Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015"

Transkript

1 Tobaksfri arbetstid från 1 januari

2 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2

3 Bakgrund till beslutet Användning av tobak är en stor individuell riskfaktor Politiskt initiativ genom motion i kommunfullmäktige Upprop från Sveriges Kommuner och Landsting gällande införande av rökfri arbetstid Tobakslagen arbetsgivarens ansvar I kommunens kommande folkhälsoplan är minskat bruk av tobak ett prioriterat område 3

4 Tobakslag ( 1993:581) Tobaksfri arbetsmiljö 8..svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. 4

5 Övertorneå kommun som arbetsgivare vill Utveckla det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet Arbeta för att bevara och förbättra hälsan hos sin personal Verka aktivt i den breda samhällsstrategi som syftar till att minska tobaksbruket i stort 5

6 Ärendets gång 2013 Helena Haapaniemi (KD) motion i kommunfullmäktige Tobaksfri arbetstid (2613/99) 2013 MBL-förhandling. Facken har inget att invända mot förslaget Personalkontoret utreder samt gör en konsekvensbedömning av arbetsmiljön hösten Information samt erbjudande om tobaksavvänjning januari Tobaksfri arbetstid införs. Övertorneå kommun 6

7 Vad innebär tobaksfri arbetstid? Arbetstiden är helt tobaksfri Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs inte av beslutet Det är inte tillåtet att flexa ut för att använda tobak Fortsättning i nästa bild 7

8 Vad innebär tobaksfri arbetstid? Tobak är inte tillåten under kafferaster eller i anslutning till arbetsplatsen, t ex utanför entréer, på gårdar, i tjänstebilar etc. Omgivningen skall inte utsättas för kläder som luktar tobaksrök. 8

9 Chefens uppdrag Informera all personal om tobaksfri arbetstid på APT: bakgrund/motiv, innebörd/regelverk, erbjudande om tobaksavvänjning. Dialog: hur påverkar beslutet oss? Vill de som planerar att sluta använda tobak ha stöd av sina arbetskollegor? Tobaksfri arbetstid ska hanteras som övriga ordningsföreskrifter på arbetsplatsen. Följa upp beslutet på APT/medarbetarsamtal. 9

10 Vid rekrytering I platsannonser skall stå: Vi har tobaksfri arbetstid I samband med anställning ska alla nya medarbetare informeras om tobaksfri arbetstid 10

11 Stöd tobaksavvänjning Rök- och snusavvänjningsgrupp startas kontinuerligt av våra tobaksavvänjare, på arbetstid, timme för timme ersätts, max 10 gånger. Individuell rådgivning av Företagshälsovården och Hälsocentralens rökavvänjare. Subvention av nikotinläkemedel med 400 kr. eller , kostnadsfritt För vilka gäller detta? Tillsvidareanställda, vikarier över 6 månader, personer i arbetsmarknadsåtgärder över 6 månader 11

12 Ekonomi och administration Medarbetaren meddelar sin chef att deltagande i tobaksavvänjningsgrupp påbörjats Företagshälsovården skickar en faktura till berörd chef. Pris 250 kr/person. Nikotinläkemedel för max 400 kr. Kvitto attesteras av chef och skickas till lönekontoret. Det senare är beskattningsbar inkomst som arbetsgivaren också betalar arbetsgivaravgift på. 12

13 Några enkla tips Fokus på att möjliggöra och att ge stöd Att sluta använda tobak är ett personligt beslut som arbetsgivaren inte kan påtvinga någon Det är många gånger jobbigt att sluta Använd och hänvisa till olika stödformer Tillit till alla medarbetare 13

14 Informationsstrategi Informationsbroschyr/affisch att dela ut till berörda/anslagstavlor. Detta bildspel. Information kommer att läggas ut på intranätet. Cheferna informerar/förankrar. All material finns på intranätet under Personalinformation: Rökfri arbetstid. 14

15 Rökfri arbetstid för bättre hälsa! 15

16 Riskbedömning och handlingsplan Riskkälla och risk Vad ska göras? Vem ansvarar för att det blir gjort? Problem för rökare att leva upp till tobaksfri arbetstid. Konkret kan detta innebära känsla av oro och vånda som även påverkar arbetskamraterna. Negativa diskussioner om efterlevnad samt upplevelse om inskränkning i den personliga friheten. Tidsplan för information samt riktlinjer för genomförande tillämpning och uppföljning av tobaksfri arbetstid. Program för stöd till medarbetare att sluta/begränsa sin rökning/snusning. Inriktningen bör vara att erbjudandena är av samma omfattning för kommunens samtliga verksamheter. Chefer tar upp i medarbetar- och rehabsamtal upp hälsofrågor, där bl.a. tobaksavvänjning ingår. Punkt på arbetsplatsträffar där det ges tillfälle till diskussion för att komma överens om hur man ska hantera frågan på den egna arbetsplatsen. Vid behov ge stöd och utbildning till chefer att genomföra samtal och leda diskussioner vid arbetsplatsträffar. Personalkontoret utformar. Chefer med personalansvar med stöd från Företagshälsovården. Chefer med personalansvar. Övertorneå kommun 16

17 forts. Riskbedömning och handlingsplan Riskkälla och risk Vad ska göras? Vem ansvarar för att det blir gjort? Konflikt mellan Arbetsmiljölagen, Tobakslagen och Socialtjänstlagen kan medföra oro. Måste lösas från fall till fall. SKL har uppmärksammat problematiken och arbetar partsgemensamt. Chefer, i dialog med skyddsombud och medarbetare. Lycka till! Övertorneå kommun 17

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008 Lisa Petrelius hälsoutvecklare Kommunhälsan Roland Norrman personalstrateg Personalenheten handläggare i ärendet och samordnande för genomförandet Bakgrund

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer