilister & borstlister 6

Teknisk Information 1. Slangar 2. Slangtillbehör 3. Lim- & Tejpprodukter 4. Gummiduk, Packningar 5 Cellgummi & Cellplast. Gummilister & borstlister 6 KUNTZE katalogen Bästa Kund. Det är vår förhoppning att denna katalog skall underlätta val av gui och plastprodukter för Era behov. Innehållet i katalogen består av vårt bas sortiment som är lagervara

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen varning frätande. Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Produkter: Metallslang Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Mycket flexibla och lätthanterliga slangar för tankbilar, fartyg, järnvägsvagnar och industriapplikationer. Finns i olika

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

Repetitionsuppgifter. gymnasiekemi

Repetitionsuppgifter. gymnasiekemi Repetitionsuppgifter i gymnasiekemi Att börja med: A 2, 5, 7 B 2, 4, 5, 14, 15, 16, 19 C 2, 7, 8 D 1,2, 3 Om det är för lätt: B 9, 10, 12, 13, 21 C 3, 6 D 4, 5 Boel Lindegård 2006 Reviderad 2012 A. Atomernas

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 100, NAF 526520-528530 Fk 30.70(8)SE 05.12 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Blandade Övningar Stökiometri och Gaslagen 1

Blandade Övningar Stökiometri och Gaslagen 1 Blandade Övningar Stökiometri och Gaslagen 1 1) 1 Då man upphettar 6,820 g zinkspat, som är ett mineral som innehåller zinkkarbonat, ZnCO 3, bildas 1,182 g CO 2. Hur många % rent ZnCO 3 innehåller mineralet?

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G3/4-G1 200-85 C till +400ºC Stål G3/4-G1 700-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem

Läs mer

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450,

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450, NAF-Unex vridspjällventiler PN 10, 50, 600-1000 Fk 1.1(15)SE 07.12 Primära egenskaper NAF-Unex är en vridspjällventil med metall- eller mjuking. Den är både regler- och avstängningsventil och levereras

Läs mer

Wavin plastmaterial. Resistenstabell för. Wavins. för. plastmaterial

Wavin plastmaterial. Resistenstabell för. Wavins. för. plastmaterial Wavin plastmaterial Resistenstabell för för Wavins plastmaterial Resistenstabell för plastmaterial i Wavin rör I denna handbok finns en alfabetisk översikt över kemikalier och deras påverkan på plastmaterial,

Läs mer

OptiSeal wafer-inspänningsventilhus och ventilhus med gängöron. www.tycoflowcontrol-eu.com

OptiSeal wafer-inspänningsventilhus och ventilhus med gängöron. www.tycoflowcontrol-eu.com wafer-inspänningsventilhus och ventilhus med gängöron OptiSeal är en vidareutveckling av Keystones ventilkonstruktioner med mjuktätande säte. Ventilserien innehåller flera egenskaper som ytterligare förbättrar

Läs mer

Atomer, joner och kemiska reaktioner

Atomer, joner och kemiska reaktioner Andreas Sandqvist 2015-11-24 Atomer, joner och kemiska reaktioner Namn: Uppgifter Lös uppgifterna med hjälp av läroboken, filmgenomgångarna, ett periodiskt system och internet. Arbeta tillsammans i era

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Exempel på olika ventilsymboler. (https://controls.engin.umich.edu/wiki/index.php/file:all_valves.jpg)

Exempel på olika ventilsymboler. (https://controls.engin.umich.edu/wiki/index.php/file:all_valves.jpg) Pinja Hietasaari 35972 Seminariearbete i Apparatteknik II, 2012 Industriventiler 1. Inledning Processanläggningar kan bestå av hundratals eller t.o.m. tusentals ventiler av olika typer. Alla ventiler har

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / om

Läs mer

Teknisk Information 1. Slangar 2. Slangtillbehör 3. Lim- & Tejpprodukter 4. Gummiduk, Packningar 5 Cellgummi & Cellplast. Gummilister & borstlister 6

Teknisk Information 1. Slangar 2. Slangtillbehör 3. Lim- & Tejpprodukter 4. Gummiduk, Packningar 5 Cellgummi & Cellplast. Gummilister & borstlister 6 KUNTZE katalogen Bästa Kund. Det är vår förhoppning att denna katalog skall underlätta val av gui och plastprodukter för Era behov. Innehållet i katalogen består av vårt bas sortiment som är lagervara

Läs mer

ACO VA. Markrännor. ACO MultiDrain MD rännsystem för markavvattning Belastningsklass A 15 - D 400 enligt SS-EN 1433.

ACO VA. Markrännor. ACO MultiDrain MD rännsystem för markavvattning Belastningsklass A 15 - D 400 enligt SS-EN 1433. Markrännor ACO VA ACO MultiDrain MD rännsystem för markavvattning Belastningsklass A 5 - D 400 enligt SS-EN 433 9 Innehåll ACO MultiDrain MD inledning 3 Systemöversikt 4 Sida SYSTEM ACO MULTIDRAIN M00D

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 Fk 41.55(9)SE 11.04 Primära egenskaper NAF-ProCap, flisfyllningsventil för automatiserad flisfyllning av diskontinuerliga

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Datablad Externt styrda ventiler 2/2-vägs snedsätes DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Innehåll Information Sida Egenskaper, tekniska data och funktion 3 Beställning 4 Specialversioner 5 Styrtrycksdiagram 6 Mått

Läs mer

Instuderingsuppgifter

Instuderingsuppgifter Instuderingsuppgifter Litterarum radices amarae, fructus dulces Kemisk bindning Uppgiftena är indelade i tre olika kategorier efter svårighetsgrad. bservera dock att det inte går att sätta betyg på en

Läs mer

Indikator BTB. lösning

Indikator BTB. lösning Sura, neutrala och basiska Lösningar Sura ar smakar surt vilket du själv har märkt då du ätit syrliga karameller eller smakat på saften från en citron. Motsatsen till sura ar är basiska ar. Man skulle

Läs mer

Kulventiler av brons och mässing

Kulventiler av brons och mässing Altech Kulventiler Altech Kulventiler är ett brett sortiment av avstängningsventiler för värme-, kyl-, luft- och gassystem. De kan användas på både vakuum och diesel. Altech Kulventiler finns med olika

Läs mer

One-Stop-Shop. ventim.se

One-Stop-Shop. ventim.se One-Stop-Shop ventim.se ARI-ventiler finns i drift över hela världen Oavsett om det gäller tillverkning av bilar, fartyg, livsmedel eller handlar om uppvärmning, eller om det gäller avstängning, säkerhet,

Läs mer

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Resistenstabell för Wavins plastmaterial

Resistenstabell för Wavins plastmaterial Wavin Resistenstabell wavin.se Resistenstabell för Wavins plastmaterial Handbok om beständighet I denna handbok finns en alfabetisk översikt över kemikalier och deras påverkan på plastmaterial, både PVC,

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. Maxpoäng 66 g 13 vg 28 varav 4 p av uppg. 18,19,20,21 mvg 40 varav 9 p av uppg. 18,19,20,21 Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. 1 (2p) En oladdad atom innehåller 121 neutroner och 80 elektroner.

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

KEYSTONE SERIE GR SPJÄLLVENTILER MED ELASTISKT SÄTE GRW/GRL (ISO)

KEYSTONE SERIE GR SPJÄLLVENTILER MED ELASTISKT SÄTE GRW/GRL (ISO) En kraftig industriell spjällventil med elastiskt säte FUNKTIONER OCH EGENSKPER LLMÄN TILLÄMPNING Vatten, luft, torr bulktransport, etc. Dessa ventiler passar för alla användningsområden som kräver en

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 40-85 C till +450 ºC Stål DN 15-100 40-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0002_10 10 Referensbeteckningssystem - RBS 1.1 1 (14) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening RBS Bilaga 10 Mediaförteckning med identifieringskoder Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size)

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size) Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 200-250 25-85 C till +450 ºC Stål DN 300-400 16-85 C till +450 ºC Stål DN 200-250 25-196 C till +550 ºC Rostfritt syrafast stål DN 300-400 16-196 C till

Läs mer

VRIDSPJÄLLVENTIL IA IA 22013

VRIDSPJÄLLVENTIL IA IA 22013 PN 16 DN 25-500 ARI-ZESA, ARI-GESA ANVÄNDNING Avstängningsventil för: Tappvatten, såväl kallt som varmt, med standard EPDM-foder Värmeledningsvatten, med standard EPDM-foder Tryckluft med NBR-foder Havsvatten

Läs mer

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Vi står redo att hjälpa dig Farligt avfall Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Så sorterar, märker och emballerar du farligt avfall. Nordgroup Waste Management AB

Läs mer

Hjälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska system. Spänningsserien: K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Kemi A

Hjälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska system. Spänningsserien: K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Kemi A Uppsala Universitet Fysiska Institutionen Tekniskt- naturvetenskapligt basår Raúl Miranda 2007 Namn: Stark Karl Grupp: Den bästa.. Datum: Tid: 08.00 12.00 jälpmedel: räknare, formelsamling, periodiska

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300 1/5 Stafsjös skjutspjällsventil är en dubbelsidig tät avstängningsventil med fullt genomlopp. Den är främst framtagen för att hantera olika vätskor i vatten- och avloppsverk men kan också användas i andra

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2012, OMGÅNG 2

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2012, OMGÅNG 2 UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2012, OMGÅNG 2 Provet omfattar 19 uppgifter Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare, tabell- och formelsamling. 2012-03-14 Till uppgifterna 1-15 skall du endast ge svar.

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer