KURSUTBUD VÅREN 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSUTBUD VÅREN 2009"

Transkript

1 KURSUTBUD VÅREN 2009

2

3 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som tillståndsansvarig 10 Nya Heta arbeten / Heta arbeten tätskikt 11 Entreprenadjuridik och avtal Entreprenadjuridik 1, Grundkurs 12 Praktisk Byggjuridik för S-företagare 13 Entreprenadjuridik 2, Fördjupningskurs 14 Kollektivavtal & Arbetsrätt 15 Upphandling och Inköpsjuridik 16 Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL 17 Uppdatering för Kvalitetsansvarig 18 Företagsutveckling Teknisk grundkurs 19 Betongkonstruktioner klass II 20 Installationssamordning 21 Grundkurs för arbetsledare 22 Effektiv kvalitetssäkring enligt BF9K 23 Miljöansvarig 24 Fuktskyddsansvarig, Grundkurs 25 Fuktskyddsansvarig, Fortsättningskurs 26 Ritningsläsning Bygg, Grundkurs 27 Stensättning, Grundkurs 28 Gotlandskurser / Företagsinterna kurser 29 Kontakta oss 30

4 KURSVERKSAMHETEN INOM STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING Vi som arbetar med kursverksamheten, har som målsättning att erbjuda kurser som ger kompetenshöjning av såväl anställda som företag. Det är en stor bredd i vårt utbud, från Stensättning till Arbetsledarutbildning, ibland inriktade mot yrkesarbetare och ibland till tjänstemän. Våra kurser vänder sig i första hand till medlemsföretagen och i mån av plats erbjuds övriga företag inom byggsektorn att delta. Det flesta av våra kurser som är längre än en dag, genomförs en dag i veckan och då oftast samma veckodag. Medlemsföretag i Stockholms Byggmästareförening och BF9K-företag får rabatt på det ordinarie priset. Vi hjälper er även med att företagsanpassa kurser och utbildningar, kontakta oss vidare för information och offert. En del av våra kurser är märkta med symbolen BF9K. De ingår som en del i det miljö-, kvalitetsoch arbetsmiljösystem som Stockholms Byggmästareförening ansvarar för och låtit utveckla för byggbranschen. Läs mer på webbplatsen Det är vi som har som målsättning att ge dig och ditt företag en bra service. Stående från vänster, Satu Saario, Hasse Jansson, Sittande från vänster, Monika Stenman, Susanne Ekosander 4

5 Stockholms Byggmästareförening har i samarbete med flera av föreningens medlemsföretag samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tagit fram ett system för produktcertifiering direkt anpassat för byggbranschen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K innebär också en möjlighet för företaget att bli certifierat av SP. Utbildning för BF9K All personal som arbetar med systemet skall ha för uppgiften lämplig utbildning. En utbildningsplan skall upprättas för den egna personalen som berörs av systemet. Utbildningen skall innehålla kompetens och förståelse i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt egenkontrollsystemet. Även extern personal skall ha kompetens för uppgiften, så att de kan utföra avtalade arbetsuppgifter enligt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets krav. Ansvarsgruppen Utbildning Kurslängd Arbetsledande personal Effektiv kvalitetssäkring 4 dagar och KMA-ansvarig enligt BF9K Arbetsledande personal Arbetsmiljöansvarig 4 dagar ansvarig för: Miljöansvarig 2 dagar Fuktskyddsansvarig 2+2 dagar Entreprenör som tillståndssansvarig 1 dag Vill du veta mer, läs BF9K egna hemsida 5

6 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 21 januari, 3 mars, 21 april och 14 maj 8 300:- för BF9K företag 8 800:- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, ARBETSMILJÖ- ANSVARIG Kursen arbetsmiljöansvarig är en arbetsledarutbildning enligt kraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen arbetsmiljöansvarig ger grundläggande kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar och arbetsgivaransvar, och samordningsansvar diskuteras ingående. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett arbetsmiljöansvar kan inte delas upp på flera utan ligger odelat på en enda person. Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att arbetsgivaren skall se till att chefer och arbetsledande personal har de särskilda kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven skall kunna uppfyllas. Arbetsmiljölagen och förordningen Aktuella föreskrifter för byggverksamheten Föreskriftens roll i arbetsmiljöarbetet Byggbranschens arbetsmiljöavtal Samordningsansvar Arbetsmiljöplan Riskbedömningar Ordnings och skyddsregler Arbetsmiljöansvar 6 ARBETSMLJÖ

7 Kursen omfattar en kursdag kl Kursstarter 27 januari, 17 februari, 19 mars och 1 april 2 500:- för BF9K företag 2 700:- för medlem i Byggmästareförening 3 200:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, ARBETSMILJÖ- KOMPLETTERING Kursen arbetsmiljökomplettering är en kompletterandeutbildning enligt kraven i Arbetsmiljölagen 3 kap. och AFS 2008:16 byggnads- och anläggningsarbeten. Kursen arbetsmiljökomplettering riktar sig till dig som fr.o.m. år 2004 genomgått grundkursen Arbersmiljöansvarig. I kursen går man igenom vilka konsekvenser förändringarna i AML 3kap. och AFS 2008:16 har för arbetsmiljön. Vi går även igenom den nya aktören Byggarbetsmiljösamordnarens olika roller, dels för planering och projektering, dels för utförandet av arbetet och såväl juridisk som fysisk persom kan utses till Byggarbetsmiljösamordnare. Arbetsmiljölagen och förordningen Aktuella föreskrifter för byggverksamheten Föreskriftens roll i arbetsmiljöarbetet Byggbranschens arbetsmiljöavtal Samordningsansvar Arbetsmiljöplan Riskbedömningar Ordnings- och skyddsregler Arbetsmiljöansvar ARBETSMLJÖ 7

8 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 3 februari, 10 mars, 16 april 12 maj och 11 juni Vi genomför även internkurser mot offert 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 3 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, STÄLLNINGS- BYGGNAD Upp till 9 meter Denna kurs vänder sig till alla oavsett tidigare erfarenhet som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 9 meter. Fr.o.m. 1 juli 2006 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4, Där föreskrivs att de som utför arbetet med att montera, förändra eller demontera en ställning, skall ha genomgått lämplig teoretisk utbildning för det arbete som skall utföras och ha tillräcklig kunskap om de risker detta medför. Enligt 2004:4, 15 skall även arbetsledaren ha tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Arbetsledaren skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning. Hemarbete Förkunskapstest: instudering av monteringsanvisningar Lagar och föreskrifter Dimensionering, lastklasser, ställningstyper, m.m. Material Monteringsanvisningar Utförande Personligt skydd Behörighetstest 8 ARBETSMLJÖ

9 Kursen omfattar en kursdag kl Kursstarter 12 februari 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 2 800:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, LYFTA SÄKERT Kursen Lyfta säkert vänder sig till arbetsledande personal Denna kurs är en handledarutbildning där ni efter genomförd kurs själv kan utbilda och vidareförmedla kunskaper inom sektorn Lyfta Säkert till egen personal enligt kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2006:6 Lyftanordning och lyftredskap samt AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kran eller truckar. Lyftredskap Koppling av last Signalering Krav vid användning Underhåll och kontroll Besiktning Riskbedömning Kursen avslutas med ett kunskapsprov ARBETSMLJÖ 9

10 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 27 januari, 3 mars, 22 april, 13 maj, 9 juni 2 150:- för BF9K företag 2 300:- för medlem i Byggmästareförening 2 700:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, ENTREPRENÖR SOM TILLSTÅNDS- ANSVARIG (f.d. Tillståndsansvarig) Alla som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Redan i upphandlingen är det viktigt att man klargör ansvarsfördelningen mellan huvud- och underentreprenör om vem som ska vara tillståndsansvarig. Utbildningen genomförs enligt de krav som Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen utarbetat gemensamt för säkerhetsregler i Heta Arbeten. I utbildningen ingår även Heta Arbeten utbildningen. Efter godkänd utbildning erhålles ett certifikat. Observera att certifikatets giltighetstid är 5 år! Tillståndsansvarigs uppgift Statistik brandkostnader Beställarkrav Svetsregler Brandteori Förebyggande skyddsåtgärder och hjälpmedel Försäkringsvillkor, olika försäkringar AB och AF AMA vad rör Heta Arbeten Brottsbalken Släckutrustning 10 ARBETSMLJÖ

11 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 27, 28 januari, 3, 4 mars 22, 23 april, 13, 14 maj 9, 10 juni NYA HETA ARBETEN/ HETA ARBETEN TÄTSKIKT 1 300:- för medlem i Byggmästareförening 1 500:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, förmiddagskaffe och lunch. Svenska Brandskyddsföreningen har utökat utbildningen för Heta Arbeten från 6 till 7 lektionstimmar. Detta medför att kursen förlängs och att lunchrast numera ingår. Många onödiga bränder orsakas av tillfälliga Heta Arbeten. Alla som utför och bevakar brandfarliga Heta Arbeten som svetsning, skärning, kapning eller annat arbete som medför gnistbildning måste enligt försäkringsbolagen ha utbildning och avlägga godkänt prov för att erhålla certifikat. Denna kurs ger deltagarna kunskap om Heta Arbeten enligt gällande försäkringsvillkor. Säkerhetsregler 1-13 Försäkringsvillkor, olika försäkringar Risker Olika hjälpmedel, släckutrustning Svetstillstånd Förebyggande skyddsåtgärder Heta Arbeten kontroll Ansvar, gasolflaskor i brand Hantering av handbrandsläckare (praktik) ARBETSMLJÖ 11

12 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 19 februari och 16 april 5 300:- för medlem i Byggmästareförening 6 200:- för övriga I priset ingår kursmaterial, lunch, ENTREPRENAD- JURIDIK 1 GRUNDKURS Denna kurs vänder sig till arbetsledande personal av alla kategorier inom bygg- och anläggningssektorn samt annan centralt placerad personal med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd som förkunskap. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om arbetsplatsens entreprenadjuridiska frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på en grundlig genomgång av de allmänna bestämmelserna för entreprenader AB. Kursen ger också en översikt över branschens standardavtal samt över olika entreprenad- och ersättningsformer. Översikt om lagar och standardavtal Upphandlingfrågor Entreprenad- och ersättningsformer Allmän avtalsrätt AB AFU Grupparbeten 12 ENTREPRENADJURIDIK

13 Kursen omfattar två kursdagar med genomfoörande en dag per vecka kl Kursstart 12 mars, 6 maj 6 000:- för medlem i Byggmästareförening 6 900:- för övriga I priset ingår kursmaterial, lunch, PRAKTISK BYGGJURIDIK FÖR S-FÖRETAG Denna kurs vänder sig till centralt placerad personal i specialföretag och småföretag. Kursen avser att ge en fördjupning och tolkning av entreprenadjuridik som företagen kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Upphandling och entreprenadformer AB 04 Avvikelser från AB AB-U 07 ABM Konsumenttjänstlagen och RO-formuläret Risker vid totalentreprenader Det rättsliga efterspelet ID06 och BM06 ENTREPRENADJURIDIK 13

14 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 20 januari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg och lunch, ENTREPRENAD- JURIDIK 2 FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupningskursen i entreprenadjuridik omfattar fyra kursdagar och syftar till att utveckla och förfina de kunskaper som inhämtas från grundkursen i entreprenadjuridik 1 eller annan likvärdig utbildning. Efter en översiktlig genomgång av branschens standardavtal kommer deltagarna i seminarieform och genom grupparbeten praktisk att få tillämpa de allmänna bestämmelserna för entreprenader. Förkunskaper Grundläggande förkunskaper i entreprenadjuridik, t.ex. genom deltagande i vår utbildning Entreprenadjuridik 1/grundkurs eller motsvarande. Översikt om lagar och standardavtal Allmän avtalsrätt AB och ABT m.fl. Upphandling- och kontraktsfrågor Lagen om offentlig upphandling Grupparbeten / praktikfall ABM och leveransklausuler Allmän köprätt Konkurrenslagen Konsumenttjänstlagen ABS Genomgång av avtals- och försäkringsskyddet ROT-formuläret AFU och AFTU 14 ENTREPRENADJURIDIK

15 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 26 mars 5 800:- för medlem i Byggmästareförening 6 800:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg och lunch, KOLLEKTIVAVTAL & ARBETSRÄTT Grundkurs om branschens kollektivavtal och arbetsrätt Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar inom arbetsområdet. Dessa kunskaper är viktiga för att som t ex arbetsledare eller personalansvarig klara uppgiften att vara arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen. Vidare är det nödvändigt att på ett jämbördigt plan kunna diskutera med de fackliga förtroendemän som företräder de kollektivanställdas intressen. Avtal om anställningsskydd anställningsformer och regler vid uppsägning Arbetsmiljö Arbetstid väntetid arbetsskyldighet Lön löneutbetalning och semesterlön m.m. Medbestämmande på arbetsplatsen Resekostnadsbidrag och traktamente Tvist om lön och andra ersättningar Yrkesutbildning Arbetsplatsanmälan och information Ledighet permission permittering Resekostnadsbidrag och traktamente Permittering väntetid Sjukdom ENTREPRENADJURIDIK 15

16 Kursen omfattar en dag kl Kursstart 28 maj 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 3 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial och lunch, UPPHANDLING OCH INKÖPSJURIDIK I kursen behandlas juridiska frågor avseende inköp av underentreprenader och varor. Under en kursdag kommer vi även att gå igenom de viktigaste nyheterna som berör dig som byggnadsentreprenör. Teori kommer att varvas med kontraktsskrivning, konkreta praktikfall och övningsuppgifter. Reglerna om ramavtal, material- och varuinköp och upphandling av UE kommer att behandlas extra ingående. Denna kurs vänder sig till ansvariga för upphandling och inköp. Översikt om lagar och standardavtal Upphandling och entreprenadformer Konkreta exempel från entreprenadupphandlingar Allmän köprätt AB-U, ABM Nya begrepp och definitioner Leveransklausuler Komplettering av anbud Anbudens giltighet Regler om ramavtal Praktisk övning kring ett förfrågningsunderlag och tillhörande anbud 16 ENTREPRENADJURIDIK

17 Kursen omfattar fem kursdagar och en tentamensdag med genomförande en dag per vecka. kl Kursstart 4 maj :- för BF9K företag :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, tentamen, intyg, lunch, KVALITETS- ANSVARIG ENLIGT PBL Kvalitetskompetens PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL är baserad på de krav som anges i Boverkets föreskrift 1996:55 (KA 2) om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga och är upplagd i samarbete med Det Norske Veritas, som är ackrediterat organ för certifiering av kvalitetsansvariga, och motsvarar därmed vad som krävs för att erhålla riksbehörighet. Kursen Kvalitetsansvarig enligt PBL vänder sig till dig som måste ha förståelse och kompetens inom bygglagstiftningen samt kunskap i ISO-systemen. Kursen ger dig möjlighet att tentera för att bli Kvalitetsansvarig PBL Deltagarna ska få sådan kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring att de: förstår bakgrunden till de krav som ställs på kvalitetssäkring i plan- och bygglagen. förstår uppbyggnaden av bygglagstiftningen och kan hitta bland dessa olika delar inklusive tillhörande föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen. får kunskap om både nya ISO 9001 och ISO får förståelse för vad som krävs för att upprätta kontrollplan PBL. KVALITETSANSVARIG ENLIGT PBL 17

18 Förnyelseprov Tentamenstid för behörighet N är 180 minuter Tentamenstid för behörighet K är 240 minuter Förstagångsprov Tentamenstid för behörighet N är 180 minuter Tentamenstid för behörighet K är 240 minuter Tentamen genomförs på Stockholms Byggmästareförening efter överenskommelse med kursavdelningen 600:- för medlem i Byggmästareförening 720:- för övriga I priset ingår tentamen, intyg, kaffe. Kursmaterial som används på kvalitetskursen och som får användas på tentamen 3 360:- för BF9K företag 3 570:- för medlem i Byggmästareförening 4 200:- för övriga UPPDATERING FÖR KVALITETS- ANSVARIG enligt PBL med förnyelseprov/tentamen Du som är Kvalitetsansvarig enligt PBL med Riksbehörighet och har en certifieringsperiod som har löpt ut (5år) och som har för avsikt att förnya kompetensen måste göra ett förnyelseprov i behörighet N alternativt K. Även vid lokal prövning kan kommunens byggnadsnämnd kräva att Du avlägger ett nytt prov. Därför erbjuder vi Dig möjlighet att avlägga ett förnyelseprov. Om Du önskar uppdatera din behörighet till en högre nivå, så måste nya förstagångsprov utföras på den högre nivån. 18 FÖRETAGSUTVECKLING

19 Kursen genomförs som halvdagarskurs två gånger i veckan i 21 veckor Måndagar och torsdagar kl och omfattar 164 timmar inklusive preparandutbildning i matematik Efter genomgånget avsnitt genomförs en deltentamen, totalt 3 stycken. Kursstart Start i september :- för medlem i Byggmästareförening, :- för övriga. I priset ingår kaffe, kursmaterial, tentamen och intyg. TEKNISK GRUNDKURS För dig som saknar ingenjörsexamen Teknisk grundkurs är avsedd för Dig som saknar ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk grundutbildning och behöver dokumentera kunskaper i statik, hållfasthetslära, husbyggnadsteknik, geoteknik och grundläggning. Även övriga tekniker med önskan att friska upp sina kunskaper bör ha intresse av denna kurs. Teknisk grundkurs ger i kombination med Betongkonstruktioner i utförandeklass II, den grundläggande tekniska kompetens som certifieringsorganet Det Norske Veritas (DNV) kräver för Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet N. Förkunskaper För att bäst kunna tillgodogöra sig kursinnehållet krävs att deltagarna har erfarenhet från byggbranschen. Matematik Husbyggnadsteknik Statik Byggfysik Hållfasthetslära Geoteknik, grundläggning Underentreprenörer FÖRETAGSUTVECKLING 19

20 Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 26 januari och 20 april :- för medlem i Byggmästareföreningen :- för övriga I priset ingår kursmaterial, tentamen, intyg, lunch, Förkunskaper För att bäst kunna tillgodogöra sig kursinnehållet krävs att deltagarna har erfarenhet av betongarbeten samt grundläggande teknisk utbildning. Det krävs även tolv månaders praktik från betongarbeten för att erhålla intyg. BETONG- KONSTRUKTIONER KLASS II Kursen svarar mot BBK:s kompetenskrav på den som ska leda och övervaka betongarbeten i utförandeklass II gjutning av betong. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm För Dig som saknar ingenjörsexamen Förutom godkänd kurs i Betongkonstruktioner klass II krävs även godkänd Teknisk Grundkurs för att uppfylla kraven på allmänna tekniska kunskaper för Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet N. Tekniska bestämmelser Betongens sammansättning Färsk betong och dess hårdnande Betongtillverkning Vintergjutning Självkompakterande betong Armering materiallära Armeringshandlingar Armerad betongs funktionssätt Utförande av armeringsarbeten Utförande av betongarbeten Betong för särskilda ändamål Laborationer (obligatoriskt) Kontroll och mätning Form och ställningsbyggnad Fukt i betong 20 FÖRETAGSUTVECKLING

21 Kursen omfattar fem kursdagar Block 1: Tre dagar kl genomförs en dag per vecka Block 2: Två dagar kl två dagar i följd Kursstart 19 maj :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, INSTALLATIONS- SAMORDNING Kursen skall ge deltagarna en bred grundkunskap om vilka aktiviteter som behöver genomföras i en generalentreprenad vad avser samordning av installatörers produktion från upphandling av installatörer till överlämnande av färdig anläggning till beställare. I aktiviteterna ingår att bevaka att såväl beställarens som samhällets krav blir tillgodosedda. Kursen syftar till att ge deltagarna: En helhetssyn på anläggningens funktion. Styrningskunskap för att skapa störningsfri produktion. Insikter om styrning i de olika medverkande företagen. Kunskap om beställarens krav på anläggningens driftegenskaper. Block 1, 24 timmar Grundläggande kunskaper i de olika facken rör, ventilation, el, styr, kyla, sprinkler och brand Funktionen i anläggningens olika delar Samverkansfaktorer mellan anläggningens olika delar, inkl egenprovning, injustering, samordnad provning m.m. Dokumentation och överlämnande Block 2, 16 timmar Inköp, leverantörsbedömning Respektive installatörs interna styrning, resurser och beroenden Den styrning som samordnaren utövar på installatörerna före produktionsstart respektive under produktion Arbetsmiljökrav för utförandeskedet Mottagningskontroll, samordnad dokumentation Utbildningen avslutas med tentamen för de båda blocken. Utbildningen innefattar inte samordning av teknikkonsulter i projekteringsledet. Målgrupp Arbetschefer, platschefer, inköpare och installationssamordnare. FÖRETAGSUTVECKLING 21

22 Kursen omfattar sju dagar med genomförande en dag per vecka och avslutas med ett prov. kl Kursstart 17 februari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, GRUNDKURS FÖR ARBETSLEDARE Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta som arbetsledare och syftar även till att ge ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Kursen vänder sig i första hand till blivande arbetsledare. Kursen ger deltagarna en inblick i de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare och efter kursen skall deltagaren självständigt med viss handledning kunna klara en normal arbetsledarbefattning Kursens målsättning Att skapa förutsättning för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen samt att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv produktion. Byggprocess, entreprenadformer, AB, ABT, roller och ansvar. AB och AMA Lagar och krav i byggbranschen Styrning av bygget, arbetsberedning produktionsplan, kalkyl, tidplaner Vad är kvalitet? Riskanalys/värdering KMA Praktisk tillämpning KMA Styrning ekonomi - inköp Styrning egen tid Förutsättningar och roller på bygget Ledarskap grupper och samverkan 22 FÖRETAGSUTVECKLING

23 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 13 januari, 4 februari och 22 april : - för BF9K företag. I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, Förkunskaper Arbetat som PC/AL och ansvarat för KMA i projekt (ej byggservice) EFFEKTIV KVALITETSSÄKRING ENLIGT BF9K Hur arbetar jag med BF9K dokumenten? Kursen vänder sig till Dig som ansvarar för BF9K på arbetsplatsen. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs av arbetsledare/platschefer för att arbeta med systemet BF9K och ger ökad förståelse för kraven på planering och kontroll i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Med hjälp av BF9K-systemet, skall fel kunna förebyggas, genom att arbetsledaren/platschefen har kunskaper i att dokumentera och säkerställa att kontrollen fungerar effektivt. Deltagarna ska få en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten. Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Lagar och krav i byggbranschen Riskinventering KMA KMA Plan Projekt Checklistor produktion KMA Rond Grundkontroll Total kontrollplan och verifikat/ kontrollblad Avvikelsehantering FÖRETAGSUTVECKLING 23

24 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 11 mars och 7 maj 5 600: - för BF9K företag 6 000:- för medlem i Byggmästareförening 7 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, MILJÖANSVARIG Miljökurs för arbetsledare och arbetsplatsansvariga Kursen skall ge god kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkterna är samhällets krav och BF9K krav samt krav från beställare och de redan existerande styrmedlen i företaget. Kursen skall ge god kännedom om hur en miljöplan upprättas samt hur miljökraven skall kommuniceras till medarbetare och till företagets övriga intressenter. Kursen är praktisk och baseras på deltagarnas faktiska arbetssituation. Miljö- och rivningsplaner Byggvarudeklarationer Säkerhetsdatablad Avfall Rutiner för hantering av farligt avfall Beställarens miljökrav Samhällets miljökrav Orientering i Miljöbalken Allmän miljökunskap 24 FÖRETAGSUTVECKLING

25 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 15 april FUKTSÄKERHETSANSVARIG GRUNDKURS Kursen vänder sig till produktionspersonal bygg- och fastighetsbranschen 6 100:- för BF9K företag 6 500:- för medlem i Byggmästareförening 7 600:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och att visa på riskkonstruktioner. Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna följa en upprättad fuktsäkerhetsbeskrivning och därmed säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Oavsett tidigare erfarenhet kommer du kunna tillgodogöra dig kursinnehållet då kursen innehåller många praktiska exempel, bilder från skadefall och genomgång av skadeåtgärder. Kursen reder ut vilka krav som gäller Boverket, BF9K-systemet och gängse branschpraxis. 1. Grundläggande kunskap i fuktteori Fukttransport Fukttillstånd Fuktmätning 2. Vanligt förekommande skador i våra byggnader 3. Fuktskyddskrav i BF9K och BBR (Boverkets Byggregler) 4. BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) 5. Fuktssäkerhetsbeskrivning 6. Fuktskydd vid produktion 7. Täthetskrav i byggnader FÖRETAGSUTVECKLING 25

26 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 19 februari och 29 april 4 350:- för BF9K företag 4 600:- för medlem i Byggmästareförening 5 400:- för övriga. I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, FUKTSÄKERHETSANSVARIG FORTSÄTTNINGSKURS Kursen vänder sig till projekterings- och produktionspersonal inom bygg och fastighetsförvaltning och konsulter. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om fukt i projekteringsoch produktionsskedet. Du lär dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning med underliggande dokument såsom mallar och checklistor. Deltagarna ska efter kursen känna till fuktkraven Boverket (BBR), BF9K-systemet, GVK; BBV; VASKA och Bygga-F. Deltagarna ska förstå de faktorer som påverkar uttorkningstider och få kunskap om hur man undviker framtida fuktproblem. 1. Få kunskap om hur man beräknar uttorkningstider för betong med datorprogrammen TorkaS 2.0 och BI-dry samt hur man tar fram uttorkningstider för avjämningsmassa Riskkonstruktioner Vindar Fasader Grunder Kylrum Dubbla tätsäkerhet 2. Konsekvenser vid höga fukttillstånd 3. Konstruktiv fuktskydd 4. Granskning av ritningar med avseende på riskkonstruktioner 26 FÖRETAGSUTVECKLING

27 Kursen omfattar tre halvdagar kl Kursstarter 2 000:- för medlem i Byggmästareförening 2 500:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, eftermiddagskaffe. RITNINGSLÄSNING BYGG, GRUNDKURS Denna kurs vänder sig till yrkesarbetare inom trä- och betong samt murare som är i behov av grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Planer, vyer, sektioner Måttsättning och symboler Mätteknik Detaljritningar Allmänt om armering Höjder och fall Övningsuppgifter FÖRETAGSUTVECKLING 27

28 Kursen omfattar fem kursdagar kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstart januari februari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, STENSÄTTNING GRUNDKURS Kursen vänder sig till gatu- väg- och trädgårdsanläggare och arbetsledare. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i praktisk stensättning. Minst ett års erfarenhet inom markanläggning krävs för att gå utbildningen. Materialkännedom Verktygs- och redskapskännedom Gångbanebyggnad och stensättning Sättning granitstöd Huggning av kantsten Sättning av kantsten: rak-, båg- och diagonalstensättning Praktiska övningar 28 FÖRETAGSUTVECKLING

29 GOTLAND Alla kurser som vi genomför i Stockholm kan vi även genomföra i Visby på Gotlands Byggmästareförening, med förutsättning att antalet deltagare är minst 10 stycken. För intresseanmälan kontakta ordförande Jan Johansson eller föreningsansvarig. Information om kursinnehållet, läs om respektive kurs i kursprogrammet. Vi genomför även internkurser mot offert. Kontakta gärna kursavdelningen för ytterligare information. FÖRETAGS- INTERNA KURSER Vi kan forma företagsinterna kurspaket beroende på behov och önskemål, i våra lokaler eller ute på ert företag GOTLAND 29

30 KONTAKTA OSS För mer information samt Anmälningsblankett (som nedladdningsbar pdf-fil): Stockholms Byggmästareförening Besöksadress: Wennerbergsgatan 10 Postadress: Box 34027, Stockholm Telefon: Fax: Södertälje Byggmästareförening Besöksadress: Järnagatan 16 Postadress: Box 327, Södertälje Telefon: Fax: Gotlands Byggmästareförening Besöks- och Postadress: Bremergränd 4, Visby Telefon: fax: Kontaktpersoner Hasse Jansson, telefon Monika Stenman, telefon Kurslokaler Stockholms Byggmästareförening Wennerbergsgatan 10, Stockholm, tel (växel) Kista Byggård i Kista (Stockholms Byggmästareförening) Viderögatan 7, Kista Telefon: Fax: Stockholms Byggmästareförening äger och driver Kista Byggård och genomför där branschanpassad utbildning för medlemsföretagen. Medlemsföretagen har även möjlighet att hyra anläggningen för företagsintern utbildning. Kista Byggård har teorisalar med AV-utrustning och grupprum, övningshall med material och maskiner. Dessutom finns det stora arbetsytor utomhus, personalutrymmen med omklädningsrum och duschar samt toaletter. På Kista Byggård kan företagen genomföra olika teoretiska och praktiska övningar, introduktion för personalen, praktiska tester och fullskaleprov m.m. Bilder och karta finns på vår hemsida Kontakta gärna kursavdelningen för ytterligare information. 30 KONTAKTA OSS

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP GÖR SKILLNAD KURSUTBUD VÅREN 2011 2 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3 Medlemsinformation 4 Entreprenadjuridik, avtal & arbetsrätt

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14

stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14 stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14 Ny kunskap utvecklar både dig och företaget att gå på kurs är ett effektivt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus.

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus. KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015 24 mar VÅRSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Överenskommelsen bygger på det förslag som en arbetsgrupp sammansatt av parterna BI, SEKO samt Byggnads lämnade i december 2004.

Överenskommelsen bygger på det förslag som en arbetsgrupp sammansatt av parterna BI, SEKO samt Byggnads lämnade i december 2004. BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 2008-05-08 Slutrapport BCA Arbetsgrupp SEKO SO-utbildning Bakgrund Enligt protokoll Ö 7/2007 av den 11 juni 2007 mellan Sveriges Byggindustrier och facket för

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt HÖSTSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår framgångsrika

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Planering av projektets organisation 9.1

Planering av projektets organisation 9.1 Planering av projektets organisation 9.1 Mål: Att identifiera arbetsuppgifter, roller och ansvar. Indata: Tid- och resursplaner, målbeskrivning och kodplan. Utdata: Organisationsplan med roller och ansvarsfördelning.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Bygg säkert! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Vet du som lantbrukare vad som krävs för att bygga säkert? När du bygger nytt eller

Läs mer