Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014"

Transkript

1 Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

2 Helsingborg bästa platsen för företagsamma människor År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg ska vara ett självklart alternativ för människor och företag som vill besöka, etablera sig, växa och utvecklas i Köpenhamnsregionen. För att komma dit jobbar staden långsiktigt och strategiskt med näringslivs- och destinationsutveckling. I Helsingborg ska det vara attraktivt att starta, driva och utveckla företag att förverkliga idéer och drömmar! Det ställer krav på vår organisations förmåga till mod, lyhördhet och samspel internt och externt. Vi ska stimulera ungas företagsamhet, få fler att våga och vilja ta steget att bli företagare. Helsingborg ska vara en plats där unga entreprenörer trivs och vill utvecklas. Här är vår satsning på internet och digital infrastruktur särskilt viktig. Turism och besöksnäringen har stor betydelse för Helsingborgs attraktivitet och vår förmåga att locka inflyttare och företag till kommunen. Helsingborg ska fortsätta att vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, utbud och exportmogna produkter. I Helsingborg utvecklar vi framtidens turistservice. Framtiden tillhör kommuner som är trovärdiga och håller vad de lovar. Vi ska förstå företagens villkor, ha en hög servicenivå och effektiva processer. Detta utan att göra avkall på rättssäkerhet och lagstiftningens intentioner. Helsingborg är och ska vara en modern, professionell organisation med hög servicegrad. Vi ska förstärka det som är bra och utveckla det som behöver förbättras för att kunna fortsätta att erbjuda ett utomordentligt gott företagsklimat. Michael Fransson Näringlivsdirektör Helsingborgs stad 2

3 Vårt uppdrag 4 Övergripande mål 5 Strategi 5 verksamhetsområden Ledning och stab 6 Näringslivsutveckling 8 Högre utbildning 14 Destinationsutveckling 17 Evenemangsenheten 21

4 Vårt uppdrag I maj 2009 tog kommunfullmäktige i Helsingborg beslut om en näringslivsstrategi. Med strategin lades grunden för avdelningen för näringslivs- och destinationsutvecklings uppdrag: Att skapa goda förutsättningar för såväl befintliga företag som för företag som vill starta eller etablera sig i Helsingborg. Att sälja och marknadsföra stadens befintliga, så väl som planerade, arenor och mötesplatser. Att medverka till att öka affärs- och privatresandet till staden. Att främja den högre utbildningens fortsatta utveckling. 4

5 Övergripande mål Helsingborgs stad Helsingborg ska vara det självklara alternativet för människor och företag som vill utvecklas, besöka och etablera sig i regionen. Vi ska bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara på potentialen i nya innovationer och nya företag. Staden ska erbjuda och leverera företagsservice som överträffar kundens förväntningar. Strategi Avdelningen för Näringslivs- och destinationsutveckling har ansvaret för fortlöpande dialog med stadens befintliga företag i syfte att öka vår kunskap om deras behov och bidrar till att kanalisera dem rätt inom staden. Vi marknadsför våra erbjudanden som Helsingborgs stad och som Familjen Helsingborg, och arbetar med riktade säljinsatser mot utvalda målgrupper för att öka andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. Vi utvecklar vår förmåga att förstå och anpassa oss till näringslivets villkor genom att ha en väl fungerande dialog och samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners i stödsystemet, där de gemensamma krafterna skapar en aktiv näringslivsutveckling. Vi ska organisera och prioritera vårt arbete så att företagsamma människor ges möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sin innovationskraft för att prestera bärkraftiga företag. 5

6 Ledning och stab Michael Fransson Näringslivsdirektör Kajsa Olsson Strategi & Projekt Helen Henningsson Chefssekreterare/ Ekonomi Katarina Lindell-Carlsson Vikarierande Chefssekreterare/Ekonomi 6

7 Ledning och stab Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i bygg- och anläggningsbranschen. Stadsgemensamt arbete med ett förslag till nytt näringslivsprogram. Uppstart av en lotsfunktion för företag tillsammans med stadsbyggnad, miljö, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering. Fördjupat samarbete med Fastighetsägarna Syd, bland annat kring fastighetsföretagarklimatet. Utvecklingsinsatser inom Citysamverkan. Försöksperiod med telefonintervjuer med 200 företag, som haft kontakter med stadens myndigheter inom bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsa, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering i syfte att få en djupare kunskap om företagens krav och synpunkter. 7

8 Näringslivsutveckling Claes Malmberg Ansvarig Jan Magnusson Näringslivsutvecklare Eva-Lotta Bergström Näringslivsutvecklare Devrim Aslan Handelsforskare Anneli Nordstrand Näringslivsservice Håkan Sturesson Näringslivsservice Gun Nöbbelin Serviceassistent Pernilla Kjellström Verksamhetsledare Think Johannes Ivarsson Affärsutvecklare Think 8

9 Näringslivsutveckling Vårt uppdrag Att sälja Helsingborg som bästa platsen för etableringar och investeringar och vara möjliggörare för nyföretagande och utveckling. Att ge förstklassig service till befintliga företag, nya företag och personer som vill starta företag. 9

10 Näringslivsutveckling Strategi Att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande, nyetableringar och tillväxt. Med riktade marknadsförings- och säljinsatser mot utvalda målgrupper ökar vi andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. En väl fungerande dialog och samarbete med företag, organisationer och samarbetspartners bidrar till en aktiv och långsiktig näringslivsutveckling. Vi prioriterar att företagsamma människor ska ges möjlighet att utveckla entreprenörskap och innovationskraft till bärkraftiga företag. Genom samordning ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att Helsingborg ska ha ett utomordentligt bra företagsklimat. Stadens lotsfunktion förbättrar förmågan att leverera kundorienterad, koordinerad och rättssäker service till företagen. I dialog med företagen ökar vi vår kunskap om näringslivets behov och utmaningar som påverkar prioriteringen av vårt arbete. 10

11 Näringslivsutveckling mål st säljaktiviteter utanför Helsingborg Delaktiga i lanseringen av markanvisningstävlingen Oceanhamnen etapp 1 Definiera upplägg och upphandla konsult för att kunna lansera Helsingborgs Entreprenörskola till årsskiftet 2014/15 Think: - 20 anställda i inkubatorföretagen - 5 MSEK i sammanlagd omsättning i företagen - 2 MSEK i sådd/riskkapital investerat i företagen Uppstart Helsingborg: Bilda stiftelse, styrelse, rekrytera - Uppsök Helsingborg: Skaffa jobb till unga arbetslösa - Tillväxt Helsingborg: Hitta arbetskraftsintensiva företag 75 företagsbesök inom enheten Göra 40 företagsbesök med Kommunfullmäktige Lotsfunktionen: - Fortsätta utveckla struktur och nyttan för företag och stad med funktionen. Hantera över 20 st ärenden. Förbättra resultatet i Svenskt Näringslivs företagsbarometer Resultat 5 genomförda Utmärkt lansering på Business Arena Lansering och start Q Think: - 35 anställda - 15 MSEK - 9,6 MSEK Genomfört - Ca 20 ungdomar har fått sysselsättning - Konkreta diskussioner med ett flertal företag 75 genomförda 40 företag besöktes Fortsätter - Hanterat 25 st ärenden under året Förbättring från plats 53 till plats 23 11

12 2014 Ett axplock av året som gick Logistik Klättrade ytterligare en placering i rankingen för Sveriges bästa logistiklägen och är nu på plats 6. Citylogistikprojektet har påbörjats. top packaging summit Top Packaging Summit by Packbridge har genomförts i Helsingborg näringslivsdagarna 2014 Näringslivsdagarna i Familjen Helsingborg i oktober erbjöd flera nyheter till målgruppen näringsliv, politiker och studenter (föregående år inom parantes). 5 dagar, 11 programpunkter i Sverige och Danmark, 62 talare, (1 256) unika besökare och (2 766) anmälda besök totalt under veckan (minst lika många oanmälda) sälj och marknadsföring Vi har deltagit och synts på ett flertal konferenser och mässor utanför regionen, där Business Arena i Stockholm var vår största satsning. Målsättningen är att marknadsföra och sälja konkreta möjligheter inom Helsingborgs stad till målgruppen fastighetsägare, etablerare, och investerare var huvudnumret att lansera markanvisningstävlingen Oceanhamnen med ett mycket lyckat resultat. Göra affärer Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i byggoch anläggningsbranschen. lotsfunktionen Företagslotsfunktionen har hanterat 25 antal frågeställningar för att utveckla service, information, tillgänglighet, bemötande, attityder, effektivitet och rättssäkerhet för företagskunder i Helsingborg. företagsbesök Vi har genomfört 75 separata företagsbesök i Helsingborg samt genomför en större besöksdag tillsammans med kommunfullmäktige och tjänstemän den 19 november med ca 80 personer (politiker o tjänstemän) som besökte 42 företag under en eftermiddag nätverksträffar Deltagande på olika nätverksträffar i Helsingborg, bl a Helsingborgs Företagsgruppers entreprenörsdag, NyföretagarCentrums nyföretagarmässa, Företagardagarna i Ängelholm, Näringslivsdagarna i Helsingborg, B2B-mässan på Sundspärlan samt Företagsarenans mässa i Landskrona. 12

13 2014 entreprenörsskolan Under året har en ny plan tagits fram samt upphandling genomförts för att etablera en ny Entreprenörsskola i Helsingborg med start våren Ett axplock av året som gick think Företagsinkubatorn Think avslutas som projekt 31/ Det har föranlett oss att göra en ny offensiv affärsplan för Think inom ramen för löpande verksamheten och med målsättningen att väsentligen öka den privata finansieringen av verksamheten. Delar av strategin är att utveckla verksamheten mot att Helsingborg ska kunna erbjuda Sveriges vassaste Lean Startup Accelerator. Think har f.n. 13 inkubatorföretag med en ackumulerad omsättning på drygt 15 MSEK. Företagen sysselsätter 35 personer. Dessutom har det investerats nästan 10 MSEK externt privat kapital i inkubatorföretagen under projektets löptid. sälj och helsingborg Enheten har inlett arbetet med att ta fram en affärsplan under namnet Sälja Helsingborg med målsättningen att intensifiera stadens investeringsfrämjande prioriteringar och aktiviteter. forza Ungdomsentreprenörsorganisationen Forza har under året haft rekordmånga företagsamma ungdomar i sina olika entreprenörs- och nätverksaktiviteter. media evolution Samarbetet med Media Evolution har utvecklats vidare, bl. a har Media Evolutions första Världens Bästa After Work genomförts i Helsingborg under Näringslivsdagarna. Under 2014 har också Media Evolution beslutat att ha närvaro på Mindpark i Helsingborg. Företagsstjärnor Under året har konceptet Helsingborgs Företagsstjärnor lanserats som har till syfte att uppmärksamma och uppmuntra företag i olika branscher som gjort något som ligger i vision Helsingborg

14 Högre utbildning Peter Arvebro Ansvarig Sonja Meksa Projektledare Maren Buchmüller Projektledare 14

15 Högre utbildning Vårt uppdrag Att skapa värde för studenter och näringsliv samt understödja Campus akademiska utveckling. Strategi Genom att aktivt arbeta som initiativtagare och katalysator bidrar vi till utvecklingen av ett universitetscampus med goda samarbetsformer mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. mål 2014 Helsingborg ska stärkas som den goda studentstaden. Forskningsanknytningen mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg ska förbättras. Andelen studenter inom Yrkeshögskolan ska öka. 15

16 2014 Ett axplock av året som gick Studentbostadsproduktionen har varit god med nya lägenheter på söder klara för inflyttning under 2014 Fördelade 5,4 miljoner i stöd till Campus utveckling via Samrådsgruppen. Campus fortsätter vara en av de mest populära utbildningsplasterna i landet. Forum Campus i januari 2013 var ett välbesökt samarrangemang med Campus Helsingborg för att öka samverkan med näringslivet. Kom på topp tre bland landets studentstäder i konkurrensen om Årets studentstad. Campus Helsingborgs Vänner fortsätter växa och stödja utvecklingen på Campus. Projektstart för arbetet med ett nytt studentcentrum i GA Församlingshem på Söder. 16

17 Destinationsutveckling Emma Håkansson Turistchef Robert Patzelt Destinationsutvecklare Kaia Mäki Destinationssäljare Linda Stålberg Föräldraledig Destinationssäljare Robin Nilsson Destinationssäljare Susanne Gustavsson Destinationssäljare Sara Lood Föräldraledig Destinationssäljare Monica Frisk Destinationsutvecklare Cecilia Hellke Destinationsutvecklare Anette Lindstrup Platschef Turistbyrån Helen Långdahl Marknadskoordinator 17

18 Destinationsutveckling Vårt uppdrag Stärka destinationens attraktionskraft. Samla värdskapet och sälja Helsingborgsregionen nationellt och internationellt. Stötta och utveckla besöksnäringen. Strategi Skapa väl fungerande samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners. Skapa imageskapande PR och digital marknadsföring av spetsprodukter. Skaffa kundskap och anpassa vår service och vårt utbud efter kunden och överträffa kundens förväntning. Rikta säljinsatser styrda av efterfrågan och ett utbud mot utvalda utländska marknad och segment. Skapa och testa nya modeller för utveckling av exportmogna produkter. 18

19 Destinationsutveckling mål 2014 Det övergripande målet för destinationsutveckling är att vi ska utveckla företag, produkter och tjänster med inriktning mot internationella marknader. Vårt arbete ska bidra till tillväxt som genererar fler gästnättar och nya arbetstillfällen. Familjen Helsingborg ska vara ett av Sveriges ledande platsvarumärken och vi ska jobba med marknadsföring nationellt och internationellt. Vi vill dessutom utmana den traditionella bilden av turist byrån för att möta kunden där kunden är. Minst kommersiella gästnätter 15 pressresor 5 nya researrangörer till regionen Minst 50 % ökning till webb och sociala medier Mobila turistinformatörer och nya servicestationer 19

20 2014 Ett axplock av året som gick Genom Visit Sweden medverkar vi i tre stora internationella kampanjer i Tyskland och Danmark. Nationellt genomför vi flertalet riksomfattande digitala och printkampanjer i bl.a. ICA Kuriren, Reseguiden och på Ängelholm Helsingborg Airport. Kartor och broschyrer har också producerats. 5 nya exportmogna paket lanserades i februari och såldes under våren in till researrangörer bl.a. under ITB mässan i Berlin och Swedish workshop i Stockholm. Arbetet har lett till att ca 8 nya arrangörer planerar in resor i vår region. Under juni augusti flyttar Turistbyrån ut sin verksamhet och genom en ambulerande Turistbyrå möter vi besökarna på en mängd olika ställen i centrum. Dessutom finns vi med under totalt 9 evenemang, de 6 kryssningsanlöpen och på Väla varje torsdag hela sommaren. Totalt expedierar vi under perioden juni augusti besökare, vilket är 4 % fler jämfört med Destinationen har marknadsförts mot reseindustrin via säljbesök, mässor, workshops och nyhetsbrev. Totalt har 95 säljbesök genomförts. Turismnätverket lanseras och genomför sin första träff i februari. Syftet med nätverket är att uppdatera besöksnäringen om vad Turism enheten arbetar med och föra en dialog hur vi tillsammans kan samverka för att skapa ännu bättre resultat. Aldrig tidigare har intresset för vår region varit så stort. Totalt har vi tagit emot 36 press- och visningsresor. Under 2014 hade vi 6 kryssningsfartyg och ca passagerare på besök i Helsingborg. Detta är ett resultat av ett gediget sälj- och samarbete med Helsingborgs Hamn. 20

21 Evenemangsenheten Johan Lundell Ansvarig Camilla Plate Projektledare Helen Von Platen Projektledare Daniel Nilsson Projektledare Anneli Rosdahl Projektmedarbetare Kristina Lindström Projektmedarbetare Linn Saalbach Projektmedarbetare Nathalie Jarnhäll Projektassistent Malin Erlandsson Destinationssäljare Caroline Nilsson Destinationssäljare Matilda Andersson Destinationssäljare 21

22 Evenemangsenheten Vårt uppdrag Vi marknadsför och säljer aktivt Helsingborg som evenemangs- och mötesstad. Strategi Att värva evenemang till Helsingborg genomgår vanligen tre faser; sälj, genomförande och utvärdering. 22

23 Evenemangsenheten I vårt säljuppdrag bearbetar vi intensivt följande tre målgrupper Mötesindustrin Vi bearbetar mötesindustrin främst med nationella organisationer som har en stark koppling till intressenter i Helsingborg. Säljarbetet bedrivs då mot två potentiella samarbetspartners samtidigt, nationellt och lokalt. Upplevelsebranschen Här krävs ofta personliga kontakter och relationer för att uppnå resultat. Målgrupperna är oftast produktionsbolag, TV-kanaler och eventbolag. Idrottsvärlden Inom idrotten krävs det både en lokal förening som axlar arrangörskapet och ett nationellt förbund som är positiva till att lägga evenemanget i Helsingborg. Vid internationella tävlingar krävs det även att det internationella förbundet beslutar att Sverige och Helsingborg lämpar sig för evenemanget. Säljarbetet sker då på tre fronter. 23

24 Evenemangsenheten mål säljbesök Värva 5 evenemang Värva 10 kongresser Förväntad bruttoomsättning 25 msek Resultat 95 st 10 st 7 st msek 24

25 2014 Axplock av året som gick. Helsingborg Marathon 13 september Helsingborg top packaging summit oktober Sundspärlan, Helsingborg Broderiakademin oktober Jacob Hansens Hus Helsingborg open 4 7 september Vasatorp GK SOf ortopedivecka augusti Helsingborg Arena Travel world 14 maj Helsingborg Arena H X augusti Helsingborgs stadsrum endodiabetes 9 11 maj Stadsteatern bibu.se maj Stadsteatern, Konserthuset och Dunkers kulturhus Eurogym juli Helsingborg Arena och stadsrummet DISTRIKSLAGS-SM I INNEBANDY april Helsingborg Arena och Idrottens Hus PMI mars Helsingborg Arena Brand maj Stadsteatern, Konserthuset och Helsingborg Arena Round table Europamöte maj Rådhuset 25

Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2015

Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2015 Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling 2015 Helsingborgs näringsliv består av 15000 företag verksamma i drygt 600 branscher. Handel, logistik, besöks- och upplevelsenäringen är tydliga styrkeområden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Highlights 2013. Rekord på Forzas Sommarlovsentreprenörerna. Framgångsrik lobbying för att öka antalet YH-utbildningar 2014 i regionen

Highlights 2013. Rekord på Forzas Sommarlovsentreprenörerna. Framgångsrik lobbying för att öka antalet YH-utbildningar 2014 i regionen We Highlights 2013 19 pressresor (SV, DK, TY, UK, NL, USA) 5 nya arrangörer (DK, TY, GB) 2 broschyrer total upplaga 250 000 ex Ny Inspirations- och produktmanual på 3 språk Ny webb Mässor/Events Tjejmilen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Input från näringslivsträff hösten 2014: Hur kan Umeå kommun bidra till goda förutsättningar för företagande på Umeå landsbygd? Underlätta att driva företag

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Karlskrona NÄRINGSLIV

Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona kommuns företagsklimat Kommunens attityder till företagande, kommunens service, tillämpning av lagar och regler mm. Fokus på Dialogen mellan företagare och kommunen Kommunens

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

Näringslivsprogram 2016

Näringslivsprogram 2016 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringslivsprogram 2016 Bakgrund och syfte Syftet med programmet är att på operativ nivå identifiera insatser inom ramen för näringslivsarbetet. Grunden för programmet är näringslivsstrategin

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Kunskapsstaden Lund Heaven to space

Kunskapsstaden Lund Heaven to space Välkomna! 08.00 Frukost och mingel 08.30 Kunskapsstaden Lund Heaven to space 08.40 Visionsgruppens framdrift 08.50 Framdrift i arbetsgrupp Möten & Kongresser 09.00 Genomgång och utfall av aktiviteter 2016

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer