bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad Byggmaterial utveckling med nanoteknik Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Betong ett omtvistat byggmaterial Byggingenjör olika yrkesroller Hållbart byggande en floskel?

2 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 2 ledare Bostäder en förutsättning för tillväxt Sverige behöver en dynamisk bostadsmarknad som kan förse arbetsmarknaden med bostäder och därigenom skapa förutsättningar för ökad tillväxt och välfärd. Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. för att få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs åtgärder inom tre områden; plan- och bygglovsprocessen behöver effektiviseras, en friare hyressättning måste införas och infrastrukturinvesteringarna måste vara mer långsiktiga. Det pågår just nu statliga utredningar kring plan- och bygglovsprocessen. Fokus ligger på flera relevanta frågor för byggbranschen som till exempel kommunala särkrav, innehåll i exploateringsavtal, och kommunernas planberedskap. Dessa välbehövliga uppdrag svarar dock bara mot en del av de åtgärder som behöver vidtas. På de andra två områdena saknas åtgärder vilket medför att de reformer som kan komma ut av de goda initiativen inte får tillräcklig effekt. sveriges befolkning växer sedan år 2000 har vi blivit ungefär fler invånare. Det är främst storstadsområdena som växer. För att kunna ta emot en ökande befolkning i tillväxtorterna behövs utbyggnad av nya bostadsområden. Enbart förtätning av städerna räcker inte till, här krävs mer långsiktiga lösningar. Därför vill jag se satsningar på utbyggnad av infrastruktur som går hand i hand med byggplaner i kommunerna. Detta saknar vi i dag. Goda pendlingsmöjligheter mellan bostäder och arbetsplatser och inom de växande storstadsområdena är en förutsättning för tillväxt och ökad välfärd. Här menar vi att beslutsfattare måste tänka över både nya vägar för finansiering och andra alternativ för hur finansieringarna ska skrivas av i statsbudgeten, samt införande av brukaravgifter. nutek gjorde 2008 en jämförelse mellan 15 västeuropeiska länder. Denna visade att Sverige under en lång period (1980 till 2006 med undantag för två år), konsekvent»en het potatis som ingen regering vågar eller vågat ta i är hyresregleringen. legat under genomsnittet för de aktuella länderna då det gäller nyinvesteringar i infrastruktur som andel av ekonomin. Vad gäller underhållsinvesteringarna var Sveriges position till och med ännu sämre (perioden 1994 till 2006). Detta försämrar förutsättningarna för näringslivet och enskilda människor. En het potatis som ingen regering vågar eller vågat ta i är hyresregleringen. Den skapar enorma problem för bostadsmarknaden. Resultatet av denna lag från andra världskrigets tid är långa bostadsköer, svarta pengar för förstahandskontrakt, kraftiga incitament till ombildningar samt inte minst en orörlighet på bostadsmarknaden. Det är mest tydligt i storstäderna för bland annat den nuvarande ungdomspuckeln som söker sig ut på bostadsmarknaden. jag menar att en friare hyressättning kan och bör införas under en övergångsperiod på 10 till 15 år. Den bör naturligtvis kompletteras med ett individstöd för de personer som får svårt att klara de ökande hyror som uppstår i attraktiva bostadsområden. Det motverkar de problem som kan uppstå för den lilla del av befolkningen som berörs av reformen. En fri och fungerande marknad för villor, bostadsrätter och ägarlägenheter finns och till den bör vi inkludera även hyresbostäder. Det behövs en politik som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande men även för ökad rörlighet. Den innehåller en friare hyressättning, långsiktigare infrastrukturinvesteringar och effektivare plan- och bygglovsprocess. Den kommer att bidra till ökad tillväxt och välfärd. läs mer om Stockholm expanderar aktuella byggprojekt 06 Byggprojektledning rätt kompetens krävs 08 Hållbart byggande långsiktig samverkan 10 BIM framtidens byggprocesser 12 Utbildningar inom byggsektorn 14 Profilintervju Stefan Attefall 16 Miljöcertifiering en trygghetsaspekt 18 Energieffektivisering ur lönsamhetsaspekt 20 Byggmaterialet betong delade meningar 22 Nanotekniken utveckling av byggmaterial 24 Framtida byggingenjörer 26 Kraftvärme stora investeringar bygg för framtiden Projektledare: Tomas Schultz, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Katarina Gold, Fredrik Dhejne Omslagsbild: Johan Ödmann Grafisk formgivning: Sundin Reklamstudio AB Layout och repro: Sara Wikström Distribution: Dagens Industri, mars 2012 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter och MittMediaPrint, Örnsköldsvik. Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss:

3 En ny stadsde l växe r fram i n acka kommun Levande kulturl iv, bra närservice, härl iga naturområden och en ständig närhet till vatten. d et nya k varnhol men kommer att bl i en attraktiv och L evande stadsdel, med en stark identitet. utifrån detta är ön indel ad i fyra offentl iga rum, som alla står för något unikt. n.com Kulturella r ummet Kvarnholmens hjärta och ansikte utåt. I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. I nya Magasin 5 kommer framtidens stora evenemang att ta plats. Centrala r ummet Allt nära. Som boende på Kvarnholmen ska du inte behöva lämna ön för att handla mat, springa ärenden och gå i skolan. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice från bageri och kafé till skomakare och tandläkare. Här byggs även den grundskola som Nacka Kommun har som uttalad ambition att göra till Sveriges bästa! Gröna r ummet Aktiviteter och rekreation alla stadsdelar kräver sina grönområden. På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets. Här kommer det att finnas lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön, med flera intressanta stopp längs vägen, som uteserveringar och fiskeplatser. Genom kajakuthyrningen når du skärgården med några paddeltag. m arina r ummet På Kvarnholmens södra sida, med ett skyddat läge i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina. Här kommer de boende att ha möjlighet att hyra båtplats och gäster att lägga till i hamnen. Här finns utrymme för en mängd marina aktiviteter som båtförsäljning, seglarskola samt en flytande swimmingpool. Kvarnholmen utveckling ab Postadress Nacka Besöksadress Tre Kronors väg 38 Webbplats

4 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 4 aktuellt byggprojekt Många projekt i jätteformat i Stockho Det pågår många stora byggprojekt i storstäderna. De kan ses som uttryck för en naturlig förnyelse och expansion. Här är tre exempel från Stockholm. text anders edström frejman foto Aaro Design, Unibail-Rodamco, privat, stockholms stad, peab Det är fart på byggandet i Sverige. Både när det gäller kommersiella fastigheter och nya bostadsområden, och stadsdelar i städer. Något annat som är tydligt är de stadsomvandlingsprojekt som pågår inne i städer runt omkring i landet där Helsingborg och Jönköping bara är två i raden av alla städer som har omvandlingsprojekt på agendan. Ofta sker omvandlingsprojekten i gamla industri- eller hamnområden, men lika ofta i gamla miljonprogramsområden. upplands väsby är ett exempel på det senare. Det så kallande Väsby Labs är ett stadsutvecklingsprojekt där kvarteret Fyrklövern i de centrala delarna av Väsby blir prototypen för det man hoppas blir framtidens stad. Här har man valt ett helt nytt angreppsätt med workshops där namnkunniga internationella arkitekter medverkat tillsammans med boende och andra kommuninvånare. När kvarteret byggdes 1972 såg världen annorlunda ut. Det byggdes av och för en enda aktör det offentliga, konstaterar Mia Lundström, projektledare för Väsby Labs. Tanken med Väsby Labs är att hitta former för att bryta strukturer, ersätta få aktörer med många, blanda funktioner, boendeformer och bostäder med arbetsplatser. Angreppssättet i Väsby Labs handlar om att integrera det gamla med det nya och att från början forma framtidens stad tillsammans med, såväl aktörer från byggsidan som från handel, skola och omsorg. Upplands Väsby hade en bomässa Det blir en ny, en samhällsbyggnadsexpo, år 2015 där formen blir att resultaten av Väsby Labs kommer att visas upp. Då kommer det att finnas både nya hus, några under uppbyggnad, nya skolor bland befintliga och så vidare. Mässan 1985, liksom många därefter, har handlat om hur man bygger en ny stad på obebyggd mark. Det man kommer att visa upp 2015 är hur man omvandlat där man redan bor och verkar, förklarar Mia Lundström. Och hon forsätter: Upplands Väsby har varit en kommun som historiskt sett vågat satsa på nya idéer inom många områden. Här handlar det om att tänka nytt och förnya i gamla strukturer. Omvandlingsprojektet som är lika mycket ett samhällsbyggnadsprojekt som ett identitetsprojekt har liksom likande projekt runt om i landet många bottnar. Alla kommuner vill attrahera nya medborgare. Gärna yngre som bygger familjer och som kan utgöra framtiden i kommunen, säger Mia Lundström. Det är en realitet att kommuner konkurrerar om medborgare och»kommuner vill attrahera nya, gärna yngre medborgare. Mia Lundström önskar en blandning. I Upplands Väsbys fall handlar det till exempel om att dra nytta av Storstockholms utveckling och kommunens närhet till Arlanda. ett av de större stadsomvandlingsprojekten som pågår i norra Europa är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm på tidigare industri- och hamnområden om totalt 236 hektar eller om man så vill ett halvt Södermalm. Tanken är att bygga drygt bostäder och arbetsplatser i vad som kommer att bli en förlängning av innerstaden. Området omfattar ny bebyggelse i Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Byggstarten i Hjorthagen för de första 682 bostäderna i de fyra första kvarteran skedde förra våren (2011) och den första inflyttningen sker redan under september 2012, men byggproduktionen beräknas pågå fram till 2025 eller längre. Men inget stadsbyggnadsprojekt kan leva utan en genomtänkt strategi för kommunikationslösningar. Tillgången till fungerande infrastruktur utöver vägar är väsentlig för att ett bostadsområde ska anses attraktivt. I projektet ingår därför även en planerad trafikstart för Spårväg City i Värtahamnen år 2014, anslutning till det pågående trafikprojektet Norra länken år 2015 och en ny passagerarterminal på Värtapiren under samma år. Året efter planeras trafikstarten av spårvägen mot Ropsten dit bebyggel- VÅRA TRE STARKA AFFÄRSOMRÅDEN: sen beräknas nå Upptäck Wäst-Byggs affärsområden LOGISTIK Vårt dotterbolag Logistic Contractor har sedan starten 2004 utvecklat mer än en halv miljon kvadratmeter logistikyta. Det gör LC till Sveriges största logistikbyggare under senare år. KOMMERSIELLT Under de senaste åren har vi också uppfört åtskilliga hundratusen kubikmeter köplust åt framgångsrika varuhus och kedjor. Vi följer kunden oavsett var man etablerar sig i landet. BOSTÄDER Genom ett ständigt utvecklingsarbete formar vi framtidens bostäder för både kommunala och privata beställare. Vi producerar cirka 250 bostäder per år. VÅRA KUNDER KOMMER TILLBAKA Genom att vara lyhörda för kundens förväntningar och krav hittar vi alltid lösningar på problemen. Ett arbetssätt som hjälpt oss att bygga ett starkt varumärke som pålitlig samarbetspartner och som gör att många kunder anlitar oss igen och igen! VI TAR MILJÖARBETET PÅ ALLVAR Wäst-Bygg är EU-registrerat som GreenBuildingstödjande företag. Vi hjälper också flera kunder att utveckla framtida miljökoncept som ska klara kraven för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad och BREEAM. WÄST-BYGG BORÅS tel: , GÖTEBORG tel: , VARBERG tel: LOGISTIC CONTRACTOR GÖTEBORG tel:

5 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 5 byggprojekt aktuellt lmsområdet I Mall of Scandinavia ska, för svenska konsumenter, nya butikskoncept och märken introduceras. Norra Djurgårdsstaden är en av norra Europas största stadsomvandlingsprojekt. Mia Lundström. Staffan Lorentz. Claes Ullén. Näst på tur står bostäder och arbetsplatser i Frihamnen där den första inflyttningen beräknas ske Byggstarten för den fjärde och sista pusselbiten, Loudden, är planerad till Även i Norra Djurgårdsstaden planeras en blandning av boendeformer. Ambitionen är en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter, men även studentbostäder är ett självklart inslag, liksom seniorboenden. Hittills har vi markanvisat 500 studentbostäder till tre byggherrar, säger projektchef Staffan Lorentz, Stockholms stads exploateringskontor. Med erfarenheter från Hammarby sjöstad satsar man även på smarta energilösningar och har även uttalade krav på de som bygger, bland annat en halvering av energiförbrukningen jämfört med Hammarby sjöstad. Det första energikravet vi ställer på byggherrarna är 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år för bostäder. Det är ett av många miljökrav som skrivits in i exploateringsavtalen. Men vi strävar hela tiden efter att bli klokare och mer resurssnåla i alla led och i alla system, säger Staffan Lorentz. Och han fortsätter: Vi genomför kompetensprogram med byggherrarna och deras arkitekter för att tillsammans vidareutbilda oss kring exempelvis energi, klimat, transporter och klimat. Om cirka tio år kan vi börja bygga på Loudden, där planerar vi för plusenergihus, säger projektchef Staffan Lorentz. En del i detta är att husen i Norra Djurgårdsstaden planeras att förses med lösningar för att kunna generera egen sol- och vindenergi samt leverera ut elöverskottet på elnätet. Utöver detta finns det även planer på energilager för att spara överskottet av den egenproducerade elen för att användas på tider då den behövs som mest. I dessa frågor samarbetar Stockholms stad med Fortum och ABB. ett annat projekt i jätteformat är Mall of Scandinavia som ska stå klar hösten Detta köpcenter i sju våningar byggs i den nya stadsdelen Arenastaden i Solna bredvid den nya nationalarenan för fotboll. Byggytan omfattar kvadratmeter, varav är handelsyta och ska rymma 250 butiker och restauranger. I fasaden utmed Evenemangsgatan och på köpcentrets tak kommer det att byggas ett stort antal lägenheter och radhus, säger Claes Ullén, projektchef på Peab Sverige. Beställaren, det fransk-holländska fastighetsbolaget Unibail-Rodamco, som redan äger nio stora köpcenter i Stockholm, vill med detta jätteköpcenter även introducera nya butikskoncept och locka till sig märken som ännu inte finns på den svenska marknaden. Byggtiden är förhållandevis kort 45 månader. Som jämförelse kan jag nämna Stockholm Waterfront nära stadshuset på kvadratmeter som Peab byggde på 40 månader. Detta är alltså mer än fyra gånger så stort sett till ytan, säger Claes Ullén. Det geografiska läget är strategiskt och valt med omsorg. Med några minuters promenad ska man kunna ta sig till Mall of Scandinavia från kommunala färdmedel såsom buss, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana. De bilburna ges möjlighet att parkera sina bilar på någon av de p- platserna. Bara ytan för p-platserna är dubbelt så stor som den samlade handelsytan, avslutar Claes Ullén. Skattelättnader för hyresrätten? Det byggs för lite nya bostäder, främst hyresrätter. Bolånetaket som infördes 2010, vilket kräver en kontantinsats om minst 15 procent, har dessutom gjort det svårare för yngre att köpa en egen bostad. Parallellt har ett stort antal av allmännyttans lägenheter sålts ut, främst i Stockholms län. I slutet av förra året konstaterade Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, i rapporten Ungas syn på boende att hyresrätten är missgynnad ekonomiskt i jämförelse med egna hem och bostadsrätten. En av slutsatserna som tas upp i rapporten är att det enligt de nuvarande skatte- och subventionsreglerna blir cirka kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus eller i en bostadsrätt. Bostadsminister Stefan Attefall har kritiserats bland annat för detta, men i ett brev till branschen öppnar han upp för flera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, bland annat de skattemässiga villkoren för hyresrätten. Men än så länge har det inte kommit så många konkreta förslag. Det pågår ett arbete där vi tittar på skatteförutsättningarna för olika bostadsformer, men exakt vad det kommer leda till får vi återkomma till, säger Daniel Valiollahi, pressekreterare hos finansminister Anders Borg till Dagens industri. Hållbart byggande med spännande nyheter Nordbygg öppnar i år portarna med många nyheter. Det internationella inslaget är större än någonsin och över 850 utställare från 30 länder har laddat upp med högintressanta nyheter från jordens alla hörn. Flera av de här företagen söker samarbeten och representation på den svenska marknaden. Nordbygg erbjuder alla besökare en tidseffektiv överblick av vad marknaden erbjuder som driver hållbart byggande framåt. Utvecklingen inom byggbranschen håller just nu högsta tempo missa inte knutpunkten där du kan få kunskap och hitta nya produkter som du inte visste fanns! Ambitiösa miljömål För första gången kan Nordbygg presentera miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i en samutställning mellan Stockholms stad, byggherrar, arkitekter och Stockholms Hamnar. Ta del av hur arbetet bedrivs för att uppnå de ambitiösa miljömålen, hur byggherrar, arkitekter och entreprenörer arbetar närmare tillsammans än vanligt och satsar extra resurser för att kunna realisera visionen. Här sammanfattas bakgrunden, projektet i nuläget samt planen för framtiden. Renovera energismart Vill du minska energiåtgången i dina fastigheter? Missa inte inspirationsmontern Renovera energismart där intelligenta lösningar, energieffektiva metoder och aktuella erfarenheter presenteras. Det är bland andra Byggherrarna som tillsammans med BELOK, BeBo och Sveby delar med sig av sitt kunnande här kan du få konkreta råd och svar på dina frågor. BeBo och Belok är Energimyndighetens beställargrupper för energieffektiva fl erbostadshus, och Sveby är ett program som arbetar med en branschstandard för energianvändning. Medlemmar i BeBo och BELOK är Sveriges mest framstående fastighetsägare och Byggherrarna är huvudman och administratör. Tillsammans arbetar man för att nå de nationella målen för energiminskning, 20 % reduktion till 2020, och 50 % till Nordbygg allt du behöver se, alla du vill träffa 20 till 23 mars För mer information se nordbygg.se

6 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 6 fördjupning projektledning BIM är en informationsmodell som kan sägas utgå från CAD-modellen av ett projekt. Dokumentation, status för projektets fortskridande kopplas till 3D-objekten i modellen. De erfarna byggprojektledarena Hans Danielsson och Niklas Skerfing tror mycket på detta. Rätt kompetens viktig vid projektledning Det är vanligt att ta in oberoende konsulter vid byggprojektledning. Här ger några erfarna byggprojektledare sin syn på modern projektledning av stora byggprojekt. text anders edström frejman porträttfoto privat Framgångsrik Projektledning med Ekonomin i fokus Värdeladdar din investering»privat finansierade projekt har snabbare beslutsvägar. Hans Danielsson Byggprojekt blir snabbt komplexa till sin natur och kräver professionell ledning. Därför är oberoende projektledare med specialistkunskaper vanliga. Här finns företag av alla storlekar där Sweco och Hifab är exempel företag som är verksamma i Sverige. Niklas Skerfving arbetar som projektledare och ansvarig för verksamhetsutveckling på byggkonsulten WSP. Så här vill han definiera byggprojektledning: Som i all projektledning handlar det om att skapa en gemensam målbild för alla inblandade. Att kommunicera en tydlig beslutsstruktur och få in rätt intressenter vid rätt tillfälle. Till skillnad från mindre projekt i många andra branscher blir även relativt små byggprojekt komplexa till sin natur. Även ett bygge på några få miljoner behöver en uttalad driftsoch förvaltarorganisation. Utöver ett antal entreprenörer finns det också ofta tekniska konsulter och specialister i olika skeden av projektet. Förutom organisatoriska utmaningar har byggnaders komplexitet i kombination med strängare lagstiftning och energikrav gett projektledare fler ingångsvärden att förhålla sig till. Även finansieringen spelar roll. Det är stor skillnad mellan en privat och en offentlig beställare. I det senare fallet har man även lagen om offentlig upphandling att ta hänsyn till. Privat finansierade projekt har en tydligare marknadsorientering med snabbare beslutsvägar. Även ett ökande inslag av såväl utländska entreprenörer som byggherrar skapar nya förutsättningar på svenska byggen, menar Niklas Skerfving. Det är något som Hans Danielsson, affärschef på konsultbolaget Tyréns kan skriva under på. Utländska aktörer är inte alltid bekväma med de svenska standardavtalen utan är vana att anlita jurister vid varje projekt. En svensk byggprojektledare kan ofta teckna kontrakt utan en sufflerande jurist givet att de följer avtalsstandarderna AB eller ABK. Och han fortsätter: De svenska standardavtalen är på det stora hela ganska bra med tydlig rollfördelning, att riskfördelning sker efter förmåga och så vidare. Men det viktiga är att man skapar ett vi-tänkande och win-win i ett projekt i stället för att rent mentalt sitta på olika sidor av bordet. Niklas Skerfving ser även helt nya rollfördelningar i stora projekt. Stockholm Waterfront planerades av ett fastighetsutvecklingsbolag och såldes på utvecklingsstadiet till ett tyskt försäkringsbolag, som köpte den färdiga byggnaden innan den stod klar. Det var en ny situation för projektledaren; att förhålla sig både till säljaren, som ansvarade för utförandet, och den tyska ägaren. På it-sidan händer det även mycket när det gäller styrning av byggprojekt. BIM är en informationsmodell som kan sägas utgå från CAD-modellen av ett projekt. Dokumentation, status för projektets fortskridande i form av till exempel tid och andra förbrukade resurser kopplas till 3D-objekten i modellen. Syftet med detta är att så långt det är möjligt ge projekteldaren en överblick på projektet och att alla ska sitta på samma versioner av dokument. Detta kommer vi se mer av i framtiden, avslutar Hans Danielsson. Specialister inom teknikområdet VVS Är du intresserad eller har frågor, ring eller Torbjörn Lång, , , Första kinesiska vindkraftverket Ingen lär ha missat den närmast explosionsartade utbyggnaden av den svenska vindkraften. Bara under 2011 installerades nya 354 vindkraftverk i Sverige. Vid utgången av 2011 fanns det totalt vindkraftverk i landet en ökning med 18 procent jämfört med samma tid Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi finns det redan investeringsbeslut om att bygga ytterligare 400 under 2012 och prognoserna pekar mot att totalt 7,7 terawattimmar vindel kommer att produceras under Det motsvarar de båda nedlagda kärnreaktorerna i Barsebäck. Två av tillskotten under 2012 är de nyinvigda vindkraftverken i värmländska Molkom som nu levererar el till Fortums kunder. Det är första gången en kinesisk tillverkare levererar kraftverk till den svenska marknaden. De 150 meter höga kraftverken om vardera 3 megawatt kommer från kinesiska Sinovel, världens i dag näst största tillverkare av vindturbiner för land- och havstillämpningar. Här kommer vi varje år, de kommande 20 till 25 åren, producera grön el som motsvarar den totala elförbrukningen hos över hushåll. Därmed bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp och bättre miljö för våra barn och barnbarn, säger Claes Bühler från CRC Vindkraft, i ett pressmeddelande. PB teknik AB är en av Sveriges ledande konsultföretag med inriktning på teknikområdet VVS. Vi hjälper dig så tidigt som möjigt i projektet med konkreta lösningar på t ex energieffektivisering, OVK obligatorisk ventilationskontroll, termo grafering eller radon mätning. Boka in oss under våren vi ser till att din energi optimering lönar sig i längden. Vill du jobba hos oss? Vi söker fler VVS-ingenjörer.

7 Sikta högre Att bygga på höjden är ett effektivt sätt att utnyttja dyr mark samtidigt som det skapar förutsättningar för ett klimat- och miljösmart boende. Med rätt teknik kan höga hus också byggas snabbt och effektivt. Med sina 24 våningar är Lindhagsskrapan i Stockholm det högsta hus för hyresrätter som någonsin byggts i Sverige. Här ersatte Strängbetongs koncept, med färdiga bjälklag och fasadelement, traditionell platsgjutning. Därför kunde huset byggas i en takt av tre dagar per våningsplan. Betong är det självklara materialet för höga hus med unika egenskaper både vad gäller stabilitet och motståndskraft mot brand. Och den markyta man sparar genom att bygga på höjden kan man sedan använda till annat. Vi människor behöver ju inte bara bo. Till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd: Skulle det vara av intresse att spara 920 miljoner kronor åt svenska folket varje år? Läs mer om vårt koncept för bostäder genom att skanna koden eller gå in på strangbetong.se VÅRT KUNNANDE, DIN FRAMGÅNG Smartare byggande STRABAG är en av Europas ledande koncerner inom bygg- och anläggningssektorn och verkar inom alla fält i industrin hade STRABAG SE en total omsättning på 14,4 miljarder euro och ca anställda. STRABAG-gruppen erbjuder ett världsomspännande nätverk med tillgång till internationell expertis och ekonomisk stabilitet inte minst på grund av vår erfarenhet och storlek. Vår samlade ekonomiska styrka innebär att vi även kan erbjuda finansiella lösningar i PPP projekt och projektutveckling. Någonting är fel i anläggningsbranschen. Hur ska man annars tolka det faktum att företagen räknar med problem och konflikter redan innan deras projekt dragit igång? En stor del av projektbudgeten vigs åt tilläggsbeställningar, eftersom man vet att de kommer förr eller senare. Enligt våra beräkningar rör det sig om cirka 920 miljoner kronor. Varje år. Inte blir det bättre när man tänker på att det är skattebetalarna som i slutändan får stå för kalaset. Det finns en väldigt enkel lösning på problemet. Det handlar om samverkan och transparens mellan alla inblandade parter. Från er som beställare till arkitekter, projektörer och entreprenörer. Genom att ta del av varandras relevanta information kan konflikterna undvikas innan de ens uppstår. Men direktiven måste komma från dig och dina vänner på Trafikverket. Om ni som beställare börjar kravställa BIM för infrastruktur skulle oväntade och kostsamma konflikter kunna förpassas till historien. Tycker du att det verkar vettigt? Välkommen att höra av dig till oss på eller På den Svenska marknaden är STRABAG verksamt inom Infrastrukturprojekt, Bygg- och Anläggningsverksamhet samt Tunnelprojekt. Vi arbetar även med Projektutveckling och bostäder. Lokal kännedom och tillgång till koncernens internationella expertis och starka resurser kan vi erbjuda lösningar som få andra aktörer på marknaden. I Sverige har vi en omsättning motsvarande ca 380 miljoner euro och för närvarande ca 800 medarbetare som tillsammans med internationella specialister utvecklar långsiktiga lösningar, anpassade för kundens behov. Målet är att i Sverige bli ett av de ledande företagen inom branschen och vi utvidgar våra aktiviteter kontinuerligt. STRABAG AB Vallgatan 9, Solna Tel Vianova Systems Sweden AB. Kungsgatan 56, Göteborg ,

8 a n n o n s hela denna bilaga är en annons från smart media annons 8 överblick hållbar stadsutveckling»stockholms tunnelbana handlade lika mycket om samhällsbyggnad som om infrastruktur. Göran Cars Göran Cars. Peter Siöström. Västra hamnen i Malmö är under uppbyggnad men har redan har blivit en naturlig mötesplats, inte bara för dem som bor i de nyproducerade lägenheterna. I de goda exemplen av växande städer sker utbyggnaden i stor utsträckning inom de befintliga gränserna, konstaterar Peter Siöström. Hållbart byggande en floskel? Det är viktigt att man tar tillvara på de möjligheter som finns för att bygga ett hållbart samhälle, men ordet hållbart ska användas med försiktighet. text anders edström frejman porträttfoto kth, LTH, LTU Begreppet hållbart byggande är ett flitigt använt modeord, men det har blivit utslitet och misshandlat. Det tycker professor Göran Cars på KTH. Det har redan blivit en floskel! Ett slags prefix som man hakar på ordet byggande. Användandet blir närmast löjeväckande om man inte samtidigt ger det substans genom att förklara vad man menar med orden, säger samhällsbyggnadsprofessorn. Kristina Nilsson, professor i arkitektur på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå Tekniska Universitet, konstaterar att begreppet hållbar ursprungligen kommer från Brundtlandrapporten. Jag utgår därför från att i en idealt hållbar stad ska de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna samverka på ett jämbördigt och långsiktigt sätt. staden ska allt vara miljövänligt. Stadsmiljön och människors liv ska belasta naturmiljön så lite som möjligt, alla ska ha en god försörjning, det ska inte finnas någon segregation och alla invånare ska vara delaktiga i utvecklingsprocesser. Trots att dessa utmaningar i praktiken är omöjliga att uppnå strävar jag efter att byggnader, bebyggel- i den ideala se- och trafikstrukturer ska utformas för att minska energianvändningen så mycket som möjligt, och stimulera och underlätta för stadens invånare att gå, cykla och leva så hållbart som möjligt. Även i ett kallt och snöigt klimat som vi har, säger hon. Det här bör göras i en avvägd blandning av bostäder, verksamheter, service och grönområden. Göran Cars håller med: Att skapa genomtänkta stadsbyggnadslösningar som gör det enkelt för boende och pendlare att röra sig med kommunala färdmedel från en punkt till en annan handlar både om att väga in sociala och ekologiska aspekter. Ytterst är utmaningen att förena olika hållbarhetsdimensioner på ett sätt som skapar ömsesidiga värden. I realiteten finns det ingen optimal samverkan mellan hållbarhetsdimensionerna. Det är oftast något som tar överhanden. De ekologiska aspekterna har i vissa fall blivit bättre, de går att mäta och räkna fram, men de får helst inte kosta något extra och tyvärr ökar inkomstklyftor och segregation, säger Kristina Nilsson. Grundtanken är att att se samhället i ett större perspektiv och ta i beaktande hur en funktion i staden påverkar en annan. ABC-samhället från och 1970-talet är exempel på hur man inte fick det att fungera. Man skulle bo på ett ställe, jobba på en annan plats och handla på en tredje. Du fick stadsdelar som hade liv under ett begränsat antal timmar av dygnet men som annars var döda, säger Göran Cars. Det syns en tydlig återgång till blandstaden i modern stadsplanering»i en hållbar stad ska de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna samverka. Kristina Nilsson med butiker, service och restauranger i markplan under bostads- och kontorsfastigheter. Staden ska leva dygnet runt. Den gamla stenstaden med bostäder, kontor och butiker har egentligen alltid varit modern. Det som kännetecknar denna typ av stadsmiljö är att den är flexibel och kan förändras för att tillgodose nya förutsättningar och behov. Och han fortsätter: Det går även att skapa ekonomiska värden med genomtänkta infrastruktursatsningar. Både markoch fastighetspriser går tydligt upp vid väl fungerande kommunikationer, säger Göran Cars. i Stockholm var därför mer ett samhällsbyggnadsprojekt än ett infrastrukturprojekt. De goda exemplen inom begreppet växande städer, expanderar i stor utsträckning inom sina befintliga gränser. Den befintliga stadsmassan förtätas och förädlas samtidigt som den blir inte bara mer energismart, prioriterande kollektivtrafik, gående och cyklande, utan även utformas på ett vegetationsmässigt grönare sätt, konstaterar Peter Siöström, assisterande professor och programansvarig att bygga tunnelbanan för masterprogrammet Sustainable Urban Design vid Lunds tekniska högskola. Att genomföra denna stadsomvandling kräver nya synsätt och att alla samarbetar mot gemensamma mål. Och här ser vi en tydlig linje i modern stadsplanering enligt Göran Cars. Vi ser ett klart ökat intresse för att använda staden som en social arena. Under och 1970-talen var förortslivet och det egna radhuset en dröm för många. I dag kan vi se en stark efterfrågan på urbant liv och stadsmiljökvaliteter. Göran Cars tycker sig även se att den uppväxande generationen ser ett värde i den sociala omgivningen när de väljer bostadsort. De moderna stadsmiljöer som nu tas fram görs därför med syfte att utveckla allmänna ytor som en naturlig plats att umgås. Peter Siöström är inne på samma linje och konstaterar att en hållbar stad därför karaktäriseras av en blandad och diversifierad struktur och bebyggelse. Hållbara städer visar upp en mångfald av olika stadsrum, olika bebyggelse, olika lägenhetsstorlekar och så vidare. Denna mångfald är en nödvändig förutsättning för den Vi är sverigebygger.se Blir du ny helårskund efter provet får du en sån här sociala hållbarheten på lång sikt. Diversifierade städer har förutsättningar att skapa rikare stadsliv, säger han. Men det svåraste är den sociala dimensionen. Att värna om den ekologiska och ekonomiska hållbarheten är legitimt, men de sociala frågorna är så politiskt känsliga, säger Kristina Nilsson. ett problem kan till exempel vara att nybyggda områden i praktiken planeras för höginkomsttagare och att det därmed bidrar till en segregering i samhället. I Stockholms största stadsutbyggnadsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, försöker man bygga bort detta genom att blanda upp med såväl studentbostäder som hyresrätter. Problemet är att det är dyrt att bygga. Dessutom har vi ett orättvist skattemässigt regelverk som gör att bostadsrätter subventioneras med hjälp av skatteavdrag på räntekostnader, medan motsvarande subvention saknas för hyresrätten, säger Göran Cars. Detta är enligt honom fortfarande grundorsaken till att det byggs färre hyresrätter än bostadsrätter och att nästan bara den senare boendeformen återfinns i de mest attraktiva lägena. Smart fakta Samhällsplanering är ett brett ämne som inrymmer allt från bebyggelse och infrastruktur till service och miljö. Men även social och ekonomisk planering ingår i begreppet.

9 VI KAN BIM! Väsby Labs: inbjudan STENA FASTIGHETER BRF GLÄDJEN BRF KAVALLERISTEN PEAB UVP ICA MATTSSON - FASTIGHETSUTVECKLING VÄSBYHEM ETT TU TRE SENIORGÅRDEN HRM AFFÄRSUTVECKLING HSB JM KRISTINA SANDBERG PROJEKTKOORDINATOR T: E: UPPLANDSVASBY.SE W: Var med och tänk om väsby tillsammans med oss. Framtidens stad skapas i nätverk. Väsby Labs är projektet där vi tillsammans tänker, planerar och bygger en levande och hållbar stad mitt i Väsby. Är du intresserad av att samarbeta med internationella arkitekter, näringsliv, kommun, skolor, fastighetsägare och medborgare? Ring Kristina,

10 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 10 fokus journalsystem BIM har de senaste åren uppmärksammats och aktörer påtalar dess stora fördelar i relation till mer traditionella processer inom byggsektorn. Samtidigt råder viss begreppsförvirring är BIM en programvara eller är det informationshantering? Som jag ser det är inte BIM först och främst en teknisk fråga utan en metodikfråga, säger Michael Thydell, arkitekt och BIM-strateg på Sweco Architects Sverige och fortsätter: BIM som koncept ställer naturligtvis nya krav på aktörerna, till exempel i hur man förhåller sig till krav på mängder, analyser och visualiseringar. För att kunna utnyttja de stora potentialerna ur BIM-modellerna som potentiellt finns där, måste man också fastslå att de är kvalitetssäkrade. Anders Lisspers, marknadschef på Vianova, håller med Michael Tydell i synen på BIM. Det handlar om samverkan och transparens först och främst. I en gemensam modell kan alla bidra till en bättre helhet i stället för att man, som man tidigare arbetat och till stor del fortfarande gör, delar upp processen beroende på vilken profession man har och var den hör hemma i byggprocessen. bim går ut på att arbeta i en plattform där ett projekt dokumenteras och i realtid drivs av alla inblandade parter. De processer som inte präglas av BIM kan ses som ett stafettlopp där varje aktör har sin sträcka att löpa innan man avslutar sin del och lämnar ifrån sig pinnen. Samtal över kompetensgränser förs sällan och varje aktör har sitt system som är oåtkomligt för andra. Risken för urvattnade kompromisser är stor när helheten aldrig går att iaktta löpande under arbetets gång. Ett BIM-projekt går däremot att jämföra med en hophållen kedja, där varje länk är avgörande och perfekt sammanfogad med övriga länkar som bildar kedjan. BIM skapar fina synergier, slutprodukten blir helt enkelt väldigt mycket bättre, säger Michael Thydell. Ytterligare en fördel menar BIM-förespråkare är den fullödiga dokumentation som görs i varje projekt. Du kan gå tillbaka i materialet och ta del av beslut, 3D-modeller och underlag information som annars kan vara svårtillgänglig.»det handlar om samverkan och transparens först och främst. I en gemensam modell kan alla bidra till en bättre helhet. Anders Lisspers Building Information Modeling, BIM, är ett sätt att driva en byggprocess digitalt i en fleranvändarmiljö, där samtliga aktörer deltar och driver projektet i realtid. Digitala journalsystem ger smartare byggen Building Information Modeling, BIM, förutspås revolutionera framtidens byggprocesser i termer av kostnadseffektivitet och informationshantering. Men vad är BIM och varför bör det användas? text katarina gold»bim gör slutprodukten väldigt mycket bättre helt enkelt. Michael Thydell, Sweco En BIM-modell som produktmodell avslöjar allt som till exempel kollisioner, möten, visuella och andra "problem" i byggmodellen, säger Stefan Larsson från BIMobject. detta öppnar upp för framtida byggprojekt som är oerhört mycket mer kostnadseffektiva än de som inte drivs med BIM, menar Anders Lisspers: Vi har räknat på det här och lågt sett kommit fram till att man kan spara fyra procent av hela projektkostnaden genom att använda sig av BIM i hela projektet. Underhåll och kommande ombyggnader kommer bli vansinnigt mycket lättare att genomföra när man har tillgång till all tidigare information samlat på ett ställe. Dessutom kommer BIM minimera de kompromisser som annars uppstår när samtliga inblandade inte fullt ut samverkar med varandra. Det blir alltså även billigare att bygga när man gör rätt från början, säger Anders Lisspers. 3 frågor till linn sundberg, BIM-expert på ÅWL Arkitekter. Vad kommer ske inom byggbranschen de kommande åren i Sverige? Jag tror att de större projekt som byggs just nu kommer att påverka hur vi kommer arbeta framöver i stor utsträckning. Har du något exempel på ett sådant projekt som sticker ut från mängden och som utgör en påverkansfaktor? Nya Karolinska Solna sjukhuset är ett bra exempel på ett projekt som kommer ge många ringar på vattnet om resultatet faller väl ut. Det är ett oerhört stort projekt där man jobbar väldigt mycket med samverkan och informationsdelning för att få ett så positivt resultat som möjligt. Det blir ett spännande projekt att följa enligt min bedömning eftersom det kommer att påverka vårt sätt att arbeta framöver. Har det hänt något på marknaden de senaste åren tycker du, när det kommer till BIM? Man kan se att beställarkraven blir allt tydligare och det är ju otroligt bra och bådar gott inför framtiden. Många av de stora byggherrarna i Sverige formulerar allt tydligare krav och vill att projekten ska vara mer BIM-anpassade i sina modeller. Jag tycker att det är väldigt stimulerande att se hur vi på arkitektsidan kan omvandla vår 3D-projektering till en efterfrågad BIM-lösning.

11 lindab vi förenklar byggandet Energirenovera fem gånger snabbare med Lindab InCapsa Med Lindab InCapsa får du både snygg inklädnad och kanalsystem för ventilation i ett och samma paket. Du slipper anlita snickare eller målare din ventilationsinstallatör gör hela jobbet. Enligt våra mätningar klarar en enda hantverkare fem lägenheter på samma tid som det normalt tar för tre olika hantverkare att färdigställa en lägenhet. Och hyresgästen kan bo kvar under tiden. Välj Lindab InCapsa när du ska energirenovera. Du får jobbet gjort på nolltid och massor av tid över till annat. Scanna koden för att se hur snabbt det går Sätt upp. Klä in. Klart! NYHET! En iphone App för kontroll av bygghandlingar. Senaste ritningen i din hand? Byggfel och förseningar kostar årligen miljarder. Ritningen får vid utskrift en unik QR-kod. Med hjälp av en iphone App, som kommunicerar med webbtjänsten, kan dokumentet snabbt och enkelt kontrolleras direkt på plats. Risken för byggfel minskar, lättare att hålla tidsplaner, spillet minimeras och felaktiga arbetsmoment undviks. Vill du veta mer? Läs på vår hemsida, ring eller skicka ett mail

12 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 12 guide byggutbildning»jag bestämde mig redan i gymnasiet att jag ville arbeta som arkitekt. Sven Etzler Högskoleingenjörer inom byggteknik är ett av de yrken där det kommer att råda störst brist på arbetskraft i framtiden, enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer för Studenterna som bygger landet Vill du sätta din prägel på hur vårt samhälle ser ut om femtio år, bokstavligt talat? Genom att välja rätt utbildning inom byggsektorn kan du påverka vår framtid på ett ytterst konkret sätt. text katarina gold foto kristina dalberg Ett stort antal utbildningar erbjuds i dag på svenska lärosäten för den som är intresserad av bygg- och konstruktionsfrågor. Smart Media har tagit pulsen på tre av dem. nackademin Först ut är Nackademins yrkeshögskola som kan erbjuda ett antal tvååriga utbildningar med stark koppling till byggbranschen som nästintill garanterar arbete efter examen. Man ger sina studenter insyn i byggbranschen på ett sätt som förbereder framtidens byggproducenter inför ett spännande yrkesliv. Av de studenter som tar examen i anläggningsproduktion har 92 procent anställning på examensdagen, det är ett fint bevis på yrkesrelevans och hög kompetens, säger Benedicte Wåhlin, utbildningsledare för bland annat byggnadsingenjörer och anläggning på Nackademin. De tvååriga utbildningarna lägger en kompetensmässig grund inom ett fält som alltid efterfrågar utbildad arbetskraft. Med sin blandning av teoretiska studier och praktiska kurselement är Nackademins utbildningar populära. Många av våra lärare kommer från branschen, de har minst tio års erfarenhet och har gedigen kunskap från byggindustrin. Som student får man alltså en bra inblick i hur arbetet ser, säger Benedicte Wåhlin och fortsätter: Våra studenter får på så sätt en bra arbetsmarknadskontakt direkt och det märks när en stor majoritet får jobb innan de ens tagit examen. De är attraktiva på marknaden.»det finns en stor utmaning i att skapa en hållbar utveckling och det lockar studenter. Björn Engström chalmers Chalmers tekniska högskola tillhör ett av Sveriges mest ansedda lärosäten och varje år examineras ett stort antal civil- och högskoleingenjörer härifrån. Några av dem har gått Chalmers program för väg- och vattenbyggnad inom utbildningsområdet arkitektur och samhällsbyggnad, ett område som är mycket populärt och som lockar nya sökanden varje år. Det finns ett stort intresse, säger Björn Engström, viceprefekt med ansvar för grundutbildning på byggoch miljöteknik på Chalmers. Det finns en stor utmaning i att bidra till en mer hållbar utveckling och detta attraherar studenter. Inte heller för examinerade civilingenjörer finns svårigheter att få arbete, säger Björn. Det är en god arbetsmarknad för våra studenter, helt klart. Många får omedelbart arbete inom relevant område och många går till välavlönande consulting-tjänster, berättar Björn Engström. För den som tilltalas av en kortare utbildning kan Chalmers erbjuda byggteknik som ger en högskoleingenjörsexamen. Som byggingenjör hör man hemma i de flesta delar av byggbranschen, bland annat inom projektering och konstruktion men även genomförande och underhåll av byggnationer. kth kungliga tekniska högskolan De svenska arkitektutbildningarna är väl ansedda. Sven Etzler var en av dem som fick sin arkitektexamen 2009 och som inte ångrat sitt studieval en sekund. Jag bestämde mig redan i gymnasiet att jag ville arbeta som arkitekt och när jag väl började plugga på Arkitektskolan i Stockholm så kändes det lite som att komma hem. Som arkitekt formger du byggnader, städer och landskap med kreativitet och teknisk kunskap. Det första året var väldigt kul. Vi fick många uppgifter som krävde kreativa svar och mycket diskussioner och på många sätt att gå tillbaka till början och lära sig vissa saker på nytt, säger Sven Etzler som i dag arbetar som arkitekt på Johan Celsing arkitektkontor i Stockholm. Smart fakta Intresset hos svenska studenter för hållbar utveckling och framtidens utmaningar inom byggfrågor ökar hela tiden. På studera.nu kan du ta del av de alternativ som finns. Yrkeshögskola Södertälje INDUSTRIELLT OCH EFFEKTIVT BYGGANDE NÄR DET ÄR SOM ALLRA BÄST! PartAB tillverkar badrum industriellt i fabrik, där varje arbetsmoment hos ALLA hantverksgrupper är lätta att kontrollera och planera - helt oberoende av väder och vind! Våra badrum levereras helt färdiga, med kakel, golv, inredning, armaturer, VVS och eldragningar, helt enligt kundens önskemål. Det enda som återstår är att lyfta det på plats, direkt från lastbilsflaket, och ansluta el och VVS. PREFABRICERADE BADRUM Ge dig själv en chans Lärarna tar med sig verkligheten in i klassrummet Arbetsledare, Bygg Efter utbildningen ska du ha den kompetens som krävs för arbetsledande funktioner inom byggindustrin. Leder till: Yrkeshögskoleexamen Utbildningstid: 64 veckor Kursstart: 10 september, 2012 Ansökningsperiod: 12 mars 21 maj Webbansökan: 7 tunga skäl att välja prefab badrum från PartAB: Produktion inomhus under kontrollerade former Kortare byggtid Minskad byggkostnad Hög och jämn kvalité Typgodkänd produkt Logistik - ett enda lyft - och ALLT material som hör till badrummet är på plats. Endast en avtalspart för ALLT som rör badrummet! Vuxenutbildningen Södertälje Telefon:

13 BTH Bygg expanderar och ska därför tillsätta följande tjänster: Affärschef Projektchef Kalkylchef Platschefer BTH Bygg är en modern byggentreprenör i Stockholm. Vår enkla affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt publika företag inom Storstockholm. Vi bygger även bostäder och kommersiella lokaler i egen regi för försäljning eller förvaltning. BTH Bygg genomför dessa rekryteringar i samarbete med HRM Affärsutveckling. Du är välkommen med din ansökan via alternativt kan du kontakta Annika Wärnsäter på HRM Affärsutveckling direkt på telefon Layher AB säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Vi ingår i den familjeägda Layher koncernen som har säljbolag i 32 länder och över 1200 anställda. Produktutveckling och tillverkning sker i egna fabriker i Tyskland. Vårt mål är att ge våra kunder Mer Möjligheter att bygga framgångsrika affärer. Våra produkter används främst inom bygg och anläggning, inom processindustrin samt vid evenemang. Layher AB Box 2015 Hästhagsvägen 6, Upplands Väsby Under våren flyttar vi in i vår spännande lokal och vi ser en stark tillväxt inom konsultsektorn. Därför vill vi nu satsa på, och förstärka laget Framtiden finns hos oss! HÅLL GODA UTSIKTER! Nu flyttar vi till Münchenbryggeriet Vi söker drivna personer, gärna civil- eller högskoleingenjörer med minst fem års erfarenhet av byggbranschen som konsult eller ledare. PROJEKTLEDARE Infrastruktur PROJEKTLEDARE Bygg- & fastighet INSTALLATIONS- & PRODUKTIONSLEDARE Bygg- & fastighet Förutom en kunskapsintensiv miljö får du utvecklande, roliga arbetsdagar och ett supertrevligt arbetslag som du kan kalla ditt. Och du får en fantastisk utsikt. Vi förser den svenska byggsektorn med smarta helhetslösningar inom konstruktion och byggteknik. För en bättre och billigare byggprocess och en beständigare värld. Vallentuna Bibliotek och Kulturhus ( ) Projektering av systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för generalentrepenad. Prefabsamordning samt tillverkningsritningar för stål i ProSteel kvm. BART Vad väntar du på? Vi väntar på dig! Sök tjänsterna på (sök på Stockholms län) Erfator är ett projektledningsföretag i Bravidakoncernen som idag har 30 anställda och omsätter 45 Mkr med avsikt att växa med cirka tio procent varje år. btb.se

14 a n n o n s hela denna bilaga är en annons från smart media annons 14 p rofilinter v j u Stefan Attefalls syn på framtidens utmaningar Bostadsbrist och dyra upprustningar tillhör civil- och bostadsminister Stefan Attefalls huvudbryn hur ser han på de utmaningar vi står inför? text katarina gold foto johan ödmann En viktig fråga för vår civil- och bostadsminister är den akuta bostadsbristen. Framför allt är det ungdomar som har svårt att få egen bostad. Det är en komplicerad fråga för den beror på många olika faktorer. Till exempel har vi stora ungdomskullar just nu och de kommer att öka i omfång, samtidigt som vi varit dåliga på att bygga nytt om man jämför med våra nordiska grannländer, säger Stefan Attefall. Hur kommer det sig? Det beror på många faktorer som samverkat negativt. Under nittiotalet slog skattereformens utformning hårt mot byggsektorn till exempel, och de investeringsbidrag som getts har inte stimulerat de förändringar man hoppats på. Samtidigt ökar urbaniseringen stadigt. i ett akut läge är man ense om, men i frågan om hur situationen ska förändras råder inte samma konsensus. Det som krävs är långsiktiga spelregler. Att se över andrahandsmarknaden så att den blir tryggare för alla parter, att skapa förutsättningar för byggbranschen att bygga mer och att uppmuntra nytänkande, säger Stefan Attefall och tillägger: att bostadsbristen är»det byggs ett nytt hus från grunden på varje ställe och det gynnar ingen. Stefan Attefall Det finns ingen quick-fix för detta men det finns i dag onödiga trösklar som bidrar till vår akuta bostadsbrist. En av dessa trösklar kan vara just trösklar, i ek. Eller eksocklar om man ska tala fackspråk. Låt oss ta det från början: byggbranschen arbetar intensivt med att ta fram fastigheter som är kostnadseffektiva, klimatsmarta och utformade för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar. Från bygg- och fastighetsbranschens sida vill man kunna bygga så mycket som möjligt, på så många platser så möjligt och till en så låg kostnad som möjligt. För att kunna göra det lägger man stor vikt vid att ta fram nya lösningar. Det må vara en liten detalj i ett husbygge men socklar i annat material än det traditionella och dyra alternativet ek utgör ett talande exempel. Kommunerna har Lägg din energi på Lågengeribyggnader sina idéer om vad fastigheter som byggs i området ska ha för socklar, ofta med en tydlig kravställning på materialval. Det innebär i sin tur att det byggbolag som tagit fram en generell modell med stordriftsfördelar för prispressade bostäder utan eksocklar inte kan delta i upphandlingen. Dessutom måste bolagen ofta anpassa sina modeller efter kommuners skilda krav. det finns viss stelbenthet hos kommunerna i dag, man har tydliga krav men de är sällan överensstämmande med andra kommuners önskemål. Naturligtvis skapar detta ett besvärligt läge för byggbolagen som inte kan producera fastigheter som är mer uppdaterade eller mer kostnadseffektiva i sin produktion, säger Stefan Attefall. Jag brukar göra en jämförelse med bilindustrin. Där är alla grundkomponenter standardiserade vilket skapar en otroligt effektiv produktion. Samtidigt kan du som konsument välja interiör, färg, musikanläggning och andra effekter. På samma sätt borde husbyggandet se ut. I stället byggs ett nytt hus på varje ställe och det gynnar varken byggbranschen, beställaren eller slutkonsumenten. STI-Ingenjör Lågenergibyggnader -yrkeshögskoleutbildningarna som snabbt leder till jobb! Nya spännande utbildningar med start hösten 2012 STI-Ingenjör Lågenergibyggnad - utbildningen för dig med rätt energi! En kombinerad byggnads- och installationsteknisk utbildning med hög energiprestanda, syftet med utbildningen är att möjliggöra effektiv och ändamålsenlig planering och genomförande av byggprojekt som skall klara höga miljö- och energikrav. Eller välj någon av våra andra STI-Ingenjörsutbildningar eller kortare tekniska utbildningar. STI-INGENJÖRSUTBILDNINGAR Elinstallation Elkraft Järnvägsprojektör Livsmedelsprocess Lågenergibyggnader Utbildningar på flera orter! TEKNIKERUTBILDNINGAR Gatu- och VA-projektör Projektledning inom elinstallation Bältgatan Stockholm Tel

15 a n n o n s hela denna bilaga är en annons från smart media annons 15 pro filint erv ju»det finns för många onödiga trösklar som bidrar till vår akuta bostadsbrist. Stefan Attefall Friska hus ett hållbart tänk En annan utmaning Stefan Attefall ser är det trängande upprustningsbehovet i miljonprogramsområden. De dåligt underhållna husen från mitten av sextiotalet rymmer även en social dimension som är viktig att beakta. Stefan Attefall har bland annat varit gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen och ordföranden för riksdagens finansutskott. sysselsättningsnivån i dessa områden är låg och inkomsterna är lägre än rikssnittets. Ansvaret för själva upprustningarna ska ligga hos fastighetsägarna, och om det leder till hyreshöjningar kan boende med låg ekonomisk standard få hjälp i form av det höjda bostadsbidrag som infördes vid årsskiftet. Varje fastighetsägare har ansvar för att rusta upp de hus som han eller hon äger, och se till att avsätta medel under årens lopp så att man ha råd med det. Det finns viktiga frågor att ställa sig när vi talar om den här typen av renoveringar. Vad är till exempel mest kostnadseffektivt? Hur bör hyrorna sättas efter att fastigheterna rustats upp? Eftersom många av de boende tillhör en ekonomiskt utsatt grupp är det viktigt att det genomförs på ett konstruktivt sätt, poängterar Stefan Attefall. Det finns exempel på miljonprogramsområden där man genomfört upprustningen i samråd med sina hyresgäster. Lyckat, menar Stefan Attefall: Man har haft en intensiv dialog med de boende och verkligen tagit sig tid att förklara situationen och tagit del av de boendes tankar om hur en bättre miljö kan skapas. Det var helt enkelt mycket spring i trapporna och det tror jag är en klok väg att gå. Man får med sig de boende på ett helt annat sätt och får en möjlighet att göra en positiv upprustning. miljonprogramsområden handlar sällan endast om byggnadernas konstruktioner. Man talar även om att det är viktigt att det finns en hög kunskapsnivå hos dels fastighetsbolagen dels andra aktörer för att bryta de stereotypa bostadsmiljöer som miljonprogrammen i dag utgör. Upprustningen av miljonprogrammen kräver en samverkan mellan olika typer av insatser från andra områden än de rent byggtekniska. Att blanda boendeformer är ett exempel på hur man skapar en mer heterogen miljö som skapar gynnsam effekt för de boende. upprustningen av Smart fakta Stefan Attefall tillträdde posten som civil- och bostadsminister hösten Han tillhör Kristdemokraterna och sitter i partiets styrelse. Han bor i Jönköping tillsammans med sin familj. Väderskydd har tidigare varit vanligt vid byggnation av förskolor och skolor, för att undvika kvalitetsbrister som till exempel fukt- och mögelskador. Nu blir det vanligare även inom andra områden. Fler och fler har börjat se fördelar med väderskyddat byggande i vårt klimatväxlande land. Delvis har den ökande efterfrågan berott på de senaste två årens extrema väder med snörika vintrar. Arbetsmiljön som skapas leder till tidsbesparingar och högre produktivitet. För platschefen innebär det större möjlighet att hålla budget och tidplan. På längre sikt innebär friska hus utan fuktskador också en bättre folkhälsa, med samhällsekonomiska fördelar. Vi ser att man inte längre anser att det handlar om en extra kostnad. Entreprenörer och byggherrar ser nu till de besparingar de gör på väderskydd, vilka handlar om kostnadsbesparingar, kortare byggtider, besparingar över tid för de som vill bygga långsiktigt, ur kvalitetsynvinkel. Inte minst förbättras arbetsmiljön väsentligt. Under vintern slipper man risker med snöiga och hala byggställningar som behöver skottas, på hösten slipper man regn och blåst på sin arbetsplats, säger Nikolaj Murikoff, vd Layher. Från? till! inom eurokoder Att ställas inför något nytt är alltid lite läskigt. Eurokoder är inget undantag. De innebär visserligen ingen större förändring för ditt sätt att arbeta, men samtidigt är det en helt ny samling beräkningsregler att förhålla sig till. Om du känner dig det minsta orolig, fundersam eller tveksam är du alltid välkommen till oss på SIS. Om du är på Nordbyggmässan i Älvsjö den 20 mars så missa inte vårt kostnadsfria seminarium om just eurokoder. Anmäl dig på eurokoder.se Vi hjälper dig både att komma igång och att komma vidare. Utöver det självklara, som att vi säljer själva eurokoderna, erbjuder vi praktiska utbildningar, böcker och en Helpdesk där experter ger svar på dina frågor. Läs mer på eurokoder.se

16 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 16 aktuellt miljöcertifiering Flat Iron Building i Stockholm är miljöcertifierad enligt LEED. Bostadsmarknaden kommer att kräva miljöcertifiering av fastigheter, både ur en trygghetsaspekt och miljömedvetenhet, det menar Bengt Vånggren. Ocertifierade hus ett minne blott Miljöcertifiering och miljöklassning att driva fram en hållbar utveckling part utifrån formaliserade krav som GreenBuilding är ytterligare en miljöklassning av hus förutspås som används. Den lan- där byggnader bidrar till minskad fastigheten uppfyller. miljöpåverkan, utsläpp och oförsvarbar energiförbrukning. har en minskad klimatpåverkan. Att motivera byggsektorn att bygga fast- Det kan handla om att byggnaden serades 2004 i ett EU-initiativ för att vara lika väletablerat på marknaden som Svanenmärkningen Man vill visa att man är med- fastigheten är uppförd i material som igheter som är ännu mer energieffek- är för tvättveten och bryr sig, förklarar Bengt inte är skadliga för ekosystem eller de tiva. En av dess kravställningar är att Wånggren. människor som vistas i fastigheten. byggnadens energiförbrukning måste medel inom några år. Samtidigt finns pengar att spara Man vet helt enkelt att fastigheten är minska med minst tjugofem procent text katarina gold foto ulf areskoog & sweden green building council för byggherrar och fastighetsbolag. Genom att redan vid projektstart bestämma sig för att den färdiga ett gott miljöval och det attraherar många. Det är många företag som eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets byggregler). Denna certifiering för energibesparingar blir byggnaden ska vara certifierad präglas hela byggprocessen av de högt och resten av EU. allt mer vanlig och välkänd i Sverige ställda krav som finns på bland annat»man vill visa att energieffektivitet. Detta innebär att kostnader som hör samman med hög energianvändning redan från början undviks, något som påverkar husets prislapp och marknadsvärde i man är medveten och bryr sig. Bengt Wånggren slutändan. Sekelskifteskåkarnas utsmyckade fasader har inte mycket gemensamt med fasaderna på de byggnader som uppförs i dag. Den samtida anpassningen ligger till grund för fastigheternas byggnation och arkitektoniska uttryck. För oss som lever i dag är en av de viktigaste frågorna hållbar utveckling och hur vi ska minska vår klimatpåverkan. Även inom fastighets- och byggbranschen är detta ett ämne som står högt på agendan. Man ökar hela tiden sin kunskap om hur man minskar negativ miljöpåverkan och hur man bygger hus som är energieffektiva. Man bygger helt enkelt grönt i dag. Vi ser en stark utveckling hos branschen, säger Bengt Wånggren vd på Sweden Green Building Council, det organ som utfärdar de ansedda och tillförlitliga certifikaten av byggnader. Det är väldigt många företag som registrerar inte bara ett eller två hus som man vill ska gå igenom certifierings-systemet utan under det senaste halvåret har vi kunnat se att bolagen vill att samtliga nyproduktioner ska bedömas och få en certifiering. Bengt Wånggren menar att det är tydligt att branschen bestämt sig för att detta är en viktig aspekt av framtidens byggande. Man vill vara med det finns alltså pengar att spara genom att få fastigheten certifierad och att utgå ifrån kravbilden redan på ritbordet. Men det handlar inte bara om minskade utgifter: Inom några år kommer även bostadsmarknaden att kräva den här typen av certifiering, det är jag övertygad om. Man kommer att se snett på de hus som inte är certifierade och undra varför de inte klarat en certifiering. De hus som är certifierade kommer helt enkelt att vara oerhört mycket mer attraktiva, dels ur en trygghetsaspekt, dels ur ett perspektiv på miljömedvetenhet, säger Bengt Wånggren. För att veta att ett hus är certifierat kan man som besökare kika i trapphuset. De hus som genomgått de rigorösa systemen med internationella kravställningar har sina certifierings-intyg synliga, ofta i form av en tydlig plakett där det specifika certifieringssystemets logotyp syns. Dessa intyg är ett kvitto på att fastigheten blivit bedömd av en tredje endast vill ha sina kontor i miljöcertifierade fastigheter, man vill vara med och ta ansvar för miljön samtidigt som man vill försäkra sig om att ens anställda arbetar i en god innermiljö som inte är skadlig, menar Bengt Wånngberg. Även för fastighets- och byggnadsbolagen finns en positiv varumärkesaspekt. Man vill inte vara den ende som inte certifierar sina byggnader och man vill gärna stärka sitt varumärke genom att ta uttalat miljöansvar. Vi har märkt den senaste tiden att det är många företag som vill certifiera redan befintliga byggnader. De skickar in långa listor med utförliga planer på vilka fastigheter som ska certifieras, säger Bengt Wånggren. Det finns olika typer av certifieringssystem i världen men i Sverige är det framför allt fyra av dessa miljöklassningar man brukar tala om. En av dem är certifieringen Miljöbyggnad är utformat för svenska förhållanden för att kunna bedöma på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. ett mer väletablerat, globalt miljöcertifierings-systemet är det som kallas BREEAM, vilket står för BRE Environmental Assessment Method, ett engelskt system som hittills bedömt och godkänt över byggnader. Någon Sverige-anpassad modell av denna klassning finns ännu inte men enligt Sweden Green Building Council pågår ett anpassningsarbete just nu och man avser att tillsätta en BREEAM-kommitté under våren 2012.Det allra mest kända certifieringssystemet heter The LEED och är utvecklat av Sweden Green Building Councils amerikanska motsvarighet. Anpassningar till svenska förutsättningar och byggnationer finns i dag vilkas kallas APC:s. Det svenska organet för miljöcertifieringar håller även utbildningar i LEED, men certifieringssystemet hanteras inte av Sweden Green Building Council i dag. Förenklat kan man säga att den här typen av miljöcertifieringar säkerställer att du som köpare eller hyresgäst inte behöver vara så kunnig. Bedömningen är redan gjord av en oberoende tredje part och du kan känna dig trygg i vetskapen om att du väljer en fastighet som är klimatsmart med låga energikostnader, säger Bengt Wånggren. Svensk version av BREEAM lanseras under 2012 Under 2012, med start i mars, färdigställs den svenska versionen av BREEAM (BREEAM-SE) och redan nu i vår hålls de första kurserna som utgår från den nationella anpassningen. BRE Environmental Assessment Method är ett miljöklassningssystem från Storbritannien, och ett av de äldsta miljöklassningssystemen. Det har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. BREEAM har utvecklat olika utvärderingsverktyg där byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Sveriges första BREEAMcertifierade byggnad färdigställdes vid årsskiftet i Bäckebol, Göteborg av Castellum AB, Eklandia Fastighets AB på uppdrag av Toyota. För mer info se sgbc.se Miljöbyggnad 2.1 Den andra februari 2012 släppte Sweden Green Council Building en uppdaterad version av det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Syftet är att underlätta arbetet för de bolag som vill certifiera sina hus med fokus på energianvändning, material och innermiljö. Fram till nu har ett tjugotal svenska byggnader blivit certifierade i Miljöbyggnad men man räknar med att antalet certifierade fastigheter kommer öka inom kort, inte minst utifrån den nyare systemversionen som ska göra det administrativt lättare. Förhoppningsvis kommer vi att se skillnad redan nu i vår och med tydligare anvisningar kan vi behandla ansökningarna i snabbare takt, säger Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council. Från och med den första mars 2012 ska alla registreringar göras i version 2.1. Ägarlägenhet, som ett radhus på höjden En ägarlägenhet kan... köpas, säljas och lagfaras intecknas och belånas hyras ut...på samma sätt som ett småhus. Kundtjänsten

17 Midroc ger Malmömässan tydlig miljöidentitet När man varit igång sedan 1915 är det bara naturligt att tänka några generationer framåt. Med miljöcertifiering som en av grundpelarna är Midrocs senaste projekt, Malmömässan, utfört med Green Building-certifikat. Det unika i detta projekt är att Midroc både har varit byggherre och entreprenör. Midroc har tagit en rad nya grepp för att åstadkomma en verkligt miljösmart mässbyggnad som uppfyller kraven för Green Building. Där finns ett m2 stort sedumtak som gynnar miljön på många olika sätt, energi för uppvärmning och kylning av byggnaden hämtas från en akvifäranläggning. Andra smarta energibesparingar är behovsstyrd ventilation och energieffektiv belysning. Mässan är m2 och byggdes på endast 9 månader. Ett stort engagemang, från såväl kommun, byggherre, brukare och med oss som entreprenör, gjorde allt detta möjligt. Nyckeln till framgång ligger också i att alla parter har varit med från mycket tidigt skede. Det har gjort att teamkänslan har varit fantastisk vilket gav oss en jättefin byggnad som var färdig på rekordtid, säger Hans-Åke Richt, affärsområdeschef på Midroc Project Management. Efter snart ett sekels verksamhet har långsiktigheten blivit en del av vår själ. Därför jobbar vi hårt på att göra så sunda miljöval som möjligt, såväl vid driften som vid renoveringar och ombyggnader. Vi trimmar våra anläggningar för att spara energi och många av våra fastighet er har en mycket låg energianvändning. Vi hjälper också våra hyresgäster med bland annat system för källsortering, och vi står till tjänst med en hel rad praktiska miljöråd som gör livet lättare. Både nu och framöver. Se mer på Läs gärna mer om Midrocs referensprojekt på hemsidan, som tydligt visar på ett modernt och grönt helhetstänk Midroc Project Management AB är ett konsult- och entreprenadföretag som utvecklar och utför projekt för byggsektorn och industrin och är verksamma både i Sverige och internationellt. Företaget ingår i Midroc Europe som 2011 omsatte cirka 3,6 miljarder kronor och har närmare medarbetare. Maskiner, maskiner, maskiner! Grävare, hjullastare och tankar... Bilar, klippare och plogar... Alla årets nyheter Mässerbjudanden Smarta tips och nya kontakter Renkorv och krimskrams Provkörningar Gratis anslutningsbuss q3 q 3 q 3 q 3 q 3 q q 3 q 3 Biljetter! Köp din biljett på Välkommen till Nordens största maskinmässa! I år på STOXA Stockholm Outdoor Exhibition Area maj 2012 STOXA 10 minuter från Arlanda Välkommen till tre magiska dagar med extra allt!

18 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 18 aktuellt energieffektivisering Man får helt enkelt fråga sig, vill vi rädda vårt jordklot eller vill vi ha korrekta ekonomiska beräkningar? En fråga som Mats Björs, vd Byggherrarna, ställer. Energieffektivisering ställer höga krav I byggbranschen ligger stort fokus på att göra de svenska fastigheterna mer energieffektiva. Inte minst för att kunna nå politiskt formulerade mål om en mer effektiv energianvändning. text katarina gold 40 procent av världens energianvändning sker i våra bostäder och på våra arbetsplatser. Hushållsapparater, musikanläggningar, luftkonditioneringsmaskiner, datorer och lampor tillsammans med dåligt isolerade hus som läcker värme gör våra hem och kontor till stora energibovar. att energieffektivisera våra byggnader är inte bara klimatsmart, det finns även en stor lönsamhetsaspekt att ta med i beräkningarna. Med en klokare energianvändning och energieffektiviserade byggnader finns stora besparingar att göra. Energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn är en het fråga, bekräftar Mats Björs, vd på Byggherrarna, en ideell branschförening för Sveriges byggherrar. Alla talar om hållbarhet i dag utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Och när det gäller miljö är det först och främst energieffektivisering man talar om, säger Mats. som en följd av ett EG-direktiv från år 2006 om minskad energianvändning har riksdagen antagit ett energibesparingsmål med syfte att år 2016 ha en mer effektiv energianvändning. Man har även antagit ett mål för minskad energiförbrukning i bebyggelse. Målet är att minska den totala användningen med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med förbrukningsnivån Enligt Mats Björs finns ett stort engagemang i byggbranschen för att uppfylla dessa ställda mål.»alla talar om hållbarhet i dag utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Och när det gäller miljö är det först och främst energieffektivisering man talar om. Mats Björs I Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, BeBo, där våra medlemmar ingår, finns ett enormt intresse och lust att bidra till att vi ska nå riksdagens effektiviseringsmål. Där arbetar vi med ett paket av åtgärder som leder till bra resultat. Man brinner verkligen för den här frågan och anstränger sig för att hitta nya, smarta lösningar för att skapa byggnader som är så energieffektiva som möjligt. samtidigt tycker mats att det kommer blandade budskap från politiskt håll. Å ena sidan har man de här högt ställda målen, å andra sidan kommer röster från ekonomhåll om att de energieffektiviseringar vi ser att man behöver göra är för dyra och då blir fastighetsägarna osäkra. vi ser att vi i många fall kan uppfylla målen till en acceptabel lönsamhet, men om vi bara fokuserar på lönsamhet kan vi inte uppfylla besparingsmålen, säger Mats och fortsätter: Man får helt enkelt fråga sig, vill vi rädda vårt jordklot eller vill vi ha korrekta ekonomiska beräkningar? Beroende på sociala och marknadsekonomiska aspekter slår energieffektiviseringsmålen olika. Om man exempelvis jämför ett högprofilerat kontorshus i centrala Stockholm med ett miljonprogramsbygge i glesort där det finns ett överskott på lägenheter, blir det tydligt. en energieffektivisering i kontorshuset blir en del av ett varumärkesarbete där man profilerar sig som ett grönt företag och är därför en naturlig investering. I miljonprogramsområdet i glesbygden finns inte samma ekonomiska möjligheter att genomföra den kostsamma förändringen. Många av husen byggda i miljonprogrammen ägs av kommunala bolag och där har man varit dåliga på att sätta av pengar för att renovera fastigheterna. Ska man då i dag rusta upp byggnaderna och samtidigt energieffektivisera är det stora utgifter vi talar om, pengar som det inte alls är säkert att fastighetsbolagen har. Dessutom kan det vara svårt att göra nödvändiga hyreshöjningar eftersom de boende redan har en pressad ekonomisk situation, säger Mats Björs. Lyft blicken. Upptäck närproducerat. Plannja har rötterna i karga Norden. Här tillverkar vi tak, hängrännor och andra ståltillbehör som höjer husets värde och skapar komfort. Plåttak som klarar nordiska klimatvillkor klarar allt. Plåttak som uttrycker nordisk stilren design ligger alltid rätt i tiden och drar blickarna till sig. Närproducerat innebär något bra för miljön och nära till kunskap om Plannjas produkter. Välkommen till vår monter C19:51 på Nordbygg mars. Dygnet runt har vi öppet på plannja.se

19 UNITED BY OUR dagensindustri_mars12:annons 124x :39 Sida 1 Sänk energikost naderna! Hur mycket sparar du på att tilläggsisolera? Vi ger dig kunskap och verktyg för att skapa och förädla information genom byggnadens hela livscykel. Att tilläggsisolera vinden med lösull är den åtgärd som kortsiktigt ger den snabbaste energibesparingen. Vid tilläggsisole ringar kompletterar vi den befintliga isoleringen på vinden med lämplig lösull. Det är enkelt, snabbt och kräver inga ingrepp på fastigheten. Du slipper krånglig logistik, skrymmande material och containrar för spill. Vi har genomfört tusentals isolerings - entreprenader med isolering av väggar, golv och tak av olika konstruktioner. Tillsammans med er gör vi en besiktning av fastighetens vinds isolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl. Läs mer på eller kontakta oss så hjäl per vi dig att göra just din besparingskalkyl. AB Isolerservice Tel AB Isolerservice ingår i ELMI Gruppen AB. Sveriges ledande och mest erfarna isoleringsentre prenörer. GRUNDKURS I BIMSå förändras en hel bransch med högre kvalitet, och effektivare processer. Smart ventilation gör fastigheten grön LILLA BOKEN OM BIM Så förändras en bransch DIFFERENCE LILLA BOKEN OM BIM 1 Grönt är skönt. Och smart. Och ekonomiskt. Våra lösningar sparar 95 % tilluftsvärme, 50 % fläktel, 25 % kyla, 15 % radiatorvärme och dessutom 86 % på standby-el. Med vårt nya webbgränssnitt fås max koll på inneklimatet i en ipad eller smartphone. Vi har 100+ genomförda projekt som alla kan kallas gröna. Marknadens vassaste analysverktyg. UNITED BY OUR DIFFERENCE Träffa oss på Nordbygg i monter A42:10. tel

20 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 20 fördjupning byggnadsmaterial»det forskas hela tiden på att utveckla och förfina tillverkningen. Malin Löfsjögård Denna röda, synnerligen vädertåliga, bangolfbana är ett exempel på betongens närmast obegränsade möjligheter att formas och färgas efter de mest skilda önskemål. Betong ett bra material ur miljöperspektiv Miljöbov eller miljöinvestering? Meningarna går isär om betong som byggnadsmaterial. Svensk Betongs nya vd, Malin Löfsjögård är dock säker på sin sak. Betongen kommer att bli allt vanligare. text anders edström frejman foto dick nordberg porträttfoto privat Betong är ett hållbart material och långt ifrån någon ny uppfinning. Även om de flesta i dag existerande betongbyggnader är uppförda under de senaste århundradena finns det exempel på riktigt gamla byggnadsverk i detta material. Pantheon, templet för de romerska gudarna, är ett exempel på en minst sagt antik betongbyggnad. Det uppfördes under det första århundradet efter Kristus och finns fortfarande att beskåda i Rom. Materialet fortsätter att vara ett viktigt material även i moderna byggnadsverk, inte minst större byggen som broar, arenor, köpcenter och höghus. Det är ingen hemlighet att tillverkningen av cement, som är en av beståndsdelarna i betong, är mycket energikrävande och utgör flera procent av de globala koldioxidutsläppen. Detta ska dock vägas mot materialets totala livscykel och det forskas hela tiden på att utveckla och förfina tillverkningen, säger Malin Löfsjögård. en annan aspekt är materialets många positiva egenskaper vid husbyggen utöver den långa hållbarheten. Materialet som till cirka 80 procent består av grus kan infärgas och ges i princip vilken form som helst. Gammal betong från rivna hus kan användas som fyllnadsmaterial vid nybyggen och så vidare. Betongens goda termiska egenskaper gör att byggnader hålls svala under varma perioder och varma när temperaturen är låg utomhus. Det»När man jämför material måste man se hela livscykeln. Malin Löfsjögård borgar både för lägre energikostnader både vid kylning och uppvärmning. Den goda isolationsförmågan gör betong till ett lämpligt val vid konstruktionen av noll- och plusenergihus, en hustyp som blir allt mer vanlig. Med betong kombineras dessutom ett lufttätt skal med ett minimum av skarvar. Det senare är ytterst centralt vid konstruktion av dessa hus. Sedan är materalet fukt- och mögelbeständigt och dämpar ljud på ett mycket effektivt sätt, parametrar som sammataget ökar förutsättningarna till en god boendemiljö, säger Malin Löfsjögård. Ytans tålighet gör den mer eller mindre underhållsfri som fasadmaterial om den inte målas. Vägar i betong på kraftigt trafikerade leder är vanliga på kontinenten, men har ännu inte slagit igenom här i Norden. Men det kan bli ändring på det. Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, har jämfört bensinförbrukningen på en ny vägsträcka mellan Uppsala och Gävle där betong respektive asfalt används. Försöken visade att personbilarna drog mindre på betongunderlaget. malin nämner även att betongbeläggning kan komma att användas som slityta i förbifart Stockholm just på grund av tåligheten. Minskade utsläpp skulle kunna vara ytterligare en fördel, inte minst på grund av att sträckningen i mångt och mycket utgörs av tunnelsystem. Underhåll och dess miljöpåverkan över tiden är en aspekt som kommit lite i skymundan när man talat om materialval till olika applikationer. Här talar mycket för betong som ett framtidsmaterial, avslutar Malin Löfsjögård. Betong bygger staden Moderna byggprojekt, ofta inne i större städer, ställer stora krav på arbetsmetoder. I många fall är det betong som används. När man bygger i storstäder är sedan länge prefabricerade byggelement mycket vanliga. Leveranser kan till exempel ske på de tider på dygnet då det stör som minst, säger Marie Bergman, marknadschef på Strängbetong. Delarna byggs i fabriker under kontrollerade former både ur arbetsmiljösynpunkt och vad gäller tillverkningsmetoder. Det borgar för en jämn och förutsägbar kvalitet på byggelementen. Delarna fogas sedan samman på byggplatsen som ett jättelikt Lego. Tanken är att byggprocessen därmed ska ske snabbt och med ett minimum av fel, oavsett årstid. Över huvud taget är betong ett bra byggmaterial för stadsmiljöer. Lägenheter blir tysta och genom att materialet stänger ute buller bidrar detta till en god inomhusmiljö. Det möglar inte och kräver ett minimum av underhåll, bara för att nämna några fördelar. Företaget har varit med och byggt läktarna på nationalarenan i Solna och är nu även med och bygger betongstommen till grannen Mall of Scandinavia. Prefabricerade byggelement är en förutsättning för att kunna bygga snabbt. Speciellt i ett projekt av den storleken, avslutar Marie Bergman. FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE Bygg- och miljötekniks verksamhet omfattar byggande i samhället, hus att bo i, vägar att färdas på och vatten att dricka allt från planering till underhåll med hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Vår forskning och utbildning är ledande och medverkar till hållbart samhällsbyggande. Våra masterprogram: Design and Construction Project Management Infrastructure and Environmental Engineering International Project Management Sound and Vibration Structural Engineering and Building Technology Utbildningar inom Samhällsbyggnadsteknik: Affärsutveckling och entreprenörskap (180 hp) Byggteknik (180 hp) Väg- och vattenbyggnad (300hp) Institutionen för bygg- och miljöteknik

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Låt oss skapa livskraftiga storstäder

Låt oss skapa livskraftiga storstäder Enligt Boverkets prognos växer Sveriges befolkning med nära 1 miljon människor fram till 2025. Hela 80% av ökningen förväntas ske i Stockholm, Göteborg och Malmö Låt oss skapa livskraftiga storstäder När

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström Effektiva processer för planering och byggande Stellan Lundström KTH i stort och smått Energi- och miljöaspekter i byggande och förvaltning Marknadsanalyser i tidiga skeden Ny plan- och byggprocess ökar

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer