Avverkning på region Uppland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avverkning på region Uppland"

Transkript

1 Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson Södra Uppland Olov Hasselberg Västra Uppland Avverkningsentreprenörer och produktionsledare samlade för att diskutera upplägget av ett utvecklingsprojekt. Från vänster: Sven Westerberg, Mats Ågren, Johan Blom, Stefan Karlsson, Anders Bergström, Kent Holmgren, Erik Nyström samt Jonas Nyström. Björn Håkansson Roland Nyström Köpverksamheten på region Uppland har ökat kraftigt de senaste åren. Det har medfört större krav på en väl fungerande avverkningsorganisation Produktionsledare Ansvariga produktionsledare på region Uppland är Anders Bergström och Johan Blom. Totalt sysselsätts 10 entreprenörsgrupper hela året och kompletteras vid behov med två extra grupper En förutsättning för ett bra resultat är kompetenta entreprenörer, säger Anders och konstaterar att samtliga entreprenörer är certifierade och har varit verksamma i många år. Kontinuerliga utbildningsinsatser i aptering och uppfölj- ning av utfört arbete är en garanti för skogsägaren Med hjälp av ett avancerat planeringssystem styrs avverkningsgrupperna på ett kostnadseffektivt sätt. Vid exempelvis stormfällningar så har vi dock en flexibel organisation tack vare tillgången på många resurser konstaterar Johan. Planerade aktiviteter Den planerade resan till Nässja plantskola i vår var vi tvungna att ställa in då tidpunkten för den nya giftfria behandlingen av plantor ändrades med kort varsel. Vi återkommer i höst med en ny inbjudan då vi förhoppningsvis även kan besöka den nya biobränslepannan i Gävle. Beklaglig felaktighet Förra numret av Korsnäs Informationsblad, som utkom i mars, uppstod en felaktighet i adressregistret. Detta medförde att ett antal skogsägare fick många exemplar i sin brevlåda. Vi beklagar uppriktigt den olägenhet detta medförde. Kommande utgåvor kommer vi att kontrollera noggrannare så att det inte ska inträffa igen.

2 Lokal information till skogsägare i Gästrikland Avs.: Korsnäs, Gävle Avverkning på skogens villkor Västra Gästrikland Sydöstra Dalarna Södra Gästrikland Sala Johanna Ydringer Sonny Kvist Mattias Johansson, förare på Ecolog. När Korsnäs avverkar, vare sig det är föryngringsavverkning eller gallring, anpassar vi naturligtvis utförandet efter skogsägarens önskemål. Utgångspunkten är bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Vi påstår inte att vi är bäst, men det är få som gör det bättre! säger Sonny Kvist, virkesköpare i Hedesunda. En förutsättning för ett bra resultat är kompetenta entreprenörer. Här presenterar vi en av Korsnäs fasta avverkningsgrupper. Teodor Bengtsson skogstjänst AB, som ägs och drivs av Teodor själv, startade Då hade Teodor arbetat åt sin far, som också han var entreprenör åt Korsnäs, under många år. Sedan 1996 har Teodor arbetat åt Korsnäs. Teodor äger två skördare, en Ponsse Ergo och en Ecolog 560 D, och en skotare, Ponsse Elk. Det finns även en underentreprenör som kör skotare efter en av skördarna. Teodor har fem anställda inklusive honom själv och en administratör. Gruppen har stor kunskap och lång erfarenhet så rutin saknas inte i det här gänget. Teodors maskiner kan köra på både föryngringsavverkning och gallring och är en eftertraktad entreprenör hos våra privata skogsägare. Företaget är certifierat och alla förare har Grönt Kort vilket borgar för att uppdragen blir utförda enligt de krav som finns. Gävle Årsunda/Valbo Owe Eriksson Entreprenörägaren Teodor Bengtsson. Att serva och jobba med maskinerna är en nödvändig syssla för en skogsentreprenör.

3 Lokal information till skogsägare i Hälsingland Avs.: Korsnäs, Box 25, Alfta Nu är vi nästan i mål efter stormen! Hälsingland (kontor i Alfta) Kjell-Åke Hammar Anders Lundberg Hälsingland och Härjedalen (kontor i Ljusdal) Bo Uddh Efter stormen Dagmar i julhelgen har vi städat vindfällen med alla resurser. Både våra entreprenörer på regionen men även med inlånade från andra regioner. Vi räknar med att vara klara med upparbetning och utkörning i slutet av juni. Planera för fortsättningen. Det är redan nu dags att börja planera för markberedning och plantering på de utsatta skogsfastigheterna. Normalt bör markberedningen ske till säsongen 2013 men om det är rätt förutsättningar kan man göra den redan i sommar. Trycket på beställningar av skogsplantor kommer säkert att bli stort, så kom ihåg att beställa i tid. Har du någon fröträdställning som blåste ikull kan den vara i behov av kompletteringsplantering. Ju tidigare, desto bättre, för gräset kommer ganska snabbt. Uppdatera skogsbruksplanen Har du haft stora stormskador på din fastighet är säkert skogsbruksplanen i behov av en revidering eller uppdatering. Det kan även vara aktuellt att kontrollera hur det är med stormförsäkring. Kontakt Ta gärna kontakt med din lokale virkesköpare om du behöver hjälp med planering och genomförande.

4 Lokal information till skogsägare i Östra Dalarna Avs.: Korsnäs, Yvradsvägen 39, Mora Nytt regionkontor med samlade resurser Mora, Sollerön Södra Venjan Norra Venjan För att samordna våra resurser och komma mer centralt i region Dalarna har vi under april flyttat från vårt kontor i Orsa till kontoret i Mora. Den 9 maj hade vi invigning av vårt nya regionkontor och öppet hus för skogsägare. En vacker vårdag, lite kyligt i luften men vi är glada att ett 60-tal skogsägare ville komma till oss på besök. Under dagen visade vi upp lokaler och presenterade Korsnäs medarbetare. Kolbullar och kaffe serverades och vi hade en tävling i gissa kottens vikt. Lenitha Liljeberg, köpare på Orsa-området, diskuterar ortofoto med fastighetsgränser med Kurt Karner, skogsägare från Skuttungsbyn. Kontakt Vi hoppas att alla ni som inte kunde komma under dagen vill komma vid annan tidpunkt. Ta gärna kontakt med någon av oss köpare så vi kan boka en tid. Staffan Jutterström Orsa, Ore Våmhus Lenitha Liljeberg Sören Nygårds Orsa Mora Östra Dan Flykt Borlänge Gagnef Leksand Västra Falu kommun Under dagen kom även en klass från Yrkeshögskolan i Älvdalen på besök. Mats Karlsson (t hö) berättade om Korsnäs planeringsprogram. Magnus Eriksson Tävlingen gissa kottens vikt vanns av Ingemar Olmats, skogsägare från Bonäs. Kottens vikt var 35 gram. På bilden ser vi fr vä Bengt Rask, Roland Prästhans och Bert Eriksson, samtliga skogsägare från Nusnäs.

5 Lokal information till skogsägare i Västra Dalarna Avs.: Korsnäs, Lindsberg 3 A, Malung Avverkning på skogens villkor Malung Vansbro Lima Transtrand Särna Idre Älvdalen Den här skogen är slutmålet för många skogsägare. Man lägger förutsättningarna för detta slutmål i ett välplanerat röjnings- och gallringsprogram Kalle Göransson Sören Nygårds Röjningen har oerhört stor påverkan på utvecklingen av din skog. Det är då du lägger grunden och skapar den framtida skogen. Att du röjer och hur du röjer påverkar ditt ekonomiska utfall väsentligt. Friställning Syftet med röjningen är att skapa utrymme för de träd som skall växa vidare och bilda ett homogent och tillräckligt grovt gallringsbestånd. Det är viktigt att de sparade träden får tillräckligt med plats att växa till i både grovlek och höjd. Det gäller att få igång den gröna fabriken för produktion av volym och kvalitet. Tidpunkt I normala fall röjs barrskog en gång vid 2 3 meters höjd. Då hinner stubbskott av björk inte växa i kapp barrträden och man slipper en extra röjning. Är det stor risk för älgskador bör skogen röjas något senare. På bördiga marker krävs dock ofta två röjningar, först en lövröjning med enkelställning av huvudplantorna och sedan en slutröjning. Tall är generellt mer känslig än gran för konkurrensen. Trädval Urvalet av kvarvarande stammar görs med tanke på kvalitet och tillväxtförutsättningar. Man tar bort krokiga, skadade och mycket kvistiga träd. Trädslagsvalet anpassas till markens förutsättningar. Gran gynnas på de bättre markerna och tall på de magrare markerna. På medelgoda marker eftersträvas blandbestånd av gran och tall. I fuktigare partier kan det med fördel lämnas en större andel lövträd. Lämpligt avstånd mellan de kvarvarande stammarna, efter röjning, är mellan 2 och 2,5 meter beroende på markens tillväxtförmåga. I ett välröjt bestånd ska en fullstor person kunna gå igenom obehindrat med utsträckta armar. Träden skall kunna utveckla en bra balans mellan krona och rotsystem och därmed bli tåligare i extrema vindar och vid stort snötryck. Dags att planera Den bästa tiden för röjning i vår region är för tall 15 maj 30 juli och för gran 1 augusti 30 september. Alltså hög tid att planera och boka röjning. Ta kontakt med någon av oss köpare så hjälper vi till med detta.

6 Lokal information till skogsägare i Örebro län, Västmanland och södra Dalarna Avs.: Korsnäs Frövi Skog, Frövi Skogsvården på region Frövi Målsättningen för regionens köpverksamhet är, förutom att förse industrin med virke, att skapa ett långsiktigt samarbete med dig som skogsägare. Framförhållning En viktig förutsättning för alla åtgärder är att det finns en uppdaterad skogsbruksplan och att skogsägaren tillsammans med vår köpare kommer överens om behoven när virkesaffären görs upp. Ta kontakt med din köpare för att få information vilka möjligheter till rabatt det finns när du vill skaffa en ny skogsbruksplan eller förnya den du redan har. Skogsvårdsansvarig Ansvarig för skogsvården när det gäller privata skogsägare är Göran Bergkvist. Det är stimulerande med skogsägarkontakter när föreslagna åtgärder är planerade i tid och väl genomtänkta, säger Göran och tillägger att uppdragen utförs efter samråd med skogsägaren och åtgärdena följs upp av kompetent personal. Korsnäs har ett långsiktigt samarbete med seriösa entreprenörer vilket gör att vi kan utföra uppdragen med fokus på pris och kvalité. För att garantera att utfört arbete överensstämmer med direktiven så görs, exempelvis vid plantering, kontroll av antalet plantor och att planteringspunkten är rätt vald. Vikten av att röja Återbeskogningen fungerar bra men rådet till skogsägarna är att röja betydligt mer. Röjning, utförd i rätt tid, kostar mindre och är grunden för bra tillväxt och lägre avverkningskostnader vid gallring, alltså bättre totalekonomi säger Göran. Röjningsuppdragen har ökat förhållandevis bra sedan starten för region Frövi. Men vi kan åta oss fler uppdrag avslutar Göran. Den bästa tiden för röjning är för tall 15 maj 30 juli och för gran 1 augusti 30 september. Alltså hög tid att planera och boka röjning. Kontakt Ta gärna kontakt med din köpare så att vi tillsammans kan se över behovet av röjning på fastigheten eller andra skogsskötselåtgärder. Fellingsbro Fredrik Ryd Ludvika, Smedjebacken, Fagersta & Norberg Mats Johnsson Närke Johan Karlhager Prodledare/Virkesköp Ljusnarsberg Ramsberg Frövi, Lindesberg Göran Bergkvist Hällefors, Nora, Karlskoga & Degerfors Jonas Kling Regionchef Vill man ha en sådan här storskog om 80 år så måste man röja som det är gjort i den här ungskogen, säger Göran Bergkvist.

7 Lokal information till skogsägare i Södermanland och Västmanland Avs.: Korsnäs Frövi Skog, Frövi Skogsvården på region Frövi Målsättningen för regionens köpverksamhet är, förutom att förse industrin med virke, att skapa ett långsiktigt samarbete med dig som skogsägare. Framförhållning En viktig förutsättning för alla åtgärder är att det finns en uppdaterad skogsbruksplan och att skogsägaren tillsammans med vår köpare kommer överens om behoven när virkesaffären görs upp. Ta kontakt med din köpare för att få information vilka möjligheter till rabatt det finns när du vill skaffa en ny skogsbruksplan eller förnya den du redan har. Skogsvårdsansvarig Ansvarig för skogsvården när det gäller privata skogsägare är Göran Bergkvist. Det är stimulerande med skogsägarkontakter när föreslagna åtgärder är planerade i tid och väl genomtänkta, säger Göran och tillägger att uppdragen utförs efter samråd med skogsägaren och åtgärdena följs upp av kompetent personal. Korsnäs har ett långsiktigt samarbete med seriösa entreprenörer vilket gör att vi kan utföra uppdragen med fokus på pris och kvalité. För att garantera att utfört arbete överensstämmer med direktiven så görs, exempelvis vid plantering, kontroll av antalet plantor och att planteringspunkten är rätt vald. Vikten av att röja Återbeskogningen fungerar bra men rådet till skogsägarna är att röja betydligt mer. Röjning, utförd i rätt tid, kostar mindre och är grunden för bra tillväxt och lägre avverkningskostnader vid gallring, alltså bättre totalekonomi säger Göran. Röjningsuppdragen har ökat förhållandevis bra sedan starten för region Frövi. Men vi kan åta oss fler uppdrag avslutar Göran. Den bästa tiden för röjning är för tall 15 maj 30 juli och för gran 1 augusti 30 september. Alltså hög tid att planera och boka röjning. Kontakt Ta gärna kontakt med din köpare så att vi tillsammans kan se över behovet av röjning på fastigheten eller andra skogsskötselåtgärder. Södermanland Dan Öhman Övergripande virkesköp Jonas Kling Regionchef Västmanland (utom Fagersta, Norberg och Sala) Fredrik Ryd Vill man ha en sådan här storskog om 80 år så måste man röja som det är gjort i den här ungskogen, säger Göran Bergkvist.

8 Lokal information till skogsägare i Falu kommun Avs.: Korsnäs, Box 103, Orsa Västra Gästrikland, Sydöstra Dalarna Östra Falu kommun Borlänge Gagnef Leksand Västra Falu kommun Den här skogen är slutmålet för många skogsägare. Man lägger förutsättningarna för detta slutmål i ett välplanerat röjnings- och gallringsprogram Röjningen har oerhört stor påverkan på utvecklingen av din skog. Det är då du lägger grunden och skapar den framtida skogen. Att du röjer och hur du röjer påverkar ditt ekonomiska utfall väsentligt. Friställning Syftet med röjningen är att skapa utrymme för de träd som skall växa vidare och bilda ett homogent och tillräckligt grovt gallringsbestånd. Det är viktigt att de sparade träden får tillräckligt med plats att växa till i både grovlek och höjd. Det gäller att få igång den gröna fabriken för produktion av volym och kvalitet. Tidpunkt I normala fall röjs barrskog en gång vid 2 3 meters höjd. Då hinner stubbskott av björk inte växa i kapp barrträden och man slipper en extra röjning. Är det stor risk för älgskador bör skogen röjas något senare. På bördiga marker krävs dock ofta två röjningar, först en lövröjning med enkelställning av huvudplantorna och sedan en slutröjning. Tall är generellt mer känslig än gran för konkurrensen. Trädval Urvalet av kvarvarande stammar görs med tanke på kvalitet och tillväxtförutsättningar. Man tar bort krokiga, skadade och mycket kvistiga träd. Trädslagsvalet anpassas till markens förutsättningar. Gran gynnas på de bättre markerna och tall på de magrare markerna. På medelgoda marker eftersträvas blandbestånd av gran och tall. I fuktigare partier kan det med fördel lämnas en större andel lövträd. Lämpligt avstånd mellan de kvarvarande stammarna, efter röjning, är mellan 2 och 2,5 meter beroende på markens tillväxtförmåga. I ett välröjt bestånd ska en fullstor person kunna gå igenom obehindrat med utsträckta armar. Träden skall kunna utveckla en bra balans mellan krona och rotsystem och därmed bli tåligare i extrema vindar och vid stort snötryck. Johanna Ydringer Magnus Eriksson Dags att planera Den bästa tiden för röjning i vår region är för tall 15 maj 30 juli och för gran 1 augusti 30 september. Alltså hög tid att planera och boka röjning. Ta kontakt med någon av oss köpare så hjälper vi till med detta. Det blir Skogens Dag i år igen! Den 1 september mellan i Rankhyttan, söder om Vika. Skogsstyrelsen arrangerar, i samarbete med en stor variation av skogliga intressenter. Korsnäs kommer naturligtvis att vara där för att visa hur skog blir till kartong. Vi har dessutom en aktivitet för alla åldrar, där du kan vinna priser. Väl mött!

9 Lokal information till skogsägare i Sala/Heby Avs.: Korsnäs AB, Hyttvägen 2, Sala Patrik på plats i Sala Södra Gästrikland, Nordöstra Västmanland Sala, Avesta, Heby Sonny Kvist Patrik Hellblom Patrik Hellblom framför entrén till Korsnäs nya kontor i Sala. Korsnäs har funnits i 150 år. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet av skogsskötsel. Målsättningen för Korsnäs är att finnas lokalt med stor kunskap om de lokala förutsättningarna för skogsbruk som finns i den trakt där du har din skog. Korsnäs nya kontor i Sala finns på Hyttgatan 2, i det som kallas Teknikhuset. Patrik Hellblom finns på plats sedan några månader och han hälsar alla skogsägare välkomna på besök. Ring gärna så vi kan bestämma en tid säger Patrik, jag är ofta ute till skogs så det kan vara svårt med oplanerade besök. uppdatera den man redan har. Man kan även diskutera och utvärdera de olika samarbetsavtal som Korsnäs erbjuder. Det finns mycket vi kan diskutera vid ett möte, så välkommen in på ett besök avslutar Patrik. En möjlighet Patrik ger en möjlighet för besökande skogsägare, förutom diskussioner om konkreta skogsskötseluppdrag, kunna gå in i fastighetsregistret och få ett ortofoto utskrivet över den egna fastigheten vid sitt besök. Andra möjligheter kan vara att diskutera hur man upprättar en skogsbruksplan om man nu inte har någon. Eller att Exempel på ett ortofoto med flera fastigheter. Grunden är ett sattelitfotografi med inritade fastighetsgränser från Lantmäteriet

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog

Skogsägaraktiviteter. Oavsett konjunktur... Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.se/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Skogsägaraktiviteter Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller,

Läs mer

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen.

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen. informerar www.alebyggen.se Nr 2 juni 2004 Svinga klubban gratis i sommar Monica Bogren spelade för styrelsen i Hyresgästföreningen Södra Bohuslän i Bangolfcupen. Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet.

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet. 12 sidor TEMA ATT SKAPA VILTBETE 44 (1096) Att skapa viltbete kan ske på många olika sätt, men för att åtgärderna ska bli effektiva och få tillräckligt stor omfattning är det viktigt att de inkluderas

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer