Revision av handbok Händelseanalys &Riskanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revision av handbok Händelseanalys &Riskanalys"

Transkript

1 av handbok Händelseanalys &Riskanalys

2 Bakgrund Projekt 2005 SKL, Socialstyrelsen, LÖF, Landstingen i Stockholm och Östergötland Styrgrupp: Marion Lind SLL, Eva Estling SKL, JonAhlberg LÖF, Hans Rutberg LIÖ, Michael Soop Sos ex tryckta varav nästan sålda Oklart hur många ex som är nedladdade Alla landsting och flera kommuner har utbildats

3 Förutsättningar Revidering endast av beskrivning inte av metod Finns felaktigheter? Behövs förtydligande? Behövs kompletteringar? Rapportens grundstruktur oförändrad Rapportens omfång som idag Ingen CD, istället material att ladda ner från www. Ska kunnas läsa av en novis

4 Tidplan Arbetetsmöte 1 Augusti 2008, steg 1-4 Arbetsmöte 2 Oktober 2008, steg 5-8 Skrivperiod - sammanställning Remissrunda Nytryck December-januari Mars 2009

5 Deltagare Landsting/sjukhus som har med deltagare i revisionen Landstinget i Dalarna Akademiska sjukhuset, Uppsala Karolinska sjukhuset, Stockholm Norrbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Jönköpings läns landsting Landstinget i Östergötland Region Skåne Västerbottensläns landsting Landstinget i Sörmland Socialstyrelsen

6 Allmänt Boken kommer ha samma färg Strukturen/helhetsintrycket ser likadant ut Ingen CD-skiva i boken, ersätts av nedladdningsbara dokument Utökad inledning/avslut Utökat kapitel med förklaring runt LexMaria, Hsan etc Boken innehåller inga lightmodeller Förhållande moment ska följa varandra i Händelse- och Riskanalys Tabeller förändrade eller borttagna

7 Nedladdningsbara dokument Händelseanalys Mall för uppdragsbeskrivning Analysledarens checklista - kvalitetsgranskning Mall för handlingsplan får åtgärder vid händelseanalys Mall för slutrapport Riskanalys Mall för uppdragsbeskrivning Mall för analysschema, riskanalys Mall för processbeskrivning, riskanalys Mall för slutrapport, Exempel på övergripande riskanalys

8 Händelseanalys Generella steg: Innan revision: Initiera analys Samla in data Beskriva händelsen Identifiera orsaker Analysera barriärer Utarbeta åtgärdsförslag Utarbeta slutrapport Efter revision: Initiera analys Samla in fakta Beskriva händelseförlopp Identifiera bakomliggande orsaker Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning Utarbeta slutrapport Besluta om åtgärder och tidplan för genomförande av åtgärder Utvärdera och följa upp åtgärder i enskilda fall och på systemnivå

9 Händelseanalys 1. Initiera analys Beslutsmatrisen, andra färger Tabell allvarlighetsgrad förenklad, tabell sannolikhet borta Bättre förklaringar om roller i händelseanalysen/teamet Ny rubrik omhändertagande och stöd till involverade

10 2. Samla in fakta Waranfallet detsamma Mer illustrativ förklaring hur kedjan fungerar i bild och text 3. Beskriva händelseförloppet 4. Identifiera bakomliggande orsaker Tydligare förklaringar i text och bild (kedjan) Orsaksområden 5 istället för 6 O= omgivning & organisation B= barriärer/skydd har fått ett eget kapitel barriäranalys borttaget

11 5. Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning, nytt Från text: Nästa steg i en händelseanalys är att utarbeta förslag till åtgärder. När de bakomliggande orsakerna till riskerna är identifierade utarbetar analysteamet åtgärdsförslag och fråga sig: Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Åtgärderna kan vara: - Omedelbara - Kortsiktiga - Långsiktiga

12 5. forts..utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning, nytt - Barriärer/skydd, nytt, eget kapitel där man skiljer på och förklarar.. Tekniska eller fysiska barriärer Symboliska barriärer Administrativa barriärer - Föreslå metod för uppföljning, nytt Analysteamet föreslår metod för uppföljning av åtgärdsförslagen för att åtgärderna ska kunna följas upp av den person/grupp som genomför åtgärderna. Uppföljningen ska kunna kontrollera om åtgärden: 1. Har genomförts 2. Var effektiv

13 6. Utarbeta slutrapport Text utvidgad och förtydligad, I slutrapporten kan följande delar finnas. Lite mer tips på innehåll Nytt: Vårdskadekostnad 7. Besluta om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder, nytt - innehåller text och förslag på hur att jobba med åtgärder, återföring, förbättringsarbete, uppföljning och spridning av resultat. - Här finns också gamla kap 4 med PDSA-cykeln etc invävt i texten Lästips/länkar uppdateras och kompletteras

14 Riskanalys, nytt Utökad inledning Nytt patientfall Exempel på en övergripande riskanalys Riskmatris samma färger som beslutsmatris (h-analys) Generella steg Som tidigare med ett sista tillägg som H-analysen: Besluta om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförandet av åtgärder, - ange åtgärdstyp, analysera åtgärdsförslag, nytt Förbättringsarbete med Nolans förbättringsmodell invävt i text gamla kap 4 Initiera analys förslag och beskrivning på olika typer av riskanalyser Lokal verksamhetsnivå Lokal nivå där flera verksamheter är involverade Övergripande organisatorisk nivå

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2013-02-28 1(12) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2012 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm är en vårdgivare med verksamhet vid 15 centraler från Luleå i norr till Malmö i söder.

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Verktygslåda i förbättringsarbete

Verktygslåda i förbättringsarbete U t v e c k l i n g s c e n t r u m Verktygslåda i förbättringsarbete Förbättringsledarutbildning 8, LS 1 11 maj 2010 Gör och lär teori och praktik Processkartläggning Multiröstning Fiskbensdiagram Paretodigram

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Arbetsgång i förbättringsarbete

Arbetsgång i förbättringsarbete Poster innehåll Vem ni är Bakgrund/problem Syfte och Mål med ert förbättringsarbete Mätningar /resultat Tester/nya arbetsätt Patient/brukarmedverkan Stöd från linjen Delaktighet på hemmaplan Arbetsgång

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2014 Patientsäkerhetsenheten Sylvia Myrsell Inledning SOS Alarm är en enskild vårdgivare med verksamhet vid 14 SOS-centraler från Luleå i norr till Malmö

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal 1 2 Introduktion God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att

Läs mer