Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26"

Transkript

1 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab

2 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k. in house upphandling) statsstödsreglerna självbestämmanderätt bygger på samverkansavtalet

3 Aktieemission 1 Pågår t.o.m. 12 december 2014 kl. 15 Bolagsstämma 17 december kl. 13, ÅHS konferenscentrum Brådskar för att personalen överförs till bolaget 1 januari 2015

4 Aktiefördelning enligt anställda Antal aktier Värde á 25 Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Saltvik Sottunga 2 50 Sund Vårdö Antal aktier Värde á 25 Ålands miljöservice 1 25 Södra Ålands högstadiedistrikt De gamlas hem Norra Ålands högstadiedistrikt Ålands omsorgsförbund Ålands kommunförbund * 1 25 Landskommuner och kommunalförbund Mariehamn Landskapet Åland Totalt Källa: Åsub, Sunds kommun. Korrigerade uppgifter för Sunds kommun *Aktieantalet avrundat uppåt.

5 Aktieemission 2 Innebär att bolaget köper återstående aktier Bolaget kan sedan sälja aktier enligt samma fördelning som i emission 1 Extra bolagsstämma 11 februari kl. 13, för nyval av styrelse

6 Om aktien Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Bolaget drivs inte i vinstsyfte och kommer inte att dela ut dividend eller andra medel till aktieägarna. Bolagets aktier är inte registrerade som värdeandelar och kommer inte heller att registreras som värdeandelar. Bolaget är ett privat aktiebolag och dess aktier kan inte tas upp till offentlig handel. Bolaget kommer inte ge ut några interimsbevis över tecknade aktier.

7 Vi vill bli aktieägare, vad ska vi göra? Besluta om aktieköp (fullmakt) Gör notering i teckningslistan som finns i landskapsregeringens reception Genomför köpet genom betalning till bolagets konto FI senast Utse representant + ersättare till bolagsstämma Framtida åtagande Delta i bolagsstämma

8 Hur ska Åda Ab styras? Vd Anna- Lena Landereng Styrelse som väljs av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna ska företräda och vara lojala mot det gemensamma bolaget.

9 Hur ska Åda Ab finansieras? Verksamheten finansieras genom aktiekapital och internt genererade medel och/eller upplåning. Kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor eller avgifter. Huvudprincipen är att kostnaderna fördelas efter användning, inte enligt antal aktier. Varje aktieägare väljer själv fritt om man önskar köpa tjänster av bolaget, det råder inget köptvång. Landskapet Åland överför, utöver aktiekapitalet, ca 1 miljon euro till en fond för fritt eget kapital. Ingen aktieägare har skyldighet att lämna kapitaltillskott. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka aktieägarna kan lämna borgen mot avgift.

10 Preliminär budget 2015 De ägare som överför sin it-avdelning till bolaget betalar schablonmässigt för sin personal och it-drift. De ägare som inte har någon it-avdelning att överföra ska betala för de tjänster de köper enligt självkostnadspris inklusive administrationskostnader. År 2015 utarbetas betalningsmodeller, nya licensavtal och transparenta fördelningsnycklar.

11 Preliminär budget 2015 Budgeten är preliminär tills ägarna har beslutat hur många personer som överförs till bolaget samt vilka projekt som ska genomföras under verksamhetsåret. Investeringarna består i huvudsak av projekt och kostnaderna påverkas av ägarnas behov och genomförandekraft. Investeringarna finansieras av fritt eget kapital och lån.

12 Preliminär budget 2015 INTÄKTER Försäljningsintäkter KOSTNADER Personal Drift TOTALT INVESTERINGAR Hårdvara Projekt inkl licenser TOTALT Avskrivningar De löpande kostnaderna för driften av bolaget beräknas till cirka 2,8 miljoner och kostnaderna för avskrivningar antas uppgå till cirka 0,5 miljoner.

13 Konkurrens Bolagets verksamhet är enbart offentlig och innebär fullgörande av uppgifter som ankommer på t.ex. stad, kommun, kommunalförbund och landskap. Bolagets stomme utgörs vid start av de it-avdelningar som idag är interna hos Landskapet Åland och Mariehamns stad. Bolaget iakttar gällande regler om offentlig upphandling. Bolaget tillhandahåller inte tjänster till det privata näringslivet.

14 Samverkansområden 1 januari 2015 DRIFT ARKITEKTUR & SÄKERHET SUPPORT PROJEKT- & E-KONTOR 6 personer 6 personer 9 (+2) personer 3 (+5) personer UTBILDNING VÅRD & OMSORG KOMMUNER LANDSKAPET ÅLAND

15 E- tjänster Avtal om e-identifiering undertecknat Enligt ägarnas och invånarnas behov Informationstillfälle 11 december 2014 E- tjänst för byggnadslov och miljötillstånd (Lupapiste.fi/Miljöministeriet) Kl 9:00-11:30 Kl 12:30-13:45 för byggnadsinspektörer för miljömyndigheter

16 (Lanseras nästa vecka)

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ.

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ. AVTAL OM SAMVERKAN I A DA 1. PARTER Ålands landskapsregering, 0145076-7, Mariehamns stad, 0205071-4, Ålands hälso- och sjukvård, 1907542-4 och Ålands kommunförbund, 1449974-6 har kommit överens om att

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Nr 51 Nr 51 LANDSKAPSLAG om Ålands skogsvårdsförening Föredragen för Republikens President 1) den 24 augusti 2001 Utfärdad i Mariehamn den 27 september 2001 I enlighet med

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs.

Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs. Förstudierapport. Projekt övertagande av hemtjänsten och anhörigstödet i Siljansnäs. Bakgrund Siljansnäs som ort har deltagit i InterReg projektet. Ett projekt som syftar till att hitta metoder att utveckla

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

AKTIEBONUSPROGRAM 2015

AKTIEBONUSPROGRAM 2015 AKTIEBONUSPROGRAM 2015 Styrelsens förslag avseende Aktiebonusprogram 2015 Beslutspunkter: a) förslag till beslut om införande av Aktiebonusprogram 2015 b) förslag till beslut om riktad emission av aktier

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer