VILLAPOSTEN. Se vår nya hemsida DU ÄR VÄL MEDLEM? Missa då inte ÅRSMÖTET i maj! TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING Årgång 12 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLAPOSTEN. Se vår nya hemsida WWW.TYRESONAS.SE. DU ÄR VÄL MEDLEM? Missa då inte ÅRSMÖTET i maj! TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING Årgång 12 april 2015"

Transkript

1 TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING Årgång 12 april 2015 VILLAPOSTEN för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön TYRESÖNÄS DU ÄR VÄL MEDLEM? Missa då inte ÅRSMÖTET i maj! SIMSKOLAN Breviksbadet Långtidsparkering på Brevik Info från Tyresö kommun ÅRSMÖTET BREVIKSTRÄFFEN ATTEFALLSHUS Se vår nya hemsida

2 För oss som vill bo kvar på halvön Attefallshus Kan det vara lösningen på vår trångboddhet på halvön? Tyresö kommun har två informationssidor här i Villaposten. Läs vad de har att säga om de nya byggreglerna. På Villaägareföreningens årsmöte, den 20 maj, kommer säkert det stora ämnet för i år att vara Attefallshus och bygglovsfrågan. Parkering vid Maren Många båtägare vill ut i skärgården under semestern. Självklart vill man njuta av den underbara sommaren och det är fullt med båtar i Breviksmaren. Det finns långtidsparkering för ändamålet men de flesta väljer att parkera sin bil närmare sin båt vilket innebär att simskolans medlemmar inte har någonstans att parkera och de boende kan inte komma fram längs vägarna. Rådande parkeringsregler respekteras inte och trafiksituationen blir outhärdlig. Boende i området har kallat till möte med Tyresö kommun och Tyresönäs Villaägareförening. Möten har hållits och kommunen har tagit fram en plan för bättre miljö och trivsel i området med långtidsparkering för båtfararna. Vi håller tummarna för att det löser sig till det bästa. Simskolan och Säkerheten SIMSKOLAN är mäkta populär. Simlärarna Anna och Hanna har återigen lett simskolan med bravur under de tre sommarveckorna på Breviksbadet. Många har lärt sig simma och många märken har delats ut. Simskolan har bedrivits vid Breviksbadet under nära 60 år i Tyresönäs Villaägares regi. Se Hålltider för 2015, sista sidan! SÄKERHET. Vintern 2015 höjde föreningen säkerheten vid baden. Fem livbojar köptes in. Två är monterade vid Breviksbadet och en vid skolbryggan. Breviksträffen och Badbryggan BREVIKSTRÄFFEN har fått ny fritidsledare! Joula är anställd av Tyresö kommun och har blivit mycket populär bland barnen. Samarbetet med frivilliga föräldrar som kommer till Träffen är också väldigt gott. Vi hoppas på att få behålla vår fritidsledare under lång tid på Breviksträffarna, men det är också av stor vikt att det finns föräldrar som deltar, i synnerhet med med de små barnen. BADBRYGGAN vid Brevik skola har länsstyrelsens mark- och miljödomstol äntligen godkänt efter mycket agerande från Tyresö kommun, Tyresönäs Villaägareförening, skolans elever och föräldrar. Första doppet togs i maj av femteklassare, lagom till Tyresönäs årsmöte, 2014, som hölls i Breviks skola. En sommardag vid Breviksmaren Föreningen har köpt in nya livbojar till baden. FOTO: Kurt Nilsson Ida Tranehed, Maya Backman, Lisa Almqvist och Tilde Roos från Brevik, årskurs 6, är mycket nöjda med såväl Breviksträffen som den nya badbryggan. FOTO: Barbro Åsby Styrelsen 2015 förslag från valberedningen ORDFÖRANDE Björn Hammar LEDAMÖTER Berit Almqvist, Erik Almling, Nils Grund, Kay Johansson, Nicole Kling, Christina Westin SUPPLEANGER Barbro Åsby, Lena Nordström REVISION Mats Govenius. VALBEREDNING Nils Grund, Monica Hallberg, Kurt Nilsson Kontaktuppgifter - se hemsidan,

3 Så får du bygga med Attefallreglerna De så kallade Attefallreglerna ger boende i Östra Tyresö möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla ansökningar till mötes. Attefallreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Kostnaden för att få ett startbesked ligger vanligen mellan och kronor. Attefallåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven (ventilation, brandskydd och tillgänglighet) i Boverkets byggregler uppfyllas. Ser positivt på ansökningar Det var lätt att få intrycket att Attefallreglerna gav rätt att sätta fart och bygga på en gång, men så är det alltså inte, det krävs ett startbesked för att få sätta igång, säger Martin Fahlman bygglovchef i Tyresö kommun. Däremot ser vi positivt på de ansökningar vi får och som uppfyller samhällets krav på standard. Attefallreglerna är en rättighet för boende att bygga utöver detaljplan. Attefallreglerna innebär att du sedan juli 2014 har rätt att: bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus och använda det som permanenthus eller bygga en 25 kvadratmeter stor komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus och använda det som garage, förråd eller gäststuga. Det finns också möjligheter att göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter, inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus eller bygga takkupor. Det finns regler som anger max takhöjd, avstånd till grannar etcetera, så kolla närmare på tyreso.se/attefall innan du sätter igång. Det finns också vissa tillfällen när Attefallåtgärder inte får utföras. Det handlar om byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 130 Attefallåtgärder hittills Hittills har Tyresö kommun fram till och med januari fått in 130 anmälningar om Attefallåtgärder, varav 90 hunnit få startbesked. Merparten av ansökningarna kommer från Östra Tyresö. Vi ser Attefallåtgärderna som ett smidigt sätt att hantera mindre önskemål i väntan på att nya detaljplaner blir klara. Ingen har hittills fått nej, säger Martin Fahlman. Ett Attefallärende handläggs i genomsnitt på mindre än en vecka, under förutsättning att ansökan är komplett. Martin Fahlman uppmanar alla att försöka lämna in kompletta handlingar. Kommunens mål för i år är att minst hälften av alla ansökningar som kommer in ska vara kompletta. Med kompletta handlingar går ärendet mycket snabbare och spar tid för alla parter. Därför har vi mycket information på vår hemsida som ska göra det lätt att göra rätt, säger han. Martin Fahlman bygglovchef i Tyresö kommun FOTO: Patrik Lundin Illustration: Boverket

4 Andra lättnader i regler Vid årsskiftet har det också skett lättnader i lagen som tillåter små avvikelser från gällande detaljplan. Till exempel finns det nu möjlighet att inreda ett större kontor med flera arbetsplatser eller att ha gårdsförsäljning hemma i sin villa, om det inte är störande för omgivningen. Dessutom kan det prövas att ställa upp en allmännyttig byggnad utan att det stämmer med detaljplanen, om det finns ett angeläget gemensamt behov. Det ger till exempel möjlighet för någon som vill öppna en kiosk eller närbutik i Östra Tyresö. FAKTA Bygglovchefens bästa tips Lämna in ansökan så tidigt som möjligt så får du startbesked snabbare. Ju närmare sommaren desto fler ansökningar. Försök lämna in kompletta handlingar/ritningar från början, då går ärendet snabbare. På kommunens hemsida under rubriken bygglov/anmälan hittar du checklistor över vilka handlingar/ritningar du ska skicka in, exempelritningar samt exempel på hur en kontrollplan bör se ut. Om du fortfarande är osäker kan du boka möte med en handläggare i kommunhuset torsdagar Du bokar tid på Du kan även ansöka elektroniskt via Tyresö kommuns hemsida, tyreso.se Start i höst för omvandling avugglevägen I höst börjar omvandlingen av Ugglevägen etapp 9 för att göra det möjligt för permanentboende. Gator ska breddas och få belysning och vatten- och avloppsledningar ska dras. Utbyggnaden av Brobänken etapp 10 startar tidigast nästa sommar. Ugglevägen 88 fastigheter ingår i detaljplanen som ger byggrätter på 120 kvadratmeter i två våningar alternativt 160 kvadratmeter i ett plan. Planen omfattar hela Ugglevägen och delar av Nytorpsvägen, Nötskrikevägen, Finborgsvägen, Lövsångarvägen och Kornknarrsvägen. Entreprenaden inleds i september 2015 och beräknas vara klar till våren/sommaren 2017, då bygglov kan sökas enligt den nya detaljplanen. Det som är lite speciellt med den här omvandlingen är att Nytorpsvägen är en bussgata och att Breviksvägen - Nytorpsvägen. FOTO Tyresö kommun trafiken måste kunna flyta fritt hela tiden. Det gör att utbygganden kan ta lite längre tid än vanligt, säger Franco Panfichi, byggprojektledare i Tyresö kommun. Den nya vägbredden på Nytorpsvägen blir 6,5 meter plus en gång- och cykelbana på 2,3 meter. Övriga vägbredder varierar mellan 4 och 4,5 meter. Den kostnaden för markentreprenaden beräknas till 60 miljoner kronor. Ägarna till befintliga fastigheter får bidra med en gatukostnadsavgift på cirka kronor medan kostnaden för nybildade fastigheter blir drygt kronor samt VA-taxaavgift. Brobänken I Brobänken berörs 108 fastigheter av omvandlingen som beräknas sätta igång sommar 2016 och vara klar till vinter Planområdet gränsar till Orrnäsberget och Tyresö Strand i väster och avgränsas av Erstaviken i norr och Breviksvägen i söder. De största vägarna inom planområdet är Bofinksvägen och Gärdsmygvägen där Bofinksvägen sträcker sig genom hela området. Den beräknade kostnaden för markentreprenaden är 27 miljoner kronor. Befintliga fastighetsägare beräknas få betala cirka kronor i gatukostnadsavgift samt VA-taxaavgift. Kostnaden för nybildade fastigheter blir drygt kronor.

5 Tyresönäs Villaägareförening Varför behövs vi? Tyresönäs Villaägareförening bildades 1942 och även idag arbetar styrelsen för att ta tillvara Breviksbornas intressen för att få ut det mesta möjliga av vårt boende här, på vår vackra halvö. STYRELSEN har åtta planlagda möten per år. Till våra styrelsemöten bjuder vi in för oss viktiga personer från Tyresö kommun, såväl chefstjänstemän som kommunalpolitiker för att diskutera de viktiga frågorna. VÅRT ARBETE ÄR IDEELLT. Nedan är en kort sammanfattning av styrelsens arbete: Bevakning av nya detaljplaner, kommunala taxor och avgifter samt kommunala bidrag. Kontakter I första hand med Tyresö kommun men också med Tyresö Vägförening, där vi arbetar för bättre trafikhållning och säkerhet på vägarna, SL om busstrafiken, polisen i t ex brottsförebyggande frågor, posten för utdelning och brevlådeplacering, Södertörns Brandförsvar ang planering mot skogsbrand mm. ORDINARIE LEDAMÖTER 2014 Björn Hammar Berit Almqvist Erik Almling Barbro Åsby Synnöve Adenberg Nils Grund ADJUNGERAD 2014 TYRESÖNÄS Arbete för och med barn och ungdomar Vi har en strävan att förbättra fritidsverksamheten för våra barn och ungdomar. Simskolan under tre veckor varje sommar Breviksträffen för de yngre barnen Vi har lyckats få behålla den nya populära bryggan i skolans närhet Ambitioner att få till en fritidsgård för ungdomarna på Brevik Målar- och keramikkurser för ungdomar Kay Johansson Fritidsarrangemang Vid årsmötet kan vi föra en diskussion varför det för andr a året i rad inte blir någon midsommarfest vid Ällmoraängen. Nicole Kling SUPPLEANTER 2014 Lena Nordström Kurt Nilsson Marknadsföring och information Hemsidan: (Ny design fr o m 2015), Villaposten samt cirka 30 anslagstavlor på strategiska platser på Brevik. Årsmöte Årsmöte med en panel bestående av ansvariga tjänstemän och politiker från kommunen bjuds in till mötet för att vi ska få våra viktiga frågor besvarade. Salen brukar vara fylld till bredden av intresserade medlemmar i villaägareföreningen. Därför behövs vi! BETALA IN DIN MEDLEMSGIFT OCH KOM MED PÅ ÅRSMÖTET! Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor mellan årsmötena. Se hemsidan! Engagera dig du också! Vi kan bara utföra detta arbete med hjälp av DIG! DIN MEDLEMSAVGIFT ska hjälpa oss att fortsätta vår kamp för Breviksbornas intressen. Sätt in 250 kr på bankgiro för ett helt års deltagande. LÅT FÖRENINGEN LEVA VIDARE, DET GER DIG MÅNGA FÖRMÅNER!

6 HÅLLTIDER 2015 för mer information se MAJ Årsmöte Onsdagen den 20 maj i Brevik skola, gymnastiksalen Träffpunkt Brevik Brevik skolas matsal onsdagar Fler tider - se Årsmötet är för medlemmar. Glöm inte att betala in årsavgiften innan du kommer! JULI Simskolan Söndagen den 5 juli Inskrivning Lördagen den 25 juli avslutning Dyviks lövängar kontakta Harald Berg, Paddornas lek i Kolardammen, Tyresö, kan ibland bli farligare än tänkt. Tryggare är det med simskolan i Breviksmaren. FOTO: Barbro Åsby PRODUKTION: ÅSBY Stil & Bild, april TEXT LAYOUT FOTO: Barbro Åsby TYRESÖNS VILLAÄGAREFÖRENING Box 299, TYRESÖ bankgiro

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7 INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 OMSORG OCH SÄKERHET Krisberedskap i kommunen Sid 10 & 11 SPORTLOV

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

KAMPEN OM KVARNGÄRDET

KAMPEN OM KVARNGÄRDET Nr 1 2006 Maj UTGIVEN AV HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA KVARNGÄRDET KAMPEN OM KVARNGÄRDET Södra Kvarnbladet i ny form sid 2 Container på området sid 3 Ny hyresgäststyrelse sid 4 Kvarngärdets Dag sid 5 Kamplystna

Läs mer