VINNARE I LÅNGA LOPPET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNARE I LÅNGA LOPPET"

Transkript

1 KONFERENS TALANG- OCH ELITUTVECKLING VINNARE I LÅNGA LOPPET ELITIDROTTEN UTBILDNINGEN KARRIÄREN 5-7 OKTOBER 2010 PÅ BOSÖN I samarbete med

2 Välkommen till Vinnare i långa loppet Den 5-7 oktober 2010 genomför Riksidrottsförbundet (RF) i samverkan med SISU Idrottsutbildarna den spännande och inspirerande konferensen Vinnare i långa loppet. Konferensen genomförs på Bosön och löper över tre dagar. Programmet är brett och varierat där föreläsningar och seminarier ges av namnkunniga föreläsare. Devisen Vinnare i långa loppet myntades för att tydliggöra RF:s vision inom området Elitidrott och Utbildning Sverige är en världsledande idrottsnation och en förebild som stimulerar elitsatsande ungdomar att nå sin fulla potential som människor och idrottare. För att nå denna vision krävs en ökad kunskap eller som vår gamla idrottsfilosof Bengt Wallin skulle sagt För att kunna förändra och utveckla måste du veta och förstå. Konferensens syfte är därför att ta ett helhetsgrepp kring intressanta och aktuella delar inom ramen för svensk talang- och elitidrottsutveckling. Själva temat för konferensen är elitidrotten, utbildningen och karriären. Programmet erbjuder fördjupade föreläsningar inom de tre områdena med exempel som en samlad elitsatsning, den nya gymnasieskolan och karriärutveckling inom svensk elitidrott. Programmet är upplagt för att tillgodose både idrottens och skolans intressen. Vi tror att det är lämpligt om hela RIG-gruppen (SF-representant, tränare, skolledare och kommunrepresentant) deltar för möjlighet till utbyte och diskussioner före, under och efter konferensen. Dessutom inbjuds även intresserade landslagsledare och tränare samt övriga med intresse för området. Konferensavgiften är subventionerad för att nå ut till alla samverkande parter i verksamheten. Våga mer än du törs! Inger Hansson, föreläsare på Vinnare i långa loppet-08 Maja Uebel Chef Idrottsutveckling Kent Lindahl Ansvarig RIG

3 TISDAG 5 OKTOBER ONSDAG 6 OKTOBER TORSDAG 7 OKTOBER Registrering och incheckning Lunch i Olympiamatsalen Bosön i mitt hjärta Leif Holmgren, lärare på Bosön Idrottsfolkhögskola Vinnare i långa loppet är en RIGtig succé Maja Uebel, chef Idrottsutveckling och Kent Lindahl, RIG-ansvarig, Riksidrottsförbundet En samlad elitsatsning Erik Strand, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Elitidrotten, utbildningen och karriären Lennart Karlberg, ordförande Svenska Friidrottsförbundet Fika/frukt i Olympiamatsalen Valbara seminarier 1. RIG- en investering mot internationell elit? Sten Eriksson, docent vid Göteborgs Universitet 2. Karriärutveckling inom svensk elitidrott Sverker Bengtsson, doktorand vid Malmö Högskola 3. Gy 11 Anders Lokander och Peter Bohman, Skolverket Mindfulness en teknik för att må och nå toppen Åsa Nilsonne, professor vid KI Middag i Olympiamatsalen Jaget i laget Laget i jaget Tränare och aktiva från Svenska längdskidlandslaget Kvällsmacka i Mästarvillan Frukost i Olympiamatsalen Dopning inom elitidrotten Arne Ljungkvist, vice ordförande i WADA och ordförande i IOK:s medicinska kommission Fika/frukt Valbara seminarier 4. Nutrition Anki Sundin, fil mag nutrition, NGruppen 5. Prestationsångest Frank Abrahamsen, Olympiatoppen i Norge 6. Perspektiv på ämnet specialidrott Magnus Ferry, doktorand vid GIH och adjunkt vid Umeå Universitet Lunch i Olympiamatsalen Valbara seminarier 7. Individuell träningsplanering Vesteinn Hafsteinsson, fystränare 8. TUBA handlar om elitidrottarens livsvillkor Anita Kihlman, Tuba AB 9. Idrott och utbildning problem och möjligheter inom den nya gymnasiskolan Stefan Lund, lektor vid Linnéuniversitetet Fika/frukt Tid för egna möten Du väljer! 1. Egen motion 2. Funktionell grundträning Britta Kockum och Peter Svensson, sjukgymnaster, Riksidrottsförbundet 3. Löp- och hoppskolning Mattias Sunneborn, Sunneborn Elite 4. Skivstångsteknik Rickard Nilsson, fystränare SOK Middag i Olympiamatsalen Från samuraj till konsertgitarrist Krister Dahlström PUB-kväll i Olympiamatsalen Frukost i Olympiamatsalen Olympiatoppens strategier för internationell utveckling Hanne Staff, Olympiatoppen i Norge, flerfaldig världsmästarinna i orientering Fika/frukt Valbara seminarier 10. Att finna och utveckla talang PG Fahlström, lektor vid Linnéuniversitetet 11. IPS-profilen Peter Hassmén, professor vid Umeå Universitet, Catarina Bergström, idrottspsykologisk rådgivning, Riksidrottsförbundet 12. Träningslära för lagidrotter Lars Thore Ronglan, lektor vid Idrottshögskolan i Norge Lunch i Olympiamatsalen OS i Vancouver Peter Reinebo, sportchef SOK Att glädjas i idrott Jim Thuresson, idrottslärare och tidigare förbundskapten i basket Avslutning och fika

4 Seminarieval en kort beskrivning 1. RIG- en investering mot internationell elit Sten Eriksson, docent vid Göteborgs Universitet Syftet med studien är att göra ett nytt nedslag i RIG-systemet. Den senaste utvärderingen är daterad till Vissa förändringar har gjorts i RIG-systemet. Vad har hänt under den senaste 10-årsperioden? Hur bra är egentligen RIG-verksamheten? Studien är i huvudsak utformad för att ge en bild av dagens RIG-system jämfört med tidigare. Måhända ger det även en viss klarhet i RIG-verksamheten i förhållande till andra idrottsgymnasieformer. Finns det anledning att ompröva förhållningssätt och stödformer i sammanhanget? 2. Karriärutveckling inom svensk elitidrott Sverker Bengtsson, doktorand vid Malmö Högskola I dag ses idrottskarriären som en process, med olika faser eller delar som idrottaren går igenom. Dessa faser benämns karriärövergångar. En karriärövergång kännetecknas av en förändring i antaganden om sig själv och världen och kräver en motsvarande förändring i ens beteende och relationer, inom och utanför idrotten. Seminariet belyser de olika karriärövergångar som görs från tidig ålder och framåt. Särskild fokus läggs på karriärövergången i samband med avslutade gymnasiestudier, och hur idrottaren kan förberedas på dessa övergångar på ett så optimalt sätt som möjligt. Aktuella forskningsrön varvas med konkreta handlingsförslag. 3. Gy 11 Anders Lokander och Peter Bohman, Skolverket Hösten 2011 införs en ny gymnasiereform som kommer att få stora konsekvenser för idrottsrörelsens möjligheter och samverkan med kommuner och fristående skolor. Hur blir möjligheten att idrottsprofilera nationella program? Vad blir villkoren för Riksidrottsutbildningar (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU)? Vilka möjligheter finns till lokala lösningar? Vad händer med ämnet specialidrott? 4. Nutrition Anki Sundin, fil mag nutrition, NGruppen Nutrition, eller näringslära, är ett högaktuellt område inom idrotten. Med hjälp av rätt kostintag vid rätt tidpunkt ökar vi förutsättningarna för goda prestationer och snabb återhämtning. I den här föreläsningen går nutritionist Anki Sundin igenom den senaste forskningen inom protein, kolhydrater och fett, och ger förslag på kostupplägg i samband med träning och tävling. 5. Prestationsångest Frank Abrahamsen, Olympiatoppen i Norge Trygghet er ikke fravær av angst, det er å tåle det (Kjetil André Aamodt, kjent norsk alpinist). Prestasjonsangst er noe de fleste utøvere kjenner på i viktige konkurranser, også de beste. Hvordan de beste utøverne håndterer prestasjonsangst vil bli gjennomgått, og vi vil se nærmere på hvordan man kan trene på å tåle det. Ideelt kan slik trening integreres i vanlig trening, uten bruk av ekstra tid, men heller legge opp til at noen treninger er mer konkurranselike. Eksempler og noen øvelser som er praktisk tilrettelagt vil også gjennomgås. 6. Perspektiv på ämnet specialidrott Magnus Ferry, doktorand vid GIH och adjunkt vid Umeå Universitet Ämnet specialidrott har utvecklats från ett ämne för ett begränsat antal elever på RIG till ett valbart ämne för tiotusentals gymnasieelever. Den utvärdering av ämnet specialidrott som genomfördes läsåret 2008/09 visar att variationen är stor i hur skolorna organiserar och genomför undervisning i specialidrott. Gemensamt är att ämnet är populärt, att skolorna i de flesta fall bäddat in ämnet i ett större idrottssammanhang ofta med RIG som förebild, att undervisningen domineras av praktisk färdighetsträning och att en stor andel elever har elitambitioner i sin idrott. Utvärderingen visar också att det sker en social snedrekrytering av både elever och lärare, att de som undervisar oftast inte är lärarutbildade samt att betygsättningen inte alltid följer kursplanerna. 7. Individuell träningsplanering Vesteinn Hafsteinsson, fystränare Träningsformer och metoder planeras på systematiskt sätt för att uppnå högsta nivå. Teknisk, fysisk och mental träning organiserat för att prestera när det gäller. Exempel på träningsprogram som har resulterat i OS guld.

5 8. TUBA handlar om elitidrottarens livsvillkor Anita Kihlman, Tuba AB Hur mår elitidrottare, egentligen? Varför slutar de allra flesta med sitt idrottande i förtid? Vet Du att varje idrottare på elitnivå måste ta hänsyn till nära 30 rådgivare? Hur får de ihop tillvaron, från bra sömn till bästa tänkbara prestation? TUBA är det strukturerade verktyget som hjälper den enskilde idrottaren till insikter, men framför allt hjälper det tränaren, i dennes samtal med de aktiva, i syfte att få fram goda vinnare och helst under en längre period. Må bra prestera bättre. 9. Idrott och utbildning problem och möjligheter inom den nya gymnasieskolan Stefan Lund, lektor vid Linnéuniversitetet Inom gymnasieskolan har vi aldrig tidigare i historien haft så mycket och så varierad idrottsutbildning som idag. Det finns specialidrottskurser som riktar sig mot elitidrottare och motionärer och det finns en flora av idrottsprogram i olika varianter och former. Inom kort står vi inför en ny gymnasiereform som delvis kommer att förändra villkoren för idrottsutbildningens genomförande. Från utbildningspolitiskt håll föreslås att idrottsutbildningen ska få en tydligare elitidrottslig prägel, som också skall kvalitetssäkras genom specialidrottsförbunden och Skolverkets försorg. I föreläsningen ges en bild över dagens gymnasiala idrottsutbildning, dess nationella omfattning, grundläggande syften och former för samverkan. Mot denna bakgrund diskuteras den nya idrottsutbildningens problem och möjligheter. 10. Att finna och utveckla talang PG Fahlström, lektor vid Linnéuniversitetet Syftet med seminariet är att visa på vad forskning och erfarenhet säger om talang och talangutveckling. Resultatet från en nyligen genomförd undersökning om talangverksamheten inom svensk idrott redovisas och det kommer att diskuteras olika perspektiv på hur talangverksamheten skulle kunna utformas och coachens roll i detta. 11. IPS-profilen Peter Hassmén, professor vid Umeå Universitet, Catarina Bergström, idrottspsykologisk rådgivning, Riksidrottsförbundet Den Idrottspsykologiska profilen skapades 2001 för att mäta elitidrottarens personlighet, motivation, psykologiska färdigheter, sociala stöd och tävlingsreaktioner. En reviderad och utökad version (IPS-2) kom 2010 tillsammans med en kortversion. Peter Hassmén beskriver under seminariet tankar och teorier bakom IPS-2 och IPS-kort och Catarina Bergström delar med sig av sina användarerfarenheter och berättar om vilka möjligheter du har att använda instrumenten i just din verksamhet. 12. Träningslära för lagidrotter Lars Thore Ronglan, lektor vid Idrottshögskolan i Norge Seminaret fokuserer på hvordan vi kan legge opp hensiktsmessig trening for unge utøvere i lagspill. Trening i lagspill bør ta utgangspunkt i spillets egenart. Lagspillene kjennetegnes av samarbeid, åpne handlingsvalg og evne til å mestre motstand. Ferdighet i spillene handler om å skape og løse spillesituasjoner til fordel for eget lag. Hvordan kan vi skape treningssituasjoner som utvikler slik ferdighet? Hvordan kan vi utvikle funksjonell teknikk og funksjonell fysikk som bidrar til helhetlig spillferdighet?

6 FAKTA Plats: Bosön, Lidingö Tid: 5-7 oktober 2010 Pris: Konventpaketet med helpension kostar kr per person för RIG-tränare, SF-representanter, skolledare- och kommunansvarig på RIG-ort. Kostnaden för dagkonventgäster med RIG-anknytning är kr. För deltagare representerande RIG från Gällivare, Luleå, Sollefteå, Strömsund, Strömstad, Umeå, Åre och Örnsköldsvik är konferensavgiften ytterligare subventionerad till kr per person (helpension) och kr per person (dagkonvent). Övriga deltagare betalar kr per person för helpension och kr per person för dagkonvent. I PRISET INGÅR Konventpaket med helpension inkluderar boende i dubbelrum på hotellet, föreläsningar och seminarier, vickningar samt konferensmaterial. Priset för dagkonventgäster inkluderar hela programmet förutom logi, frukostar och vickningar. Priset för konventpaket med boende i enkelrum på hotellet eller dubbelrum på vandrarhemmet finner du på anmälningssidan. Avgiften faktureras i samband med kallelsen till den i anmälan angivna adressen. Deltagaravgiften är momsfri. SISTA ANMÄLNINGSDAG Måndagen den 16 augusti. Efteranmälan godtages i mån av plats. STOCKHOLM MAJ 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN, PER WIKLUND /SIBF, STEFAN RAHM /SSF ANMÄLAN OCH BETALNING Anmälan görs på: Din anmälan är bindande sjukdom skall styrkas med läkarintyg. Efter att du har gjort din anmälan på nätet kommer en bekräftelse via mail. Betalning sker mot faktura. INREGISTRERING OCH INCHECKNING Sker vid receptionen i Olympiahuset på Bosön. Där får du all nödvändig information om konferensen. Incheckning för boende görs direkt i Bosöns reception. KOMMUNIKATIONER Kommunalt: T-bana Ropsten, därefter buss 204 och 212 till Rudboda torg eller buss 211 som går direkt till Bosön. Information på Bil: Efter Lidingöbron höger, följ sedan skyltar. Parkering utan kostnad på anvisad plats. Vägbeskrivning finns på LUNCH/MIDDAG OBS! Vegetariskt alternativ finns. Om du har någon form av allergi eller behov av specialkost meddela detta i samband med anmälan. INFORMATION Kontaktperson (innehåll): Kent Lindahl, Kontaktperson Bosön (anmälan): Sofia Blomlöf, Inbjudan och löpande information om Vinnare i långa loppet finns på Våra utbildningar Konvent och mötesplatser.

VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS

VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS IDROTTSGYMNASIEKONFERENS VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS I samarbete med 17-19 APRIL 2012 PÅ BOSÖN Välkommen till VINNARE I LÅNGA LOPPET Den 17-19 april 2012 genomför

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Forum för barnoch ungdomsidrott

Forum för barnoch ungdomsidrott Forum för barnoch ungdomsidrott 13-15 oktober i Malmö Konferens 1 Idrott för barnets bästa Konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott Forum för barn- och ungdomsidrott för dagens barn

Läs mer

Redaktören har ordet Årets forsknings-och utbildningskonferens äger som tidigare nämnts rum på Umeå universitet den 14 15 november

Redaktören har ordet Årets forsknings-och utbildningskonferens äger som tidigare nämnts rum på Umeå universitet den 14 15 november Innehåll Redaktören har ordet... 2 Glad påsk önskar ordförande... 4 Idrott & Samhällsnytta ett dialogmöte 23 24 maj 2012 i Göteborg... 6 Sport Support Center 17 april... 10 Att vara eller inte vara tillsammans?...

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport!

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Efter 2013-års succé kör vi igen! I Åre skapar vi åter en spännande mötesplats för inspiration, kunskap och lärande

Läs mer

På väg mot att bli vinnare i långa loppet

På väg mot att bli vinnare i långa loppet På väg mot att bli vinnare i långa loppet Riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av dubbla karriärer under sitt första läsår Natalia Stambulova, Cecilia Engström, Alina Franck och Lukas Linnér FoU-rapport

Läs mer

MÖT SKIDÅKARNA JOHAN OCH ANNA OLSSON I NY BOK

MÖT SKIDÅKARNA JOHAN OCH ANNA OLSSON I NY BOK i d r ot t t r ä n i n g f r i s k vå r d h ä l s a u t b i l d n i n g I D R OT T E N S B O K K LU B B e n d e l av S I S U I d r ot t s b ö c k e r Nr 6 2013 Träna inför motionsloppen Wallsbeck ger idrottare

Läs mer

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå Utvärdering av ämnet specialidrott Magnus Ferry och Eva Olofsson September 2009 Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå 2 Innehåll Uppdraget 4 Bakgrund 4 Utvärderingsperspektiv 5 Syfte

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan SKIDKONVENT 2012 - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember Ett samarbete mellan Skidkonvent 2012 Intresset för längdskidåkning har ökat kraftigt i hela landet mycket tack vare de två senaste säsongernas

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Sports & Training Convention

Sports & Training Convention E3Education presents the 25:th Sports & Training Convention Konferensen för maximal framgång inom Idrott, Träning & Rehab ÅRETS NYHET! * 12 DIPLOMKURSER * 3 STORFÖRELÄSNINGAR * EXPO & SHOW mm Hotell Scandic

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Per Göran Fahlström FoU-rapport 2011:2 FoU-rapporter STOCKHOLM APRIL 2011 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2006:1

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer