SPF Bladet. Nr 8/ Till registeransvariga. Lagförslag om åldersdiskriminering. Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Bladet. Nr 8/2012 2012-05-15. Till registeransvariga. Lagförslag om åldersdiskriminering. Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt!"

Transkript

1 SPF Bladet Nr 8/ Till registeransvariga Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt! Sedan en tid tillbaka fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt. D.v.s. nya medlemmar får automatiskt sitt SPF- medlemskort då medlemsavgiften är registrerad i medlemsregistret. Lösenord till Min sida skickas ut tillsammans med medlemskortet. Borttappade kort ska precis som förut anmälas till föreningen. Registeransvarig på föreningen tar bort datumet i fältet Medlemskort sänt till tryck i medlemsregistret under Redigera Medlem. Lagförslag om åldersdiskriminering En lag som pensionärsorganisationerna har uppvaktat Erik Ullenhag, ansvarig för diskrimineringsfrågor, om i åratal ligger nu som färdigt lagförslag. Lagen om åldersdiskriminering kommer att vara ett viktigt vapen för pensionärsorganisationerna när det gäller att driva frågor om diskriminering till exempel i arbetslivet, men också när det gäller att ha rätt att bo på äldreboende även om man är äldre än 70 år, att få bensinkort eller lån i bank oavsett ålder så länge betalningsförmågan finns. Regeringen fyller på med undantag mot förbudet att diskriminera på grund av ålder. Bland annat undantas åldersgränser som är reglerade i lag. Det ska också göras ett generellt undantag för åldersgränser som kan anses berättigade, men som saknar lagstöd. Som ett sådant exempel kan nämnas minimiålder för entré till restauranger eller nattklubbar. Det är alltså oberättigade och kränkande åldersgränser som blir förbjudna. Kommer Erik Ullenhag få fram ett lagförslag till riksdagen innan sommaruppehållet så kan riksdagen fatta beslut under hösten och lagen börja gälla från och med 1 januari Det vore på tiden. Förslaget har legat i långbänk i flera år redan. Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade vid en pressträff på måndag den 14 maj regeringens lagrådsremiss om skärpt lagstiftning mot åldersdiskriminering. Blir lagen tandlös eller kommer den att få genomslag? Vad innebär då lagförslaget? Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning. Förbudet ska gälla med vissa undantag. Det kommer exempelvis även i fortsättningen att vara tillåtet att ha pensionärs- och ungdomsrabatter. Syftet med regeringens förslag är bl.a. att stärka individers rättigheter och att bidra till en förändrad attityd i samhället när det gäller åldersfrågor. Det betyder att den som känner sig diskriminerad kan gå

2 till domstol och få sitt fall prövat. Vinner man så blir det ett prejudikat och vägledande för domslut i framtida tvisteförhandlingar. Nödvändigt att arbeta längre både före och efter maj ordnade Pensionsnyheterna och tidningen Finans tillsammans ett seminarium om Pensionsåldersutredningen med Ingemar Eriksson. Mikael Nyman chefredaktör Pensionsnyheterna var moderator. Det första delbetänkandet är en kunskapssammanställning om 500 sidor. Det har tre huvudindelningar nämligen Varför jobba längre?, Hinder för att jobba längre och Varför gå i pension?. Bakom betänkandet ligger tio underlagsrapporter, två enkäter till äldre och till arbetsgivare samt seminarier. En av samhällets nyckelfrågor är att anställda inom offentlig sektor kommer att fattas. Dessa måste ersättas, säger Ingemar Eriksson. Betänkandet ställer många frågor bland annat: Ökar ålderspensionen välfärden? Svaret är att forskning kring detta är ny och det finns ännu inget att peka på. Det ger kanske bättre ekonomi, beroende på hur mycket man arbetar och hur mycket pensionen ger. Det är tveksamt om det ger en hälsosammare livsstil att gå i pension. Många ägnar sig istället åt att ha fredagsmys varje dag och kanske redan klockan tolv. Ingenting pekar med säkerhet på att man blir friskare och inte heller att den kognitiva förmågan stärks. Lyckan ökar nog vid frivillig pensionering och livskvaliteten kan öka. Varför behöver vi jobba längre? Demografin med ökande antal äldre i snabb takt och färre unga som arbetar kommer att tvinga oss att arbeta för att klara försörjningen. Om trettio år kommer pensionerna att vara cirka tio-femton procent lägre. Finansieringsgapet i välfärden beräknas till cirka 150 miljarder år Och arbetskraften kommer att vara ganska oförändrad de närmaste tjugo åren. Att arbeta ger oförändrad risk för balansering i pensionssystemet och ökad livskvalitet. Förutsättningar för att vi ska kunna arbeta längre Vi blir allt friskare och allt smartare. Dessutom mer välutbildade. Pensioneringsnormerna försvagas och arbetsmiljön blir allt bättre. Besvären till följd av fysisk och eller psykisk belastning avtar. Hinder för att jobba längre Slitsamma, enformiga arbetsförhållanden och styrande och normerande regler i allmänna system är hinder. De ekonomiska incitamenten är inte alltid stora. Låg- och höginkomsttagare tjänar inte på att jobba längre om man bortser från att inkomsten förstås stärker kassan. Framförallt behövs riktade åtgärder för att visa fördelarna med att arbeta längre och skjuta upp pensioneringen. Det blev en diskussion om tjänstepensionernas regler är hinder. En företrädare för tjänstepensionsinstitut tog upp att det går att förhandla med arbetsgivaren om att betalning till tjänstepensionen ska göras från arbetsgivaren så länge man jobbar. Frågan är ändå hur pensionsrätter efter sextiofem år kan införas i alla tjänstepensioner. 2

3 Pensionsbluffen tryggheten som gick upp i rök Joel Dahlberg har författat boken Pensionsbluffen. Boken diskuterar hur framtiden kommer att se ut för pensionärer. Ska vi jobba längre än 65? Eller ska vi ta tidigare pension än 65? Vilka faktorer påverkar vår pension? Varför infördes den så kallade bromsen? Faktum är att pensionen för en genomsnittlig medborgare som går i pension vid 65, blir låg. Var det så det var tänkt det nya pensionssystemet? Och hur ska vi få tillräckligt många i arbete för att finansiera pensionerna? Joel Dahlberg tar upp centrala frågor i boken. Det som sänker innehållet från början är baksidestexten där viktiga frågor är listade. Men den sista frågan är: Varför ska pensionärerna sponsra Pensionsmyndighetens kick-off? Vad har den frågan med pensionssystemet och pensionerna att göra? Festen i fråga kostade jordnötter i relation till de summor det rör sig om i pensionsfonderna. Rätten att få bo tillsammans på ålderns höst - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialdepartementet föreslår en ändring i socialtjänstlagen som slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver boende i en särskilt boendeform för äldre människor. Enligt lagförslaget ska det för den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer finnas med som en skälig levnadsnivå att få fortsätta att bo tillsammans med sin make eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 november Gösta Bucht, sakkunnig inom geriatrik SPF Läs mer på: Konferens om äldresäkerhet på Ljungskile Folkhögskola Den 10 maj genomfördes en heldagskonferens rörande äldres säkerhet i Bohusdistriktet. Samtliga SPF-föreningar i distriktet var inbjudna. Dagen hade fokus på säkerhetsfrågor för äldre, och dessa rörde i huvudsak säkerhet i hemmet, vid äldreboenden och i yttermiljön. Konferensen inleddes med att rapporten Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer (Socialstyrelsen) presenterades. Rapporten är resultatet av ett myndighetsövergripande regeringsuppdrag där representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafikverket, Boverket, SKL och Socialstyrelsen ingick. SPF var inbjuden då delrapporten presenterades. Sedan gjordes en genomgång av de olyckor som främst drabbar äldre, samt hur orsaker och förebyggande insatser kan se ut. Övriga medverkande under dagen var personal från Räddningstjänsten, Folkhälsoutvecklare som beskrev hur säkerhetsarbetet i Uddevalla kommun 3

4 förbättrats. Energisparrådgivare gav information om säkerhet i bostaden. NTF beskrev NTF:s roll i trafiksäkerhetsområdet. Arbetet med Säkerhet för äldre kommer att fortsätta i form av kommittéarbete i de olika SPFföreningarna inom Bohusdistriktet. Pågående arbete i kommunerna Flera kommuner har redan påbörjat arbetet med att göra de äldres vardag säkrare. Några exempel är: Riskprognoser, det vill säga ett sätt att hitta de människor som är särskilt utsatta. Fixare som hjälper till med göromål som annars innebär risker, t.ex. uppsättning av tavlor, gardiner etc. Riskintenvetering och säkerhetsronder, det vill säga översyn av risker, t.ex. med hjälp av checklistor (se MSB:s hemsida Förebyggande hembesök. Riskbaserad medicinering där läkemedelsgenomgångar genomförs. Sjukgymnastik och motion. Trygghetssamordnare i kommunen. Margareta Grafström, sakkunnig vid SPF Bokföringsprogram för mindre SPF-föreningar Förbundet och föreningssupport har tagit fram ett bokföringsprogram för mindre SPF-föreningar. Bokföringsprogrammet testas nu av en referensgrupp och när vi anser att det fungerar bra så ska föreningarna kunna beställa programmet. Det är i dagsläget svårt att säga exakt när programmet släpps men troligtvis efter sommaren. Instruktioner om hur man beställer programmet kommer senare. Programmet kommer inte att kosta föreningarna någonting utan förbundet står för utveckling och support. Beställ roll-ups från förbundet Nu kan alla distrikt och föreningar köpa färdiga roll-ups från förbundet. Ordinarie pris per roll-up är kronor plus frakt. Beställ direkt från förbundet och ni betalar endast 1000 kronor/per roll-up inklusive frakt. Alla roll-ups har formatet 85 x 200 cm och levereras med en väska. Tänk på att vara ute i god tid då ni beställer en roll-ups. Förbundet har inga roll-ups på lager till försäljning, vi beställer hos leverantör när vi fått ihop ett antal beställningar. Mer information och beställningsblankett finns att hitta på SPF:s intranät under rubriken Marknadsföring & värvning. 4

5 Frågor och beställningar av roll-ups hanteras av: Lars-Åke Johansson på telefon eller mejla: Förbundet önskar alla distrikt, föreningar och medlemmar en riktigt skön och solig Kristihimmelfärds helg! Fredagen den 18 maj är en klämdag och förbundet är stängt! 5

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Längre liv, längre arbetsliv

Längre liv, längre arbetsliv Längre liv, längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via Min sida Pengar till utveckling 2013 SPF Bladet Nr 12/2012 2012-10-30 Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via www.spf.se med personnummer (tio siffror utan bindestreck)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer