Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap"

Transkript

1 en tidning från business region göteborg nr tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler om Att våga tänka nytt

2 ledare Nu startar framtidens företag Varje kris innebär starten för något nytt. När det är som absolut mörkast sås de frön som senare kommer att växa och utvecklas till framgångsrika företag. Inom Business Region Göteborg har vi en viktig roll i att hjälpa de entreprenörer som nu ligger i startgroparna för att starta företag. Ett bra exempel är My Mission en tävling som arrangeras av Brewhouse Innovation och som efterfrågar entreprenörsidéer inom upplevelseindustrin. Årets tävling lockade 294 idébidrag jämfört med förra årets 171. Särskilt glädjande var att hälften av bidragen kom från kvinnor. De tävlande behöver inte ha någon färdig affärsplan, utan det är idén och potentialen som bedöms. Utöver en vinstsumma erbjuds vinnarna en inkubatorplats på Brewhouse samt tillgång till en coach. My Mission är en nationell tävling. Det innebär att vi attraherar entreprenörer från hela landet och att vår konkurrenskraft stärks. My Mission är inte den enda entreprenörstävlingen i regionen. Den bredare affärsidétävlingen Venture Cup lockade i år 354 bidrag. Dessutom arrangeras Idéfestivalen för att öka regionens ungdomars intresse för entreprenörskap. Business Region Göteborg har också fått i uppdrag av Näringsdepartementet och Tillväxtverket att etablera två nystartskontor i Göteborgsregionen. Det första kontoret öppnades den 27 maj i Angered Centrum och det andra öppnas senare i centrala Göteborg. Syftet med nystartskontoren är att lyssna på människors behov för att kunna vägleda dem till rätt aktör såsom Drivhuset, Almi eller en Science Park. Nystartskontoren har rönt stort intresse bland politiker från hela landet. Allt handlar dock inte bara om nya företag. Det gäller också att hjälpa de företag som redan finns och som kan behöva stöd för att klara tillfälliga motgångar eller med att ta nästa steg i sin utveckling. För att öka sysselsättningen gäller det bland annat att fler företag går från att vara enmansbolag till att våga anställa. Vi kallar det att gå från solo till duo och arbetet sker inom ramen för vårt arbete med företagsutveckling. Vi har också fått i uppdrag att ta ett större geografiskt ansvar inom det vi kallar Företagsakuten till att omfatta hela Västra Götaland. Att vi kunnat göra det beror på att vi lade en bra grund och upprättade rutiner redan innan krisen nådde Västsverige. Det skulle gå att göra listan på entreprenörsstödjande aktiviteter ännu längre. Det viktiga är dock att vi vet att vi har redskap och modeller för att hjälpa både befintliga företag och människor som har idéer som kan utvecklas till nya företag. Det gör att Göteborgsregionen står väl förberedd när ekonomin vänder uppåt och målet är att gå igenom lågkonjunkturen på en högre nivå än resten av landet. nr. 2 innehåll 2009 Alelion batterier från Nödinge 3 Norsksvenska samarbeten 4 Tema Entreprenörskap 5 13 Nystartskontor 6 Han tog steget mot eget 7 Lena Apler 8 9 Maria Mellander inspirerar 10 Dem Collective 11 Titanskruvens fader 11 Göteborgs entreprenörskolor 12 Vinnande affärsidéer 13 Här möjliggörs affärer 14 Framtidens tv 14 Göteborgs Hamn expanderar 15 Kalendern 16 Med Paddan till Ostindiefararen Just nu kan man åka med Paddanbåtarna till Ostindiefararen. Tre gånger dagligen går denna specialtur med tidsenligt klädda guider ombord som berättar om Göteborgs historia. Väl framme vid Ostindiefararen på Eriksberg får man en guidad visning ombord. Specialturerna pågår fram till den 7 juni och det finns planer på att fortsätta även i höst. 2 Lennart Olausson Vd Business Region Göteborg AB Tidningen Business ges ut av Business Region Göteborg AB Ansvarig utgivare Ulf Landin Telefon Produktion Sund Kommunikation Tryck Billes Tryckeri AB

3 Foto: notiser Håkan Sandberg och Robert Aronsson ser ett stort behov av battericeller i framtiden. Kraftfull batterisatsning ETC Battery and FuelCells Sweden AB lägger grunden för framtidens fordonsteknik genom att bygga broar mellan akademi och industri. Alelions nyöppnade batterifabrik i Nödinge är ett framgångsrikt exempel på detta. Idén till ETC föddes 1999 när blybatteritillverkaren Tudor AB beslutade sig för att lägga ner sin fabrik i Nol. Man kikade in i framtiden och kom till insikten att det inom kort skulle finnas ett stort intresse för det här med batterier och det var därför viktigt att behålla den kompetens som fanns inom batteriområdet, förklarar Robert Aronsson, platschef på ETC AB. Med detta i åtanke bildades då den ideella föreningen Energitekniskt Centrum, med medlemmar från såväl universitet som industrier och kommuner. Business Region Göteborg är en av parterna. Föreningen startade sedan utvecklings- och aktiebolaget ETC Battery and FuelCells Sweden AB. De arbetar för att kommersialisera viktiga forskningsresultat, vilket i förlängningen kan ge positiva effekter för både ekonomin och miljön. Som det ser ut idag saknar fordonsindustrin den kompetens som krävs inom energiteknikområdet, berättar Robert Aronsson. Universiteten sitter däremot på mycket sakkunskap och det är just där vi gör en insats, genom att förmedla denna kompetens. Risk för batteriberoende Alelion, batteritillverkaren som i april invigde en ny fabrikslokal i Nödinge, är ett exempel på att ETC:s arbete fungerar. Under 2005 tipsade Uppsala universitet ETC AB om ett nytt batterimaterial litiumjon som passar bra för bilar då det inte riskerar att börja brinna. Materialet belastar dessutom inte heller miljön. Utifrån denna information utvecklade ETC ett eget batterisystem och verksamheten kunde inom kort knoppas av från ETC. Bolaget Alelion bildades och idag tillverkar de batterier för både städredskap, rullstolar och energisystem. Alelion har ett tätt samarbete med ETC och de båda bolagen arbetar mot samma mål att Sverige ska kunna producera egna battericeller. Enligt Robert Aronsson och Håkan Sandberg, entreprenör och delägare av Alelion, kommer behovet för denna typ av energi att bli väldigt stort framöver. Vi kan komma att bli lika beroende av Asien som vi är av arabvärlden idag, om ingenting görs. Nu handlar beroendet om olja, i framtiden om battericeller, säger Håkan Sandberg, som efterfrågar stöd till batteritillverkning från svenska staten. Kombinerad kunskap Det är alltså inom detta område framtiden finns, i alla fall om man ska tro Håkan Sandberg och Robert Aronsson. Därför arbetar ETC nu med att bygga upp ett Battericentrum som ska fungera som både ett forsknings- och utbildningscentra. ETC har skapat en bra grund att stå på inför framtiden. Vi har pekat på ett behov som Sverige som land måste tillgodose samtidigt som vi har pekat på vilka möjligheter som finns och vad vi måste lösa inför framtiden, säger Robert Aronsson. Håkan Sandberg inser också vikten av att arbeta över gränserna. Alelion samverkar därför med ett annat av hans företag, Autoadapt, som är specialiserade på att handikappsanpassa fordon. Genom att kombinera den kunskap som finns inom Alelion och Autoadapt har Håkan Sandberg möjliggjort tillverkningen av en lijo-driven elbil och förberedelser pågår nu inför den första leveransen av bilen. Målet är att ha en seriell produktion i månadsskiftet september/oktober, berättar han. Den unika kompetens vi har, i och med Autoadapts kunskap inom att konvertera bilar och Alelions batteriteknologi och kunskaper inom kraft och styrelektronik, gör att jag är övertygad om att vi kommer att lyckas ska utbildas Kompetensutvecklingsprojektet VästKraft ska under två års tid utbilda personer i Göteborgsregionen som riskerar att bli, eller har blivit, varslade till följd av lågkonjunkturen och dess inverkan på fordonsindustrin. För att ta tillvara på den kompetens som finns och för att undvika att arbetskraften försvinner ifrån regionen, satsas nu 50 miljoner på kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Ett krav för att få del av pengarna är att utbildningen måste ha tydlig koppling till aktuella kompetensbehov inom näringslivet. I projektet samarbetar representanter från både kommun, stat och arbetsmarknad, vilka tillsammans har god förståelse för såväl sysselsättningsläget i regionen som för näringslivets behov. Projektledare för VästKraft är Boye Johansson från Business Region Göteborg, som också är en av projektparterna. Läs mer om projektet och om hur företag går tillväga för att ansöka om pengar på Tror på framtiden Enligt Småföretagsbarometern en konjunkturenkät från Företagarna som redovisar hur svenska småföretag uppfattar det ekonomiska läget har Västsvenska småföretag, trots det svåra nuläget, en positiv syn på framtiden. Av småföretagarna i Storgöteborg tror nämligen 30 procent på nyanställningar under året, en siffra som kan jämföras med hela landets 18 procent. Tidigare har småföretagare uppgett bristen på arbetskraft som ett stort expansionshinder. Nu har lågkonjunkturen emellertid frigjort arbetskraft och den största svårigheten är istället den minskande efterfrågan. Härryda i topp Härryda har det bästa företagsklimatet i Västsverige och hamnar totalt på en sjunde plats när Svenskt Näringsliv listar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Mölndal står sig också bra i konkurrensen och hamnar på en elfte plats. Rankingen bygger på vad företagarna själva anser om företagsklimatet i kommunen. Andra faktorer som vägs in i bedömningen är kommunernas service till företagen och hur öppna kommunerna är inför att konkurrensutsätta sin egen verksamhet. Kvinnlig vd prisad Foto: Jezzica Sunmo Julia Norinder, vd för det Göteborgsbaserade managementkonsultbolaget Preera, kom på en hedrande andra plats när chefsorganisationen Ledarna och karriärnätverket Shortcut korade landets framtida kvinnliga ledare. Första platsen gick till Ingrid Larsby Arvered, Global inköpschef på Sandvik Materials Technology. Totalt omfattar listan 75 kvinnliga ledare och förebilder inom svenskt näringsliv, offentlig sektor, kulturelloch ideell verksamhet samt politiken. Jag drivs av en vilja att visa att det går att förändra, säger Julia Norinder i ett pressmeddelande med anspelning på jämställdhetsfrågan. 3

4 Foto: JDS/JULIEN DE SMEDT ARCHITECTS 350 norska företag Under de två senaste åren har andelen norskägda företag i Göteborgsregionen ökat med hela 25 procent och idag finns totalt 350 företag i området. Norge är därmed det land som har etablerat flest företag i regionen. Detta uppmärksammas under Norska Dagen, den 4 juni, på Ostindiefararen Götheborg. Under dagen agerar Göteborgsprofilen Ingvar Oldsberg moderator och han kommer även att intervjua några av de företag som valt att etablera sig i regionen. Läs mer om dagen och övriga talare på Emisoft tror på Gbg Emisoft är ett av de 350 norska företag som valt att etablera sig i Göteborgsregionen. De arbetar med sustainability reporting och säljer miljöredovisningssystem till företag runt om i världen. Foto: Emisoft Emisofts vd, Rune Neteland, berättar varför de valt att etablera sig i just Göteborg. Göteborg är det första kontoret vi etablerar utanför Norge. Vi valde Göteborg främst på grund av industritätheten på västkusten. Olja, gas och processindustrin är våra främsta kunder. Men även faktorer som språklig och kulturell förståelse spelade såklart in. Hur har det varit att etablera sig i staden? Till en början gjorde vi nog som alla norrmän och trodde att det var lätt att etablera sig utan hjälp men snart förstod vi att så inte var fallet. Då tog vi hjälp av Business Region Göteborg som har varit ett jättebra stöd. De har hjälp oss med alla nödvändiga administrativa rutiner och juridiska regelverk samt att vi blivit inbjudna till det stora nätverk som finns i staden. Vad vill ni åstadkomma med etableringen i Göteborg vad har ni för visioner? Miljön är på dagordningen och det sker ständigt nya förändringar som ökar kraven på rapporteringar. Det här kräver en större närhet till våra kunder och det hoppas vi kunna uppnå med närvaron i Göteborg. Ett långsiktigt mål är att öka våra marknadsandelar i Sverige via Göteborg och att sedan expandera till andra delar av landet. Sverigesatsningen leds av Beata Ferenc. Visste du att Norge under de första två månaderna 2009 gick om Tyskland som Sveriges största exportmarknad? norrmännen handlar för tio miljarder svenska kronor varje år? Göteborg-Oslo-samarbetet, som etablerades 1995, arbetar för att öka regionens konkurrenskraft och har som mål att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling? Mer info på Kungälvsbaserade Lecor hjälper Holmenkollen att komma i form inför skid-vm Norsk nationalsymbol får svensk signatur Norges nationalsymbol Holmenkollen håller just nu på att byggas om. Ansvarig för att både tillverka och montera den välkända hoppbackens nya stålkonstruktion är västsvenska företaget Lecor. Oslo kommun och Norges Skidförbund arrangerar skid-vm 2011 och det är med anledning av detta som man har beslutat sig för att rusta upp Holmenkollenanläggningen. Det är jättekul att få vara med och ta fram Holmenkollen eftersom det är något som alla känner till. Vi har lagt in alla resurser vi har och gör allt vi kan för att prestera på topp, säger Tennce Carlsson, vd för Lecor. Utöver en ny hoppbacke byggs även en ny utsiktsplattform, ett nytt starthus och en hiss längs med backen. Upprustningen är en förberedelse inför 2011-års folkfest och arbetet på området är därför genomgående glädjefyllt. Det är lättsamt att jobba i Oslo. Alla har en bra inställning och samtliga kontakter vi har haft genomsyras av en positiv anda, understryker Tennce Carlsson. Utmanande tidspress Det kommer att gå åt 950 ton stål för att bygga Holmenkollen, vilket går att jämföra med de cirka ton som används vid bygget av ett större kontorshus. Samtliga Lecoranställda är involverade i projektet och Tennce Carlsson själv reser ofta upp till Oslo för att träffa beställaren, lösa nyuppkomna problem samt för att hålla ett övergripande öga på verksamheten. Mest utmanande är den hårda tidspress de arbetar under. Lecor vann den internationella anbudstävlan i slutet av 2008 och började bygga i februari Men redan vid årsskiftet 2009/2010 måste den nya konstruktionen stå färdig. Tennce Carlsson är emellertid inte orolig. Vi valde projektet därför att det både är avancerat och udda, något som passar vår kompetens bra, förklarar han. Vi har anställt nya medarbetare och kommer även att hyra in personal för att få jobbet klart. Ser ljust på framtiden Familjeföretaget Lecor grundades i Kungälv 1965 av Tennce Carlssons far och farfar tog Tennce och hans bror Tony Carlsson över verksamheten och sedan dess har företaget utvecklats i snabb fart. På meritlistan har de stora och prestigefyllda uppdrag som Ostindiefararen Götheborg och Gamla Ullevi. Enligt Tennce Carlsson är framgången ett resultat av företagets målinriktade och strategiska arbete. Under de senaste åren har fokus legat på kompetensutveckling inom företaget samt på användningen av mer avancerad teknik och kvalifikationssystem. Tennce Carlsson ser dessutom ljust på framtiden och på Lecors förutsättningar att öka på den svenska marknaden. Det finns överlag ett bra företagsklimat i Sverige och jag anser att vi som land har stor potential att utveckla vår industri på den anläggningstekniska sidan i framtiden. Framförallt är det kombinationen av Sveriges mycket kompetenta arbetskraft och våra platta organisationer med snabb beslutsgång som gör att vi har stor kapacitet att utvecklas, sammanfattar han optimistiskt. 4

5 5 Entreprenörskap Tema Här finns drivkraften Entreprenörskapet finns överallt, mitt ibland oss, även om vi kanske inte alltid tänker på det. Det kan vara egenföretagaren i kvarteret där du bor, storföretaget du passerar med morgonbussen, den ihärdige eldsjälen i föreningslivet eller den kreativa hjärnan på din arbetsplats. Det som förenar dem är förmågan att ta till vara på möjligheter och hitta nya infallsvinklar. Det är ur deras händer som tillväxt och konkurrenskraft föds. Business fokuserar därför i detta nummer på entreprenörskapet och de framåtblickande tjejer och killar, kvinnor och män som tillsammans bygger framtidens Sverige. Illustration: Anna Eriksson

6 Foto: Carl Mårtensson Tema Entreprenörskap Dragan och Linas fem steg till eget företag Skaffa kunskap om din marknad Bygg upp ett nätverk Testa din affärsidé Gör en affärsplan Våga ta steget Välkommen till nystartskontoret! Dragan Sako, Lina Samuelsson, Anna-Lena Johansson och Jan Carlson hjälper nyföretagare med vägledning, service och stöd. En dörr till eget företagande Med rätt stöd är det enkelt att starta före tag. Hos Mind your own business kan den som har en affärsidé få hjälp och rådgivning på ett och samma ställe. Den 27 maj invigdes Mind your own business i Angered Centrum, det första av Göteborgs två nystartskontor. Det andra planeras att öppna i centrala Göteborg under sommaren. Platserna har valts ut eftersom de båda är strategiska knutpunkter i regionen där många personer rör sig. Det är enkelt, nära och lättillgängligt. En dörr in till eget företagande helt enkelt, säger Jan Carlson på Business Region Göteborg som ansvarar för satsningen. Dragan Sako och Lina Samuelsson på Business Region Göteborg kommer att ansvara för de två nystartskontoren. De välkomnar alla som bär på en idé eller frågor om företagande att besöka dem för att bolla dessa idéer, ställa frågor och upptäcka att det är ganska enkelt att starta eget. Det handlar om att få rätt hjälp vid rätt tillfälle. Det finns massor av aktörer att vända sig till. Vår roll är lyssna till personers specifika behov och frågeställningar för att kunna vägleda dem till rätt aktör, säger Dragan Sako som ansvarar för Mind your own business i Angered Centrum. Hjälp för alla Göteborg är en av nio orter i landet som på uppdrag av Tillväxtverket erbjuder tjänsten nystartskontor, men sannolikt den enda som gör det i form av fysiska butiker. Nystartskontoren kommer alltså att se olika ut i olika delar av landet. På vissa ställen inryms de i medborgarkontor eller består av insatser som riktas mot specifika grupper. Tjänsten nystartskontor kommer också att levereras via hundratals servicekontor vilka består av Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Förutom att få rådgivning på plats på Mind your own business kan de i Göteborgsregionen som funderar på att starta eget också ringa, e-posta eller besöka Mind your own business webbplats. Det kommer också att erbjudas en del aktiviteter i lokalerna där besökarna kan få handfasta tips av externa aktörer som exempelvis Skatteverket och Tullverket. På Mind your own business i Angered kommer IFS, som ger företagsrådgivning på flera olika språk, att sitta i samma lokal. Med denna service hoppas man kunna attrahera de som funderar på att starta eget men som inte känner sig trygga i det svenska språket. Ökat nyföretagande är framtiden Bolag med fler än 50 anställda utgör idag cirka 1 procent av alla företag i Sverige och sysselsätter 2,7 miljoner människor. Men få företag startar som storföretag och det krävs ett ständigt nytillskott av mindre företag som på sikt kan växa, med rätt hjälp och rätt affärsidé. För Göteborgsregionen är ett ökat nyföretagande ett måste för att klara den framtida konkurrensen, men också för att motverka den arbetslöshet som kommer i spåren av den pågående lågkonjunkturen. En stor del av de företag som startas idag är verksamma inom tjänste- och upplevelseindustrin. Men Jan Carlson poängterar att det behövs företag inom alla branscher. Den här satsningen är ett tydligt steg i rätt riktning för ökat nyföretagande i hela Göteborgsregionen, säger han. Håll utkik på se för mer information. fakta Fakta Nystartkontor Carl Mårtensson Regeringen har gett i uppdrag åt Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket att etablera nystartskontor. Kompetensen för rådgivning och information kring start av företag ska utvecklas genom samverkan med befintliga aktörer. Totalt har nio orter i landet blivit utvalda där nystartskontor ska etableras. Dessa är Haparanda, Vilhelmina, Strömsunds, Botkyrka, Södertälje, Landskrona, Malmö och Göteborgs kommuner samt Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun. Särskild uppmärksamhet ska ägnas personer som är arbetslösa, har ohälsorelaterade problem eller andra svårigheter, för att dessa på ett enklare sätt ska kunna tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer. Källa: Regeringsbeslut, N2008/591/ENT

7 Foto: Fjäråskupan/Grafia Entreprenörskap Tema Hög nystartsfrekvens Nära 90 procent av alla arbetsställen i Göteborgs regionen är småföretag utan anställda eller med 1-4 anställda. Under 2008 ökade antalet arbetsställen utan anställda med till drygt Företag i Göteborgsregionen är aktiva inom 744 olika branscher, vilket är 93 procent av Sveriges alla branscher. Bland arbetsställen utan anställda i finns 86 procent av landets branscher representerade och hos företagen med 1-4 anställda är andelen 81 procent startades nästan nya företag i Sverige. 50 procent av företagen startades i någon av storstadsregionerna. I Göteborgsregionen startades nästan företag var första året under perioden som Göteborgs regionen hade en högre nystartsfrekvens än Malmöregionen. Nystartfrekvens storstadsregionerna och övriga sverige 2007* Stockholms län Malmöregionen Göteborgsregionen Övriga landet Källa: ITPS, (Tillväxtanalys) * Per 1000 invånare ålder år, t o m 2007 exklusivie jord- och skogsbruk samt fastighetstjänster. Hjälp till eget företagande Här är några av de aktörer som nyföretagare kan vända sig till: Almi Erbjuder finansiering, rådgivning och affärsutveckling. Brewhouse Innovation En inkubator för kreativa affärsidéer inom upplevelseindustrin. Coompanion Fri rådgivning till personer som vill starta företag tillsammans. Drivhuset Kostnadsfri praktisk rådgivning, utbildning, inspiration och kontakter för studenter. Framtidens företag Inkubatorn som erbjuder kontorsplats, affärsstöd, nätverk och kollegor. Göteborgs Nyföretagarcentrum Kostnadsfri information och rådgivning för regionens blivande företagare. IFS Stödjer invandrarföretagare i Sverige. Kostnadsfri rådgivning på flera språk. Sahlgrenska Science park En inkubator för forskningsbaserade affärsprojekt. För fler aktörer besök: Tog saken i egna händer När den före detta plåtslagaren Ingvar Turefeldt blev arbetslös i slutet av 1980-talet tog han bokstavligen saken i egna händer och utvecklade en helt ny sorts fläktkåpa. Som nischaktör och med sparsamhet som ledord har företaget Fjäråskupan klarat sig genom två lågkonjunkturer. Han var 59 år och hade precis blivit av med sitt jobb som plåtslagare, på grund av fastighetskraschen och en iskall byggbransch. Då tipsade en vän honom om att fläktkåpor var på väg att bli stort. Jag filade på idén ett par månader och gjorde sedan en prototyp i papp. Som enmansföretagare kunde jag knappast konkurrera med priset utan var tvungen att komma med något nytt, säger Ingvar Turefeldt. Lösningen blev en nischprodukt som inte tidigare fanns på marknaden fläktkåpan Exklusiv, med brutna hörn, som än idag finns i Fjäråskupans sortiment tillsammans med ytterligare 26 modeller. Växte i lågkonjunktur Trots att lågkonjunkturen tog ett ordentligt grepp om ekonomin under början av 1990-talet fortsatte företaget att växa i långsam takt. Efterfrågan på fläktkåpor ökade och ingen av de större konkurrenterna tog på allvar upp striden med Ingvar Turefeldts nischprodukt. Redan från början var sparsamhet en viktig ledstjärna i företaget. Om jag hade en långväga leverans passade jag på att samtidigt boka in ett par sälj möten på vägen för att täcka kostnaderna för leveransen, säger Ingvar Turefeldt. Denna inställning lever kvar än idag. Genom att vänta med investeringar tills pengarna finns på kontot har Fjäråskupan klarat sig från likviditetsproblem, något som enligt Ingvar Turefeldt är en av de viktigaste sakerna att tänka på som egen företagare. Det har burit Fjäråskupan genom två lågkonjunkturer. Man måste vara djärv och försiktig samtidigt, även om det låter motsägelsefullt, säger han. Vad Ingvar Turefeldt menar är att man måste våga tro på sin idé och ta risken att det inte går vägen. Samtidigt som företagandet sker försiktigt. Fortfarande nischaktör Idag omsätter Fjäråskupan 50 miljoner och säljer cirka fläktkåpor om året i Sverige, Norge och Finland. Och trots en ny lågkonjunktur går affärerna bra. Vi är fortfarande en nischaktör. Vår tillverkning är helt och hållet kundorderstyrd, vilket gör oss flexibla för kundernas krav, säger sonen Leif Turefeldt som sedan 2003 har tagit över som vd för Fjäråskupan. Tillsammans med sin bror Henrik Turefeldt, som är produkt- och produktionschef, och ytterligare 28 anställda driver han idag vidare företaget. Det är otroligt tillfredsställande att se företaget idag. Något som började så litet har växt sig så stort, säger Ingvar Turefeldt. Hantverket gav en egen nisch. Carl Mårtensson Foto: Fjäråskupan/Grafia 7

8 Tema Entreprenörskap Jag är en sent utvecklad entreprenör 8

9 Entreprenörskap Tema Tio år som uppstickare Lena Apler gick sin egen väg och startade finansbolaget Collector. I år, tio år senare, kommer de att omsätta mer än 400 miljoner och bolaget siktar mot en börsintroduktion Jag har alltid dragits till utmaningar där jag får testa mig själv, men jag är en sent utvecklad entreprenör. Efter 20 år i bankvärlden hamnade Lena Apler i det som blev grogrunden till hennes entreprenörskap. Under finanskrisen i början på 1990 bildade staten bolaget Securum med uppdraget att omvandla Nordbankens förlustrisker till pengar. Det innebar ett stort ansvar, men också en stor frihet att tänka fritt och nytt, något som inte präglade Lenas bakgrund i bankvärlden. Vi fick tio år på oss att nå målet och gjorde det på fem, med lysande resultat. Staten fick tillbaka stora delar av det satsade kapitalet och förlustriskerna var borta, säger Lena Apler som hann med fakta att vara gruppchef, vice vd och vd. Drivkraften gav lönsamhet I april 1999 startade Lena Apler, då 48 år gammal, finansbolaget Collector tillsammans med de tidigare kollegorna från Securum, Johan Möller och Alexander Todoric. De hade hittat en oupptäckt nisch på marknaden att omvandla riskkrediter. Vi visste att vi var duktiga på det vi gjorde och att det fungerade. Att tro på sig själv och sin idé är de starkaste driv krafterna för en entreprenör, säger Lena Apler. Efter att ha sett hur många bolag som gått under i finanskrisen ett par år tidigare på grund av bristande likviditet bestämde de sig redan från början att vara Text: Carl Mårtensson Foto: Niklas Bernstone /parasoll Om Lena Apler: Namn: Lena Apler kassaflödespositiva varje månad. Och det gäller än idag. Lena Apler är uppenbart stolt över att kunna berätta att Collector gått med vinst varje år sedan starten. Fast mest stolt är jag över att jag vågade starta eget, säger hon. Gör: Grundare och vd Collector Finance & Law som firar tio år i år Ålder: 57 Bor: Vasastan, Göteborg Familj: Make och dvärgschnauzern Hjalmar Utbildning: Diverse lösa kurser och ekonomistudier som avslutades inom ramen för SEB:s traineeprogram Idag, tio år senare, kommer Collector att omsätta mer än 400 miljoner och har 120 anställda på kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors. Hösten 2010 planerar Collector en börsintroduktion på OMX. Verksamheten bygger i huvudsak på två ben, finansiering och kredithantering, vilket gör dem relativt okänsliga för konjunktursvängningar. I goda tider med hög konsumtion ökar utlåning och sälj finansiering, i sämre tider ökar istället factoring och kredithantering. Vågar tänka nytt Hon är grundare, storägare och vd på Collector, något som både motiverar och engagerar henne till att ständigt utveckla företaget. Det en bra garanti för att hon ska göra ett engagerat jobb. Nyckeln till framgång är ständig produktutveckling och konsten att tänka nytt i en traditionellt konservativ bransch. Jag är ingen uppfinnare. Men jag försöker se nya möjligheter, segment och nischer för att utveckla vårt erbjudande, säger Lena Apler. Hon är en vinnarskalle och entreprenör som vill bli bäst, men inte nödvändigtvis störst. När den drivkraften och känslan försvinner är det dags att lägga av och låta någon annan föra Collector vidare. Men hon är inte där än. Från början sa jag att jag skulle vara vd i max tio år. Nu har jag varit det. Men alla har väl rätt att ändra sig, säger Lena Apler. 9

10 Tema Entreprenörskap Fler kvinnor, tack! I Sverige är det fortfarande få kvinnor som startar företag. Av dessa är det dessutom allt färre företag som växer sig stora. Det visar en kartläggning som forskaren och företagaren Monica Renstig gjort. Det finns bara 286 kvinnliga företagare som omsätter mer än 25 miljoner kronor i hela Sverige idag. Att förmå kvinnorna att starta företag skulle vara ett bra sätt att få fart på företagandet enligt bland annat Almi och Tillväxtverket. Regeringen har exempelvis avsatt 100 miljoner till företagare och satsar på kvinnliga ambassadörer. Men Monica Renstig, som forskat om kvinnligt arbetsliv sedan 2002, tror inte det räcker enbart med inspiration. Vi måste undersöka vad som hindrar kvinnor från att starta företag som växer. Där är utma ningen. Sverige behöver fler kvinnliga företagare eftersom det leder till ökad jämställdhet och nya entreprenörer. Av de 286 företagen är det bara 85 kvinnor som startat något eget och inte tagit över en befintlig verksamhet. Av dessa 85 återfinns 35 procent inom vård, skola och omsorg. Här finns en stor del av de nya kvinnliga entreprenörerna. Det beror på att man ofta startar företag inom områden där man har mest kunskap, säger Monica Renstig Samtidigt framhåller hon i rapporten att det måste bli mer förmånligt att vara företagare. Idag är det tryggare att vara anställd och det gör att många avstår från att starta företag. Alla företag konkurrerar med trygghetssystemet. Det är synd eftersom det är de nya företagen vi ska leva på i framtiden. Jens Holmberg Monica Renstig. Foto: Wombri Inspirerande möten Maria Mellander är inte bara vd och grundare av heminredningsgrossisten Dixie Interior i Göteborg. Hon är också en av 108 kvinnliga ambassadörer i Västsverige, som är en del i regeringens satsning att skapa fler kvinnliga företagare. Foto: Dixie Vad innebär det att vara ambassadör? Att jag förväntas ta kontakt med kvinnor vid minst fyra tillfällen och prata om mig och min verksamhet. Det är ett sätt att stimulera och inspirera kvinnor att starta företag. Vad tycker du om satsningen? Det är ett bra initiativ för att sporra kvinnor som vill starta eget. Många tror att man måste vara jättemodig för att driva företag, men så behöver det inte alls vara. Jag blev företagare av en slump och har satsat på det jag brinner för och det har funkat bra hittills. Hur många besök har du gjort? Än så länge har det blivit ett tillsammans med tre andra kvinnliga företagare. Vi pratade om våra verksamheter och erfarenheter av företagande. Vi kompletterade varandra bra och visade på olika sätt att driva företag och att alla har möjligheten att bli företagare om man fokuserar på det man är bra på. Vad har ambassadörskapet gett dig? Det har gett mig ett större nätverk, samtidigt som jag träffat inspirerande kvinnor och fått input och positiv feedback på mitt eget företagande. fakta kvinnliga ambassadörer Jens Holmberg Den 26 mars utsåg regeringen 880 kvinnliga ambassadörer som ska inspirera andra, berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som företagare. Uppdraget som ambassadör sträcker sig fram till den 31 december 2009 och Tillväxtverket är nationell koordinator för satsningen. Insatsen syftar också till att visa att företagande ska vara ett lika naturligt karriärval för kvinnor som män. Ambassadörerna ska avdramatisera företagandet som yrkesform och förmedla en realistisk bild av livet som företagare och vägen dit. Vill du veta mer om satsningen och vem som är koordinator i din region? Besök 25 år med Stena På Sjöfartens Entreprenörsdag den fjärde maj berättade Dan Sten Olsson om de lärdomar han dragit sedan han tog över Stenakoncernen efter sin far. På 25 år har Dan Sten Olsson tiodubblat omsättningen och utsetts till hedersdoktor på Chalmers för sin insats som innovativ och entreprenöriell industriledare. Stenakoncernen tuffar på bra även i lågkonjunkturen och satte ett överlägset försäljningsrekord på 56 miljarder kronor för Som utbildad civilekonom berättade han om värdet av ha kunskap om finansiering inom den kapitalstarka shippingbranschen. Viktigt att lära av andra Han påtalade också vikten av att skaffa bra mentorer, eftersom det gäller att ständigt förnya sig. Om ett företag blir stillastående leder det inte sällan till stagnation. Det är viktigt att försöka att lära av andra och dela med sig av det man är bra på. Stena har haft en kolossal tillgång i engagerade styrelseledamöter, berättade Dan Sten Olsson. Avslutningsvis berättade Dan Sten Olsson att det gäller att förbereda sig väl för lågkonjunkturen, för den kommer alltid, och våga se runt hörnet, trots att det innebär svåra beslut. Jens Holmberg 10

11 notiser Det hållbara företaget Foto: Jens Holmberg Titanskruvens fader År 1965 upptäckte professor Per-Ingvar Brånemark att grundämnet titan kan integreras med benvävnad genom så kallad osseointegration. Inom främst tandvården har det inneburit en revolution. Sedan professor Brånemark opererade in de första titanskruvarna på en patient 1965 har miljoner människor fått ett bättre liv genom hans metod. Det är också grunden till den världsomspännande koncernen Nobel Biocare, med omfattande verksamhet i Göteborg. Nyligen fick Per-Ingvar Brånemark också Västsvenska Handelskammarens utmärkelse av första storleken för avgörande insatser för det västsvenska näringslivet. Foto: NobelBiocare Annika Axelsson och Sandya Lang sköter verksamheten på Göteborgkontoret. Klädföretaget Dem Collective startades 2004 som en protest mot usla arbetsförhållanden och svältlöner. Idag är Annika Axelssons och Karin Stenmars företag en föregångare i Sverige för textilföretag som värnar om hållbar utveckling. Dem Collectives affärsidé är att kombinera etik och miljötänk med modern design. Det låter som en enkel uppgift på pappret, men i verkligheten är det ingen självklarhet. Vi reste först till Indien för att hitta ekologisk bomull. Sen fick vi helt enkelt öppna vår egen textilfabrik i Sri Lanka när vi inte hittade någon som höll måttet, säger Annika Axelsson som är en av grundarna. Hon och Karin Stenmar träffades på en projektledarutbildning i hemstaden Göteborg. Tillsammans ville de visa att det gick att tillverka snygga och miljövänliga kläder där medarbetarna kunde leva på sina löner. Ingen av dem hade någon erfarenhet från klädbranschen, men de trodde på sin idé att tillverka kläder på ett schysst sätt, där man har kontroll och tar ansvar för hela produktionskedjan. Jag arbetade tidigare med utvecklingsfrågor och var engagerad i Rättvis handel-rörelsen. Karin Stenmar kommer från en entreprenörfamilj, men har också varit engagerad i sociala frågor. Våra olika bakgrunder kompletterade varandra bra, man kan kalla det en match made in heaven, säger Annika Axelsson. Ekologisk och rättvis Dem Collectives kläder är gjorda i eko logisk samt rättvist producerad bomull. De betalar dessutom ut en skälig lön till de anställda på fabriken i Sri Lanka, som är mer än dubbelt så stor som minimilönen. Vi kallar det levnadslön. För oss handlar det inte om att vinstmaximera, även om vi som företag ska tjäna pengar. Det är lika viktigt att våra anställda i Sri Lanka kan leva på sin lön och slipper arbeta 18-timmarsdagar, säger Annika Axelsson. Företaget har hittills haft en bra tillväxt och Dem Collective har dubblat sin omsättning varje år sedan starten På Sri Lanka sysselsätter de ett 15-tal medarbetare och en ny fabrik är på gång i Indien tillsammans med en lokal partner. Att växa internationellt är en förutsättning och självklart för företaget. Vad är det viktigaste att tänka på vid en företagsetablering i ett nytt land? Det är a och o att kunna lokalkontexten. Jag hade själv arbetat på Sri Lanka med ett forskningsprojekt kring landsbygdsutveckling och fick då goda kunskaper om landet och språket. Att förstå den miljö och det land vi arbetat inom har hjälpt oss otroligt mycket. Vad händer härnäst för Dem Collective? Det är mycket på gång gällande marknadsföring, försäljning och produktion. Vi ser över nya marknader med ett intresse för våra plagg och hur andra företag kan förlägga sin produktion hos oss. Vi skissar också på ett projekt med tillverkning i Sverige, där vi sedan återinvesterar i olika sociala projekt. fakta Jens Holmberg Fakta socialt entreprenörskap Termen socialt entreprenörskap myntades av Bill Drayton, grundare av den amerikanska organisationen Ashoka. Det sociala entreprenörskapet handlar om människor som använder förtagandets mekanismer för att förändra världen. För dem är framtidens företagande hållbart i såväl ekonomisk som ekologisk och social mening. Det faktum att titan accepteras av kroppen är verkligen helt fantastiskt, säger Per-Ingvar Brånemark. Eftersom vi inte förstod varför var vi väldigt försiktiga och avvaktade de långsiktiga resultaten. För mig är tålamod en av forskarens viktigaste egenskaper. Genom en noga beprövad metod har procent av alla behandlingar blivit framgångsrika. Om något funkar, varför ändra det? Per-Ingvar Brånemark är alltså en framgångsrik entreprenör men han uppvisar även ett stort socialt engagemang. Tills nyligen bodde han i Brasilien där han arbetade med att ge nytt liv till människor med svåra ansiktsskador. Behovet är enormt. Enbart i Brasilien finns det 25 miljoner människor som saknar tänder i underkäken. Att inte kunna le, prata, äta eller kyssas innebär att inte kunna ge uttryck för sin själ. De bästa resultaten får jag när jag sitter ner och verkligen lyssnar på patienten. Enligt min erfarenhet går läkeprocessen bättre när människor känner att någon verkligen bryr sig, avslutar Per-Ingvar Brånemark. Olof Belfrage Insert Africa prisat 17 studenter vid entreprenörsprogrammen CSE och GIBBS på Chalmers har, vid sidan av studierna, arbetat med det ideella projektet Insert Africa. Projektgruppen har bland annat återuppbyggt ett vattensystem i Uganda som gett mer än invånare tillgång till rent vatten. Vid Universum Awards på Berns den 26 mars belönades deras sociala entreprenörskap med konsultföretaget Deloittes Student Excellence Award 2009 och en prissumma på kr. Pengarna kommer studenterna att återinvestera i Insert Africa-projektet. 11

12 Tema Entreprenörskap Framtidens entreprenörer Med sina tre praktiskt orienterade entreprenörsutbildningar har Göteborg utvecklat en särställning. För att ytterligare förbättra sin position inom området har den gemensamma utbildningsplattformen Gothenburg Schools of Entrepreneurship nyligen lanserats. Idén bakom nybildade Gothenburg Schools of Entrepreneurship är att samtliga utbildningar Handelshögskolans Entreprenörsutbildning, Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) och Göteborg International Bioscience Business School (GIBBS) vid Chalmers, Sahlgrenska Akademin och Göteborgs universitet ska läsa första terminen ihop, något som CSE och GIBBS redan gör. Fördelen är att vi bygger en riktigt starkt plattform mellan skolorna. Genom att låta studenterna läsa tillsammans öppnar vi upp deras möjligheter att nätverka med varandra och inspireras sinsemellan, förklarar Anders Nilsson, programansvarig för Handelshögskolans Entreprenörsutbildning. Idéer blir tillväxtföretag Utbildningarna har olika inriktning GIBBS fokuserar på biomedicinska innovationer, CSE på tekniska uppfinningar och Entreprenörsutbildningen på marknadsnära tjänster och produkter. Gemensamt för samtliga är att de erbjuder ett nära samarbete mellan näringsliv och akademi där studenterna själva får driva ett innovationsprojekt med målet att omvandla en lovande idé eller ett forskningsresultat till ett tillväxtföretag. Fokus ligger på att ge studenter en bred förståelse för affärsutveckling och att hjälpa dem utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. En akademisk förförståelse är därför viktig men det spelar ingen roll om tidigare studier bedrivits inom exempelvis teknisk fysik, ekonomi, juridik eller molekylärbiologi. Morgan Skarin, vice vd för Encubator ett bolag som arbetar med inkubationsprocessen på CSE och GIBBS anser att utbildningarna fyller ett viktigt syfte, särskilt under rådande lågkonjunktur. Vi genererar absolut ett värde. Inte bara genom tillväxtbolagen vi skapar utan också i form av kreativa entreprenörer och affärsutvecklare som i sin tur skapar nya bolag och arbetstillfällen samt vågar vara nytänkande på redan existerande företag. fakta Regeringen kommer att satsa 15 miljoner kronor på spetsutbildningar inom entreprenörskap under 2009 och Gothenburg Schools of Entrepreneurship toppade Högskoleverkets lista över de fyra svenska entreprenörskaputbildningar som verket anser har potential att nå världsklass. En idé med teknisk touch En entreprenör är en person med drivkraft, som ser möjligheter, vågar ta risker och som har modet att arbeta för att realisera en idé. Framgångsrikt entreprenörskap handlar däremot snarare om förmågan att bilda en dynamisk grupp där deltagarna kompletterar varandra. Amir Adlouni, Karl Svedung och Sabina Söderberg är studenter på Handels Entreprenörsutbildning och har tillsammans en relativt gemensam uppfattning om vad entreprenörer och entreprenörskap är i alla fall om begreppet beskrivs i korta ordalag. Vi har skrivit ett helt PM om vad en entreprenör är, skrattar Karl Svedung. De tre har tagit tillfället i akt att smita ut för att njuta av den varma vårsolen en välbehövlig paus från det hektiska arbetet med projektet Touchtech, som befinner sig i en spännande fas. Touchtech arbetar med en multitouchskärm, vilken navigeras med fingrarna. Tekniken är utvecklad av några studenter på Chalmers och samarbetet mellan de båda studentgrupperna har varit mycket givande. Redan i januari förvärvade entreprenörsstudenterna sin första kund Göteborg & Co, som köpte möjligheten att använda skärmen under TUR-mässan och nyttjade den som ett alternativ till vanliga broschyrer för att visa kommande event. På mässan träffade vi själva många potentiella kunder och har väl redan en fyra, fem stycken som ligger i pipeline, berättar Karl Svedung. Fortsätter att satsa För honom och Amir Adlouni är målet klart när sommaren kommer ska de två samt idégivarna från Chalmers kunna försörja sig på företaget och de arbetar mycket hårt för att lyckas. Sabina Söderberg ser istället fram emot en karriär som egen företagare inom mediebranschen och har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta som reporter. Jag ville emellertid lära mig mer om hur det är att stå på egna ben och här har jag verkligen lärt mig tänka ur nya synvinklar samtidigt som jag fått ta stort eget ansvar, säger hon. Amir Adlouni, som läst företagsekonomi på Handels, tycker att utbildningens affärsmässiga perspektiv gett honom en möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Nätverket vi byggt upp här är dessutom helt otroligt, säger han. Och jag har haft riktigt, riktigt roligt! 12

13 Entreprenörskap Tema De goda affärsidéernas vår Läs om ytterligare två spännande projekt, från GIBBS och CSE, på Carl Svedung, Sabina Söderberg och Amir Adlouni ser ljust på framtiden. Illustration: Anna Eriksson Foto: Heureka jag har funnit det! Så lyder ett känt citat från den grekiske matematikern Arkimedes. Han påstås ha utropat ordet när han kom på det som idag kallas för Arkimedes princip. Idétävlingarna My Mission, Venture Cup och Idépriset har under våren uppmanat människor att tänka i nya banor och att tro på sina idéer. Intresset för tävlingarna har varit stort och kanske har några av deltagarna gjort som Arkimedes och funnit det det vill säga funnit en vinnande idé och därmed sått fröet till ett nytt företag. Årets My Mission en tävling som arrangeras av Brewhouse Innovation och som efterfrågar entreprenörsidéer inom upplevelseindustrin blev en succé. 294 idébidrag skickades in, vilket går att jämföra med förra årets 171, och hälften av dem kom från kvinnor. Ålders pannet var dessutom mycket brett. Den yngsta deltagaren var 17 år och de äldsta 79. Vi har verkligen nått ut i landet i år med information om tävlingen, berätta Anna- Karin Lindén, projektledare för My Mission. Det här är en ny kanal för dem som tidigare inte vetat hur de ska använda sina innovativa idéer och i en lågkonjunktur är det alltid bra med entreprenörsfrämjande aktiviteter. My Mission är en webbaserad tävling som är öppen för alla. De tävlande behöver inte ha någon färdig affärsplan eller något snyggt presentationsmaterial, utan det är själva idén och potentialen som bedöms. Bidragen ska vara nyskapande och överraskande men självklart även realiserbara. Utöver en vinstsumma erbjuds tävlingens vinnare en inkubatorplats på Brewhouse samt att de får tillgång till en coach som kan hjälpa dem realisera sina vinnande idéer. Vinnare i kategorin Bästa Affärsidé blev Magnus Pettersen med sin idé Brottsportalen. Kategorin Årets Nytänk vanns av Susanne Andréasson-Nilsson med bidraget Midsommar. Petter Nordlanders, Fredrik Hilmerssons och Peter Selbergs idé, Dawn of Kings, utsågs till Årets Wild Card. Anna-Karin Lindén ser ett stort värde i att det anordnas så många tävlingar i regionen under våren. Den främsta styrkan är vi kompletterar varandra på ett bra sätt. På My Mission jobbar vi väldigt nischat mot upplevelseindustrin medan exempelvis Venture Cup har en bredare målgrupp. Alla tävlingar uppmuntrar till företagande och till syvene och sist handlar det ju faktiskt om att stimulera till tillväxt, sammanfattar Anna-Karin Lindén. Venture Cup är en tävling i tre steg där affärsidéer, genom bestämda deadlines och feedback från en professionell jury, utvecklas till kompletta affärsplaner. I år inkom 354 unika affärsidéer till Venture Cup Väst och vid regionfinalen, som hölls i slutet av april, återstod tio tävlande. Dessa hade alla arbetat mycket hårt för att vässa sina affärsplaner till perfektion. Årets vinnare, LumenRadio, som utvecklar nästa generations trådlösa teknik för belysningsindustrin, bekräftade vilket intensivt arbete som låg bakom vinsten. Det här är första gången vi tagit ledigt sen vi startade företaget, och idag kan jag säga att det har varit värt allt slit, utropade lagledaren Per Hulthén när han tog emot priset. På andra plats kom AdFreight, en ny fraktlösning för försäljningssajter som ebay och Blocket, och tredjepriset gick till Clean Sense, ett projekt från Chalmers Entreprenörsskola. Samtliga går vidare till riksfinalen som anordnas den 3 juni i Malmö. Grunden till entreprenörskap är inte bara att våga tro på sina idéer utan även att våga agera så att idéerna omsätts till verklighet. För att öka Göteborgsregionens ungdomars intresse för entreprenörskap anordnades, under tre veckor i april och maj, Idéfestivalen i Göteborg. Där kunde vem som helst tävla med sin affärsidé oavsett om det rörde sig om en produkt eller tjänst. Idéfestivalen avslutades med Idégalan. Där delades Idépriset ut till Simon Svensson för Det lokala Köket. Utmärkelsen Årets Superentreprenör gick till Therese Albrechtson. Entreprenörsjakten, en talangjakt för entreprenörsstudenter, vanns av ett lag som representerade Handelshögskolans Entreprenörsutbildning. Festivalen arrangeras av Drivhuset, Ung Företagsamhet, Venture Cup, Framtidsfrön, Framtidens Företag och Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan. 13

14 Mötesplats som möjliggör affärer Möjliggöra Affärer ska hjälpa de kreativa näringarna få svar på frågor om affärsutveckling. Mötesplatsen kommer även att fungera som en bro mellan företag och kreatörer och fokus ligger på det personliga mötet. Mötesplatsen lanserades i maj och bakom satsningen står ADA Association for Design and Advertising vars syfte är just att främja de kreativa näringarna i Göteborg och Västsverige. Under åren har ADA fått många frågor som rör exempelvis patenträtt och finansiering och därigenom insett att det finns ett stort behov bland regionens kreatörer att lära sig mer om hur man driver och utvecklar ett företag. Så det var egentligen ganska enkelt från början en behovsstyrd satsning, förklarar Matilda Lindvall, verksamhetsansvarig på ADA. Projektledare för Möjliggöra Affärer är Christina Nilroth. Hon har en bakgrund inom näringslivet samt erfarenhet från att arbeta med de kreativa näringarna och talar därför som hon själv väljer att uttrycka det de båda språken. Genom djupgående Ericsson utvecklar IPTV-lösningar eller, enklare uttryckt, de utvecklar framtidens tv. Snart finns möjlighet att överföra tvprogram direkt in i din mobiltelefon. Christina Nilroth och Matilda Lindvall. Foto: intervjuer med både etablerade och oetablerade kreatörer i regionen har Christina Nilroth klarlagt vilka frågor och problem som är vanligast och därmed skapat ett riktmärke för vilken expertis som Möjliggöra Affärer borde erbjuda. Efter kartläggningen tog jag kontakt med företag som kunde svara på frågor inom de olika problemområdena. Länk mellan företag och kreatör Detta förarbete resulterade i den webbaserade mötesplatsen Möjliggöra Affärer. Där finns företag med kompetens inom allt från ekonomi till juridik, exportfrågor, media och kommunikation representerade. Huvudsyftet med webbsidan är att vara en länk mellan företaget och kreatören tyngdpunken ligger sedan på affärsutvecking och det personliga mötet. Det är således inte enbart en webbportal för frågor och svar utan kreatörerna har möjlighet att boka in ett möte med företagen där de kan få svar på sina frågor. Varje företag har avsatt en viss kostnadsfri tid, som varierar mellan de olika företagen. Det här är en win-win-situation, förklarar Christina Nilroth. Förutom att kreatörerna får svar på sina frågor så kommer företagen att hitta nya potentiella kunder. Jag tror även att de kreativa näringarna kan bidra med input till företagen och hjälpa dem att tänka i nya banor. Läs mer på där du kan klicka vidare till Möjliggöra Affärer. Dumburken inte så dum längre Foto: Den höga Ericssonbyggnaden på Lindholmen erbjuder en slående vacker utsikt över Göteborg men det är på bottenvåningen som ett av företagets mest spännande rum döljer sig i alla fall ur ett IPTV-perspektiv. Carolina Hasewinkel, Strategic Solution Manager på Ericsson, öppnar dörren till det så kallade Vardagsrummet och avslöjar en sal fylld av röda soffor och tre stora, platta tv-apparater. Det är hit till hjärtat av Ericssons tv-center i Göteborg som företaget tar med hugade operatörer, tillika potentiella kunder, för att demonstrera möjligheterna med IPTV. De här båda användes exempelvis för att visa hur man kan chatta mellan två olika tv-apparater, säger Carolina och pekar på apparaterna på väggen. På den tredje visar vi mer teknisk information om hur det fungerar i praktiken. Knutpunkt för spetskunskap Sverige är ett av tre Ericsson Global Service Delivery Centers i världen som är specialiserade på IPTV. Ericssonkontoret på Lindholmen utgör i sin tur en av de svenska knutpunkterna för spetskunskap inom området och arbetar med att leverera lösningar till kunder över hela världen. Carolina Hasewinkel på Ericsson arbetar med att utveckla framtidens tv. Här sätter vi bland annat ihop så kallade Rental Kit. Det är komprimerade IPTV lösningar som används för pilottest. I det bekvämt inredda Vardagsrummet sker en viktig typ av marknadsföring av IPTV. Stor del av tekniken är nämligen redan kommersiellt tillgänglig och operatörer kan nu köpa in tekniken för att i sin tur erbjuda lösningen till sina slutkonsumenter. Det finns redan ett stort intresse, intygar Carolina Hasewinkel. Och det är bara naturligt det här är framtidens tv! Personligt tv-tittande För en okunnig konsument påminner systemet mycket om en form av kabel-tv, där programmen sänds via bredbandsnätet. IPTV är emellertid ett flexiblare system som erbjuder ett personligare tv-tittande. Eftersom programmen finns lagrade i systemet kan konsumenten välja att titta på dem när som helst och slipper vara bunden av en tv-tablå. Med hjälp av ett system kallat IP Multimedia Subsystem IMS är det även möjligt att koppla samman tv:n med mobiltelefonen. Människans sätt att använda sig av massmedia förändras ständigt och vårt tv-tittande ska inte behöva begränsas till enbart tv-skärmen utan vi borde kunna titta på tv via vilken skärm vi vill, säger Carolina Hasewinkel. 14

15 BRG på plats Foto: Malin Norén Följ bygget med webkamera på på Bygget Ofta sitter kreatörer på sina kontor framför datorn. Samarbetar man, sker det med folk man redan känner. ADA ville dra sitt strå till stacken och har tillsammans med Röhsska museet styrt upp en plattform för kreatörer att komma ihop sig och bygga med händerna. Det kan bli vad som helst, det kallas för Bygget. Henrik Wallgren håller i trådarna. Arkitekten Gert Wingård inledde med en eldritual. Häromdagen var designern Rickard Lindqvist på Röhsskas innegård och gjorde en skjorta i kolossalformat. Snart kommer Daddy och Preera. Särskilt inbjudna Byggmästare kommer regelbundet till Bygget. Fram till sommaren är Lui Hopf, Grafitta AKA Carolina Folkholt, Henrik Vibskov och Alexander Lervik klara. På Bygget får man tillfälle att gå loss i en kreativ process helt utan mål, krav eller vinstsyfte. Bygget handlar om att våga släppa kontroll och låta det oväntade uppstå. Rasmus Heyman Nyheter från Enterprise EuropE Network Tuffare tag mot sena betalningar Det måste bli bättre ordning på betalningsdisciplinen mellan myndigheter och företag inom EU. Offentliga myndigheter ska inte ha mer än 30 dagar på sig för att betala sina fakturor, annars får de betala ränta och indrivningskostnader. EU-kommissionen har lagt fram en strategi för att motverka sena betalningar där man föreslår genomgripande förändringar av direktivet om sena betalningar från Trots vissa förbättringar under de senaste åren, förekommer det enligt EU-kommissionen fortfarande alltför många sena betalningar. Inte minst har offentliga myndigheter visat på dåliga betalningsvanor, vilket i dagens läge kan skada små och medelstora företag och till och med leda till att de går i konkurs. Sena betalningar från offentliga förvaltningar bör inte längre tolereras. Det nya förslaget ger en viktig skjuts åt insatserna för att motverka krisen genom att det bidrar till att minska konkurshoten och förbättra företagens kassaflöde, säger kommissionären för näringslivsfrågor, Günter Verheugen. Enligt förslaget ska avtalsfriheten mellan företagen fortfarande respekteras, men vid sena betalningar ska företag kunna kräva dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. Även reglerna för grovt oskäliga avtalsvillkor skärps. Förslaget syftar till att förbättra kassaflödet för företagen i EU samt få bort hinder för handel över EU-ländernas gränser. Hallå där! Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, som fått tre nya linjer till Ryssland och en direktlinje till Indien inom loppet av tre månader. Vad innebär de här nya linjerna för Göteborgs Hamn? Vi har arbetat på dessa linjer i fem, sex år och det är spännande att det ger utfall just nu. På ett sätt är det tack vare rådande lågkonjunktur som vi har lyckats. Nu ser redare samt godsägare sig om efter de billigaste förbindelserna och det är vad vi har att erbjuda. På så vis skapar vi nya, långsiktiga samarbeten. De nya Rysslandslinjerna är mycket viktiga eftersom det ingår i Göteborgs Hamns vision att bli den naturliga omlastningshamnen för gods som importeras till Ryssland. Direktlinjen till Indien är också mycket betydelsefull för näringslivet eftersom den innebär snabbare transporter till ett lägre pris. Varför är Göteborgs Hamn ett bra alternativ? Göteborgs Hamn är i särklass störst i Norden. Det innebär att vi har det bredaste och mest frekventa utbudet av fartygslinjer. Vi har också den bästa infrastrukturen runt hamnen som gör det lätt att transportera godset vidare till olika slutdestinationer. Ett exempel på det är våra 24 järnvägspendlar med dagliga avgångar till olika städer i Sverige, som fått stor internationell uppmärksamhet på grund av sin effektivitet. Vi har dessutom under våren tilldelats Pegasuspriset 2009, vilket är en Foto: Göteborgs Hamn bekräftelse på att transportnäringen uppskattar vårt arbete med tågpendlarna eftersom det kraftigt förminskar transporternas miljöpåverkan. Kan ni se ljust på framtiden? De nya linjerna är ett bevis på att Göteborgs Hamns läge är attraktivt och när det väl vänder och linjerna fylls med gods så kommer vi förmodligen att ha en ännu starkare position än före lågkonjunkturen. Men tyvärr så uppväger det inte den stora nedgången utan mildrar enbart något. Ett positivt tecken är att kryssningsturismen fått upp ögonen för Göteborg. I år kommer hela 32 anmälda fartyg och kryssningspassagerare hit, vilket beräknas generera cirka 25 miljoner kronor till Göteborg som stad. Varumärkesskyddet i EU blir billigare EU-kommissionen har beslutat att ytterligare sänka de avgifter som OHIM (Byrån för harmonisering inom den inre marknaden) tar ut för varumärkestilldelning, och att förenkla ansökningsförfarandet. En första avgiftsminskning gjordes redan 2005 och denna nya sänkning kommer att göra det mycket billigare och enklare för företag som är verksamma på EU:s inre marknad att få varumärkesskydd. Man räknar med besparingar för företagen på upp till 60 miljoner euro per år. De nya reglerna ska gälla från första maj Avgiftsminskningen och förenklingen av förfarandet består i huvudsak av att registreringsavgiften för gemenskapsvarumärken stryks. Företagen betalar bara en ansökningsavgift och slipper den extra avgiften för registrering. Därigenom kommer det dessutom att gå mycket snabbare att registrera ett gemenskapsvarumärke. I praktiken innebär det att företag i stället för att betala euro för både ansökan och registrering av ett gemenskapsvarumärke, i framtiden bara behöver betala en ansökningsavgift på euro. De som ansöker via Internet betalar ännu mindre, 900 euro i stället för de euro de betalar i dag. Kontakta gärna oss om du har frågor eller är intresserad av europeiskt samarbete

16 Avsändare: Business Region Göteborg AB Box Göteborg Sweden kalender 4 JUNI NORSKA DAGEN Visste du att Norge toppar listan över utlandsägda företag i Göteborgsregionen? Siffran är idag cirka 350 företag. Detta och mycket mer ska diskuteras denna dag på Ostindiefararen Skeppet Götheborg. Mer info: JUNI COMMUNICASIA IT Centrum Väst och Center of Visualization vid Business Region Göteborg ställer ut på denna mässa i Singapore. Mer info: juni NGVA EUROPE Konferens i Madrid där Biogas Väst och Cleantech InWest deltar. Bernt Svensén, projektledare för Biogas Väst, är en av föredragshållarna. Mer info: J U N I G R E E N W E E K C O N F E R E N C E Business Region Göteborg/Biogas Väst, Göteborg Energi och Fordonsgas ställer tillsammans ut på konferensen i Bryssel. Mer info: 30 JUNI BIOGASMÖTE PÅ ALMEDALSVECKAN Under Almedalsveckan anordnar Biogas Väst ett möte i samarbete med Västra Götelandsregionen, Skåneregionen och Biogas Syd. 29 JUNI - 5 JULI MATCH CUP SWEDEN Under det internationella seglingsevenemanget i Marstrand arrangerar Business Region Göteborg ett seminarium tillsammans med Södra Bohusläns Turism samt med kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust. Mer info: Park Annual, 3 sept, Göteborg Under denna life science inriktade temadag kommer flera intressanta start-up företag och projekt bland andra Observe Medical och GraftCraft att presentera sig. Presentationerna varvas med spännande samtal mellan olika aktörer som är kopplade till dessa bolag. Moderator är Eva-Carin Tengberg, kommunikationsansvarig på GöteborgBIO. Under dagen kommer även Magnus Nilsson, vd på Vitrolife, att berätta om utvecklingen från att ha en innovativ forskningsidé till att bli ett etablerat internationellt medicintekniskt bolag. CIP Forum, 6-9 sept, Göteborg Konferensens syfte är att öka Göteborgs konkurrenskraft som kunskapsstad och arrangeras både på Handelshögskolan samt Svenska Mässan. Årets tema är The Future of Innovation med fokus på hur moderna innovationsprocesser inom kunskapsekonomin baseras på exempelvis kapital och intellektuella tillgångar. Konferensens ordförande är ingen mindre än Marshall Phelps, vice vd för Microsoft, och över 600 personer från världen över förväntas delta på forumet. Business Region Göteborg är partner till konferensen. 3 S E P T E M B E R PA R K A N N U A L 6-9 SEPTEMBER CIP FORUM 7-9 SEPTEMBER European biomethane fuel conference SEPTEMBER ROUTES En mötesplats mellan flygplatser och flygbolag där flygplatserna visar vilka möjligheter det finns att etablera nya linjer. Arrangeras i år i Beijing. Mer info: 16 SEPTEMBER LOKALMARKNADSDAGEN Den årligen återkommande, kreativa mötesplatsen för Göteborgsregionens näringsliv ett seminarium som förändrar din världsbild. På Radisson SAS Scandinavia Hotel. European Biomethane Fuel Conference, 7-9 sept, Göteborg EU-projektet Biogasmax slutkonferens äger rum på Storan i Göteborg. Konferensen ger ett unikt tillfälle att träffa viktiga aktörer och beslutsfattare inom biogasområdet. EU-projektet Biogasmax har under tre år genomfört analyser, forskning och utveckling i syfte att stärka utvecklingen av biogas som drivmedel för fordon. Ett 30-tal parter från 8 europeiska länder deltar i projektet. Under arrangemanget organiserar Ecoex West Swedish Environmental Export studieturer. Deltagarna får se hur Västsvenska företag och anläggningar arbetar med olika lösningar på miljöproblem och tekniska innovationer samt att de får ta del av presentationer av vilka produkter och tjänster företagen kan leverera. Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett diversifierat näringsliv i regionen.

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Var tredje vill starta eget företag få gör det

Var tredje vill starta eget företag få gör det Pressmeddelande 2 juni 2017 Var tredje vill starta eget företag få gör det Nästan var tredje vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer