stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14"

Transkript

1 stockholms Byggmästareförening HÖSTENS KURSER 2012 KUNSKAP FÖR EN NY ROLL arbetsledare grundkurs och ForTsäTTnIngsKUrs sidorna 12 14

2 Ny kunskap utvecklar både dig och företaget att gå på kurs är ett effektivt sätt för dig och ditt företag att stå sig i konkurrensen på marknaden. Kompetensutveckling kan resultera i fler och större uppdrag, högre kvalitet och bättre rykte. Dessutom är det roligt att lära nytt och bli bättre på det man redan kan. Innehållet i våra kurser har en stark koppling till din arbetsvardag, för att du ska kunna använda dig av dina nya kunskaper direkt. I samband med din utbildning träffar du personer som har arbetsuppgifter som liknar dina, men som arbetar på andra företag, så möjligheterna att bygga nätverk och ta del av andras erfarenheter är stora. Vårt breda utbud av kurser är ett resultat av ett nära samarbete med våra närmare medlemsföretag och vi erbjuder alltid kurser som är aktuella och relevanta för oss som arbetar inom byggbranschen. syftet med vår kursverksamhet är att höja kompetensen hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Självklart speglar kurserna de krav som myndigheterna ställer på företag idag. VäLKoMMen TILL stockholms ByggMäsTareFÖrenIngs KUrser! elisabeth martin, verkställande direktör KUrsDeLTagare 2011 Kurslokaler Stockholms Byggmästareföreningens kurser arrangeras i föreningens kurslokaler på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen eller på Kista Byggård, Viderögatan 7 i Kista. När vi inte bedriver kursverksamhet i lokalerna, hyr vi ut alla våra lokaler till förmånliga priser till medlemmar i föreningen. Vi erbjuder även service med lunch och kaffe. redaktör: sofia jonsson/ stockholms byggmästareförening layout: marianne engblom/ tullbergs kommunikationsbyrå tryck: ljungbergs tryckeri, 2012 foton: rosie alm, hans ekestang, sofia jonsson och lars hallström pratbubblor: istockphoto med reservation för eventuella ändringar/tryckfel. Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen (vid DN-skrapan) Här finns två stora kurslokaler och många mindre konferens- och mötesrum. Alla rum har eller kan utrustas med valfria tekniska hjälpmedel. Vår största kurslokal rymmer upp till 50 personer. Kista Byggård i Kista (nära Kistamässan) Stockholms Byggmästareförening äger och driver Kista Byggård och genomför där branschanpassade utbildningar. Medlemsföretag har även möjlighet att hyra anläggningen för företagsintern utbildning. Kista Byggård har teorisalar och grupprum, övningshall med material och maskiner. Dessutom finns det stora arbetsytor utomhus, personalutrymmen med omklädningsrum samt duschar och toaletter. På Kista Byggård kan man genomföra olika teoretiska och praktiska övningar, introduktion för personalen, praktiska tester och fullskaleprov.

3 4 Kontrollansvarig enligt PBL 5 Kontrollansvarig enligt PBL, kompletteringskurs 6 Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P 9 Ekonomi för bygg- och entreprenadföretag 9 Teknisk grundkurs 10 Entreprenadjuridik, grundkurs 11 Entreprenadjuridik, fördjupningskurs 13 Arbetsledare, grundkurs 14 Arbetsledare, fortsättningskurs 15 Miljöansvarig 16 Fuktsäkerhet, grundkurs 17 Fuktsäkerhet, fortsättningskurs 18 Kollektivavtal och arbetsrätt 21 Effektiv kvalitetssäkring med BF9K 22 Betongkonstruktioner klass ll 23 Heta arbeten, tillståndsansvarig 24 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 24 Bygg lufttätt på rätt sätt 25 Ställningsbyggnad upp till nio meter 25 Fallskydd 26 Installationssamordning 26 Ritningsläsning bygg, grundkurs 27 Första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd 27 Så här anmäler du dig Jag fick en grund för hur miljöarbetet ska bedrivas på företaget. MILJÖansVarIg S.15 Det var många nya termer, men jag fick mycket bra hjälp och förklaringar av läraren. ritningsläsning S. 26 Jag har fått kunskap om planering och organisering. Nu har jag bättre koll på vad som ska göras. arbetsledare S.13 Detta är rätt kurser för byggbranschen John söderberg, vd på BTH Bygg, har höga mål när det gäller tillväxt de närmaste åren. Eftersom det är viktigt för företaget att behålla, utveckla och attrahera medarbetare, ses utbildning som en värdefull investering. Kurser som passar oss Stockholms Byggmästareförening erbjuder oss just de kurser vi behöver och de håller hög kvalitet. Där har vi hämtat kunskap i många år och vi är väldigt nöjda med det samarbetet. Dessutom har vi märkt att våra medarbetare bygger värdefulla nätverk med andra Stockholmsbaserade företag under kurstillfällena, säger John. Kunskap + erfarenhet = kompetens När vi håller utvecklingssamtal på BTH Bygg gör vi upp individuella utbildningsplaner. Medarbetarna kan påverka inom vilka områden de vill utvecklas på samma gång som vi stärker de kompetenser vi behöver inom företaget. Att vi satsar på utbildning gör oss starka, både i konkurrensen om uppdrag och om duktiga medarbetare, säger John.

4 Kontrollansvarig skyldighet på kontrollansvarig enligt pbl Med den nya plan- och bygglagen (PBL) har kontrollansvarig fått utökade arbetsuppgifter och de ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet tidigare. I och med det kommer branschen att kräva fler kontrollansvariga än vad som finns idag och certifierade kontrollansvariga kommer att efterfrågas allt mer. En byggherre är skyldig att utse en eller flera kontrollansvariga för arbeten som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Med din personcertifiering företräder du byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls. Vid kursen får du en genomgång av gällande lagar och regler och du får kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Kursen avslutas med en tentamen som är framtagen av ett certifieringsorgan. Bygglagstiftning med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljölagstiftning med tillhörande förordningar och föreskrifter ISO 9001 och ISO Avtal/relationer inkluderande AB 04, ABT 06 samt ABS 09 Kontrollansvarig i praktiken inklusive upprättande av Kontrollplan enligt PBL Grupparbeten och övningstenta Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. foto: istockphoto Upplägg Kursen omfattar fyra kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 17 september 24 september 1 oktober 8 oktober 15 oktober Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 5 november 12 november 19 november 26 november 3 december Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr 4 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

5 alla byggen kontrollansvarig enligt pbl, Kompletteringskurs Denna kurs är för dig som tidigare varit kvalitetsansvarig och nu behöver uppdatera dina kunskaper och skaffa dig certifiering enligt nya PBL för att kunna agera som kontrollansvarig. Vidare är den för dig som arbetar som kontrollansvarig och som därmed har krav på dig att hålla dig uppdaterad på nyheter och ändringar i lagar och bestämmelser. Med nya plan- och bygglagen (PBL) har kvalitetsansvarig bytt namn till kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn har skärpts. Lokala tillstånd för kvalitetsansvariga som tidigare har gällt är ersatta med krav på certifierad riksbehörighet som kontrollansvarig. Den certifierade kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Fram till utgången av år 2012 kan kommuner göra undantag från kravet på att den kontrollansvariga måste vara certifierad. Men efter det måste det finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande eller rivning. På kursen får du en genomgång av förändringarna i lagar och regler kopplade till nya PBL och det som specificerar den kontrollansvarigas roll och uppgifter. Efter avslutad kurs bokar du själv tid hos ett certifieringsorgan för att skriva tentamen och ansöka om certifiering för riksbehörighet.! Innan, eller i samband med, din kursbokning bör du skicka din ansökan om certifiering för riksbehörighet till ett certifieringsorgan. Medlemmar i Stockholms Byggmästare- FÖrening har 20 procent rabatt på DNV:s (Det Norske Veritas) certifieringsarvode. Upplägg Nya PBL KA 4 Förändringar i Boverkets byggregler (BBR) och övriga reglerande lagverk, förordningar och författningssamlingar kopplade till nya PBL. Kurstillfälle 1 Dag 1 Kursen omfattar en kursdag 16 oktober Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

6 Jag känner mig redo för att gå in som ansvarig. Jag fick bekräftelse på hur viktigt arbetsmiljön är. För allas säkerhet och arbetsmiljöansvar, bas-u och bas-p Kursen är en utbildning i arbetsmiljö för att svara upp mot kraven i systematisk arbetsmiljö och mot kraven på utbildning för byggarbetsmiljösamordnare. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift»systematiskt arbetsmiljöarbete«ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledande personal har de kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven ska kunna uppfyllas. Kursen ger dig kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar, arbetsgivaransvaret och ansvaret för byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Den som önskar personcertifiering kan söka det hos ett certifieringsorgan. Arbetsmiljölagen och förordningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) Arbetsmiljöavtalet Aktuella föreskrifter enligt AFS 1999:3 kunskapskrav för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P Arbetsmiljöplan Skriftligt prov Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. fyra frågor till: aleksi vanhatalo, kursdeltagare 2012 Var jobbar du? Jag jobbar som platschef på 1familjeföretaget RV Fasad & Bygg AB. Vi är specialiserade på fasad- och balkongrenoveringar samt gjutning av nya balkonger. Dessutom tar vi även större totalentreprenader av fasader, takarbeten och fönsterbyten. 2 Varför går du den här kursen? Det är mitt första år som platschef, vilket innebär mycket ansvar och att jag har kunskap om lagar och regler. 3 hur är det att läsa kursen? Det är givande att det är personer från olika företag i gruppen. Vi bollar våra egna företagsspecifika frågor med varandra och med läraren, vilket ger intressanta diskussioner. Det är riktigt bra att vi får relatera kursens till vår vardag och konkreta arbetssituationer. 4 Vad tar du med dig efter kursen? Tidigare hade jag en vag uppfattning om vad som gällde, men nu har jag fått kunskap och koll på vad som krävs. 6 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

7 Kursen lär ut sånt som egentligen borde vara självklart. trivsel Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 18 september 25 september 2 oktober 9 oktober Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 16 oktober 23 oktober 30 oktober 6 november Kurstillfälle 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 13 november 20 november 27 november 4 december Kurstillfälle 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 22 november 29 november 6 december 13 december Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr fem frågor till: anna källgården, lärare hur länge har du varit lärare? 1 Jag har varit lärare hos Stockholms Byggmästareförening sedan 2008 då jag startade mitt företag Anna K Konsult AB. Vad har du jobbat med tidigare? 2 Mitt första jobb inom byggbranschen var som utsättare. Jag har en civilingenjörsexamen från Väg och vatten och efter examen arbetade jag som entreprenadingenjör på NCC. Efter det blev det några år som förvaltare på Stockholmshem och som projektledare på Skanska, innan jag startade eget. Varför är kursen på fyra dagar? 3 Jag vill ge deltagarna en ordentlig grund att stå på och jag känner ett ansvar för att kursen ska ge dem kunskap som de verkligen har nytta av i arbetslivet. På de fyra kursdagarna får deltagarna den kunskap och kompetens som Arbetsmiljöverket kräver för BAS-U och BAS-P. Vad tycker du är den viktigaste färdigheten för 4 deltagarna efter kursen? De får koll på lagar och regler som gäller inom området! Jag ger dem även många praktiska tips på till exempel blanketter som är bra att använda. Målsättningen med kursen är inte att de ska kunna allt utantill, utan att de ska veta hur de ska hitta i och använda pärmarna om arbetsmiljö som de har i bokhyllan på jobbet. 5 Vad är roligast med att vara lärare? Det är roligt med de blandade grupperna som alltid skapar givande diskussioner. Viktigt ämne tål att diskuteras mycket och länge.

8 Påverka sista raden med små sex frågor till: mårten hansén, en av initiativtagarna till kursen Vad jobbar du med? Jag är delägare i Kanfast AB som arbetar med att utveckla fastigheter främst i egen regi, men i vissa fall 1 även på uppdrag av olika fastighetsägare. Sedan ett antal år är jag ledamot i egenföretagarutskottet i Stockholms Byggmästareförening. Varför har egenföretagarutskottet tagit fram en ekonomikurs? Det är viktigt att öka medvetenheten kring ekonomi och bokföring hos egenföretagare. Tanken med 2 kursen är att egenföretagare ska få översiktliga baskunskaper i ekonomi. Det handlar om att löpande följa upp sin verksamhet och kunna bedöma om något inte står rätt till. Vi vill med kursen även göra egenföretagare medvetna om vikten av en fungerande styrelse som har rätt kompetens för att leda företaget i den riktning ägaren vill. Om ett företag till exempel vill expandera kan det vara bra att stärka upp med personer som har ett brett kontaktnät inom beställarledet. 3 Vilka riktar sig kursen till? Egentligen till alla egenföretagare som upplever ett behov av att få bättre koll på ekonomin och ledningen i företaget. Vem undervisar på kursen? Lärarna kommer från Ernst & Young och de är revisorer i ägarledda företag samt har ett 4 antal klienter inom just byggbranschen, vilket gör att de förstår villkoren vi arbetar under. Vad kommer kursdeltagarna att få lära sig på kursen? Målsättningen med kursen är att deltagarna lär sig att läsa de ekonomiska 5 rapporterna och att de kan se kopplingen mellan resultat- och balansräkning samt likviditet. Föreläsarna kommer att peka på samband i siffrorna för att deltagarna ska kunna få en känsla om något inte stämmer i deras ekonomiska rapporter som gör att de bör vidta vissa åtgärder. Vi hoppas också att deltagarna beskriver egna erfarenheter och problem som kan diskuteras och därigenom berika kursens. Varför är kunskaper i ekonomi viktiga? Det är lika viktigt att ha kontroll på sitt företags ekonomi som att ha 6 kontroll på sitt bygge. Det handlar i båda fallen om ordning och reda! Upplägg Kursen omfattar en halv kursdag Kurstillfälle 1 Dag 1 26 september Kurstillfälle 2 Dag 1 28 november Tid Kl Plats Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen (exkl moms) kr kr

9 medel Fysikens lagar ekonomi för byggoch entreprenadföretag Kursen vänder sig till dig som är ägare i ett företag och som vill få översiktliga baskunskaper i ekonomi och styrelsearbete. Syftet med kursen är att du ska få övergripande förståelse för dina ekonomiska rapporter (balans- och resultaträkning) samt få översiktliga kunskaper om vilka lagar och regler som gäller för dig som ägare/styrelseledamot till ett fåmansbolag. Du kommer även få veta vilket ansvar som vilar på dig och dina styrelseledarmöter. MÅLET ÄR Att du ska lära dig identifiera ekonomiska»larmsignaler«i ditt företag så att du tidigt kan agera om något inte står rätt till. Att börja fundera över din sammansättning av styrelseledamöter och att därigenom kunna utveckla och effektivisera ditt företag. Lagar och regler Hur läser du en årsredovisning och revisionsberättelse? Bokslutsprocessen Balans- och resultaträkning post för post Hur påverkas likviditeten? Vinstdisposition utdelning Månadsrapport uppföljning av nyckeltal och rapporter Vd och styrelse! Kursen är framtagen av Byggmästareföreningens egenföretagarutskott tillsammans med Ernst & Young och är skräddarsydd för egenföretagare i byggbranschen. teknisk grundkurs Den här kursen är för dig som vågar och vill anta mer utmaningar i din yrkeskarriär. Du känner redan till det praktiska arbetet på bygget, men behöver få en mer grundläggande förståelse för teorin kring konstruktioner för att stärka din roll på företaget. Teknisk grundkurs ger de baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. Du får bland annat förståelse för hur konstruktioner byggs upp och hur material samverkar. Dessa kunskaper är viktiga för att nå rätt kvalitet i produktionen samt för att kunna föra diskussioner med konstruktör, myndighet och beställare. Du får också goda kunskaper i matematik, vilka är viktiga vid massning, utsättning och beräkningar. Teknisk grundkurs är avsedd för dig som saknar ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk grundutbildning och behöver dokumentera kunskaper i statik, hållfasthetslära, husbyggnadsteknik, geoteknik och grundläggning. För att bäst kunna tillgodogöra dig kurset behöver du ha erfarenhet från byggverksamhet. Efter kursen kan du lättare förstå konstruktioner och lösningar av dessa. Du kommer också våga ta för dig av mer avancerade arbetsuppgifter. Teknisk grundkurs ges av Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Teknisk grundkurs ger i kombination med kursen Betongkonstruktioner Klass II den grundläggande tekniska kompetens som certifieringsorgan kräver för att vara kontrollansvarig enligt PBL. Matematik Husbyggnadsteknik Statik Hållfasthetslära Geoteknik, grundläggning Byggfysik Upplägg Kursen omfattar 17 dagar med en kursdag per vecka Kursstart Avslutning 16 oktober. Därefter tisdagar med uppehåll vecka 47, och 7 12 mars 2013 Tid Kl Plats Stockholm. Lokal meddelas i kallelse (exkl moms) Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

10 Om ditt ansvar vid fyra frågor till: louise wibert uggla, entreprenadjurist på stockholms byggmästareförening Vad gör du som entreprenadjurist? 1 Jag hjälper våra medlemsföretag när de har frågor kring entreprenadjuridik. Det kan handla om försening, hinder, merkostnader, fel och garantier. Min roll kan även vara att agera som ombud för medlemsföretaget gentemot deras motpart där jag ytterst även för process i domstol. Varför är du lärare på kurserna i entreprenadjuridik? 2 Det är väldigt roligt att få arbeta förebyggande och ge företagen kunskaper så att de kan avhjälpa så mycket det går på egen hand. Vad får kursdeltagarna för kunskaper om juridik när de gått kurserna? 3 I kurserna kopplar jag juridiken till företagens vardag. Genom att ta konkreta exempel från verkligheten får kursdeltagarna praktisk förståelse för hur juridiken ska användas under entreprenadtiden, till exempel: Vad ska ingå i anbudet? Vem har rätt att beställa ÄTA? Under vilka omständigheter har entreprenören rätt till tidsförlängning? Vad tycker du är roligast med kurserna? Jag tycker att det är roligt att förmedla det jag kan 4 inom området. Det gör mig extra glad när ett medlemsföretag som gått en kurs berättar att de nu gör bättre affärer och har en bättre dialog med sina beställare. entreprenadjuridik Grundkurs I sverige saknas en entreprenadjuridisk lag för kommersiella entreprenader. Istället kan ett standardavtal, exempelvis ab 04, skydda företaget vid affärsavtal. grundkursen i entreprenadjuridik ger dig kunskaper om ab-systemet, så att du är bättre rustad i rollen som både entreprenör och beställare av entreprenader. Kursen vänder sig till arbetsledande personer inom bygg- och anläggningssektorn samt andra centralt placerade personer med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Praktisk erfarenhet från byggbranschen är önskvärd som förkunskap, men inget krav. Kursen ger dig kunskaper om arbetsplatsens entreprenadjuridiska frågeställningar. Tyngdpunkten ligger på en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Kursen ger också en översikt över branschens standardavtal samt olika entreprenad- och ersättningsformer. Efter kursen har du en grundförståelse för vad AB innebär för dig som entreprenör och beställare. Översikt om lagar och standardavtal Entreprenad- och ersättningsformer Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 20 september 27 september Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 5 december 12 december (exkl moms) kr kr 10 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

11 entreprenader entreprenadjuridik Fördjupningskurs Fördjupningskursen i entreprenadjuridik fräschar upp dina grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik och fördjupar dina kunskaper inom totalentreprenader, LoU (lag om offentlig upphandling), konsumententreprenader och inköp av material. Fördjupningskursen i entreprenadjuridik syftar till att utveckla och förfina de kunskaper som du inhämtat från grundkursen i entreprenadjuridik eller annan likvärdig utbildning. Kursen börjar med en översiktlig genomgång av branschens standardavtal och sedan får du i seminarieform fördjupade kunskaper om materialinköp, totalentreprenader, konsumententreprenader och LOU. Genom grupparbeten får du praktiskt tillämpa de allmänna bestämmelserna och får konkreta fall att koppla paragraftexten till. Efter kursen har du kunskap för att förstå och tillämpa AB och ABT. Översikt om lagar och standardavtal Allmän avtalsrätt AB 04 AB-U 07 ABT 06 (totalentreprenader) ABT-U 07 ABK 09 (för konsultuppdrag) Allmän köprätt ABM 07 och leveransklausuler Lagen om offentlig upphandling (LOU) Konsumenttjänstlagen ABS 09 Hantverkarformuläret 09 Entreprenadförsäkringar Det var bra att föreläsarna hade praktisk erfarenhet och att de kunde berätta om olika fall från domstolar. Man kunde relatera till verkliga händelser. Jag har lärt mig hitta bland de olika lagarna. Rolig grupp med bra diskussioner. Ur kursutvärderingen 2011 Jag har fått inblick i juridiken. Bra med utbyte från andra kursdeltagare. Jag fick en god kännedom om AB 04. Upplägg Kursen omfattar fyra dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 10 oktober 17 oktober 24 oktober 31 oktober (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

12 Känner du dig redo fyra frågor till: johan tibbelin, kursdeltagare Var jobbar du? Jag är arbetsledare sedan årsskiftet på SH Bygg och just nu arbetar jag med en hyresgästanpassning i Boschhuset i Kista. Varför går du den här kursen? Jag har jobbat i 30 år som snickare och det var dags för en utmaning. När jag fick chansen att bli arbetsledare tog jag den och min arbetsgivare gjorde en utbildningsplan där bland annat den här kursen ingår. Det känns mycket inspirerande! 3 Vad har du lärt dig? Mycket! Jag har inte direkt någon erfarenhet av tjänstemannaarbetet, men den här kursen utgår från verkligheten på arbetsplatsen och ger mycket kött på benen. Jag har haft utbyte av varje kursdag och kan ta lärdomarna från kursen direkt ut på bygget. 4 har du något råd till andra som vill gå kursen? Det är en idealisk kurs för den som inte har någon skolvana, för det är lättförståeligt och mycket grupparbeten. Mitt råd är att även passa på och byta erfarenheter med de andra som går kursen, för det är något som har varit mycket givande för mig. 1 fyra frågor till: vesa palomaa, kursdelgatare 2012 Var jobbar du? Jag har jobbat i 24 år som murare, men sedan november förra året är jag arbetsledare på Einar Mattsson AB. 2 Vad gjorde att du anmälde till den här kursen? Efter mina år som murare kände jag att jag ville utvecklas. Jag är intresserad av byggteknik och människor, så det kändes som ett naturligt steg att ta att bli arbetsledare. Den här kursen ger mig en god grund att stå på i min nya roll. har du fått några konkreta lärdomar av kursen? 3 Jag har fått en helt ny»verktygslåda«som gör att jag kommer att kunna planera och arbetsleda på ett bättre sätt framöver. Jag har lärt mig hur man ska få kontroll över till exempel tiden, leveransplaner, kontrakt och i och med det även ekonomin i ett projekt. 4 är det roligt att gå på kurs? Efter alla år i arbetslivet är det kul att gå i skolan igen! Det bästa är att allt vi pratar om finns i min vardag på arbetsplatsen, så det är inte svårt att hänga med och läraren har bred praktisk erfarenhet av det som lärs ut.

13 för nästa utmaning? arbetsledare Grundkurs Målet med denna kurs är att du ska få»verktygen«som behövs för att vara arbetsledare. Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en bra arbetsmiljö. Kursen ger de grundläggande kunskaperna som krävs för att arbeta som arbetsledare och vänder sig i första hand till blivande eller nya arbetsledare. Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga byggverksamheten på arbetsplatsen. Efter kursen ska du självständigt kunna klara en normal arbetsledarbefattning. Kursen gav bra helhetsbild av arbetsledarens roll. Byggprocess, entreprenadformer, roller och ansvar Lagar och krav i byggbranschen AB 04, ABT 06, AMA HUS 08, AMA Anläggning 07 Styrning av bygget, arbetsberedning produktionsplan, kalkyl, tidplaner Riskanalys/värdering KMA Praktisk tillämpning KMA Styrning av ekonomi och inköp Styrning av egen tid Förutsättningar och roller på bygget Många bra tips som jag kan ta med mig på arbetsplatsen. Ledarskap, grupper och samverkan Upplägg Kursen omfattar sju dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 19 september 26 september 3 oktober 10 oktober 17 oktober 24 oktober 31 oktober Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 1 november 8 november 14 november 21 november 28 november 5 december 12 december (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

14 Nå målen snabbare med effektivt arbetsledare Fortsättningskurs grundkursen för arbetsledare gav dig bred grund för att arbeta som arbetsledare. I denna kurs fördjupar du kunskaperna inom viktiga områden såsom hur du ska hantera tid, planering, personal och ekonomi. Den här kursen vänder sig till dig som redan har gått grundkursen för arbetsledare och/eller dig som har arbetat i rollen som arbetsledare en kortare eller längre tid. Kursen syftar till att utmana och utveckla dina färdigheter i styrning av tid och ekonomi samt att hantera relationer med både dina yrkesarbetare och kunder. Alla övningar utgår från ett projekt. Läsa in handlingar och prissätta risker Ta fram kalkyl och tidplan för ett projekt och presentera din offert för ifrågasättande kund Leda en arbetsberedning inför ett svårare moment med ifrågasättande medarbetare Det uppkommer en ÄTA, beräkna ÄTA:n samt försöka att få igenom den mot en besvärlig och kunnig kund. Denna övning videoinspelas. Du stämmer av projektet efter halva tiden och inser att du är försenad och att det har blivit dyrare än beräknat (det vill säga du gör en prognos). Vad ska du göra för att hålla tidplan och budget? tre frågor till: olof uhlander, lärare Vad är din huvudsysselsättning? Jag är vd på HydraCon som erbjuder projekt- och byggledningstjänster 1 till företag och organisationer. I nästan 25 år har jag varit verksam i branschen, dels som entreprenör, dels som projektledare och projektchef på konsultbasis. Varför håller du kurserna arbetsledare? Förra året fick jag en förfrågan av Stockholms Byggmästareförening 2 om jag var intresserad av att hålla kurserna. Jag tackade ja, för det är kul att få lära ut de kunskaper som jag har fått genom mina år i branschen. Dessutom får jag även lära mig mycket av deltagarna och hur det fungerar ute i företagen. 3 Vad är det viktigaste som deltagarna tar med sig efter kursen? TEKMA det ska sitta i ryggmärgen när de lämnar min kurs! TEKMA står för tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och det är grunderna som de som arbetsledare behöver få grepp om. Det är i dessa faktorer som pengar, resultat och nöjda kunder finns, så lär de sig detta kommer de att nå framgång. Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 22 november 29 november 6 december (exkl moms) kr kr 14 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

15 Jag har fått ökad kännedom om lagkrav och hur vi kan arbeta bättre med miljöfrågan. Bred inblick och insikt i miljöarbete. ledarskap Ditt miljöansvar miljöansvarig Miljöbalken ställer krav på kompetens och kännedom om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företag måste känna till hur deras arbete påverkar miljön och kunna sätta in åtgärder om det finns en negativ miljöpåverkan. Kursen Miljöansvarig ger dig kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På kursen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övriga intressenter. Kursen baseras på din faktiska arbetssituation och den riktar sig främst till arbetsledare och platschefer. Miljöplaner Miljömål, miljöindikatorer Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter Byggvarudeklarationer Säkerhetsdatablad Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall Beställarens miljökrav Samhällets miljökrav Miljöbalken och förordningar Allmän miljökunskap Jag kan redan nu bygga upp en miljöplan. Hållbart byggande Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 18 oktober 25 oktober Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

16 Fixa före förhindra fukt! fuktsäkerhet Grundkurs Kursen ger dig kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och visar på riskkonstruktioner. Den reder också ut vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBr) och branschpraxis. Kursen vänder sig främst till produktions- och förvaltningspersonal i bygg- och fastighetsbranschen. Du får kunskap om de faktorer som påverkar uttorkningstider och hur man undviker framtida fuktproblem. Efter kursen ska du förstå och kunna följa en upprättad fuktsäkerhetsbeskrivning och därmed säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Oavsett tidigare erfarenhet kommer du att kunna tillgodogöra dig kurset då kursen er många praktiska exempel, bilder från skadefall och genomgång av skadeåtgärder. tre frågor till: lasse hammarborg, lärare Var gör du utöver att vara lärare? Jag är konsult på ett företag som heter CondoConsult och har min spetskompetens inom skadeutredningar och inomhusmiljö. Jag ansvarar ofta för 1 fuktdimensioneringsprojekt och agerar som fuktsakkunnig. Vad får kursdeltagarna med sig när de gått dina kurser? De får förståelse för fuktmekaniken och lär sig att bygga fuktsäkert. Efter 2 en kurs brukar deras kunskaper falla på plats och de blir säkrare på hur man jobbar med fuktproblematik. Var tycker du är roligast med kurserna? Jag gillar diskussionerna med byggarna. Kursdeltagarna har ofta specialistkunskaper och yrkeserfarenhet. Det bidrar till kursernas och är 3 utvecklande både för mig och för deltagarna. Fukttransport Fukttillstånd Fuktmätning Vanligt förekommande skador i våra byggnader Fuktskyddskrav Boverkets byggregler (BBR) Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) Fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktsäkerhet vid produktion Jag fick en bättre förståelse för hur viktigt det är att göra rätt från start. Jag fick förståelse för hur fukt beter sig. Kursen tog upp aktuella frågor från min egen arbetsplats och förklarade en hel del av vad jag sett ute. Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 25 september 3 oktober Kurstillfälle 2 Dag 1 Dag 2 27 november 10 december Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Det var givande med alla exempel från verkligheten. 16 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

17 DeLTagare LäsTe Dessa KUrser 2011 fuktsäkerhet Fortsättningskurs Kursen ger dig fördjupad kunskap om fukt i projekterings- och produktionsskedet och vänder sig till projekterings- och produktionspersonal inom bygg- och fastighetsförvaltning. Under kursen beräknar vi uttorkningstider för betong och tar fram uttorkningstider för avjämningsmassor. Du lär dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning med underliggande dokument såsom mallar och checklistor. Efter kursen kommer du att känna till fuktkraven i Boverkets byggregler (BBR), GVK, BBV, VASKA och Bygga-F. Beräkna uttorkningstider för betong och avjämningsmassa med datorprogrammen TorkaS 2.0 och BI-Dry Konsekvenser vid höga fukttillstånd Konstruktivt fuktskydd Granskning av ritningar med avseende på riskkonstruktioner Riskkonstruktioner såsom Vindar Fasader Grunder Kylrum Dubbla tätskikt Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. Upplägg Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 7 november 14 november Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

18 Dina rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare kollektivavtal och arbetsrätt Få förståelse för spelreglerna på arbetsmarknaden och få kunskap för att ta diskussionen om vad som gäller på arbetsplatsen Kursen riktar sig till dig som är ägare till ett byggföretag eller till dig som är arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen, till exempel arbetsledare, platschef, personal- och löneansvarig. Kursen tar upp frågor som rör kollektivavtal, främst Byggavtalet, och arbetsrättsliga lagar. Dessa kunskaper är viktiga för att du ska kunna hantera personalfrågor på ett korrekt och riktigt sätt och för att undvika tvister med de anställda. Det är även viktigt att du känner till lagar och regler så att du på ett jämbördigt plan kan diskutera med fackliga förtroendevalda och ombud på arbetsplatsen. Avtal om anställningsskydd, anställningsformer och regler vid uppsägning Arbetsplatsanmälan Lön, löneutbetalning, semesterlön Reseersättning och traktamente Arbetstid, arbetsskyldighet Viss frånvaro och ledighet Permittering, väntetid Förhandlingsordning i tvister Semester Yrkesutbildning Sjukdom och rehabilitering Bra med en överblick över avtalet. tre frågor till: alexander gillberg och helena alkhamisi, lärare 1 Vad är syftet med kursen? Vi jobbar dagligen med arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier och hjälper medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. På kursen ger vi grundläggande kunskaper om kollektivavtal och arbetsrätt, så att arbetsgivare blir medvetna om sina rättigheter och skyldigheter gentemot medarbetarna. 2 Vad tror ni att deltagarna tycker är bäst med kursen? De kan diskutera och ventilera sina erfarenheter med oss och med varandra. Kursen ger också utrymme för deltagarna att ta upp frågeställningar som de har på sina egna arbetsplatser om kollektivavtalet och arbetsrätten. 3 Vad tycker ni är roligast med att hålla kursen? Det är kul att se hur deltagarnas engagemang för frågorna väcks under kursen. Viktigt för mig som växande småföretagare. Alltid bra att träffa andra och utbyta tankar och funderingar. Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 11 oktober 18 oktober 25 oktober (exkl moms) kr kr 18 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

19 Företagsanpassade kurser Om kurset berör många inom ditt företag kan det vara mer effektivt att skräddarsy och hålla kursen internt. Vi kan erbjuda företagsinterna kurspaket efter företagets behov och önskemål. Kursen genomförs i företagets egna lokaler eller i våra lokaler på Kungsholmen eller i Kista. Kontakta Robert Donáth, , för mer information och offertförfrågningar.! VI erbjuder KUrser UTIFrån efterfrågan, VILKeT gör att extra KUrsTILLFäLLen Kan BLI aktuella. håll UTKIK På Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

20 ett sätt att säkra kvaliteten, miljön BF9K ett praktiskt system för alla företag i byggbranschen BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att företaget tillämpar systemet på rätt sätt och en revision görs varje år. BF9K togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Hittills har drygt 150 företag över hela landet anslutit sig till BF9K och omkring 20 företag om året ansluter sig till systemet. bf9k er n certifieringsregler n krav på egenkontroll i projekten n krav på utbildning n krav på rutiner i projekten n krav på administrativa rutiner. BF9K-certifierade företag får tillgång till Byggvarubedömningen via BF9K:s webbplats samt rabatter på exempelvis ID06-kort. Det finns också möjlighet att få stöd av auktoriserade BF9K-handledare. krav på utbildning BF9K-systemet har ett utbildningskrav och som BF9K-ansluten har företaget 20 procent rabatt på BF9K-kurserna hos Stockholms Byggmästareförening: n Kontrollansvarig enligt PBL (sidan 4) n Arbetsmiljöansvar, BAS-U och BAS-P (sidan 6) n Miljöansvarig (sidan 15) n Fuktsäkerhet, grundkurs (sidan 16) n Fuktsäkerhet, fortsättningskurs (sidan 17) n Effektiv kvalitetssäkring med BF9K (sidan 21) n Heta arbeten, tillståndsansvarig (sidan 23) hur gör man för att bli bf9k-certifierad? Intresserade företag kontaktar Stockholms Byggmästareförening för mer information. Ring Du kan också läsa mer på 20 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

21 och arbetsmiljön på ditt bygge effektiv kvalitetssäkring med bf9k Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett företag som är certifierat utifrån kraven i BF9K. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om BF9K:s systemmodell och centrala dokument. Du får en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten. Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Lagar och krav i byggbranschen Riskinventering KMA KMA-plan Checklistor produktion KMA-rond Arbetsberedning Total kontrollplan med verifikat/kontrollblad Avvikelsehantering! en kurs endast för förberedande eller certifierade bf9k-företag foto: istockphoto Upplägg Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 7 november 13 november 20 november Pris BF9K-företag (exkl moms) kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

22 Gjut in nya kunskaper fyra frågor till: micaela edman, kursdeltagare 2011 Vad har du för utbildningsbakgrund? Jag har studerat till byggnadsingenjör på Nackademin 1 och när jag var klar med utbildningen 2007 började jag direkt arbeta på JM. Var är din nuvarande arbetsplats? Jag jobbar fortfarande på JM och är idag arbetsledare. 2 Just nu jobbar jag med inredning för vårt bostadsprojekt i Hägernäs Strand i Täby. hur kommer det sig att du läser denna kurs? 3 JM har ett utbildningsprogram som låter oss få utvecklas i den riktning vi önskar. Jag vill ägna mig åt projektering i framtiden. Kunskap om betong är lite av en grundsten för att gå vidare. 4 Vad tycker du är intressant med kursen? Det är mycket som är nytt för mig, till exempel hur betong binds samman och de kemiska processerna bakom detta. Det känns lite som att få blicka in i en ny värld! betongkonstruktioner klass ii Kursen ger dig den kunskap om teknik och bestämmelser som krävs för att du ska kunna leda och övervaka platsgjutning av betong i utförandeklass II. Kursen ger dig ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder. Efter avslutad kurs med godkänd skriftlig tentamen och godkänd praktik får du intyg om Klass IIkompetens. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet. Förkunskaper och krav för intyg För att få börja kursen krävs att du har minst tolv månaders praktik. För att få intyg efter kursen krävs att du har: tolv månaders godkänd praktik från betongarbeten deltagit i obligatoriska laborationer godkänd skriftlig tentamen. Tekniska bestämmelser Betongens sammansättning Färsk betong och dess hårdnande Betongtillverkning Vintergjutning Självkompakterande betong Armering materiallära Armeringshandlingar Armerad betongs funktionssätt Utförande av armeringsarbeten Utförande av betongarbeten Betong för särskilda ändamål Kontroll och mätning Form- och ställningsbyggnad Fukt i betong Upplägg Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka Kurstillfälle 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 29 oktober 5 november 12 november 19 november 26 november 3 december 10 december (exkl moms) kr kr 22 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

23 Behöver du ett certifikat för Heta Arbeten? Eller behöver ditt certifikat förnyas? heta arbeten, tillståndsansvarig Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbeten med rondell. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Kursen Heta arbeten ger dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten. För att få genomföra ett brandfarligt arbete ska det alltid finnas två personer inblandade: tillståndsansvarig och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvariga bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han eller hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade tillståndsansvarige, utföraren och brandvakten ska ha genomgått utbildning i Heta arbeten. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig och den som utför och bevakar heta arbeten ska kunna visa certifikat på genomgången utbildning och godkänt prov. Om du godkänns vid kurstillfället utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år. Därefter måste det förnyas vart femte år för ytterligare fem år. Allmänt om brandfarliga heta arbeten Brandskyddsorganisation Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning Förebyggande brandskydd Brandfarlig vara samt EX-miljö Tätskiktsarbete Bränder som orsakats av heta arbeten Branschregler AMA AF Denna kurs är ett krav för BF9K-företag. Upplägg Kursen omfattar en kursdag Kurstillfälle 1 20 september Kurstillfälle 2 10 oktober Kurstillfälle 3 7 november Kurstillfälle 4 28 november Kurstillfälle 5 12 december Tid Kl Plats Kista Byggård, Kista Pris BF9K-företag Medlemmar i Byggmästareföreningen Övriga (exkl moms) kr kr kr tre frågor till: jonathan deak, kursdeltagare 2012 Var jobbar du? Jag jobbar på Primula AB som svetsare. 1 2 Varför går du den här kursen? Jag har hittills jobbat mest i verkstad, men nu går jag den här kursen för att få jobba utomhus. Vad har du fått lära dig på kursen? Jag har fått lära mig att hantera brand och brandsläckning, 3 samt bli medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Framför allt har jag fått kunskap om förebyggande brandskydd, till exempel hur man ska läsa av en miljö och lokalisera vad som är brandfarligt för att få en säker arbetsplats. Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

24 Vinn upphandlingen nästa gång! lagen om offentlig upphandling (lou) Offentliga beställare är idag genom bestämmelserna i LOU skyldiga att upphandla byggnadsentreprenader enligt vissa förfaranden. Detta gör att du som entreprenör kan lämna anbud enligt LOU och därför är det av stor betydelse för ett byggföretag att förstå LOU och dess regelverk. Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter som gör att du säkrare och mer korrekt kan lämna anbud. Kursen riktar sig framför allt till dig som lämnar anbud enligt LOU eller fungerar som inköpare. Du får en genomgång av de principer LOU bygger på. Du får också ta del av flera konkreta exempel på vad anbudsgivare i entreprenadupphandlingar bör tänka på och kunna hantera, till exempel ofullständiga eller svårkalkylerade förfrågningsunderlag med begränsade möjligheter att lämna reservationer i anbud och oproportionerliga krav i förfrågningsunderlaget på omsättning och resurser. Kursen går igenom skillnaden mellan kvalificerings- och utvärderingskriterier och hur detta kan hanteras utifrån konkreta exempel från entreprenadupphandlingar med AB 04 och ABT 06. Du får också en genomgång av bestämmelserna om ramavtal, rangordning av anbudsgivare, vilka krav som kan ställas på ett tilldelningsbeslut, anbudssekretessen och överprövning. Upphandlingsförfarandet Hur kommunicerar jag med den upphandlande myndigheten/enheten? Rätten att åberopa annat bolags kapacitet i en upphandling Anbuds giltighet Skillnaderna mellan kvalificeringskriterium och utvärderingskriterium (AFB.31, AFB.51 och AFB.52) Vad är ett utvärderingskriterium och vad får utvärderas? Genomgång kap 5 LOU om ramavtal, rangordning, förnyad konkurrensutsättning Anbudssekretessen Tilldelningsbeslutet: bakgrund, syfte, formaliakrav Överprövning: Ansökan om överprövning, hur går processen i förvaltningsdomstol till? Vad bör en missnöjd anbudsgivare tänka på? Upplägg Kurstillfälle 1 Kursen omfattar en kursdag 21 november kr kr Bygg rätt bygg lufttätt bygg lufttätt på rätt sätt Den här kursen ger dig förståelse och praktisk erfarenhet som avsevärt förbättrar förutsättningarna för att kunna bygga lufttätt. Kursen vänder sig till hantverkare och arbetsledare inom byggproduktion för husbyggnad. Kursen ger grundläggande förståelse för hur byggnaders klimatskal (väggar och tak) påverkas av ökad isolering och lufttäthet. Du får kunskap om de faktorer som påverkar värmeläckage, fukttransport, ljudöverföring, spridning av föroreningar med mera. Efter kursen ska du praktiskt kunna utföra en tidig läckagesökning, vilket är en enkel och effektiv metod som används för att finna läckor. Upplägg Kurstillfälle 1 Dag 1 Kursen omfattar en kursdag 11 oktober Tid Kl Plats Kista Byggård, Kista (exkl moms) kr kr Teori om kravet på lufttäthet: Hur vi får byggnader lufttäta Varför byggnader ska vara lufttäta Konsekvenser vid bristande lufttäthet Mätmetoder Kontrollmetoder Lufttäthet enligt Boverkets byggregler (BBR) Vad är skillnaden mellan konvektion och diffusion Genomblåsning Anblåsning Enstegstätning Tvåstegstätning Praktisk genomgång av: Utförande med eller utan indragen konvektionsspärr Utförande vid genomföringar, skarvar, anslutningar Praktisk läcksökning av lufttäthet Praktiska övningar i Stockholms Byggmästareförenings unika»luftbyggnad«24 Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten 2012

25 Bli en riktig höjdare ställningsbyggnad upp till nio meter Allmän utbildning enligt AFS 2004:4 arbetsmiljöverket har beslutat att de som bygger, ändrar och river ställningar ska ha en godkänd utbildning som är styrkt med ett utbildningsbevis. Detta eftersom det varje år sker allvarliga olyckor från byggnadsställningar. Denna kurs vänder sig till dig som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan två och nio meter. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt ställningar. Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4 säger att de som utför arbetet med att montera, förändra eller demontera en ställning ska ha genomgått teoretisk utbildning för det arbete som ska utföras och ha tillräcklig kunskap om de risker detta medför. Även arbetsledaren ska ha tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet av sådant arbete och således ha genomgått utbildning om ställningsbyggnad. Kursen Ställningsbyggnad upp till nio meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på maximalt nio meter. Cirka 14 dagar före kursstart får du ett frågeformulär och kurslitteratur för självstudier innan kursen börjar. Kursen avslutas med ett prov och vid godkänt prov får du ett utbildningsbevis. Lagar och föreskrifter Dimensionering, lastklasser, ställningstyper etc. Infästningar Upplägg Kurstillfälle 1 Dag 1 Kurstillfälle 2 Dag 1 Kursen omfattar en kursdag och en självstudiedag 25 september 31 oktober Kurstillfälle 3 Dag 1 5 december Material Monteringsanvisningar Personligt skydd Tid Kl Plats Kista Byggård, Kista (exkl moms) kr kr Ta säkert sikte mot högre höjder fallskydd en viktig del i allt säkerhetstänkande är utbildning om de risker som kan finnas i de jobb som ska utföras. Fallrisker kan finnas i de flesta jobb på ett bygge. Utbildningen vänder sig till bland annat ställningsbyggare, snöskottare, plåtslagare och byggnadsarbetare alla som arbetar på höga höjder. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ett ansvar att informera och utbilda sina anställda om hur den personliga fallskyddsutrustningen ska användas och även informera om riskerna med att jobba på höga höjder. Kursen Fallskydd följer Arbetsmiljöverkets regler och lär dig hur du ska använda personlig skyddsutrustning, hur en säkerhetssele fungerar och vilken skyddsutrustning som ska användas på höga höjder. Efter kursen ska du känna dig trygg i arbete på höga höjder och kunna utföra ditt arbete effektivare, säkrare och framför allt utan risker. Teori angående personliga skydd och risker Praktiska övningar: påtagande av fallsele hänga i livlina fira ner sig till fast mark Upplägg Kurstillfälle 1 Dag 1 Kursen omfattar en kursdag 25 oktober Tid Kl Plats Kista Byggård, Kista (exkl moms) kr kr Stockholms Byggmästareförenings kurser hösten

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013 Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2013 rätt kurser för byggbranschen Var förberedd att gå på kurs är ett effektivt sätt för dig och ditt företag att stå sig i konkurrensen på marknaden. Kompetensutveckling

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD

BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP SKILLNAD BEHÖRIGHET & RÄTTKUNSKAP GÖR SKILLNAD KURSUTBUD VÅREN 2011 2 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3 Medlemsinformation 4 Entreprenadjuridik, avtal & arbetsrätt

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

INNEHÅLL. Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4

INNEHÅLL. Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 KURSUTBUD HÖSTEN 09 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Nya Heta arbeten / Heta arbeten tätskikt 8 Entreprenör

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3. Medlemsinformation 4

Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3. Medlemsinformation 4 2 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms Byggmästareförening 3 Medlemsinformation 4 Entreprenadjuridik, avtal & arbetsrätt Kollektivavtal & arbetsrätt 5 Entreprenadjuridik 1, grundkurs

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015.

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015. Dagens agenda Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon Sara Bäckström 2 Välkommen till Byggproduktion 2 Teknik Betong-Regelverk vid produktion av betong,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Kurs i tre delar. Betong-Regelverk vid produktion. Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori,

Kurs i tre delar. Betong-Regelverk vid produktion. Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori, Välkommen till Byggproduktion 2 Kurs i tre delar Betong-Regelverk vid produktion av betong, Emma! Projektuppgift-anbudskalkyl, samt teori, Sara Byggproduktion-planering och entreprenadjuridik, Jan och

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

NQF Icke formellt lärande två exempel från byggindustrin. Exempel 1 Yrkesutbildning till byggnadsarbetare

NQF Icke formellt lärande två exempel från byggindustrin. Exempel 1 Yrkesutbildning till byggnadsarbetare NQF Icke formellt lärande två exempel från byggindustrin Exempel 1 Yrkesutbildning till byggnadsarbetare Utbildningen består generellt sett av en grundutbildning och en s.k. färdigutbildning. Grundutbildningen

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2017

Kurskatalog Hösten 2017 Kurskatalog Hösten 2017 utbildning. kunskap. förändring. utveckling. www.byggakademin.com Välkommen till Byggakademin! Att utbilda och utveckla människor är vår passion där målet är att ge dig och ditt

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Bygg säkert! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Vet du som lantbrukare vad som krävs för att bygga säkert? När du bygger nytt eller

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Byggarbetsplatsen & Behörighetskurser

Byggarbetsplatsen & Behörighetskurser Kurser Kursen har 20 huvudmoment/delkurs(er) Anläggning Yh-poäng: 20 Kursen skall ge kunskaper om byggande av anläggningar. Kursen skall omfatta vattenförsörjnings- och avloppsteknik samt byggande av gator

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Vad är kompetens? Fakta kan vi hitta i en bok Fakta + Erfarenhet = Kunskap. Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap och dra egna slutsatser!

Vad är kompetens? Fakta kan vi hitta i en bok Fakta + Erfarenhet = Kunskap. Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap och dra egna slutsatser! CBI utbildar Vad är kompetens? Fakta kan vi hitta i en bok Fakta + Erfarenhet = Kunskap Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap och dra egna slutsatser! Kompetenshöjning kommer via insikter när man

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer