Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014"

Transkript

1 Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

2 Helsingborg bästa platsen för företagsamma människor År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg ska vara ett självklart alternativ för människor och företag som vill besöka, etablera sig, växa och utvecklas i Köpenhamnsregionen. För att komma dit jobbar staden långsiktigt och strategiskt med näringslivs- och destinationsutveckling. I Helsingborg ska det vara attraktivt att starta, driva och utveckla företag att förverkliga idéer och drömmar! Det ställer krav på vår organisations förmåga till mod, lyhördhet och samspel internt och externt. Vi ska stimulera ungas företagsamhet, få fler att våga och vilja ta steget att bli företagare. Helsingborg ska vara en plats där unga entreprenörer trivs och vill utvecklas. Här är vår satsning på internet och digital infrastruktur särskilt viktig. Turism och besöksnäringen har stor betydelse för Helsingborgs attraktivitet och vår förmåga att locka inflyttare och företag till kommunen. Helsingborg ska fortsätta att vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, utbud och exportmogna produkter. I Helsingborg utvecklar vi framtidens turistservice. Framtiden tillhör kommuner som är trovärdiga och håller vad de lovar. Vi ska förstå företagens villkor, ha en hög servicenivå och effektiva processer. Detta utan att göra avkall på rättssäkerhet och lagstiftningens intentioner. Helsingborg är och ska vara en modern, professionell organisation med hög servicegrad. Vi ska förstärka det som är bra och utveckla det som behöver förbättras för att kunna fortsätta att erbjuda ett utomordentligt gott företagsklimat. Michael Fransson Näringlivsdirektör Helsingborgs stad 2

3 Vårt uppdrag 4 Övergripande mål 5 Strategi 5 verksamhetsområden Ledning och stab 6 Näringslivsutveckling 8 Högre utbildning 14 Destinationsutveckling 17 Evenemangsenheten 21

4 Vårt uppdrag I maj 2009 tog kommunfullmäktige i Helsingborg beslut om en näringslivsstrategi. Med strategin lades grunden för avdelningen för näringslivs- och destinationsutvecklings uppdrag: Att skapa goda förutsättningar för såväl befintliga företag som för företag som vill starta eller etablera sig i Helsingborg. Att sälja och marknadsföra stadens befintliga, så väl som planerade, arenor och mötesplatser. Att medverka till att öka affärs- och privatresandet till staden. Att främja den högre utbildningens fortsatta utveckling. 4

5 Övergripande mål Helsingborgs stad Helsingborg ska vara det självklara alternativet för människor och företag som vill utvecklas, besöka och etablera sig i regionen. Vi ska bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara på potentialen i nya innovationer och nya företag. Staden ska erbjuda och leverera företagsservice som överträffar kundens förväntningar. Strategi Avdelningen för Näringslivs- och destinationsutveckling har ansvaret för fortlöpande dialog med stadens befintliga företag i syfte att öka vår kunskap om deras behov och bidrar till att kanalisera dem rätt inom staden. Vi marknadsför våra erbjudanden som Helsingborgs stad och som Familjen Helsingborg, och arbetar med riktade säljinsatser mot utvalda målgrupper för att öka andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. Vi utvecklar vår förmåga att förstå och anpassa oss till näringslivets villkor genom att ha en väl fungerande dialog och samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners i stödsystemet, där de gemensamma krafterna skapar en aktiv näringslivsutveckling. Vi ska organisera och prioritera vårt arbete så att företagsamma människor ges möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sin innovationskraft för att prestera bärkraftiga företag. 5

6 Ledning och stab Michael Fransson Näringslivsdirektör Kajsa Olsson Strategi & Projekt Helen Henningsson Chefssekreterare/ Ekonomi Katarina Lindell-Carlsson Vikarierande Chefssekreterare/Ekonomi 6

7 Ledning och stab Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i bygg- och anläggningsbranschen. Stadsgemensamt arbete med ett förslag till nytt näringslivsprogram. Uppstart av en lotsfunktion för företag tillsammans med stadsbyggnad, miljö, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering. Fördjupat samarbete med Fastighetsägarna Syd, bland annat kring fastighetsföretagarklimatet. Utvecklingsinsatser inom Citysamverkan. Försöksperiod med telefonintervjuer med 200 företag, som haft kontakter med stadens myndigheter inom bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsa, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering i syfte att få en djupare kunskap om företagens krav och synpunkter. 7

8 Näringslivsutveckling Claes Malmberg Ansvarig Jan Magnusson Näringslivsutvecklare Eva-Lotta Bergström Näringslivsutvecklare Devrim Aslan Handelsforskare Anneli Nordstrand Näringslivsservice Håkan Sturesson Näringslivsservice Gun Nöbbelin Serviceassistent Pernilla Kjellström Verksamhetsledare Think Johannes Ivarsson Affärsutvecklare Think 8

9 Näringslivsutveckling Vårt uppdrag Att sälja Helsingborg som bästa platsen för etableringar och investeringar och vara möjliggörare för nyföretagande och utveckling. Att ge förstklassig service till befintliga företag, nya företag och personer som vill starta företag. 9

10 Näringslivsutveckling Strategi Att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande, nyetableringar och tillväxt. Med riktade marknadsförings- och säljinsatser mot utvalda målgrupper ökar vi andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. En väl fungerande dialog och samarbete med företag, organisationer och samarbetspartners bidrar till en aktiv och långsiktig näringslivsutveckling. Vi prioriterar att företagsamma människor ska ges möjlighet att utveckla entreprenörskap och innovationskraft till bärkraftiga företag. Genom samordning ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att Helsingborg ska ha ett utomordentligt bra företagsklimat. Stadens lotsfunktion förbättrar förmågan att leverera kundorienterad, koordinerad och rättssäker service till företagen. I dialog med företagen ökar vi vår kunskap om näringslivets behov och utmaningar som påverkar prioriteringen av vårt arbete. 10

11 Näringslivsutveckling mål st säljaktiviteter utanför Helsingborg Delaktiga i lanseringen av markanvisningstävlingen Oceanhamnen etapp 1 Definiera upplägg och upphandla konsult för att kunna lansera Helsingborgs Entreprenörskola till årsskiftet 2014/15 Think: - 20 anställda i inkubatorföretagen - 5 MSEK i sammanlagd omsättning i företagen - 2 MSEK i sådd/riskkapital investerat i företagen Uppstart Helsingborg: Bilda stiftelse, styrelse, rekrytera - Uppsök Helsingborg: Skaffa jobb till unga arbetslösa - Tillväxt Helsingborg: Hitta arbetskraftsintensiva företag 75 företagsbesök inom enheten Göra 40 företagsbesök med Kommunfullmäktige Lotsfunktionen: - Fortsätta utveckla struktur och nyttan för företag och stad med funktionen. Hantera över 20 st ärenden. Förbättra resultatet i Svenskt Näringslivs företagsbarometer Resultat 5 genomförda Utmärkt lansering på Business Arena Lansering och start Q Think: - 35 anställda - 15 MSEK - 9,6 MSEK Genomfört - Ca 20 ungdomar har fått sysselsättning - Konkreta diskussioner med ett flertal företag 75 genomförda 40 företag besöktes Fortsätter - Hanterat 25 st ärenden under året Förbättring från plats 53 till plats 23 11

12 2014 Ett axplock av året som gick Logistik Klättrade ytterligare en placering i rankingen för Sveriges bästa logistiklägen och är nu på plats 6. Citylogistikprojektet har påbörjats. top packaging summit Top Packaging Summit by Packbridge har genomförts i Helsingborg näringslivsdagarna 2014 Näringslivsdagarna i Familjen Helsingborg i oktober erbjöd flera nyheter till målgruppen näringsliv, politiker och studenter (föregående år inom parantes). 5 dagar, 11 programpunkter i Sverige och Danmark, 62 talare, (1 256) unika besökare och (2 766) anmälda besök totalt under veckan (minst lika många oanmälda) sälj och marknadsföring Vi har deltagit och synts på ett flertal konferenser och mässor utanför regionen, där Business Arena i Stockholm var vår största satsning. Målsättningen är att marknadsföra och sälja konkreta möjligheter inom Helsingborgs stad till målgruppen fastighetsägare, etablerare, och investerare var huvudnumret att lansera markanvisningstävlingen Oceanhamnen med ett mycket lyckat resultat. Göra affärer Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i byggoch anläggningsbranschen. lotsfunktionen Företagslotsfunktionen har hanterat 25 antal frågeställningar för att utveckla service, information, tillgänglighet, bemötande, attityder, effektivitet och rättssäkerhet för företagskunder i Helsingborg. företagsbesök Vi har genomfört 75 separata företagsbesök i Helsingborg samt genomför en större besöksdag tillsammans med kommunfullmäktige och tjänstemän den 19 november med ca 80 personer (politiker o tjänstemän) som besökte 42 företag under en eftermiddag nätverksträffar Deltagande på olika nätverksträffar i Helsingborg, bl a Helsingborgs Företagsgruppers entreprenörsdag, NyföretagarCentrums nyföretagarmässa, Företagardagarna i Ängelholm, Näringslivsdagarna i Helsingborg, B2B-mässan på Sundspärlan samt Företagsarenans mässa i Landskrona. 12

13 2014 entreprenörsskolan Under året har en ny plan tagits fram samt upphandling genomförts för att etablera en ny Entreprenörsskola i Helsingborg med start våren Ett axplock av året som gick think Företagsinkubatorn Think avslutas som projekt 31/ Det har föranlett oss att göra en ny offensiv affärsplan för Think inom ramen för löpande verksamheten och med målsättningen att väsentligen öka den privata finansieringen av verksamheten. Delar av strategin är att utveckla verksamheten mot att Helsingborg ska kunna erbjuda Sveriges vassaste Lean Startup Accelerator. Think har f.n. 13 inkubatorföretag med en ackumulerad omsättning på drygt 15 MSEK. Företagen sysselsätter 35 personer. Dessutom har det investerats nästan 10 MSEK externt privat kapital i inkubatorföretagen under projektets löptid. sälj och helsingborg Enheten har inlett arbetet med att ta fram en affärsplan under namnet Sälja Helsingborg med målsättningen att intensifiera stadens investeringsfrämjande prioriteringar och aktiviteter. forza Ungdomsentreprenörsorganisationen Forza har under året haft rekordmånga företagsamma ungdomar i sina olika entreprenörs- och nätverksaktiviteter. media evolution Samarbetet med Media Evolution har utvecklats vidare, bl. a har Media Evolutions första Världens Bästa After Work genomförts i Helsingborg under Näringslivsdagarna. Under 2014 har också Media Evolution beslutat att ha närvaro på Mindpark i Helsingborg. Företagsstjärnor Under året har konceptet Helsingborgs Företagsstjärnor lanserats som har till syfte att uppmärksamma och uppmuntra företag i olika branscher som gjort något som ligger i vision Helsingborg

14 Högre utbildning Peter Arvebro Ansvarig Sonja Meksa Projektledare Maren Buchmüller Projektledare 14

15 Högre utbildning Vårt uppdrag Att skapa värde för studenter och näringsliv samt understödja Campus akademiska utveckling. Strategi Genom att aktivt arbeta som initiativtagare och katalysator bidrar vi till utvecklingen av ett universitetscampus med goda samarbetsformer mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. mål 2014 Helsingborg ska stärkas som den goda studentstaden. Forskningsanknytningen mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg ska förbättras. Andelen studenter inom Yrkeshögskolan ska öka. 15

16 2014 Ett axplock av året som gick Studentbostadsproduktionen har varit god med nya lägenheter på söder klara för inflyttning under 2014 Fördelade 5,4 miljoner i stöd till Campus utveckling via Samrådsgruppen. Campus fortsätter vara en av de mest populära utbildningsplasterna i landet. Forum Campus i januari 2013 var ett välbesökt samarrangemang med Campus Helsingborg för att öka samverkan med näringslivet. Kom på topp tre bland landets studentstäder i konkurrensen om Årets studentstad. Campus Helsingborgs Vänner fortsätter växa och stödja utvecklingen på Campus. Projektstart för arbetet med ett nytt studentcentrum i GA Församlingshem på Söder. 16

17 Destinationsutveckling Emma Håkansson Turistchef Robert Patzelt Destinationsutvecklare Kaia Mäki Destinationssäljare Linda Stålberg Föräldraledig Destinationssäljare Robin Nilsson Destinationssäljare Susanne Gustavsson Destinationssäljare Sara Lood Föräldraledig Destinationssäljare Monica Frisk Destinationsutvecklare Cecilia Hellke Destinationsutvecklare Anette Lindstrup Platschef Turistbyrån Helen Långdahl Marknadskoordinator 17

18 Destinationsutveckling Vårt uppdrag Stärka destinationens attraktionskraft. Samla värdskapet och sälja Helsingborgsregionen nationellt och internationellt. Stötta och utveckla besöksnäringen. Strategi Skapa väl fungerande samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners. Skapa imageskapande PR och digital marknadsföring av spetsprodukter. Skaffa kundskap och anpassa vår service och vårt utbud efter kunden och överträffa kundens förväntning. Rikta säljinsatser styrda av efterfrågan och ett utbud mot utvalda utländska marknad och segment. Skapa och testa nya modeller för utveckling av exportmogna produkter. 18

19 Destinationsutveckling mål 2014 Det övergripande målet för destinationsutveckling är att vi ska utveckla företag, produkter och tjänster med inriktning mot internationella marknader. Vårt arbete ska bidra till tillväxt som genererar fler gästnättar och nya arbetstillfällen. Familjen Helsingborg ska vara ett av Sveriges ledande platsvarumärken och vi ska jobba med marknadsföring nationellt och internationellt. Vi vill dessutom utmana den traditionella bilden av turist byrån för att möta kunden där kunden är. Minst kommersiella gästnätter 15 pressresor 5 nya researrangörer till regionen Minst 50 % ökning till webb och sociala medier Mobila turistinformatörer och nya servicestationer 19

20 2014 Ett axplock av året som gick Genom Visit Sweden medverkar vi i tre stora internationella kampanjer i Tyskland och Danmark. Nationellt genomför vi flertalet riksomfattande digitala och printkampanjer i bl.a. ICA Kuriren, Reseguiden och på Ängelholm Helsingborg Airport. Kartor och broschyrer har också producerats. 5 nya exportmogna paket lanserades i februari och såldes under våren in till researrangörer bl.a. under ITB mässan i Berlin och Swedish workshop i Stockholm. Arbetet har lett till att ca 8 nya arrangörer planerar in resor i vår region. Under juni augusti flyttar Turistbyrån ut sin verksamhet och genom en ambulerande Turistbyrå möter vi besökarna på en mängd olika ställen i centrum. Dessutom finns vi med under totalt 9 evenemang, de 6 kryssningsanlöpen och på Väla varje torsdag hela sommaren. Totalt expedierar vi under perioden juni augusti besökare, vilket är 4 % fler jämfört med Destinationen har marknadsförts mot reseindustrin via säljbesök, mässor, workshops och nyhetsbrev. Totalt har 95 säljbesök genomförts. Turismnätverket lanseras och genomför sin första träff i februari. Syftet med nätverket är att uppdatera besöksnäringen om vad Turism enheten arbetar med och föra en dialog hur vi tillsammans kan samverka för att skapa ännu bättre resultat. Aldrig tidigare har intresset för vår region varit så stort. Totalt har vi tagit emot 36 press- och visningsresor. Under 2014 hade vi 6 kryssningsfartyg och ca passagerare på besök i Helsingborg. Detta är ett resultat av ett gediget sälj- och samarbete med Helsingborgs Hamn. 20

21 Evenemangsenheten Johan Lundell Ansvarig Camilla Plate Projektledare Helen Von Platen Projektledare Daniel Nilsson Projektledare Anneli Rosdahl Projektmedarbetare Kristina Lindström Projektmedarbetare Linn Saalbach Projektmedarbetare Nathalie Jarnhäll Projektassistent Malin Erlandsson Destinationssäljare Caroline Nilsson Destinationssäljare Matilda Andersson Destinationssäljare 21

22 Evenemangsenheten Vårt uppdrag Vi marknadsför och säljer aktivt Helsingborg som evenemangs- och mötesstad. Strategi Att värva evenemang till Helsingborg genomgår vanligen tre faser; sälj, genomförande och utvärdering. 22

23 Evenemangsenheten I vårt säljuppdrag bearbetar vi intensivt följande tre målgrupper Mötesindustrin Vi bearbetar mötesindustrin främst med nationella organisationer som har en stark koppling till intressenter i Helsingborg. Säljarbetet bedrivs då mot två potentiella samarbetspartners samtidigt, nationellt och lokalt. Upplevelsebranschen Här krävs ofta personliga kontakter och relationer för att uppnå resultat. Målgrupperna är oftast produktionsbolag, TV-kanaler och eventbolag. Idrottsvärlden Inom idrotten krävs det både en lokal förening som axlar arrangörskapet och ett nationellt förbund som är positiva till att lägga evenemanget i Helsingborg. Vid internationella tävlingar krävs det även att det internationella förbundet beslutar att Sverige och Helsingborg lämpar sig för evenemanget. Säljarbetet sker då på tre fronter. 23

24 Evenemangsenheten mål säljbesök Värva 5 evenemang Värva 10 kongresser Förväntad bruttoomsättning 25 msek Resultat 95 st 10 st 7 st msek 24

25 2014 Axplock av året som gick. Helsingborg Marathon 13 september Helsingborg top packaging summit oktober Sundspärlan, Helsingborg Broderiakademin oktober Jacob Hansens Hus Helsingborg open 4 7 september Vasatorp GK SOf ortopedivecka augusti Helsingborg Arena Travel world 14 maj Helsingborg Arena H X augusti Helsingborgs stadsrum endodiabetes 9 11 maj Stadsteatern bibu.se maj Stadsteatern, Konserthuset och Dunkers kulturhus Eurogym juli Helsingborg Arena och stadsrummet DISTRIKSLAGS-SM I INNEBANDY april Helsingborg Arena och Idrottens Hus PMI mars Helsingborg Arena Brand maj Stadsteatern, Konserthuset och Helsingborg Arena Round table Europamöte maj Rådhuset 25

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 1 Utvecklingsområde 1: Infrastruktur Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upphandla upprätthållandet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer