Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november"

Transkript

1 Välkommen ombord! Smalspåret i Hultsfred AB har nöjet att inbjuda nuvarande ägare och nya intresserade att köpa aktier i bolaget under tiden 14 september 2 november Smalspåret i Hultsfred AB, org. nr Emissionsprospekt 2009

2

3 Med sikte på ett hundraårsjubileum år 2012 Dagen före julafton, den 23 december 2011, är det 100 år sedan tågen började gå till Virserum. Kronprinsen senare kung Gustaf V kom dock inte till Småland för en högtidlig invigning förrän i juni Då var det pompa och ståt. Tio år senare hade järnvägen utsträckts till Hultsfred och knutits samman till det som så småningom kom att bli känt som Smalspåret Växjö Västervik. Sommaren 2012 finns det alltså anledning att jubilera, t.o.m. dubbelt. Det är då också tio år sedan de arbetsinsatser inleddes som sedan ledde till att det ideella bolaget Smalspåret i Hultsfred AB bildades. Vi söker nu ditt stöd för att utveckla järnvägen och vår verksamhet ytterligare! Vad är Smalspåret i Hultsfred AB? Smalspåret i Hultsfred AB, SH, bildades under 2003 på initiativ av flera aktiva i Föreningen Smalspåret Växjö Västervik. Syftet var att samla intresset för banarbeten och publik verksamhet främst på sträckan Hultsfred Åseda för att på sikt upprusta och trafikera även denna del av Smalspåret. Stiftarna, Föreningen Smalspåret och det ytterligare ca 60-tal personer som satsade pengar i det nya bolaget såg det vara mödan värt att starta verksamheten även om bandelen Åseda Växjö då nyligen rivits upp. Bolaget är inte bildat för att ge ägarna utdelning på annat sätt än glädjen av att järnvägen underhålls och används för cykeldressiner och turisttågstrafik. Det är i bolagsordningen fastlagt att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Genom rösträttsbegränsning och ett särskilt mandat för Föreningen Smalspåret att nominera styrelseledamöter och lekmannarevisor ska det ideella intresset och kopplingen till föreningsverksamheten och dess aktiva medlemmar säkerställas. SH är infrastrukturförvaltare för smalspårsjärnvägen från Björkudd i Hultsfred till Åseda i samarbete med de olika mark- och anläggningsägarna. De närmaste åren arbetar vi hårt för att kunna öppna hela sträckan Virserum Åseda för rälsbusstrafik. Även bandelen Björkudd Virserum ska hållas i skick för dressincykling och arbetståg med sikte på att få till stånd en upprustning. På den sträckan ansvarar Föreningen Smalspåret för dressinverksamheten. Bolaget äger sedan våren 2009 banvaktsstugan i Holm strax norr om Triabo, uppförd Stugan är väl bevarad och kommer att hyras ut sommartid. Under 2009 påbörjas en viss renovering och återskapande av trädgård och tomt har inletts. Du är välkommen att som aktieägare hyra stugan till rabatterat pris! SH arrangerar uthyrning av cykeldressiner på två sträckor; en längre utgående från Åseda och en kortare vid Virserum. Vid adventstid 2005 kunde vi öppna bansträckan Hultanäs Åseda för enstaka tåg för allmänheten. Sedan sommaren 2008 kör vi tidtabellsbunden trafik sommarsöndagar på den sträckan. Även mellan Virserum och Hjortöström går det rälsbusståg vissa dagar.

4 Mer om vår publika verksamhet Direkt efter bildandet av SH var ambitionen att komma igång med såväl banarbeten som publik verksamhet så snart som möjligt. Det stod snart klart att banans fortlevnad in till Åseda centrum var nära förknippad med att det började röra sig på spåret. Och sedan kom stormen Gudrun med ett kraftprov av sällan skådat slag Dressinuthyrning i Åseda och Virserum Sommaren 2004 öppnade SH dressinuthyrning från Åseda till Hultanäs. Det var ett provskott för att se om det fanns intresse. Det föll väl ut och till följande år, 2005, utsträcktes sträckan till Triabo och säsongen kom att omfatta större delen av sommaren, fyra dagar per vecka. Samma år övertog SH dressinverksamheten i Virserum vid musikdagarna där. År 2006 provade vi med en mindre utökning och sedan 2007 har vi daglig uthyrning i Virserum under juli och halva augusti. Detta tack vare gott stöd från Hultsfreds kommun med sommarjobbande ungdomar som bemannar stationen i Virserum. De dressiner som används har vi kunnat ta över från Föreningen Smalspårets lokalavdelning i Hultsfred som till sin dressinuthyrning där successivt har skaffat nytillverkade dressiner. Dressinsträckan Åseda Hultanäs Triabo Holm banvaktsstuga (17 km) går igenom djupa skogar med på många ställen orörd natur. Stormen Gudruns härjningar syns ännu här och var. På sträckan passeras Gassjön, idyllen Sissehult och Hultanäs station. Mitt i skogen, vid Häradsskögle fd banvaktsstuga har vi anordnat en rastplats med bord och tältplats. En cykeltur för minst en halvdag eller för övernattning. Dressinsträckan Virserum Hjortöström Aggatorp (4 km) löper vackert längs Virserumssjön och Hjortesjöns stränder. Det är en kortare tur, uthyrning sker i tvåtimmarspass. Här kan man ta fikapaus vid Hjortöströms idylliska hållplats eller intill Aggatorps banvaktsstuga. Tågtrafik och caféservering Till skillnad från dressinuthyrningen kräver tågtrafik en hel del formalia och kontroll över banans skick. Efter ett intensivt år från hösten 2004 inbegripet ett trettital dagars röjning och reparationer efter stormen Gudrun kunde det första rälsbusståget med passagerare på åtta år avgå från Hultanäs till Åseda i samband med julmarknaden i Åseda december I Hultanäs stod restaurangvagnen med glögg, kaffe och dopp till de många resenärerna. Det gav mersmak och efter ett par lyckade arrangemang 2006 och fortsatta underhållsarbeten kunde SH få trafiktillstånd för viss begränsad turisttrafik Hultanäs Åseda. Till invigningen av Virserums station som byggnadsminne hösten 2007 tillkom sträckan Virserum Hjortöström. När detta skrivs kan vi just se tillbaks på vår andra säsong med annonserad rälsbusstrafik Hultanäs Åseda. Tågen går tre dubbelturer några sommarsöndagar med cafévagnen tillkopplad. Det har visat sig vara ett uppskattat koncept med god tillströmning av resande och cafégäster. Vi har även kört nostalgiturer mellan Virserum och Hjortöström vid Virserums marknad de senaste två åren med gott resultat. Här finns också en potential för charter.

5 Bana och signal När SH bildades hade banan legat i träda ett antal år. Vissa arbeten, bl.a. en omfattande röjning hade skett, men banunderhållet i övrigt var nära nog på nollnivå. Under åren sedan vi började om har vi först etablerat en livaktig banarbetsverksamhet och för ett par år sedan även påbörjat återställande och driftsättning av banans signalanläggningar. Banarbeten m.m. Sommaren 2004 var då vi kom igång ordentligt med banarbeten och att fastställa anläggningens tekniska status. Ett påbörjat projekt att återansluta sidospåren vid Gårdveda bangård slutfördes. En mindre bro vid Ödhults banvaktsstuga renoverades och de första slipersbytena mellan Hultanäs och Åseda gjordes. Vi har mestadels arbetat med begagnat material, på senare år i form av normalspåriga sliprar som kunnat erhållas från Banverket. I höst påbörjas en viss upprustning av sträckan Hultanäs Triabo med hjälp av ett bidrag från Jönköpings län. Det gör att vi kan lägga in en andel helt nya sliprar. Vi ska också renovera järnvägsbron över sjön Hjortens utlopp vid Hjortöström, där vi får en del av projektsumman betald via Kalmar län. Båda projekten drar dock större kostnader än så och är båda en förutsättning för målet att kunna återöppna banan för trafik. Utöver i början av bolagets existens så har arbetsinsatserna haft fokus på sträckan Virserum Åseda. Sedan 2009 ansvarar bolaget formellt även för driften av banan mellan Hultsfred och Virserum. Förutom efter stormen Gudrun, har omfattande manuella röjningsinsatser och annan vegetationsbekämpning utförts. På sträckan Virserum Hjortöström har ett större slipersbyte genomförts under 2008 och SH bidrar på olika sätt också till att återskapa järnvägsmiljön kring Virserums station. Det rör sig om allt från grusbeläggning på och kring plattformen till återskapad bangårdsbelysning och ytterbelysning på godsmagasinet m.m. Virserums station har blivit såväl föreningens som bolagets huvudsäte med personallokaler, kontor och de gemytliga och omsorgsfullt renoverade väntsalarna. Smalspåret har därigenom kommit att stiga i aktning och vunnit i anseende på orten tack vare den verksamhet som blommat ut kring stationen. Signalanläggningar De första trafikarrangemangen genomfördes på enklast möjliga sätt, med vägvakter utposterade vid de vägkorsningar där signalerna var avstängda sedan länge. Flera anläggningar var skadade eller vandaliserade men har successivt kommit att sättas i drift igen; såsom signalställverket och vägskydden i Virserum, vägskyddsanläggningarna vid Östra Industrivägen och Grindstugan vid Åseda, Hultanäs och på prov Aggatorp. I takt med ökande trafik arbetar vi med att ta i bruk fler anläggningar.

6 Inbjudan till aktieköp Smalspåret i Hultsfred är ett litet bolag som bedriver en allt mer omfattande verksamhet på en 55 km lång järnväg! Det är ett resurskrävande åtagande att underhålla bana, fordon och redskap för den publika verksamheten, och ett än större åtagande att upprusta de bandelar som under många år legat för fäfot. Genom välvilliga bidrag, gåvor i form av begagnat spår- och signalmaterial och ett förnuftigt hanterande av de intäkter som verksamheten genererar, räcker slantarna ganska långt men inte hela vägen! Emissionsvillkor Styrelsen har beslutat följande villkor för emissionen: Aktiernas nominella belopp: 150 svenska kr/aktie. Lägsta teckningsbelopp är kr (5 aktier). Av tecknat belopp utgör 75% aktier och 25% en överkurs (se nedan). Du tecknar dig för ett valfritt antal aktier från fem och uppåt. Teckningsperiod: 14 september 2 november Bifogad teckningslista ska fyllas i och sändas in undertecknad till SH inom teckningsperioden. Betalning ska vara bokförd på SH:s konto senast den 10 november Emissionen sker utan förtur för nuvarande ägare. Det innebär att prospektet tillställs alla ägare och andra presumtiva intressenter av Smalspåret. Överkursen ska användas oavkortat till att amortera det banklån som upptogs för köpet av banvaktsstugan i Holm och övriga kostnader för detta (lagfart etc.) Varför nyemitterar vi nu? Genom att ge ut nya aktier gör vi det möjligt att få in nytt kapital till bolaget för att utveckla verksamheten och uppnå målet att kunna trafikera hela sträckan Virserum Åseda med rälsbussar. Det är fyra år sedan det senast gick att köpa aktier och vi har förstått att det finns många personer som vill bli delägare, utöver det 70-tal personer som äger SH idag. Vi har medvetet valt att vänta med att ge ut nya aktier till dess att ett bra tillfälle uppkom. Med de mål som beskrivs i detta prospekt och med köpet av banvaktsstugan i Holm nyligen genomfört menar styrelsen, med stöd av årsstämman, att det rätta tillfället är nu! För att lyckas med banupprustningen och kunna erbjuda en utvecklad publik verksamhet måste SH trots de olika bidragen skaffa resurser för att kunna kraftsamla de närmaste åren. Intäkterna från dressiner och tågtrafik täcker i stort de löpande utgifterna och ett visst underhåll, medan endast mindre summor kan läggas på regelrätt upprustning. Hur gör jag för att delta i emissionen? Till detta prospekt finns en anmälningsblankett, teckningslistan, bilagd. Den ska du fylla i, underteckna och sända till bolaget på adress Smalspåret i Hultsfred AB, c/o Callvik, Kästadalsvägen 14, Huddinge. Det belopp som du har tecknat dig för (aktier+överkurs enligt ovan) betalar du in till bolagets särskilda bankkonto för ändamålet hos SEB. Om du gör en direktöverföring från ditt eget konto är det viktigt att du anger ditt namn som text till kontoutdraget. Det går också bra att använda bankgiro. Från utlandet går det att göra en Europabetalning till kursen SEK 11 = EUR 1. Inbetalt belopp måste vara bokfört på SH:s konto senast 10/11. SH:s aktiekonto hos SEB: Bankgiro: Vid Europabetalning från annat land: Iban kontonummer: SE Bic-kod till banken: ESSE SE SS Om du tecknar dig för t.ex kr, får du 5 st aktier à 150 kr, 250 kr utgör överkurs kr, får du 25 st aktier à 150 kr, kr utgör överkurs kr, får du 50 st aktier à 150 kr, kr utgör överkurs

7 Vad ska pengarna användas till? Genom nyemissionen gör vi det möjligt att få in kapital till bolaget och samtidigt sprida ägandet och öka engagemanget för verksamheten. De pengar vi får in går oavkortat till upprustningen av banan som komplement till erhållna bidrag, och då inte minst bron vid Hjortöström och de bandelar som ännu inte setts över inför hundraårsjubileet Den överkurs om 50 kronor per aktie som tas ut kommer att gå till att amortera banklån och övriga kostnader i samband med köpet av banvaktsstugan i Holm. Räcker pengarna till allt? Efter knappt sex års verksamhet kan bolaget visa en ekonomi som efter ett par inledande år är i balans och till och med 2008 går nära nog jämt upp års trafik och dressinuthyrning har varit framgångsrik. Vi har till olika projekt erhållit statliga bidrag på nära kronor, vilka tas i anspråk i huvudsak under Under 2009 yppades ett tillfälle att få köpa den välbevarade banvaktsstugan i Holm utanför Triabo. Det köpet kom att finansieras genom gåvor, lån hos några av våra ägare och ett mindre lån i Virserums sparbank. Även efter en lyckad emission kommer vi att behöva hålla hårt i slantarna och söka bidragsfinansiering, gåvor och hitta billiga metoder att upprusta och driva järnvägen och fordonen. Det går nära nog att lägga hur mycket pengar som helst för att arbeta ikapp åratal, decennier, av eftersatt underhåll och för att kunna utveckla verksamheten. Upplysningar om emissionen: Dennis Blomfeldt, tfn , Peter Callvik, tfn , Peter Sjöquist, tfn , SH:s webbsida: Översikt, SH:s ekonomi Erhållna statliga bidrag till projekt År 2007: Uppförande av rälsbussgarage i Hultanäs ( kr) Intäkter År 2008: Slipersbyten och röjning Hultanäs-Triabo ( kr) Kostnader År 2009: Brorenovering Hjortöström ( kr) Resultat (Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelserna i F och H län)

8 Resumé över verksamheten Smalspåret i Hultsfred AB bildas. Bangårdsbygge i Gårdveda och slipersbyten Hultarp Virserum. En handfull personer är aktiva i verksamheten Banarbetsverksamheten utökas. Besiktning av banan inleds. Dressinuthyrning i Åseda 13 sommardagar. Under hösten påbörjas arbeten för trafik norr om Åseda Stormen Gudrun drabbar banan hårt. Ett trettiotal arbetsdagar går åt till att göra banan farbar till Åseda. Dressinuthyrning i Åseda 30 dagar. Ett första avtal med Uppvidinge kommun tecknas med förutsättning att tågtrafik kommer igång under året. Till julmarknaden i Åseda kan det första resandetåget sedan 1997 köras SH tar hand om dressinuthyrningen i Virserum, en vecka. Under året fortsätter vi åtgärda svaga partier av banan Hultanäs Åseda. SH erhåller tillstånd för en permanent verksamhet. Extratåg körs i samband med nedläggning av normalspåret Vetlanda Åseda och julmarknaden i Åseda Utökad dressinverksamhet i Virserum. I september invigs Virserums stn som byggnadsminne, varvid sträckan till Hjortöström kan öppnas provisoriskt för viss trafik med resande. Under året knyter vi till oss ett flertal nya aktiva. Det resulterar i en utökad verksamhet på banan, iståndsättning av signalanläggningar och fordonsunderhåll m.m Tågtrafik söndagar i juli mellan Hultanäs och Åseda på försök slår väl ut, liksom trafik vid Virserums marknad till Hjortöström. Dressinuthyrningen i Virserum utökas ytterligare SH tar över driftansvaret för sträckan Björkudd- Virserum. Utökad tågtrafik Åseda Hultanäs och vid Virserums marknad. Banvaktsstugan i Holm köps in. Vi är nu ett drygt fyrtiotal aktiva i alla grenar av verksamheten. SH:s verksamhet har sin bas i Virserums stationshus, som ägs av Föreningen Smalspåret Växjö Västervik och är ett byggnadsminne, liksom järnvägen är på sträckan Virserum Jenny. I Virserum finns kontor och övernattningsrum, förråd och en trevligt återskapad järnvägsmiljö. I upprustningsplanerna för banan mot Åseda finns åtgärder planerade för flera av trafikplatserna såsom grusning av plattformar m.m. I våra visioner ingår att även den kvarvarande delen Virserum Åseda ska komma att bli byggnadsminnesförklarad. Den dressinverksamhet som SH bedriver har, liksom Föreningen Smalspårets dressinuthyrning i Hultsfred, blivit en uppskattad turistattraktion som lockar både svenskar och turister från främst Tyskland och Danmark. År 2008 hade SH ett knappt tusental besökare i dressinverksamheten. Tågtrafiken som främst bedrivs med rälsbuss och tillkopplad cafévagn har bedrivits i begränsad omfattning, främst för att inte äventyra banans skick och för att minimera underhållsbehovet i avvaktan på större åtgärder. Konceptet med fikaservering under färden i sakta mak (30 km/h) har visat sig mycket uppskattat. Tack till fotograferna Björn Fredriksson, Tobias Jäderup, Olaf Lindström och Peter Sjöquist Emissionsprospekt 2009: Smalspåret i Hultsfred AB, org. nr

MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION PROTOKOLL 1 (10)

MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION PROTOKOLL 1 (10) MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION PROTOKOLL 1 (10) Protokoll fört vid MRO Höstmöte 2008-09-27 28 Plats: Godsmagasinet, Böda station Tidpunkt: 15:30 Deltagare enligt nedanstående lista Närvarande: MRO Björn

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 DELLENBANAN KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklingsoch garantifonden för jordbruket UNDERHANDSREMISS Alltsedan

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Utredningsdirektiven Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan Nora Bergslagen veteranjärnväg, Östra Södermanlands

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt Arlandabanan Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt ISBN 91 7086 025 4 RiR 2004:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-09-21 Dnr 33-2003-0640 Arlandabanan

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa En tidning från nr 3 2014 PÄR JOHANSSON RESER I FÖRDOMAR TÄVLING K OR S O R D NYHETER MARIE LÅNG FÖRETAGSSÄLJARE X-trafiks nya DUBBELDÄCKARE resa 1 Kollektivtrafik är bra för företagen Med en av landets

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

1 av 28. Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg. Verksamhetsberättelse 2011

1 av 28. Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg. Verksamhetsberättelse 2011 1 av 28 Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Verksamhetsberättelse 2011 2 av 28 Föreningen Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Styrelsen för museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg vill på detta

Läs mer