Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen"

Transkript

1

2 Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående förskolor Stadsdel flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Förskolorna i stadsdelen per fråga

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 8- år 4. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av januari år 4. Denna rapport visar resultaten för alla förskolor i Kungsholmen. Resultaten i rapporten jämförs för staden totalt samt mellan år -4 för stadsdelen, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Kungsholmen är st, vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för Stockholm stad inkom 664 svar, vilket ger en svarsprocent på 7 %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras.. Mitt barns utveckling synliggörs och dokumenteras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. 4. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk).. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid). 6. Mitt barn uppmuntras till att utveckla förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). 7. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 8. Mitt barn känner sig tryggt.. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas.. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra).. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov.. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 4. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. bibliotek, teater, konserter, museer).. Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. 6. Mitt barn tycker maten smakar bra. 7. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. 8. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan.. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten, andra forum).. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker.. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 4. Jag kan rekommendera mitt barns förskola.. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barns ka gå på. Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående frågor.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar (avrundningar av andelar till heltal) och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en förskola har färre än svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med 4 eller (-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + ) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + ) svar på fråga. Index per område och KF-indikator mäts i skalan -. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga och mäts i skalan -. Frågan nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud formulerades år Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval brutto Urval netto Antal svar Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) Stockholm stad totalt Kungsholmen Kungsholmen flickor Kungsholmen pojkar Kungsholmen kommunal regi Kungsholmen fristående regi Förskolan Pärlan Bäret Förskolan Båten Kabinen Minibojarna Lilla Sebran Förskolan Luxviken Förskolan Vängåvan 4 4 Kulan 8 Förskolan Fröjden Förskolan Pilgården 6 74 Förskolan Eden 77 Förskolan Stora Sebran Jensen Förskola Kristineberg 7 4 Förskolan Hagen Sputnik 6 6 Förskolan Skogsmarken 7 Villa Gorilla Förskolan Myntet Fredric Eens Minne Giraffen Förskolan Lejonkotten Förskolan Purpurn Hälsans förskola Kronan Förskolan Scheelegatan Förskolan Smulor & frön Gunghästen Hälsingeg 7 7 Förskolan Galaxen Förskolan S:t Göran 6 4 Förskolan Vågen Förskolan Hattstugan Förskolan Eira Förskolan Love Förskolan Pilen Ab Förskolan Vita Villan Förskolan Lilla Björnen 64 4 FörskolanTrollet Läroriket Lärileken KidsHome Kristineberg 4 4 Förskolan Pipers Förskolan Havet (H) 4 6

8 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval brutto Urval netto Antal svar Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Kungspilen Förskolan Skorpan Förskolan Gambrinus Förskolan Ängsknarren Kattungen Förskolan Kronobergsparken Pilens Paviljong. 6 7 Förskolan Valvet Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Iskristallen Förskolan Serafen 7 4 Cirkus 6 8 STIM Förskola Förskolan Hjalmar AB Förskolan Solstrålen Förskolan Taffelberget Essingebarnen Hälsingeg AB Sverigefinska förskolan Spaden Förskolan Nallen Förskolan Småpilarna 68 6 Förskolan Kompis Pysslingen Balen Förskolan Havet KÖVA Förskolan Väderleken Mother Goose Kungsholme Nallebjörnen/pysslingen Futuraskolan AB- Förskola Warfvinges Förskolan Mullbäret Förskolan Signalparken Lycée Francais Förskolan Spårvagnen Förskolan Knoppen

9 Övergripande resultat

10 Kungsholmen andel nöjda (betyg 4 + ) år 4 : Trygg och säker : Information om förskolans mål : Välkommen att ställa frågor : Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Kungsholmen 4 4 : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost : Sociala förmågor 6: Maten smakar bra : Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

11 Kungsholmen andel nöjda (betyg 4 + ) per fråga per år : Utveckling och lärande uppmuntras : Valmöjlighet av förskola : Utveckling och lärande synliggörs 4: Rekommendera förskolan 7 6 4: Språklig utveckling Kungsholmen 4 4 Kungsholmen : Helhetsbild : Matematiskt tänkande Kungsholmen 4 : Trygg och säker 8: Känner sig tryggt : Information om förskolans mål : Lika möjlighet för flickor och pojkar : Välkommen att ställa frågor : Eget initiativ och ansvar : Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

12 Kungsholmen andel nöjda (betyg 4 + ) år 4 : Trygg och säker : Information om förskolans mål : Välkommen att ställa frågor : Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Kommunal 4 Fristående 4 4 : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost : Sociala förmågor 6: Maten smakar bra : Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

13 Kungsholmen andel nöjda (betyg 4 + ) år 4 : Trygg och säker : Information om förskolans mål : Välkommen att ställa frågor : Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Pojke 4 Flicka 4 4 : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost : Sociala förmågor 6: Maten smakar bra : Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

14 Stadsdelen per år

15 Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel 4 8 Kungsholmen per år 6 46 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Stadsdel 4 Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 4 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 4 Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

16 Kungsholmen per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Mitt barn känner sig tryggt. Stadsdel 7 6 Stadsdel Stadsdel Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Stadsdel Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

17 Kungsholmen per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov Stadsdel 4 6 Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

18 Kungsholmen per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Stadsdel Stadsdel 4 47 Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

19 Kungsholmen per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Stadsdel Stadsdel 4 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost Stadsdel Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

20 Kungsholmen per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Stadsdel Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

21 Kungsholmen per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel 6 Stadsdel Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

22 Stadsdelen kommunala/fristående förskolor

23 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal 4 7 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Fristående 4 Kommunal Fristående Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

24 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Fristående 4 Kommunal Fristående Kommunal 4 4 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Fristående 4 Kommunal Fristående Kommunal Fristående 4 8 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

25 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Kommunal Fristående 4 74 Kommunal Fristående Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Kommunal 4 Fristående Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

26 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Kommunal 4 Fristående Kommunal Fristående Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Kommunal 4 Fristående Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Kommunal 4 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

27 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Kommunal 4 Fristående Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Kommunal 4 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

28 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barn tycker att maten smakar bra. Fristående Kommunal 4 4 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Fristående Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

29 Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal 4 4 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Fristående Kommunal Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Fristående Kommunal 4 8 Fristående Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Kommunal 4 Fristående Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

30 Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Kungsholmen kommunala och fristående förskolor per år Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Kommunal 4 Fristående 4 Kommunal Fristående Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Kommunal 4 8 Fristående Kommunal 8 7 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt 6 * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

31 Stadsdelen flickor/pojkar

32 Kungsholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Flicka 4 Pojke Flicka 4 4 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

33 Kungsholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Flicka 4 Pojke Flicka Pojke Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Flicka 4 Pojke Flicka Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

34 Kungsholmen flickor och pojkar per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Pojke Flicka 4 7 Pojke Flicka Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Pojke 4 Flicka Pojke 6 4 Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

35 Kungsholmen flickor och pojkar per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Pojke 4 Flicka Pojke 4 48 Flicka Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Pojke 4 Flicka Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Pojke 4 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

36 Kungsholmen flickor och pojkar per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Pojke 4 Flicka Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Pojke 4 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

37 Kungsholmen flickor och pojkar per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barn tycker att maten smakar bra. Flicka Pojke 4 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Flicka Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

38 Kungsholmen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke 4 4 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Flicka 4 4 Pojke Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Flicka Pojke 6 4 Flicka Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Pojke 4 Flicka Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

39 Kungsholmen flickor och pojkar per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Pojke 4 Flicka 4 Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) ) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och.

40 Index per område, KF-indikator och NFI

41 Kungsholmen index per område och år samt KF-indikator Utveckling och lärande Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel 4 Normer och värden Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel 4 Inflytande och delaktighet Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel 4 Samverkan med hemmet Stadsdel 4 Stadsdel Stadsdel 4 Mat Stadsdel 4 4 KF-indikator Stadsdel 4 Stadsdel 4

42 Kungsholmen *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." Stadsdel 4 NFI Stadsdel 4

43 Förskolorna i stadsdelen per fråga

44 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken Förskolan Väderleken 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret Förskolan Småpilarna Kulan Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 47 Förskolan Iskristallen Förskolan Purpurn 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Pilgården 7 Förskolan Galaxen 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Pipers 47 Fredric Eens Minne Förskolan Eira Förskolan Serafen 4 Förskolan Knoppen 7 Lilla Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 7 Minibojarna 8 STIM Förskola 4 Förskolan Hagen Förskolan Skogsmarken 7 Läroriket Lärileken 7 Moderna Montessori i Stockholm 4 Förskolan Vängåvan 6 Lycée Francais 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Kompis Sputnik 7 Förskolan Pilen Ab 6 Förskolan Nallen Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Kungspilen 7 Giraffen Förskolan Taffelberget 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Myntet 6 Förskolan Lejonkotten 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Vita Villan Förskolan Båten 7 Förskolan Mullbäret 4 Förskolan Vågen

45 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Andel nöjda (4 + ) 4 % 77 Förskolan Signalparken. 7 Förskolan Valvet 7 Hälsans förskola Kronan 6 4 FörskolanTrollet Förskolan Eden Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Scheelegatan Förskolan Skorpan 6 Spaden 7 Pilens Paviljong. 6 6 Förskolan Love Förskolan Lilla Björnen 4 Förskolan Gambrinus 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Kronobergsparken 6 7 Förskolan S:t Göran 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Fröjden 7 Pysslingen Balen Förskolan Smulor & frön 6 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Förskolan Solstrålen 7 Förskolan Spårvagnen 68 7 Förskolan Hattstugan 6

46 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Skogsmarken Cirkus 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Småpilarna Förskolan Valvet 7 Giraffen 7 Mother Goose Kungsholme Förskolan Pipers 47 Fredric Eens Minne 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Pilgården 4 FörskolanTrollet 4 Förskolan Hagen 4 Förskolan Knoppen 7 Lilla Sebran 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Väderleken Villa Gorilla Kulan 6 Lycée Francais 8 STIM Förskola 7 Förskolan Pilen Ab 47 Förskolan Iskristallen 7 Läroriket Lärileken Sputnik Förskolan Eira Förskolan Båten 48 4 Förskolan Vågen 77 Förskolan Signalparken. 7 Minibojarna 6 7 Förskolan Taffelberget Förskolan Serafen 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Kompis Förskolan Kungsholmens Västra 4 Förskolan Vängåvan 7 Förskolan Galaxen 7 KidsHome Kristineberg 7 74 Förskolan Vita Villan 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Hälsans förskola Kronan

47 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Förskolan Nallen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Förskolan Solstrålen 6 Förskolan Lejonkotten Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Lilla Björnen Förskolan Eden Förskolan Smulor & frön 6 Förskolan Myntet 6 Spaden Förskolan Scheelegatan 7 Pilens Paviljong. 4 Förskolan Gambrinus Pysslingen Balen 6 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Fröjden Förskolan Kronobergsparken Förskolan Ängsknarren 6 6 Förskolan Love 6 Förskolan Kungspilen 4 7 Förskolan Purpurn Förskolan Skorpan Förskolan Spårvagnen 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Hattstugan 74 Andel nöjda (4 + ) 4 %

48 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Luxviken Förskolan Väderleken 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 4 FörskolanTrollet 7 Lilla Sebran 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Pilgården Cirkus 77 Förskolan Signalparken Kabinen Förskolan Taffelberget Förskolan Stora Sebran 7 7 Hälsans förskola Kronan 46 8 STIM Förskola 8 Förskolan Purpurn 64 7 Läroriket Lärileken 7 Minibojarna Sputnik Förskolan Kungsholmens Västra 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Båten 6 Kulan Villa Gorilla 47 Fredric Eens Minne 7 Förskolan Pilen Ab 6 Lycée Francais 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Småpilarna 7 Giraffen 7 Förskolan Galaxen 4 Förskolan Hagen 4 Förskolan Ängsknarren 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Vita Villan 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Spaden Förskolan Myntet 7 Förskolan Mullbäret 4 Förskolan Vågen Förskolan Valvet 6 Förskolan Havet (H) 7 4 Förskolan Vängåvan 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Skogsmarken Förskolan Eira Förskolan Iskristallen 7 Mother Goose Kungsholme 4

49 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Eden Förskolan Serafen Förskolan Lilla Björnen Förskolan Solstrålen 7 7 Förskolan S:t Göran 6 7 Pilens Paviljong Förskolan Love Förskolan Nallen Förskolan Scheelegatan 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Smulor & frön Förskolan Kungspilen Förskolan Kronobergsparken 4 6 Förskolan Kompis 6 Förskolan Pipers 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Knoppen 8 Förskolan Fröjden Förskolan Skorpan Förskolan Spårvagnen 7 Förskolan Hattstugan Kattungen 7 Pysslingen Balen 6 Förskolan Lejonkotten

50 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Väderleken 7 Mother Goose Kungsholme 6 7 Bäret 7 Förskolan Pilen Ab 7 Lilla Sebran Förskolan Småpilarna Kulan 7 Giraffen Förskolan Vita Villan 7 KidsHome Kristineberg 6 Villa Gorilla Cirkus 4 Förskolan Vågen 7 Förskolan Galaxen 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 8 STIM Förskola 47 Fredric Eens Minne 7 Moderna Montessori i Stockholm 4 Förskolan Hagen 8 47 Förskolan Iskristallen Förskolan Kompis 6 Spaden Sputnik Förskolan Myntet 7 Förskolan Mullbäret 7 Minibojarna Förskolan Pilgården 7 Förskolan Hjalmar AB 4 FörskolanTrollet 44 Förskolan Pärlan Förskolan Skogsmarken 7 Läroriket Lärileken 4 Förskolan Vängåvan 6 Lycée Francais Förskolan Båten Förskolan Kronobergsparken 4 Förskolan Knoppen Förskolan Eira Hälsans förskola Kronan 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Taffelberget 7 Sverigefinska förskolan 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Valvet

51 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Kungsholmens Västra 68 7 Gunghästen Hälsingeg 47 Förskolan Pipers Förskolan Lilla Björnen Förskolan Purpurn Förskolan Eden 7 Förskolan Solstrålen 6 Förskolan Nallen Förskolan Kungspilen Förskolan Serafen Förskolan Scheelegatan 7 Förskolan S:t Göran 4 Förskolan Gambrinus 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Fröjden 6 Förskolan Love 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Skorpan Förskolan Spårvagnen Förskolan Smulor & frön Förskolan Lejonkotten 7 Pysslingen Balen 77 Förskolan Signalparken Förskolan Ängsknarren 7 Pilens Paviljong. 4 74

52 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Bäret Förskolan Småpilarna Kulan Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 6 Lycée Francais Förskolan Luxviken 7 Moderna Montessori i Stockholm 7 Läroriket Lärileken 8 STIM Förskola Förskolan Pilgården Sputnik 4 Förskolan Vängåvan 7 Minibojarna 7 Förskolan Pilen Ab 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Eira 4 Förskolan Vågen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Förskolan Mullbäret 7 Giraffen 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Båten 7 Hälsans förskola Kronan 6 Förskolan Nallen Förskolan Taffelberget 6 Villa Gorilla Förskolan Scheelegatan 6 6 Förskolan Havet (H) 4 Förskolan Hagen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Gunghästen Hälsingeg 77 Förskolan Stora Sebran 6 Förskolan Kungspilen 6 47 Fredric Eens Minne Förskolan Kompis 4 Förskolan Knoppen Förskolan Myntet 66 7 Mother Goose Kungsholme 4 Förskolan Vita Villan 6 Förskolan Skogsmarken 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Väderleken Förskolan Purpurn 7 Lilla Sebran 4 FörskolanTrollet 7 Förskolan Galaxen Förskolan Valvet 74

53 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, 47 Förskolan Iskristallen 7 Jensen Förskola Kristineberg Sverigefinska förskolan Pysslingen Balen 6 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Serafen 6 Spaden Förskolan Lejonkotten 7 Förskolan Eden 7 Förskolan Kronobergsparken Förskolan Signalparken. Förskolan Pipers 44 Förskolan Pärlan Förskolan S:t Göran 6 7 Pilens Paviljong. Förskolan Lilla Björnen Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Skorpan Förskolan Smulor & frön Förskolan Spårvagnen Förskolan Fröjden Förskolan Ängsknarren 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Hattstugan 7 6 Förskolan Love Andel nöjda (4 + ) 4 %

54 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Väderleken 7 Bäret 7 KidsHome Kristineberg 7 Minibojarna 7 Förskolan Pilen Ab 7 Lilla Sebran 7 7 Mother Goose Kungsholme 6 47 Fredric Eens Minne Förskolan Pilgården Förskolan Småpilarna Förskolan Skogsmarken Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Moderna Montessori i Stockholm 6 Förskolan Nallen Förskolan Kompis Förskolan Båten Förskolan Valvet Förskolan Myntet 6 Förskolan Lejonkotten Lycée Francais 7 Läroriket Lärileken 7 Förskolan Mullbäret 8 STIM Förskola Kulan Sputnik 4 Förskolan Hagen 4 Förskolan Gambrinus 7 Giraffen 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Eira 4 FörskolanTrollet 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Luxviken 6 Förskolan Havet (H) 4 Förskolan Vängåvan 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Kungspilen 7 Jensen Förskola Kristineberg Gunghästen Hälsingeg 6 4 Förskolan Vågen Förskolan Taffelberget 7 Förskolan Galaxen Förskolan Lilla Björnen Förskolan Serafen

55 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Spårvagnen Förskolan Eden Förskolan Vita Villan Förskolan Kronobergsparken Förskolan Scheelegatan 6 Spaden 7 Pilens Paviljong. 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Signalparken. 7 4 Förskolan Knoppen 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Iskristallen 6 4 Förskolan Ängsknarren 68 Förskolan Skorpan 6 Förskolan Love Förskolan Smulor & frön 44 Förskolan Pärlan 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Purpurn Förskolan Pipers 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Fröjden 7 7 Pysslingen Balen 47 7 Förskolan Hattstugan 44 7

56 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Bäret 4 Förskolan Vågen 7 Förskolan Solstrålen 44 Förskolan Pärlan Förskolan Luxviken 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 Hälsans förskola Kronan 7 Förskolan Galaxen 4 Förskolan Ängsknarren 4 Förskolan Knoppen 6 Förskolan Love 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Sputnik 47 Fredric Eens Minne 7 Förskolan Hjalmar AB 77 Förskolan Signalparken. Villa Gorilla 6 Förskolan Nallen 4 Förskolan Hagen 6 Spaden Förskolan Skogsmarken Förskolan Kungspilen 6 Förskolan Havet (H) 4 Förskolan Havet KÖVA 67 Kabinen 7 Förskolan Hattstugan 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Lilla Sebran Förskolan Småpilarna 77 Förskolan Stora Sebran Förskolan Valvet Förskolan Taffelberget 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Lilla Björnen 7 Minibojarna 74 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Kompis Förskolan Väderleken 4 Förskolan Vängåvan Kulan 6 Lycée Francais Förskolan Vita Villan 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Eden Förskolan Kronobergsparken Förskolan Eira Förskolan Myntet 68 7 Förskolan S:t Göran 7 Förskolan Pilen Ab 7 Sverigefinska förskolan

57 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + ) 4 % 8 STIM Förskola Cirkus Kattungen 7 7 Mother Goose Kungsholme 7 6 Förskolan Serafen 6 Förskolan Lejonkotten 4 4 FörskolanTrollet 7 Gunghästen Hälsingeg 47 Förskolan Scheelegatan 66 Förskolan Purpurn 6 Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Båten Förskolan Skorpan Förskolan Smulor & frön Förskolan Pilgården Förskolan Mullbäret Förskolan Fröjden 7 Pilens Paviljong. 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Läroriket Lärileken 4 47 Förskolan Iskristallen 4 8 Förskolan Spårvagnen 7 68 Förskolan Pipers Giraffen Pysslingen Balen 8 47

58 Förskolan Purpurn Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 4 Förskolan Knoppen 44 Förskolan Pärlan 7 Lilla Sebran 47 Fredric Eens Minne Kulan Villa Gorilla 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Läroriket Lärileken 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 4 Förskolan Hagen 4 Förskolan Vängåvan 8 STIM Förskola 7 Förskolan Galaxen 7 Sverigefinska förskolan 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Kungspilen 6 Nallebjörnen/pysslingen Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda (4 + ) 4 % Sputnik 6 Spaden 7 Giraffen Cirkus Förskolan Båten 6 Förskolan Nallen Förskolan Myntet 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Lilla Björnen 6 Förskolan Havet (H) 7 Bäret 6 Lycée Francais Förskolan Skogsmarken Förskolan Pipers 7 Förskolan Eira 8 Förskolan Valvet Förskolan Småpilarna 7 Mother Goose Kungsholme Förskolan Kompis 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Vita Villan Förskolan Spårvagnen Förskolan Pilgården Förskolan Serafen Förskolan Taffelberget 8

59 6 Förskolan Love 7 Förskolan Mullbäret 7 Hälsans förskola Kronan 7 Förskolan Solstrålen 4 Förskolan Gambrinus 7 Minibojarna 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Eden Förskolan Fröjden 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Kronobergsparken 47 Förskolan Iskristallen Förskolan Smulor & frön 7 Pilens Paviljong. Förskolan Scheelegatan 7 Förskolan S:t Göran 4 Förskolan Vågen 7 Pysslingen Balen Förskolan Skorpan 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Förskolan Hattstugan 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Kungsholmens Västra 77 Förskolan Signalparken. 4 Förskolan Ängsknarren Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda (4 + ) 4 %

60 Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Kungspilen Förskolan Taffelberget 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Förskolan Galaxen 6 Förskolan Nallen Förskolan Luxviken 7 Minibojarna Förskolan Myntet 4 FörskolanTrollet 4 Förskolan Hagen Förskolan Väderleken 4 Förskolan Vängåvan 4 Förskolan Knoppen 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran Förskolan Småpilarna Kulan Sputnik Villa Gorilla 67 Kabinen 67 Kattungen 6 Lycée Francais 6 Nallebjörnen/pysslingen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 7 Förskolan Pilen Ab 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Pilgården 8 7 Hälsans förskola Kronan 8 STIM Förskola 4 Förskolan Gambrinus 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 47 Fredric Eens Minne 4 Förskolan Vågen Förskolan Kompis 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Läroriket Lärileken Förskolan Eira Förskolan Vita Villan Förskolan Spårvagnen 7 Gunghästen Hälsingeg 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Valvet Förskolan Båten 6 Spaden Förskolan Purpurn Förskolan Pipers 47 Förskolan Iskristallen 6 Förskolan Skogsmarken

61 Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Förskolan Hattstugan Cirkus 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Lilla Björnen 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Serafen Förskolan Eden 6 Förskolan Love Förskolan Fröjden 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Kronobergsparken Förskolan Scheelegatan 6 Förskolan Havet (H) 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Smulor & frön 7 Pysslingen Balen Förskolan Kungsholmens Västra 6 Förskolan Lejonkotten 7 Sverigefinska förskolan 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 Giraffen 7 Förskolan S:t Göran 77 Förskolan Signalparken. 7 Pilens Paviljong. Förskolan Skorpan 7 6 6

62 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet 4 Förskolan Vängåvan 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Båten 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 44 Förskolan Pärlan 47 Förskolan Iskristallen 6 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Myntet 7 Bäret 4 Förskolan Vågen 7 Lilla Sebran Förskolan Småpilarna Kulan 67 Kabinen 67 Kattungen 6 Nallebjörnen/pysslingen 77 Förskolan Stora Sebran Förskolan Serafen 8 STIM Förskola 47 Fredric Eens Minne 8 Förskolan Skogsmarken 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Eden 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Smulor & frön Förskolan Eira 7 Minibojarna 7 Mother Goose Kungsholme 4 Förskolan Knoppen Förskolan Spårvagnen 6 7 Förskolan Galaxen 6 Lycée Francais Förskolan Pilgården 4 Förskolan Hagen 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Kompis Sputnik Cirkus Villa Gorilla Förskolan Vita Villan Förskolan Lilla Björnen 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Väderleken 7 Giraffen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Taffelberget 6 Förskolan Nallen

63 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Pipers 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Purpurn 7 Förskolan Solstrålen 7 Läroriket Lärileken Förskolan Fröjden 6 Förskolan Havet (H) 6 Spaden Förskolan Valvet Förskolan Skorpan 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Kronobergsparken Förskolan Kungspilen 7 Förskolan S:t Göran 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Scheelegatan 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Kungsholmens Västra 77 Förskolan Signalparken Förskolan Ängsknarren 7 6 Förskolan Love 7 Pysslingen Balen 7 Pilens Paviljong

64 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran 47 Fredric Eens Minne Förskolan Småpilarna Kulan Sputnik Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen Förskolan Kompis Förskolan Myntet 4 Förskolan Vängåvan 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Skogsmarken 4 Förskolan Hagen 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Väderleken 7 Förskolan Hattstugan 7 Giraffen 67 Kattungen 6 Förskolan Lejonkotten 6 Förskolan Nallen 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Serafen 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Eden 77 Förskolan Stora Sebran 7 Förskolan Lilla Björnen 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Valvet 7 Läroriket Lärileken 6 Lycée Francais 7 Förskolan Galaxen 4 Förskolan Vågen Förskolan Eira Förskolan Pilgården Förskolan Taffelberget 7 Förskolan Vita Villan 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Kronobergsparken 7 Minibojarna 7 Mother Goose Kungsholme 7 Förskolan Mullbäret 8 STIM Förskola 7 KidsHome Kristineberg 47 Förskolan Iskristallen

65 Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Båten 4 Förskolan Gambrinus 6 Spaden 7 Gunghästen Hälsingeg 7 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Pysslingen Balen Förskolan Kungsholmens Västra 7 Sverigefinska förskolan 6 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Spårvagnen Förskolan Skorpan 7 Pilens Paviljong. 7 Förskolan Solstrålen 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Fröjden Förskolan Pipers 74 Förskolan Kungspilen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Smulor & frön 6 Förskolan Love 4 Förskolan Knoppen 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Scheelegatan Förskolan Purpurn 7 7 6

66 Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA 4 FörskolanTrollet 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran Förskolan Småpilarna Villa Gorilla 67 Kattungen Förskolan Luxviken 4 Förskolan Vängåvan 6 Lycée Francais 7 Förskolan Galaxen Sputnik Kulan 47 Fredric Eens Minne Cirkus Förskolan Skogsmarken 7 Moderna Montessori i Stockholm 6 Förskolan Havet (H) 67 Kabinen Förskolan Taffelberget 7 Minibojarna 6 Nallebjörnen/pysslingen 77 Förskolan Stora Sebran 8 STIM Förskola 4 Förskolan Hagen 4 Förskolan Knoppen Förskolan Myntet 4 Förskolan Vågen Förskolan Kompis Förskolan Väderleken 47 Förskolan Iskristallen Förskolan Pilgården 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Eira 6 Förskolan Nallen 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Båten 7 Läroriket Lärileken 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Spaden Förskolan Pipers 7 Förskolan Mullbäret 7 Hälsans förskola Kronan 7 Mother Goose Kungsholme 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Serafen Förskolan Valvet Förskolan Eden Förskolan Smulor & frön

67 Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Giraffen 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Spårvagnen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Kronobergsparken 7 Sverigefinska förskolan 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Lilla Björnen Förskolan Vita Villan 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Kungspilen Förskolan Purpurn Förskolan Scheelegatan 7 Förskolan Solstrålen 7 Pilens Paviljong. Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Skorpan 77 Förskolan Signalparken. 4 Förskolan Ängsknarren 7 Förskolan S:t Göran 7 Förskolan Hattstugan 6 Förskolan Love Förskolan Fröjden 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Pysslingen Balen

68 Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Gambrinus 4 Förskolan Havet KÖVA 6 Förskolan Nallen Förskolan Luxviken Förskolan Pilgården 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 4 Förskolan Knoppen 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran 47 Fredric Eens Minne Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 6 Spaden 6 Förskolan Havet (H) 6 Nallebjörnen/pysslingen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Myntet Förskolan Skogsmarken 7 Läroriket Lärileken 7 Moderna Montessori i Stockholm 8 4 Förskolan Vängåvan Förskolan Taffelberget 7 Förskolan Galaxen 6 Lycée Francais 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Pipers 6 Förskolan Lejonkotten 8 STIM Förskola 7 Pilens Paviljong. 7 Minibojarna Förskolan Eira Kulan 4 Förskolan Hagen Förskolan Valvet 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Eden 4 Förskolan Vågen Förskolan Smulor & frön Förskolan Vita Villan 6 Förskolan Love Förskolan Småpilarna 7 Mother Goose Kungsholme Förskolan Båten Förskolan Kompis 47 Förskolan Iskristallen

69 Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Förskolan Solstrålen 7 Hälsans förskola Kronan Sputnik Förskolan Kronobergsparken Förskolan Lilla Björnen 7 Giraffen 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Serafen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Fröjden 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Kungspilen 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Kungsholmens Västra 7 Pysslingen Balen Förskolan Spårvagnen 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Purpurn Förskolan Scheelegatan Förskolan Skorpan 77 Förskolan Signalparken. 7 Essingebarnen Hälsingeg AB

70 Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, Andel nöjda (4 + ) 4 % 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret Förskolan Luxviken Villa Gorilla 7 Minibojarna Förskolan Kompis 4 Förskolan Havet KÖVA 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Lilla Sebran Förskolan Myntet Förskolan Stora Sebran 77 Förskolan Signalparken. 6 7 Giraffen Förskolan Smulor & frön 4 4 Förskolan Väderleken 7 7 Pysslingen Balen 4 Kulan Förskolan Valvet 6 6 Lycée Francais 47 Fredric Eens Minne 6 Förskolan Nallen Förskolan Purpurn 6 6 Förskolan Havet (H) 6 7 Förskolan Galaxen 6 67 Kabinen 47 Förskolan Iskristallen 8 Sputnik 67 Kattungen 7 Förskolan Pilgården 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Taffelberget Mother Goose Kungsholme 7 Moderna Montessori i Stockholm 68 7 Jensen Förskola Kristineberg 6 Förskolan Skogsmarken Förskolan Ängsknarren 48 4 Förskolan Hagen Pilens Paviljong Förskolan Vängåvan 64 4 Förskolan Vågen 4 Förskolan Serafen Sverigefinska förskolan Förskolan Pilen Ab 6 8 STIM Förskola Förskolan Gambrinus 6 Förskolan Scheelegatan Förskolan Solstrålen Förskolan S:t Göran Spaden 6 7 Hälsans förskola Kronan

71 Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. gå på teater, Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Eden Förskolan Vita Villan Förskolan Fröjden Förskolan Love 7 4 FörskolanTrollet Förskolan Kronobergsparken 4 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Förskolan Mullbäret 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Eira Cirkus 7 Läroriket Lärileken Förskolan Småpilarna 7 6 Förskolan Kungspilen 6 Förskolan Lejonkotten 7 8 Förskolan Pipers 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Lilla Björnen Förskolan Kungsholmens Västra 46 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Båten Förskolan Skorpan 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Knoppen 6 Förskolan Spårvagnen

72 Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret Förskolan Småpilarna Villa Gorilla 7 KidsHome Kristineberg 7 Minibojarna Förskolan Kompis Sputnik 47 Fredric Eens Minne Förskolan Luxviken 6 Förskolan Havet (H) 67 Kabinen 6 Förskolan Love 7 Lilla Sebran 77 Förskolan Stora Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Väderleken Kulan 6 Lycée Francais Förskolan Skogsmarken 4 Förskolan Vängåvan 4 Förskolan Vågen 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Moderna Montessori i Stockholm 7 Förskolan Pilen Ab 7 Förskolan Galaxen 7 Förskolan Hjalmar AB 4 Förskolan Hagen 47 Förskolan Iskristallen Förskolan Taffelberget 6 Förskolan Nallen Förskolan Eira 7 Sverigefinska förskolan 6 Spaden 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Valvet Förskolan Myntet 4 FörskolanTrollet 8 STIM Förskola 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Serafen 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Kungspilen 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Pilgården Förskolan Smulor & frön Förskolan Pipers

73 Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Kronobergsparken Förskolan Lilla Björnen 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Scheelegatan 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Eden Förskolan Vita Villan 4 Förskolan Knoppen 67 Kattungen 7 Läroriket Lärileken 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Pilens Paviljong. 7 Giraffen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 4 Förskolan Ängsknarren 7 Pysslingen Balen Förskolan Skorpan Förskolan Fröjden 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Båten 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Spårvagnen Cirkus 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Purpurn

74 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 7 Bäret Kulan Sputnik Cirkus 67 Kabinen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Moderna Montessori i Stockholm 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Nallebjörnen/pysslingen 6 Spaden 7 Giraffen Förskolan Lilla Björnen Förskolan Myntet 4 Förskolan Hagen 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Pipers 47 Fredric Eens Minne 47 Förskolan Iskristallen 4 Förskolan Vågen 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Eden Mitt barn tycker att maten smakar bra. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Smulor & frön Förskolan Taffelberget Villa Gorilla 67 Kattungen Förskolan Valvet 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Pilgården 6 Förskolan Nallen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Skogsmarken 6 Lycée Francais 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Kungsholmens Västra 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Kompis 6 Förskolan Love 7 Minibojarna 7 Mother Goose Kungsholme Förskolan Vita Villan 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Fröjden Förskolan Kungspilen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 4 Förskolan Vängåvan

75 7 Förskolan S:t Göran 7 Förskolan Galaxen 7 KidsHome Kristineberg 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Spårvagnen 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Skorpan Förskolan Båten 7 Pilens Paviljong. 7 Läroriket Lärileken 4 Förskolan Knoppen 44 Förskolan Pärlan 7 Lilla Sebran Förskolan Kronobergsparken 4 Förskolan Ängsknarren 77 Förskolan Signalparken. 7 Sverigefinska förskolan 7 Pysslingen Balen Förskolan Småpilarna Förskolan Purpurn Förskolan Serafen 8 STIM Förskola 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Eira Förskolan Scheelegatan Mitt barn tycker att maten smakar bra. Andel nöjda (4 + ) 4 %

76 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 44 Förskolan Pärlan 7 Giraffen 7 Bäret Kulan Sputnik Cirkus 47 Förskolan Iskristallen 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Smulor & frön 7 Förskolan Hjalmar AB 4 Förskolan Hagen Förskolan Myntet Förskolan Pipers 47 Fredric Eens Minne Förskolan Eden Förskolan Purpurn Förskolan Vita Villan 6 Förskolan Havet (H) 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Taffelberget 4 Förskolan Vågen 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Minibojarna 77 Förskolan Stora Sebran Förskolan Lilla Björnen Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Skogsmarken 6 Spaden 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Spårvagnen 7 Läroriket Lärileken 7 Förskolan Solstrålen 4 Förskolan Vängåvan Villa Gorilla Förskolan Småpilarna Förskolan Fröjden 6 Förskolan Nallen 7 Förskolan Galaxen 6 Förskolan Lejonkotten 7 Förskolan Pilen Ab 4 FörskolanTrollet 7 Mother Goose Kungsholme 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Valvet Förskolan Serafen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 KidsHome Kristineberg 6 Nallebjörnen/pysslingen

77 Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Andel nöjda (4 + ) 4 % 6 Förskolan Love 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 67 Kabinen Förskolan Pilgården 7 Förskolan Hattstugan 7 Förskolan S:t Göran 6 Lycée Francais Förskolan Båten 7 Pilens Paviljong. 4 Förskolan Ängsknarren 4 Förskolan Knoppen Förskolan Kompis Förskolan Väderleken 67 Kattungen Förskolan Kronobergsparken Förskolan Eira 7 Lilla Sebran 7 Pysslingen Balen Förskolan Skorpan 77 Förskolan Signalparken. 7 Förskolan Mullbäret 8 STIM Förskola Förskolan Scheelegatan 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Kungspilen

78 Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Purpurn 4 Förskolan Havet KÖVA Sputnik Cirkus 7 Mother Goose Kungsholme Förskolan Luxviken 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Spaden 7 Giraffen 47 Fredric Eens Minne 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Kungsholmens Västra 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Pipers 77 Förskolan Stora Sebran Villa Gorilla 67 Kattungen 4 Förskolan Hagen Förskolan Vita Villan 7 Bäret 67 Kabinen Kulan 7 Minibojarna 7 Lilla Sebran Förskolan Skogsmarken 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Myntet Förskolan Eden 6 Nallebjörnen/pysslingen 4 Förskolan Vågen 47 Förskolan Iskristallen 7 Förskolan Galaxen 44 Förskolan Pärlan 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Lilla Björnen Förskolan Valvet Förskolan Väderleken Förskolan Småpilarna 7 KidsHome Kristineberg 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Kronobergsparken 6 Lycée Francais Förskolan Taffelberget 4 FörskolanTrollet 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Smulor & frön 7 Läroriket Lärileken Förskolan Eira Förskolan Serafen

79 Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Andel nöjda (4 + ) 4 % 6 Förskolan Love 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Spårvagnen 8 STIM Förskola 6 Förskolan Nallen 77 Förskolan Signalparken. 7 Förskolan Pilen Ab 4 Förskolan Vängåvan Förskolan Kompis 7 Pilens Paviljong. 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Båten Förskolan Pilgården 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Fröjden 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Förskolan S:t Göran 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Skorpan 4 Förskolan Knoppen 7 Förskolan Hattstugan 7 Sverigefinska förskolan 7 Pysslingen Balen Förskolan Scheelegatan Förskolan Kungspilen

80 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. (t.ex. genom utvecklingssamtal, Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Luxviken Förskolan Väderleken 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran Kulan Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 47 Fredric Eens Minne 4 Förskolan Vängåvan 7 Förskolan Galaxen 4 Förskolan Hagen 7 Minibojarna 47 Förskolan Iskristallen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 6 Nallebjörnen/pysslingen Sputnik 6 Spaden 7 Förskolan Pilen Ab Förskolan Skogsmarken Förskolan Valvet Förskolan Taffelberget 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Kompis 7 Sverigefinska förskolan 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Båten Förskolan Serafen 7 Giraffen 7 Moderna Montessori i Stockholm 4 Förskolan Vågen Förskolan Myntet Förskolan Vita Villan 4 FörskolanTrollet 7 Jensen Förskola Kristineberg 7 KidsHome Kristineberg 6 Förskolan Nallen 4 Förskolan Gambrinus 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Kronobergsparken Förskolan Kungsholmens Västra 7 Pysslingen Balen Förskolan Lilla Björnen 7 Förskolan Mullbäret Förskolan Smulor & frön 4 Förskolan Havet KÖVA

81 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. (t.ex. genom utvecklingssamtal, Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Läroriket Lärileken 7 Hälsans förskola Kronan 8 STIM Förskola Förskolan Eira Förskolan Kungspilen 6 Lycée Francais Förskolan Eden 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Pilgården Förskolan Skorpan 7 Pilens Paviljong. 6 Förskolan Love Förskolan Fröjden Förskolan Scheelegatan 4 Förskolan Ängsknarren 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Småpilarna 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Pipers 77 Förskolan Signalparken. 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Purpurn Förskolan Spårvagnen 4 Förskolan Knoppen Förskolan Hattstugan 4

82 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Väderleken 7 Förskolan Pilen Ab 4 Förskolan Vängåvan 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret Villa Gorilla 6 Spaden 4 Förskolan Vågen 7 Förskolan Galaxen 7 Förskolan Hjalmar AB 67 Kabinen 6 Förskolan Havet (H) 67 Kattungen Förskolan Pilgården 7 Mother Goose Kungsholme 7 KidsHome Kristineberg Förskolan Skogsmarken Sputnik 47 Fredric Eens Minne Förskolan Luxviken 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Båten 6 Nallebjörnen/pysslingen 4 Förskolan Gambrinus Cirkus Kulan 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Smulor & frön Förskolan Taffelberget 6 Lycée Francais 4 Förskolan Hagen Förskolan Eira Förskolan Serafen Förskolan Valvet Förskolan Vita Villan Förskolan Kungspilen 4 FörskolanTrollet 77 Förskolan Stora Sebran Förskolan Lilla Björnen 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Myntet 47 Förskolan Iskristallen 7 Minibojarna 7 Lilla Sebran 7 Giraffen Förskolan Eden Förskolan Kompis 7 Hälsans förskola Kronan 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Jensen Förskola Kristineberg

83 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Purpurn 7 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Kronobergsparken 7 6 Förskolan Nallen 77 Förskolan Signalparken. 7 Läroriket Lärileken Förskolan Skorpan 6 Förskolan Love Förskolan Kungsholmens Västra 7 4 Förskolan Ängsknarren 48 Förskolan Småpilarna 6 Förskolan Lejonkotten 8 STIM Förskola Förskolan Pipers 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Förskolan Mullbäret 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Fröjden 7 Pilens Paviljong Förskolan Knoppen Förskolan Scheelegatan 7 Pysslingen Balen Förskolan Spårvagnen 7 Förskolan Hattstugan 7 Gunghästen Hälsingeg

84 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA Förskolan Luxviken 7 Moderna Montessori i Stockholm Förskolan Pilgården Förskolan Väderleken 64 Villa Gorilla 4 Förskolan Vängåvan 44 Förskolan Pärlan Förskolan Småpilarna Kulan Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 7 Mother Goose Kungsholme 47 Fredric Eens Minne 7 Förskolan Hjalmar AB 6 Lycée Francais 7 Giraffen 8 STIM Förskola Förskolan Myntet 4 Förskolan Gambrinus 7 Minibojarna Förskolan Valvet 7 Läroriket Lärileken 7 KidsHome Kristineberg 7 Förskolan Galaxen Förskolan Skogsmarken 74 Förskolan Båten Sputnik 6 Förskolan Havet (H) 7 Bäret 4 FörskolanTrollet 77 Förskolan Stora Sebran 6 Förskolan Nallen 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Kungsholmens Västra Förskolan Vita Villan 74 Förskolan Taffelberget 7 Förskolan Mullbäret 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Förskolan Pilen Ab 4 Förskolan Knoppen 7 Lilla Sebran 6 Spaden Förskolan Serafen Förskolan Kungspilen Förskolan Lilla Björnen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 4 Förskolan Hagen 47 Förskolan Iskristallen

85 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Smulor & frön 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Eira 6 Förskolan Lejonkotten 4 Förskolan Vågen Förskolan Kompis 74 Förskolan Spårvagnen Hälsans förskola Kronan Gunghästen Hälsingeg 7 Pilens Paviljong. Förskolan Eden Förskolan Skorpan 7 Förskolan S:t Göran 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Pipers Förskolan Fröjden 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Kronobergsparken Förskolan Ängsknarren 64 7 Jensen Förskola Kristineberg 6 Förskolan Purpurn 6 6 Förskolan Scheelegatan Pysslingen Balen 6 6 Förskolan Love 8 7 Förskolan Hattstugan 4 4

86 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 4 Förskolan Vängåvan 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran 47 Fredric Eens Minne Kulan Villa Gorilla Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Läroriket Lärileken Förskolan Luxviken 7 Moderna Montessori i Stockholm 8 STIM Förskola Förskolan Taffelberget 7 Förskolan Galaxen 4 Förskolan Hagen 6 Förskolan Havet (H) 7 Gunghästen Hälsingeg 7 Sverigefinska förskolan 7 Förskolan Hjalmar AB Förskolan Skogsmarken 6 Nallebjörnen/pysslingen 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Serafen 4 Förskolan Knoppen Förskolan Småpilarna 7 Mother Goose Kungsholme 47 Förskolan Iskristallen 7 Förskolan Pilen Ab 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Båten 6 Förskolan Nallen Förskolan Eira Förskolan Myntet 4 Förskolan Vågen 6 Förskolan Love 7 Minibojarna 74 Förskolan Pipers Sputnik 7 Giraffen Förskolan Purpurn 7 Förskolan Mullbäret 7 Hälsans förskola Kronan 7 Pysslingen Balen Förskolan Vita Villan 6 6 Lycée Francais

87 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 KidsHome Kristineberg 6 Spaden Förskolan Lilla Björnen Förskolan Pilgården Förskolan Valvet Förskolan Spårvagnen 7 Pilens Paviljong. Förskolan Kungspilen 64 Förskolan Eden Förskolan Smulor & frön 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Förskolan Hattstugan Förskolan Kompis 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Fröjden 68 7 Jensen Förskola Kristineberg 6 Förskolan Kronobergsparken 7 Förskolan Solstrålen 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Förskolan S:t Göran Förskolan Skorpan Förskolan Kungsholmens Västra 4 Förskolan Ängsknarren Förskolan Scheelegatan

88 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 4 Förskolan Vängåvan 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 47 Fredric Eens Minne Förskolan Småpilarna Kulan Cirkus 67 Kattungen 6 Lycée Francais 7 Läroriket Lärileken 7 Förskolan Galaxen 7 Förskolan Hjalmar AB 4 Förskolan Hagen Villa Gorilla Förskolan Skogsmarken 8 STIM Förskola Förskolan Serafen 7 Moderna Montessori i Stockholm 6 Förskolan Havet (H) 6 Nallebjörnen/pysslingen 7 Minibojarna 4 Förskolan Knoppen 7 Lilla Sebran 77 Förskolan Stora Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 7 Förskolan Pilen Ab 6 Spaden 7 Giraffen Förskolan Pilgården Förskolan Valvet Förskolan Vita Villan Förskolan Båten 6 Förskolan Nallen Förskolan Eira Förskolan Kompis 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 KidsHome Kristineberg Sputnik Förskolan Taffelberget 7 Sverigefinska förskolan Förskolan Eden 4 Förskolan Vågen 6 Förskolan Kungspilen 67 Kabinen 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Myntet 7 47 Förskolan Iskristallen

89 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + ) 4 % 7 Hälsans förskola Kronan 7 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Lilla Björnen 7 Förskolan Mullbäret 74 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Gunghästen Hälsingeg 6 7 Pilens Paviljong. 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg Förskolan Pipers 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Kungsholmens Västra 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Smulor & frön Förskolan Fröjden 6 Förskolan Love Förskolan Skorpan Pysslingen Balen Förskolan S:t Göran 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Spårvagnen Förskolan Ängsknarren 4 64 Förskolan Purpurn 6 7 Förskolan Scheelegatan 6 Förskolan Kronobergsparken Förskolan Hattstugan

90 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Luxviken 4 FörskolanTrollet Förskolan Väderleken 4 Förskolan Vängåvan 44 Förskolan Pärlan 7 Bäret 7 Lilla Sebran 47 Fredric Eens Minne Förskolan Serafen 6 Nallebjörnen/pysslingen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Mother Goose Kungsholme 7 Förskolan Pilen Ab 7 Giraffen Förskolan Valvet Förskolan Taffelberget Förskolan Småpilarna Förskolan Pilgården Kulan Cirkus 67 Kattungen 6 Lycée Francais Förskolan Vita Villan Förskolan Båten 4 Förskolan Vågen Förskolan Eira 7 Läroriket Lärileken 7 Essingebarnen Hälsingeg AB Förskolan Skogsmarken 7 Moderna Montessori i Stockholm 7 Förskolan Galaxen 7 Förskolan Hjalmar AB 4 Förskolan Hagen 8 STIM Förskola Villa Gorilla 6 Förskolan Havet (H) 67 Kabinen 7 KidsHome Kristineberg Sputnik 6 Spaden 7 Sverigefinska förskolan 7 Förskolan Mullbäret 4 Förskolan Gambrinus Förskolan Kungspilen 6 Förskolan Nallen Förskolan Lilla Björnen Förskolan Myntet Förskolan Kompis 7 Minibojarna Förskolan Pipers

91 Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Eden 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Gunghästen Hälsingeg 6 7 Hälsans förskola Kronan 4 7 Pilens Paviljong. 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 77 Förskolan Signalparken. Förskolan Kungsholmens Västra 6 Förskolan Lejonkotten Förskolan Knoppen Förskolan Fröjden Förskolan Smulor & frön 6 47 Förskolan Iskristallen 6 7 Jensen Förskola Kristineberg 6 Förskolan Love Förskolan S:t Göran 6 Förskolan Skorpan Förskolan Kronobergsparken 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Ängsknarren 4 6 Förskolan Spårvagnen Förskolan Purpurn Förskolan Scheelegatan 7 Pysslingen Balen 7 Förskolan Hattstugan

92 Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Andel nöjda (4 + ) 4 % 4 Förskolan Havet KÖVA 7 Minibojarna Förskolan Väderleken Förskolan Kronobergsparken 7 Bäret 7 Lilla Sebran Sputnik Förskolan Myntet Cirkus 67 Kabinen 67 Kattungen 47 Fredric Eens Minne 7 Läroriket Lärileken Förskolan Luxviken 7 Förskolan Hjalmar AB 7 Sverigefinska förskolan 8 STIM Förskola Kulan Förskolan Vita Villan 7 Förskolan Galaxen 6 Lycée Francais 7 Essingebarnen Hälsingeg AB 7 Giraffen Förskolan Valvet Förskolan Pipers 44 Förskolan Pärlan 6 Förskolan Nallen 7 Förskolan S:t Göran 7 Pilens Paviljong. Förskolan Småpilarna 6 Förskolan Love 7 Futuraskolan AB- Förskola Warfvingesväg 7 Förskolan Hattstugan Villa Gorilla 6 Förskolan Lejonkotten 7 Förskolan Mullbäret 68 Förskolan Skogsmarken Förskolan Lilla Björnen 77 Förskolan Stora Sebran 7 Förskolan Solstrålen Förskolan Båten 8 7 Hälsans förskola Kronan Förskolan Kungsholmens Västra 7 Moderna Montessori i Stockholm 7 Förskolan Pilen Ab 4 Förskolan Vängåvan 74 7 Pysslingen Balen Förskolan Eira 4 Förskolan Gambrinus 7 Förskolan Kompis

93 Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Andel nöjda (4 + ) 4 % Förskolan Kungspilen 46 6 Spaden 6 Nallebjörnen/pysslingen Förskolan Eden 7 7 Förskolan Taffelberget Förskolan Ängsknarren Förskolan Serafen 7 Gunghästen Hälsingeg Förskolan Fröjden 77 Förskolan Signalparken. 4 Förskolan Hagen Förskolan Pilgården Förskolan Spårvagnen 6 6 Förskolan Smulor & frön 6 7 Mother Goose Kungsholme 8 Förskolan Skorpan Förskolan Scheelegatan 4 Förskolan Vågen Förskolan Iskristallen 4 6 Förskolan Havet (H) Förskolan Purpurn 7 KidsHome Kristineberg 7 Jensen Förskola Kristineberg Förskolan Knoppen 4 4 FörskolanTrollet 4

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Stockholm stad Förskoleundersökning 214 27 Lilla Blå Elefanten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 1892 Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Staden

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia

Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen Stockholm stad Familjedaghem 14 Skärholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Förskolorna i Kungsholmen stadsdel

Förskolorna i Kungsholmen stadsdel Förskolorna i Kungsholmen stadsdel Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Andel nöjda (4 + 5) i procent Kungsholmen Kungsholmen stadsdel 2012 083291 Förskolan Luxviken 100 91 86 083331 Förskolan

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia

Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia Stockholms stad Förskoleundersökning Kungsholmen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 7 7 Mother Goose International Pre-school Kista Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket

Lycée Français Saint Louis, Essingestråket Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Lycée Français Saint Louis, Essingestråket -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A

Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 67 A Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Förskolan Barnasinnet Skarpnäcksvägen 6 A Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Karen Blixens gata 15

Förskolan Karen Blixens gata 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Karen Blixens gata 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Rönnholmsgränd 42

Förskolan Rönnholmsgränd 42 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Rönnholmsgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70

Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen 70 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Vintergatan Kärrtorpsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6

Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen

JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 7 JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer