AgS ATT Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum."

Transkript

1 Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! nders Larsson uleå / Råneå älvdalar ommy Öhman uleå / Råneå älvdalar armo Johansson aparanda örgen Lindqvist teå / Älvsbyn åkan Krekula ärendö/pajala Martin Sundbaum Mats Nilsson Björn Mörk Kalix Roger Nilsson Överkalix Kent Larsson Tärendö / Gällivare ärje Fors runa / Vittangi erudskog.se + = Två starka företag blir ett.

2 En stark plattform för tillväxt, innovation och ett öppet sinne BillerudKorsnäs två företag blir ett. Två starka, trygga och hållbara grundstenar bildar nu ett av världens ledande förpackningsföretag. Dessutom kommer BillerudKorsnäs att vara den största inköparen av barrmassaved i Sverige. Vi kommer att köpa 11 miljoner m 3 fub barrmassaved från svenska och utländska skogsägare. Den skogliga verksamhetens uppgift är att försörja fabrikerna med råvara genom att köpa virke från privata markägare och förvalta delar av Bergvik Skogs skogar. Korsnäs har förvaltat skog i mer än 150 år och Billerud har åter slagit sig in på marknaden under det senaste decenniet. Kombinationen av Korsnäs erfarenhet och Billeruds kreativitet gör oss till en stabil samarbetspartner på virkesmarknaden. Det nya företaget sträcker sig från Norrbotten i norr till Östergötland i söder, via Dalarna, Gävleborg och Värmland. En stor del av landet kommer att täckas av våra virkesuppköpare, så håll utkik efter den nya logotypen. Vi kommer att fortsätta finnas lokalt och att vara din samarbetspartner i varje del av ditt skogsbruk. Karlsborg Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 430 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (vitt), avsalumassa Gruvön Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 880 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock, avsalumassa Fabrik Huvudkontor 2

3 Gävle Produktionskapacitet: 700 kton/år Antal anställda: 990(ca) Produkter: Vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper Nu händer det grejer! Vi är mitt inne i processen att få ihop två företag till ett. BillerudKorsnäs blir ett ledande företag inom förpackningsindustrin och produkterna tillverkas av en klimatsmart, återvinningsbar och förnyelsebar råvara: trä. Huvuddelen av råvaran kommer från svenska skogar och vi är beroende av att köpa virke från privata markägare och skogsföretag. Därför är det viktigt att vi har hög kompetens inom skogsbrukets alla frågor och att vi är en stabil partner för alla våra leverantörer = skogsägare! En trevlig förändring är att denna tidnings upplaga ökar i takt med att vårt verksamhetsområde ökar! Jag hälsar därför alla nya läsare välkomna! Även tidningens utseende och namn förändras men vi fortsätter att fokusera på aktuella frågor och artiklar om skogsbruk och skötsel. Men i detta nummer presenterar vi vår nya organisation och medarbetare. Jag vill passa på att tacka Lars-Erik Busk som hittills varit ansvarig utgivare för tidningen! Lars-Erik kommer även fortsättningsvis vara med i redaktionen men får på detta sätt mer tid till att utveckla verksamheten för virkesköp. Jag som tar över ansvaret heter Caroline och arbetar som Miljöchef på BillerudKorsnäs Skog. Caroline Rothpfeffer Stab Miljö, Kvalitet och Information Frövi/Rockhammar Produktionskapacitet: 430 kton/år Antal anställda: 630 (ca) Produkter: Vätskekartong, förpackningskartong Skärblacka Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 640 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (brunt), wellråvaror, avsalumassa Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs AB Ansvarig utgivare Caroline Rothpfeffer, informationsansvarig BillerudKorsnäs Skog Redaktör och projektledare Ockie Skaaret Redaktionsgrupp Caroline Rothpfeffer Dan Flykt, virkesköpare Orsa Fredrik Ryd, virkesköpare Frövi Patrik Hellblom, virkesköpare Sala Johanna Ydringer, stab information Simon Nilsson, regionchef Norrbotten Lars-Erik Busk, ansvarig för Lokala Köp Form och illustration Titti Apler Layout Byrå4, Uppsala Tryck Sandvikens Tryckeri 3

4 Lokal närvaro BillerudKorsnäs är Sveriges största köpare av barrmassaved. Vi satsar därför på att finnas nära råvaran, det vill säga finnas lokalt nära dig som skogsägare. Läs mer om våra fyra Regioner på detta uppslag. Region Dala-Hälsinge Region Dala-Hälsinge bedriver köpverksamhet i Dalarna och Hälsingland. Vi förvaltar också delar av Bergvik Skogs markinnehav som ligger inom regionen. Regionen har 16 anställda, varav 10 stycken är virkesköpare. Regionkontoret ligger i Mora och övriga kontor finns i Malung, Djurås, Alfta och Ljusdal. BillerudKorsnäs Skogs huvuduppgift är att försörja våra industrier med fiberråvara och biobränsle. För att kunna leva upp till detta mål måste vi också köpa sågtimmer. Sågtimmer som vi sedan säljer vidare till de flesta köpsågverk inom vår region. I utbyte får vi massaved och sågverksflis till våra industrier. Vår målsättning är att vara den bästa och tryggaste virkesköparen inom regionen. Vi vill vara ditt naturliga val när det gäller skogliga åtgärder. Jag heter Fredrik Eriksson och har fått förtroende att vara regionchef. Jag har en bakgrund som virkesköpare men har också arbetat med både skogsvård och avverkning. 4

5 Region Norrbotten Region Norrbotten är den nordligaste av våra fyra regioner och har som uppgift att anskaffa massaved samt biobränsle till Karlsborgs bruk, ca 1 mil öster om Kalix. Årligen förbrukar vi ca 1,5 miljoner m 3 fub i Karlsborg. Inom regionen är vi 13 personer varav 9 st är virkesköpare som aktivt anskaffar virke inom hela Norrbottens län. Verksamheten i Norrbotten har funnits sedan hösten 2007 och idag har vi en väl inarbetad organisation som an svarar för virkesinköp, planering, avverk ning och transport till mottagande industri. Vi kan erbjuda skogsägare skogsvårdstjänster i form av markberedning, plantering, röjning, skogsbruksplaner mm. Det sågtimmer som vi köper levereras till lokala sågverk i utbyte mot massaved och flis. Lokal samverkan mellan sågverk och massabruk gynnar dig som skogsägare och även vår miljö i form av kortare och effektivare virkestransporter. Mitt namn är Simon Nilsson och jag är ny Regionchef i Norrbotten. Är ursprungligen Kalixbo men var bosatt i Umeå då jag studerade till Jägmästare. Jag är nu tillbaks i Kalix sedan några år och har tidigare arbetat med råvaruförsörjning samt kvalitets- och miljöfrågor. Region Uppland-Gästrike Regionen ansvarar för försörjningen av råvara till framför allt vår fabrik i Gävle. Vi kommer att omsätta knappt m 3 fub fördelat mellan virkesköp från privata skogsägare och förvaltning av Bergvik Skogs skogar. Inledningsvis kommer regionen ha 6 stycken virkesköpare, men antalet kommer att utökas inom kort. Trots att våra industrier endast använder massaved är vi även intresserade av att köpa sågtimmer. Detta byter vi med de lokala sågverken som finns i vårt verksamhetsområde i utbyte mot massaved och flis till våra industrier. På detta sätt bidrar regionen med råvara till lokala industrier och därmed till arbetstillfällen i närliggande geografi. All operativ verksamhet såsom avverkning, gallring, röjning och plantering, utförs i huvudsak av lokala entreprenörer. BillerudKorsnäs är både FSC- och PEFC-certifierat vilket ställer höga krav på att våra entreprenörer har hög kompetens och är väl insatta i regler och riktlinjer. För att nå detta strävar vi efter att ha långvariga samarbeten med våra entreprenörer. Detta ger en trygghet både för oss och för dig som privat skogsägare. Jag heter Tomas Blom och är ny regionchef på Region Uppland-Gästrike. I drygt 20 år har jag verkat i Dalarna, men jag kommer ursprungligen från Söderfors så nu flyttar vi hem till Norduppland. Region Syd Kartongbruket i Frövi tillfördes koncernen Strax efter det togs beslut att starta en inköpsorganisation av råvara i syfte att stödja försörjningen av bruket. Regionen driftsattes 2008 och började leverera virke till industrin Under denna period tillfördes även massabruket i Rockhammar som ligger några kilometer norr om Frövi. Förbrukningen vid de två enheterna uppgår årligen till ca 1,3 milj m 3 fub och till vedgården i Frövi levererar vi tall-, gran- och lövmassaved, samt skogs-bio- bränsle. Det timmer vi hanterar levereras i form av bytesaffärer till de lokala sågverk som finns i vårt verksamhetsområde. Region Syd är idag en stabil skogsskötselorganisation med 6 stycken virkesköpare och ett antal heltidskontrakterade lokala avverkningsgrupper. Vårt verksamhetsområde ligger inom Örebro och Västmanlands län samt Södermanlands landskap, södra delen av Dalarnas län och Heby kommun i Uppsala län. Jag heter Jonas Kling och är tillförordnad chef för regionen. Rekrytering av en ny regionchef pågår och jag kommer efter det att på heltid ägna mig åt köpversamhet. 5

6 Stödjande funktioner Vi vill att du som väljer BillerudKorsnäs som partner i dina virkesaffärer ska känna dig trygg i alla delar av ditt skogsbruk. Bakom alla virkesköpare finns en stab av stödjande funktioner. Funktioner som är till direkt nytta för dig. Funktion Miljö, Kvalitet och Information Jag heter Caroline Rothpfeffer och ansvarar för staben med de mest olika av uppgifter! Ena stunden fokuserar vi på kravet på motorsågskort och andra stunden fixar vi en skolskog i Gävle. Fokus för staben är dock miljöfrågor, varav de flesta utgår från våra certifikat. Vi ansvarar för BillerudKorsnäs gruppcertifikat av privata markägare så om du är, eller väljer att bli, certifierad så är chansen stor att du kommer i kontakt med oss! Våra ansvarsområden faller in i stora delar av skogsverksamheten. Då är det viktigt att rätt information når alla inblandade, från markägaren, via virkesköparen till entreprenören, för att åtgärderna ska utföras med högsta kvalitet! Vi är tre stycken på denna stab; jag som är Miljöchef och två verksamhetsutvecklare, Johanna och Per. Johanna arbetar främst med miljöledningssystemet* och marknadsföring. Per fokuserar på anskaffning av certifierad råvara till våra bruk samt på våra skogliga certifikat. Funktion Avverkning Jag heter Per Nordahl. I den nya organisationen ansvarar jag för funktionen avverkning. Detta innebär ansvar för att avverkningsprocessen bedrivs på ett rationellt sätt. Där ingår även att ansvara och utveckla områdena för aptering och samordning av vägfrågor. Arbetsuppgifterna är dels att se till att våra entreprenörer avverkar med aktuella apteringsprislistor i sina maskiner och att vi har uppföljning på apteringen. Även att ta fram underlag och verktyg för att sätta och följa upp mål för avverkningsverksamheten, ansvara för att vi följer utvecklingen så att vi använder rätt tekniker och metoder när vi avverkar. Vi ska även arbeta strategiskt för att utveckla system och verktyg för att våra produktionsledare ska kunna arbeta rationellt. *Miljöledningssystemet innehåller styrande dokument såsom skogsskötselhandledningarna, policys och andra övergripande riktlinjer. 6

7 Funktion Planering Jag heter Helen Knutsson. I den nya organisationen ansvarar jag för och driver utvecklingsarbetet när det gäller planering. Ambitionsnivån är hög när vi planerar inför en åtgärd. Alla avverkningsobjekt föregås av en naturvärdesbedömning. Våra planerare är väl utbildade och vi har bra system och rutiner som stödjer att traktdirektiv, traktkartor samt avverkningsanmälan blir informativa och korrekta. Vi använder moderna hjälpmedel och tar till oss ny forskning och kunskap. Exempel på ny teknik är laserkartor och data som våra köpare kommer att ha tillgång till. Vi har även digitala bakgrundskartor och natur/kulturskikt från olika myndigheter, till exempel nyckelbiotoper och kända fornlämningar. Allt detta gör att du som skogsägare kan känna dig trygg med att vi har koll på läget. Just nu är det stort fokus på att minimera körskador inom planering och avverkningsfunktionerna. Funktion Skogsvård Jag heter Bo Jansson och jag ansvarar för och driver utvecklingsarbetet gällande övergripande skogsvård såsom markberedning, plantering, röjning och gödsling. Grunden för att göra ett bra föryngringsarbete startar redan vid planeringen av föryngringsavverkningen. Det gäller att välja rätt avverkningsmetod, markberedningsmetod, tidpunkt för markberedning och plantering. Plantproviniens, plantstorlek och trädslag är också viktiga frågor att ta ställning till i ett tidigt skede. Det är även viktigt att beställningar görs i god tid så man hinner odla fram rätt sorts plantor. Rutiner och system utvecklar vi kontinuerligt för att säkerställa kvalitén på de åtgärder vi utför. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer att de har rätt utrustning och kompetens. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom vår funktion och svarar gärna på frågor och funderingar gällande skogsvård. Funktion Lokala Köp Jag heter Lars-Erik Busk. I den nya organisationen är jag ansvarig för inköp av avverkningsrätter. I mer än 150 år har vi varit en ledande aktör i Sveriges skogsindustri. Under all tid har beroendet och samarbetet med privata skogsägare varit en förutsättning för vår verksamhet. Man kan säga att vi har utvecklats tillsammans. Former för köp av avverkningsrätter är i grunden den samma nu som då. Vi vet vad som krävs för att få förtroendet att köpa avverkningsrätter i generationer. Det är inga konstigheter kan till och med tyckas som självklarheter ärlighet, öppenhet, kunnighet och kvalité på utförda åtgärder är grunden för ett långvarigt förtroende. Min uppgift är att utveckla vår köporganisation i takt med tiden med vår urgamla värdegrund i botten. Vi arbetar ständigt med systematiska förbättringar. Som skogsägare ska du ha tillgång till senaste kunskapen och tekniken via våra virkesköpare. Du har även tillgång till flera specialister som vi presenterar på detta uppslag. 7

8 BillerudKorsnäs En historisk tillbakablick Två företag med rötter långt tillbaka i den svenska skogsbruksmyllan går samman för en gemensam framtid. De har formats av tiden och tekniken. Från stocksåg, svans och häst, via motorsåg och stamlunnare till dagens skördare och skotare. Båda företagen har en lång historik. Korsnäs Sågverks AB som startade redan 1855 och Billeruds AB som startades Med tiden har dessa anpassats efter den tekniska utvecklingen. Industrier har köpts, utvecklats, förändrats och sålts, skog likaså. För att till slut slås samman till en av Sveriges största massavedsförbrukare På 1850-talet sjöd Gävle av framtidstro. Stadens ledande företagare ville skeppa mer varor över 1855 Gävle hamn. Man grundade därför Korsnäs Sågverks Aktiebolag i Dalarna, byggde en 100 km Korsnäs Sågverks Aktiebolag bildas. lång järnväg och började tillverka sågade trävaror 1899 som togs på räls till Gävle hamn etablerades Billeruds aktiebolag med en sulfitmassafabrik utanför Säffle. Fram till 1930 hade Billerud köpt upp 23 olika bruk i det krisdrabbade Värmland stod Gruvöns Bruk utanför Grums färdigt förvärvades Hellefors Bruks AB, ett viktigt steg i utvecklingen då detta företag ägde ca 113,000 ha skog samt sågverk, sulfit- och sulfatfabrik och pappersbruk bildades Celulose Billerud SARL i Portugal i syfte att tillverka pappersmassa från eukalyptusved blev den franska tapettillverkaren Cartonneries Menigault ett dotterbolag förvärvade man AB Svenska Wellpappfabriken, grundad Verksamheten flyttas till Gävle. Beslutet innebar Sveriges i särklass största industriflytt människor flyttade med byggnader och maskiner och stannade först i Bomhus, vid kusten, strax söder om Gävle. Här växte nu ett helt industrisamhälle upp köptes Uddeholms ABs skogsindustri varvid bolagsnamnet ändrades till Billerud Uddeholm AB. Uddeholm hade järnverk Hagfors, Degerfors, Munkfors och Nykroppa samt skogsindustri i Skoghall Sulfit- och sulfatfabriken byggs Korsnäs Sågverks AB byter namn till Korsnäs AB byter Korsnäs AB namn till Korsnäs-Marma AB Korsnäs köper Marma Långrörs AB och blir Sveriges tredje största skogsägare PM5 invigs och kartongtillverkning startar Omfattande utbyggnader genomförs tas namnet Korsnäs AB tillbaka köper Wallenbergsfären hela Billerud Uddeholm AB. Koncernen inlemmades i Stora-koncernen. Därmed var namnet Billerud borta från svenskt näringsliv för ett antal år. 8

9 Aktuella frågan Vad händer nu med Bergvik Skog i och med att BillerudKorsnäs bildas? Vi lät frågan gå till Göran Andersson, skogschef på BillerudKorsnäs Skog. Det som händer är att Korsnäs tidigare ägande i Bergvik övergår till BillerudKorsnäs. Dessutom överförs det långsiktiga virkesavtal som finns mellan Korsnäs och Bergvik till BillerudKorsnäs. I praktiken innebär det att BillerudKorsnäs fortsätter att förvalta Bergviks marker som tidigare avseende bland annat avverkning, skogsvård och upplåtelse av jakt Kastets sågverk och delar av skogsinnehavet säljs till Sveaskog Korsnäs köper AssiDomäns Cartonboard AB i Frövi togs namnet i bruk igen. Nya Billerud uppstod genom en sammanslagning av Stora Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg Korsnäs köper Rockhammars bruk från Rottneros AB förvärvades UPMs förpacknings-pappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland. Bakgrund När Bergvik Skog bildades 2004, förvärvades de av Stora Ensos bolag respektive Korsnäs bolag ägda skogsfastigheterna i Sverige. Bergvik Skog är idag ett av Sveriges största skogsägande bolag med en årlig avverkningsvolym på ca 6,2 miljoner m 3 fub i Sverige. Det svenska innehavet omfattar drygt 2,3 miljoner hektar mark och det lettiska drygt hektar. Tre skogsplantskolor belägna i Dalarna, Gästrikland och Värmland ingår också i ägandet. Sammanlagt levererar plantskolorna årligen ca 55 miljoner plantor. Bergvik Skog verkar även för etablering av vindkraftverk på det svenska markinnehavet genom egna vindkraftsprojekt eller upplåtelse av arrende. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive BillerudKorsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive BillerudKorsnäs har även ingåtts. Ägarbilden i Bergvik Skog är idag att Stora Enso äger 43,3 % och BillerudKorsnäs äger 5,0 %. Övriga ägare är försäkringsbolag, stiftelser och fonder BillerudKorsnäs bildas. De största aktieägarna och deras röstetal är: Kinnevik AB, 25,1 % FRAPAG Beteiligungs AG, 15,7 % Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2012 till stycken. BillerudKorsnäsaktien är den tionde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 30 juni 2012 enligt Euroclear. 9

10 En växande marknad Idag använder vi förpackningar till det mesta som vi konsumerar. Fler och fler av jordens befolkning får högre standard och det innebär högre förbrukning av BillerudKorsnäs förpackningar. Vi producerar förpackningar i alla de marknadssegment som du ser exempel på i historien härintill. Och mycket, mycket mer. Tänk på oss nästa gång du ser en färgglad kartong. En schyst dag med BillerudKorsnäs förpackningar Du vaknar på morgonen och tänker Ja, det är fredag. Äntligen är helgen här. Du går till köket och upptäcker till din förvåning att sonen står och bakar scones, med grahamsmjöl. Dagen börjar bra, tänker du samtidigt som du häller upp ett glas juice. Efter frukost gör du dina morgonbestyr i badrummet och avslutar med en parfymskvätt på halsen. Redo för jobbet. På jobbet är alla glada och spända inför helgen. På fikarasten tar ni kaffekapslar till espressomaskinen. Runt fikabordet diskuteras vad som ska hända under helgen och du förklarar för kollegorna att familjen ska gjuta en grillplats inför sommaren, så det ska inhandlas cement och annat byggmaterial på lördag förmiddag. Oj, nu börjar mötet, du springer iväg med pappmuggen i ena handen och telefonen i andra. Arbetsdagen är till ända och äntligen börjar helgen. Det blir en sväng förbi Bolaget för att inhandla en bag in box med vin. Du får ett infall och impulshandlar en present till din partner. En fin tröja som du får i en färgglad pappbag. Hos den lokala handlaren köper du choklad och lite godis till kvällen. Du öppnar dörren till huset, ropar Hallå, jag är hemma. Du får svar av din dotter att hon och din partner är i köket och lagar middag. Härligt tänker du, vilken service. När du kommer ut i köket ser du en steril kompress på din partners finger. Dottern ropar glatt, med en mustasch av mjölk runt munnen, att det hände en olycka med en kniv, men att hon hjälpte till och att hon nu vill bli läkare. Efter den goda middagen, framför din tv på kvällen inser du att livet är bra härligt ibland! 10

11 DAgS ATT gallllllra Vi har tagit ett historiskt steg när vi bildade BillerudKorsnäs. Vi bildar därmed ett av vår industris absolut mest fokuserade bolag, inriktat på förnyelsebara förpackningsmaterial från färskfiber, stark kvalitets- och innovationskraft och inte minst på våra kunder. Det nya företaget kommer att ha en storlek som tillåter oss att satsa rejält på investeringar i innovation och etablering på nya marknader. Båda bolagen för sig hade en stark position och vi ska tillsammans bli världsledande när det gäller förnyelsebara förpackningsmaterial. Det är vår långsiktiga målsättning. För närvarande brottas vi med en svag konjunktur och med en stark svensk krona. Det sätter press på lönsamheten i industrin och även på BillerudKorsnäs. Men vi har en mycket bra position på marknaden och 75 % av vår försäljning är mot konsumentsegment, t ex frukt och grönt, juice, mjölk, socker och andra typiska dagligvaror. Det gör att vi klarar en nedgång i konjunkturen relativt bra, men det är inte så att vi är helt oberoende av konjunktur. Att dessutom den svenska kronan är så stark påverkar naturligtvis lönsamheten, så vi måste nu vara återhållsamma med alla kostnader. Trots detta vi ser med tillförsikt på framtiden. Det sammanslagna bolaget har starka marknadspositioner och vi kommer att satsa på innovation och utveckling för att ytterligare utveckla företaget och våra Per Lindberg erbjudanden. VD för BillerudKorsnäs Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! Visste du att Anders Larsson Tommy Öhman Jarmo Johansson Haparanda Jörgen Lindqvist Piteå / Älvsbyn Håkan Krekula Tärendö/Pajala Härje Fors Kiruna / Vittangi Martin Sundbaum + = Två kronor har blivit en. I vår nya logotyp har Billeruds och Korsnäs tidigare Mats Nilsson kronor i respektive logotyp kombinerats Björn Mörk till en Kalix ny grön krona. I BillerudKorsnäs logotyp symboliserar kronan Roger Nilssonvår långa företagshistoria och Överkalix de människor som arbetar tillsammans både internt och externt, förenade i en Kent Larsson Tärendö / Gällivare värdekedja för att skapa smarta förpackningslösningar Studerar du kronan noga ser du människorna som håller varandra i hand och gestaltar värdekedjan på detta vis. Den gröna friska färgen ger en tanke på den växande förnyelsebara skogen vi arbetar med. Nedanför kronan är ordet BillerudKorsnäs placerat i versaler för att ge en stabil och stark logotyp. Texten är i en grå ton för att ge ett mjukare och naturligare uttryck. 11

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Norrbotten. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. Våren närmar sig Vilken avverkningsmässigt

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Ett 30-tal skogsägare kom och lyssnade på Nathalie Larsson

Läs mer

NYTT UPPLÄGG MED NY REGION

NYTT UPPLÄGG MED NY REGION Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk NYTT UPPLÄGG MED NY REGION Men gamla sanningar gäller fortfarande. God planering, hårt arbete

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Inte rätt eller fel, men konsekvenser

Inte rätt eller fel, men konsekvenser Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Bruksgatan 18, 747 44 Gimo Inte rätt eller fel, men konsekvenser Det finns inget rätt eller fel när man bedriver skogsbruk, utan bara konsekvenser

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Gallra din skog i rätt tid Vid gallringen plockas oönskade stammar bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd. Gallringen ökar de

Läs mer

PATRIK, NY KÖPARE GÄSTRIKLAND

PATRIK, NY KÖPARE GÄSTRIKLAND Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk JOHAN, NY KÖPARE UPPLAND PATRIK, NY KÖPARE GÄSTRIKLAND Mitt namn är Johan Blom. Jag bor tillsammans

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Denna dagen, ett liv! Uttrycket, som är ett citat från filosofen och diktaren Thomas Thorild, användes flitigt av farbror Melker när han drabbades av både mot- och

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN När vi tittar tillbaka i backspegeln så här tre år efter sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs kan vi konstatera att det har varit en synnerligen händelserik

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk ÅRETS SKOGSÄGARJAKT Tisdagen den 22 oktober var det dags för den numera traditionella skogsägarjakten.

Läs mer

Avverkning på region Uppland

Avverkning på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Därför vill vi vara din skogliga partner!

Därför vill vi vara din skogliga partner! Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Därför vill vi vara din skogliga partner! Vi tror att vi har gemensamma intressen. Du vill att värdet

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN NOVEMBER 2016

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN NOVEMBER 2016 TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN NOVEMBER 2016 Vi har förstärkt inköp och skoglig rådgivning med Leif Johansson som började som virkesköpare i augusti. Leif Johansson KALIX, ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ,

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 2.14 DIN NATURLIGA PARTNER Gallra klokt Du bestämmer hur din skog ska se ut i framtiden. Sidan 2 Vi köper ditt virke Presentation av BillerudKorsnäs virkesköpare. Sidan 4 Nya regler för samråd Skogsstyrelsen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012. Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012. Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 5. VAL

Läs mer

Premiär för resa till Elmia Wood

Premiär för resa till Elmia Wood Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Premiär för resa till Elmia Wood Gimo Skärplinge Ett glatt gäng efter en bra dag på Elmia Wood, Jönköping.

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Ronny Johanssons Transporter AB.

Ronny Johanssons Transporter AB. Forsbyboda är ett familjeägt företag inom skog och entreprenad som drivs av tredje generationen, syskonen Mikael och Marie Gustafsson. Vi tog över företaget efter våra föräldrar Börje och Agneta som under

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD Virkesaffärer året om Högsäsongen för virkesaffärer är här. "Före älgjakten" är ett klassiskt begrepp, många skogsägare vill göra affärerna innan början på oktober.

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

PÅ 10 HJUL I SKOGEN. Det är vi som köper virket i Gästrikland. Lokal information till skogsägare i Gästrikland

PÅ 10 HJUL I SKOGEN. Det är vi som köper virket i Gästrikland. Lokal information till skogsägare i Gästrikland Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk PÅ 10 HJUL I SKOGEN För att kunna möta skogsbrukets krav på minskade körskador och dessutom

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

Ett besök på pappersbruket

Ett besök på pappersbruket Ett besök på pappersbruket Morgonen den 26 januari åkte ett tjugotal skogsägare från Uppland till Korsnäs pappersbruk i Gävle. Dagen bjöd på fint väder och intresset var på topp bland deltagarna hela dagen.

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Intressant kväll samlade många

Intressant kväll samlade många Intressant kväll samlade många Ekonomi- och skattekvällarna som Korsnäs bjöd in till i april samlade ett 50-tal intresserade skogsägare. Katarina Mowits från LRF Konsult Skogsbyrån informerade om de nya

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Skogsindustrins roll i samhället

Skogsindustrins roll i samhället Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag och alla vill vinna förtroendet att

Läs mer

Skogsvården på region Uppland

Skogsvården på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Skogsvården på region Uppland Målsättningen för regionens köpverksamhet är, förutom att förse industrin

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 1.14 DIN NATURLIGA PARTNER Vi håller koll på ditt virke Från den rotstående skogen ända in till industrin. Sidan 2 Du skapar framtidens skog Plantering är den säkraste metoden att föryngra skog. Sidan

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Din naturliga partner

Din naturliga partner 2.13 Din naturliga partner Rekonditionera din skog Tips på vad du kan göra för att få ett bättre netto vid avverkning. Sidan 2 Konfliktbestånd Resultatet av oröjt eller svagt röjt bestånd blir tätt och

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs är slutfört och BillerudKorsnäs har bildats

Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs är slutfört och BillerudKorsnäs har bildats PRESSMEDDELANDE 29 november 2012, Solna Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs är slutfört och BillerudKorsnäs har bildats Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs har idag slutförts. Det nya bolaget BillerudKorsnäs

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon Virkesprislista Norrbotten kust Prislistan gäller Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Kalix, Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå kommuner Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1585-99 VIKTIGT! Prislistan

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

LEVERANTÖRSJAKT SCANDIAÅSEN 2014

LEVERANTÖRSJAKT SCANDIAÅSEN 2014 Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk LEVERANTÖRSJAKT SCANDIAÅSEN 2014 Den 21 oktober bjöds det in till den årliga leverantörsjakten

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND MAJ 2016

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND MAJ 2016 TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND MAJ 2016 Nu är snart den sköna sommaren här då det finns extra mycket tid att njuta av sin skog och planera kommande åtgärder. Om du väljer att knyta ett samarbetsavtal

Läs mer

Stora Enso. Viken Skog

Stora Enso. Viken Skog Stora Enso Viken Skog 2016 03 02 Stora Enso över hela världen Länder där Stora Enso har produktion Stora Enso s marknader 2 Stora Stora Enso Skog i Sverige Wood Suppy Sweden Wood Supply Sweden Stora Enso

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Lokal information till skogsägare i Uppland En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Gimo Skärplinge För att åskådliggöra hur stocken kommer att sågas har Lars Ohlin spänt snören efter stocken. Då framgår

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Roland Nyström in på livet...

Roland Nyström in på livet... Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Roland Nyström in på livet... Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer