Forum för barnoch ungdomsidrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum för barnoch ungdomsidrott"

Transkript

1 Forum för barnoch ungdomsidrott oktober i Malmö Konferens 1 Idrott för barnets bästa Konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott

2 Forum för barn- och ungdomsidrott för dagens barn och ungdomar är idrotten den fritidsaktivitet som utan konkurrens lockar absolut flest deltagare. Det har konstaterats genom åren att ca 90% av alla barn i Sverige någon gång under sin uppväxt deltar i föreningsdriven idrottsverksamhet. det gör att idrottsrörelsen får ett stort inflytande över barn och ungdomars tid och är den arena näst efter hemmet och skolan som barn och ungdomar samlas på. Med tanke på detta har idrottsrörelsen, vilket även regeringen poängterat i sin idrottspolitik för 2000-talet, ett särskilt ansvar med hänsyn till det stora antal barn och ungdomar som är verksamma inom idrotten. ett ansvar som kan sammanfattas i temat idrott för barnets bästa. Utvecklat innebär det att idrottsrörelsen fortsatt måste arbeta med att se och möta det enskilda barnet och säkerställa att verksamhetens fokus ligger på utveckling av den unika individen. vi bjuder därför in till Forum för barn- och ungdomsidrott, som innehåller två konferenser under tre dagar. De två konferenserna tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och hur idrottsrörelsen kan bli ännu bättre på att möta de krav och förväntningar barn och ungdomar kan och bör ställa på verksamheten. vår förhoppning är att forum för barn och ungdomsidrott ska bli en mötesplats där idrottsforskare och idrottsledare på olika nivåer träffas, samtalar och tar del av vad det innebär att skapa världens bästa barn- och ungdomsidrott utifrån barnets eget bästa. Välkommen!

3 Program konferens 1 Idrott för barnets bästa Arrangörer: Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning Torsdag 13 oktober Plats Swedbank Stadion, Malmö Registrering och fika Buss från Malmö Sturup till Swedbank Stadion Buss från Malmö C till Swedbank Stadion Inledning Per Nilsson, ordförande CIF och Karin Mattsson Weijber, ordförande RF Vad innebär ett barnrättsperspektiv på idrotten? Centrum för idrottsforskning har i uppdrag av regeringen att följa upp statens idrottsstöd. Johan R Norberg presenterar resultaten från årets fördjupningstema om barnrättsperspektivet i idrotten och diskuterar vad det innebär att se idrotten utifrån barnets bästa. Johan R Norberg är docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och utredare hos Centrum för idrottsforskning Lunch Gör unga delaktiga! Mats Trondman är en välkänd barn- och ungdomsforskare och uppskattad föreläsare. Efter studien Unga och föreningsidrotten presenterar han nu nya resultat om ungas delaktighet i föreningsidrotten och hur den kan öka. Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Linnéuniversitet i Växjö Fika Barnets rättigheter enligt barn, ledare och föräldrar Inger Eliasson och Karin Redelius forskar båda kring barns rättigheter inom idrotten. Tillsammans presenterar de hur synen på barns rättigheter och behov kan skilja sig åt beroende på om man är barn, förälder eller ledare. Karin Redelius är docent i pedagogik vid Gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm. Inger Eliasson är filosofie doktor i pedagogik vid Umeå universitet Sammanfattning och diskussion Bussar till hotellen Promenad till middagen, cirka 15 min Middag Fredag 14 oktober Plats Swedbank Stadion, Malmö Bussar från hotellen till Swedbank Stadion Summering gårdagen Med udden mot idrottens selektionssystem Tomas Peterson har följt en grupp fotbollsspelare födda 1984 från födseln till 25 års ålder och är kritisk till barn- och ungdomsidrottens selektionssystem. Med utgångspunkt i en ny uppföljningsstudie diskuterar han kring statens två nya mål för stödet till idrotten: barnperspektivet och elitstödet. Tomas Peterson är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Att finna och utveckla talang en studie av 16 specialidrottsförbund Hur ser SF:ens selektionssystem ut idag? Är de effektiva? Finns det skäl att fundera över mera individanpassade talangsystem? Det är några av de frågor som PG Fahlström diskuterat med företrädare för 16 specialidrottsförbund och som han nu presenterar i RF:s FoU-studie. PG Fahlström är universitetslektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö Fika Diskussion Paneldiskussion med inslag från forskare och SF-representanter. Sammanfattning och avslutning konferens Idrott för barnets bästa Lunch Buss till Malmö Sturup (flyg) och Malmö C (tåg) för de som deltar enbart i konferens 1. Ändringar i programmet kan förekomma. För senaste uppdateringar se

4 Program konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott Arrangörer: Riksidrottsförbundet och Malmö IdrottsAkademi Fredag 14 oktober Plats Swedbank Stadion, Malmö Buss från Malmö Sturup till Swedbank Stadion Buss från Malmö C till Swedbank Stadion Registrering för de som enbart deltar i konferens Lunch Talangselektering en utmaning för idrotten * Barnrättsperspektivet och talangselektion går dessa perspektiv att förena? PG Fahlström och Tomas Peterson Long Term Athlete Development (LTAD) * En kanadensisk modell i sju faser, för långsiktig utveckling av idrottsutövare; ett tränings-, tävlings- och återhämtningsprogram som baseras på utvecklingsåldrar individens mognadsnivå snarare än kronologisk ålder. Istvan Balyi har utvecklat LTAD-modellen som tillämpas i bl a hans hemland Kanada, i England och Sydafrika. Bland de idrottsförbund han utvecklat modellen ytterligare för finns simning, gymnastik, fotboll, rugby och tennis i England samt 19 olika idrotter i Kanada Fika Idrottslivets karriärövergångar vilket stöd behöver idrottaren under sin karriär? * Vilket slags stöd behöver idrottare för att få en positiv individuell utveckling i idrotten? Hur kan t ex tränare, familj/vänner, förening och SF underlätta de övergångar idrottaren går igenom under sin idrottskarriär? Sverker Bengtsson forskar på karriärövergångar vid Malmö högskola och arbetar på Malmö IdrottsAkademi. Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare på Svenska Fotbollförbundet där han arbetar med tillämpning, utbildning och forskning Paus Åldersrelaterad träning inom dansk idrott * 19 specialidrottsförbund i Danmark är med stöd av Team Danmark igång med utveckling och implementering av åldersrelaterade träningskoncept. Michael Andersen, direktör Team Danmark Svenska specialidrottsförbunds utvecklingsmodeller Lansering av boken Idrottens karriärövergångar Sverker Bengtsson och Johan Fallby Mingelmiddag Bussar till hotellen skytteltrafik Lördag 15 oktober Plats Stadionområdet och Swedbank Stadion Bussar från hotellen till Stadionområdet Aktivitetsledar-block 4 valbara pass praktiskt & aktivt. Alla deltagare ombytta. 1.Roliga lekar utomhus för barn Ninni Kysela är idrottslärare och äventyrspedagog. Mi Robertini är äventyrspedagog och förskollärare. 2. Basträning för barn Susanne Wolmesjö är filosofie magister i pedagogik. Arbetar som lärare vid SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola och undervisar i pedagogik, ledarskap, anatomi, fysiologi. 3. Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar Mats Mejdevi är utbildad idrottslärare och jobbar som fystränare för klubbar, landslag och individuella idrottare. Han har varit utbildare för Team Danmark och Sveriges Olympiska Kommitté. 4. Styrketräning från lek till elit Jonas Enqvist har både praktisk och teoretisk erfarenhet inom idrottsfysiologi och prestationsutveckling. Han har en magister i fysiologi från Karolinska Institutet och har arbetat som rådgivare på Nationellt vintersportcentrum (NVC) Fika Föreningen med bästa barnoch ungdomsidrotten hur ser den ut? Ett samtal mellan Barnombudsmannen Gunnar Elvin, föreningsföreträdare och en barnpanel om att skapa goda förutsättningar för alla barn- och ungdomars idrottande. Gunnar Elvin är expert på FN:s konvention om barnets rättigheter och har jobbat aktivt med barnrättsfrågor. Han har även varit föreningsaktiv i Värmdö IF, en förening som aktivt omsatt barnrättsperspektivet Paragdim shifts in coaching * Att vara tränare innebär ständig förändring för att kunna utveckla individer. Det är lätt att hamna i en comfort zone i sitt tränarskap. Hur arbetar vi för att ta till oss förändringar för att utvecklas själva som tränare? Istvan Balyi Avslutningsdebatt * Medverkande: Tomas Peterson, PG Fahlström, Istvan Balyi, Michael Andersen och företrädare för RF, SOK och SF. Moderator: Liselotte Ohlsson, RF Lunch Buss till Malmö Sturup Buss till Malmö C. Ändringar i programmet kan förekomma. För senaste uppdateringar se * Obs! detta pass är på engelska!

5 Forum för barn- och ungdomsidrott Plats: Swedbank stadion, Malmö Tid: oktober 2011 Pris Konferens 1: kr Konferens 2: kr Konferens 1+2: kr Priserna inkluderar: Helpension i dubbelrum (350 kr i enkelrumstillägg), seminarieprogram, luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag med underhållning samt angivna transporter. I konferens 1 ingår även en antologi om barn- och ungdomsidrott ur ett barnrättsperspektiv. För dig som bara vill delta på dagtid Konferens 1: kr Konferens 2: kr Konferens 1+2: 2 800kr Priset inkluderar: Seminarieprogram, luncher, för- och eftermiddagskaffe, samt angivna transporter. I konferens 1 ingår även en antologi om barn- och ungdomsidrott ur ett barnrättsperspektiv. Deltagarvgiften är momsfri. Senaste anmälan och betalning Anmälan görs på: senast måndagen den 10 september Efter att du har gjort din anmälan på nätet kommer en bekräftelse via e-post. Deltagaravgiften faktureras till den i anmälan angivna adressen. Din anmälan är bindande sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Registrering Sker vid Swedbank Stadion, Stadionområdet, Eric Perssons väg, Malmö. Incheckning Sker vid respektive hotell. Kommunikationer Transport från hotellen till Swedbank Stadion fredag och lördag morgon och från Swedbank Stadion till hotellen efter middagen fredag kväll. Bussar finns från Malmö Sturup flygplats och Malmö C i anslutning till följande ankomster respektive avgångar. Torsdag 13 oktober Malmö Sturup- Swedbank Stadion. För ankommande med SAS och Norwegian från Arlanda och med Malmö Aviation från Bromma. Malmö C- Swedbank Stadion. För ankommande med X2000 från Stockholm. Fredag 14 oktober För de som deltar enbart i konferens 2: Malmö Sturup- Swedbank Stadion: För ankommande med SAS från Arlanda. Malmö C- Swedbank Stadion: För ankommande till Malmö C med X2000 från Stockholm och med Öresundståg från Göteborg. För de som deltar enbart i konferens 1: Swedbank Stadion- Malmö Sturup 14.30: För avresande med Malmö Aviation till Bromma och med SAS till Arlanda Swedbank Stadion- Malmö C 14.30: För avresande med Öresundståg mot Göteborg och med X2000 mot Stockholm. Lördag 15 oktober Swedbank Stadion- Malmö Sturup 13.45: För avresande med Malmö Aviation till Bromma Swedbank Stadion- Malmö C För avresande med Öresundståg mot Göteborg och X2000 mot Stockholm Information Kontaktpersoner konferens 1 (RF och CIF): Peter Eriksson, Riksidrottsförbundet, , Johan Pihlblad, Centrum för idrottsforskning, , Kontaktpersoner konferens 2 (RF och MIA): Catarina Arfwidsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, , Jan-Olov Jakobsson, Malmö stad och Malmö IdrottsAkademi , Linda Liljedahl, Malmö Högskola och Malmö IdrottsAkademi , Nils-Ola Nilsson, Skåneidrotten och Malmö IdrottsAkademi , Kontaktperson anmälan: Åsa Gerdes , Inbjudan och löpande information om Forum för barn- och ungdomsidrott finns på Anmäl dig på Målgrupp Förtroendevalda, föreningsledare, forskare och anställda inom idrottens organisationer som är berörda av barn- och ungdomsidrottsverksamhet. Forumet vänder sig också till lärare i idrott och hälsa samt personer som verkar i kommuner, landsting, andra organisationer och med ett brett intresse av barn- och ungdomsidrott.

6 Vi satsar på Svensk idrott - Världens bästa och där är du en viktig del. I vårt samarbete vill vi på olika sätt synliggöra svensk idrotts gemensamma värdegrund. Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, rent spel och allas rätt att vara med. Läs mer på

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport!

Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Varmt välkommen till Snökonventet en unik mötesplats för dig som brinner för skidsport! Efter 2013-års succé kör vi igen! I Åre skapar vi åter en spännande mötesplats för inspiration, kunskap och lärande

Läs mer

4 2011 ÅRGÅNG 20. Tema: BARN Vad är barnets bästa? Talanglös selektering Guide till barns skador

4 2011 ÅRGÅNG 20. Tema: BARN Vad är barnets bästa? Talanglös selektering Guide till barns skador 4 2011 ÅRGÅNG 20 Tema: BARN Vad är barnets bästa? Talanglös selektering Guide till barns skador INNEHÅLL nr 4/2011 3 4 7 9 13 19 24 29 32 37 43 47 51 Ledare Per Nilsson Idrott och forskning möttes för

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan SKIDKONVENT 2012 - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember Ett samarbete mellan Skidkonvent 2012 Intresset för längdskidåkning har ökat kraftigt i hela landet mycket tack vare de två senaste säsongernas

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre

ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre RIKSIDROTTSFÖRBUNDET välkomnar till ELITIDROTTSKONFERENS 2013 Bosön, 10 11 december TEMA: Svensk elitidrott kan bättre Riksidrottsförbundet bjuder in specialidrottsförbundens elitansvariga, sportchefer,

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

DOKUMENTATION. Idrott och mångfald. 12-13 februari 2013 i Karlstad

DOKUMENTATION. Idrott och mångfald. 12-13 februari 2013 i Karlstad DOKUMENTATION!? d e m a r a v la al n a K ga - tt o r d I : Tema rå f s s a l en k Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 i Karlstad Idrott en klassfråga - kan alla vara med?! Den 12-13 februari 2013

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Idrottsledare som dörröppnare

Idrottsledare som dörröppnare Idrottsledare som dörröppnare Handslaget, ledarskap och känslan av sammanhang Handslagsrapport 2007:19 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer