Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl i Uppgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1. Öppnandet av mötet, godkännande av kallelse och dagordning Kallelsen och dagordningen godkändes. 2. Styrelsen konstituerar sig Ordförande Lars Skedinger Vice ordförande - Agneta Collberg Kassör Göran Lindblad Sekreterare Siri Lundmark Kontaktperson Adelsö föreningsråd Mats Lundberg Reparation och underhåll av byggnader Mats Lundgren (sammankallande) Gunnar Axe, Per Lundstedt, Stefan Qviberg Museikommittén Per Lundstedt Dokumentationskommittén - Fotogrupp Göran Lindblad, Anders Sahlén, Lars Skedinger - Dokumentationsgrupp KV Jacobson, Lars Skedinger - Mediagrupp/ digitala medier Agneta Collberg, Lars Skedinger Programkommittén Lars Skedinger (sammankallande), Agneta Collberg, Anders Ellström, Stintan Qviberg Bagarstugan Agneta Collberg Örtagården och bivisningskupa Maya Bergqvist, Siri Lundmark Hembygdsdagen, kontakten med olika deltagare Anders Ellström Hembygdsdagen - utställning KV Jacobson, Lars Skedinger, Siri Lundmark. Hemsidesansvarig Göran Lindblad Inköp av mikrofon Gunnar Axe ansvarar för att undersöka vilka krav som finns samt inkomma med förslag. Stugfogde Mats Lundgren 3. Föregående protokoll Protokollet från mötet den 15 januari 2015 hade redan godkänts per capsulam. 4. Ekonomi Angående renovering av muséet. För renoveringen har Hembygdslaget erhållit kr från Länsstyrelsen. Godkänt är 100% för antikvarisk medverkan och 75 % för reparation. Det saknas således 25% av reparationskostnaden dvs. ca kr där kostnaden kommer att sökas hos Ekerö kommun som ägare av byggnaden. Renoveringen bör förläggas att pågå från

2 mitten av maj till mitten av juni och samordnas med flytt och återflytt av föremålen i muséet där Per Lundstedt är övergripande ansvarig. Mötet beslutar bemyndiga ordföranden att lägga order avseende renoverings- och byggnadsoffert samt byggnadsantikvarie med start mitten av maj. Lars kommer att initiera ett startmöte. Vid årsmötet bestämdes att medlemsavgiften för 2016 är 100 kr. 4a. Fullmakt för kassören Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer ), bemyndigas att vara firmatecknare för Adelsö Hembygdslag, fr.o.m intill första styrelsemötet efter 2016 års föreningsstämma. Punkten förklaras omedelbart justerad. 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post 5.1 Möte med WMR Möte har hållits med WMR Lene Wallin samt Lars Skedinger (AHL) och Mats Lundgren (AFR). Den makuleringsverksamhet som pågår i Uppgården finns inte med i det avtal som är skrivet och är tillfälligt sanktionerad i Uppgården. Adelsö Hembygdslag står fast vid förflyttning av makuleringsverksamheten från Uppgården och kommer att föreslå att kommunen hjälper WMR att hitta lämplig lokal. WMR anser att flödet i cafét inte är effektivt och har inkommit till Adelsö Hembygdslag med en möbleringsskiss hur en förändring av kammaren skulle kunna se ut. För att Adelsö Hembygdslag ska kunna ta ställning till ett förslag bör det också innehålla, utöver en möbleringsskiss, en mer tydlig totallösning med konsekvensbeskrivning. Lene Wallin WMR behöver även personligen komma till Adelsö Hembygdslag vid kommande styrelsemöte komma och informera om förslaget. Lars kontaktar Lene och informerar henne vad som sagts vid styrelsemötet. 5.2 Vårprogrammet har kommit igång Till föredraget Mälaröarnas mistlar i myt, magi och verklighet, föredragshållare Maria Skedinger, kom 23 personer. Till årsmötet kom 27 personer. 5.3 Elisabeth Lunde, Kulturnämndens ordförande Ekerö kommun, föreslår möte den 19 mars i Uppgården, med anledning av att det finns olika tolkningar av avtalen mellan kommun, Adelsö Hembygdslag och WMR. Närvarande vid mötet är från WMR Lene Wallin, från Ekerö kommun Elisabet Lunde, Stefan Pellén och Leif Kåsthag. Från Adelsö Hembygdslag kommer Lars Skedinger, Mats Lundgren samt Anders Sahlén. 5.4 Förfrågan om vilken kostnaden är för boken Lars Erik Janssons minnen har inkommit från Lars Ljunggren. Prisuppgift får tas fram och meddela Lars Ljunggren. 5.5 Inbjudan till informationsträffar om projektet Kollektivt Kulturarv. Tingshuset i Haninge 12 mars kl och Norrtälje museum den 17 mars kl

3 5.6 TV-produktion om hus och dess historia. Titan/SVT vill göra program om gamla hus där man tar reda på mer om husets historiska ursprung och samtidigt får husägaren renovering gjord. 5.7 Gordon Rönnberg har kontaktat Lars och uttryckt att han är intresserad av en renovering av stenmuren som finns utefter Adelsöringväg. Lars har kontaktat Hembygdsförbundet som skickat ärendet vidare till Länsstyrelsen och Karolina Matts med frågeställning om expertishjälp finns att tillgå och eventuell möjlighet till bidrag. 5.8 Kulturväxtgruppen bjuder in till seminarium: Kulturväxter, då, nu och i framtiden. 15 april Siri går på seminariet. 5.9 Studieförbundet Vuxenskolan: Utveckla din förening. Hållbar verksamhet inom föreningen 10 mars kl Medlemsutveckling 19 mars kl Hur motivera, inspirera och engagera 23 mars kl Cirkelledarutbildning Grund 14 mars Upplands Väsby, 11 april Södermalm, 23 april Södertälje kl Fortsättning 9 maj Haninge Årsmöte 28 mars 2015 Stockholms Läns Hembygdsförbund som firar 40 årsjubileum på Skansen. Lars kommer att delta Nominering av årets Hembygdsbok ska inlämnas till Stockholms Läns hembygdsförbund senast den 27 mars Färingsö hembygdsförening har utkommit med en trevlig medlemstidning med artiklar bl.a. om flygfält och höbärgning. 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 6a. Uppgården Mats berättade att en hylla byggts på vinden. I övrigt fortsätter vindstädningen. 6b. Museikommittén Per blir övergripande ansvarig för flytt och återflytt av museiobjekt i samband med renovering av museet i maj-juni Hur ska museet göras mer intressant för besökare? Per och KV kommer med förslag. 6c. Dokumentationskommittén Fotogruppen har haft möten med äldre personer på Adelsö. Anders Sahlén arbetar med bildarkivet för att kunna tagga bilder så att de kan knytas till dokumentarkivet.

4 6d. Programkommittén Vårprogrammet är igång. Nästa programpunkt är Ångbåtsbryggor och ångbåtar på Adelsö torsdag 12 mars kl En medlem har hört av sig och önskar att även rörelsehindrade ska kunna komma till Hembygdslagets föredrag. Eventuellt kan B. Ambrosianis föredrag Birka och dess omland lör. 16 maj vara i Hembygdsgården. Frågan får diskuteras vidare. 6e. Bagarstugan Det finns lediga platser till bakningsdagarna april. 6f. Örtagården Siri berättade att hon hade besökt Fröruset en mötesplats för amatörodlare. Intressanta föredrag samt utbyte av gratis fröer som förhoppningsvis blir växter i Örtagården så småningom. 7. Övriga frågor Lars föreslog tema för årets utställning på Hembygdsdagen: Uppgårdens historia och utveckling under 40 år. Dokumentation från vagnslidret, bagarstuga och mangårdsbyggnad skulle kunna finnas som underlag. Även den planerade renoveringen av muséet kan dokumenteras. 8. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 26 mars kl Mötets avslutande Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet Siri Lundmark

5

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 onsdagen den 2/5 2012 kl. 16 i Hembygdsmuseet 1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. 2 Upprop Upprop Närvarande

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226 Plats: Annelötsvägen 63, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Susanne Unnerfalk Leif Dahlstedt Maria Ahnelöv 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren 2. Tidigare

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer