Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare: 40talet Holmejabor (Å) Förtroendevalda: Sverker Nordgren (SN) M, ordförande i Bygg- och miljönämnden (Bmn) Per-Olof Lindgren Fp, ordförande i Beredning för samhällsbyggnad och tillväxt Tjänstemän: Pia Transe-Pedersen (SA), Stadsarkitekt Sophia Steinick-Sandberg, Planadministratör/Nämndsekreterare Bmn Johan Israelsson, Teknisk chef PROGRAM: Sverker Nordgren, ordförande för bygg- och miljönämnden hälsar välkomna. Stadsarkitekt Pia Transe-Pedersen presenterar planförslag som inkommit för utbyggnad av Holmeja söder om befintlig bebyggelse. Gruppdiskussion Summering FRÅGOR/DISKUSSION Å Fribyggartomter/Självbyggar tomter vad innebär det?

2 SA Att man bygger själv ganska fritt, något som känns naturligt då Holmeja idag är en by med en söt och brokig skara hus. Då passar det inte in med trettio likadana hus på ett och samma ställe. Å Det innebär att man kan bygga 1½plans vilket kommer att skugga de befintliga fastigheterna som kommer att gränsa. Sv Vi vet ju inte vilken sorts hus man kommer vilja bygga. Å Vilket tidsspann pratar vi om är detta byggt om 5år, 10år eller hur många år? Sv Troligtvis kommer det att hinna gå 5-10år innan området är fullt utbyggt. Å Trafikverket pratar om att stänga Bökebergsvägen i samband med att 108:an byggs om, det innebär att alla bilar till och från detta nya område måste köra genom byn till utfarten vid Sturupsvägen, vilket innebär minst 60 bilar till som ska genom byn. Sv Man får ju tänka på om det behövs en avfart. Å Då kan vägen genom by fortfarande användas som smitväg till Sturup. Det blir mycket trafik genom byn av icke-boende. Å Man kan fortsätta snedda söderifrån. Å Är detta det enda området i Holmeja by som kommunen anser att man kan bygga ut på? Sv Kommunen bygger inga hus, vi ger lov för användning av mark. Å Positiva effekter, vilka positiva effekter ger detta nybygge till de som idag bor i Holmeja? Sv Busstrafiken kanske kan öka. Å Vilken buss? Å Finns det någon positiv verkan för dagens Holmejabor? Å Att bli bybo att bo på i en by på landet är ett medvetet val från många boende. Man vet vad som krävs som t.ex. bilar att skjutsa runt med. Här finns ingen service, vill man ha mycket service väljer man att flytta någon annanstans. Vill man ha mer väljer man inte Holmeja.

3 SA Holmeja är Svedala kommuns fjärde största tätort. Att det inte har byggts ut i Holmeja är för att en tänkt tvärbana har hindrat utbyggnad. När man nu istället vill bygga en parallellbana ändrar det förutsättningarna för utbyggnad av Holmeja. Å Vid flertalet tidigare möten bl.a. för ÖP2010 så lovade man att endast Svedala, Bara och Klågerups tätorter var aktuella som utbyggnadsområden. SA Öp2010 visar utbyggnadsområden med pilar. Sv 1969 FÖP för Sturupgav tillåtelse för två halva banor, som på 70-talet blev den idag befintliga banan. Idag har trafikverket/swedavia gått ut och sagt att man vill reservera mark i form av riksintresse för två parallella banor i framtiden. I och med att banorna läggs parallellet så faller alla hinder för att bygga ut Holmeja. Å 100 hus finns idag i Holmeja by och planen innebär 30 nya hus, det är 1/3 av Holmeja som skulle byggas på en gång. En by som växer väldigt mycket på en gång. Normalt byggs 1 hus i taget i Holmeja. Det har varit tal om att en annan markägare vill sälja mark till 50 tomter, med dessa 30 tomter blir det 80 nya hus. Då är Holmeja ingen liten by längre. De som bor i Holmeja vill ju bo i en liten by. Å Det är 5 år sedan vi satt i möte om Öp2010 och man sa att utbyggnad ska ske i de tre huvudtätorterna. Invånarantalet i Holmeja gör att denna utbyggnad blir jätte stor. Sv För alla småbyar finns planer för försiktig utbyggnad. Å Denna stora utbyggnad kan väl inte betecknas försiktig. Å Nyinflyttade kommer att kräva service, det har hänt när man har byggt ut andra byar. Är kommunen medveten om att de nyinflyttade kommer att börja ställa krav. Vi som bor här idag vet vad som gäller för boende här ute. Å Om utbyggnadstakten blir ett hus i taget men vägen är klar för hela området, då kommer området stå öde med gator, lyktstolpar och ogräs liksom i Klågerup. Kommer det att stå öde här liksom i Klågerup? Sv 25 olika hus passar bäst in och då byggs nog ett i taget. SA Man säljer tomter.

4 Å Jag räknade på nätet till att 11 hus finns tillsalu i Holmeja trakten idag, vilka är de som ska köpa dessa plus bygga 30 nya hus i Holmeja? Att fastighetsägaren behöver pengar ska väl inte byn lida för. Sv Det är sant att vi har ett utvecklingsområde i Klågerup som står stilla, men folk kan ändå vilja bo här. Å Känns som att kommunen har tagit ställning till att detta ska byggas. Finns många frågor. ÖP förordar en levande landbygd? Ska vi vara med som utbyggnadsområde? Ligger det rätt/fel i tid och plats? Vad händer med 108:an? Hur blir det med rondellen? Ska man stänga Yddingevägen och Bökebergsvägen, hur blir det när det sedan följs av att all trafik kommer in från Sturupsvägen? Sv Vi står inte på någons sida, vi presenterar ett förslag som inkommit med önskemål om ändrad markanvändning. Å Fribyggartomter, köper man då tomt med gator och VA. Betalar kommunen gator och VA. Finns redan områden med icke fungerande gator, vem tar ansvar om det inte fungerar, vem betalar att gator görs? SA Kommunen gör gator och VA, sen köper man tomt och gata plus VA. Tomtköparen betalar. Å Energifrågan. Hur ser kommunen och SA på den? SA Det har inte börjat utredas ännu. Å så kommunen gör gatorna och VA och står för kostnaden till tomterna är sålda. Sen köper man tomten och betalar även för gata och VA. Å det har ju skett i andra kommuner att även de redan boende i områden har fått betala för gator och VA vid nyexploatering då gator och VA har byggts om. Kommer vi att få en räkning för gator och VA vid denna exploatering? Sv Svedala kommun har vad jag vet aldrig tagit betalt av redan boende för att bygga ut. Å Alla får betala för gatorna. Sv Nya fastighetsägare betalar ny gata. Å Bara säg nej, ni ska inte betala. Å - Vägföreningen äger gatorna och då också de nya gatorna.

5 Sv Nej ingen räkning till gamla/redan boende. SA Ni får en cykelväg till stranden. Å Blir det tunnel till cykelvägen? Sv Det blir ju en ny fråga om hur trafiken löses. Å Fastighetsägaren Christer Andersson skulle av kommunen ha informerats om vad en sparsam utbyggnad är. Detta förslag är ingen sparsam utbyggnad. En begränsad utbyggnad i byarna har utlovats. Å SA har i media refererats positiv. SA Jag är positiv. Men nu är det ett politiskt beslut som ska fattas. Å Vår badplats är vid Bökebergs slott, där har Holmejabor alltid badat i alla tider. Här har vi inte längre tillträde till den gamla badplatsen. Vi vill åter få tillträde till den gamla badplatsen. SA det finns en badplats rakt ner. Å Det är inte vår badplats, vår badplats har alltid varit vid Bökebergs slott. Vi vill kunna gå dig igen. Sv Det har ni, strandskyddet ger alla tillträde till stränderna. Å Inledningsvis sa ni att de som bygger på dessa 30 tomter kommer att garanteras en stallplats på Bökeberg, men det är ju redan fullt. SA Det är ett alternativ till att bygga hästgårdar, de har kanske tänk sig bygga ännu en stallbyggnad. Å 30 nya hus kan innebära 60 nya barn. Skolbussen är redan full då får ni sätta in fler bussar. Gymnasieeleverna, hur ska de ta sig till och från skolan. Aktiviteter kräver att man skjutsar. Hur tänker ni er att detta blir ett miljövänligt boende? Å Skånetrafiken bör uppvaktas av kommunen, bussar är ett bekymmer. Å Fina dagar ser vi ända till Yddinge kyrka, över sjön och så kommer det hjortar och rådjur över fältet, jag vill inte ha hus där och förlora dessa fantastiska vyer och naturinslag. Å Vad är tänkt hända med Bökebergsvägen?

6 Å I den nya planen står det lek mitt i området, har ni varit och tittat på den lekplats som barnen i Holmeja har idag. 30 år gammal. Barnen kan inte ens få basketkorgar. Hur ska kommunen ha råd att bygga en helt ny lekplats? Å Är det nödvändigt att bygga i Holmeja, man bygger ju redan i Bara och Klågerup? Å (alla) Vi vill INTE att man bygger detta i Holmeja. Å I hur många instanser kan man överklaga? Tar det lång tid? De maler väl sakta? Sv Ja, det maler sakta. Å Varför pratade ni om Torup skog i inledningen. Vi har en egen skog, helt underbar. Å Om det byggs en väg och tomterna förblir obyggda blir vackert väldigt fult när ogräset växer bland gatlycktorna. SA Därför bygger man ut i etapper. Å Då kommer området att vara en byggarbetsplats i 5-10 år, är det vackert. Nej. Det kommer att bullra och köras i 5-10 år. Å Varför är du som SA så positiv till utbyggnaden? SA Alla byar kan må bra av föryngring. Enhetlig utbyggnad med 1-2 gator. Politiker Ni ska vara medvetna om att detta inte bara gäller dessa husen. Det är inte slut här, marken lämpar sig inte till lantbruk, därför vill man sälja den till hus. Å Bygg inte här. Å Vision om Holmeja by innefattar att man bygger upp kvarnen, hjälper sågverket att få tillbaka sin forna stolthet. Börja med att ta hand om de kulturvärden som finns i Holmeja. Renovera byn och ge den stolthet. Å Istället för att börja på något nytt kan väl kommunen hjälpa till att få klart i Klågerup, det ser förskräckligt ut när man åker igenom där. Sv Kommunen bygger inga hus, kommunen ger lov. Å Frågar SA igen, varför är du så positiv till just denna utbyggnad?

7 SA för att det följer ÖP och är en vacker plats. Bygger till tätorterna. Å Min uppfattning är att Holmejaborna inte över huvudtaget är intresserade av någon utbyggnad. Å Under ett antal möten som vi deltagit vid under åren har man pratat om att bilda nya små byar och inte bygga ut befintliga. Gäller inte detta längre? Å Man har pratat om att bygga flera hästgårdar utanför Svedala som en egen by? Vad har blivit av det? Sv Om vi gör en enkel omröstning med tre alternativ (40 Holmejabor är med på mötet och röstar) 1. Vem är för att detta nya område byggs? Noll/Inga röster. 2. Vem är för att man bygger en husrad? En röst. 3. Hur många tycker att man inte ska bygga alls? 39 röster Å Det är så himla viktigt i en by att alla känner alla alla känner barnen. Viktigt att man känner folk. När ett hus i taget byggs hinner folk lära känna varandra. Det handlar om trygghet, i Holmeja kan ungarna springa fritt. 30 hus på en gång blir för många att lära känna på en gång. Å gällande utbyggnaden av Sturup så vet vi om det och har vant oss vid det. Men nu blir det kanske två banor. Nyinflyttade vet inget om att bo så nära en flygplats och det buller det innebär. Å Vi är störda idag. Sv En tillbyggnad kommer att störa mer. Å Ja, det vet vi. Å Hundratals flygplan som cirkulerar i väntan på att få landa. Å Hur sammanfattas dagens diskussion. Sv Med minnesanteckningar. Inget som är juridiskt bindande. Å Nästa steg? Sv Politiskt beslut om man ska gå vidare. Ks, BST, Bmn och Kf Å Vi kan överklaga.

8 SUMMERING och AVSLUT Sammanfattningen av kvällens samtal innebär att Holmejaborna inte vill ha någon utbyggnad. Mötet avslutas genom att Sverker Nordgren tackar alla som närvarat och förklarar mötet avslutat. SÄNDLISTA Svedala kommuns hemsida, Bom BRDnr

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer