VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS"

Transkript

1 IDROTTSGYMNASIEKONFERENS VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS I samarbete med APRIL 2012 PÅ BOSÖN

2 Välkommen till VINNARE I LÅNGA LOPPET Den april 2012 genomför Riksidrottsförbundet i samverkan med SISU Idrottsutbildarna konferensen Vinnare i långa loppet. Konferensen genomförs på Bosön och löper över tre dagar. Devisen Vinnare i långa loppet myntades för att tydliggöra RF:s vision inom området Elitidrott och Utbildning - Sverige är en världsledande idrottsnation och en förebild som stimulerar elitsatsande ungdomar att nå sin fulla potential som människor och idrottare. Nu ska vi också utveckla Riksidrottsuniversitet och bygga en blågul väg från idrottsklass till världsklass. Vi har en lång väg framför oss och vi ska naturligtvis fortsätta vara den förebild vi är idag. Och vi ska bli ännu bättre. Konferensens syfte är därför att ta ett helhetsgrepp på den svenska idrottsmodellen vad det gäller talang- och elitidrottsutveckling. Om det var år 2020 idag hur skulle vi träna och tävla? Vilka krav skulle ställas för att prestera på internationell toppnivå? Det handlar med andra ord om att skapa en tränings- och tävlingsmiljö där ungdomarna ges möjligheter att i kombination med seriösa studier utvecklas till internationella idrottare och samtidigt växa som människor. Vi tror att det är viktigt att både MÅ och NÅ toppen! Att du mår bra som människa i den situation som du befinner dig i samtidigt som det är viktigt att utveckla färdigheter som gör att du presterar bättre. Mår du bra ökar också chanserna att du presterar bättre och därmed möjligheten att nå dina högt uppsatta mål. För oss har man lyckats när man når sina mål och mår bra under tiden. När man insett att själva processen mot målet är minst lika viktig som resultatet. Sverige är världsledande inom området elitidrott och utbildning på den gymnasiala nivån. Vi är duktiga på att stimulera elitsatsande ungdomar att nå sin fulla potential, både som människor och som idrottare. Vi måste fråga oss varför vi gör som vi gör, hur vi gör det och framför allt hur vi kan förändra och utveckla den svenska idrottsmodellen. Hur ska den framtida utbildnings-, tränings- och tävlingstrappan se ut? Gårdagens investeringar är dagens framgångar men vad måste vi investera i för att Sverige fortsatt ska vara en framgångsrik idrottsnation? Programmet är upplagt för att tillgodose både idrottens och skolans intressen. Vi välkomnar deltagare från våra Riksdrottsgymnasier och Nationellt godkända Idrottsutbildningar. Det är lämpligt att hela RIG och NIU-gruppen (SF-representant, tränare, skolledare och kommunrepresentant) deltar för möjlighet till utbyte och diskussioner före, under och efter konferensen. Skynda på med anmälan. Sist var det lapp på luckan. Detsamma kommer att gälla i år. Välkommen till, som vi hoppas, årets bästa idrottskonferens. Maja Uebel & Kent Lindahl RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

3 TISDAG 17 APRIL Registrering och incheckning Lunch (Olympiamatsalen) Vinnare i långa loppet Blågul väg från idrottsklass till världsklass Kent Lindahl, Kina Westervall och Jenny Svender, RF Ett blågult elitprogram för 2010-talet Peter Mattsson, RF The development of sport excellence and deliberate practice among the athletes Anders Ericsson, Florida State University Fika/frukt (Olympiamatsalen) Valbara seminarier Seminarium 1 Styrkor och svagheter som leder till nya utmaningar och möjligheter i Gy 11 för RIG, NIU och ämnet specialidrott. Torgny Martinsson, Skolverket och Johan Börjesson, Utbildningsdepartementet Seminarium 2 Tredje vågens idrottspsykologi. RF:s förstärkta resursteam och en världsledande utbildning KBT Elitidrott. Vad, varför och hur? Andreas Claeson & Liselotte Ohlson, RF Seminarium 3 Aktivitetsnära forsknings- och utvecklingsarbete med eliten som källa lärande, utveckling och prestation. H-C Holmberg, Mittuniversitetet Seminarium 4 Framgångsrika skolsystem, framgångsrikt lärande och Europaperspektivet på utbildning. Henrik Bergström och Mats Söderberg, Sveriges Kommuner och Landsting Toppidrottens formel Olympiatoppen som alkemist. En samhällsvetenskaplig analys av den norska toppidrottsmodellen Pål Augestad, Högskolan i Telemark & Nils Asle Bergsgard, International Research Institute of Stavanger Middag, Olympiamatsalen Vägen mot succé i VM Anneli Östberg, Håkan Carlsson och Helena Jansson, Orienteringslandslaget Kvällsmacka, Olympiamatsalen ONSDAG 18 APRIL Frukost (Olympiamatsalen) Why a Dual career? Dual Career development research and European guidelines Natalia Stambulova, Halmstad högskola Fika/frukt Satsar vi på fel hästar?, Ett kritiskt och utvecklande perspektiv på den svenska fotbollsmodellen Claes Eriksson, Svenska Fotbollförbundet Lunch (Olympiamatsalen) Valbara seminarier Seminarium 5 Specialidrott, presentation av ny bok och ny webb, seminarium idéer och utvecklingsförslag. Jonna Erzmoneit och Thore Carlsson, SISU Idrottsböcker Seminarium 6 Talangutveckling eller talangavveckling ur ett forskarperspektiv. Tomas Peterson, Malmö högskola Seminarium 7 NIU, certifiering och talangidentifikation - reflektioner kring en ny gymnasiereform ur ett forskarperspektiv Stefan Lund, Linnéuniversitet Seminarium 8 Idrottselevens dubbla karriär Svensk forskning och praktisk tillämpning. Cecilia Engström, Halmstad högskola Fika/frukt Early specialization or diversification in Sport? Evidence from Elite Sport in the UK Martin Toms, University of Birmingham Tid för egna möten Vi underhåller, roar och oroar med ett innehåll som kan överraska Middag, Olympiamatsalen TORSDAG 19 APRIL Frukost (Olympiamatsalen) Coaching and sports instruction The development of sport expertise relating to coaching and coaches Paul Schempp, University of Georgia Fika/frukt Idrottspsykologi i Olympiatopp mot världstopp Anne Marte Pensgaard, Norges Idrettshøgskole Vägen till succé som underdog i EM Erik Hamrén, Svenska Fotbollförbundet Lunch (Olympiamatsalen)

4 Seminarieval Tisdag 17/4 Seminarie 1- RIG -NIU-Specialidrott Bakgrund till och reaktioner på den nya ämnesplanen i specialidrott och nationellt godkända utbildningar Genomgång av bakgrund och motiv till de förändringar som skett för elitidrottsutbildning inom gymnasieskolan. Fokus läggs på ämnesplanen i specialidrott men också systemperspektiv om nationellt godkända idrottsutbildningar och riksidrottsgymnasium tas upp. Åhörarna kommer också att ha möjlighet att ställa frågor under seminariepasset. Torgny Martinsson, Skolverket och Johan Börjesson, Utbildningsdepartementet Seminarie 2 - Tredje vågens Idrottspsykologi Idrottspsykologiska rådgivare ska få elitaktiva att nå och må toppen. Krav och förväntningar ökar på de aktiva, så även på rådgivarna. RF:s förändringsarbete har inneburit bland annat ett förstärkt resursteam och en världsledande utbildning KBT elitidrott. Numera pratar vi såväl om beteendeanalys, exponering som mindfulness, inte bara om att tänka rätt. Andreas Claeson och Liselotte Ohlson, RF Seminarie 3 - Aktivitetsnära forsknings- och utvecklingsarbete med eliten som källa lärande, utveckling och prestation. HC Holmberg, med en spännande bakgrund som tränare, framgångsrikt arbete med utvecklingsfrågor inom SF och därefter ett mer övergripande utvecklingsansvar inom SOK kommer på detta seminarium att förmedla tankar och idéer om idrottslig utveckling från ungdom till elit samt presentera exempel på aktivitetsnära forskning från Nat. Vintersportcentrum. H-C Holmberg, Mittuniversitetet Seminarie 4 - Framgångsrikt lärande och skolsystem Vad kännetecknar framgångsrika skolsystem? Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevernas lärande? Dessa två centrala frågor besvaras i seminariet om de internationellt mycket uppmärksammade studierna av McKinsey & Co respektive av John Hattie. Mats Söderberg belyser EU-diskussioner om kompetenser för det kommande arbetslivet, för samhällslivet och familjelivet och för ett livslångt lärande. Henrik Bergström och Mats Söderberg, Sveriges Kommuner och Landsting

5 Seminarieval Onsdag 18/4 Seminarie 5 - Specialidrott, presentation av ny bok och ny webb Seminarie om ämnet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott där SISU Idrottsböcker presenterar ny webbplats som utvecklar både elevens teoretiska och praktiska kunskaper om prestationsutveckling. Ta del av till exempel en kostkalkylator, en digital träningsplanering och mentala självskattningstester. Hur jobbar man bäst med webbplatsen som lärare? Hur lär man eleven att lära sig själv? Ta del av en diskussion både om webbplatsen och framtida läromedelsutgivningar och satsningar i Specialidrott. Jonna Erzmoneit och Thore Carlsson, SISU Idrottsböcker Seminarie 6 - Talangutveckling eller talangavveckling Den svenska idrottspolitiken utökades år 2009 med ett barnrättsperspektiv och ett elitidrottsmål. Det sätt som svensk idrott sållar unga talanger är oförenliga med målen som regering och riksdag har satt upp för sitt stöd. Denna slutsats kommer Tomas Peterson fram till i sin studie av fotbollens selektionssystem - Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson, Malmö Högskola Seminarie 7 - NIU, certifiering och talangidentifikation - reflektioner kring en ny gymnasiereform ur ett forskarperspektiv I föreläsningen problematiseras och analyseras införandet av den Nationellt godkända idrottsutbildningen. Följande frågor diskuteras: Hur har specialidrottsförbunden hanterat certifieringen av gymnasieskolor? Hur väljs de unga talangerna ut? På vilka sätt kan NIU bidra till en utveckling av svensk elitidrott? Presentationen baseras på intervjuer med RF-tjänstemän, specialidrottsförbundsrepresentanter och specialidrottsinstruktörer. Stefan Lund, Linnéuniversitetet Seminarie 8 - Idrottselevens dubbla karriär Svensk forskning och praktisk tillämpning Senaste forskningsresultat från studier gjorda på idrottselevens upplevelse av övergången och anpassningen till dubbla karriärer på idrottsgymnasiet. Hur upplever första års idrottseleven sin anpassning till sin dubbla karriärer som student och idrottare? Vilka faktorer hjälper dem och vilka faktorer hindrar dem att hantera dubbla karriärer? Kan tränare, lärare, föräldrar hjälpa idrottseleven att hantera dubbla karriärer? I så fall på vilket sätt? Cecilia Engström, Halmstad Högskola

6 FAKTA Plats: Bosön, Lidingö Datum: april 2012 Målgrupp: Deltagare från Riksidrottsgymnasium (RIG), Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) och Specialidrottsförbund (SF). Pris: Konferenspaketet med helpension Del i dubbelrum, Hotellet 4 000:- Del i dubbelrum, Ledaren 3 800:- Del i 3-4 bäddsrum, Ledaren 3 650:- Enkelrum, Laget (gamla vandrarhemmet) 3 800:- I anmälan anger du vem/vilka du önskar bo med. I PRISET INGÅR STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16675) FOTO: BILDBYRÅN Konferenspaket med helpension inkluderar valt boende, föreläsningar och seminarier, vickningar samt konferensmaterial. SISTA ANMÄLNINGSDAG Torsdagen den 15 mars. Efteranmälan godtages i mån av plats. ANMÄLAN OCH BETALNING Anmälan görs på: Seminarierna väljer du vid anmälan. Din anmälan är bindande sjukdom skall styrkas med läkarintyg. Efter att du har gjort din anmälan på nätet kommer en bekräftelse via mail. Betalning sker mot faktura efter konferensen. INREGISTRERING OCH INCHECKNING Sker vid receptionen i Olympiahuset på Bosön. Där får du konferensmapp med information om konferensen. Incheckning för boende görs direkt i Bosöns reception. LUNCH/MIDDAG Om du har någon form av allergi eller behov av specialkost meddela detta i samband med anmälan. TID FÖR EGNA MÖTEN Boka mötesrum/glasbur vid inregistreringen. KOMMUNIKATIONER Kommunalt: T-bana Ropsten, därefter buss 204 och 212 till Rudboda torg eller buss 211 som går direkt till Bosön. Information på Bil: Efter Lidingöbron höger, följ sedan skyltar. Parkering utan kostnad på anvisad plats. Vägbeskrivning finns på INFORMATION Kontaktperson (innehåll): Kent Lindahl, Kontaktperson (anmälan): Kristiina Sagbrant,

Forum för barnoch ungdomsidrott

Forum för barnoch ungdomsidrott Forum för barnoch ungdomsidrott 13-15 oktober i Malmö Konferens 1 Idrott för barnets bästa Konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott Forum för barn- och ungdomsidrott för dagens barn

Läs mer

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan SKIDKONVENT 2012 - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember Ett samarbete mellan Skidkonvent 2012 Intresset för längdskidåkning har ökat kraftigt i hela landet mycket tack vare de två senaste säsongernas

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

På väg mot att bli vinnare i långa loppet

På väg mot att bli vinnare i långa loppet På väg mot att bli vinnare i långa loppet Riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av dubbla karriärer under sitt första läsår Natalia Stambulova, Cecilia Engström, Alina Franck och Lukas Linnér FoU-rapport

Läs mer

ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre

ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre RIKSIDROTTSFÖRBUNDET välkomnar till ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre Riksidrottsförbundet bjuder in specialidrottsförbundens elitansvariga, sportchefer,

Läs mer

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport!

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Efter 2013-års succé kör vi igen! I Åre skapar vi åter en spännande mötesplats för inspiration, kunskap och lärande

Läs mer

Redaktören har ordet Årets forsknings-och utbildningskonferens äger som tidigare nämnts rum på Umeå universitet den 14 15 november

Redaktören har ordet Årets forsknings-och utbildningskonferens äger som tidigare nämnts rum på Umeå universitet den 14 15 november Innehåll Redaktören har ordet... 2 Glad påsk önskar ordförande... 4 Idrott & Samhällsnytta ett dialogmöte 23 24 maj 2012 i Göteborg... 6 Sport Support Center 17 april... 10 Att vara eller inte vara tillsammans?...

Läs mer

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Per Göran Fahlström FoU-rapport 2011:2 FoU-rapporter STOCKHOLM APRIL 2011 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2006:1

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer