Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna"

Transkript

1 Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion, där guiden förklarar grundläggande koncept om energins kretslopp och vad elektricitet är. Sedan delas eleverna in i små grupper om 2-3 personer och varje grupp får ett frågeformulär att fylla i medan de utforskar utställningen. Avslutningsvis samlas gruppen igen och går igenom vad man kommit fram till. Utställningen består av ett antal moduler, som var och en förklarar en aspekt av energi och el. Till varje modul finns tillhörande frågor på frågeformuläret. Medan eleverna går omkring i utställningen i sin egen takt, så kommer guiden att finnas där för att förklara, ställa frågor och diskutera med eleverna. Medföljande lärare förväntas också vara delaktiga. Denna handledning består av ett eller två faktablad för varje modul. Bladen innehåller svar till frågorna på frågeformuläret och ytterligare fakta och källhänvisningar som kan användas för att hjälpa eleverna att ta till sig informationen på modulen. Modulerna Startpunkten: Här sker avstamp och avslut. Elsäkerhet. Värmeskåpet: Var kommer min energi ifrån? Hur påverkar maten miljön? Jordgloben: Var på jorden används energin? Projektorspelet: Fotosyntesen. Kraftverket: Hur och var producerar vi el i Sverige? Energikällor. Kabelkuben: Hur kommer elektriciteten hem till mig? Hur sätts priset på el? Huset: Elkonsumtion, Uppvärmning, Transporter. Vevarna: Producera din egen el. Priskuben: Hur mycket kostar det att använda el?

2 Startpunkten Det finns olika sorters energi, till exempel Värmeenergi, Rörelseenergi och Elektrisk energi. Energins kretslopp All energi kommer från början från solen. Solen värmer jorden, växter växer, kon äter dem, kon bajsar och ger växterna ännu mer liv, vi äter kon och vi får energi som vi använder till att röra oss och att värma upp våra kroppar. Elektrisk energi har vi människor kommit på att vi kan skapa och använda för att göra livet lite enklare. Ingen energi försvinner, den blir bara någon annan sorts energi. Detta kallas för energiomvandling. El och energi i samhället Vilka saker behöver el/energi för att fungera vad slutar fungera när det blir strömavbrott? Vad händer i samhället efter 1 timme, 1 vecka? Växthuseffekten Växthuseffekten är det som gör att jorden är så varm att vi kan leva här annars hade det varit för kallt. Atmosfären, eller luften, innehåller gaser som hjälper jorden att behålla värmen. Koldioxid, metan, dikväveoxid och olika flourföreningar är exempel på växthusgaser. Förenklat kan man säga att ju mer växthusgaser vi har i atmosfären desto varmare blir jorden. Vi människor skapar idag en massa utsläpp av koldioxid och metan i snabb takt och bidrar till att temperaturen på jorden ökar. Varför är det inte bra att det blir varmare? Isarna smälter och havsnivån höjs. Det blir mer extremt väder med stormar, översvämningar och torka. Mer och mer av jordens yta går inte att leva på eller odla på. Energi = Joule, Spänning = Volt, Strömstyrka = Ampere, Effekt = Watt Källhänvisningar: Bandgeneratorn (visas av guiden) 1.) Vad är det som gör bandgeneratorn så farlig att du inte får använda den själv? Bandgeneratorn skapar en elektrisk laddning på den stora kulan. Om du tar på kulan eller kommer för nära kulan, så kommer den elektriska laddningen gå genom din kropp ner till jord. En sådan ström kan vara farlig. All elektrisk laddning vill komma till jord, så man ska alltid vara försiktig med elektricitet.

3 Värmeskåpet Kliv in i skåpet, stäng dörrarna och vänd på timglaset. Kom ihåg vilken temperatur det är i skåpet när ni startar. Se hur mycket temperaturen i skåpet hinner stiga innan sanden i timglaset rinner ut. 1.) Var får du din energi ifrån? Svar: Maten Var får kroppen energin ifrån? Från maten, till exempel kött. Var får kossan sin energi ifrån? Gräset. Var får gräset sin energi ifrån för att kunna växa? Solljuset. Alltså kommer all energi från solen från början. Energiomvandlingsprincipen: Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. 2.) Ringa in de typer av energi som din kropp producerar. Svar: Alla Kroppen använder energin som den får från maten till att hjälpa oss att hålla kroppstemperaturen uppe (värmeenergi), att röra på oss (rörelseenergi), att bygga fett och muskler (lagrad energi i form av biomassa), och även till att skapa elektriska impulser till vårt nervsystem (elektrisk energi). 3.) Skriv någon slags mat som är mindre bra för miljön: 4.) Varför är den inte bra för miljön? Hur påverkar maten miljön? Det behövs en massa förpackningar, man behöver använda olika resurser till exempel betesmark regnskogen i Brasilien skövlas för att skapa ängar till korna, det behövs bränsle för uppvärmning av växthus, kornas bajs släpper ut metan som påverkar växthuseffekten. Men det allra viktigaste är att maten måste transporteras, och lastbilarna, flygplanen och båtarna släpper ut mycket koldioxid. Därför är det bra att äta mat som inte har åkt så långt. Jämför till exempel vatten från kranen med vatten på flaska. Det är också bättre för miljön att äta mat där inte energin har behövs omvandlas så många gånger det är bättre att äta grönsakerna direkt än att äta korna som har ätit grönsakerna. 5.) Hur många TV-apparater kan vasaloppsåkare driva? Svar: Källa: Svensk Energi 6.) Experiment: Kliv in i skåpet med en vän i 2 minuter. Räkna ut er värmeeffekt! Sitt inne i skåpet i två minuter (vänd på timglaset) och se vad som händer. Termometern visar hur varmt det är inne i skåpet. Ser ni att det blir varmare? Varför blir det så? Era kroppar alstrar värme det är värmeenergi. Om temperaturen i skåpet ökar snabbt, använder du mycket energi på kort tid, då säger man att din kropp har hög effekt. Effekten mäts i Watt. För att få din effekt i skåpet ska du multiplicera antalet grader som temperaturen höjdes på två minuter med 10. Energin som används i skåpet = Luftens vikt * Värmekoefficienten för luft * Antal grader För att få effekten -> dela med tiden (120 sek)

4 Jordgloben 1.) Var på jorden används mest el? Svar: Island Elanvändningen i världen fördelar sig ungefär som de röda prickarna på jordgloben. Från rymden syns att de stora städerna är upplysta på natten. Var är det ljust? Städer, nästan hela Europa, östra USA och Japan. Var är det mörkt? Afrika, landsbygd i Sydamerika, Asien, Ryssland, Australien, Kanada. 2.) Varför tror du det är så? Island är precis som Sverige mörkt och kallt på vintern. Island är dessutom glest befolkat och ofta är det mer energieffektivt att bo tätt. På Island använder man el till väldigt mycket, eftersom man enkelt kan producera mycket el med vattenkraft och geotermisk energi och elen därmed blir relativt billig. Sverige gör av med mycket el och energi per person, på grund av att vi behöver mycket belysning och uppvärmning på vinterhalvåret och för att vi har mycket industrier. 3.) Hur tror du det ser ut i framtiden? Vad kommer att hända när Indien, Kina och andra folkrika länder vill ha samma standard som vi? Det kommer att krävas mycket med el och annan energi. Så som vi använder el och energi idag kommer det inte att räcka till för alla. Så det behövs att vi blir bättre på att spara el och energi. Vi behöver också bli bättre på att producera el på sådant sätt som inte påverkar växthuseffekten. Elanvändningen per capita är störst på Island, Norge, Finland (Sverige plats 6) Energianvändningen (inklusive el, värme, transporter) per capita är störst i USA, Canada, Finland (Sverige plats 6) Total elanvändning störst i USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien. Total energianvändning störst i Kina, USA, Indien, Ryssland, Japan. Källhänvisningar: Global Energy Statistical Yearbook 2011,

5 Projektorspelet I spelet har du som uppgift att samla lika delar vatten, koldioxid och solljus för att få växterna att växa. Samlar du för mycket vatten blir det för blött osv. 1.) Vad kallas det när växterna gör om solens energi till växtmaterial? Svar: Fotosyntes Fotosyntesen är en process där levande organismer tar hand om energin från ljus och lagrar den för att kunna växa. Växterna använder solljuset för att kunna göra om vatten och koldioxid till syre och växtmaterial (kolhydratmolekyler). Grundämnet kol finns i allt som är organiskt växter och djur. 2.) Vad behöver växterna mer än solljus? Svar: Vatten och Koldioxid (och salter) 3.) På vilket sätt är det här viktigt för jordens klimat? Koldioxiden som växterna använder är en växthusgas, och när växterna tar upp koldioxid från luften så hjälper det till att hålla växthuseffekten stabil. Växthuseffekten påverkar vårt klimat. Lite om kolets kretslopp Energin i växterna kan användas som mat, eller som bränsle. När växterna dör och förmultnar bildas koldioxid igen. Fossila bränslen som olja och kol har bildats från växter och djur som förmultnat under högt tryck i flera miljoner år. För att koldioxidhalten i atmosfären ska vara stabil (inte öka växthuseffekten) måste vi plantera så mycket skog som motsvarar det vi hugger ner och den olja och kol som vi använder. Att skapa ny olja och kol skulle ta flera miljoner år. Solljus + Koldioxid + Vatten + Salter => Syre + Växtmaterial/Kolhydrater Källhänvisningar:

6 Kraftverket 1: Sverigekartan & Skorstenen Cykla på cykeln och se om du kan få alla lamporna på skorstenen att tändas. Lampornas färger visar vilken sorts kraftverk som elen i Sverige kommer ifrån. 1.) Hur många kärnkraftverk finns det i Sverige? Svar: 3 kärnkraftverk, totalt 10 reaktorer Ringhals, Forsmark, Oskarshamn 2.) Ringa in det som du tror att det finns mest av i Sverige: Vindkraft Vattenkraft Värmekraft 3.) Ringa in det som du tror att det finns minst av i Sverige: Vindkraft Vattenkraft Värmekraft Sverigekartan: Här ser ni var Sveriges största kraftverk ligger någonstans (alla med kapacitet på över 100MW). Var finns vattenkraftverken? I Norra Sverige. Varför då? För att där finns de stora älvarna. Var ligger kärnkraftverken? Vid kusterna, i södra Sverige. Varför då? För att man använder kylvatten från havet bland annat. I södra Sverige är elbehovet störst. Varför syns bara en vindkraftpark (Lillgrund)? För att den är den enda vindkraftpark i Sverige som har en effekt större än 100MW. Det finns många vindkraftverk i Sverige, men varje vindkraftverk ger inte så mycket el. Alla vindkraftverk i Sverige ger tillsammans inte mer än 2% av Sveriges elbehov. Varför bygger man inte fler kärnkraftverk? Det finns en oro för kärnkraft på grund av att det kräver ett radioaktivt bränsle. Bränslet är dessutom inte förnybart. Det kostar dessutom väldigt mycket pengar att bygga ett nytt kärnkraftverk. Var i Sverige gör vi av med mest el? I södra Sverige. Var produceras mest el? I norra Sverige, genom vattenkraften. Hur går det ihop? Eftersom elen produceras långt från de stora städerna måste den transporteras. (Se mer under Kabelkuben) Skorstenen (Sveriges Energimix): Kärnkraft och Vattenkraft räknas som baskraft i Sverige. Dem använder vi så mycket som möjligt. Vindkraften är svår att planera, eftersom det inte alltid blåser. När det blåser använder vi den så mycket vi kan. När det är kallt och när alla använder el samtidigt räcker inte vind-, kärn- och vattenkraft till, utan då måste vi använda olja och naturgas också i värmekraftverk. Många värmekraftverk används också till att producera fjärrvärme på vintern. Varför är elen dyrare på vintern? Olja, kol och naturgas använder vi bara när vi måste eftersom de kostar mycket och släpper ut mycket koldioxid. Elpriset är dyrare på vintern eftersom vi då måste använda de här bränslena. Det finns inte tillräckligt mycket vattenkraft, kärnkraft och vindkraft då fördelade sig Sverige elproduktion så här: Vindkraft 2%, Kärnkraft 38%, Vattenkraft 46%, Värmekraft 14%. Nettoimport 9%. Sverige importerar respektive exporterar el i genomsnitt vartannat år. Källhänvisningar: Svensk Energi, Statistiska Centralbyrån

7 Kraftverket 2: Energikällor & Kraftverksillustration Para ihop bilderna med energikällorna med rätt beskrivning. Tryck på båda knapparna samtidigt och se om lampan tänds. 4.) Vilka energikällor är fossila? Svar: Olja, Kol, Naturgas 5.) Vad betyder det att en energikälla är förnybar? Svar: Att bränslet aldrig tar slut Till exempel: Sol, Vind, Vatten. Biomassa och biogas är också förnybara om växtmaterialet producerats på hållbart sätt. 6.) Skriv vad som är bra med vattenkraft: Det har liten påverkan på klimatet (man kan inte säga att det har noll påverkan, eftersom det finns visst ökat utsläpp av metan). Bränslet är förnybart. Det finns också negativa saker med vattenkraft, eftersom det påverkar djurlivet och miljön runt kraftverket. Man kan bygga trappor för fiskarna så att de kan vandra uppför älvarna trots att vattenkraftverk finns där. 7.) Skriv vad som inte är så bra med kolkraft: Det har stor påverkan på klimatet det släpper ut mycket koldioxid och andra partiklar. Det finns också positiva saker, det finns ganska mycket av det, det är ganska lätt att få fram och teknologin för att använda det är välkänd och inte så svår. 8.) Snurra på det röda hjulet. Vad används i alla kraftverk för att producera el? Svar: Turbin och Generator 9.) Vad finns det för skillnader mellan de olika kraftverken? De använder olika sätt och olika bränslen för att få turbinen att snurra. 10.) Vad är det som får turbinen att snurra i ett kärnkraftverk? Svar: Vattenånga Kraftverksillustration: När ni snurrar på hjulet så ser ni hur olika kraftverk fungerar. Allihop har en turbin som snurrar och driver en generator. Generatorn genererar elektriciteten. De olika kraftverken har olika sätt att få turbinen att röra sig och det är det som är skillnaden mellan dem. I ett värmekraftverk: Energi i bränslet -> värmeenergi som ånga -> rörelseenergi i turbinen -> elektrisk energi i generatorn. Varför är det bättre att elda olja i ett modern kraftverk än att elda ved hemma i öppna spisen? Man kan rena rökgasen på ett kraftverk. Om man dessutom gör fjärrvärme samtidigt så blir effektiviteten väldigt hög. Varför är det bra med fjärrvärme? När man tillverkar el i ett värmekraftverk så blir det mycket värme över och istället för att släppa ut den värmen i luften, så kan man använda den till att värma upp vatten i rör, som sedan går ut till era hus och värmer upp vattnet i era element. Från Malmö finns det jättemycket rör, och nästan alla hus värms upp med fjärrvärme (90%). Kan man tillverka el hemma? Man kan installera små vindkraftverk eller ha solceller på taket. Man kan också ha solfångare som värmer upp vatten och används till varmvatten och uppvärmning (inte till el).

8 Kabelkuben 1.) Elen kommer hem till mig via _elkablar/elledningar_ i marken eller luften. 2.) Elproducenterna säljer elen på _elbörsen (som heter Nordpool). 3.) Där köper elhandelsbolagen elen och säljer den vidare till elanvändaren, alltså din familj. 4.) Hur långt är elnätet i Sverige? Svar: mil Källa: Svensk Energi 5.) Gissa: Ledningar i luften kan ibland gå av på mitten om det är stormigt ute och ett träd faller över ledningen. Då får vi ingen ström till våra hus. Hur många kilometer kabel tror du att E.ON har grävt ner för att minska risken för strömavbrott? 5000 kilometer kilometer kilometer Eldistribution Varför har man så hög spänning i ledningarna? För att då blir det mindre förluster mindre strömstyrka (Ampere) och därmed mindre värme. Men det innebär att ledningarna är farliga. Man ska aldrig gå nära en elledning som ligger på marken. Elen används så nära som möjligt, så att den inte måste transporteras så långt. Vi skickar inte el som tillverkats i Norrland hela vägen ner till Skåne. Varför gräver E.ON ner elledningarna i marken istället för att ha dem i luften? Risk att stormar blåser ner träd på ledningarna så att det blir strömavbrott, säkerhetsrisker för människor och djur på grund av den höga spänningen. Varför kan jag inte välja elnätsleverantör? Det skulle kosta för mycket att ha flera parallella nät med olika ägare. Hur funkar det med grön el? Det finns ju bara ett eldistributionsnät? Elproducenterna ser till att det produceras minst lika mycket grön el som konsumenterna köper, men elen som kommer ut i uttaget är samma el oavsett om du köper grön el eller inte alltså en blandning av grön el och traditionell el, beroende på vilken sorts el som produceras i närheten av där du bor. Hur fungerar Nordpool? Som en aktiehandel. Elproducenterna säljer den el som de kan producera och elhandelsbolagen köper så mycket som de behöver för att kunna ge sina konsumenter el. Elhandelsbolagen måste räkna ut hur mycket el de kommer att behöva för att veta hur mycket de ska köpa. Elproducenterna räknar ut hur mycket de kan producera för att veta hur mycket de vill ha betalt. Om det är ont om el (på grund av för lite vatten i vattenreserverna, om något kärnkraftverk står stilla, om det inte blåser, om det är kallt) så blir priset på el högre. Källhänvisningar:

9 Höghuset 1. Lägenheterna & Energispartips Tryck på knapparna på huset för att se hur mycket el som sakerna i lägenheterna förbrukar. 2.) Hur många gånger fler Watt använder en glödlampa än en lågenergilampa? Svar: 5 gånger mer En lågenergilampa på 9 Watt motsvarar en traditionell glödlampa på 40 W. 3.) Vilka 2 saker i huset drar mest el? Svar: Duschen och Badet Att värma vatten är väldigt energikrävande. Ofta använder vi inte el för att värma upp vattnet, utan till exempel fjärrvärme, men även då krävs väldigt mycket energi. Varför är det viktigt att spara el och energi? El är dyrt och påverkar miljön. Sveriges elproduktion är mycket koldioxideffektiv jämfört med andra länder, tack vare att vi har så mycket vattenkraft och kärnkraft. Men för att Sverige ska kunna minska sina utsläpp av koldioxid måste vi minska utsläppen från transporter och till exempel istället använda mer elbilar. Då måste vi producera mer el. Om vi ska klara av att få el över till bilarna, så måste vi spara el i hemmen, på kontoren, och i industrin. Annars kommer vi att behöva elda mer olja för att tillverka tillräckligt med el. Hur kan man spara energi? Spara på varmvattnet, byta lampor, sänka värmen, använda energieffektiva vitvaror: ugn, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin, använda energieffektiva apparater: TV, dator. Tänk på att inte använda STANDBY, utan stänga av på riktigt. Att sopsortera och återvinna sparar inte energi hemma hos dig, men sparar mycket energi för samhället. Finns det fler sätt att påverka sin elräkning? Man ska kolla vilka avtal som passar bäst. Det finns många olika företag att köpa el från. De kan ha olika priser. Man kan ha fast pris eller rörligt pris. På elskling.se kan man få hjälp att hitta vilken elleverantör som är bäst beroende på var du bor, hur mycket el du använder, om du vill ha fast pris eller rörligt pris och om du vill köpa grön el eller vanlig el. Vad händer när alla i Sverige lagar mat samtidigt? Elförbrukningen ökar. Vattenkraften och kärnkraften räcker inte till. Vi måste starta ett fossileldat kraftverk. Koldioxidutsläppen ökar. Kostnaderna blir högre. Om vi kan hjälpas åt att jämna ut elförbrukningen över dygnet (kapa topparna) så kommer vi att kunna använda mindre fossila bränslen i Sverige. Vilken dag på året gör vi av med mest el i Sverige? Lillejulafton det är då alla lagar sin mat som vi ska äta på julafton. Vilken tid på dygnet går det åt mest el i svenska hem? Mellan 7 och 8 på morgonen, när alla kokar kaffe och rostar bröd. Även runt 18 på kvällen när man lagar mat. Källhänvisningar:

10 Höghuset 2. Transporter & Uppvärmning 1.) Skriv upp 6 sätt man kan värma upp ett hus på: El, Fjärrvärme, Oljepanna, Pellets, Gas, Luftvärmepump, Bergvärme, Solpaneler. 4.) Vilket fordon är bäst att åka av de 5 alternativen? Ringa in ditt svar. Tåg Flyg Miljöbil Buss Bil Och cykel är allra bäst! 5.) Vilket är sämst? Tåg Flyg Miljöbil Buss Bil Flygplanet kommer lite längre än bilen och släpper alltså ut lite mindre koldioxid per personkilometer än bilen. Ändå påverkar flyget miljön mycket, eftersom man ofta flyger så långt. Det är också så att koldioxiden får större påverkan på växthuseffekten när den släpps ut högre upp i luften. Flyget släpper dessutom ut andra växthusgaser än bara koldioxid. Transporter: Transporter står för 34 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och påverkar miljön jättemycket. Hur kan du minska koldioxidutsläppen från transporter? Åka buss, cykla, tåg, äta närproducerad mat, dricka kranvatten. Vilka bränslen finns till bilar? Bensin, diesel, el, biogas, etanol. Bensin och diesel är fossila bränslen. El är orsak till olika mycket koldioxidutsläpp beroende på hur elen har producerats. I Sverige har vi mycket låga utsläpp av koldioxid på grund av elproduktion. Biogas tillverkas av matavfall. Etanol tillverkas av kolhydratrika växter som sockerrör, och det finns en viss risk att det blir ont om odlingsmark om etanolbehovet blir stort. Uppvärmning: Hur funkar bergvärme? Man tar värme från långt ner i jorden och värmer upp vatten till elementen. Luftvärmepump? Värmeväxling så att man tar värme från uteluften och ger till inneluften. Gas? Naturgas går ut till husen i rör. Hur kan man spara energi hemma? Sänk temperaturen ta på en tröja till. Vädra snabbt. Täta fönster och dörrar. Isolera. Stäng dörrarna och sänk temperaturen i de rum som du inte använder. Kolla om det går att byta uppvärmningsalternativ som är bättre för miljön eller plånboken, till exempel byta ut oljepanna mot fjärrvärme. Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2009 (Källa: Naturvårdsverket) Sektor Miljoner ton CO 2 -ekvivalenter El- och värmeproduktion 8,0 Bostäder och lokaler, samt förbränning inom jordbruk, skogsbruk och fiske 3,8 Industrins förbränning 8,7 Industriprocesser 5,0 Inrikes transporter 20,3 Jordbruk 8,2 Avfall 1,9 Övriga sektorer* 3,9 Totala utsläpp** 60,0 Utrikes flyg och sjöfart ungefärligt beräknat till: 2 resp. 7,4 miljoner ton Utsläpp till följd av konsumtion ingår ej.

11 Vevarna 1.) Varför är det jobbigare att veva runt den vanliga glödlampan, jämfört med LED-lampan? Glödlampan kräver mycket mer energi än LED-lampan. En LED-lampa på ungefär 6W motsvarar en gammeldags glödlampa på 40W och gör alltså av med mycket mindre energi. Den håller också mycket längre. En gammeldags glödlampa är ineffektiv eftersom den avger en massa värme för att kunna avge ljus metallen i lampan blir så varm att den glöder. I LEDlampan är det ett halvledarmaterial som avger ljus vid låg spänning, och den blir inte så varm. Tänk på att: En LED-lampa ska slängas som elektronikavfall. En lågenergilampa ska slängas som farligt avfall på grund av att den innehåller kvicksilver. 2.) Vad händer när man slutar veva? Då släcks lamporna direkt. El måste produceras samtidigt som det används. Man kan lagra el i batterier, men de är inte så effektiva, kan inte lagra så mycket. Det kostar mycket. Många batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

12 Priskuben Läs ledtrådarna, gissa vad som gömmer sig i hålet och stick sedan ner handen och känn efter om du gissade rätt. 1.) Att baka maränger i ugnen i 3 timmar, vad kostar det? Det kostar ungefär 50 öre att värma upp ugnen och sedan 50 öre per timme att hålla den varm. Så om man ska baka i tre timmar så kostar det 50 öre plus 3x50 öre = 2kr. 2.) Vad händer när datorn eller TV:n är på Standby? Då går det åt el trots att man inte använder den. 3.) Vad tror du kan hända om du sticker en kniv i en brödrost? Man kan få elektricitet genom kroppen, och det är farligt. 4.) Ett duschhandtag drar ingen el. Ändå kan den spara pengar och energi. Varför? Att värma upp vatten kräver väldigt mycket energi. Det finns moderna duschmunstycken som är snålspolande som inte släpper igenom lika mycket vatten som vanliga. Då går det åt mindre vatten när du duschar. Du kan se till att duscha korta duschar om du duschar hälften så länge kostar det hälften så mycket. Det är bättre att duscha än att bada. Ett badkar kräver ungefär 120 liter vatten, medan en dusch inte använder mer än 60. En vanlig villa gör av med ungefär 5000 kwh på hushållsel (tvätt, kök, disk, belysning, elektriska apparater). Det kostar ungefär 5000 kronor på ett år. Elen kostar mer på vintern, eftersom vi då ofta har brist på el i Sverige, och vi måste använda oljeeldade kraftverk. Genom att se till att stänga av elektriska apparater på riktigt (dator, TV, mobilladdare) så kan du spara 10% av elkostnader för dessa apparater. Använd en grenkontakt med av/på-knapp. Hela Sveriges vindkraftproduktion går idag till apparater på standby. Källhänvisningar:

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Innehållsförteckning s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Tankar om Energi - Instuderingsfrågor 1, Hitta Energin - Vad är energi? Jo allt är energi. Energi kan finnas lagrad allt möjligt

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9. Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9. Välkommen till en värld full av energi Vad är energi egentligen? Vilka fördelar

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Världsnaturfonden, WWF, står bakom Earth Hour och de har identifierat fem viktiga områden som bidrar till stora utsläpp av klimatgaser:

Världsnaturfonden, WWF, står bakom Earth Hour och de har identifierat fem viktiga områden som bidrar till stora utsläpp av klimatgaser: Spana på energi! Hej alla miljöspanare! Tack för en härlig fest i början av februari! Vi hoppas att ni hade lika roligt som vi och att ni har haft glädje av de fina armbanden som ni tillverkade. Nu är

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Bioenergi i kraftvärmeverk

Bioenergi i kraftvärmeverk Bioenergi i kraftvärmeverk Bild 3 Edvin Eklund, EE1b El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Innehållsförteckning. Kort Historik Hur utvinner man energi från den här energikällan? Energiomvandlingar?

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING KLIMAT och KRETSLOPP. Kopplingar till kursplanernas mål SO Förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter,

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt.

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Lärarhandledning yngre barn 7-11 år Aktivitetskortens färg: blå VATTEN & ENERGI Syfte Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Inledning Den kursiva

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare Bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen En broschyr om elsäkerhet och hur du blir en säker elanvändare. Den här broschyren handlar om el och elsäkerhet. Den visar hur

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin Skolan Det här avsnittet handlar om vad klassen kan göra för att hushålla med energin i skolan. Övningarna skapar förståelse för varför klimat- och energifrågor är viktiga. Dessutom får eleverna fundera

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Energibalans för kroppen, jorden och samhället

Energibalans för kroppen, jorden och samhället Energibalans för kroppen, jorden och samhället Fysikdagar Karlstad 7oktober 2010 Mats Areskoug Energibalans för kroppen, samhället och jorden. Energiprincipen säger att energi är oförstörbar och inte kan

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Hållbara kliv Energiutmaningen i åk 5

Hållbara kliv Energiutmaningen i åk 5 Hållbara kliv Energiutmaningen i åk 5 Växjö Europas grönaste stad vilken roll har JAG/VI som kommuninvånare i den Sedan 2011 har årskurs 5-elever i Växjö Kommun arbetat med temat Hållbara kliv Energiutmaningen

Läs mer