KURSUTBUD VÅREN 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSUTBUD VÅREN 2009"

Transkript

1 KURSUTBUD VÅREN 2009

2

3 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som tillståndsansvarig 10 Nya Heta arbeten / Heta arbeten tätskikt 11 Entreprenadjuridik och avtal Entreprenadjuridik 1, Grundkurs 12 Praktisk Byggjuridik för S-företagare 13 Entreprenadjuridik 2, Fördjupningskurs 14 Kollektivavtal & Arbetsrätt 15 Upphandling och Inköpsjuridik 16 Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL 17 Uppdatering för Kvalitetsansvarig 18 Företagsutveckling Teknisk grundkurs 19 Betongkonstruktioner klass II 20 Installationssamordning 21 Grundkurs för arbetsledare 22 Effektiv kvalitetssäkring enligt BF9K 23 Miljöansvarig 24 Fuktskyddsansvarig, Grundkurs 25 Fuktskyddsansvarig, Fortsättningskurs 26 Ritningsläsning Bygg, Grundkurs 27 Stensättning, Grundkurs 28 Gotlandskurser / Företagsinterna kurser 29 Kontakta oss 30

4 KURSVERKSAMHETEN INOM STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING Vi som arbetar med kursverksamheten, har som målsättning att erbjuda kurser som ger kompetenshöjning av såväl anställda som företag. Det är en stor bredd i vårt utbud, från Stensättning till Arbetsledarutbildning, ibland inriktade mot yrkesarbetare och ibland till tjänstemän. Våra kurser vänder sig i första hand till medlemsföretagen och i mån av plats erbjuds övriga företag inom byggsektorn att delta. Det flesta av våra kurser som är längre än en dag, genomförs en dag i veckan och då oftast samma veckodag. Medlemsföretag i Stockholms Byggmästareförening och BF9K-företag får rabatt på det ordinarie priset. Vi hjälper er även med att företagsanpassa kurser och utbildningar, kontakta oss vidare för information och offert. En del av våra kurser är märkta med symbolen BF9K. De ingår som en del i det miljö-, kvalitetsoch arbetsmiljösystem som Stockholms Byggmästareförening ansvarar för och låtit utveckla för byggbranschen. Läs mer på webbplatsen Det är vi som har som målsättning att ge dig och ditt företag en bra service. Stående från vänster, Satu Saario, Hasse Jansson, Sittande från vänster, Monika Stenman, Susanne Ekosander 4

5 Stockholms Byggmästareförening har i samarbete med flera av föreningens medlemsföretag samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tagit fram ett system för produktcertifiering direkt anpassat för byggbranschen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K innebär också en möjlighet för företaget att bli certifierat av SP. Utbildning för BF9K All personal som arbetar med systemet skall ha för uppgiften lämplig utbildning. En utbildningsplan skall upprättas för den egna personalen som berörs av systemet. Utbildningen skall innehålla kompetens och förståelse i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt egenkontrollsystemet. Även extern personal skall ha kompetens för uppgiften, så att de kan utföra avtalade arbetsuppgifter enligt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets krav. Ansvarsgruppen Utbildning Kurslängd Arbetsledande personal Effektiv kvalitetssäkring 4 dagar och KMA-ansvarig enligt BF9K Arbetsledande personal Arbetsmiljöansvarig 4 dagar ansvarig för: Miljöansvarig 2 dagar Fuktskyddsansvarig 2+2 dagar Entreprenör som tillståndssansvarig 1 dag Vill du veta mer, läs BF9K egna hemsida 5

6 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 21 januari, 3 mars, 21 april och 14 maj 8 300:- för BF9K företag 8 800:- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, ARBETSMILJÖ- ANSVARIG Kursen arbetsmiljöansvarig är en arbetsledarutbildning enligt kraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen arbetsmiljöansvarig ger grundläggande kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar och arbetsgivaransvar, och samordningsansvar diskuteras ingående. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett arbetsmiljöansvar kan inte delas upp på flera utan ligger odelat på en enda person. Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att arbetsgivaren skall se till att chefer och arbetsledande personal har de särskilda kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven skall kunna uppfyllas. Arbetsmiljölagen och förordningen Aktuella föreskrifter för byggverksamheten Föreskriftens roll i arbetsmiljöarbetet Byggbranschens arbetsmiljöavtal Samordningsansvar Arbetsmiljöplan Riskbedömningar Ordnings och skyddsregler Arbetsmiljöansvar 6 ARBETSMLJÖ

7 Kursen omfattar en kursdag kl Kursstarter 27 januari, 17 februari, 19 mars och 1 april 2 500:- för BF9K företag 2 700:- för medlem i Byggmästareförening 3 200:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, ARBETSMILJÖ- KOMPLETTERING Kursen arbetsmiljökomplettering är en kompletterandeutbildning enligt kraven i Arbetsmiljölagen 3 kap. och AFS 2008:16 byggnads- och anläggningsarbeten. Kursen arbetsmiljökomplettering riktar sig till dig som fr.o.m. år 2004 genomgått grundkursen Arbersmiljöansvarig. I kursen går man igenom vilka konsekvenser förändringarna i AML 3kap. och AFS 2008:16 har för arbetsmiljön. Vi går även igenom den nya aktören Byggarbetsmiljösamordnarens olika roller, dels för planering och projektering, dels för utförandet av arbetet och såväl juridisk som fysisk persom kan utses till Byggarbetsmiljösamordnare. Arbetsmiljölagen och förordningen Aktuella föreskrifter för byggverksamheten Föreskriftens roll i arbetsmiljöarbetet Byggbranschens arbetsmiljöavtal Samordningsansvar Arbetsmiljöplan Riskbedömningar Ordnings- och skyddsregler Arbetsmiljöansvar ARBETSMLJÖ 7

8 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 3 februari, 10 mars, 16 april 12 maj och 11 juni Vi genomför även internkurser mot offert 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 3 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, STÄLLNINGS- BYGGNAD Upp till 9 meter Denna kurs vänder sig till alla oavsett tidigare erfarenhet som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 9 meter. Fr.o.m. 1 juli 2006 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4, Där föreskrivs att de som utför arbetet med att montera, förändra eller demontera en ställning, skall ha genomgått lämplig teoretisk utbildning för det arbete som skall utföras och ha tillräcklig kunskap om de risker detta medför. Enligt 2004:4, 15 skall även arbetsledaren ha tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Arbetsledaren skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning. Hemarbete Förkunskapstest: instudering av monteringsanvisningar Lagar och föreskrifter Dimensionering, lastklasser, ställningstyper, m.m. Material Monteringsanvisningar Utförande Personligt skydd Behörighetstest 8 ARBETSMLJÖ

9 Kursen omfattar en kursdag kl Kursstarter 12 februari 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 2 800:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, LYFTA SÄKERT Kursen Lyfta säkert vänder sig till arbetsledande personal Denna kurs är en handledarutbildning där ni efter genomförd kurs själv kan utbilda och vidareförmedla kunskaper inom sektorn Lyfta Säkert till egen personal enligt kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2006:6 Lyftanordning och lyftredskap samt AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kran eller truckar. Lyftredskap Koppling av last Signalering Krav vid användning Underhåll och kontroll Besiktning Riskbedömning Kursen avslutas med ett kunskapsprov ARBETSMLJÖ 9

10 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 27 januari, 3 mars, 22 april, 13 maj, 9 juni 2 150:- för BF9K företag 2 300:- för medlem i Byggmästareförening 2 700:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, lunch, ENTREPRENÖR SOM TILLSTÅNDS- ANSVARIG (f.d. Tillståndsansvarig) Alla som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Redan i upphandlingen är det viktigt att man klargör ansvarsfördelningen mellan huvud- och underentreprenör om vem som ska vara tillståndsansvarig. Utbildningen genomförs enligt de krav som Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen utarbetat gemensamt för säkerhetsregler i Heta Arbeten. I utbildningen ingår även Heta Arbeten utbildningen. Efter godkänd utbildning erhålles ett certifikat. Observera att certifikatets giltighetstid är 5 år! Tillståndsansvarigs uppgift Statistik brandkostnader Beställarkrav Svetsregler Brandteori Förebyggande skyddsåtgärder och hjälpmedel Försäkringsvillkor, olika försäkringar AB och AF AMA vad rör Heta Arbeten Brottsbalken Släckutrustning 10 ARBETSMLJÖ

11 Kursen omfattar en kursdag kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstarter 27, 28 januari, 3, 4 mars 22, 23 april, 13, 14 maj 9, 10 juni NYA HETA ARBETEN/ HETA ARBETEN TÄTSKIKT 1 300:- för medlem i Byggmästareförening 1 500:- för övriga I priset ingår kursmaterial, certifikat, förmiddagskaffe och lunch. Svenska Brandskyddsföreningen har utökat utbildningen för Heta Arbeten från 6 till 7 lektionstimmar. Detta medför att kursen förlängs och att lunchrast numera ingår. Många onödiga bränder orsakas av tillfälliga Heta Arbeten. Alla som utför och bevakar brandfarliga Heta Arbeten som svetsning, skärning, kapning eller annat arbete som medför gnistbildning måste enligt försäkringsbolagen ha utbildning och avlägga godkänt prov för att erhålla certifikat. Denna kurs ger deltagarna kunskap om Heta Arbeten enligt gällande försäkringsvillkor. Säkerhetsregler 1-13 Försäkringsvillkor, olika försäkringar Risker Olika hjälpmedel, släckutrustning Svetstillstånd Förebyggande skyddsåtgärder Heta Arbeten kontroll Ansvar, gasolflaskor i brand Hantering av handbrandsläckare (praktik) ARBETSMLJÖ 11

12 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 19 februari och 16 april 5 300:- för medlem i Byggmästareförening 6 200:- för övriga I priset ingår kursmaterial, lunch, ENTREPRENAD- JURIDIK 1 GRUNDKURS Denna kurs vänder sig till arbetsledande personal av alla kategorier inom bygg- och anläggningssektorn samt annan centralt placerad personal med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd som förkunskap. Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om arbetsplatsens entreprenadjuridiska frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på en grundlig genomgång av de allmänna bestämmelserna för entreprenader AB. Kursen ger också en översikt över branschens standardavtal samt över olika entreprenad- och ersättningsformer. Översikt om lagar och standardavtal Upphandlingfrågor Entreprenad- och ersättningsformer Allmän avtalsrätt AB AFU Grupparbeten 12 ENTREPRENADJURIDIK

13 Kursen omfattar två kursdagar med genomfoörande en dag per vecka kl Kursstart 12 mars, 6 maj 6 000:- för medlem i Byggmästareförening 6 900:- för övriga I priset ingår kursmaterial, lunch, PRAKTISK BYGGJURIDIK FÖR S-FÖRETAG Denna kurs vänder sig till centralt placerad personal i specialföretag och småföretag. Kursen avser att ge en fördjupning och tolkning av entreprenadjuridik som företagen kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Upphandling och entreprenadformer AB 04 Avvikelser från AB AB-U 07 ABM Konsumenttjänstlagen och RO-formuläret Risker vid totalentreprenader Det rättsliga efterspelet ID06 och BM06 ENTREPRENADJURIDIK 13

14 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 20 januari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg och lunch, ENTREPRENAD- JURIDIK 2 FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupningskursen i entreprenadjuridik omfattar fyra kursdagar och syftar till att utveckla och förfina de kunskaper som inhämtas från grundkursen i entreprenadjuridik 1 eller annan likvärdig utbildning. Efter en översiktlig genomgång av branschens standardavtal kommer deltagarna i seminarieform och genom grupparbeten praktisk att få tillämpa de allmänna bestämmelserna för entreprenader. Förkunskaper Grundläggande förkunskaper i entreprenadjuridik, t.ex. genom deltagande i vår utbildning Entreprenadjuridik 1/grundkurs eller motsvarande. Översikt om lagar och standardavtal Allmän avtalsrätt AB och ABT m.fl. Upphandling- och kontraktsfrågor Lagen om offentlig upphandling Grupparbeten / praktikfall ABM och leveransklausuler Allmän köprätt Konkurrenslagen Konsumenttjänstlagen ABS Genomgång av avtals- och försäkringsskyddet ROT-formuläret AFU och AFTU 14 ENTREPRENADJURIDIK

15 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 26 mars 5 800:- för medlem i Byggmästareförening 6 800:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg och lunch, KOLLEKTIVAVTAL & ARBETSRÄTT Grundkurs om branschens kollektivavtal och arbetsrätt Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar inom arbetsområdet. Dessa kunskaper är viktiga för att som t ex arbetsledare eller personalansvarig klara uppgiften att vara arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen. Vidare är det nödvändigt att på ett jämbördigt plan kunna diskutera med de fackliga förtroendemän som företräder de kollektivanställdas intressen. Avtal om anställningsskydd anställningsformer och regler vid uppsägning Arbetsmiljö Arbetstid väntetid arbetsskyldighet Lön löneutbetalning och semesterlön m.m. Medbestämmande på arbetsplatsen Resekostnadsbidrag och traktamente Tvist om lön och andra ersättningar Yrkesutbildning Arbetsplatsanmälan och information Ledighet permission permittering Resekostnadsbidrag och traktamente Permittering väntetid Sjukdom ENTREPRENADJURIDIK 15

16 Kursen omfattar en dag kl Kursstart 28 maj 2 500:- för medlem i Byggmästareförening 3 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial och lunch, UPPHANDLING OCH INKÖPSJURIDIK I kursen behandlas juridiska frågor avseende inköp av underentreprenader och varor. Under en kursdag kommer vi även att gå igenom de viktigaste nyheterna som berör dig som byggnadsentreprenör. Teori kommer att varvas med kontraktsskrivning, konkreta praktikfall och övningsuppgifter. Reglerna om ramavtal, material- och varuinköp och upphandling av UE kommer att behandlas extra ingående. Denna kurs vänder sig till ansvariga för upphandling och inköp. Översikt om lagar och standardavtal Upphandling och entreprenadformer Konkreta exempel från entreprenadupphandlingar Allmän köprätt AB-U, ABM Nya begrepp och definitioner Leveransklausuler Komplettering av anbud Anbudens giltighet Regler om ramavtal Praktisk övning kring ett förfrågningsunderlag och tillhörande anbud 16 ENTREPRENADJURIDIK

17 Kursen omfattar fem kursdagar och en tentamensdag med genomförande en dag per vecka. kl Kursstart 4 maj :- för BF9K företag :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, tentamen, intyg, lunch, KVALITETS- ANSVARIG ENLIGT PBL Kvalitetskompetens PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL är baserad på de krav som anges i Boverkets föreskrift 1996:55 (KA 2) om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga och är upplagd i samarbete med Det Norske Veritas, som är ackrediterat organ för certifiering av kvalitetsansvariga, och motsvarar därmed vad som krävs för att erhålla riksbehörighet. Kursen Kvalitetsansvarig enligt PBL vänder sig till dig som måste ha förståelse och kompetens inom bygglagstiftningen samt kunskap i ISO-systemen. Kursen ger dig möjlighet att tentera för att bli Kvalitetsansvarig PBL Deltagarna ska få sådan kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring att de: förstår bakgrunden till de krav som ställs på kvalitetssäkring i plan- och bygglagen. förstår uppbyggnaden av bygglagstiftningen och kan hitta bland dessa olika delar inklusive tillhörande föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen. får kunskap om både nya ISO 9001 och ISO får förståelse för vad som krävs för att upprätta kontrollplan PBL. KVALITETSANSVARIG ENLIGT PBL 17

18 Förnyelseprov Tentamenstid för behörighet N är 180 minuter Tentamenstid för behörighet K är 240 minuter Förstagångsprov Tentamenstid för behörighet N är 180 minuter Tentamenstid för behörighet K är 240 minuter Tentamen genomförs på Stockholms Byggmästareförening efter överenskommelse med kursavdelningen 600:- för medlem i Byggmästareförening 720:- för övriga I priset ingår tentamen, intyg, kaffe. Kursmaterial som används på kvalitetskursen och som får användas på tentamen 3 360:- för BF9K företag 3 570:- för medlem i Byggmästareförening 4 200:- för övriga UPPDATERING FÖR KVALITETS- ANSVARIG enligt PBL med förnyelseprov/tentamen Du som är Kvalitetsansvarig enligt PBL med Riksbehörighet och har en certifieringsperiod som har löpt ut (5år) och som har för avsikt att förnya kompetensen måste göra ett förnyelseprov i behörighet N alternativt K. Även vid lokal prövning kan kommunens byggnadsnämnd kräva att Du avlägger ett nytt prov. Därför erbjuder vi Dig möjlighet att avlägga ett förnyelseprov. Om Du önskar uppdatera din behörighet till en högre nivå, så måste nya förstagångsprov utföras på den högre nivån. 18 FÖRETAGSUTVECKLING

19 Kursen genomförs som halvdagarskurs två gånger i veckan i 21 veckor Måndagar och torsdagar kl och omfattar 164 timmar inklusive preparandutbildning i matematik Efter genomgånget avsnitt genomförs en deltentamen, totalt 3 stycken. Kursstart Start i september :- för medlem i Byggmästareförening, :- för övriga. I priset ingår kaffe, kursmaterial, tentamen och intyg. TEKNISK GRUNDKURS För dig som saknar ingenjörsexamen Teknisk grundkurs är avsedd för Dig som saknar ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk grundutbildning och behöver dokumentera kunskaper i statik, hållfasthetslära, husbyggnadsteknik, geoteknik och grundläggning. Även övriga tekniker med önskan att friska upp sina kunskaper bör ha intresse av denna kurs. Teknisk grundkurs ger i kombination med Betongkonstruktioner i utförandeklass II, den grundläggande tekniska kompetens som certifieringsorganet Det Norske Veritas (DNV) kräver för Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet N. Förkunskaper För att bäst kunna tillgodogöra sig kursinnehållet krävs att deltagarna har erfarenhet från byggbranschen. Matematik Husbyggnadsteknik Statik Byggfysik Hållfasthetslära Geoteknik, grundläggning Underentreprenörer FÖRETAGSUTVECKLING 19

20 Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 26 januari och 20 april :- för medlem i Byggmästareföreningen :- för övriga I priset ingår kursmaterial, tentamen, intyg, lunch, Förkunskaper För att bäst kunna tillgodogöra sig kursinnehållet krävs att deltagarna har erfarenhet av betongarbeten samt grundläggande teknisk utbildning. Det krävs även tolv månaders praktik från betongarbeten för att erhålla intyg. BETONG- KONSTRUKTIONER KLASS II Kursen svarar mot BBK:s kompetenskrav på den som ska leda och övervaka betongarbeten i utförandeklass II gjutning av betong. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm För Dig som saknar ingenjörsexamen Förutom godkänd kurs i Betongkonstruktioner klass II krävs även godkänd Teknisk Grundkurs för att uppfylla kraven på allmänna tekniska kunskaper för Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet N. Tekniska bestämmelser Betongens sammansättning Färsk betong och dess hårdnande Betongtillverkning Vintergjutning Självkompakterande betong Armering materiallära Armeringshandlingar Armerad betongs funktionssätt Utförande av armeringsarbeten Utförande av betongarbeten Betong för särskilda ändamål Laborationer (obligatoriskt) Kontroll och mätning Form och ställningsbyggnad Fukt i betong 20 FÖRETAGSUTVECKLING

21 Kursen omfattar fem kursdagar Block 1: Tre dagar kl genomförs en dag per vecka Block 2: Två dagar kl två dagar i följd Kursstart 19 maj :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, INSTALLATIONS- SAMORDNING Kursen skall ge deltagarna en bred grundkunskap om vilka aktiviteter som behöver genomföras i en generalentreprenad vad avser samordning av installatörers produktion från upphandling av installatörer till överlämnande av färdig anläggning till beställare. I aktiviteterna ingår att bevaka att såväl beställarens som samhällets krav blir tillgodosedda. Kursen syftar till att ge deltagarna: En helhetssyn på anläggningens funktion. Styrningskunskap för att skapa störningsfri produktion. Insikter om styrning i de olika medverkande företagen. Kunskap om beställarens krav på anläggningens driftegenskaper. Block 1, 24 timmar Grundläggande kunskaper i de olika facken rör, ventilation, el, styr, kyla, sprinkler och brand Funktionen i anläggningens olika delar Samverkansfaktorer mellan anläggningens olika delar, inkl egenprovning, injustering, samordnad provning m.m. Dokumentation och överlämnande Block 2, 16 timmar Inköp, leverantörsbedömning Respektive installatörs interna styrning, resurser och beroenden Den styrning som samordnaren utövar på installatörerna före produktionsstart respektive under produktion Arbetsmiljökrav för utförandeskedet Mottagningskontroll, samordnad dokumentation Utbildningen avslutas med tentamen för de båda blocken. Utbildningen innefattar inte samordning av teknikkonsulter i projekteringsledet. Målgrupp Arbetschefer, platschefer, inköpare och installationssamordnare. FÖRETAGSUTVECKLING 21

22 Kursen omfattar sju dagar med genomförande en dag per vecka och avslutas med ett prov. kl Kursstart 17 februari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, GRUNDKURS FÖR ARBETSLEDARE Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta som arbetsledare och syftar även till att ge ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Kursen vänder sig i första hand till blivande arbetsledare. Kursen ger deltagarna en inblick i de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare och efter kursen skall deltagaren självständigt med viss handledning kunna klara en normal arbetsledarbefattning Kursens målsättning Att skapa förutsättning för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen samt att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv produktion. Byggprocess, entreprenadformer, AB, ABT, roller och ansvar. AB och AMA Lagar och krav i byggbranschen Styrning av bygget, arbetsberedning produktionsplan, kalkyl, tidplaner Vad är kvalitet? Riskanalys/värdering KMA Praktisk tillämpning KMA Styrning ekonomi - inköp Styrning egen tid Förutsättningar och roller på bygget Ledarskap grupper och samverkan 22 FÖRETAGSUTVECKLING

23 Kursen omfattar fyra kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 13 januari, 4 februari och 22 april : - för BF9K företag. I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, Förkunskaper Arbetat som PC/AL och ansvarat för KMA i projekt (ej byggservice) EFFEKTIV KVALITETSSÄKRING ENLIGT BF9K Hur arbetar jag med BF9K dokumenten? Kursen vänder sig till Dig som ansvarar för BF9K på arbetsplatsen. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs av arbetsledare/platschefer för att arbeta med systemet BF9K och ger ökad förståelse för kraven på planering och kontroll i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Med hjälp av BF9K-systemet, skall fel kunna förebyggas, genom att arbetsledaren/platschefen har kunskaper i att dokumentera och säkerställa att kontrollen fungerar effektivt. Deltagarna ska få en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten. Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Lagar och krav i byggbranschen Riskinventering KMA KMA Plan Projekt Checklistor produktion KMA Rond Grundkontroll Total kontrollplan och verifikat/ kontrollblad Avvikelsehantering FÖRETAGSUTVECKLING 23

24 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstarter 11 mars och 7 maj 5 600: - för BF9K företag 6 000:- för medlem i Byggmästareförening 7 000:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, MILJÖANSVARIG Miljökurs för arbetsledare och arbetsplatsansvariga Kursen skall ge god kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkterna är samhällets krav och BF9K krav samt krav från beställare och de redan existerande styrmedlen i företaget. Kursen skall ge god kännedom om hur en miljöplan upprättas samt hur miljökraven skall kommuniceras till medarbetare och till företagets övriga intressenter. Kursen är praktisk och baseras på deltagarnas faktiska arbetssituation. Miljö- och rivningsplaner Byggvarudeklarationer Säkerhetsdatablad Avfall Rutiner för hantering av farligt avfall Beställarens miljökrav Samhällets miljökrav Orientering i Miljöbalken Allmän miljökunskap 24 FÖRETAGSUTVECKLING

25 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 15 april FUKTSÄKERHETSANSVARIG GRUNDKURS Kursen vänder sig till produktionspersonal bygg- och fastighetsbranschen 6 100:- för BF9K företag 6 500:- för medlem i Byggmästareförening 7 600:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och att visa på riskkonstruktioner. Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna följa en upprättad fuktsäkerhetsbeskrivning och därmed säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Oavsett tidigare erfarenhet kommer du kunna tillgodogöra dig kursinnehållet då kursen innehåller många praktiska exempel, bilder från skadefall och genomgång av skadeåtgärder. Kursen reder ut vilka krav som gäller Boverket, BF9K-systemet och gängse branschpraxis. 1. Grundläggande kunskap i fuktteori Fukttransport Fukttillstånd Fuktmätning 2. Vanligt förekommande skador i våra byggnader 3. Fuktskyddskrav i BF9K och BBR (Boverkets Byggregler) 4. BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) 5. Fuktssäkerhetsbeskrivning 6. Fuktskydd vid produktion 7. Täthetskrav i byggnader FÖRETAGSUTVECKLING 25

26 Kursen omfattar två kursdagar med genomförande en dag per vecka kl Kursstart 19 februari och 29 april 4 350:- för BF9K företag 4 600:- för medlem i Byggmästareförening 5 400:- för övriga. I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, FUKTSÄKERHETSANSVARIG FORTSÄTTNINGSKURS Kursen vänder sig till projekterings- och produktionspersonal inom bygg och fastighetsförvaltning och konsulter. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om fukt i projekteringsoch produktionsskedet. Du lär dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning med underliggande dokument såsom mallar och checklistor. Deltagarna ska efter kursen känna till fuktkraven Boverket (BBR), BF9K-systemet, GVK; BBV; VASKA och Bygga-F. Deltagarna ska förstå de faktorer som påverkar uttorkningstider och få kunskap om hur man undviker framtida fuktproblem. 1. Få kunskap om hur man beräknar uttorkningstider för betong med datorprogrammen TorkaS 2.0 och BI-dry samt hur man tar fram uttorkningstider för avjämningsmassa Riskkonstruktioner Vindar Fasader Grunder Kylrum Dubbla tätsäkerhet 2. Konsekvenser vid höga fukttillstånd 3. Konstruktiv fuktskydd 4. Granskning av ritningar med avseende på riskkonstruktioner 26 FÖRETAGSUTVECKLING

27 Kursen omfattar tre halvdagar kl Kursstarter 2 000:- för medlem i Byggmästareförening 2 500:- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, eftermiddagskaffe. RITNINGSLÄSNING BYGG, GRUNDKURS Denna kurs vänder sig till yrkesarbetare inom trä- och betong samt murare som är i behov av grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Planer, vyer, sektioner Måttsättning och symboler Mätteknik Detaljritningar Allmänt om armering Höjder och fall Övningsuppgifter FÖRETAGSUTVECKLING 27

28 Kursen omfattar fem kursdagar kl Stockholms Byggmästareförenings Byggård i Kista, Viderögatan 7, Kista. Kursstart januari februari :- för medlem i Byggmästareförening :- för övriga I priset ingår kursmaterial, intyg, lunch, STENSÄTTNING GRUNDKURS Kursen vänder sig till gatu- väg- och trädgårdsanläggare och arbetsledare. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i praktisk stensättning. Minst ett års erfarenhet inom markanläggning krävs för att gå utbildningen. Materialkännedom Verktygs- och redskapskännedom Gångbanebyggnad och stensättning Sättning granitstöd Huggning av kantsten Sättning av kantsten: rak-, båg- och diagonalstensättning Praktiska övningar 28 FÖRETAGSUTVECKLING

29 GOTLAND Alla kurser som vi genomför i Stockholm kan vi även genomföra i Visby på Gotlands Byggmästareförening, med förutsättning att antalet deltagare är minst 10 stycken. För intresseanmälan kontakta ordförande Jan Johansson eller föreningsansvarig. Information om kursinnehållet, läs om respektive kurs i kursprogrammet. Vi genomför även internkurser mot offert. Kontakta gärna kursavdelningen för ytterligare information. FÖRETAGS- INTERNA KURSER Vi kan forma företagsinterna kurspaket beroende på behov och önskemål, i våra lokaler eller ute på ert företag GOTLAND 29

30 KONTAKTA OSS För mer information samt Anmälningsblankett (som nedladdningsbar pdf-fil): Stockholms Byggmästareförening Besöksadress: Wennerbergsgatan 10 Postadress: Box 34027, Stockholm Telefon: Fax: Södertälje Byggmästareförening Besöksadress: Järnagatan 16 Postadress: Box 327, Södertälje Telefon: Fax: Gotlands Byggmästareförening Besöks- och Postadress: Bremergränd 4, Visby Telefon: fax: Kontaktpersoner Hasse Jansson, telefon Monika Stenman, telefon Kurslokaler Stockholms Byggmästareförening Wennerbergsgatan 10, Stockholm, tel (växel) Kista Byggård i Kista (Stockholms Byggmästareförening) Viderögatan 7, Kista Telefon: Fax: Stockholms Byggmästareförening äger och driver Kista Byggård och genomför där branschanpassad utbildning för medlemsföretagen. Medlemsföretagen har även möjlighet att hyra anläggningen för företagsintern utbildning. Kista Byggård har teorisalar med AV-utrustning och grupprum, övningshall med material och maskiner. Dessutom finns det stora arbetsytor utomhus, personalutrymmen med omklädningsrum och duschar samt toaletter. På Kista Byggård kan företagen genomföra olika teoretiska och praktiska övningar, introduktion för personalen, praktiska tester och fullskaleprov m.m. Bilder och karta finns på vår hemsida Kontakta gärna kursavdelningen för ytterligare information. 30 KONTAKTA OSS

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer