Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm"

Transkript

1 Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm

2 2 514 byggare valde oss Stockholms Byggmästareförening är branschorganisationen för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm. Vi har närmare medlemsföretag och som en del av vår verksamhet erbjuder vi aktuella och relevanta kurser som utvecklar både de anställda och företagen i branschen. Vårt breda utbud av kurser är ett resultat av vårt nära samarbete med medlemsföretagen. Kurserna har tagits fram utifrån behovet av kompetenshöjning för såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Vår goda förankring i branschen gör även att kurserna direkt speglar de krav som myndigheter ställer på företagen. År 2011 valde personer att gå en kurs hos oss. Vi är måna om att utveckla kurserna efter deltagarnas och företagens synpunkter. Tillsammans med våra erfarna och engagerade lärare ser vi till att kvaliteten på kurserna är hög och det är vårt mål att fortsätta ge branschens bästa kurser. Du som går en kurs hos oss får en stark koppling mellan kursens och din arbetsvardag och efter kursen ska du direkt kunna använda dig av kunskaperna. Du får också träffa personer som arbetar med liknande uppgifter på andra företag, vilket ger ett givande erfarenhetsutbyte och ett brett nätverk. En kurs hos oss är dessutom ett viktigt steg i din fortsatta utveckling och karriär! VälkommeN TILL stockholms BYGGmästAREFÖRENINGS kurser! elisabeth martin verkställande direktör kurstillfällen 2011 Kompetenstrappan Byggbranschen är i ständig utveckling. För byggföretagens medarbetare är det viktigt att hänga med i utvecklingen och fortsätta lära. Livslångt lärande blir allt viktigare och Byggmästareföreningen erbjuder därför en rad olika utbildningar. Fördjupningar och uppdateringar inom områden där medarbetarna redan har kunskap men också kunskapslyft för att inhämta ny kunskap inom nya områden. Kontinuerlig uppdatering redaktör: sofia jonsson/ stockholms byggmästareförening layout: marianne engblom/ tullbergs kommunikationsbyrå tryck: strålin & persson ab foton: rosie alm, hans ekenstang, sofia jonsson pratbubblor: istockphoto Kompetenslyft med reservation för eventuella ändringar/tryckfel. Utbildning

3 4 Kontrollansvarig enligt PBL 5 Kontrollansvarig enligt PBL, kompletteringskurs 6 Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P 8 Entreprenadjuridik, grundkurs och fortsättningskurs 11 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 12 Miljöansvarig 13 Arbetsledare, grundkurs och fortsättningskurs 14 Kollektivavtal och arbetsrätt 16 Effektiv kvalitetssäkring med BF9K 18 Betongkonstruktioner klass ll 19 Installationssamordning 20 Ritningsläsning bygg, grundkurs 22 Fuktsäkerhet, grundkurs och fortsättningskurs 23 Teknisk grundkurs 24 Bygg lufttätt på rätt sätt 25 Heta arbeten, tillståndsansvarig 26 Ställningsbyggnad upp till 9 meter 26 Fallskydd 27 Första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd 27 Så här anmäler du dig Jag fick en grund för hur miljöarbetet ska bedrivas på företaget. miljöansvarig s.12 Det var många nya termer, men jag fick mycket bra hjälp och förklaringar av läraren. ritningsläsning s. 20 Jag har fått kunskap om planering och organisering. Nu har jag bättre koll på vad som ska göras. Arbetsledare s.13 Kurslokaler Stockholms Byggmästareföreningens kurser arrangeras i föreningens kurslokaler på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen eller på Kista Byggård, Viderögatan 7 i Kista. När vi inte bedriver kursverksamhet i lokalerna, hyr vi ut alla våra lokaler till förmånliga priser till medlemmar i föreningen. Vi erbjuder även service med lunch och kaffe. Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen (vid DN-skrapan) Här finns två stora kurslokaler och många mindre konferens- och mötesrum. Alla rum har eller kan utrustas med valfria tekniska hjälpmedel. Vår största kurslokal rymmer upp till 50 personer. Kista Byggård i Kista (nära Kistamässan) Stockholms Byggmästareförening äger och driver Kista Byggård och genomför där branschanpassade utbildningar. Medlemsföretag har även möjlighet att hyra anläggningen för företagsintern utbildning. Kista Byggård har teorisalar och grupprum, övningshall med material och maskiner. Dessutom finns det stora arbetsytor utomhus, personalutrymmen med omklädningsrum och duschar samt toaletter. På Kista Byggård kan man genomföra olika teoretiska och praktiska övningar, introduktion för personalen, praktiska tester och fullskaleprov. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

4 Kontrollansvarig skyldighet på kontrollansvarig enligt pbl Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft och då ersatte kontrollansvarig det som förut hette kvalitetsansvarig. Det är nya och högre krav på kompetens för kontrollansvarig, och utbildade och certifierade kontrollansvariga kommer att efterfrågas allt mer. En byggherre är skyldig att utse en eller flera kontrollansvariga för arbeten som kräver bygganmälan eller rivningsplan. Den kontrollansvariga har fått utökade arbetsuppgifter i nya PBL och ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet fram tills nu. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Med din personcertifiering företräder du byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls. Vid kursen får du en genomgång av gällande lagar och regler och du får kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Kursen avslutas med en tentamen som är framtagen av ett certifieringsorgan. Kraven på kvalitetssäkring i planoch bygglagen (PBL) Bygglagstiftningen med tillhörande föreskrifter och beslut ISO 9001 och ISO Krav för att upprätta kontrollplan enligt PBL Upplägg Kursen omfattar fyra kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 30 jan 6 feb 13 feb 20 feb 5 mars Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 16 april 23 april 7 maj 14 maj 21 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr 4 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

5 alla byggen kontrollansvarig enligt pbl, Kompletteringskurs Denna kurs är för dig som tidigare varit kvalitetsansvarig och nu behöver uppdatera dina kunskaper och skaffa dig certifiering enligt nya PBL för att kunna agera som kontrollansvarig. Med nya plan- och bygglagen har kvalitetsansvarig bytt namn till kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn har skärpts. Lokala tillstånd för kvalitetsansvariga som tidigare har gällt är ersatta med krav på certifierad riksbehörighet som kontrollansvarig. Den certifierade kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Fram till utgången av år 2012 kan kommuner göra undantag från kravet på att den kontrollansvariga måste vara certifierad. Men efter det måste det finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande eller rivning. På kursen får du en genomgång av förändringarna i lagar och regler kopplade till nya PBL och det som specificerar den kontrollansvarigas roll och uppgifter. Efter avslutad kurs bokar du själv tid hos ett certifieringsorgan för att skriva tentamen och ansöka om certifiering för riksbehörighet. Nya PBL KA 4 Förändringar i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (BKR) kopplade till nya PBL Förändringar i övriga reglerande lagverk, förordningar och författningssamlingar kopplade till nya PBL Upplägg Kursen omfattar en kursdag Kurstillfälle 1 Dag 1 14 mars Kurstillfälle 2 Dag 1 30 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

6 Kursen lär ut sånt som egentligen borde vara självklart. Viktigt ämne tål att diskutera mycket och länge. Jag fick bekräftelse på hur viktigt arbetsmiljön är. För allas säkerhet och trivsel arbetsmiljöansvar, bas-u och bas-p Kursen är en utbildning i arbetsmiljö för att svara mot kraven på utbildning för byggarbetsmiljösamordnare. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift»systematiskt arbetsmiljöarbete«ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledande personal har de kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven ska kunna uppfyllas. Kursen ger dig kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar, arbetsgivaransvar och ansvaret för byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och AML kap.3. Den som önskar personcertifiering kan söka det hos ett certifieringsorgan. Arbetsmiljölagen och förordningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) Arbetsmiljöavtalet Aktuella föreskrifter enligt AFS 1999:3 kunskapskrav för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P Arbetsmiljöplan Skriftligt prov fyra frågor till: patrik lennman, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag jobbar som projektledare på AB Isolerservice. Vi har lång erfarenhet av att 1 arbeta med lösullsisolering, framför allt som underentreprenörer men även som totalentreprenörer mot bostadsrättsföreningar. Varför går du den här kursen? Jag gick kursen för åtta år sedan och känner att jag behöver uppdatera mina 2 kunskaper. Dels för att företaget vuxit och vi behöver få mer struktur på arbetsmiljöarbetet. Dels för att det har kommit nya krav inom området som vi behöver ha koll på. Är det en svår kurs? Nej, kursen är anpassad för alla och man behöver inte vara ingenjör för att gå 3 kursen. Men det kan vara bra om man har några års arbetslivserfarenhet för då kan man lättare relatera kurset till arbetet i byggbranschen. 4 Vad tar du framför allt med dig efter kursen? Jag kommer att kunna lägga upp en enklare arbetsmiljöplan för företaget efter kursen. 6 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

7 Jag känner mig redo för att gå in som ansvarig. fem frågor till: loa andersson, lärare Hur länge har du varit lärare? Jag har varit lärare hos Stockholms Byggmästareförening sedan och utvecklat kursen Arbetsmiljöansvar. Vad har du jobbat med tidigare? Jag började som praktikant på NCC Efter det har jag jobbat som 2 arbetsledare, platschef och skyddsingenjör. När jag gick i pension 2002 var jag arbetsmiljöchef på NCC. Varför är kursen på fyra dagar? Det är för att deltagarna verkligen ska hinna få med sig den kunskap och 3 kompetens som Arbetsmiljöverket kräver för BAS-U och BAS-P. Vi avslutar också kursen med ett skriftligt prov så att kunskaperna dokumenteras. 4 Vad tycker du är den viktigaste färdigheten för deltagarna efter kursen? De kan själva ta reda på vad som gäller inom området. Målsättningen med kursen är inte att de ska kunna allt utantill, utan att de ska ha lärt sig att hitta bland lagar och regler. Vad är roligast med att vara lärare? Att träffa byggare och hålla kontakt med branschen! 5 Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 17 jan 24 jan 31 jan 7 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 14 feb 21 feb 8 mars 15 mars Kurstillfälle 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 20 mars 27 mars 3 april 12 april Kurstillfälle 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 17 april 25 april 8 april 15 maj Kurstillfälle 5 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 24 maj 31 maj 7 juni 14 juni Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr deltagare läste kursen 2010 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

8 Man kunde relatera till verkliga händelser. Det var bra att föreläsarna hade praktisk erfarenhet och att de kunde berätta om olika fall från domstolar. Jag fick en god kännedom om AB 04. Ditt ansvar vid entreprenader tre frågor till: thomas wistedt, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag jobbar med arbets- och 1 projektledning på Lundströms Bygg & Förvaltning. Vi är ett bygg- och entreprenadföretag och arbetar mest med kommunala projekt av varierande storlek. Just nu ansvarar jag för att bygga ett storkök i en skola i Sigtuna på generalentreprenad. Du har läst grundkursen och nu läser du fortsätningskursen i entreprenadjuridik. 2 Hur kommer det sig? Jag och mina kollegor märkte att vi ibland fick problem medan olika byggen höll på och vi vill få kunskap för att kunna förebygga och inte hamna i tvister. Vi är ett litet företag som inte kan ha egna entreprenadjurister och då behöver vi själva skaffa kompetens inom entreprenadjuridik. Vad är ditt mål med kursen? Jag vill få kunskap om vad vi kan 3 och får göra. Jag vill också lära mig att hitta bland lagarna och reglerna, samt kunna läsa avtal bättre. Med kursen som grund tror jag att det kommer gå lättare för mig vid upphandlingar, så det är väl investerade pengar. entreprenadjuridik Grundkurs I Sverige saknas en entreprenadjuridisk lag för kommersiella entreprenader. Istället kan ett standardavtal, exempelvis AB 04, skydda företaget vid affärsavtal. Grundkursen i entreprenadjuridik ger dig kunskaper om AB-systemet, så att du är bättre rustad i rollen som både entreprenör och beställare av entreprenader Kursen vänder sig till arbetsledande personer inom bygg- och anläggningssektorn samt andra centralt placerade personer med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd som förkunskap, men inget krav. Kursen ger dig kunskaper om arbetsplatsens entreprenadjuridiska frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Kursen ger också en översikt över branschens standardavtal samt olika entreprenad- och ersättningsformer. Efter kursen har du en grundförståelse för vad AB innebär för dig som entreprenör och beställare. Översikt om lagar och standardavtal Entreprenad- och ersättningsformer Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 1 feb 10 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 4 maj 11 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 8 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

9 entreprenadjuridik Fördjupningskurs Fördjupningskursen i entreprenadjuridik fräschar upp dina grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik och fördjupar dina kunskaper inom totalentreprenader, lou (lag om offentlig upphandling), konsumententreprenader och inköp av material Fördjupningskursen i entreprenadjuridik syftar till att utveckla och förfina de kunskaper som du inhämtat från grundkursen i entreprenadjuridik eller annan likvärdig utbildning. Kursen börjar med en översiktlig genomgång av branschens standardavtal och sedan får du i seminarieform fördjupade kunskaper om materialinköp, totalentreprenader, konsumententreprenader och LOU. Genom grupparbeten får du praktiskt tillämpa de allmänna bestämmelserna och får konkreta fall att koppla paragraftexten till. Efter kursen har du kunskap för att förstå och tillämpa AB och ABT. Jag har fått inblick i juridiken. Rolig grupp med bra diskussioner. Ur kursutvärderingen 2011 Bra med utbyte från andra kursdeltagare. Översikt om lagar och standardavtal Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 ABT 06 (totalentreprenader) ABT-U 07 ABK 09 (för konsultuppdrag) Allmän köprätt ABM 07 och leveransklausuler Lagen om offentlig upphandling (LOU) Konsumenttjänstlagen ABS 09 Hantverkarformuläret 09 Entreprenadförsäkringar Jag har lärt mig hitta bland de olika lagarna. Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 8 maj 15 maj 22 maj 29 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

10 10 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

11 Vinn upphandlingen nästa gång! lagen om offentlig upphandling (lou) Offentliga beställare är idag genom bestämmelserna i lou skyldiga att upphandla byggnadsentreprenader enligt vissa förfaranden. Detta gör att du som entreprenör kan lämna anbud enligt lou och därför är det av stor betydelse för ett byggföretag att förstå lou och dess regelverk. Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter som gör att du säkrare och mer korrekt kan lämna anbud. Kursen riktar sig framför allt till dig som lämnar anbud enligt LOU eller fungerar som inköpare. Du får en genomgång av de principer LOU bygger på. Du får också ta del av flera konkreta exempel på vad anbudsgivare i entreprenadupphandlingar bör tänka på och kunna hantera, till exempel ofullständiga eller svårkalkylerade förfrågningsunderlag med begränsade möjligheter att lämna reservationer i anbud och oproportionerliga krav i förfrågningsunderlaget på omsättning och resurser. Kursen går igenom skillnaden mellan kvalificerings- och utvärderingskriterier och hur detta kan hanteras utifrån konkreta exempel från entreprenadupphandlingar med AB 04 och ABT 06. Du får också en genomgång av bestämmelserna om ramavtal, rangordning av anbudsgivare, vilka krav som kan ställas på ett tilldelningsbeslut, anbudssekretessen, överprövning. Upphandlingsförfarandet Hur kommunicerar jag med den upphandlande myndigheten/enheten? Rätten att åberopa annat bolags kapacitet i en upphandling Anbuds giltighet Skillnaderna mellan kvalificeringskriterium och utvärderingskriterium (AFB.31, AFB.51 och AFB.52) Vad är ett utvärderingskriterium och vad får utvärderas? Genomgång kap 5 LOU om ramavtal, rangordning, förnyad konkurrensutsättning Anbudssekretessen Tilldelningsbeslutet: bakgrund, syfte, formaliakrav Överprövning: Ansökan om överprövning, hur går processen i förvaltningsdomstol till? Vad bör en missnöjd anbudsgivare tänka på? Upplägg Kurstillfälle 1 Kursen omfattar en kursdag 12 april Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

12 Jag har fått ökad kännedom om lagkrav och hur vi kan arbeta bättre med miljöfrågan. Miljön är företagets och ditt personliga ansvar Jag kan redan nu bygga upp en miljöplan. miljöansvarig Miljöbalken ställer krav på kompetens och kännedom om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företag måste känna till hur deras arbete påverkar miljön och kunna sätta in åtgärder om det finns en negativ miljöpåverkan. Kursen Miljöansvarig ger dig kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På kursen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övriga intressenter. Kursen baseras på din faktiska arbetssituation och den riktar sig främst till arbetsledare och platschefer. Miljöplaner Miljömål, miljöindikatorer Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter Byggvarudeklarationer Säkerhetsdatablad Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall Beställarens miljökrav Samhällets miljökrav Miljöbalken och förordningar Allmän miljökunskap Hållbart byggande Bred inblick och insikt i miljöarbete. Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 15 feb 22 feb Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 24 maj 31 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr 12 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

13 Snabbare i mål med effektivt ledarskap Kursen gav bra helhetsbild av arbetsledarens roll. arbetsledare Grundkurs Denna kurs ger dig verktyg för att du ska kunna skapa förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en god arbetsmiljö. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta som arbetsledare och vänder sig i första hand till blivande arbetsledare. Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Efter kursen ska du självständigt kunna klara en normal arbetsledarbefattning. Byggprocess, entreprenadformer, roller och ansvar Lagar och krav i byggbranschen AB 04, ABT 06, AMA HUS 08, AMA Anläggning 07 Styrning av bygget, arbetsberedning produktionsplan, kalkyl, tidplaner Riskanalys/värdering KMA Praktisk tillämpning KMA Många bra tips Styrning av ekonomi och inköp som jag kan ta med mig på arbetsplatsen. Styrning av egen tid Förutsättningar och roller på bygget Ledarskap, grupper och samverkan arbetsledare Fortsättningskurs Grundkursen för arbetsledare gav dig bred grund för att arbeta som arbetsledare. I denna kurs fördjupar du kunskaperna inom viktiga områden såsom hur du ska hantera tid, planering, personal och ekonomi. Den här kursen vänder sig till dig som redan har gått grundkursen för arbetsledare och/eller dig som har arbetat i rollen som arbetsledare en kortare eller längre tid. Kursen syftar till att utmana och utveckla dina färdigheter i styrning av tid och ekonomi samt att hantera relationer med både dina yrkesarbetare och kunder. Alla övningar utgår från ett projekt. Läsa in handlingar och prissätta risker Ta fram kalkyl och tidplan för ett projekt och presentera din offert för ifrågasättande kund Leda en arbetsberedning inför ett svårare moment med ifrågasättande medarbetare Det uppkommer en ÄTA, beräkna ÄTA:n samt försöka att få igenom den mot en besvärlig och kunnig kund. Denna övning videoinspelas. Du stämmer av projektet efter halva tiden och inser att du är försenad och att det har blivit dyrare än beräknat (d.v.s. du gör en prognos). Vad ska du göra för att hålla tidplan och budget? Upplägg Kursen omfattar sju dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 2 /2 9/2 16/2 23/2 8/3 15/3 22 /3 Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 7 /5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 23 maj 30 maj 13 juni Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

14 Dina rättigheter och skyldigheter kollektivavtal och arbetsrätt Få förståelse för spelreglerna på arbetsmarknaden och få kunskap för att ta diskussionen om vad som gäller på arbetsplatsen Kursen riktar sig till dig som är ägare till ett byggföretag eller till dig som är arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen, till exempel arbetsledare, platschef, personal- och löneansvariga. Kursen tar upp frågor som rör kollektivavtal, främst Byggavtalet, och arbetsrättsliga lagar. Dessa kunskaper är viktiga för att du ska kunna hantera personalfrågor på ett korrekt och riktigt sätt och för att undvika tvister med de anställda. Det är även viktigt att du känner till lagar och regler så att du på ett jämbördigt plan kan diskutera med fackliga förtroendemän och ombudsmän på arbetsplatsen. Avtal om anställningsskydd, anställningsformer och regler vid uppsägning Arbetsplatsanmälan Lön, löneutbetalning, semesterlön Reseersättning och traktamente Arbetstid, väntetid, arbetsskyldighet Viss frånvaro och ledighet Permittering, väntetid Förhandlingsordning i tvister Semester Yrkesutbildning Sjukdom och rehabilitering fyra frågor till: mattias rosberg, kursdeltagare 2011 Var jobbar du? Jag är VD på Lindhov Bygg AB och vi arbetar huvudsakligen 1 med mindre renoveringar och tillbyggnader. Varför går du den här kursen? Företaget har expanderat de senaste åren och idag har vi 13 2 anställda med fortsatta planer på att växa. Jag behöver kunna avtals- och arbetsrättsregler för eftersom firman växer ökar behovet av kunskap inom dessa frågor. Vad tycker du om kursupplägget? Det är bra att det är en mindre grupp och att det finns möjlighet att ställa frågor. Vi som går kursen önskar mer utrymme 3 för diskussion, vilket lärarna är lyhörda inför. Vad tar du framför allt med dig efter kursen? Det har varit bra med en genomgång och få en helhetssyn på 4 kollektivavtalet. Jag har lärt mig hur det funkar med till exempel traktamente, semesterersättning och LAS. Kursen är mycket bra för mindre företag eftersom kurset är sådant man måste ha koll på, så jag kan verkligen rekommendera kursen till andra företag. Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 7 mars 14 mars 21 mars Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 14 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

15 Viktigt för mig som växande småföretagare. som arbetsgivare fyra frågor till: helena alkhamisi och filip lundquist, lärare Vad är syftet med kursen? Vi jobbar dagligen med arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier och hjälper medlemsföretagen i frågor som rör 1 förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. På kursen vill vi ge grundläggande kunskaper om kollektivavtal och arbetsrätt, så att arbetsgivare blir medvetna om deras rättigheter och skyldigheter gentemot sina medarbetare. Är det några nyheter för vårens kurs? Ja, kursen är numera tre dagar istället för två. Kursdeltagarna 2 har önskat att det ska finnas mer utrymme för diskussion och grupparbeten. Vi har hörsammat det och med tre dagar kan vi även föra in mer djup och anpassa kursen efter deltagarnas specifika önskemål. Vad tror ni att deltagarna tycker är bäst med kursen? De kan diskutera och ventilera sina erfarenheter med oss och 3 med varandra. Kursen ger också utrymme för deltagarna att ta upp frågeställningar som de har på sina egna arbetsplatser om kollektivavtalet och arbetsrätten. 4 Vad tycker ni är roligast med att hålla kursen? Det är kul att se hur deltagarnas engagemang för frågorna väcks under kursen. Alltid bra att träffa andra och utbyta tankar och funderingar. Bra med en överblick över avtalet. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

16 Effektiv kvalitetssäkring med en kurs endast för förberedande eller certifierade bf9k-företag. Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett företag som är certifierat utifrån kraven i BF9K. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om BF9K:s systemmodell och centrala dokument. Du får en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten. Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Lagar och krav i byggbranschen Riskinventering KMA KMA-plan Checklistor produktion KMA-rond Arbetsberedning Total kontrollplan med verifikat/kontrollblad Avvikelsehantering Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 19 april 26 april 3 maj Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris BF9K-företag (exkl moms) kr 16 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

17 BF9K ett praktiskt system för alla företag i byggbranschen BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen, oavsett storlek. BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att företaget tillämpar systemet på rätt sätt och en revision görs varje år. BF9K togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Hittills har drygt 150 företag över hela landet BF9K-certifierat sig och omkring 20 företag om året ansluter sig till systemet. bf9k er n certifieringsregler n krav på egenkontroll i projekten n krav på utbildning n krav på rutiner i projekten n krav på administrativa rutiner. krav på utbildning BF9K-systemet har ett utbildningskrav och som BF9K-ansluten har företaget 20 % rabatt på BF9K-kurserna hos Stockholms Byggmästareförening: n Kontrollansvarig enligt PBL (sidan 4) n Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P (sidan 6) n Miljöansvarig (sidan 12) n Effektiv kvalitetssäkring med BF9K (sidan 16) n Fuktsäkerhet, grundkurs (sidan 22) n Fuktsäkerhet, fortsättningskurs (sidan 23) n Heta arbeten, tillståndsansvarig (sidan 25) hur gör man för att bli bf9k-certifierad? Intresserade företag kontaktar Stockholms Byggmästareförening för mer information. Ring Du kan också läsa mer på BF9K-certifierade företag får tillgång till Byggvarubedömningen via BF9K:s webbplats samt rabatter på exempelvis ID06-kort. Det finns också möjlighet att få stöd av auktoriserade BF9K-handledare. Stockholms Byggmästareförenings kurser våren

18 Gjut in nya kunskaper fyra frågor till: micaela edman, kursdeltagare 2011 Vad har du för utbildningsbakgrund? Jag har studerat till byggnadsingenjör på Nackademin 1 och när jag var klar med utbildningen 2007 började jag direkt arbeta på JM. Var är din nuvarande arbetsplats? Jag jobbar fortfarande på JM och är idag arbetsledare. 2 Just nu jobbar jag med inredning för vårt bostadsprojekt i Hägernäs Strand i Täby. Hur kommer det sig att du läser denna kurs? 3 JM har ett utbildningsprogram som låter oss få utvecklas i den riktning vi önskar. Jag vill ägna mig åt projektering i framtiden. Kunskap om betong är lite av en grundsten för att gå vidare. Vad tycker du är intressant med kursen? 4 Det är mycket som är nytt för mig, till exempel hur betong binds samman och de kemiska processerna bakom detta. Det känns lite som att få blicka in i en ny värld! betongkonstruktioner klass ii Kursen ger dig den kunskap om teknik och bestämmelser som krävs för att du ska kunna leda och övervaka platsgjutning av betong i utförandeklass II. Kursen ger dig ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder. Efter avslutad kurs med godkänd skriftlig tentamen och godkänd praktik får du intyg om Klass IIkompetens. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet. Förkunskaper och krav för intyg För att få börja kursen krävs att du har minst tolv månaders praktik. För att få intyg efter kursen krävs att du har tolv månaders godkänd praktik från betongarbeten, deltagit i obligatoriska laborationer och har godkänd skriftlig tentamen. Tekniska bestämmelser Betongens sammansättning Färsk betong och dess hårdnande Betongtillverkning Vintergjutning Självkompakterande betong Armering materiallära Armeringshandlingar Armerad betongs funktionssätt Utförande av armeringsarbeten Utförande av betongarbeten Betong för särskilda ändamål Kontroll och mätning Form- och ställningsbyggnad Fukt i betong Upplägg Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 5 mars 12 mars 19 mars 26 mars 2 april 16 april 23 april Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen Pris Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr 18 Stockholms Byggmästareförenings kurser våren 2012

stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14

stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14 stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14 Ny kunskap utvecklar både dig och företaget att gå på kurs är ett effektivt

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP GÖR SKILLNAD KURSUTBUD VÅREN 2011 2 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3 Medlemsinformation 4 Entreprenadjuridik, avtal & arbetsrätt

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013 Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013 rätt kurser för byggbranschen Var förberedd att gå på kurs är ett effektivt sätt för dig och ditt företag att stå sig i konkurrensen på marknaden. Kompetensutveckling

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

INNEHÅLL. Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4

INNEHÅLL. Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 KURSUTBUD HÖSTEN 09 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Nya Heta arbeten / Heta arbeten tätskikt 8 Entreprenör

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3. Medlemsinformation 4

Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3. Medlemsinformation 4 2 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3 Medlemsinformation 4 Entreprenadjuridik, avtal & arbetsrätt Kollektivavtal & arbetsrätt 5 Entreprenadjuridik 1, grundkurs

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Våra utbildningar våren 2016

Våra utbildningar våren 2016 Våra utbildningar våren 2016 Allmän info Utbildningskostnad ingår för de företag som har timavtal med oss. Allt kursmaterial faktureras. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning skall ske senast 10 dagar

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015.

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015. Dagens agenda Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon Sara Bäckström 2 Välkommen till Byggproduktion 2 Teknik Betong-Regelverk vid produktion av betong,

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Byggarbetsplatsen & Behörighetskurser

Byggarbetsplatsen & Behörighetskurser Kurser Kursen har 20 huvudmoment/delkurs(er) Anläggning Yh-poäng: 20 Kursen skall ge kunskaper om byggande av anläggningar. Kursen skall omfatta vattenförsörjnings- och avloppsteknik samt byggande av gator

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Kurs i tre delar. Betong-Regelverk vid produktion. Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori,

Kurs i tre delar. Betong-Regelverk vid produktion. Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori, Välkommen till Byggproduktion 2 Kurs i tre delar Betong-Regelverk vid produktion av betong, Emma! Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori, Sara Byggproduktion-planering och entreprenadjuridik, Jan och

Läs mer