Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014"

Transkript

1 Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

2 Helsingborg bästa platsen för företagsamma människor År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg ska vara ett självklart alternativ för människor och företag som vill besöka, etablera sig, växa och utvecklas i Köpenhamnsregionen. För att komma dit jobbar staden långsiktigt och strategiskt med näringslivs- och destinationsutveckling. I Helsingborg ska det vara attraktivt att starta, driva och utveckla företag att förverkliga idéer och drömmar! Det ställer krav på vår organisations förmåga till mod, lyhördhet och samspel internt och externt. Vi ska stimulera ungas företagsamhet, få fler att våga och vilja ta steget att bli företagare. Helsingborg ska vara en plats där unga entreprenörer trivs och vill utvecklas. Här är vår satsning på internet och digital infrastruktur särskilt viktig. Turism och besöksnäringen har stor betydelse för Helsingborgs attraktivitet och vår förmåga att locka inflyttare och företag till kommunen. Helsingborg ska fortsätta att vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, utbud och exportmogna produkter. I Helsingborg utvecklar vi framtidens turistservice. Framtiden tillhör kommuner som är trovärdiga och håller vad de lovar. Vi ska förstå företagens villkor, ha en hög servicenivå och effektiva processer. Detta utan att göra avkall på rättssäkerhet och lagstiftningens intentioner. Helsingborg är och ska vara en modern, professionell organisation med hög servicegrad. Vi ska förstärka det som är bra och utveckla det som behöver förbättras för att kunna fortsätta att erbjuda ett utomordentligt gott företagsklimat. Michael Fransson Näringlivsdirektör Helsingborgs stad 2

3 Vårt uppdrag 4 Övergripande mål 5 Strategi 5 verksamhetsområden Ledning och stab 6 Näringslivsutveckling 8 Högre utbildning 14 Destinationsutveckling 17 Evenemangsenheten 21

4 Vårt uppdrag I maj 2009 tog kommunfullmäktige i Helsingborg beslut om en näringslivsstrategi. Med strategin lades grunden för avdelningen för näringslivs- och destinationsutvecklings uppdrag: Att skapa goda förutsättningar för såväl befintliga företag som för företag som vill starta eller etablera sig i Helsingborg. Att sälja och marknadsföra stadens befintliga, så väl som planerade, arenor och mötesplatser. Att medverka till att öka affärs- och privatresandet till staden. Att främja den högre utbildningens fortsatta utveckling. 4

5 Övergripande mål Helsingborgs stad Helsingborg ska vara det självklara alternativet för människor och företag som vill utvecklas, besöka och etablera sig i regionen. Vi ska bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara på potentialen i nya innovationer och nya företag. Staden ska erbjuda och leverera företagsservice som överträffar kundens förväntningar. Strategi Avdelningen för Näringslivs- och destinationsutveckling har ansvaret för fortlöpande dialog med stadens befintliga företag i syfte att öka vår kunskap om deras behov och bidrar till att kanalisera dem rätt inom staden. Vi marknadsför våra erbjudanden som Helsingborgs stad och som Familjen Helsingborg, och arbetar med riktade säljinsatser mot utvalda målgrupper för att öka andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. Vi utvecklar vår förmåga att förstå och anpassa oss till näringslivets villkor genom att ha en väl fungerande dialog och samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners i stödsystemet, där de gemensamma krafterna skapar en aktiv näringslivsutveckling. Vi ska organisera och prioritera vårt arbete så att företagsamma människor ges möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sin innovationskraft för att prestera bärkraftiga företag. 5

6 Ledning och stab Michael Fransson Näringslivsdirektör Kajsa Olsson Strategi & Projekt Helen Henningsson Chefssekreterare/ Ekonomi Katarina Lindell-Carlsson Vikarierande Chefssekreterare/Ekonomi 6

7 Ledning och stab Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i bygg- och anläggningsbranschen. Stadsgemensamt arbete med ett förslag till nytt näringslivsprogram. Uppstart av en lotsfunktion för företag tillsammans med stadsbyggnad, miljö, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering. Fördjupat samarbete med Fastighetsägarna Syd, bland annat kring fastighetsföretagarklimatet. Utvecklingsinsatser inom Citysamverkan. Försöksperiod med telefonintervjuer med 200 företag, som haft kontakter med stadens myndigheter inom bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsa, räddningstjänst och tillstånd för alkoholservering i syfte att få en djupare kunskap om företagens krav och synpunkter. 7

8 Näringslivsutveckling Claes Malmberg Ansvarig Jan Magnusson Näringslivsutvecklare Eva-Lotta Bergström Näringslivsutvecklare Devrim Aslan Handelsforskare Anneli Nordstrand Näringslivsservice Håkan Sturesson Näringslivsservice Gun Nöbbelin Serviceassistent Pernilla Kjellström Verksamhetsledare Think Johannes Ivarsson Affärsutvecklare Think 8

9 Näringslivsutveckling Vårt uppdrag Att sälja Helsingborg som bästa platsen för etableringar och investeringar och vara möjliggörare för nyföretagande och utveckling. Att ge förstklassig service till befintliga företag, nya företag och personer som vill starta företag. 9

10 Näringslivsutveckling Strategi Att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande, nyetableringar och tillväxt. Med riktade marknadsförings- och säljinsatser mot utvalda målgrupper ökar vi andelen nationella och internationella investeringar och etableringar. En väl fungerande dialog och samarbete med företag, organisationer och samarbetspartners bidrar till en aktiv och långsiktig näringslivsutveckling. Vi prioriterar att företagsamma människor ska ges möjlighet att utveckla entreprenörskap och innovationskraft till bärkraftiga företag. Genom samordning ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att Helsingborg ska ha ett utomordentligt bra företagsklimat. Stadens lotsfunktion förbättrar förmågan att leverera kundorienterad, koordinerad och rättssäker service till företagen. I dialog med företagen ökar vi vår kunskap om näringslivets behov och utmaningar som påverkar prioriteringen av vårt arbete. 10

11 Näringslivsutveckling mål st säljaktiviteter utanför Helsingborg Delaktiga i lanseringen av markanvisningstävlingen Oceanhamnen etapp 1 Definiera upplägg och upphandla konsult för att kunna lansera Helsingborgs Entreprenörskola till årsskiftet 2014/15 Think: - 20 anställda i inkubatorföretagen - 5 MSEK i sammanlagd omsättning i företagen - 2 MSEK i sådd/riskkapital investerat i företagen Uppstart Helsingborg: Bilda stiftelse, styrelse, rekrytera - Uppsök Helsingborg: Skaffa jobb till unga arbetslösa - Tillväxt Helsingborg: Hitta arbetskraftsintensiva företag 75 företagsbesök inom enheten Göra 40 företagsbesök med Kommunfullmäktige Lotsfunktionen: - Fortsätta utveckla struktur och nyttan för företag och stad med funktionen. Hantera över 20 st ärenden. Förbättra resultatet i Svenskt Näringslivs företagsbarometer Resultat 5 genomförda Utmärkt lansering på Business Arena Lansering och start Q Think: - 35 anställda - 15 MSEK - 9,6 MSEK Genomfört - Ca 20 ungdomar har fått sysselsättning - Konkreta diskussioner med ett flertal företag 75 genomförda 40 företag besöktes Fortsätter - Hanterat 25 st ärenden under året Förbättring från plats 53 till plats 23 11

12 2014 Ett axplock av året som gick Logistik Klättrade ytterligare en placering i rankingen för Sveriges bästa logistiklägen och är nu på plats 6. Citylogistikprojektet har påbörjats. top packaging summit Top Packaging Summit by Packbridge har genomförts i Helsingborg näringslivsdagarna 2014 Näringslivsdagarna i Familjen Helsingborg i oktober erbjöd flera nyheter till målgruppen näringsliv, politiker och studenter (föregående år inom parantes). 5 dagar, 11 programpunkter i Sverige och Danmark, 62 talare, (1 256) unika besökare och (2 766) anmälda besök totalt under veckan (minst lika många oanmälda) sälj och marknadsföring Vi har deltagit och synts på ett flertal konferenser och mässor utanför regionen, där Business Arena i Stockholm var vår största satsning. Målsättningen är att marknadsföra och sälja konkreta möjligheter inom Helsingborgs stad till målgruppen fastighetsägare, etablerare, och investerare var huvudnumret att lansera markanvisningstävlingen Oceanhamnen med ett mycket lyckat resultat. Göra affärer Seminarium kring göra affärer med Helsingborg introduktion kring offentlig upphandling, lagar och regler som styr liksom hur Helsingborgs stad arbetar med upphandlingar, för företag i byggoch anläggningsbranschen. lotsfunktionen Företagslotsfunktionen har hanterat 25 antal frågeställningar för att utveckla service, information, tillgänglighet, bemötande, attityder, effektivitet och rättssäkerhet för företagskunder i Helsingborg. företagsbesök Vi har genomfört 75 separata företagsbesök i Helsingborg samt genomför en större besöksdag tillsammans med kommunfullmäktige och tjänstemän den 19 november med ca 80 personer (politiker o tjänstemän) som besökte 42 företag under en eftermiddag nätverksträffar Deltagande på olika nätverksträffar i Helsingborg, bl a Helsingborgs Företagsgruppers entreprenörsdag, NyföretagarCentrums nyföretagarmässa, Företagardagarna i Ängelholm, Näringslivsdagarna i Helsingborg, B2B-mässan på Sundspärlan samt Företagsarenans mässa i Landskrona. 12

13 2014 entreprenörsskolan Under året har en ny plan tagits fram samt upphandling genomförts för att etablera en ny Entreprenörsskola i Helsingborg med start våren Ett axplock av året som gick think Företagsinkubatorn Think avslutas som projekt 31/ Det har föranlett oss att göra en ny offensiv affärsplan för Think inom ramen för löpande verksamheten och med målsättningen att väsentligen öka den privata finansieringen av verksamheten. Delar av strategin är att utveckla verksamheten mot att Helsingborg ska kunna erbjuda Sveriges vassaste Lean Startup Accelerator. Think har f.n. 13 inkubatorföretag med en ackumulerad omsättning på drygt 15 MSEK. Företagen sysselsätter 35 personer. Dessutom har det investerats nästan 10 MSEK externt privat kapital i inkubatorföretagen under projektets löptid. sälj och helsingborg Enheten har inlett arbetet med att ta fram en affärsplan under namnet Sälja Helsingborg med målsättningen att intensifiera stadens investeringsfrämjande prioriteringar och aktiviteter. forza Ungdomsentreprenörsorganisationen Forza har under året haft rekordmånga företagsamma ungdomar i sina olika entreprenörs- och nätverksaktiviteter. media evolution Samarbetet med Media Evolution har utvecklats vidare, bl. a har Media Evolutions första Världens Bästa After Work genomförts i Helsingborg under Näringslivsdagarna. Under 2014 har också Media Evolution beslutat att ha närvaro på Mindpark i Helsingborg. Företagsstjärnor Under året har konceptet Helsingborgs Företagsstjärnor lanserats som har till syfte att uppmärksamma och uppmuntra företag i olika branscher som gjort något som ligger i vision Helsingborg

14 Högre utbildning Peter Arvebro Ansvarig Sonja Meksa Projektledare Maren Buchmüller Projektledare 14

15 Högre utbildning Vårt uppdrag Att skapa värde för studenter och näringsliv samt understödja Campus akademiska utveckling. Strategi Genom att aktivt arbeta som initiativtagare och katalysator bidrar vi till utvecklingen av ett universitetscampus med goda samarbetsformer mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. mål 2014 Helsingborg ska stärkas som den goda studentstaden. Forskningsanknytningen mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg ska förbättras. Andelen studenter inom Yrkeshögskolan ska öka. 15

16 2014 Ett axplock av året som gick Studentbostadsproduktionen har varit god med nya lägenheter på söder klara för inflyttning under 2014 Fördelade 5,4 miljoner i stöd till Campus utveckling via Samrådsgruppen. Campus fortsätter vara en av de mest populära utbildningsplasterna i landet. Forum Campus i januari 2013 var ett välbesökt samarrangemang med Campus Helsingborg för att öka samverkan med näringslivet. Kom på topp tre bland landets studentstäder i konkurrensen om Årets studentstad. Campus Helsingborgs Vänner fortsätter växa och stödja utvecklingen på Campus. Projektstart för arbetet med ett nytt studentcentrum i GA Församlingshem på Söder. 16

17 Destinationsutveckling Emma Håkansson Turistchef Robert Patzelt Destinationsutvecklare Kaia Mäki Destinationssäljare Linda Stålberg Föräldraledig Destinationssäljare Robin Nilsson Destinationssäljare Susanne Gustavsson Destinationssäljare Sara Lood Föräldraledig Destinationssäljare Monica Frisk Destinationsutvecklare Cecilia Hellke Destinationsutvecklare Anette Lindstrup Platschef Turistbyrån Helen Långdahl Marknadskoordinator 17

18 Destinationsutveckling Vårt uppdrag Stärka destinationens attraktionskraft. Samla värdskapet och sälja Helsingborgsregionen nationellt och internationellt. Stötta och utveckla besöksnäringen. Strategi Skapa väl fungerande samarbete med näring, organisationer och samarbetspartners. Skapa imageskapande PR och digital marknadsföring av spetsprodukter. Skaffa kundskap och anpassa vår service och vårt utbud efter kunden och överträffa kundens förväntning. Rikta säljinsatser styrda av efterfrågan och ett utbud mot utvalda utländska marknad och segment. Skapa och testa nya modeller för utveckling av exportmogna produkter. 18

19 Destinationsutveckling mål 2014 Det övergripande målet för destinationsutveckling är att vi ska utveckla företag, produkter och tjänster med inriktning mot internationella marknader. Vårt arbete ska bidra till tillväxt som genererar fler gästnättar och nya arbetstillfällen. Familjen Helsingborg ska vara ett av Sveriges ledande platsvarumärken och vi ska jobba med marknadsföring nationellt och internationellt. Vi vill dessutom utmana den traditionella bilden av turist byrån för att möta kunden där kunden är. Minst kommersiella gästnätter 15 pressresor 5 nya researrangörer till regionen Minst 50 % ökning till webb och sociala medier Mobila turistinformatörer och nya servicestationer 19

20 2014 Ett axplock av året som gick Genom Visit Sweden medverkar vi i tre stora internationella kampanjer i Tyskland och Danmark. Nationellt genomför vi flertalet riksomfattande digitala och printkampanjer i bl.a. ICA Kuriren, Reseguiden och på Ängelholm Helsingborg Airport. Kartor och broschyrer har också producerats. 5 nya exportmogna paket lanserades i februari och såldes under våren in till researrangörer bl.a. under ITB mässan i Berlin och Swedish workshop i Stockholm. Arbetet har lett till att ca 8 nya arrangörer planerar in resor i vår region. Under juni augusti flyttar Turistbyrån ut sin verksamhet och genom en ambulerande Turistbyrå möter vi besökarna på en mängd olika ställen i centrum. Dessutom finns vi med under totalt 9 evenemang, de 6 kryssningsanlöpen och på Väla varje torsdag hela sommaren. Totalt expedierar vi under perioden juni augusti besökare, vilket är 4 % fler jämfört med Destinationen har marknadsförts mot reseindustrin via säljbesök, mässor, workshops och nyhetsbrev. Totalt har 95 säljbesök genomförts. Turismnätverket lanseras och genomför sin första träff i februari. Syftet med nätverket är att uppdatera besöksnäringen om vad Turism enheten arbetar med och föra en dialog hur vi tillsammans kan samverka för att skapa ännu bättre resultat. Aldrig tidigare har intresset för vår region varit så stort. Totalt har vi tagit emot 36 press- och visningsresor. Under 2014 hade vi 6 kryssningsfartyg och ca passagerare på besök i Helsingborg. Detta är ett resultat av ett gediget sälj- och samarbete med Helsingborgs Hamn. 20

21 Evenemangsenheten Johan Lundell Ansvarig Camilla Plate Projektledare Helen Von Platen Projektledare Daniel Nilsson Projektledare Anneli Rosdahl Projektmedarbetare Kristina Lindström Projektmedarbetare Linn Saalbach Projektmedarbetare Nathalie Jarnhäll Projektassistent Malin Erlandsson Destinationssäljare Caroline Nilsson Destinationssäljare Matilda Andersson Destinationssäljare 21

22 Evenemangsenheten Vårt uppdrag Vi marknadsför och säljer aktivt Helsingborg som evenemangs- och mötesstad. Strategi Att värva evenemang till Helsingborg genomgår vanligen tre faser; sälj, genomförande och utvärdering. 22

23 Evenemangsenheten I vårt säljuppdrag bearbetar vi intensivt följande tre målgrupper Mötesindustrin Vi bearbetar mötesindustrin främst med nationella organisationer som har en stark koppling till intressenter i Helsingborg. Säljarbetet bedrivs då mot två potentiella samarbetspartners samtidigt, nationellt och lokalt. Upplevelsebranschen Här krävs ofta personliga kontakter och relationer för att uppnå resultat. Målgrupperna är oftast produktionsbolag, TV-kanaler och eventbolag. Idrottsvärlden Inom idrotten krävs det både en lokal förening som axlar arrangörskapet och ett nationellt förbund som är positiva till att lägga evenemanget i Helsingborg. Vid internationella tävlingar krävs det även att det internationella förbundet beslutar att Sverige och Helsingborg lämpar sig för evenemanget. Säljarbetet sker då på tre fronter. 23

24 Evenemangsenheten mål säljbesök Värva 5 evenemang Värva 10 kongresser Förväntad bruttoomsättning 25 msek Resultat 95 st 10 st 7 st msek 24

25 2014 Axplock av året som gick. Helsingborg Marathon 13 september Helsingborg top packaging summit oktober Sundspärlan, Helsingborg Broderiakademin oktober Jacob Hansens Hus Helsingborg open 4 7 september Vasatorp GK SOf ortopedivecka augusti Helsingborg Arena Travel world 14 maj Helsingborg Arena H X augusti Helsingborgs stadsrum endodiabetes 9 11 maj Stadsteatern bibu.se maj Stadsteatern, Konserthuset och Dunkers kulturhus Eurogym juli Helsingborg Arena och stadsrummet DISTRIKSLAGS-SM I INNEBANDY april Helsingborg Arena och Idrottens Hus PMI mars Helsingborg Arena Brand maj Stadsteatern, Konserthuset och Helsingborg Arena Round table Europamöte maj Rådhuset 25

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Tapio Hovebro. Marknadschef, Västerås & Co. Tapio Hovebro. Västerås & Co. Tryck Navii Ansvarig utgivare. Text och Produktion

Tapio Hovebro. Marknadschef, Västerås & Co. Tapio Hovebro. Västerås & Co. Tryck Navii Ansvarig utgivare. Text och Produktion Årsberättelse 2013 Verksamhetsåret 2013 År 2013 var ett händelserikt år och ett av våra viktiga arbeten, som påbörjades under hösten, var organisationsöversynen av Etablering Västerås AB. Översynen omfattade

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer