AgS ATT Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum."

Transkript

1 Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! nders Larsson uleå / Råneå älvdalar ommy Öhman uleå / Råneå älvdalar armo Johansson aparanda örgen Lindqvist teå / Älvsbyn åkan Krekula ärendö/pajala Martin Sundbaum Mats Nilsson Björn Mörk Kalix Roger Nilsson Överkalix Kent Larsson Tärendö / Gällivare ärje Fors runa / Vittangi erudskog.se + = Två starka företag blir ett.

2 En stark plattform för tillväxt, innovation och ett öppet sinne BillerudKorsnäs två företag blir ett. Två starka, trygga och hållbara grundstenar bildar nu ett av världens ledande förpackningsföretag. Dessutom kommer BillerudKorsnäs att vara den största inköparen av barrmassaved i Sverige. Vi kommer att köpa 11 miljoner m 3 fub barrmassaved från svenska och utländska skogsägare. Den skogliga verksamhetens uppgift är att försörja fabrikerna med råvara genom att köpa virke från privata markägare och förvalta delar av Bergvik Skogs skogar. Korsnäs har förvaltat skog i mer än 150 år och Billerud har åter slagit sig in på marknaden under det senaste decenniet. Kombinationen av Korsnäs erfarenhet och Billeruds kreativitet gör oss till en stabil samarbetspartner på virkesmarknaden. Det nya företaget sträcker sig från Norrbotten i norr till Östergötland i söder, via Dalarna, Gävleborg och Värmland. En stor del av landet kommer att täckas av våra virkesuppköpare, så håll utkik efter den nya logotypen. Vi kommer att fortsätta finnas lokalt och att vara din samarbetspartner i varje del av ditt skogsbruk. Karlsborg Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 430 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (vitt), avsalumassa Gruvön Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 880 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock, avsalumassa Fabrik Huvudkontor 2

3 Gävle Produktionskapacitet: 700 kton/år Antal anställda: 990(ca) Produkter: Vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper Nu händer det grejer! Vi är mitt inne i processen att få ihop två företag till ett. BillerudKorsnäs blir ett ledande företag inom förpackningsindustrin och produkterna tillverkas av en klimatsmart, återvinningsbar och förnyelsebar råvara: trä. Huvuddelen av råvaran kommer från svenska skogar och vi är beroende av att köpa virke från privata markägare och skogsföretag. Därför är det viktigt att vi har hög kompetens inom skogsbrukets alla frågor och att vi är en stabil partner för alla våra leverantörer = skogsägare! En trevlig förändring är att denna tidnings upplaga ökar i takt med att vårt verksamhetsområde ökar! Jag hälsar därför alla nya läsare välkomna! Även tidningens utseende och namn förändras men vi fortsätter att fokusera på aktuella frågor och artiklar om skogsbruk och skötsel. Men i detta nummer presenterar vi vår nya organisation och medarbetare. Jag vill passa på att tacka Lars-Erik Busk som hittills varit ansvarig utgivare för tidningen! Lars-Erik kommer även fortsättningsvis vara med i redaktionen men får på detta sätt mer tid till att utveckla verksamheten för virkesköp. Jag som tar över ansvaret heter Caroline och arbetar som Miljöchef på BillerudKorsnäs Skog. Caroline Rothpfeffer Stab Miljö, Kvalitet och Information Frövi/Rockhammar Produktionskapacitet: 430 kton/år Antal anställda: 630 (ca) Produkter: Vätskekartong, förpackningskartong Skärblacka Produktionskapacitet: ton/år Antal anställda: 640 (ca) Produkter: kraftpapper, säckpapper (brunt), wellråvaror, avsalumassa Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs AB Ansvarig utgivare Caroline Rothpfeffer, informationsansvarig BillerudKorsnäs Skog Redaktör och projektledare Ockie Skaaret Redaktionsgrupp Caroline Rothpfeffer Dan Flykt, virkesköpare Orsa Fredrik Ryd, virkesköpare Frövi Patrik Hellblom, virkesköpare Sala Johanna Ydringer, stab information Simon Nilsson, regionchef Norrbotten Lars-Erik Busk, ansvarig för Lokala Köp Form och illustration Titti Apler Layout Byrå4, Uppsala Tryck Sandvikens Tryckeri 3

4 Lokal närvaro BillerudKorsnäs är Sveriges största köpare av barrmassaved. Vi satsar därför på att finnas nära råvaran, det vill säga finnas lokalt nära dig som skogsägare. Läs mer om våra fyra Regioner på detta uppslag. Region Dala-Hälsinge Region Dala-Hälsinge bedriver köpverksamhet i Dalarna och Hälsingland. Vi förvaltar också delar av Bergvik Skogs markinnehav som ligger inom regionen. Regionen har 16 anställda, varav 10 stycken är virkesköpare. Regionkontoret ligger i Mora och övriga kontor finns i Malung, Djurås, Alfta och Ljusdal. BillerudKorsnäs Skogs huvuduppgift är att försörja våra industrier med fiberråvara och biobränsle. För att kunna leva upp till detta mål måste vi också köpa sågtimmer. Sågtimmer som vi sedan säljer vidare till de flesta köpsågverk inom vår region. I utbyte får vi massaved och sågverksflis till våra industrier. Vår målsättning är att vara den bästa och tryggaste virkesköparen inom regionen. Vi vill vara ditt naturliga val när det gäller skogliga åtgärder. Jag heter Fredrik Eriksson och har fått förtroende att vara regionchef. Jag har en bakgrund som virkesköpare men har också arbetat med både skogsvård och avverkning. 4

5 Region Norrbotten Region Norrbotten är den nordligaste av våra fyra regioner och har som uppgift att anskaffa massaved samt biobränsle till Karlsborgs bruk, ca 1 mil öster om Kalix. Årligen förbrukar vi ca 1,5 miljoner m 3 fub i Karlsborg. Inom regionen är vi 13 personer varav 9 st är virkesköpare som aktivt anskaffar virke inom hela Norrbottens län. Verksamheten i Norrbotten har funnits sedan hösten 2007 och idag har vi en väl inarbetad organisation som an svarar för virkesinköp, planering, avverk ning och transport till mottagande industri. Vi kan erbjuda skogsägare skogsvårdstjänster i form av markberedning, plantering, röjning, skogsbruksplaner mm. Det sågtimmer som vi köper levereras till lokala sågverk i utbyte mot massaved och flis. Lokal samverkan mellan sågverk och massabruk gynnar dig som skogsägare och även vår miljö i form av kortare och effektivare virkestransporter. Mitt namn är Simon Nilsson och jag är ny Regionchef i Norrbotten. Är ursprungligen Kalixbo men var bosatt i Umeå då jag studerade till Jägmästare. Jag är nu tillbaks i Kalix sedan några år och har tidigare arbetat med råvaruförsörjning samt kvalitets- och miljöfrågor. Region Uppland-Gästrike Regionen ansvarar för försörjningen av råvara till framför allt vår fabrik i Gävle. Vi kommer att omsätta knappt m 3 fub fördelat mellan virkesköp från privata skogsägare och förvaltning av Bergvik Skogs skogar. Inledningsvis kommer regionen ha 6 stycken virkesköpare, men antalet kommer att utökas inom kort. Trots att våra industrier endast använder massaved är vi även intresserade av att köpa sågtimmer. Detta byter vi med de lokala sågverken som finns i vårt verksamhetsområde i utbyte mot massaved och flis till våra industrier. På detta sätt bidrar regionen med råvara till lokala industrier och därmed till arbetstillfällen i närliggande geografi. All operativ verksamhet såsom avverkning, gallring, röjning och plantering, utförs i huvudsak av lokala entreprenörer. BillerudKorsnäs är både FSC- och PEFC-certifierat vilket ställer höga krav på att våra entreprenörer har hög kompetens och är väl insatta i regler och riktlinjer. För att nå detta strävar vi efter att ha långvariga samarbeten med våra entreprenörer. Detta ger en trygghet både för oss och för dig som privat skogsägare. Jag heter Tomas Blom och är ny regionchef på Region Uppland-Gästrike. I drygt 20 år har jag verkat i Dalarna, men jag kommer ursprungligen från Söderfors så nu flyttar vi hem till Norduppland. Region Syd Kartongbruket i Frövi tillfördes koncernen Strax efter det togs beslut att starta en inköpsorganisation av råvara i syfte att stödja försörjningen av bruket. Regionen driftsattes 2008 och började leverera virke till industrin Under denna period tillfördes även massabruket i Rockhammar som ligger några kilometer norr om Frövi. Förbrukningen vid de två enheterna uppgår årligen till ca 1,3 milj m 3 fub och till vedgården i Frövi levererar vi tall-, gran- och lövmassaved, samt skogs-bio- bränsle. Det timmer vi hanterar levereras i form av bytesaffärer till de lokala sågverk som finns i vårt verksamhetsområde. Region Syd är idag en stabil skogsskötselorganisation med 6 stycken virkesköpare och ett antal heltidskontrakterade lokala avverkningsgrupper. Vårt verksamhetsområde ligger inom Örebro och Västmanlands län samt Södermanlands landskap, södra delen av Dalarnas län och Heby kommun i Uppsala län. Jag heter Jonas Kling och är tillförordnad chef för regionen. Rekrytering av en ny regionchef pågår och jag kommer efter det att på heltid ägna mig åt köpversamhet. 5

6 Stödjande funktioner Vi vill att du som väljer BillerudKorsnäs som partner i dina virkesaffärer ska känna dig trygg i alla delar av ditt skogsbruk. Bakom alla virkesköpare finns en stab av stödjande funktioner. Funktioner som är till direkt nytta för dig. Funktion Miljö, Kvalitet och Information Jag heter Caroline Rothpfeffer och ansvarar för staben med de mest olika av uppgifter! Ena stunden fokuserar vi på kravet på motorsågskort och andra stunden fixar vi en skolskog i Gävle. Fokus för staben är dock miljöfrågor, varav de flesta utgår från våra certifikat. Vi ansvarar för BillerudKorsnäs gruppcertifikat av privata markägare så om du är, eller väljer att bli, certifierad så är chansen stor att du kommer i kontakt med oss! Våra ansvarsområden faller in i stora delar av skogsverksamheten. Då är det viktigt att rätt information når alla inblandade, från markägaren, via virkesköparen till entreprenören, för att åtgärderna ska utföras med högsta kvalitet! Vi är tre stycken på denna stab; jag som är Miljöchef och två verksamhetsutvecklare, Johanna och Per. Johanna arbetar främst med miljöledningssystemet* och marknadsföring. Per fokuserar på anskaffning av certifierad råvara till våra bruk samt på våra skogliga certifikat. Funktion Avverkning Jag heter Per Nordahl. I den nya organisationen ansvarar jag för funktionen avverkning. Detta innebär ansvar för att avverkningsprocessen bedrivs på ett rationellt sätt. Där ingår även att ansvara och utveckla områdena för aptering och samordning av vägfrågor. Arbetsuppgifterna är dels att se till att våra entreprenörer avverkar med aktuella apteringsprislistor i sina maskiner och att vi har uppföljning på apteringen. Även att ta fram underlag och verktyg för att sätta och följa upp mål för avverkningsverksamheten, ansvara för att vi följer utvecklingen så att vi använder rätt tekniker och metoder när vi avverkar. Vi ska även arbeta strategiskt för att utveckla system och verktyg för att våra produktionsledare ska kunna arbeta rationellt. *Miljöledningssystemet innehåller styrande dokument såsom skogsskötselhandledningarna, policys och andra övergripande riktlinjer. 6

7 Funktion Planering Jag heter Helen Knutsson. I den nya organisationen ansvarar jag för och driver utvecklingsarbetet när det gäller planering. Ambitionsnivån är hög när vi planerar inför en åtgärd. Alla avverkningsobjekt föregås av en naturvärdesbedömning. Våra planerare är väl utbildade och vi har bra system och rutiner som stödjer att traktdirektiv, traktkartor samt avverkningsanmälan blir informativa och korrekta. Vi använder moderna hjälpmedel och tar till oss ny forskning och kunskap. Exempel på ny teknik är laserkartor och data som våra köpare kommer att ha tillgång till. Vi har även digitala bakgrundskartor och natur/kulturskikt från olika myndigheter, till exempel nyckelbiotoper och kända fornlämningar. Allt detta gör att du som skogsägare kan känna dig trygg med att vi har koll på läget. Just nu är det stort fokus på att minimera körskador inom planering och avverkningsfunktionerna. Funktion Skogsvård Jag heter Bo Jansson och jag ansvarar för och driver utvecklingsarbetet gällande övergripande skogsvård såsom markberedning, plantering, röjning och gödsling. Grunden för att göra ett bra föryngringsarbete startar redan vid planeringen av föryngringsavverkningen. Det gäller att välja rätt avverkningsmetod, markberedningsmetod, tidpunkt för markberedning och plantering. Plantproviniens, plantstorlek och trädslag är också viktiga frågor att ta ställning till i ett tidigt skede. Det är även viktigt att beställningar görs i god tid så man hinner odla fram rätt sorts plantor. Rutiner och system utvecklar vi kontinuerligt för att säkerställa kvalitén på de åtgärder vi utför. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer att de har rätt utrustning och kompetens. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom vår funktion och svarar gärna på frågor och funderingar gällande skogsvård. Funktion Lokala Köp Jag heter Lars-Erik Busk. I den nya organisationen är jag ansvarig för inköp av avverkningsrätter. I mer än 150 år har vi varit en ledande aktör i Sveriges skogsindustri. Under all tid har beroendet och samarbetet med privata skogsägare varit en förutsättning för vår verksamhet. Man kan säga att vi har utvecklats tillsammans. Former för köp av avverkningsrätter är i grunden den samma nu som då. Vi vet vad som krävs för att få förtroendet att köpa avverkningsrätter i generationer. Det är inga konstigheter kan till och med tyckas som självklarheter ärlighet, öppenhet, kunnighet och kvalité på utförda åtgärder är grunden för ett långvarigt förtroende. Min uppgift är att utveckla vår köporganisation i takt med tiden med vår urgamla värdegrund i botten. Vi arbetar ständigt med systematiska förbättringar. Som skogsägare ska du ha tillgång till senaste kunskapen och tekniken via våra virkesköpare. Du har även tillgång till flera specialister som vi presenterar på detta uppslag. 7

8 BillerudKorsnäs En historisk tillbakablick Två företag med rötter långt tillbaka i den svenska skogsbruksmyllan går samman för en gemensam framtid. De har formats av tiden och tekniken. Från stocksåg, svans och häst, via motorsåg och stamlunnare till dagens skördare och skotare. Båda företagen har en lång historik. Korsnäs Sågverks AB som startade redan 1855 och Billeruds AB som startades Med tiden har dessa anpassats efter den tekniska utvecklingen. Industrier har köpts, utvecklats, förändrats och sålts, skog likaså. För att till slut slås samman till en av Sveriges största massavedsförbrukare På 1850-talet sjöd Gävle av framtidstro. Stadens ledande företagare ville skeppa mer varor över 1855 Gävle hamn. Man grundade därför Korsnäs Sågverks Aktiebolag i Dalarna, byggde en 100 km Korsnäs Sågverks Aktiebolag bildas. lång järnväg och började tillverka sågade trävaror 1899 som togs på räls till Gävle hamn etablerades Billeruds aktiebolag med en sulfitmassafabrik utanför Säffle. Fram till 1930 hade Billerud köpt upp 23 olika bruk i det krisdrabbade Värmland stod Gruvöns Bruk utanför Grums färdigt förvärvades Hellefors Bruks AB, ett viktigt steg i utvecklingen då detta företag ägde ca 113,000 ha skog samt sågverk, sulfit- och sulfatfabrik och pappersbruk bildades Celulose Billerud SARL i Portugal i syfte att tillverka pappersmassa från eukalyptusved blev den franska tapettillverkaren Cartonneries Menigault ett dotterbolag förvärvade man AB Svenska Wellpappfabriken, grundad Verksamheten flyttas till Gävle. Beslutet innebar Sveriges i särklass största industriflytt människor flyttade med byggnader och maskiner och stannade först i Bomhus, vid kusten, strax söder om Gävle. Här växte nu ett helt industrisamhälle upp köptes Uddeholms ABs skogsindustri varvid bolagsnamnet ändrades till Billerud Uddeholm AB. Uddeholm hade järnverk Hagfors, Degerfors, Munkfors och Nykroppa samt skogsindustri i Skoghall Sulfit- och sulfatfabriken byggs Korsnäs Sågverks AB byter namn till Korsnäs AB byter Korsnäs AB namn till Korsnäs-Marma AB Korsnäs köper Marma Långrörs AB och blir Sveriges tredje största skogsägare PM5 invigs och kartongtillverkning startar Omfattande utbyggnader genomförs tas namnet Korsnäs AB tillbaka köper Wallenbergsfären hela Billerud Uddeholm AB. Koncernen inlemmades i Stora-koncernen. Därmed var namnet Billerud borta från svenskt näringsliv för ett antal år. 8

9 Aktuella frågan Vad händer nu med Bergvik Skog i och med att BillerudKorsnäs bildas? Vi lät frågan gå till Göran Andersson, skogschef på BillerudKorsnäs Skog. Det som händer är att Korsnäs tidigare ägande i Bergvik övergår till BillerudKorsnäs. Dessutom överförs det långsiktiga virkesavtal som finns mellan Korsnäs och Bergvik till BillerudKorsnäs. I praktiken innebär det att BillerudKorsnäs fortsätter att förvalta Bergviks marker som tidigare avseende bland annat avverkning, skogsvård och upplåtelse av jakt Kastets sågverk och delar av skogsinnehavet säljs till Sveaskog Korsnäs köper AssiDomäns Cartonboard AB i Frövi togs namnet i bruk igen. Nya Billerud uppstod genom en sammanslagning av Stora Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg Korsnäs köper Rockhammars bruk från Rottneros AB förvärvades UPMs förpacknings-pappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland. Bakgrund När Bergvik Skog bildades 2004, förvärvades de av Stora Ensos bolag respektive Korsnäs bolag ägda skogsfastigheterna i Sverige. Bergvik Skog är idag ett av Sveriges största skogsägande bolag med en årlig avverkningsvolym på ca 6,2 miljoner m 3 fub i Sverige. Det svenska innehavet omfattar drygt 2,3 miljoner hektar mark och det lettiska drygt hektar. Tre skogsplantskolor belägna i Dalarna, Gästrikland och Värmland ingår också i ägandet. Sammanlagt levererar plantskolorna årligen ca 55 miljoner plantor. Bergvik Skog verkar även för etablering av vindkraftverk på det svenska markinnehavet genom egna vindkraftsprojekt eller upplåtelse av arrende. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive BillerudKorsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive BillerudKorsnäs har även ingåtts. Ägarbilden i Bergvik Skog är idag att Stora Enso äger 43,3 % och BillerudKorsnäs äger 5,0 %. Övriga ägare är försäkringsbolag, stiftelser och fonder BillerudKorsnäs bildas. De största aktieägarna och deras röstetal är: Kinnevik AB, 25,1 % FRAPAG Beteiligungs AG, 15,7 % Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2012 till stycken. BillerudKorsnäsaktien är den tionde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 30 juni 2012 enligt Euroclear. 9

10 En växande marknad Idag använder vi förpackningar till det mesta som vi konsumerar. Fler och fler av jordens befolkning får högre standard och det innebär högre förbrukning av BillerudKorsnäs förpackningar. Vi producerar förpackningar i alla de marknadssegment som du ser exempel på i historien härintill. Och mycket, mycket mer. Tänk på oss nästa gång du ser en färgglad kartong. En schyst dag med BillerudKorsnäs förpackningar Du vaknar på morgonen och tänker Ja, det är fredag. Äntligen är helgen här. Du går till köket och upptäcker till din förvåning att sonen står och bakar scones, med grahamsmjöl. Dagen börjar bra, tänker du samtidigt som du häller upp ett glas juice. Efter frukost gör du dina morgonbestyr i badrummet och avslutar med en parfymskvätt på halsen. Redo för jobbet. På jobbet är alla glada och spända inför helgen. På fikarasten tar ni kaffekapslar till espressomaskinen. Runt fikabordet diskuteras vad som ska hända under helgen och du förklarar för kollegorna att familjen ska gjuta en grillplats inför sommaren, så det ska inhandlas cement och annat byggmaterial på lördag förmiddag. Oj, nu börjar mötet, du springer iväg med pappmuggen i ena handen och telefonen i andra. Arbetsdagen är till ända och äntligen börjar helgen. Det blir en sväng förbi Bolaget för att inhandla en bag in box med vin. Du får ett infall och impulshandlar en present till din partner. En fin tröja som du får i en färgglad pappbag. Hos den lokala handlaren köper du choklad och lite godis till kvällen. Du öppnar dörren till huset, ropar Hallå, jag är hemma. Du får svar av din dotter att hon och din partner är i köket och lagar middag. Härligt tänker du, vilken service. När du kommer ut i köket ser du en steril kompress på din partners finger. Dottern ropar glatt, med en mustasch av mjölk runt munnen, att det hände en olycka med en kniv, men att hon hjälpte till och att hon nu vill bli läkare. Efter den goda middagen, framför din tv på kvällen inser du att livet är bra härligt ibland! 10

11 DAgS ATT gallllllra Vi har tagit ett historiskt steg när vi bildade BillerudKorsnäs. Vi bildar därmed ett av vår industris absolut mest fokuserade bolag, inriktat på förnyelsebara förpackningsmaterial från färskfiber, stark kvalitets- och innovationskraft och inte minst på våra kunder. Det nya företaget kommer att ha en storlek som tillåter oss att satsa rejält på investeringar i innovation och etablering på nya marknader. Båda bolagen för sig hade en stark position och vi ska tillsammans bli världsledande när det gäller förnyelsebara förpackningsmaterial. Det är vår långsiktiga målsättning. För närvarande brottas vi med en svag konjunktur och med en stark svensk krona. Det sätter press på lönsamheten i industrin och även på BillerudKorsnäs. Men vi har en mycket bra position på marknaden och 75 % av vår försäljning är mot konsumentsegment, t ex frukt och grönt, juice, mjölk, socker och andra typiska dagligvaror. Det gör att vi klarar en nedgång i konjunkturen relativt bra, men det är inte så att vi är helt oberoende av konjunktur. Att dessutom den svenska kronan är så stark påverkar naturligtvis lönsamheten, så vi måste nu vara återhållsamma med alla kostnader. Trots detta vi ser med tillförsikt på framtiden. Det sammanslagna bolaget har starka marknadspositioner och vi kommer att satsa på innovation och utveckling för att ytterligare utveckla företaget och våra Per Lindberg erbjudanden. VD för BillerudKorsnäs Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare högsta möjliga totalvärde. Dessutom utvecklar vi tillvaratagandet av biobränsle i våra avverkningar. Det ökar lönsamheten för dig som skogsägare och tryggar försörjningen till vår biobränslepanna vid Karlsborgs pappersbruk. Dags att se över och vårda din skog för framtiden? Kontakta våra virkesköpre så berättar de mer! Visste du att Anders Larsson Tommy Öhman Jarmo Johansson Haparanda Jörgen Lindqvist Piteå / Älvsbyn Håkan Krekula Tärendö/Pajala Härje Fors Kiruna / Vittangi Martin Sundbaum + = Två kronor har blivit en. I vår nya logotyp har Billeruds och Korsnäs tidigare Mats Nilsson kronor i respektive logotyp kombinerats Björn Mörk till en Kalix ny grön krona. I BillerudKorsnäs logotyp symboliserar kronan Roger Nilssonvår långa företagshistoria och Överkalix de människor som arbetar tillsammans både internt och externt, förenade i en Kent Larsson Tärendö / Gällivare värdekedja för att skapa smarta förpackningslösningar Studerar du kronan noga ser du människorna som håller varandra i hand och gestaltar värdekedjan på detta vis. Den gröna friska färgen ger en tanke på den växande förnyelsebara skogen vi arbetar med. Nedanför kronan är ordet BillerudKorsnäs placerat i versaler för att ge en stabil och stark logotyp. Texten är i en grå ton för att ge ett mjukare och naturligare uttryck. 11

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson

En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk En kväll med OS-skytten Nathalie Larsson Ett 30-tal skogsägare kom och lyssnade på Nathalie Larsson

Läs mer

Avverkning på region Uppland

Avverkning på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland

Jaktledare Ola Jansson drar förutsättningarna inför dagen. Det är vi som köper virket i Gästrikland Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: BillerudKorsnäs, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk ÅRETS SKOGSÄGARJAKT Tisdagen den 22 oktober var det dags för den numera traditionella skogsägarjakten.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012. Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012. Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 5. VAL

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Intressant kväll samlade många

Intressant kväll samlade många Intressant kväll samlade många Ekonomi- och skattekvällarna som Korsnäs bjöd in till i april samlade ett 50-tal intresserade skogsägare. Katarina Mowits från LRF Konsult Skogsbyrån informerade om de nya

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 1.14 DIN NATURLIGA PARTNER Vi håller koll på ditt virke Från den rotstående skogen ända in till industrin. Sidan 2 Du skapar framtidens skog Plantering är den säkraste metoden att föryngra skog. Sidan

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Certifiering med hjälp av skogsbruksplan

Certifiering med hjälp av skogsbruksplan Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Certifiering med hjälp av skogsbruksplan Korsnäs kunder blir allt mer intresserade av var skogsråvaran

Läs mer

Roland Nyström in på livet...

Roland Nyström in på livet... Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Roland Nyström in på livet... Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Skogsägaraktiviteter Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal Ljusdal Naturbruk SLOTTEGYMNASIET Bra utbildning i en kreativ miljö Vill du ha en bra utbildning, gå i en skola där du får utmana din kreativitet och utveckla din kompetens? Då ska du söka till Naturbruksprogrammet!

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.14 DIN NATURLIGA PARTNER Att göra rätt är svårt! Vi förädlar tekniken Föryngring med fröträd Vi satsar på utbildning av våra köpare. Sidan 2 Ny kartinformation i kampen mot körskador. Sidan 4 5 Att föryngra

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Bo Hjalmarson, vår regionchef, har samlat regionens personal på ett ställe.

Bo Hjalmarson, vår regionchef, har samlat regionens personal på ett ställe. Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Samlat grepp Korsnäs region Uppland har nu samlat hela personalstyrkan i Österbybruk. Skärplingekontoret

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Tänk till före, spara pengar! Har man tänkt igenom de olika stegen i sin skogsskötsel, så finns det både tid, kraft och pengar att spara. 2 Vatten har hög status Skogsbruket

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.13 DIN NATURLIGA PARTNER Hjärtstenen vid hörnet Röset ofta dold storhet vid gränsbestämning. Sidan 2 Ett vinnande samarbete Peter Eriksson tycker att BillerudKorsnäs är det naturliga valet för ett skogligt

Läs mer

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning Swecos projektledare erbjuder kvalificerade

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG BILLERUDKORSNÄS TIDNING FÖR SKOGSÄGARE #1 2015 ERIC RINGABY TIPSAR: Tid för tjäderspel SKOGSÄGAREN Skogen är en väldigt fin investering SKÖT OM DIN SKOG Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg?

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker.

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

SKOGSDAG tema bioenergi

SKOGSDAG tema bioenergi Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk SKOGSDAG tema bioenergi Östra Uppland Norra Uppland Korsnäs arrangerade en skogsdag den 30 september

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Skogforsk gödslar med information

Skogforsk gödslar med information Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Bruksgatan 18, 747 44 Gimo Skogforsk gödslar med information I början av mars kom ett antal intresserade skogsägare till Uppsala för att lyssna

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer