Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk information. Teknisk information 10 TEKNISK INFORMATION OCH RESISTENSTABELL"

Transkript

1 Teknisk information & Resistenstabell Teknisk information 10 Tekniska benämningar 10 Beräkningsformler 12 Flänsförband 15 Översättningstabeller 15 Flänsnormer SMS & DIN 16 Flänsöversikt ANSI B Resistenstabell 19 val 20 Resistenstabell 20 9

2 Teknisk information Teknisk information Tekniska benämningar Besiktningsklasser AFS 2005:3; AFS 2005:24 Beskrivning av uttryck, benämningar och termer som förekommer inom området flödesteknik Mer omfattande information går att finna i PED, AFS 1999:4, AFS 2005:3 Tekniska termer inom flödes- och ventilteknik Beräkningstryck Det tryck som används vid hållfasthetsberäkning PS- Konstruktionstryck Högsta tillåtna tryck i bar som tillverkaren anger att ventiler är konstruerad för PN Nominellt tryck Pr EN 1333 (Class Pr EN ) Hetvattenanläggning Vattentemperatur överstiger 110 C (Jmfr. Pannorm) Varmvattenanläggning Vattentemperatur högst 110 C Ventiltyper SS EN Komponenter SS EN Modul för tillverkare AFS 1999:4 10 samt bilaga 4 Beräkningstemperatur Den temperatur som används vid hållfasthetsberäkning TS-Konstruktionstemperatur Högsta eller lägsta temperatur i C som tillverkaren anger att produkten är konstruerad för DN Nominell dimension EN ISO 6708 (NPS ) Hetoljeanläggning Värmebärande är olja med temperatur över 110 C Tryckprovning ISO 5208, SS EN AP 598 CE-direktivet Försäkran om överensstämmelse AFS 1999:4 Bilaga 4 Kv-värde Den mängd vatten i m 3 /h, vid 20 C som strömmar genom en ventil vid tryckfall 1 bar. Cv-värde Den mängd vatten i US gallon/min vid 60 F som strömmar genom en given ventil vid ett tryckfall på 1 psi Av-värde Den mängd vatten i m 3 /h och densitet som strömmar genom en ventil vid tryckfallet 1 Pa Följande aritmetiska samband råder mellan Kv, Cv samt Av: Kv = Cv x 0,857 Av = Kv x 24 x 10-6 Cv = Kv x 1,167 Av = Kv x 28 x 10-6 Δ-P Tryckfall över ventil Ekvivalent rörlängd Z-värden, motståndstal (Angivna värden är endast riktvärden & är dimensionsberoende, exakta värden från leverantör) Kägelventil, rak -4-8 Kägelventil, vinkel -3-4 Slidventil, fullopp -0,2 Slidventil, reducerat genomlopp -0,6-1,1 Kulventil, fullt genomlopp -0,2 Kulventil, strypt genomlopp -0,6-0,2 Klaffbackventil -0,8-1,2 Spjällbackventil -2-3 Kägelbackventil Vridspjällventil -0,3 ATEX = ATmosfär som är EXplosiv För produktsäkerhet gäller AFS 1995:5 Utrustning för explosionsfarlig miljö och ELSÄK-FS 1 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. För arbetssäkerhet gäller AFS 2003:3, Arbete i explosionsfarlig miljö 10

3 Teknisk information SIL = Safety Integrety Level Kan översättas till Säkerhetsnivå. Standarden IEC definierar nivåerna SIL 1 till 4, där SIL 4 svarar mot de högsta kraven. En säkerhetsfunktion som uppfyller SIL 4 har mycket låg sannolikhet för fel. Ventiltyper och olika tekniska benämningar Vridspjällventil Wafer type Semi-lug type Full-lug type Double flanged Kulventil Top Entry Strypt (reduced bore) Fullopps (full bore) Flytande kula Lagrad kula Solid ball Kompakt Sealed cavity ball Cavity ball Hollow ball Split-body Backventil Dual plate Ringbackventil Membranbackventil Bottenventil Kilslidventil Skjutspjällventil Kilslidventil Parallellslidventil Tankslussventil För inspänning mellan flänsar Med fästöron som möjliggör slutfläns Med fästöron (full flänsanslutning) Med dubbla flänsar Kulan monterad genom topplock på ventilhus Mer än 10% strypning av genomloppet Maximalt 10% strypning av genomlopp Spindelns rörelse överförs till kulan via medbringare, kulan lagrad i tätningsringarna Ofta större dimensioner där kulan är lagrad i ventilhuset och tätningsringarna ansatta mot kulan med fjäderanspänning Homogen kula med rakt genomlopp Avsedd för inspänning där kulans yta kan ligga utanför anslutningsytan Kula med insvetsat rör för rakt genomlopp Kulan formad ur rörämne Kula för specialändamål Två- eller tredelat hus Backventil med dubbla klaffar Tallrikbackventil Returflöde förhindras genom membranets slutande funktion Används vid uppfordring med pump och hindrar returflöde Spjällblad för stängfunktionen Slid och säten är med lutning Slid och säten är parallella Ventilhus med möjligheter för rengöring Reglerventiler Linjär Kapacitet linjär mot öppningsgrad Logaritmisk (likprocentig) Liten öppning i början, större i slutet Parabolkägla Hålkägla (burkägla) Flerstegskägla Generella uttryck CRYO-ventil Anti-static design Anti blow out Socket weld Butt weld Linad ventil Tri Clamp anslutning Rörbrottsventil Växelventil ON-OFF Coating Bälgtätad ventil Trycktätat ventilbröst Enkel reglerkägla Perforerad i cylinderform Flerstegsreglerande kägla för att undvika kavitation (vätskor) / ljudreducering (ånga/gaser) Ventil konstruerad för kalla applikationer Konstruerad att inte skapa statisk elektricitet Utblåsningssäker spindel Svetsända för instick av rör Svetsända för stumsvets Inre klätt ventilhus och spjäll/kägla (med plast) Livsmedelkoppling Vid hög strömningshastigt och för stort tryckfall stänger ventilen Ventil med tre eller flera portar Funktion är i huvudsak till fullt öppen eller stängd ventil Ventil försedd med någon form av skyddsbeläggning mot aggressiva medier Veckbälg ersätter packbox som tätning mot atmosfär Mediatrycktätat ventilbröst Kägelventil Klorventil Utblåsningsventil Snabbstängningsventil Avstängningsventil i specialutförande för att vara godkänd för klor Avstängning/öppning genom snabbmanöver Manöver t ex genom utlösning av fjäderanspänning Tryckavsäkringsutrustning Höglyftande säkerhetsventil Proportionell säkerhetsventil Tillsatsbelastad säkerhetsventil Överströmnings ventil Sprängbleck Vacuumbrytare Vid liten tryckstegring sker fullt lyft dvs helt öppen säkerhetsventil Tryckstegringen är proportionell mot säkerhetsventilens öppningsgrad Säkerhetsventil med pneumatiskt don och styrskåp som ger styrd öppning och nedblåsning Fjäderbelastad ventil som öppnar proportionellt mot tryckstegringen Bleck som brister vid förbestämt tryck Ventil som öppnar vid tryck under atmosfärstryck 11

4 Teknisk information Beräkningsformler Kontroll av flödeshastighet Optimal flödeshastighet i plaströr ska väljas mellan 0,5 1,5 m/s. Hastighet över 3 m/s får inte överskridas eftersom tryckförlust och energiförbrukning blir omotiverat högt. Ytfinheten i ett plaströr är ca 0,007 mot ca 0,5 för stål. Teoretiskt sett kan ett 20% mindre plaströr väljas med bibehållet flöde. För enkel hastighetsbestämning kan nedanstående formel användas där: Q = flöde i l/s, d = innerdiameter i mm och V = hastighet i m/s. 35,72 x Q V = d 2 Kv-värde anger den mängd vatten (m3/h) som strömmar genom ventilen vid 1 bars tryckfall och temperatur mellan +5 och +30 C. kv m 3 /h Kapacitetsvärde för ventil Q m 3 /h Flöde Q n m 3 /h n Normalflöde gaser (0 C 760 mm Hg) p 1 bar (abs) Tryck före ventil p 2 bar (abs) Tryck efter ventil p bar Tryckfall över ventil G kg/h Ångflöde ρ kg/dm 3 Densitet vätskor ρ n kg/m 3 n Densitet gaser t 1 C Mediatemperatur före ventil T 1 K t 1 = absolut mediatemperatur före ventil v 2 m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 2 och t 1 v* m 3 /kg Spec. volym (ur ångtabell) vid tillstånd p 1 och t 1 Beräkningsformler vid ventildimensionering Vätskor Vatten 5 till 30 C, ρ n 1 kg/dm 3 Luft 20 C, ρ 1,29 kg/m 3 underkrit överkrit kv = Q x kv = Beräkning av kv-värde Beräkning av flödesmängd Beräkning av tryckfall kv (m3/h) Q (m3/h) G (kg/h) p (bar) kv = kv = Q Q n Q n p ρ p p x p 2 x 26,4 p 1 x 13,2 Längdändring Då termo- och härdplaster utsätts för temperaturförändringar ändras deras dimensioner. Termoplastiska material har större benägen het till längdändring än vad härdplaster och metalliska material har (se längdutvidgningskoefficient). Det är nödvändigt att beräkna och ta hänsyn till de förändringar som kan uppstå vid temperatursvängningar. För att beräkna längdändringen använder man sig av följande formel: Q = kv x Q = kv Q n = 26,4 x kv x p ρ p Q n = kv x p 1 x 13,2 p x p 2 2 Q p = ρ x( kv ) 2 Q p = ( kv ) 2 p = ( Q n ) kv x 1 p 2 x 699 L = α x L x T L = Längdändringen, mm. L = Röravsnittets ursprungliga längd, m T = Differens mellan monteringstemperatur eller lägsta temperatur och högsta drifts temperatur i C. α = Rörmaterialets längdändringskoefficient, mm per m och C. α α C- α α PE 0,08 mm/m C 0,07 mm/m C 0,10 mm/m C 0,18 mm/m C α PP α α AP 0,15 mm/m C 0,12 mm/m C 0,02 mm/m C Längdändring kan kompenseras genom en elastisk utfjädring av ett speciellt avsett röravsnitt, exempelvis med gummikompensator eller böjskänklar. 12

5 Teknisk information Bestämning av böjskänkellängd (B) Expansionsloop Böjskänkellängden för PP, PE och beräknas med följande formel: B = k x L x dy där B = böjskänkellängden i mm k = specifik proportionalitetsfaktor för materialet L = Maximal längdförändring dy = ytterdiameter rör k, specifik proportionalitetsfaktor (snittvärden) PP 30 PE Tabellen nedan visar skänkellängd B som funktion av rör Ø och L för -rör Rör Variation i längd L (mm) B (mm) Exempel Med Ø25 rör L = 37 B = 1000 mm Förändring i riktning Avstick För flera alternativ se Nomogram på nästa sida. : Fix punkt : Rörligt rörstöd : Fritt glidande stöd L L1 L2 L B : Rörlängd vid installation : Längd vid max. temp : Längd vid min. temp : Differens i L : Längd på skänkel 13

6 Teknisk information Nomogram för bestämning av skänkellängd B för och C. Tryckfall i raka rör Innerdiameter mm Flödesmängd Flödeshastighet m/s Tryckfall m/100 m i raka rör mvp/100m Beräkning av tillåtet driftstryck i PTFE slangar P = 0,4 x S x H D Observera att formeln ovan gäller för jämt kontinuerligt tryck och ej tar hänsyn till eventuella tryckstötar eller mekanisk påverkan. P = Tillåtet maxtryck Bar (5 faldig säkerhet) D = Innerdiameter i mm S = Väggtjocklek i mm H = Hållfasthetsfaktor (se tabell) Temperatur ( C) H (kp/cm 2 )

7 Teknisk information Flänsförband Riktvärden åtdragningsmoment för flänsar i, C, PP/Stål och AP Översättningstabeller Borrdiameter för håltagning i rör för montage av anborrningsbygel typ UFM Dimension Åtdragningsmoment (Nm) d/dn, C PP/Stål AP 16/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Montering av flänsförband Följande stegvisa anvisningar rekomenderas för flänsmontage: 1. Kontrollera flänsar och kraghylsor och försäkra om att de är rena och oskadda. 2. Kontrollera att rätt gummipackning finns till hands. 3. Montera flänsförbandet och spänn bultarna löst med hand kraft. Kontrollera att bultarna är av tillräcklig längd (ska gå genom muttern med minst tre fria gängor) och att flänsarna sitter parallellt. Försäkra att packningen sitter rätt mellan kraghylsorna. 4. Spänn bultarna gradvis enligt nedan schema. Använd alltid brickor under bultskalle och muttrar. G Ø hål (mm) 1/2 16 3/ / / Gängöversättning Storlek Gänga 1/4 R008 3/8 R010 1/2 R015 3/4 R020 1 R /4 R /2 R040 2 R /2 R065 3 R080 4 R100 Trycköversättning Enhet N/mm2 Pa Bar m H2O kp/cm2 1 N/mm Pa Bar 0, m H 2 O 0, ,1 1 0,1 1 kp/cm 2 0, OBS! På 8- och 12-hålsflänsar är det nödvändigt att spänna varje bult flera gånger under montaget. Efter att spännt bultarna ett varv, starta om från bult 1. 8-bult 12-bult 15

8 Teknisk information Flänsnormer SMS & DIN Metall, gjutjärn, stål Tryckklass PN Metall SS 335 SS335 SS335, DIN 2543 SS 335, DIN Gjutjärn SS 335, DIN 2531 (SMS 340) SS 335, DIN 2532 (SMS 342) SS 335, DIN 2533 (SMS 343) SS 335, DIN 2533 (SMS 344) Stål - - SS 335, DIN 2543 (SMS 343) SS 335, DIN 2544 (SMS 344) SS 335, DIN 2545 (SMS 345) SS 335, DN 2546 SMS 335, DIN 2547 Gängfläns SMS 347 SMS 348, DIN 2566 SMS 348, DIN Lösfläns SMS 2041, DIN 2573 SMS 2049, DIN 2576, SMS SMS 2050 Svetsfläns SMS 2023, SMS 2031 SMS 2024, SMS 2032 SMS 2025, SMS 2033 SMS 2034, DIN 2634 SMS 2035, DIN 2635 SMS 2036, DIN 2636 SMS 2037, DIN 2637 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal DN D D h Dim Antal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M56 28 Anm M M M M M M64 28 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. Anm 1 - SMS-beteckningar inom parantes, t ex (SMS 340) är en äldre beteckning som bör undvikas. Anm 2 - Inom detta område finns inte normerade flänsar 16

9 Teknisk information Flänsöversikt ANSI B 16.5 : Stål Armatur och rörflänsar av stål* Class 150 Class 300 Armatur och rörflänsar av stål* Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,3 4 1/ ,7 4 1/2 3/ ,0 4 1/ ,5 4 5/ ,4 4 1/ ,9 4 5/8 1 1/ ,4 4 1/ ,3 4 3/ ,6 4 5/ ,0 8 5/8 2 1/ ,7 4 5/ ,2 8 3/ ,4 4 5/ ,3 8 3/ ,5 8 5/ ,0 8 3/ ,9 8 3/ ,9 8 3/ ,3 8 3/ ,9 12 3/ ,4 8 3/ ,9 12 3/ ,9 12 7/ , ,,8 12 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , /2 Class 600 Class 900 Fläns Skruvar Fläns Skruvar Tum DN D D h Antal Dim D D h Antal Dim 1/ ,7 4 1/ ,5 4 3/4 3/ ,5 4 5/ ,9 4 3/ ,9 4 5/ ,6 4 7/8 1 1/ ,4 4 5/ ,1 4 7/8 1 1/ ,3 4 3/ , ,0 8 5/ ,1 8 7/8 2 1/ ,2 8 3/ , ,3 8 3/ ,5 8 7/ ,9 8 7/ , / , , / , , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , , / , /2 Bultlängden beror på typ av fläns och flänstjockleken, se ANSI B 16.5 * För flänsar av gjutjärn gäller ANSI B 16.1 Ur tabellen framgår att flänsar med samma färg har samma dimension. Detta gäller inte för de normalt randade fälten. Flänstjocklekarna kan dock variera. 17

10 Teknisk information 18

11 19

12 val Rekommendationer för val av material i processystem. För mer utförlig information, se Resistenstabell. Resistenstabellen tjänar som en vägledning vid val av material och tätningar, inte som garanti. Förkortning Allmän kemisk resistens Temperaturområde utan arbets tryck och vakuum. Genomströmnings medier, ofarliga. Genomströmings medier, aggressiva Plaster Polyvinylklorid, hård Resistent mot de flesta syror, lutar, saltlösningar och organiska lösningar blandbara med C C vatten. Ej resistent mot aromatiskt och klorerat kolväte Klorerad polyvinylklorid -C se C C Akrylnitril, Butadien God mot svaga syror och alkaler C C Styren Polyamid (Nylon) PA Resistent mot oljor, fetter, vax, motorbränsle, svaga alkalier, och aromatiskt kolväte C C Trogamid T PA Se polyamid. Även resistent mot svaga mineralsyror. Ej resistent mot ketoner, klorerat C C kolväte och fenol. Polyeten PE Resistent mot vattenhaltiga lösningar av syror, lutar, salter samt ett stort antal organiska C C lösningsmedel. Olämpligt för koncentrerade oxiderande syror. Polypropylen PP Liknande resistens som polyeten, men användbar vid högre temperaturer C C Polysulfon PSO Resistent mot organiska syror, alkalier, salt lösningar, alkohol och kolväte. Ej resistent mot C C aromatiska och klorerade kolväten, paraffinolja, estrar och ketoner. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE Resistent mot nästan alla kemikalier. Ej resistent mot flytande natrium- och flourföreningar C C Polyvinylidenflourid Se resistenstabell C C Metaller Rostfritt stål Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Se resistenstabell C C Gjutjärn Endast för neutrala medium C Segjärn Endast för neutrala medium C Stålgjutgods GS-C,C22 Endast för neutrala medium C Gjutjärn, gummerat Gi Resistent mot syror och lut, beroende på vilket Inklädnadsmaterial som används C C Gjutjärn-PTFE-Inklätt C C Segjärn-PFA-Inklätt C C Segjärn-PP-Inklätt C C Tätning och membranmaterial Naturgummi NR Olämpligt vid oljor och oxiderande medier C Etenpropengummi God väderleksresistens. Speciellt lämpligt för aggressiva kemikalier. Olämpligt för oljor och C fetter. Flourrågummi (VITON) FPM Bästa kemiska egenskaper av alla elastomer C Klorsulfonpolyetylen (Hypalon) CSM Resistent mot olika kemikalier. Ozon- och (Hypalon) väderleksresistent. Ej resistent mot lösningsmedel, oljor och bensin. Polytetrafloureten (Teflon) PTFE C Nitrilgummi (Perbunan N) NBR God resistens mot olja och bensin. Olämplig vid oxiderande medier C Kloroprengummi (Neoprene) CR Kemiska egenskaper som mycket liknar de hos och ligger mellan nitrilgummi och C C Resistenstabell Följande resistenstabell är en vägledning till rätt materialval inte som garanti! Klassificering är framtagen bl a hos laboratorier genom dopp- och långtidsprovningar och genom olika provningsschema enligt exempelvis ISO TC 138/W63. För medier som inte finns med i tabellen, kontakta GPA för vidare information. Viton och Teflon är registrerade varumärken av DuPont. 20

13 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Acetaldehyd CH 3 -CHO 10% % Tekniskt ren Aceton CH 3 COCH 3 Alla Acetylen C 2 H 2 Tekniskt ren Alkohol (Lösningsmedel) Allylalkohol CH 2 =CH-CH 2 OH 96% Aluminiumflorid Utspädd Aluminiumklorid, fuktig Al Cl 3 Utspädd Mättat Aluminiumoxid Al 2 O 3 Teknisk ren Aluminiumsalt Utspädd Aluminiumsulfat, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3 Utspädd Mättat Alun, fuktig Al 2 (SO 4 ) 3.K 2 SO 4. 24H 2 O Utspädd Mättat

14 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Aminosyra Ammoniak, flytandegasformig Teknisk ren Ammoniumnitrat, fuktig NH 4 NO 3 Utspädd Mättat Ammoniumflorid, fuktig NH 4 F Ca. 20% Ammoniumfosfat NH 4 H 2 PO 4 Utspädd Ammoniumfosfat, fuktig NH 4 H 2 PO 4 Alla Ammoniumhydroxyd Utspädd Ammoniumkacetat, fuktig NH 4 COOCN 3 Alla Ammoniumkarbonat (NH 4 ) 2 CO 3 Alla Ammoniumklorid NH 4 Cl Varm mättat Ammoniumklorid, fuktig NH 4 Cl Utspädd Mättat Ammoniumpersulfat 24% % Ammoniumsulfat, fuktig (NH 4 ) 2 SO 4 Utspädd Mättat Ammoniumsulfid, fuktig (NH 4 ) 2 S Utspädd Mättat Ammoniumthiosulfat (NH 4 ) 2 S 2 O 3 60% Antifrogen-N Alla Antimonklorid, fuktig SbCl 3 SbCl 5 90% Antimonklorid, vattenfri SbCl ASTM-Olja Nr

15 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- ASTM-Olja Nr ASTM-Olja Nr Avloppsgas, flourvattenhaltigt Spår Avloppsgas, koloxidhaltig Avloppsgas, kolsyrehaltig Alla Avloppsgas, svavelsyrehaltig Obetydligt Högre Avloppsgas, saltsyrahaltig Alla Avloppsgas, SO 2 -haltig Svagare Bariumhydroxid, fuktig Ba (OH) 2.8H 2 O Alla Bariumklorid BaCl 2 Utspädd % Bariumsalt, fuktig Alla Bariumsulfid Utspädd Basileum FG-Vatten 1: Bensin Handelsvara Bensin-Alkohol 3: Bensin-Benzol Bensin-Benzol-Sprit 5:3: Bensoesyra, fuktig C 6 H 5.COOH Alla Benzol C 6 H 6 Teknisk ren Benzylalkohol C 6 H 5 CH 2 OH Bisulfitlut, SO 2 -haltig Ca(HSO 3 ) 2 +SO 2 Varm mättat Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten H 2 SO 4 +HNO 3 + H 2 O 49/49/3% /49/3% /50/0%

16 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Blandsyra I /Svavelsyra, Saltpetersyra, Vatten forts. Blandsyra II/ Svavelsyra, Fosforsyra, Vatten C- 10/20/70% /87/3% /31/19% H 2 SO 4 +H 3 PO 4 + H 2 O 30/60/10% Bleklut 12,5% verksamt klor Na OCl+NaCl Handelskvalitet Borsyra H 3 BO 3 Teknisk ren Vattenlösning ca 10% Brom, flytande Br 2 Teknisk ren Butadien H 2 C=C 2 H 4 CH 2 50% Teknisk ren Butan, gasformig C 4 H 10 50% Butandiol, fuktig C 4 H 8 (OH) 2 ca 10% ca 100% Butanol C 4 H 9 OH Ca 100% Butylacetat CH 3 -COOC 4 H 9 Teknisk ren Butylen, flytande CH 3 -CH 2 - CH=CH 2 Teknisk ren Butylenglykol OH-CH 2 - CH=CH-CH 2 -OH Teknisk ren Bytylalkohol Citronsyra 10% Cyanväte, vattenlösning HCN Dextrin, fuktig (C 6 H 10 O 5 )n Mättat % Diacetonalkohol Dibutylphtalat C 6 H 4 (COOC 4 H 9 ) 2 Teknisk ren

17 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Dibutyleter C 4 H 9 OC 4 H Dieselolja Teknisk ren Dietylenglykol Dietyleter 100% Diglykolsyra COOH-CH 2 -O- CH 2 -COOH 30% Mättat Dihexlphthalat C 6 H 4 (COO 6 H 13 ) 2 Teknisk ren Diklorbenxol C 6 H 4 Cl 2 Kallt mättat Diklorbytylen Dikloreten Dimetylamin, flytande CH 3 -NH-CH 3 Teknisk ren Dimetyleter CH 3 -O-CH Dimetylformamid HCON(CH 3 ) 2 Teknisk ren Dioktylphthalat C 6 H 4 (COOC 8 H 17 ) 2 Teknisk ren Dioxan C 4 H 8 O 2 Teknisk ren Diphenyloxyd Ester (Lösningsmedel) Etanol CH 3 -CH 2 -OH 10% % Teknisk ren Eten Eter Etylacetat CH 3 CO-OC 2 H 5 Teknisk ren Etylalkohol, ren Alla Etylalkohol, denaturiserad Alla Etylbensol C 6 H 5 -C 2 H 5 Teknisk ren

18 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet C- Etylbromid CH 2 Br-CH 2 Br Teknisk ren Etyldiklorid ClCH 2 -CH 2 Cl Etylenalkohol, fuktig CH 3 -CH 2 -OH Alla % Etylenalkohol, fuktig (Sprit) CH 3 -CH 2 -OH 96% Etylenglykol O(CH 2 -CH 2 OH) 2 Teknisk ren Etyleter (C 2 H 5 ) 2 O Teknisk ren Etylklorid C 2 H 5 Cl Teknisk ren Etylsilikat Fenol, fuktig C 6 H 5 OH Ca. 90% % Fenyleter Fenylbenzol Fenylhydrazin C 6 H 5 -NH-NH 2 Teknisk ren Fett, mineraliskt Fett, animaliskt Fett, vegetabiliskt Fettsyra R-COOH Teknisk ren Fluor, torr F 2 100% Fluorammon, fuktig NH 4 F Ca. 20% Fluorbenzol Fluorbosyra HBF Fluorkiselsyra H 2 SIF 6 30% %

19 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fluorkiselsyra forts. C- 40% Utspädd Fluorvätesyra HF 40% % % Flygbensin Formaldehyd CH 2 O Utspädd % % % Utspädd Formamid HCONH Fosfat, fuktig Alla Fosforoxyklorid POCl Fosforpentoxid P 2 O 5 100% Fosforsyra, fuktig H 3 PO 4 Ca. 30% %

20 + Beständigt et påverkas inte eller försumbart, 0 Begränsad et angripes och en kortare - Ej beständigt et kan inte användas för mediet Fosforsyra, fuktig forts. C- 85% % Fosforitklorid P Cl 3 Teknisk ren Fosforvatten PH 3 Teknisk ren Foto-Emulsion Alla Foto-Fix Bland. konc Foto-Fixer Handelskvalitet Foto-Framkallare Handelskvalitet Bland. konc Freon 11 och Frigen F11 CCl 3 F Freon F Freon F113 FCl 2 C-OCIF Freon F12 CF 2 Cl 2 Teknisk ren Freon F Freon F22 CHCIF Fruktsaft Ftalsyra, fuktig C 6 H 4 (COOH) 2 50% Ftalsyraanhydrid

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Teknisk information I.A.C. Komponenter

Teknisk information I.A.C. Komponenter Teknisk information I.A.C. Komponenter Allmänt sid 2-12 Rostfria stålkvaliteter Rörgängor europeiska - amerikanska Kemisk påverkan olika material Översättningstabeller dimension & tryck Rörkopplingar sid

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM PROBLEM: DET FINNS FLERA FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL NÄR DU SKALL VÄLJA VENTILER I ETT RÖRSYSTEM LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM UTGÅVA 2 Solutions for heating and cooling

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning Metallslang Metallslang Denna broschyr innehåller metallslang, som täcker de vanligaste användningsområdena. Vid krav utöver det vi presenterar här, t ex andra material, extrema tryckegenskaper eller klassningsgodkända

Läs mer

GPA Euronord Ventiler. Ventiler

GPA Euronord Ventiler. Ventiler » Ventiler Komplett system i PE! Nu kan du få en komplett PE avstängningsventil (Bolita) med garnityr och betäckning. För mer information kontakta Euronord. Varför blanda? Använd PE-ventil där du använder

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

PVC tryckrör (kemirör)

PVC tryckrör (kemirör) PVC tryckrör (kemirör) Beskrivning: PVC-U, tryckrör enligt. DIN 8061/8062. Färg: Grå, RAL 7011 Längder: 10-63 mm : 5 mtr. 50-315 mm : 6 mtr. Tryckklasser: PN6, PN10, PN16 & PN25 PN6 & PN10 med limmuff,

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Modern Betong. UCRETE världens starkaste golv UCRETE

Modern Betong. UCRETE världens starkaste golv UCRETE Modern Betong UCRETE världens starkaste golv UCRETE UCRETE industrigolv UCRETE industrigolv är en unik serie produkter som erbjuder ett stort urval ytstrukturer och utföranden. Dessa golvsystem har exceptionell

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

EN 12004 EN 13888 LIGHET MED EUROPEISK STANDAR LIGHET MED EUROPEISK STANDAR

EN 12004 EN 13888 LIGHET MED EUROPEISK STANDAR LIGHET MED EUROPEISK STANDAR REAKTIONSFÄSTMASSA FÖR KERAMISKA PLATTOR I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD Kerapoxy Design EN 12004 EN 13888 REAKTIONSFOGMASSA Tvåkomponents dekorativt, syrafast epoxifogbruk

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Densitetsmätare Rudolph Research Analytical DDM 2910

Densitetsmätare Rudolph Research Analytical DDM 2910 - 1 - Densitetsmätare Rudolph Research Analytical DDM 2910 för bestämning av densitet/ specifik vikt och koncentrationer Nya Rudolph Research patent! Video View Bubbel detektion Inbyggd kamera som automatiskt

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Tillgänglighet och trygghet. Ventim AB. Konsultation och utbildning. Produkter. Kvalitet och miljö. Organisation. Egen verkstad

Tillgänglighet och trygghet. Ventim AB. Konsultation och utbildning. Produkter. Kvalitet och miljö. Organisation. Egen verkstad VVS- KATALOG Ventim AB Ventim AB marknadsför ventiler, kopplingar och en mängd andra komponenter samt instrument till användare inom VA, HVAC, OEM, industri och energi. Hög kvalitet, brett tekniskt kunnande,

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE

VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE Produktgruppen s Produktens 1 2 3 4 5 6 7 1. PROTE INER SOM FRAM- STÄLLTS AV FÖLJANDE GRUPPER AV MIKRO- ORGANISME R Bakterier Bakterier som odlas på metanol

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

PRISL PR IST ISL UTGÅA ISTVA12015

PRISL PR IST ISL UTGÅA ISTVA12015 PRISLISTA UTGÅVA 1 2015 I år är det vårt serviceerbjudande som tar priset. Här kommer vår nya justerade prislista och precis som vanligt hittar du även några attraktiva erbjudanden. Prislistan speglar

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera (EU)

Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera (EU) Bilagor Bilaga 1 - Tillåtna konventionella fodermedel med mera Bilaga 2 - Livsmedelstillsatser Bilaga 3 - SIN-ämnen i sförpackningar Bilaga 4 - Mall Leverantörsriktlinjer Bilaga 1 - Tillåtna konventionella

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Syror och baser 1. Indikatorer

Syror och baser 1. Indikatorer Syror och baser 1 NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET SYROR OCH BASER 1 KAN DU ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper redogöra för ph-skalan och ph-värdena för en syra, en bas och en neutral

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Bästa läsare! Rickard Andersson, Verkställande Direktör. Tommy Andersson Ägare Swed Handling Group. Maria Marklund, Kvalitets-/miljösamordnare

Bästa läsare! Rickard Andersson, Verkställande Direktör. Tommy Andersson Ägare Swed Handling Group. Maria Marklund, Kvalitets-/miljösamordnare Bästa läsare! 2008 var ett händelserikt år. Året inleddes med högkonjunktur och kraftigt stigande priser på råvarusidan. En bit in på hösten kom så finanskrisen som påverkat oss alla. Swed Handling AB

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Joner, syror och baser

Joner, syror och baser Joner, syror och baser REPETITION ATOMER OCH MOLEKYLER Atomer är byggstenar Flera atomer som sitter ihop kallas en molekyl Exempel på atomer: O = syre, N = kväve Exempel på molekyler: O2 = syremolekyl,

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Prestandadeklaration CE-110008

Prestandadeklaration CE-110008 Prestandadeklaration MQL Universal Nylonplugg (Plastankare for flertalet användningsområden I betong och murverk i icke stomsammanfogande applikationer) Avsett användningområde(n) för produkten enligt

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer