Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm"

Transkript

1 Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm

2 2 514 byggare valde oss Stockholms Byggmästareförening är branschorganisationen för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm. Vi har närmare medlemsföretag och som en del av vår verksamhet erbjuder vi aktuella och relevanta kurser som utvecklar både de anställda och företagen i branschen. Vårt breda utbud av kurser är ett resultat av vårt nära samarbete med medlemsföretagen. Kurserna har tagits fram utifrån behovet av kompetenshöjning för såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Vår goda förankring i branschen gör även att kurserna direkt speglar de krav som myndigheter ställer på företagen. År 2011 valde personer att gå en kurs hos oss. Vi är måna om att utveckla kurserna efter deltagarnas och företagens synpunkter. Tillsammans med våra erfarna och engagerade lärare ser vi till att kvaliteten på kurserna är hög och det är vårt mål att fortsätta ge branschens bästa kurser. Du som går en kurs hos oss får en stark koppling mellan kursens och din arbetsvardag och efter kursen ska du direkt kunna använda dig av kunskaperna. Du får också träffa personer som arbetar med liknande uppgifter på andra företag, vilket ger ett givande erfarenhetsutbyte och ett brett nätverk. En kurs hos oss är dessutom ett viktigt steg i din fortsatta utveckling och karriär! VälkommeN TILL stockholms BYGGmästAREFÖRENINGS kurser! elisabeth martin verkställande direktör kurstillfällen 2011 Kompetenstrappan Byggbranschen är i ständig utveckling. För byggföretagens medarbetare är det viktigt att hänga med i utvecklingen och fortsätta lära. Livslångt lärande blir allt viktigare och Byggmästareföreningen erbjuder därför en rad olika utbildningar. Fördjupningar och uppdateringar inom områden där medarbetarna redan har kunskap men också kunskapslyft för att inhämta ny kunskap inom nya områden. Kontinuerlig uppdatering redaktör: sofia jonsson/ stockholms byggmästareförening layout: marianne engblom/ tullbergs kommunikationsbyrå tryck: strålin & persson ab foton: rosie alm, hans ekenstang, sofia jonsson pratbubblor: istockphoto Kompetenslyft med reservation för eventuella ändringar/tryckfel. Utbildning

3 4 Kontrollansvarig enligt PBL 5 Kontrollansvarig enligt PBL, kompletteringskurs 6 Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P 8 Entreprenadjuridik, grundkurs och fortsättningskurs 11 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 12 Miljöansvarig 13 Arbetsledare, grundkurs och fortsättningskurs 14 Kollektivavtal och arbetsrätt 16 Effektiv kvalitetssäkring med BF9K 18 Betongkonstruktioner klass ll 19 Installationssamordning 20 Ritningsläsning bygg, grundkurs 22 Fuktsäkerhet, grundkurs och fortsättningskurs 23 Teknisk grundkurs 24 Bygg lufttätt på rätt sätt 25 Heta arbeten, tillståndsansvarig 26 Ställningsbyggnad upp till 9 meter 26 Fallskydd 27 Första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd 27 Så här anmäler du dig Jag fick en grund för hur miljöarbetet ska bedrivas på företaget. miljöansvarig s.12 Det var många nya termer, men jag fick mycket bra hjälp och förklaringar av läraren. ritningsläsning s. 20 Jag har fått kunskap om planering och organisering. Nu har jag bättre koll på vad som ska göras. Arbetsledare s.13 Kurslokaler Stockholms Byggmästareföreningens kurser arrangeras i föreningens kurslokaler på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen eller på Kista Byggård, Viderögatan 7 i Kista. När vi inte bedriver kursverksamhet i lokalerna, hyr vi ut alla våra lokaler till förmånliga priser till medlemmar i föreningen. Vi erbjuder även service med lunch och kaffe. Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen (vid DN-skrapan) Här finns två stora kurslokaler och många mindre konferens- och mötesrum. Alla rum har eller kan utrustas med valfria tekniska hjälpmedel. Vår största kurslokal rymmer upp till 50 personer. Kista Byggård i Kista (nära Kistamässan) Stockholms Byggmästareförening äger och driver Kista Byggård och genomför där branschanpassade utbildningar. Medlemsföretag har även möjlighet att hyra anläggningen för företagsintern utbildning. Kista Byggård har teorisalar och grupprum, övningshall med material och maskiner. Dessutom finns det stora arbetsytor utomhus, personalutrymmen med omklädningsrum och duschar samt toaletter. På Kista Byggård kan man genomföra olika teoretiska och praktiska övningar, introduktion för personalen, praktiska tester och fullskaleprov. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

4 Kontrollansvarig skyldighet på kontrollansvarig enligt pbl Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft och då ersatte kontrollansvarig det som förut hette kvalitetsansvarig. Det är nya och högre krav på kompetens för kontrollansvarig, och utbildade och certifierade kontrollansvariga kommer att efterfrågas allt mer. En byggherre är skyldig att utse en eller flera kontrollansvariga för arbeten som kräver bygganmälan eller rivningsplan. Den kontrollansvariga har fått utökade arbetsuppgifter i nya PBL och ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet fram tills nu. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Med din personcertifiering företräder du byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls. Vid kursen får du en genomgång av gällande lagar och regler och du får kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Kursen avslutas med en tentamen som är framtagen av ett certifieringsorgan. Kraven på kvalitetssäkring i planoch bygglagen (PBL) Bygglagstiftningen med tillhörande föreskrifter och beslut ISO 9001 och ISO Krav för att upprätta kontrollplan enligt PBL Upplägg Kursen omfattar fyra kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 30 jan 6 feb 13 feb 20 feb 5 mars Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 16 april 23 april 7 maj 14 maj 21 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr 4 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

5 alla byggen kontrollansvarig enligt pbl, Kompletteringskurs Denna kurs är för dig som tidigare varit kvalitetsansvarig och nu behöver uppdatera dina kunskaper och skaffa dig certifiering enligt nya PBL för att kunna agera som kontrollansvarig. Med nya plan- och bygglagen har kvalitetsansvarig bytt namn till kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn har skärpts. Lokala tillstånd för kvalitetsansvariga som tidigare har gällt är ersatta med krav på certifierad riksbehörighet som kontrollansvarig. Den certifierade kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Fram till utgången av år 2012 kan kommuner göra undantag från kravet på att den kontrollansvariga måste vara certifierad. Men efter det måste det finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande eller rivning. På kursen får du en genomgång av förändringarna i lagar och regler kopplade till nya PBL och det som specificerar den kontrollansvarigas roll och uppgifter. Efter avslutad kurs bokar du själv tid hos ett certifieringsorgan för att skriva tentamen och ansöka om certifiering för riksbehörighet. Nya PBL KA 4 Förändringar i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (BKR) kopplade till nya PBL Förändringar i övriga reglerande lagverk, förordningar och författningssamlingar kopplade till nya PBL Upplägg Kursen omfattar en kursdag Kurstillfälle 1 Dag 1 14 mars Kurstillfälle 2 Dag 1 30 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

6 Kursen lär ut sånt som egentligen borde vara självklart. Viktigt ämne tål att diskutera mycket och länge. Jag fick bekräftelse på hur viktigt arbetsmiljön är. För allas säkerhet och trivsel arbetsmiljöansvar, bas-u och bas-p Kursen är en utbildning i arbetsmiljö för att svara mot kraven på utbildning för byggarbetsmiljösamordnare. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift»systematiskt arbetsmiljöarbete«ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledande personal har de kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven ska kunna uppfyllas. Kursen ger dig kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar, arbetsgivaransvar och ansvaret för byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och AML kap.3. Den som önskar personcertifiering kan söka det hos ett certifieringsorgan. Arbetsmiljölagen och förordningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) Arbetsmiljöavtalet Aktuella föreskrifter enligt AFS 1999:3 kunskapskrav för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P Arbetsmiljöplan Skriftligt prov fyra frågor till: patrik lennman, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag jobbar som projektledare på AB Isolerservice. Vi har lång erfarenhet av att 1 arbeta med lösullsisolering, framför allt som underentreprenörer men även som totalentreprenörer mot bostadsrättsföreningar. Varför går du den här kursen? Jag gick kursen för åtta år sedan och känner att jag behöver uppdatera mina 2 kunskaper. Dels för att företaget vuxit och vi behöver få mer struktur på arbetsmiljöarbetet. Dels för att det har kommit nya krav inom området som vi behöver ha koll på. Är det en svår kurs? Nej, kursen är anpassad för alla och man behöver inte vara ingenjör för att gå 3 kursen. Men det kan vara bra om man har några års arbetslivserfarenhet för då kan man lättare relatera kurset till arbetet i byggbranschen. 4 Vad tar du framför allt med dig efter kursen? Jag kommer att kunna lägga upp en enklare arbetsmiljöplan för företaget efter kursen. 6 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

7 Jag känner mig redo för att gå in som ansvarig. fem frågor till: loa andersson, lärare Hur länge har du varit lärare? Jag har varit lärare hos Stockholms Byggmästareförening sedan och utvecklat kursen Arbetsmiljöansvar. Vad har du jobbat med tidigare? Jag började som praktikant på NCC Efter det har jag jobbat som 2 arbetsledare, platschef och skyddsingenjör. När jag gick i pension 2002 var jag arbetsmiljöchef på NCC. Varför är kursen på fyra dagar? Det är för att deltagarna verkligen ska hinna få med sig den kunskap och 3 kompetens som Arbetsmiljöverket kräver för BAS-U och BAS-P. Vi avslutar också kursen med ett skriftligt prov så att kunskaperna dokumenteras. 4 Vad tycker du är den viktigaste färdigheten för deltagarna efter kursen? De kan själva ta reda på vad som gäller inom området. Målsättningen med kursen är inte att de ska kunna allt utantill, utan att de ska ha lärt sig att hitta bland lagar och regler. Vad är roligast med att vara lärare? Att träffa byggare och hålla kontakt med branschen! 5 Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 17 jan 24 jan 31 jan 7 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 14 feb 21 feb 8 mars 15 mars Kurstillfälle 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 20 mars 27 mars 3 april 12 april Kurstillfälle 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 17 april 25 april 8 april 15 maj Kurstillfälle 5 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 24 maj 31 maj 7 juni 14 juni Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr deltagare läste kursen 2010 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

8 Man kunde relatera till verkliga händelser. Det var bra att föreläsarna hade praktisk erfarenhet och att de kunde berätta om olika fall från domstolar. Jag fick en god kännedom om AB 04. Ditt ansvar vid entreprenader tre frågor till: thomas wistedt, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag jobbar med arbets- och 1 projektledning på Lundströms Bygg & Förvaltning. Vi är ett bygg- och entreprenadföretag och arbetar mest med kommunala projekt av varierande storlek. Just nu ansvarar jag för att bygga ett storkök i en skola i Sigtuna på generalentreprenad. Du har läst grundkursen och nu läser du fortsätningskursen i entreprenadjuridik. 2 Hur kommer det sig? Jag och mina kollegor märkte att vi ibland fick problem medan olika byggen höll på och vi vill få kunskap för att kunna förebygga och inte hamna i tvister. Vi är ett litet företag som inte kan ha egna entreprenadjurister och då behöver vi själva skaffa kompetens inom entreprenadjuridik. Vad är ditt mål med kursen? Jag vill få kunskap om vad vi kan 3 och får göra. Jag vill också lära mig att hitta bland lagarna och reglerna, samt kunna läsa avtal bättre. Med kursen som grund tror jag att det kommer gå lättare för mig vid upphandlingar, så det är väl investerade pengar. entreprenadjuridik Grundkurs I Sverige saknas en entreprenadjuridisk lag för kommersiella entreprenader. Istället kan ett standardavtal, exempelvis AB 04, skydda företaget vid affärsavtal. Grundkursen i entreprenadjuridik ger dig kunskaper om AB-systemet, så att du är bättre rustad i rollen som både entreprenör och beställare av entreprenader Kursen vänder sig till arbetsledande personer inom bygg- och anläggningssektorn samt andra centralt placerade personer med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd som förkunskap, men inget krav. Kursen ger dig kunskaper om arbetsplatsens entreprenadjuridiska frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Kursen ger också en översikt över branschens standardavtal samt olika entreprenad- och ersättningsformer. Efter kursen har du en grundförståelse för vad AB innebär för dig som entreprenör och beställare. Översikt om lagar och standardavtal Entreprenad- och ersättningsformer Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 1 feb 10 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 4 maj 11 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 8 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

9 entreprenadjuridik Fördjupningskurs Fördjupningskursen i entreprenadjuridik fräschar upp dina grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik och fördjupar dina kunskaper inom totalentreprenader, lou (lag om offentlig upphandling), konsumententreprenader och inköp av material Fördjupningskursen i entreprenadjuridik syftar till att utveckla och förfina de kunskaper som du inhämtat från grundkursen i entreprenadjuridik eller annan likvärdig utbildning. Kursen börjar med en översiktlig genomgång av branschens standardavtal och sedan får du i seminarieform fördjupade kunskaper om materialinköp, totalentreprenader, konsumententreprenader och LOU. Genom grupparbeten får du praktiskt tillämpa de allmänna bestämmelserna och får konkreta fall att koppla paragraftexten till. Efter kursen har du kunskap för att förstå och tillämpa AB och ABT. Jag har fått inblick i juridiken. Rolig grupp med bra diskussioner. Ur kursutvärderingen 2011 Bra med utbyte från andra kursdeltagare. Översikt om lagar och standardavtal Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 ABT 06 (totalentreprenader) ABT-U 07 ABK 09 (för konsultuppdrag) Allmän köprätt ABM 07 och leveransklausuler Lagen om offentlig upphandling (LOU) Konsumenttjänstlagen ABS 09 Hantverkarformuläret 09 Entreprenadförsäkringar Jag har lärt mig hitta bland de olika lagarna. Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 8 maj 15 maj 22 maj 29 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

10 10 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

11 Vinn upphandlingen nästa gång! lagen om offentlig upphandling (lou) Offentliga beställare är idag genom bestämmelserna i lou skyldiga att upphandla byggnadsentreprenader enligt vissa förfaranden. Detta gör att du som entreprenör kan lämna anbud enligt lou och därför är det av stor betydelse för ett byggföretag att förstå lou och dess regelverk. Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter som gör att du säkrare och mer korrekt kan lämna anbud. Kursen riktar sig framför allt till dig som lämnar anbud enligt LOU eller fungerar som inköpare. Du får en genomgång av de principer LOU bygger på. Du får också ta del av flera konkreta exempel på vad anbudsgivare i entreprenadupphandlingar bör tänka på och kunna hantera, till exempel ofullständiga eller svårkalkylerade förfrågningsunderlag med begränsade möjligheter att lämna reservationer i anbud och oproportionerliga krav i förfrågningsunderlaget på omsättning och resurser. Kursen går igenom skillnaden mellan kvalificerings- och utvärderingskriterier och hur detta kan hanteras utifrån konkreta exempel från entreprenadupphandlingar med AB 04 och ABT 06. Du får också en genomgång av bestämmelserna om ramavtal, rangordning av anbudsgivare, vilka krav som kan ställas på ett tilldelningsbeslut, anbudssekretessen, överprövning. Upphandlingsförfarandet Hur kommunicerar jag med den upphandlande myndigheten/enheten? Rätten att åberopa annat bolags kapacitet i en upphandling Anbuds giltighet Skillnaderna mellan kvalificeringskriterium och utvärderingskriterium (AFB.31, AFB.51 och AFB.52) Vad är ett utvärderingskriterium och vad får utvärderas? Genomgång kap 5 LOU om ramavtal, rangordning, förnyad konkurrensutsättning Anbudssekretessen Tilldelningsbeslutet: bakgrund, syfte, formaliakrav Överprövning: Ansökan om överprövning, hur går processen i förvaltningsdomstol till? Vad bör en missnöjd anbudsgivare tänka på? Upplägg Kurstillfälle 1 Kursen omfattar en kursdag 12 april Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

12 Jag har fått ökad kännedom om lagkrav och hur vi kan arbeta bättre med miljöfrågan. Miljön är företagets och ditt personliga ansvar Jag kan redan nu bygga upp en miljöplan. miljöansvarig Miljöbalken ställer krav på kompetens och kännedom om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företag måste känna till hur deras arbete påverkar miljön och kunna sätta in åtgärder om det finns en negativ miljöpåverkan. Kursen Miljöansvarig ger dig kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På kursen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övriga intressenter. Kursen baseras på din faktiska arbetssituation och den riktar sig främst till arbetsledare och platschefer. Miljöplaner Miljömål, miljöindikatorer Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter Byggvarudeklarationer Säkerhetsdatablad Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall Beställarens miljökrav Samhällets miljökrav Miljöbalken och förordningar Allmän miljökunskap Hållbart byggande Bred inblick och insikt i miljöarbete. Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 15 feb 22 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 24 maj 31 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr 12 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

13 Snabbare i mål med effektivt ledarskap Kursen gav bra helhetsbild av arbetsledarens roll. arbetsledare Grundkurs Denna kurs ger dig verktyg för att du ska kunna skapa förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en god arbetsmiljö. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta som arbetsledare och vänder sig i första hand till blivande arbetsledare. Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Efter kursen ska du självständigt kunna klara en normal arbetsledarbefattning. Byggprocess, entreprenadformer, roller och ansvar Lagar och krav i byggbranschen AB 04, ABT 06, AMA HUS 08, AMA Anläggning 07 Styrning av bygget, arbetsberedning produktionsplan, kalkyl, tidplaner Riskanalys/värdering KMA Praktisk tillämpning KMA Många bra tips Styrning av ekonomi och inköp som jag kan ta med mig på arbetsplatsen. Styrning av egen tid Förutsättningar och roller på bygget Ledarskap, grupper och samverkan arbetsledare Fortsättningskurs Grundkursen för arbetsledare gav dig bred grund för att arbeta som arbetsledare. I denna kurs fördjupar du kunskaperna inom viktiga områden såsom hur du ska hantera tid, planering, personal och ekonomi. Den här kursen vänder sig till dig som redan har gått grundkursen för arbetsledare och/eller dig som har arbetat i rollen som arbetsledare en kortare eller längre tid. Kursen syftar till att utmana och utveckla dina färdigheter i styrning av tid och ekonomi samt att hantera relationer med både dina yrkesarbetare och kunder. Alla övningar utgår från ett projekt. Läsa in handlingar och prissätta risker Ta fram kalkyl och tidplan för ett projekt och presentera din offert för ifrågasättande kund Leda en arbetsberedning inför ett svårare moment med ifrågasättande medarbetare Det uppkommer en ÄTA, beräkna ÄTA:n samt försöka att få igenom den mot en besvärlig och kunnig kund. Denna övning videoinspelas. Du stämmer av projektet efter halva tiden och inser att du är försenad och att det har blivit dyrare än beräknat (d.v.s. du gör en prognos). Vad ska du göra för att hålla tidplan och budget? Upplägg Kursen omfattar sju dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 2 /2 9/2 16/2 23/2 8/3 15/3 22 /3 Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 7 /5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 23 maj 30 maj 13 juni Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

14 Dina rättigheter och skyldigheter kollektivavtal och arbetsrätt Få förståelse för spelreglerna på arbetsmarknaden och få kunskap för att ta diskussionen om vad som gäller på arbetsplatsen Kursen riktar sig till dig som är ägare till ett byggföretag eller till dig som är arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen, till exempel arbetsledare, platschef, personal- och löneansvariga. Kursen tar upp frågor som rör kollektivavtal, främst Byggavtalet, och arbetsrättsliga lagar. Dessa kunskaper är viktiga för att du ska kunna hantera personalfrågor på ett korrekt och riktigt sätt och för att undvika tvister med de anställda. Det är även viktigt att du känner till lagar och regler så att du på ett jämbördigt plan kan diskutera med fackliga förtroendemän och ombudsmän på arbetsplatsen. Avtal om anställningsskydd, anställningsformer och regler vid uppsägning Arbetsplatsanmälan Lön, löneutbetalning, semesterlön Reseersättning och traktamente Arbetstid, väntetid, arbetsskyldighet Viss frånvaro och ledighet Permittering, väntetid Förhandlingsordning i tvister Semester Yrkesutbildning Sjukdom och rehabilitering fyra frågor till: mattias rosberg, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag är VD på Lindhov Bygg AB och vi arbetar huvudsakligen 1 med mindre renoveringar och tillbyggnader. Varför går du den här kursen? Företaget har expanderat de senaste åren och idag har vi 13 2 anställda med fortsatta planer på att växa. Jag behöver kunna avtals- och arbetsrättsregler för eftersom firman växer ökar behovet av kunskap inom dessa frågor. Vad tycker du om kursupplägget? Det är bra att det är en mindre grupp och att det finns möjlighet att ställa frågor. Vi som går kursen önskar mer utrymme 3 för diskussion, vilket lärarna är lyhörda inför. Vad tar du framför allt med dig efter kursen? Det har varit bra med en genomgång och få en helhetssyn på 4 kollektivavtalet. Jag har lärt mig hur det funkar med till exempel traktamente, semesterersättning och LAS. Kursen är mycket bra för mindre företag eftersom kurset är sådant man måste ha koll på, så jag kan verkligen rekommendera kursen till andra företag. Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 7 mars 14 mars 21 mars Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 14 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

15 Viktigt för mig som växande småföretagare. som arbetsgivare fyra frågor till: helena alkhamisi och filip lundquist, lärare Vad är syftet med kursen? Vi jobbar dagligen med arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier och hjälper medlemsföretagen i frågor som rör 1 förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. På kursen vill vi ge grundläggande kunskaper om kollektivavtal och arbetsrätt, så att arbetsgivare blir medvetna om deras rättigheter och skyldigheter gentemot sina medarbetare. Är det några nyheter för vårens kurs? Ja, kursen är numera tre dagar istället för två. Kursdeltagarna 2 har önskat att det ska finnas mer utrymme för diskussion och grupparbeten. Vi har hörsammat det och med tre dagar kan vi även föra in mer djup och anpassa kursen efter deltagarnas specifika önskemål. Vad tror ni att deltagarna tycker är bäst med kursen? De kan diskutera och ventilera sina erfarenheter med oss och 3 med varandra. Kursen ger också utrymme för deltagarna att ta upp frågeställningar som de har på sina egna arbetsplatser om kollektivavtalet och arbetsrätten. 4 Vad tycker ni är roligast med att hålla kursen? Det är kul att se hur deltagarnas engagemang för frågorna väcks under kursen. Alltid bra att träffa andra och utbyta tankar och funderingar. Bra med en överblick över avtalet. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

16 Effektiv kvalitetssäkring med en kurs endast för förberedande eller certifierade bf9k-företag. Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett företag som är certifierat utifrån kraven i BF9K. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om BF9K:s systemmodell och centrala dokument. Du får en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten. Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Lagar och krav i byggbranschen Riskinventering KMA KMA-plan Checklistor produktion KMA-rond Arbetsberedning Total kontrollplan med verifikat/kontrollblad Avvikelsehantering Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 19 april 26 april 3 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag (exkl moms) kr 16 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

17 BF9K ett praktiskt system för alla företag i byggbranschen BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen, oavsett storlek. BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att företaget tillämpar systemet på rätt sätt och en revision görs varje år. BF9K togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Hittills har drygt 150 företag över hela landet BF9K-certifierat sig och omkring 20 företag om året ansluter sig till systemet. bf9k er n certifieringsregler n krav på egenkontroll i projekten n krav på utbildning n krav på rutiner i projekten n krav på administrativa rutiner. krav på utbildning BF9K-systemet har ett utbildningskrav och som BF9K-ansluten har företaget 20 % rabatt på BF9K-kurserna hos Stockholms Byggmästareförening: n Kontrollansvarig enligt PBL (sidan 4) n Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P (sidan 6) n Miljöansvarig (sidan 12) n Effektiv kvalitetssäkring med BF9K (sidan 16) n Fuktsäkerhet, grundkurs (sidan 22) n Fuktsäkerhet, fortsättningskurs (sidan 23) n Heta arbeten, tillståndsansvarig (sidan 25) hur gör man för att bli bf9k-certifierad? Intresserade företag kontaktar Stockholms Byggmästareförening för mer information. Ring Du kan också läsa mer på BF9K-certifierade företag får tillgång till Byggvarubedömningen via BF9K:s webbplats samt rabatter på exempelvis ID06-kort. Det finns också möjlighet att få stöd av auktoriserade BF9K-handledare. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

18 Gjut in nya kunskaper fyra frågor till: micaela edman, kursdeltagare 2011 Vad har du för utbildningsbakgrund? Jag har studerat till byggnadsingenjör på Nackademin 1 och när jag var klar med utbildningen 2007 började jag direkt arbeta på JM. Var är din nuvarande arbetsplats? Jag jobbar fortfarande på JM och är idag arbetsledare. 2 Just nu jobbar jag med inredning för vårt bostadsprojekt i Hägernäs Strand i Täby. Hur kommer det sig att du läser denna kurs? 3 JM har ett utbildningsprogram som låter oss få utvecklas i den riktning vi önskar. Jag vill ägna mig åt projektering i framtiden. Kunskap om betong är lite av en grundsten för att gå vidare. Vad tycker du är intressant med kursen? 4 Det är mycket som är nytt för mig, till exempel hur betong binds samman och de kemiska processerna bakom detta. Det känns lite som att få blicka in i en ny värld! betongkonstruktioner klass ii Kursen ger dig den kunskap om teknik och bestämmelser som krävs för att du ska kunna leda och övervaka platsgjutning av betong i utförandeklass II. Kursen ger dig ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder. Efter avslutad kurs med godkänd skriftlig tentamen och godkänd praktik får du intyg om Klass IIkompetens. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet. Förkunskaper och krav för intyg För att få börja kursen krävs att du har minst tolv månaders praktik. För att få intyg efter kursen krävs att du har tolv månaders godkänd praktik från betongarbeten, deltagit i obligatoriska laborationer och har godkänd skriftlig tentamen. Tekniska bestämmelser Betongens sammansättning Färsk betong och dess hårdnande Betongtillverkning Vintergjutning Självkompakterande betong Armering materiallära Armeringshandlingar Armerad betongs funktionssätt Utförande av armeringsarbeten Utförande av betongarbeten Betong för särskilda ändamål Kontroll och mätning Form- och ställningsbyggnad Fukt i betong Upplägg Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 5 mars 12 mars 19 mars 26 mars 2 april 16 april 23 april Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 18 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! katalog 2014 tya kurs Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! 1 Innehåll Välkommen till TYA-skolan TYA och kurserna PAM Praktisk arbetsmiljöutbildning elearning Gemensamma kurser Sparsam körning

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Hållbart ledarskap i byggsektorn

Hållbart ledarskap i byggsektorn Hållbart ledarskap i byggsektorn En pilotstudie av aspekter i platschefernas ledarskap som begränsar stress, främjar hälsa och produktivitet Margaretha Hartzell Constanze Leineweber Linda Magnusson Hanson

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här skriften ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer