AgS ATT Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum."

Transkript

1 Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! nders Larsson uleå / Råneå älvdalar ommy Öhman uleå / Råneå älvdalar armo Johansson aparanda örgen Lindqvist teå / Älvsbyn åkan Krekula ärendö/pajala Martin Sundbaum Mats Nilsson Björn Mörk Kalix Roger Nilsson Överkalix Kent Larsson Tärendö / Gällivare ärje Fors runa / Vittangi erudskog.se + = Två starka företag blir ett.

2 En stark plattform för tillväxt, innovation och ett öppet sinne BillerudKorsnäs två företag blir ett. Två starka, trygga och hållbara grundstenar bildar nu ett av världens ledande förpackningsföretag. Dessutom kommer BillerudKorsnäs att vara den största inköparen av barrmassaved i Sverige. Vi kommer att köpa 11 miljoner m 3 fub barrmassaved från svenska och utländska skogsägare. Den skogliga verksamhetens uppgift är att försörja fabrikerna med råvara genom att köpa virke från privata markägare och förvalta delar av Bergvik Skogs skogar. Korsnäs har förvaltat skog i mer än 150 år och Billerud har åter slagit sig in på marknaden under det senaste decenniet. Kombinationen av Korsnäs erfarenhet och Billeruds kreativitet gör oss till en stabil samarbetspartner på virkesmarknaden. Det nya företaget sträcker sig från Norrbotten i norr till Östergötland i söder, via Dalarna, Gävleborg och Värmland. En stor del av landet kommer att täckas av våra virkesuppköpare, så håll utkik efter den nya logotypen. Vi kommer att fortsätta finnas lokalt och att vara din samarbetspartner i varje del av ditt skogsbruk. Karlsborg Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 430 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (vitt), avsalumassa Gruvön Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 880 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock, avsalumassa Fabrik Huvudkontor 2

3 Gävle Produktionskapacitet: 700 kton/år Antal anställda: 990(ca) Produkter: Vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper Nu händer det grejer! Vi är mitt inne i processen att få ihop två företag till ett. BillerudKorsnäs blir ett ledande företag inom förpackningsindustrin och produkterna tillverkas av en klimatsmart, återvinningsbar och förnyelsebar råvara: trä. Huvuddelen av råvaran kommer från svenska skogar och vi är beroende av att köpa virke från privata markägare och skogsföretag. Därför är det viktigt att vi har hög kompetens inom skogsbrukets alla frågor och att vi är en stabil partner för alla våra leverantörer = skogsägare! En trevlig förändring är att denna tidnings upplaga ökar i takt med att vårt verksamhetsområde ökar! Jag hälsar därför alla nya läsare välkomna! Även tidningens utseende och namn förändras men vi fortsätter att fokusera på aktuella frågor och artiklar om skogsbruk och skötsel. Men i detta nummer presenterar vi vår nya organisation och medarbetare. Jag vill passa på att tacka Lars-Erik Busk som hittills varit ansvarig utgivare för tidningen! Lars-Erik kommer även fortsättningsvis vara med i redaktionen men får på detta sätt mer tid till att utveckla verksamheten för virkesköp. Jag som tar över ansvaret heter Caroline och arbetar som Miljöchef på BillerudKorsnäs Skog. Caroline Rothpfeffer Stab Miljö, Kvalitet och Information Frövi/Rockhammar Produktionskapacitet: 430 kton/år Antal anställda: 630 (ca) Produkter: Vätskekartong, förpackningskartong Skärblacka Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 640 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (brunt), wellråvaror, avsalumassa Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs AB Ansvarig utgivare Caroline Rothpfeffer, informationsansvarig BillerudKorsnäs Skog Redaktör och projektledare Ockie Skaaret Redaktionsgrupp Caroline Rothpfeffer Dan Flykt, virkesköpare Orsa Fredrik Ryd, virkesköpare Frövi Patrik Hellblom, virkesköpare Sala Johanna Ydringer, stab information Simon Nilsson, regionchef Norrbotten Lars-Erik Busk, ansvarig för Lokala Köp Form och illustration Titti Apler Layout Byrå4, Uppsala Tryck Sandvikens Tryckeri 3

4 Lokal närvaro BillerudKorsnäs är Sveriges största köpare av barrmassaved. Vi satsar därför på att finnas nära råvaran, det vill säga finnas lokalt nära dig som skogsägare. Läs mer om våra fyra Regioner på detta uppslag. Region Dala-Hälsinge Region Dala-Hälsinge bedriver köpverksamhet i Dalarna och Hälsingland. Vi förvaltar också delar av Bergvik Skogs markinnehav som ligger inom regionen. Regionen har 16 anställda, varav 10 stycken är virkesköpare. Regionkontoret ligger i Mora och övriga kontor finns i Malung, Djurås, Alfta och Ljusdal. BillerudKorsnäs Skogs huvuduppgift är att försörja våra industrier med fiberråvara och biobränsle. För att kunna leva upp till detta mål måste vi också köpa sågtimmer. Sågtimmer som vi sedan säljer vidare till de flesta köpsågverk inom vår region. I utbyte får vi massaved och sågverksflis till våra industrier. Vår målsättning är att vara den bästa och tryggaste virkesköparen inom regionen. Vi vill vara ditt naturliga val när det gäller skogliga åtgärder. Jag heter Fredrik Eriksson och har fått förtroende att vara regionchef. Jag har en bakgrund som virkesköpare men har också arbetat med både skogsvård och avverkning. 4

5 Region Norrbotten Region Norrbotten är den nordligaste av våra fyra regioner och har som uppgift att anskaffa massaved samt biobränsle till Karlsborgs bruk, ca 1 mil öster om Kalix. Årligen förbrukar vi ca 1,5 miljoner m 3 fub i Karlsborg. Inom regionen är vi 13 personer varav 9 st är virkesköpare som aktivt anskaffar virke inom hela Norrbottens län. Verksamheten i Norrbotten har funnits sedan hösten 2007 och idag har vi en väl inarbetad organisation som an svarar för virkesinköp, planering, avverk ning och transport till mottagande industri. Vi kan erbjuda skogsägare skogsvårdstjänster i form av markberedning, plantering, röjning, skogsbruksplaner mm. Det sågtimmer som vi köper levereras till lokala sågverk i utbyte mot massaved och flis. Lokal samverkan mellan sågverk och massabruk gynnar dig som skogsägare och även vår miljö i form av kortare och effektivare virkestransporter. Mitt namn är Simon Nilsson och jag är ny Regionchef i Norrbotten. Är ursprungligen Kalixbo men var bosatt i Umeå då jag studerade till Jägmästare. Jag är nu tillbaks i Kalix sedan några år och har tidigare arbetat med råvaruförsörjning samt kvalitets- och miljöfrågor. Region Uppland-Gästrike Regionen ansvarar för försörjningen av råvara till framför allt vår fabrik i Gävle. Vi kommer att omsätta knappt m 3 fub fördelat mellan virkesköp från privata skogsägare och förvaltning av Bergvik Skogs skogar. Inledningsvis kommer regionen ha 6 stycken virkesköpare, men antalet kommer att utökas inom kort. Trots att våra industrier endast använder massaved är vi även intresserade av att köpa sågtimmer. Detta byter vi med de lokala sågverken som finns i vårt verksamhetsområde i utbyte mot massaved och flis till våra industrier. På detta sätt bidrar regionen med råvara till lokala industrier och därmed till arbetstillfällen i närliggande geografi. All operativ verksamhet såsom avverkning, gallring, röjning och plantering, utförs i huvudsak av lokala entreprenörer. BillerudKorsnäs är både FSC- och PEFC-certifierat vilket ställer höga krav på att våra entreprenörer har hög kompetens och är väl insatta i regler och riktlinjer. För att nå detta strävar vi efter att ha långvariga samarbeten med våra entreprenörer. Detta ger en trygghet både för oss och för dig som privat skogsägare. Jag heter Tomas Blom och är ny regionchef på Region Uppland-Gästrike. I drygt 20 år har jag verkat i Dalarna, men jag kommer ursprungligen från Söderfors så nu flyttar vi hem till Norduppland. Region Syd Kartongbruket i Frövi tillfördes koncernen Strax efter det togs beslut att starta en inköpsorganisation av råvara i syfte att stödja försörjningen av bruket. Regionen driftsattes 2008 och började leverera virke till industrin Under denna period tillfördes även massabruket i Rockhammar som ligger några kilometer norr om Frövi. Förbrukningen vid de två enheterna uppgår årligen till ca 1,3 milj m 3 fub och till vedgården i Frövi levererar vi tall-, gran- och lövmassaved, samt skogs-bio- bränsle. Det timmer vi hanterar levereras i form av bytesaffärer till de lokala sågverk som finns i vårt verksamhetsområde. Region Syd är idag en stabil skogsskötselorganisation med 6 stycken virkesköpare och ett antal heltidskontrakterade lokala avverkningsgrupper. Vårt verksamhetsområde ligger inom Örebro och Västmanlands län samt Södermanlands landskap, södra delen av Dalarnas län och Heby kommun i Uppsala län. Jag heter Jonas Kling och är tillförordnad chef för regionen. Rekrytering av en ny regionchef pågår och jag kommer efter det att på heltid ägna mig åt köpversamhet. 5

6 Stödjande funktioner Vi vill att du som väljer BillerudKorsnäs som partner i dina virkesaffärer ska känna dig trygg i alla delar av ditt skogsbruk. Bakom alla virkesköpare finns en stab av stödjande funktioner. Funktioner som är till direkt nytta för dig. Funktion Miljö, Kvalitet och Information Jag heter Caroline Rothpfeffer och ansvarar för staben med de mest olika av uppgifter! Ena stunden fokuserar vi på kravet på motorsågskort och andra stunden fixar vi en skolskog i Gävle. Fokus för staben är dock miljöfrågor, varav de flesta utgår från våra certifikat. Vi ansvarar för BillerudKorsnäs gruppcertifikat av privata markägare så om du är, eller väljer att bli, certifierad så är chansen stor att du kommer i kontakt med oss! Våra ansvarsområden faller in i stora delar av skogsverksamheten. Då är det viktigt att rätt information når alla inblandade, från markägaren, via virkesköparen till entreprenören, för att åtgärderna ska utföras med högsta kvalitet! Vi är tre stycken på denna stab; jag som är Miljöchef och två verksamhetsutvecklare, Johanna och Per. Johanna arbetar främst med miljöledningssystemet* och marknadsföring. Per fokuserar på anskaffning av certifierad råvara till våra bruk samt på våra skogliga certifikat. Funktion Avverkning Jag heter Per Nordahl. I den nya organisationen ansvarar jag för funktionen avverkning. Detta innebär ansvar för att avverkningsprocessen bedrivs på ett rationellt sätt. Där ingår även att ansvara och utveckla områdena för aptering och samordning av vägfrågor. Arbetsuppgifterna är dels att se till att våra entreprenörer avverkar med aktuella apteringsprislistor i sina maskiner och att vi har uppföljning på apteringen. Även att ta fram underlag och verktyg för att sätta och följa upp mål för avverkningsverksamheten, ansvara för att vi följer utvecklingen så att vi använder rätt tekniker och metoder när vi avverkar. Vi ska även arbeta strategiskt för att utveckla system och verktyg för att våra produktionsledare ska kunna arbeta rationellt. *Miljöledningssystemet innehåller styrande dokument såsom skogsskötselhandledningarna, policys och andra övergripande riktlinjer. 6

7 Funktion Planering Jag heter Helen Knutsson. I den nya organisationen ansvarar jag för och driver utvecklingsarbetet när det gäller planering. Ambitionsnivån är hög när vi planerar inför en åtgärd. Alla avverkningsobjekt föregås av en naturvärdesbedömning. Våra planerare är väl utbildade och vi har bra system och rutiner som stödjer att traktdirektiv, traktkartor samt avverkningsanmälan blir informativa och korrekta. Vi använder moderna hjälpmedel och tar till oss ny forskning och kunskap. Exempel på ny teknik är laserkartor och data som våra köpare kommer att ha tillgång till. Vi har även digitala bakgrundskartor och natur/kulturskikt från olika myndigheter, till exempel nyckelbiotoper och kända fornlämningar. Allt detta gör att du som skogsägare kan känna dig trygg med att vi har koll på läget. Just nu är det stort fokus på att minimera körskador inom planering och avverkningsfunktionerna. Funktion Skogsvård Jag heter Bo Jansson och jag ansvarar för och driver utvecklingsarbetet gällande övergripande skogsvård såsom markberedning, plantering, röjning och gödsling. Grunden för att göra ett bra föryngringsarbete startar redan vid planeringen av föryngringsavverkningen. Det gäller att välja rätt avverkningsmetod, markberedningsmetod, tidpunkt för markberedning och plantering. Plantproviniens, plantstorlek och trädslag är också viktiga frågor att ta ställning till i ett tidigt skede. Det är även viktigt att beställningar görs i god tid så man hinner odla fram rätt sorts plantor. Rutiner och system utvecklar vi kontinuerligt för att säkerställa kvalitén på de åtgärder vi utför. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer att de har rätt utrustning och kompetens. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom vår funktion och svarar gärna på frågor och funderingar gällande skogsvård. Funktion Lokala Köp Jag heter Lars-Erik Busk. I den nya organisationen är jag ansvarig för inköp av avverkningsrätter. I mer än 150 år har vi varit en ledande aktör i Sveriges skogsindustri. Under all tid har beroendet och samarbetet med privata skogsägare varit en förutsättning för vår verksamhet. Man kan säga att vi har utvecklats tillsammans. Former för köp av avverkningsrätter är i grunden den samma nu som då. Vi vet vad som krävs för att få förtroendet att köpa avverkningsrätter i generationer. Det är inga konstigheter kan till och med tyckas som självklarheter ärlighet, öppenhet, kunnighet och kvalité på utförda åtgärder är grunden för ett långvarigt förtroende. Min uppgift är att utveckla vår köporganisation i takt med tiden med vår urgamla värdegrund i botten. Vi arbetar ständigt med systematiska förbättringar. Som skogsägare ska du ha tillgång till senaste kunskapen och tekniken via våra virkesköpare. Du har även tillgång till flera specialister som vi presenterar på detta uppslag. 7

8 BillerudKorsnäs En historisk tillbakablick Två företag med rötter långt tillbaka i den svenska skogsbruksmyllan går samman för en gemensam framtid. De har formats av tiden och tekniken. Från stocksåg, svans och häst, via motorsåg och stamlunnare till dagens skördare och skotare. Båda företagen har en lång historik. Korsnäs Sågverks AB som startade redan 1855 och Billeruds AB som startades Med tiden har dessa anpassats efter den tekniska utvecklingen. Industrier har köpts, utvecklats, förändrats och sålts, skog likaså. För att till slut slås samman till en av Sveriges största massavedsförbrukare På 1850-talet sjöd Gävle av framtidstro. Stadens ledande företagare ville skeppa mer varor över 1855 Gävle hamn. Man grundade därför Korsnäs Sågverks Aktiebolag i Dalarna, byggde en 100 km Korsnäs Sågverks Aktiebolag bildas. lång järnväg och började tillverka sågade trävaror 1899 som togs på räls till Gävle hamn etablerades Billeruds aktiebolag med en sulfitmassafabrik utanför Säffle. Fram till 1930 hade Billerud köpt upp 23 olika bruk i det krisdrabbade Värmland stod Gruvöns Bruk utanför Grums färdigt förvärvades Hellefors Bruks AB, ett viktigt steg i utvecklingen då detta företag ägde ca 113,000 ha skog samt sågverk, sulfit- och sulfatfabrik och pappersbruk bildades Celulose Billerud SARL i Portugal i syfte att tillverka pappersmassa från eukalyptusved blev den franska tapettillverkaren Cartonneries Menigault ett dotterbolag förvärvade man AB Svenska Wellpappfabriken, grundad Verksamheten flyttas till Gävle. Beslutet innebar Sveriges i särklass största industriflytt människor flyttade med byggnader och maskiner och stannade först i Bomhus, vid kusten, strax söder om Gävle. Här växte nu ett helt industrisamhälle upp köptes Uddeholms ABs skogsindustri varvid bolagsnamnet ändrades till Billerud Uddeholm AB. Uddeholm hade järnverk Hagfors, Degerfors, Munkfors och Nykroppa samt skogsindustri i Skoghall Sulfit- och sulfatfabriken byggs Korsnäs Sågverks AB byter namn till Korsnäs AB byter Korsnäs AB namn till Korsnäs-Marma AB Korsnäs köper Marma Långrörs AB och blir Sveriges tredje största skogsägare PM5 invigs och kartongtillverkning startar Omfattande utbyggnader genomförs tas namnet Korsnäs AB tillbaka köper Wallenbergsfären hela Billerud Uddeholm AB. Koncernen inlemmades i Stora-koncernen. Därmed var namnet Billerud borta från svenskt näringsliv för ett antal år. 8

9 Aktuella frågan Vad händer nu med Bergvik Skog i och med att BillerudKorsnäs bildas? Vi lät frågan gå till Göran Andersson, skogschef på BillerudKorsnäs Skog. Det som händer är att Korsnäs tidigare ägande i Bergvik övergår till BillerudKorsnäs. Dessutom överförs det långsiktiga virkesavtal som finns mellan Korsnäs och Bergvik till BillerudKorsnäs. I praktiken innebär det att BillerudKorsnäs fortsätter att förvalta Bergviks marker som tidigare avseende bland annat avverkning, skogsvård och upplåtelse av jakt Kastets sågverk och delar av skogsinnehavet säljs till Sveaskog Korsnäs köper AssiDomäns Cartonboard AB i Frövi togs namnet i bruk igen. Nya Billerud uppstod genom en sammanslagning av Stora Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg Korsnäs köper Rockhammars bruk från Rottneros AB förvärvades UPMs förpacknings-pappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland. Bakgrund När Bergvik Skog bildades 2004, förvärvades de av Stora Ensos bolag respektive Korsnäs bolag ägda skogsfastigheterna i Sverige. Bergvik Skog är idag ett av Sveriges största skogsägande bolag med en årlig avverkningsvolym på ca 6,2 miljoner m 3 fub i Sverige. Det svenska innehavet omfattar drygt 2,3 miljoner hektar mark och det lettiska drygt hektar. Tre skogsplantskolor belägna i Dalarna, Gästrikland och Värmland ingår också i ägandet. Sammanlagt levererar plantskolorna årligen ca 55 miljoner plantor. Bergvik Skog verkar även för etablering av vindkraftverk på det svenska markinnehavet genom egna vindkraftsprojekt eller upplåtelse av arrende. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive BillerudKorsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive BillerudKorsnäs har även ingåtts. Ägarbilden i Bergvik Skog är idag att Stora Enso äger 43,3 % och BillerudKorsnäs äger 5,0 %. Övriga ägare är försäkringsbolag, stiftelser och fonder BillerudKorsnäs bildas. De största aktieägarna och deras röstetal är: Kinnevik AB, 25,1 % FRAPAG Beteiligungs AG, 15,7 % Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2012 till stycken. BillerudKorsnäsaktien är den tionde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 30 juni 2012 enligt Euroclear. 9

10 En växande marknad Idag använder vi förpackningar till det mesta som vi konsumerar. Fler och fler av jordens befolkning får högre standard och det innebär högre förbrukning av BillerudKorsnäs förpackningar. Vi producerar förpackningar i alla de marknadssegment som du ser exempel på i historien härintill. Och mycket, mycket mer. Tänk på oss nästa gång du ser en färgglad kartong. En schyst dag med BillerudKorsnäs förpackningar Du vaknar på morgonen och tänker Ja, det är fredag. Äntligen är helgen här. Du går till köket och upptäcker till din förvåning att sonen står och bakar scones, med grahamsmjöl. Dagen börjar bra, tänker du samtidigt som du häller upp ett glas juice. Efter frukost gör du dina morgonbestyr i badrummet och avslutar med en parfymskvätt på halsen. Redo för jobbet. På jobbet är alla glada och spända inför helgen. På fikarasten tar ni kaffekapslar till espressomaskinen. Runt fikabordet diskuteras vad som ska hända under helgen och du förklarar för kollegorna att familjen ska gjuta en grillplats inför sommaren, så det ska inhandlas cement och annat byggmaterial på lördag förmiddag. Oj, nu börjar mötet, du springer iväg med pappmuggen i ena handen och telefonen i andra. Arbetsdagen är till ända och äntligen börjar helgen. Det blir en sväng förbi Bolaget för att inhandla en bag in box med vin. Du får ett infall och impulshandlar en present till din partner. En fin tröja som du får i en färgglad pappbag. Hos den lokala handlaren köper du choklad och lite godis till kvällen. Du öppnar dörren till huset, ropar Hallå, jag är hemma. Du får svar av din dotter att hon och din partner är i köket och lagar middag. Härligt tänker du, vilken service. När du kommer ut i köket ser du en steril kompress på din partners finger. Dottern ropar glatt, med en mustasch av mjölk runt munnen, att det hände en olycka med en kniv, men att hon hjälpte till och att hon nu vill bli läkare. Efter den goda middagen, framför din tv på kvällen inser du att livet är bra härligt ibland! 10

11 DAgS ATT gallllllra Vi har tagit ett historiskt steg när vi bildade BillerudKorsnäs. Vi bildar därmed ett av vår industris absolut mest fokuserade bolag, inriktat på förnyelsebara förpackningsmaterial från färskfiber, stark kvalitets- och innovationskraft och inte minst på våra kunder. Det nya företaget kommer att ha en storlek som tillåter oss att satsa rejält på investeringar i innovation och etablering på nya marknader. Båda bolagen för sig hade en stark position och vi ska tillsammans bli världsledande när det gäller förnyelsebara förpackningsmaterial. Det är vår långsiktiga målsättning. För närvarande brottas vi med en svag konjunktur och med en stark svensk krona. Det sätter press på lönsamheten i industrin och även på BillerudKorsnäs. Men vi har en mycket bra position på marknaden och 75 % av vår försäljning är mot konsumentsegment, t ex frukt och grönt, juice, mjölk, socker och andra typiska dagligvaror. Det gör att vi klarar en nedgång i konjunkturen relativt bra, men det är inte så att vi är helt oberoende av konjunktur. Att dessutom den svenska kronan är så stark påverkar naturligtvis lönsamheten, så vi måste nu vara återhållsamma med alla kostnader. Trots detta vi ser med tillförsikt på framtiden. Det sammanslagna bolaget har starka marknadspositioner och vi kommer att satsa på innovation och utveckling för att ytterligare utveckla företaget och våra Per Lindberg erbjudanden. VD för BillerudKorsnäs Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! Visste du att Anders Larsson Tommy Öhman Jarmo Johansson Haparanda Jörgen Lindqvist Piteå / Älvsbyn Håkan Krekula Tärendö/Pajala Härje Fors Kiruna / Vittangi Martin Sundbaum + = Två kronor har blivit en. I vår nya logotyp har Billeruds och Korsnäs tidigare Mats Nilsson kronor i respektive logotyp kombinerats Björn Mörk till en Kalix ny grön krona. I BillerudKorsnäs logotyp symboliserar kronan Roger Nilssonvår långa företagshistoria och Överkalix de människor som arbetar tillsammans både internt och externt, förenade i en Kent Larsson Tärendö / Gällivare värdekedja för att skapa smarta förpackningslösningar Studerar du kronan noga ser du människorna som håller varandra i hand och gestaltar värdekedjan på detta vis. Den gröna friska färgen ger en tanke på den växande förnyelsebara skogen vi arbetar med. Nedanför kronan är ordet BillerudKorsnäs placerat i versaler för att ge en stabil och stark logotyp. Texten är i en grå ton för att ge ett mjukare och naturligare uttryck. 11

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Läs mer på www.sveaskog.se

Läs mer på www.sveaskog.se 2 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog åt alla Nu kan alla bli skogsägare. Nya regler gör att privatpersoner kan köpa skog av Sveaskog, oavsett var i landet man bor. För Åsa Fjällström har skogen gjort

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran NUMMER 2-2013 EN TIDNING FRÅN SDC SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG Porträttet: Ny VMF-vd Katarina Movitz Superuser - En viktig resurs Imano + SDC = Sant - Samverkan lönar sig BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden...

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... ...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... Skogsavverkning i Anundsjö 95. Fotograf Karl-Otto Strandberg En historisk tillbakablick medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlemsantalet

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING 1 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYGDENS framtid Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SID 6 8 SKOGSBRUK KUND FORSKNING Industridagar boostar relationer Att skapa goda relationer

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING

SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING SDC ÅRSREDOVISNING 2014 INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING Innehåll 4 9 14 16 18 41 VD HAR ORDET... 4 VÅRA MEDLEMMAR... 8 KUNDTJÄNST... 9 ÅRET I KORTHET... 12 VI PÅ SDC: OSKAR CEDERLÖF...

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

I ömsesidig samverkan

I ömsesidig samverkan EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2012 Mångfald mål och motto för miljöministern Skogsägarnas skatteparadis Entreprenörerna och sågverket: I ömsesidig samverkan 1 Ledaren Du och din skog en viktig del av

Läs mer

Avverkning på region Uppland

Avverkning på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Skogsägaraktiviteter Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Följ Fredrika jorden runt

Följ Fredrika jorden runt IT-SPANING OM SKOGSNÄRINGEN OCH VIOL 3 SNABBARE FAKTUROR MED NYTT MÄTPLATSSYSTEM KUNDTJÄNSTEN I FOKUS Följ Fredrika jorden runt Äventyr i tre år och 4 000 mil 1 EN TIDNING FRÅN SDC 1/2015 EN TIDNING FRÅN

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker.

Läs mer