Förslag på arbetsgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på arbetsgång"

Transkript

1 Lektionen är hämtad ur Svenska Direkt 8 skriven av Cecilia Peña, Lisa Eriksson och Laila Guvå. Svenska Direkt består av en grundbok och två studieböcker. I studieböckerna ges möjlighet till såväl extra träning av de grundläggande momenten som utmanande uppgifter för de elever som behöver något extra att "bita i". Studieböckerna finns i två versioner, där en är anpassad för de elever som läser enligt kursplanen Svenska som andraspråk. De övergripande skillnaderna mellan de två studieböckerna kan sammanfattas på följande sätt: I Studieboken sva läggs mer fokus på att skapa förförståelse genom till exempel samtal kring nyckelord. Varje block inleds med gemensamma ofta muntliga uppgifter, som fungerar som en bro till kommande skrivuppgifter. I bägge studieböckerna läggs stor vikt vid kommunikativa övningar i form av parövningar, gruppövningar och lärarledda övningar. I Studieboken sva läggs dock större fokus på kommunikation. Denna lektion är från Block 3 Besök på tidningsredaktionen. Eleverna får: fundera över olika medier läsa en nyhetsartikel fundera över upplägget av en nyhetartikel. Förslag på arbetsgång 1. Läs texten tillsammans på sid. 338 i grundboken. Du kan ställa frågor som: Varför är det viktigt att kunna sovra bland information som vi möter? Vad finns det för nackdelar med att inte sovra? Vad kan det leda till? Hur lär man sig att sovra bland information? Vad menas med att nyhetsartikeln är en säljande text? Vad finna det för nackdelar och fördelar med att texter säljer? 2. Läs igenom artikeln på sid på valfritt sätt. Låt sedan eleverna diskutera frågorna på sid. 341 i par. Sammanfatta sedan i helklass. Gå igenom texten igen och titta på kommentarerna i marginalen. Ta upp ord som huvudrubrik, ingress, källa, bakgrund, underrubrik, pratminus, brödtext, avslutning. 3. Diskutera också textens innehåll med frågor som: Hur fungerar en vattenpipa? Vilken felaktig information finns om vattenpipan och dess rök? Ge flera exempel. Vad har visats i olika studier om vattenpiperökning och dess risker? Vad finns det för likheter och skillnader om man jämför vattenpiperökning och vanlig cigarettrökning? 4. Gå sedan till sid i Studieboken och låt eleverna läsa nyhetsartikeln Spring i benen gör dig smart. Låt sedan eleverna svar på frågorna på sid. 92 i par. 5. Låt sedan eleverna fundera på egen hand över uppgift 3 på sid. 93 i Studieboken.

2 Ni som använder Studieboken sva får inte glömma att gå igenom nyckelorden innan ni börjar arbeta med kapitlet. Tänk också på att många flerspråkiga elever sitter på värdefull kunskap om medier i olika länder. Fråga gärna eleverna om hur nyhetsrapporteringen ser ut på någon utländsk tv kanal. Vilka är skillnaderna mot här i Sverige? Innan ni läser nyhetsartikeln på sid. 339 i grundboken kan ni förklara ord som: charterresa essenser melass filtreras bort facktidskrift tuberkulos souvenir

3 Nyhetsartikeln Nyheter nyttig informationskälla eller bara vardagligt brus? Nyheter är spännande och oftast nyttiga och värdefulla för oss läsare. Men nyhetsflödet är enormt och det är därför viktigt att också kunna gallra bland all information som vi möter i tidningar, på tv, i radio och på internet. Nyhetsartikeln säljande text med kort levnadstid Nyhetsartikeln rapporterar om nyheter som helst ska ut till läsarna samma dag eller dagen efter, och det är ofta dessa artiklar som säljer tidningen. Eftersom nyhetsartikeln snabbt blir inaktuell gäller det för reportrarna att hela tiden hitta intressanta nyheter att rapportera om. 338

4 Läs en nyhetsartikel 1Läs artikeln Vattenpipa farligare än många tror. Vattenpipa farligare än många tror Att röka vattenpipa har blivit trendigt bland ungdomar. Många tror att vattnet i pipan renar röken och gör det ofarligt att röka. Men det är fel. Faktum är att man får i sig mer av farliga rökgaser än när man röker cigaretter. Bland stockholmsungdomar i klass 9 har mer än var tredje testat att röka vattenpipa. Det här framgår av en enkät om skolelevers drogvanor som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, gjorde Då ställdes frågor om vattenpiperökning för första gången. Många svenskar bekantar sig med seden att röka vattenpipa på charterresan till Egypten eller något annat av de länder där den är vanlig sedan länge. Kanske köper de hem en vackert utsmyckad pipa som souvenir. Numera säljs vattenpipor även i Sverige, och förstås på internet. Huvudrubrik Ingress: en tydlig inledning i fet stil. Sammanfattar ofta hela artikelns innehåll. Ska locka läsaren att läsa hela artikeln. Källa 1 Brödtext Tobaken man röker i vattenpipa är ofta smaksatt med olika essenser, främst melass, en sockerprodukt, och andra smakämnen som gör att röken smakar sött. Det finns även rökmassa som inte innehåller tobak alls utan bara består av torkade örter, oftast blandade med melass och smaksatt med olika fruktessenser. Själva röktekniken och det faktum att röken kyls av gör det lättare att dra djupare halsbloss än när man röker cigarett. Röken känns lenare och mindre irriterande i halsen. Det är möjligen en förklaring till uppfattningen om att gifterna skulle försvinna eller minska av att röken passerar genom vatten. Men när man drar halsbloss kommer tusentals mycket giftiga ämnen ner i lungorna. Att dessa gifter skulle filtreras bort när rökgaserna passerar pipans vattenbehållare stämmer inte bara en bråkdel blir kvar i vattnet. Bakgrund med fakta som hjälper läsaren att förstå innehållet i artikeln. Källa 2 339

5 Källa 2 Det har man visat i flera studier, bland annat från WHO, Världshälsoorganisationen. Tvärtom tillför vattenpipan fler skadliga förbränningsämnen utöver dem som finns i tobaken, genom den kol man bränner tobaken med. Underrubrik Källa 3 Pratminus Källa 4 Pratminus Källa 5 Avslutning Stora mängder koloxid Om man röker vattenpipa i 45 minuter, vilket är ganska normalt, får man i sig lika mycket giftiga rökgaser som när man röker två paket cigaretter. Det visar en studie som nyligen publicerades i facktidskriften American Journal of Preventive Medicine. Det finns även undersökningar som visar att de partiklar som når lungorna vid vattenpiperökning är betydligt större än de som finns i cigarettrök. Alla partiklar som bildas vid förbränning, oavsett vad man eldar upp, är skadliga att andas in. Jämfört med cigarettrökare utsätts vatten piperökare för mycket större mängder koloxid, en gas som ökar risken för slaganfall och åderförkalkning, säger Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet i Solna. Däremot får vattenpiperökare normalt inte i sig mer av det vanebildande nikotinet. Även om man röker mer sällan, är röken mycket farligare än de flesta vattenpiperökare inser. Studier i Egypten har också visat att risken att få tuberkulos är större för vattenpiperökare. Vanligtvis byts enbart munstycket mellan röksessionerna, medan resten av pipan inte rengörs alls. Nästan en femtedel av alla tbc-patienter i landet bedöms ha smittats via vattenpipor. Även den som bara puffar på semestern utsätter sig alltså för risker. Vattenpipor är ofta vackra men de gör sig bäst oanvända på souvenirhyllan. Brödtext Text: Johan Öberg 340

6 2 Diskutera frågorna i par. A Titta på rubriken på sid Tycker ni att den är lockande? Vad berättar den om artikelns innehåll? B Läs igenom ingressen på sid Tycker ni att den sammanfattar artikelns innehåll på ett bra sätt? Lockar den till vidare läsning? C Vilken är bakgrunden till artikeln? Hjälper bakgrunden läsaren att förstå artikelns innehåll bättre? D Vad är pratminus, tror ni? E Vilka källor presenteras i artikeln? Verkar de pålitliga? F Hur avslutas artikeln? Studiebok 341

7 KONSTEN ATT söka OCH FÖRMEDLA INFORMATION Besök på tidningsredaktionen Läs en nyhetsartikel 1 Läs artikeln Spring i benen gör dig smart. 90

8 Spring i benen gör dig smart Tonåringar som konditionstränar blir smartare. Den som har bra kondis har också större sannolikhet att läsa vidare på högskolan och få ett kvalificerat jobb, visar en ny stor svensk studie. Ju bättre kondition man har som 18-åring, desto bättre ser det ut att gå i livet, säger Maria Åberg, som är läkare och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon har tillsammans med sina kollegor granskat både fysiska prov och IQ-tester hos 1,2 miljoner värnpliktiga män födda mellan åren 1950 och Forskarna har följt männen från mönstringen, som sker i 18-årsåldern, och fram till Studien visar att bra flås gav högre resultat på IQ-testet. Tydligast syntes detta på männens logiska tänkande och deras språkförståelse. Det var konditionen och inte muskelstyrkan som hade betydelse för resultatet på IQ-testet. Vi kunde tydligt se att de som sprang fick bättre kondition och det gav högre resultat. Men de som tränade muskler på gym fick inte högre resultat på IQ-provet, säger Maria Åberg. Forskarna tror att konditionsträning ökar hjärnans syreupptagningsförmåga. Det kan vara en förklaring till kopp lingen till konditionen, men inte till muskelstyrkan. Flera tillväxtfaktorer påverkas av konditionsträning, som till exempel bildningen av blodkärl till hjärnan. Bättre lungkapacitet ger också mer syre till hjärnan, säger Maria Åberg. Tonårsperioden är en viktig period i hjärnans utveckling. Hjärnan är mycket mottaglig för förändringar i den åldern. Det är många högre funktioner som utvecklas då. Maria Åberg menar att studien visar hur viktigt det är att tonåringar upp muntras att träna. Det här talar ju för att man ska öka i stället för att minska antalet idrottstimmar i skolan, säger hon. Studien visar också att de som tränade hade större sannolikhet att börja studera på högskola eller universitet. De fick oftare mer kvalificerade jobb. Ju bättre kondition männen hade när de mönstrade desto större var sannolikheten att de senare arbetade som chefer eller högre tjänstemän. Forskarna undersökte också om det är generna eller miljön som styr hur vi påverkas av träningen. Genom att studera de cirka tvillingpar som ingick i studien kunde de se att det främst är miljön som har betydelse. De kunde se att enäggstvillingar, som har identisk uppsättning gener, fick olika resultat på IQtestet om den ena tvillingen tränade styrka och den andra kondition. Studien är gjord på män, men enligt forskarna talar allt för att kvinnor har samma nytta av träningen. Malin Ellner är 23 år och läser sin femte termin på läkarlinjen på Karolinska institutet. Hon tränar tre till fyra gånger i veckan, ofta på Friskis & Svettis eller jazzdans. Hon tror att träningen hjälpt henne i studierna. Konditionsträning ökar ju koncentrationen, men det är säkert många andra faktorer som spelar in också, säger hon. De flesta av Malins studiekompisar motionerar regelbundet. Jag tror att människor i allmänhet är mer medvetna om betydelsen av att träna i dag. Som läkare måste man ju framstå som ett gott exempel. Folk lyssnar inte på vad du säger om du inte handlar därefter. Studien publiceras i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. Text: Anna Bratt, Michaela Möller Källa: DN

9 2 Arbeta i par. Diskutera frågorna till artikeln Spring i benen gör dig smart. A_ Titta på rubriken Spring i benen gör dig smart. Vad säger den om artikelns innehåll? Är den lockande, spännande, sann? B_ Läs ingressen. Vilken information får ni av den? Lockar den till vidare läsning? C_ Läs brödtexten igen. Är den kort och konkret? Är det lätt att förstå innehållet? D_ Hur är språket? Enkelt eller komplicerat? Förklaras svåra ord? E_ Verkar de som har skrivit artikeln sakliga och objektiva? F_ Vilka fakta och källor finns med som stöd för artikelns innehåll? Tycker ni att källorna känns pålitliga? Finns det fakta som ni ställer er kritiska till? G_ Vem tror ni läser artikeln? Motivera. H_ Vad lärde ni er av att läsa artikeln? 92

10 3 Nyhetsartikelns innehåll Tidningsartiklar ska vara objektiva, alltså presentera fakta. Författarens egna, subjektiva åsikter ska helst inte lysa igenom. Men vad är fakta och vad är åsikter? A_ Läs meningarna och kryssa i rutan om påståendet är subjektivt (S) eller objektivt (O). B_ Diskutera dina svar med en kompis. Daim är det godaste godiset. Michael Jackson dog Smålänningar är snåla. Skolmaten är god. Alla passar i svarta kläder. Tyska är svårare än spanska. Abraham Lincoln var en amerikansk president. H&M är en stor klädkedja. Det var kallt och regnigt i somras. Gul är ett exempel på adjektiv. Robinson Crusoe är en roman av Daniel Defoe. Långt hår på killar är fint. Stockholm är Sveriges huvudstad. Många åker bil till jobbet. Katter är söta. Vårt solsystem heter Vintergatan. Fotmassage är skönt. Fotboll är roligare än ishockey. Alla längtar till sommarlovet. Alkohol är skadligt för kroppen. S O 93

11 ONSTEN ATT söka OCH FÖRMEDLA INFORMATION På det här uppslaget finns nyckelord och fraser som är viktiga att kunna när man arbetar med detta block. Arbeta i par eller i grupp. Läs igenom nyckelorden och markera de ord du är säker på. Ta sedan reda på betydelsen av de ord du inte kan. att förmedla information en tidningsredaktion en nyhetsartikel ett medium flera medier 102

12 Nyckelord aktuell inaktuell en journalist en reporter att granska att publicera objektiv subjektiv saklig opartisk ett reportage en reflektion en intervju en källa källkritisk ett faktum flera fakta trovärdig att prenumerera en prenumerant en löpsedel 103

13 BESÖK PÅ TIDNINGSREDAKTIONEN 1 Läs Läs en nyhetsartikel artikeln Spring i benen gör dig smart. Spring i benen gör dig smart Tonåringar som konditionstränar blir smartare. Den som har bra kondis har också större sannolikhet att läsa vidare på högskolan och få ett kvalificerat jobb, visar en ny stor svensk studie. Ju bättre kondition man har som 18- åring, desto bättre ser det ut att gå i livet, säger Maria Åberg, som är läkare och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon har tillsammans med sina kollegor granskat både fysiska prov och IQtester hos 1,2 miljoner värnpliktiga män födda mellan åren 1950 och Forskarna har följt männen från mönstringen, som sker i 18- årsåldern, och fram till Studien visar att bra flås gav högre resultat på IQ-testet. Tydligast syntes detta på männens logiska tänkande och deras språkförståelse. Det var konditionen och inte muskelstyrkan som hade betydelse för resultatet på IQ-testet. Vi kunde tydligt se att de som sprang fick bättre kondition och det gav högre resultat. Men de som tränade muskler på gym fick inte högre resultat på IQprovet, säger Maria Åberg. Forskarna tror att konditionsträning ökar hjärnans syreupptagningsförmåga. Det kan vara en förklaring till kopplingen till konditionen, men inte till muskelstyrkan. Flera tillväxtfaktorer påverkas av konditionsträning, som till exempel bildningen av blodkärl till hjärnan. Bättre lungkapacitet ger också mer syre till hjärnan, säger Maria Åberg. Tonårsperioden är en viktig period i hjärnans utveckling. Hjärnan är mycket mottaglig för förändringar i den åldern. Det är många högre funktioner som utvecklas då. Maria Åberg menar att studien visar hur viktigt det är att tonåringar uppmuntras att träna. Det här talar ju för att man ska öka i stället för att minska antalet idrottstimmar i skolan, säger hon. Studien visar också att de som tränade hade större sannolikhet att börja studera på högskola eller universitet. De fick oftare mer kvalificerade jobb. Ju bättre kondition männen hade när de mönstrade desto större var sannolikheten att de senare arbetade som chefer eller högre tjänstemän. Forskarna undersökte också om det är generna eller miljön som styr hur vi påverkas av träningen. Genom att studera de cirka tvillingpar som ingick i studien kunde de se att det främst är miljön som har betydelse. De kunde se att enäggstvillingar, som har identisk uppsättning gener, fick olika resultat på IQ-testet om den ena 104

14 tvillingen tränade styrka och den andra kondition. Studien är gjord på män, men enligt forskarna talar allt för att kvinnor har samma nytta av träningen. Malin Ellner är 23 år och läser sin femte termin på läkarlinjen på Karolinska institutet. Hon tränar tre till fyra gånger i veckan, ofta på Friskis & Svettis eller jazzdans. Hon tror att träningen hjälpt henne i studierna. Konditionsträning ökar ju koncentrationen, men det är säkert många andra faktorer som spelar in också, säger hon. De flesta av Malins studiekompisar motionerar regelbundet. Jag tror att människor i allmänhet är mer medvetna om betydelsen av att träna i dag. Som läkare måste man ju framstå som ett gott exempel. Folk lyssnar inte på vad du säger om du inte handlar därefter. Studien publiceras i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. Text: Anna Bratt, Michaela Möller Källa: DN Arbeta i par. Diskutera frågorna till artikeln Spring i benen gör dig smart. A_ Titta på rubriken Spring i benen gör dig smart. Vad säger den om artikelns innehåll? Är den lockande, spännande, sann? B_ Läs ingressen. Vilken information får ni där? Lockar den till vidare läsning? C_ Läs brödtexten igen. Är den kort och konkret? Är det lätt att förstå innehållet? D_ Hur är språket? Enkelt eller komplicerat? Förklaras svåra ord? E_ Verkar de som har skrivit artikeln sakliga och objektiva? F_ Vilka fakta och källor finns med som stöd för artikelns innehåll? Tycker ni att källorna känns pålitliga? Finns det fakta som ni ställer er kritiska till? G_ Vem tror ni läser artikeln? Motivera. H_ Vad lärde ni er av att läsa artikeln? 105

15 3 Nyhetsartikelns innehåll Tidningsartiklar ska vara objektiva, alltså presentera fakta. Författarens egna, subjektiva åsikter ska helst inte lysa igenom. Men vad är fakta och vad är åsikter? A_ Läs meningarna och kryssa i rutan om påståendet är subjektivt (S) eller objektivt (O). B_ Diskutera dina svar med en kompis. Daim är det godaste godiset. Michael Jackson dog Smålänningar är snåla. Skolmaten är god. Alla passar i svarta kläder. Tyska är svårare än spanska. Abraham Lincoln var en amerikansk president. H&M är en stor klädkedja. Det var kallt och regnigt i somras. Gul är ett exempel på adjektiv. Robinson Crusoe är en roman av Daniel Defoe. Långt hår på killar är fint. Stockholm är Sveriges huvudstad. Många åker bil till jobbet. Katter är söta. Vårt solsystem heter Vintergatan. Fotmassage är skönt. Fotboll är roligare än ishockey. Alla längtar till sommarlovet. Alkohol är skadligt för kroppen. S O 106

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in vårdguiden nr 2 2010 för Stockholms län Vattenpipan en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in Innehåll nr 2 2010 3 Notiser 4 Tema sommar 5 Konsten att bli

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 4-61 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna 17 Droger Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen på sidan 342 343 i grundboken och sidan183 i lightboken kan användas för att starta en allmän diskussion om hur eleverna ser på droger. Vilka använder

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts MARIE HAGBERG Vad alla företagare borde veta om Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts PR Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts Författare: Marie Hagberg Grafisk form:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer

Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder.

Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder. Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder. 2013-12-02 Umeå Universitet Isabell Elfving 0 Innehåll 1. Journalistikens grunder

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer