Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna"

Transkript

1 Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion, där guiden förklarar grundläggande koncept om energins kretslopp och vad elektricitet är. Sedan delas eleverna in i små grupper om 2-3 personer och varje grupp får ett frågeformulär att fylla i medan de utforskar utställningen. Avslutningsvis samlas gruppen igen och går igenom vad man kommit fram till. Utställningen består av ett antal moduler, som var och en förklarar en aspekt av energi och el. Till varje modul finns tillhörande frågor på frågeformuläret. Medan eleverna går omkring i utställningen i sin egen takt, så kommer guiden att finnas där för att förklara, ställa frågor och diskutera med eleverna. Medföljande lärare förväntas också vara delaktiga. Denna handledning består av ett eller två faktablad för varje modul. Bladen innehåller svar till frågorna på frågeformuläret och ytterligare fakta och källhänvisningar som kan användas för att hjälpa eleverna att ta till sig informationen på modulen. Modulerna Startpunkten: Här sker avstamp och avslut. Elsäkerhet. Värmeskåpet: Var kommer min energi ifrån? Hur påverkar maten miljön? Jordgloben: Var på jorden används energin? Projektorspelet: Fotosyntesen. Kraftverket: Hur och var producerar vi el i Sverige? Energikällor. Kabelkuben: Hur kommer elektriciteten hem till mig? Hur sätts priset på el? Huset: Elkonsumtion, Uppvärmning, Transporter. Vevarna: Producera din egen el. Priskuben: Hur mycket kostar det att använda el?

2 Startpunkten Det finns olika sorters energi, till exempel Värmeenergi, Rörelseenergi och Elektrisk energi. Energins kretslopp All energi kommer från början från solen. Solen värmer jorden, växter växer, kon äter dem, kon bajsar och ger växterna ännu mer liv, vi äter kon och vi får energi som vi använder till att röra oss och att värma upp våra kroppar. Elektrisk energi har vi människor kommit på att vi kan skapa och använda för att göra livet lite enklare. Ingen energi försvinner, den blir bara någon annan sorts energi. Detta kallas för energiomvandling. El och energi i samhället Vilka saker behöver el/energi för att fungera vad slutar fungera när det blir strömavbrott? Vad händer i samhället efter 1 timme, 1 vecka? Växthuseffekten Växthuseffekten är det som gör att jorden är så varm att vi kan leva här annars hade det varit för kallt. Atmosfären, eller luften, innehåller gaser som hjälper jorden att behålla värmen. Koldioxid, metan, dikväveoxid och olika flourföreningar är exempel på växthusgaser. Förenklat kan man säga att ju mer växthusgaser vi har i atmosfären desto varmare blir jorden. Vi människor skapar idag en massa utsläpp av koldioxid och metan i snabb takt och bidrar till att temperaturen på jorden ökar. Varför är det inte bra att det blir varmare? Isarna smälter och havsnivån höjs. Det blir mer extremt väder med stormar, översvämningar och torka. Mer och mer av jordens yta går inte att leva på eller odla på. Energi = Joule, Spänning = Volt, Strömstyrka = Ampere, Effekt = Watt Källhänvisningar: Bandgeneratorn (visas av guiden) 1.) Vad är det som gör bandgeneratorn så farlig att du inte får använda den själv? Bandgeneratorn skapar en elektrisk laddning på den stora kulan. Om du tar på kulan eller kommer för nära kulan, så kommer den elektriska laddningen gå genom din kropp ner till jord. En sådan ström kan vara farlig. All elektrisk laddning vill komma till jord, så man ska alltid vara försiktig med elektricitet.

3 Värmeskåpet Kliv in i skåpet, stäng dörrarna och vänd på timglaset. Kom ihåg vilken temperatur det är i skåpet när ni startar. Se hur mycket temperaturen i skåpet hinner stiga innan sanden i timglaset rinner ut. 1.) Var får du din energi ifrån? Svar: Maten Var får kroppen energin ifrån? Från maten, till exempel kött. Var får kossan sin energi ifrån? Gräset. Var får gräset sin energi ifrån för att kunna växa? Solljuset. Alltså kommer all energi från solen från början. Energiomvandlingsprincipen: Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. 2.) Ringa in de typer av energi som din kropp producerar. Svar: Alla Kroppen använder energin som den får från maten till att hjälpa oss att hålla kroppstemperaturen uppe (värmeenergi), att röra på oss (rörelseenergi), att bygga fett och muskler (lagrad energi i form av biomassa), och även till att skapa elektriska impulser till vårt nervsystem (elektrisk energi). 3.) Skriv någon slags mat som är mindre bra för miljön: 4.) Varför är den inte bra för miljön? Hur påverkar maten miljön? Det behövs en massa förpackningar, man behöver använda olika resurser till exempel betesmark regnskogen i Brasilien skövlas för att skapa ängar till korna, det behövs bränsle för uppvärmning av växthus, kornas bajs släpper ut metan som påverkar växthuseffekten. Men det allra viktigaste är att maten måste transporteras, och lastbilarna, flygplanen och båtarna släpper ut mycket koldioxid. Därför är det bra att äta mat som inte har åkt så långt. Jämför till exempel vatten från kranen med vatten på flaska. Det är också bättre för miljön att äta mat där inte energin har behövs omvandlas så många gånger det är bättre att äta grönsakerna direkt än att äta korna som har ätit grönsakerna. 5.) Hur många TV-apparater kan vasaloppsåkare driva? Svar: Källa: Svensk Energi 6.) Experiment: Kliv in i skåpet med en vän i 2 minuter. Räkna ut er värmeeffekt! Sitt inne i skåpet i två minuter (vänd på timglaset) och se vad som händer. Termometern visar hur varmt det är inne i skåpet. Ser ni att det blir varmare? Varför blir det så? Era kroppar alstrar värme det är värmeenergi. Om temperaturen i skåpet ökar snabbt, använder du mycket energi på kort tid, då säger man att din kropp har hög effekt. Effekten mäts i Watt. För att få din effekt i skåpet ska du multiplicera antalet grader som temperaturen höjdes på två minuter med 10. Energin som används i skåpet = Luftens vikt * Värmekoefficienten för luft * Antal grader För att få effekten -> dela med tiden (120 sek)

4 Jordgloben 1.) Var på jorden används mest el? Svar: Island Elanvändningen i världen fördelar sig ungefär som de röda prickarna på jordgloben. Från rymden syns att de stora städerna är upplysta på natten. Var är det ljust? Städer, nästan hela Europa, östra USA och Japan. Var är det mörkt? Afrika, landsbygd i Sydamerika, Asien, Ryssland, Australien, Kanada. 2.) Varför tror du det är så? Island är precis som Sverige mörkt och kallt på vintern. Island är dessutom glest befolkat och ofta är det mer energieffektivt att bo tätt. På Island använder man el till väldigt mycket, eftersom man enkelt kan producera mycket el med vattenkraft och geotermisk energi och elen därmed blir relativt billig. Sverige gör av med mycket el och energi per person, på grund av att vi behöver mycket belysning och uppvärmning på vinterhalvåret och för att vi har mycket industrier. 3.) Hur tror du det ser ut i framtiden? Vad kommer att hända när Indien, Kina och andra folkrika länder vill ha samma standard som vi? Det kommer att krävas mycket med el och annan energi. Så som vi använder el och energi idag kommer det inte att räcka till för alla. Så det behövs att vi blir bättre på att spara el och energi. Vi behöver också bli bättre på att producera el på sådant sätt som inte påverkar växthuseffekten. Elanvändningen per capita är störst på Island, Norge, Finland (Sverige plats 6) Energianvändningen (inklusive el, värme, transporter) per capita är störst i USA, Canada, Finland (Sverige plats 6) Total elanvändning störst i USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien. Total energianvändning störst i Kina, USA, Indien, Ryssland, Japan. Källhänvisningar: Global Energy Statistical Yearbook 2011,

5 Projektorspelet I spelet har du som uppgift att samla lika delar vatten, koldioxid och solljus för att få växterna att växa. Samlar du för mycket vatten blir det för blött osv. 1.) Vad kallas det när växterna gör om solens energi till växtmaterial? Svar: Fotosyntes Fotosyntesen är en process där levande organismer tar hand om energin från ljus och lagrar den för att kunna växa. Växterna använder solljuset för att kunna göra om vatten och koldioxid till syre och växtmaterial (kolhydratmolekyler). Grundämnet kol finns i allt som är organiskt växter och djur. 2.) Vad behöver växterna mer än solljus? Svar: Vatten och Koldioxid (och salter) 3.) På vilket sätt är det här viktigt för jordens klimat? Koldioxiden som växterna använder är en växthusgas, och när växterna tar upp koldioxid från luften så hjälper det till att hålla växthuseffekten stabil. Växthuseffekten påverkar vårt klimat. Lite om kolets kretslopp Energin i växterna kan användas som mat, eller som bränsle. När växterna dör och förmultnar bildas koldioxid igen. Fossila bränslen som olja och kol har bildats från växter och djur som förmultnat under högt tryck i flera miljoner år. För att koldioxidhalten i atmosfären ska vara stabil (inte öka växthuseffekten) måste vi plantera så mycket skog som motsvarar det vi hugger ner och den olja och kol som vi använder. Att skapa ny olja och kol skulle ta flera miljoner år. Solljus + Koldioxid + Vatten + Salter => Syre + Växtmaterial/Kolhydrater Källhänvisningar:

6 Kraftverket 1: Sverigekartan & Skorstenen Cykla på cykeln och se om du kan få alla lamporna på skorstenen att tändas. Lampornas färger visar vilken sorts kraftverk som elen i Sverige kommer ifrån. 1.) Hur många kärnkraftverk finns det i Sverige? Svar: 3 kärnkraftverk, totalt 10 reaktorer Ringhals, Forsmark, Oskarshamn 2.) Ringa in det som du tror att det finns mest av i Sverige: Vindkraft Vattenkraft Värmekraft 3.) Ringa in det som du tror att det finns minst av i Sverige: Vindkraft Vattenkraft Värmekraft Sverigekartan: Här ser ni var Sveriges största kraftverk ligger någonstans (alla med kapacitet på över 100MW). Var finns vattenkraftverken? I Norra Sverige. Varför då? För att där finns de stora älvarna. Var ligger kärnkraftverken? Vid kusterna, i södra Sverige. Varför då? För att man använder kylvatten från havet bland annat. I södra Sverige är elbehovet störst. Varför syns bara en vindkraftpark (Lillgrund)? För att den är den enda vindkraftpark i Sverige som har en effekt större än 100MW. Det finns många vindkraftverk i Sverige, men varje vindkraftverk ger inte så mycket el. Alla vindkraftverk i Sverige ger tillsammans inte mer än 2% av Sveriges elbehov. Varför bygger man inte fler kärnkraftverk? Det finns en oro för kärnkraft på grund av att det kräver ett radioaktivt bränsle. Bränslet är dessutom inte förnybart. Det kostar dessutom väldigt mycket pengar att bygga ett nytt kärnkraftverk. Var i Sverige gör vi av med mest el? I södra Sverige. Var produceras mest el? I norra Sverige, genom vattenkraften. Hur går det ihop? Eftersom elen produceras långt från de stora städerna måste den transporteras. (Se mer under Kabelkuben) Skorstenen (Sveriges Energimix): Kärnkraft och Vattenkraft räknas som baskraft i Sverige. Dem använder vi så mycket som möjligt. Vindkraften är svår att planera, eftersom det inte alltid blåser. När det blåser använder vi den så mycket vi kan. När det är kallt och när alla använder el samtidigt räcker inte vind-, kärn- och vattenkraft till, utan då måste vi använda olja och naturgas också i värmekraftverk. Många värmekraftverk används också till att producera fjärrvärme på vintern. Varför är elen dyrare på vintern? Olja, kol och naturgas använder vi bara när vi måste eftersom de kostar mycket och släpper ut mycket koldioxid. Elpriset är dyrare på vintern eftersom vi då måste använda de här bränslena. Det finns inte tillräckligt mycket vattenkraft, kärnkraft och vindkraft då fördelade sig Sverige elproduktion så här: Vindkraft 2%, Kärnkraft 38%, Vattenkraft 46%, Värmekraft 14%. Nettoimport 9%. Sverige importerar respektive exporterar el i genomsnitt vartannat år. Källhänvisningar: Svensk Energi, Statistiska Centralbyrån

7 Kraftverket 2: Energikällor & Kraftverksillustration Para ihop bilderna med energikällorna med rätt beskrivning. Tryck på båda knapparna samtidigt och se om lampan tänds. 4.) Vilka energikällor är fossila? Svar: Olja, Kol, Naturgas 5.) Vad betyder det att en energikälla är förnybar? Svar: Att bränslet aldrig tar slut Till exempel: Sol, Vind, Vatten. Biomassa och biogas är också förnybara om växtmaterialet producerats på hållbart sätt. 6.) Skriv vad som är bra med vattenkraft: Det har liten påverkan på klimatet (man kan inte säga att det har noll påverkan, eftersom det finns visst ökat utsläpp av metan). Bränslet är förnybart. Det finns också negativa saker med vattenkraft, eftersom det påverkar djurlivet och miljön runt kraftverket. Man kan bygga trappor för fiskarna så att de kan vandra uppför älvarna trots att vattenkraftverk finns där. 7.) Skriv vad som inte är så bra med kolkraft: Det har stor påverkan på klimatet det släpper ut mycket koldioxid och andra partiklar. Det finns också positiva saker, det finns ganska mycket av det, det är ganska lätt att få fram och teknologin för att använda det är välkänd och inte så svår. 8.) Snurra på det röda hjulet. Vad används i alla kraftverk för att producera el? Svar: Turbin och Generator 9.) Vad finns det för skillnader mellan de olika kraftverken? De använder olika sätt och olika bränslen för att få turbinen att snurra. 10.) Vad är det som får turbinen att snurra i ett kärnkraftverk? Svar: Vattenånga Kraftverksillustration: När ni snurrar på hjulet så ser ni hur olika kraftverk fungerar. Allihop har en turbin som snurrar och driver en generator. Generatorn genererar elektriciteten. De olika kraftverken har olika sätt att få turbinen att röra sig och det är det som är skillnaden mellan dem. I ett värmekraftverk: Energi i bränslet -> värmeenergi som ånga -> rörelseenergi i turbinen -> elektrisk energi i generatorn. Varför är det bättre att elda olja i ett modern kraftverk än att elda ved hemma i öppna spisen? Man kan rena rökgasen på ett kraftverk. Om man dessutom gör fjärrvärme samtidigt så blir effektiviteten väldigt hög. Varför är det bra med fjärrvärme? När man tillverkar el i ett värmekraftverk så blir det mycket värme över och istället för att släppa ut den värmen i luften, så kan man använda den till att värma upp vatten i rör, som sedan går ut till era hus och värmer upp vattnet i era element. Från Malmö finns det jättemycket rör, och nästan alla hus värms upp med fjärrvärme (90%). Kan man tillverka el hemma? Man kan installera små vindkraftverk eller ha solceller på taket. Man kan också ha solfångare som värmer upp vatten och används till varmvatten och uppvärmning (inte till el).

8 Kabelkuben 1.) Elen kommer hem till mig via _elkablar/elledningar_ i marken eller luften. 2.) Elproducenterna säljer elen på _elbörsen (som heter Nordpool). 3.) Där köper elhandelsbolagen elen och säljer den vidare till elanvändaren, alltså din familj. 4.) Hur långt är elnätet i Sverige? Svar: mil Källa: Svensk Energi 5.) Gissa: Ledningar i luften kan ibland gå av på mitten om det är stormigt ute och ett träd faller över ledningen. Då får vi ingen ström till våra hus. Hur många kilometer kabel tror du att E.ON har grävt ner för att minska risken för strömavbrott? 5000 kilometer kilometer kilometer Eldistribution Varför har man så hög spänning i ledningarna? För att då blir det mindre förluster mindre strömstyrka (Ampere) och därmed mindre värme. Men det innebär att ledningarna är farliga. Man ska aldrig gå nära en elledning som ligger på marken. Elen används så nära som möjligt, så att den inte måste transporteras så långt. Vi skickar inte el som tillverkats i Norrland hela vägen ner till Skåne. Varför gräver E.ON ner elledningarna i marken istället för att ha dem i luften? Risk att stormar blåser ner träd på ledningarna så att det blir strömavbrott, säkerhetsrisker för människor och djur på grund av den höga spänningen. Varför kan jag inte välja elnätsleverantör? Det skulle kosta för mycket att ha flera parallella nät med olika ägare. Hur funkar det med grön el? Det finns ju bara ett eldistributionsnät? Elproducenterna ser till att det produceras minst lika mycket grön el som konsumenterna köper, men elen som kommer ut i uttaget är samma el oavsett om du köper grön el eller inte alltså en blandning av grön el och traditionell el, beroende på vilken sorts el som produceras i närheten av där du bor. Hur fungerar Nordpool? Som en aktiehandel. Elproducenterna säljer den el som de kan producera och elhandelsbolagen köper så mycket som de behöver för att kunna ge sina konsumenter el. Elhandelsbolagen måste räkna ut hur mycket el de kommer att behöva för att veta hur mycket de ska köpa. Elproducenterna räknar ut hur mycket de kan producera för att veta hur mycket de vill ha betalt. Om det är ont om el (på grund av för lite vatten i vattenreserverna, om något kärnkraftverk står stilla, om det inte blåser, om det är kallt) så blir priset på el högre. Källhänvisningar:

9 Höghuset 1. Lägenheterna & Energispartips Tryck på knapparna på huset för att se hur mycket el som sakerna i lägenheterna förbrukar. 2.) Hur många gånger fler Watt använder en glödlampa än en lågenergilampa? Svar: 5 gånger mer En lågenergilampa på 9 Watt motsvarar en traditionell glödlampa på 40 W. 3.) Vilka 2 saker i huset drar mest el? Svar: Duschen och Badet Att värma vatten är väldigt energikrävande. Ofta använder vi inte el för att värma upp vattnet, utan till exempel fjärrvärme, men även då krävs väldigt mycket energi. Varför är det viktigt att spara el och energi? El är dyrt och påverkar miljön. Sveriges elproduktion är mycket koldioxideffektiv jämfört med andra länder, tack vare att vi har så mycket vattenkraft och kärnkraft. Men för att Sverige ska kunna minska sina utsläpp av koldioxid måste vi minska utsläppen från transporter och till exempel istället använda mer elbilar. Då måste vi producera mer el. Om vi ska klara av att få el över till bilarna, så måste vi spara el i hemmen, på kontoren, och i industrin. Annars kommer vi att behöva elda mer olja för att tillverka tillräckligt med el. Hur kan man spara energi? Spara på varmvattnet, byta lampor, sänka värmen, använda energieffektiva vitvaror: ugn, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin, använda energieffektiva apparater: TV, dator. Tänk på att inte använda STANDBY, utan stänga av på riktigt. Att sopsortera och återvinna sparar inte energi hemma hos dig, men sparar mycket energi för samhället. Finns det fler sätt att påverka sin elräkning? Man ska kolla vilka avtal som passar bäst. Det finns många olika företag att köpa el från. De kan ha olika priser. Man kan ha fast pris eller rörligt pris. På elskling.se kan man få hjälp att hitta vilken elleverantör som är bäst beroende på var du bor, hur mycket el du använder, om du vill ha fast pris eller rörligt pris och om du vill köpa grön el eller vanlig el. Vad händer när alla i Sverige lagar mat samtidigt? Elförbrukningen ökar. Vattenkraften och kärnkraften räcker inte till. Vi måste starta ett fossileldat kraftverk. Koldioxidutsläppen ökar. Kostnaderna blir högre. Om vi kan hjälpas åt att jämna ut elförbrukningen över dygnet (kapa topparna) så kommer vi att kunna använda mindre fossila bränslen i Sverige. Vilken dag på året gör vi av med mest el i Sverige? Lillejulafton det är då alla lagar sin mat som vi ska äta på julafton. Vilken tid på dygnet går det åt mest el i svenska hem? Mellan 7 och 8 på morgonen, när alla kokar kaffe och rostar bröd. Även runt 18 på kvällen när man lagar mat. Källhänvisningar:

10 Höghuset 2. Transporter & Uppvärmning 1.) Skriv upp 6 sätt man kan värma upp ett hus på: El, Fjärrvärme, Oljepanna, Pellets, Gas, Luftvärmepump, Bergvärme, Solpaneler. 4.) Vilket fordon är bäst att åka av de 5 alternativen? Ringa in ditt svar. Tåg Flyg Miljöbil Buss Bil Och cykel är allra bäst! 5.) Vilket är sämst? Tåg Flyg Miljöbil Buss Bil Flygplanet kommer lite längre än bilen och släpper alltså ut lite mindre koldioxid per personkilometer än bilen. Ändå påverkar flyget miljön mycket, eftersom man ofta flyger så långt. Det är också så att koldioxiden får större påverkan på växthuseffekten när den släpps ut högre upp i luften. Flyget släpper dessutom ut andra växthusgaser än bara koldioxid. Transporter: Transporter står för 34 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och påverkar miljön jättemycket. Hur kan du minska koldioxidutsläppen från transporter? Åka buss, cykla, tåg, äta närproducerad mat, dricka kranvatten. Vilka bränslen finns till bilar? Bensin, diesel, el, biogas, etanol. Bensin och diesel är fossila bränslen. El är orsak till olika mycket koldioxidutsläpp beroende på hur elen har producerats. I Sverige har vi mycket låga utsläpp av koldioxid på grund av elproduktion. Biogas tillverkas av matavfall. Etanol tillverkas av kolhydratrika växter som sockerrör, och det finns en viss risk att det blir ont om odlingsmark om etanolbehovet blir stort. Uppvärmning: Hur funkar bergvärme? Man tar värme från långt ner i jorden och värmer upp vatten till elementen. Luftvärmepump? Värmeväxling så att man tar värme från uteluften och ger till inneluften. Gas? Naturgas går ut till husen i rör. Hur kan man spara energi hemma? Sänk temperaturen ta på en tröja till. Vädra snabbt. Täta fönster och dörrar. Isolera. Stäng dörrarna och sänk temperaturen i de rum som du inte använder. Kolla om det går att byta uppvärmningsalternativ som är bättre för miljön eller plånboken, till exempel byta ut oljepanna mot fjärrvärme. Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2009 (Källa: Naturvårdsverket) Sektor Miljoner ton CO 2 -ekvivalenter El- och värmeproduktion 8,0 Bostäder och lokaler, samt förbränning inom jordbruk, skogsbruk och fiske 3,8 Industrins förbränning 8,7 Industriprocesser 5,0 Inrikes transporter 20,3 Jordbruk 8,2 Avfall 1,9 Övriga sektorer* 3,9 Totala utsläpp** 60,0 Utrikes flyg och sjöfart ungefärligt beräknat till: 2 resp. 7,4 miljoner ton Utsläpp till följd av konsumtion ingår ej.

11 Vevarna 1.) Varför är det jobbigare att veva runt den vanliga glödlampan, jämfört med LED-lampan? Glödlampan kräver mycket mer energi än LED-lampan. En LED-lampa på ungefär 6W motsvarar en gammeldags glödlampa på 40W och gör alltså av med mycket mindre energi. Den håller också mycket längre. En gammeldags glödlampa är ineffektiv eftersom den avger en massa värme för att kunna avge ljus metallen i lampan blir så varm att den glöder. I LEDlampan är det ett halvledarmaterial som avger ljus vid låg spänning, och den blir inte så varm. Tänk på att: En LED-lampa ska slängas som elektronikavfall. En lågenergilampa ska slängas som farligt avfall på grund av att den innehåller kvicksilver. 2.) Vad händer när man slutar veva? Då släcks lamporna direkt. El måste produceras samtidigt som det används. Man kan lagra el i batterier, men de är inte så effektiva, kan inte lagra så mycket. Det kostar mycket. Många batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

12 Priskuben Läs ledtrådarna, gissa vad som gömmer sig i hålet och stick sedan ner handen och känn efter om du gissade rätt. 1.) Att baka maränger i ugnen i 3 timmar, vad kostar det? Det kostar ungefär 50 öre att värma upp ugnen och sedan 50 öre per timme att hålla den varm. Så om man ska baka i tre timmar så kostar det 50 öre plus 3x50 öre = 2kr. 2.) Vad händer när datorn eller TV:n är på Standby? Då går det åt el trots att man inte använder den. 3.) Vad tror du kan hända om du sticker en kniv i en brödrost? Man kan få elektricitet genom kroppen, och det är farligt. 4.) Ett duschhandtag drar ingen el. Ändå kan den spara pengar och energi. Varför? Att värma upp vatten kräver väldigt mycket energi. Det finns moderna duschmunstycken som är snålspolande som inte släpper igenom lika mycket vatten som vanliga. Då går det åt mindre vatten när du duschar. Du kan se till att duscha korta duschar om du duschar hälften så länge kostar det hälften så mycket. Det är bättre att duscha än att bada. Ett badkar kräver ungefär 120 liter vatten, medan en dusch inte använder mer än 60. En vanlig villa gör av med ungefär 5000 kwh på hushållsel (tvätt, kök, disk, belysning, elektriska apparater). Det kostar ungefär 5000 kronor på ett år. Elen kostar mer på vintern, eftersom vi då ofta har brist på el i Sverige, och vi måste använda oljeeldade kraftverk. Genom att se till att stänga av elektriska apparater på riktigt (dator, TV, mobilladdare) så kan du spara 10% av elkostnader för dessa apparater. Använd en grenkontakt med av/på-knapp. Hela Sveriges vindkraftproduktion går idag till apparater på standby. Källhänvisningar:

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Samhällets energikällor

Samhällets energikällor 4. Samhällets energikällor Energi på hållbar väg Bashäfte 37 4. Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

the survival guide Enkla tips på vad du kan göra för dig, miljön och din plånbok!

the survival guide Enkla tips på vad du kan göra för dig, miljön och din plånbok! the survival guide Enkla tips på vad du kan göra för dig, miljön och din plånbok! Spara & slösa - det där med el och energi Hur tyder jag elräkningen? Jo, du börjar med att titta på hur mycket som ska

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer