Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november"

Transkript

1 Välkommen ombord! Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november Smalspåret i Hultsfred AB, org. nr Emissionsprospekt 2009

2

3 Med sikte på ett hundraårsjubileum år 2012 Dagen före julafton, den 23 december 2011, är det 100 år sedan tågen började gå till Virserum. Kronprinsen senare kung Gustaf V kom dock inte till Småland för en högtidlig invigning förrän i juni Då var det pompa och ståt. Tio år senare hade järnvägen utsträckts till Hultsfred och knutits samman till det som så småningom kom att bli känt som Smalspåret Växjö Västervik. Sommaren 2012 finns det alltså anledning att jubilera, t.o.m. dubbelt. Det är då också tio år sedan de arbetsinsatser inleddes som sedan ledde till att det ideella bolaget Smalspåret i Hultsfred AB bildades. Vi söker nu ditt stöd för att utveckla järnvägen och vår verksamhet ytterligare! Vad är Smalspåret i Hultsfred AB? Smalspåret i Hultsfred AB, SH, bildades under 2003 på initiativ av flera aktiva i Föreningen Smalspåret Växjö Västervik. Syftet var att samla intresset för banarbeten och publik verksamhet främst på sträckan Hultsfred Åseda för att på sikt upprusta och trafikera även denna del av Smalspåret. Stiftarna, Föreningen Smalspåret och det ytterligare ca 60-tal personer som satsade pengar i det nya bolaget såg det vara mödan värt att starta verksamheten även om bandelen Åseda Växjö då nyligen rivits upp. Bolaget är inte bildat för att ge ägarna utdelning på annat sätt än glädjen av att järnvägen underhålls och används för cykeldressiner och turisttågstrafik. Det är i bolagsordningen fastlagt att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Genom rösträttsbegränsning och ett särskilt mandat för Föreningen Smalspåret att nominera styrelseledamöter och lekmannarevisor ska det ideella intresset och kopplingen till föreningsverksamheten och dess aktiva medlemmar säkerställas. SH är infrastrukturförvaltare för smalspårsjärnvägen från Björkudd i Hultsfred till Åseda i samarbete med de olika mark- och anläggningsägarna. De närmaste åren arbetar vi hårt för att kunna öppna hela sträckan Virserum Åseda för rälsbusstrafik. Även bandelen Björkudd Virserum ska hållas i skick för dressincykling och arbetståg med sikte på att få till stånd en upprustning. På den sträckan ansvarar Föreningen Smalspåret för dressinverksamheten. Bolaget äger sedan våren 2009 banvaktsstugan i Holm strax norr om Triabo, uppförd Stugan är väl bevarad och kommer att hyras ut sommartid. Under 2009 påbörjas en viss renovering och återskapande av trädgård och tomt har inletts. Du är välkommen att som aktieägare hyra stugan till rabatterat pris! SH arrangerar uthyrning av cykeldressiner på två sträckor; en längre utgående från Åseda och en kortare vid Virserum. Vid adventstid 2005 kunde vi öppna bansträckan Hultanäs Åseda för enstaka tåg för allmänheten. Sedan sommaren 2008 kör vi tidtabellsbunden trafik sommarsöndagar på den sträckan. Även mellan Virserum och Hjortöström går det rälsbusståg vissa dagar.

4 Mer om vår publika verksamhet Direkt efter bildandet av SH var ambitionen att komma igång med såväl banarbeten som publik verksamhet så snart som möjligt. Det stod snart klart att banans fortlevnad in till Åseda centrum var nära förknippad med att det började röra sig på spåret. Och sedan kom stormen Gudrun med ett kraftprov av sällan skådat slag Dressinuthyrning i Åseda och Virserum Sommaren 2004 öppnade SH dressinuthyrning från Åseda till Hultanäs. Det var ett provskott för att se om det fanns intresse. Det föll väl ut och till följande år, 2005, utsträcktes sträckan till Triabo och säsongen kom att omfatta större delen av sommaren, fyra dagar per vecka. Samma år övertog SH dressinverksamheten i Virserum vid musikdagarna där. År 2006 provade vi med en mindre utökning och sedan 2007 har vi daglig uthyrning i Virserum under juli och halva augusti. Detta tack vare gott stöd från Hultsfreds kommun med sommarjobbande ungdomar som bemannar stationen i Virserum. De dressiner som används har vi kunnat ta över från Föreningen Smalspårets lokalavdelning i Hultsfred som till sin dressinuthyrning där successivt har skaffat nytillverkade dressiner. Dressinsträckan Åseda Hultanäs Triabo Holm banvaktsstuga (17 km) går igenom djupa skogar med på många ställen orörd natur. Stormen Gudruns härjningar syns ännu här och var. På sträckan passeras Gassjön, idyllen Sissehult och Hultanäs station. Mitt i skogen, vid Häradsskögle fd banvaktsstuga har vi anordnat en rastplats med bord och tältplats. En cykeltur för minst en halvdag eller för övernattning. Dressinsträckan Virserum Hjortöström Aggatorp (4 km) löper vackert längs Virserumssjön och Hjortesjöns stränder. Det är en kortare tur, uthyrning sker i tvåtimmarspass. Här kan man ta fikapaus vid Hjortöströms idylliska hållplats eller intill Aggatorps banvaktsstuga. Tågtrafik och caféservering Till skillnad från dressinuthyrningen kräver tågtrafik en hel del formalia och kontroll över banans skick. Efter ett intensivt år från hösten 2004 inbegripet ett trettital dagars röjning och reparationer efter stormen Gudrun kunde det första rälsbusståget med passagerare på åtta år avgå från Hultanäs till Åseda i samband med julmarknaden i Åseda december I Hultanäs stod restaurangvagnen med glögg, kaffe och dopp till de många resenärerna. Det gav mersmak och efter ett par lyckade arrangemang 2006 och fortsatta underhållsarbeten kunde SH få trafiktillstånd för viss begränsad turisttrafik Hultanäs Åseda. Till invigningen av Virserums station som byggnadsminne hösten 2007 tillkom sträckan Virserum Hjortöström. När detta skrivs kan vi just se tillbaks på vår andra säsong med annonserad rälsbusstrafik Hultanäs Åseda. Tågen går tre dubbelturer några sommarsöndagar med cafévagnen tillkopplad. Det har visat sig vara ett uppskattat koncept med god tillströmning av resande och cafégäster. Vi har även kört nostalgiturer mellan Virserum och Hjortöström vid Virserums marknad de senaste två åren med gott resultat. Här finns också en potential för charter.

5 Bana och signal När SH bildades hade banan legat i träda ett antal år. Vissa arbeten, bl.a. en omfattande röjning hade skett, men banunderhållet i övrigt var nära nog på nollnivå. Under åren sedan vi började om har vi först etablerat en livaktig banarbetsverksamhet och för ett par år sedan även påbörjat återställande och driftsättning av banans signalanläggningar. Banarbeten m.m. Sommaren 2004 var då vi kom igång ordentligt med banarbeten och att fastställa anläggningens tekniska status. Ett påbörjat projekt att återansluta sidospåren vid Gårdveda bangård slutfördes. En mindre bro vid Ödhults banvaktsstuga renoverades och de första slipersbytena mellan Hultanäs och Åseda gjordes. Vi har mestadels arbetat med begagnat material, på senare år i form av normalspåriga sliprar som kunnat erhållas från Banverket. I höst påbörjas en viss upprustning av sträckan Hultanäs Triabo med hjälp av ett bidrag från Jönköpings län. Det gör att vi kan lägga in en andel helt nya sliprar. Vi ska också renovera järnvägsbron över sjön Hjortens utlopp vid Hjortöström, där vi får en del av projektsumman betald via Kalmar län. Båda projekten drar dock större kostnader än så och är båda en förutsättning för målet att kunna återöppna banan för trafik. Utöver i början av bolagets existens så har arbetsinsatserna haft fokus på sträckan Virserum Åseda. Sedan 2009 ansvarar bolaget formellt även för driften av banan mellan Hultsfred och Virserum. Förutom efter stormen Gudrun, har omfattande manuella röjningsinsatser och annan vegetationsbekämpning utförts. På sträckan Virserum Hjortöström har ett större slipersbyte genomförts under 2008 och SH bidrar på olika sätt också till att återskapa järnvägsmiljön kring Virserums station. Det rör sig om allt från grusbeläggning på och kring plattformen till återskapad bangårdsbelysning och ytterbelysning på godsmagasinet m.m. Virserums station har blivit såväl föreningens som bolagets huvudsäte med personallokaler, kontor och de gemytliga och omsorgsfullt renoverade väntsalarna. Smalspåret har därigenom kommit att stiga i aktning och vunnit i anseende på orten tack vare den verksamhet som blommat ut kring stationen. Signalanläggningar De första trafikarrangemangen genomfördes på enklast möjliga sätt, med vägvakter utposterade vid de vägkorsningar där signalerna var avstängda sedan länge. Flera anläggningar var skadade eller vandaliserade men har successivt kommit att sättas i drift igen; såsom signalställverket och vägskydden i Virserum, vägskyddsanläggningarna vid Östra Industrivägen och Grindstugan vid Åseda, Hultanäs och på prov Aggatorp. I takt med ökande trafik arbetar vi med att ta i bruk fler anläggningar.

6 Inbjudan till aktieköp Smalspåret i Hultsfred är ett litet bolag som bedriver en allt mer omfattande verksamhet på en 55 km lång järnväg! Det är ett resurskrävande åtagande att underhålla bana, fordon och redskap för den publika verksamheten, och ett än större åtagande att upprusta de bandelar som under många år legat för fäfot. Genom välvilliga bidrag, gåvor i form av begagnat spår- och signalmaterial och ett förnuftigt hanterande av de intäkter som verksamheten genererar, räcker slantarna ganska långt men inte hela vägen! Emissionsvillkor Styrelsen har beslutat följande villkor för emissionen: Aktiernas nominella belopp: 150 svenska kr/aktie. Lägsta teckningsbelopp är kr (5 aktier). Av tecknat belopp utgör 75% aktier och 25% en överkurs (se nedan). Du tecknar dig för ett valfritt antal aktier från fem och uppåt. Teckningsperiod: 14 september 2 november Bifogad teckningslista ska fyllas i och sändas in undertecknad till SH inom teckningsperioden. Betalning ska vara bokförd på SH:s konto senast den 10 november Emissionen sker utan förtur för nuvarande ägare. Det innebär att prospektet tillställs alla ägare och andra presumtiva intressenter av Smalspåret. Överkursen ska användas oavkortat till att amortera det banklån som upptogs för köpet av banvaktsstugan i Holm och övriga kostnader för detta (lagfart etc.) Varför nyemitterar vi nu? Genom att ge ut nya aktier gör vi det möjligt att få in nytt kapital till bolaget för att utveckla verksamheten och uppnå målet att kunna trafikera hela sträckan Virserum Åseda med rälsbussar. Det är fyra år sedan det senast gick att köpa aktier och vi har förstått att det finns många personer som vill bli delägare, utöver det 70-tal personer som äger SH idag. Vi har medvetet valt att vänta med att ge ut nya aktier till dess att ett bra tillfälle uppkom. Med de mål som beskrivs i detta prospekt och med köpet av banvaktsstugan i Holm nyligen genomfört menar styrelsen, med stöd av årsstämman, att det rätta tillfället är nu! För att lyckas med banupprustningen och kunna erbjuda en utvecklad publik verksamhet måste SH trots de olika bidragen skaffa resurser för att kunna kraftsamla de närmaste åren. Intäkterna från dressiner och tågtrafik täcker i stort de löpande utgifterna och ett visst underhåll, medan endast mindre summor kan läggas på regelrätt upprustning. Hur gör jag för att delta i emissionen? Till detta prospekt finns en anmälningsblankett, teckningslistan, bilagd. Den ska du fylla i, underteckna och sända till bolaget på adress Smalspåret i Hultsfred AB, c/o Callvik, Kästadalsvägen 14, Huddinge. Det belopp som du har tecknat dig för (aktier+överkurs enligt ovan) betalar du in till bolagets särskilda bankkonto för ändamålet hos SEB. Om du gör en direktöverföring från ditt eget konto är det viktigt att du anger ditt namn som text till kontoutdraget. Det går också bra att använda bankgiro. Från utlandet går det att göra en Europabetalning till kursen SEK 11 = EUR 1. Inbetalt belopp måste vara bokfört på SH:s konto senast 10/11. SH:s aktiekonto hos SEB: Bankgiro: Vid Europabetalning från annat land: Iban kontonummer: SE Bic-kod till banken: ESSE SE SS Om du tecknar dig för t.ex kr, får du 5 st aktier à 150 kr, 250 kr utgör överkurs kr, får du 25 st aktier à 150 kr, kr utgör överkurs kr, får du 50 st aktier à 150 kr, kr utgör överkurs

7 Vad ska pengarna användas till? Genom nyemissionen gör vi det möjligt att få in kapital till bolaget och samtidigt sprida ägandet och öka engagemanget för verksamheten. De pengar vi får in går oavkortat till upprustningen av banan som komplement till erhållna bidrag, och då inte minst bron vid Hjortöström och de bandelar som ännu inte setts över inför hundraårsjubileet Den överkurs om 50 kronor per aktie som tas ut kommer att gå till att amortera banklån och övriga kostnader i samband med köpet av banvaktsstugan i Holm. Räcker pengarna till allt? Efter knappt sex års verksamhet kan bolaget visa en ekonomi som efter ett par inledande år är i balans och till och med 2008 går nära nog jämt upp års trafik och dressinuthyrning har varit framgångsrik. Vi har till olika projekt erhållit statliga bidrag på nära kronor, vilka tas i anspråk i huvudsak under Under 2009 yppades ett tillfälle att få köpa den välbevarade banvaktsstugan i Holm utanför Triabo. Det köpet kom att finansieras genom gåvor, lån hos några av våra ägare och ett mindre lån i Virserums sparbank. Även efter en lyckad emission kommer vi att behöva hålla hårt i slantarna och söka bidragsfinansiering, gåvor och hitta billiga metoder att upprusta och driva järnvägen och fordonen. Det går nära nog att lägga hur mycket pengar som helst för att arbeta ikapp åratal, decennier, av eftersatt underhåll och för att kunna utveckla verksamheten. Upplysningar om emissionen: Dennis Blomfeldt, tfn , Peter Callvik, tfn , Peter Sjöquist, tfn , SH:s webbsida: Översikt, SH:s ekonomi Erhållna statliga bidrag till projekt År 2007: Uppförande av rälsbussgarage i Hultanäs ( kr) Intäkter År 2008: Slipersbyten och röjning Hultanäs-Triabo ( kr) Kostnader År 2009: Brorenovering Hjortöström ( kr) Resultat (Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelserna i F och H län)

8 Resumé över verksamheten Smalspåret i Hultsfred AB bildas. Bangårdsbygge i Gårdveda och slipersbyten Hultarp Virserum. En handfull personer är aktiva i verksamheten Banarbetsverksamheten utökas. Besiktning av banan inleds. Dressinuthyrning i Åseda 13 sommardagar. Under hösten påbörjas arbeten för trafik norr om Åseda Stormen Gudrun drabbar banan hårt. Ett trettiotal arbetsdagar går åt till att göra banan farbar till Åseda. Dressinuthyrning i Åseda 30 dagar. Ett första avtal med Uppvidinge kommun tecknas med förutsättning att tågtrafik kommer igång under året. Till julmarknaden i Åseda kan det första resandetåget sedan 1997 köras SH tar hand om dressinuthyrningen i Virserum, en vecka. Under året fortsätter vi åtgärda svaga partier av banan Hultanäs Åseda. SH erhåller tillstånd för en permanent verksamhet. Extratåg körs i samband med nedläggning av normalspåret Vetlanda Åseda och julmarknaden i Åseda Utökad dressinverksamhet i Virserum. I september invigs Virserums stn som byggnadsminne, varvid sträckan till Hjortöström kan öppnas provisoriskt för viss trafik med resande. Under året knyter vi till oss ett flertal nya aktiva. Det resulterar i en utökad verksamhet på banan, iståndsättning av signalanläggningar och fordonsunderhåll m.m Tågtrafik söndagar i juli mellan Hultanäs och Åseda på försök slår väl ut, liksom trafik vid Virserums marknad till Hjortöström. Dressinuthyrningen i Virserum utökas ytterligare SH tar över driftansvaret för sträckan Björkudd- Virserum. Utökad tågtrafik Åseda Hultanäs och vid Virserums marknad. Banvaktsstugan i Holm köps in. Vi är nu ett drygt fyrtiotal aktiva i alla grenar av verksamheten. SH:s verksamhet har sin bas i Virserums stationshus, som ägs av Föreningen Smalspåret Växjö Västervik och är ett byggnadsminne, liksom järnvägen är på sträckan Virserum Jenny. I Virserum finns kontor och övernattningsrum, förråd och en trevligt återskapad järnvägsmiljö. I upprustningsplanerna för banan mot Åseda finns åtgärder planerade för flera av trafikplatserna såsom grusning av plattformar m.m. I våra visioner ingår att även den kvarvarande delen Virserum Åseda ska komma att bli byggnadsminnesförklarad. Den dressinverksamhet som SH bedriver har, liksom Föreningen Smalspårets dressinuthyrning i Hultsfred, blivit en uppskattad turistattraktion som lockar både svenskar och turister från främst Tyskland och Danmark. År 2008 hade SH ett knappt tusental besökare i dressinverksamheten. Tågtrafiken som främst bedrivs med rälsbuss och tillkopplad cafévagn har bedrivits i begränsad omfattning, främst för att inte äventyra banans skick och för att minimera underhållsbehovet i avvaktan på större åtgärder. Konceptet med fikaservering under färden i sakta mak (30 km/h) har visat sig mycket uppskattat. Tack till fotograferna Björn Fredriksson, Tobias Jäderup, Olaf Lindström och Peter Sjöquist Emissionsprospekt 2009: Smalspåret i Hultsfred AB, org. nr

Paraplyorganisation för Västsvenska föreningar inom den spårburna hobbyn. Allt från modell till fullskala

Paraplyorganisation för Västsvenska föreningar inom den spårburna hobbyn. Allt från modell till fullskala Paraplyorganisation för Västsvenska föreningar inom den spårburna hobbyn Allt från modell till fullskala Vi vill: skapa intresse för tåghobbyn hos ungdomar av båda könen, med hjälp av Juniortågkonceptet

Läs mer

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014.

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. BESLUTS UNDERLAG ALTERNATIVT PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. Utförande Östra stödmuren rivs varefter nya stödmurar uppförs med gemensam bottenplatta

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Ohs starten på resan

Ohs starten på resan Ohs starten på resan Snart ska vi börja vår resa på Ohsabanan, men innan vi kliver på tåget gör vi en liten rundvandring i dagens Ohs bruk. Museijärnvägens anläggningar ligger huvudsakligen utanför det

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum.

Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum. Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum. För ev frågor och intresseanmälningar för köp av aktier kontakta någon i arbetsgruppen. Vi ser fram mot att kunna bilda

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02) Dir. 2014:160 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638 1934, i Stockholm den 30 mars 2012 kl 9.00, på Klarabergsgatan 29 i Stockholm. På stämman närvarande

Läs mer

Detaljplan för Linnefors Stationshus Emmaboda kommun, Kalmar län

Detaljplan för Linnefors Stationshus Emmaboda kommun, Kalmar län Detaljplan för Linnefors Stationshus Emmaboda kommun, Kalmar län UTSTÄLLNINGSSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av plan- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017 2017 ARLANDABANAN INFRASTRUCTURE AB 2 INNEHÅLL Information 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 5 Förändringar i eget kapital 6 Redovisningsprinciper och upplysningar 6 Underskrifter 7 3 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN

Läs mer

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 15.45 CET / 2013-05-02 / AllTele (STO:ATEL) Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl. 14.00 på Telefonvägen

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:30 2013-06-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, stiftelsens nittonde verksamhetsår.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att det förfarande som beskrivs i framställningen inte skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. [Detta

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning 16 Motion 1983/84:415 Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik bör hänföras till riksbanenätet eller erhålla ett statsbidrag av samma omfattning

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solhjulet Edsberg precis i början av december 2016 En av Sveriges största affärsbanker rekommenderade just styrelsen i föreningen

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG 1 JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG Foto: David Sohlberg Verksamhetsberättelse 2016 JÅÅJ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 1 2 Inledning Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån de eventuella tänkta

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INLEDNING. Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning?

INLEDNING. Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning? VEIDEC RACEWAY INLEDNING Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning? Sedan några år tillbaka har Malmö en dragracingbana där människor kan träffas och dela sitt intresse. Alla är dock inte positiva.

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, stiftelsens femtonde verksamhetsår.

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2014-04-24 Transportstyrelsen TSG 2014-45 601 73 Norrköping Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet vill med anledning av förslagen lyfta

Läs mer

Österängs Ångsåg ideell förening

Österängs Ångsåg ideell förening Österängs Ångsåg ideell förening Styrelsens redovisning av verksamheten i Österängs Ångsågsförening räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse Föreningsstämma hölls i Gamlegården 2015-04-25

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer

21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041

21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (35) 2014-12-01 Ks 21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041 Västervik Biogas ägs till 60 % av Västerviks kommun och till 40 % av Tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Halvårsrapport Optifreeze AB (publ) Org. nr

Halvårsrapport Optifreeze AB (publ) Org. nr Halvårsrapport 2014-01-01-2014-06-30 Optifreeze AB (publ) Org. nr. 556844-3914 Optifreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-08-29 -- 2013-12-31. Innehåll Sida -

Läs mer

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Östra Centralbanan Gullringen Gullringens stationshus Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Tryckta källor: Östra Centralbanan Linköping Hultsfred - De första hundra

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 14 december 2016 kl. 10.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Pressmeddelande 17 november 2016 Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det låga sparandet ökar

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer