Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9."

Transkript

1 Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

2

3 Välkommen till en värld full av energi Vad är energi egentligen? Vilka fördelar och nackdelar finns med olika energikällor? Hur fungerar ett kraftverk? Och hur kommer energin hem till dig? Det är några av frågorna du får svar på i det här materialet. Vi på E.ON vill gärna vara med och öka kunskapen om energi, och inspirera dig och dina kompisar till diskussion. För en av vår tids riktigt stora utmaningar är att även i framtiden kunna se till att världens befolkning får ljus, kraft och värme. Det här materialet är till för dig som går i årskurs 4-9, och innehåller faktatexter, illustrationer, övningar och diskussionsfrågor. Du kan använda hela materialet eller delar av det, tillsammans med din lärare eller på egen hand. Vi hoppas att du kommer att få mycket nytta av dina nya kunskaper. Och vem vet kanske är det just du som kommer att lösa framtidens energiproblem.

4 1 Vad är energi? Energi kan inte förstöras bara ändra form Energi finns överallt. I solens strålar, i vatten som forsar, i växter och djur och i dig. Energin som finns i maten du äter omvandlas till kroppsvärme och bränsle till dina muskler. Precis som i ett kraftverk som producerar elektricitet och värme. Energi finns i många olika former. Rörelseenergi finns i bäckens forsande vatten. Värmeenergi skapas när vi eldar ved i öppna spisen. I säden på åkern finns lagrad energi som vi kan använda till mat. Så funkar energiomvandling Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas för energiprincipen. Ett exempel på energiomvandling är när växter tar tillvara solenergi och omvandlar den till lagrad energi i sina celler. Eller när vatten i en damm släpps ut genom dammluckorna och forsar nedför ett vattenfall. Då omvandlas det stillastående vattnets lägesenergi till rörelseenergi. Även inne i dig sker energiomvandlingar hela tiden. I maten du äter finns lagrad energi från växter och djur. Din kropp omvandlar denna till värmeenergi i form av kroppsvärme, och till kraft som behövs för att dina organ ska fungera och för att röra dina muskler. Energikällor och energibärare När vi producerar el, värme och fordonsbränsle använder vi energiomvandling. Energin hämtas från energikällor som vatten, vind, olja och naturgas. För att kunna förflytta energin behöver vi så kallade energibärare, som kan hålla ihop energin och göra så att den kan används någon annanstans. Elektricitet är ett exempel på en sådan energibärare. Ett annat är bensin, som tillverkas av olja och omvandlas till kraft för att driva bilar. Diskussionsfrågor Även när du inte rör dig alls behöver du energi. Till vadå? Mat ger energi, men man kan också säga att mat kräver energi. Hur då? Varför behövs energibärare? Kan du komma på fler än elektricitet och bensin?

5 1 Vad är energi? Övning Energiomvandling kan ske på många sätt Vilka är de olika stegen i de här två energiomvandlingarna? Titta på bilderna och fyll i rätt siffra vid varje ord Värmeenergi Lagrad energi Solenergi Rörelseenergi Kraftverk Elektricitet Biomassa Fjärrvärme

6 2 Jordens energisystem Jordens energisystem är ett känsligt kretslopp Solen är själva kärnan i hela vårt energisystem, och helt nödvändig för att det ska kunna finnas liv på jorden. Genom fotosyntes lagras energi från solen i växterna, och den energin kan vi sedan använda till mat eller i kraftverk. Även i vatten och vind lagras solenergi, som vi sedan omvandlar till vattenkraft och vindkraft. Fotosyntesen gör så att vi hela tiden får nytt syre att andas. Först fångar växterna upp koldioxid ur luften. Med hjälp av solenergi och vatten omvandlar de koldioxiden till druvsocker, som växten använder för att växa, och till syre som släpps ut i luften. Den koldioxid som finns i växterna frigörs igen när vi eldar upp dem, till exempel olja och kol (som är döda växter och djur som packats ihop under miljontals år nere i marken och kallas fossila bränslen) i kraftverk, eller använder bensin i bilen. När koldioxiden kommit tillbaka ut i luften kan den tas upp av växterna igen, i ett nytt varv i naturens eget kretslopp. Växthuseffekten lagom är bäst Koldioxiden som finns i vår atmosfär är livsviktig för livet på jorden. Den håller kvar en del av solvärmen så att det blir lagom varmt för oss. Det kallas växthuseffekten. Utan den skulle medeltemperaturen på jorden vara 35 grader kallare. Men om mängden koldioxid och andra växthusgaser så som metan och lustgas blir för stor, stiger temperaturen på jorden och problem kan uppstå. Möjliga konsekvenser är extremt väder, som torka, värmeböljor och översvämningar. Det är inte bra för naturens ekosystem, tillgången till vatten, för jordbruk och för människors hälsa. Vi måste minska koldioxidutsläppen Under de senaste tvåhundra åren har mängden koldioxid ökat för mycket, eftersom vi använder så stora mängder fossila bränslen. Samtidigt hugger vi ner skog, vilket ger färre växter som kan ta upp koldioxiden igen. För att bromsa växthuseffekten måste vi minska våra koldioxidutsläpp, exempelvis genom att använda mer förnybara energikällor, som sol, vatten och vind. Vi kan också bli bättre på att använda energin smartare, så att mindre går åt. Solenergi Syre Koldioxid Druvsocker Vatten Diskussionsfrågor Växthuseffekten hänger samman med hur stor del förnybara energikällor vi använder. Hur då? Hur tycker du att vi på jorden ska minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser?

7 CONTROLLED AREA 2 Jordens energisystem Övning Nästan all energi kommer från solen De flesta av våra energikällor kommer från solen. Vet du vilka som kommer från solen (förutom såklart solenergi) och vilka som inte gör det? Titta på bilden, läs texterna och sätt ett kryss i rutan framför de energikällor som kommer från solen Uran Uran är ett radioaktivt grundämne som används som bränsle i kärnkraft. Man klyver atomerna och då uppstår värmeenergi. 2. Vindkraft När uppvärmda luftmassor runt jorden möter kallare luft uppstår vindar. Vi tar tillvara vindenergin i vindkraftverk. 4. Solenergi Solstrålarnas energi fångas upp när de träffar solceller eller solfångare. Energin blir till värme eller omvandlas till elektricitet. 5. Biomassa Växter, buskar och träd fångar upp och lagrar energi i sina celler. Vi använder energin när vi eldar i spisar och i värmekraftverk. 7. Fossila bränslen Rester av miljontals år gamla djur och växter har omvandlats till kol, olja och naturgas, som vi använder till elektricitet, värme och fordonsbränsle. 8. Geotermisk energi Den geotermiska energin är lagrad i jordskorpan och har sitt ursprung i den energi som bildades vid jordens formation. 3. Vattenkraft När havet värms upp stiger vattenånga och skapar moln som ger regn över bergen. Regnet blir till älvar där vi tar tillvara kraften i det forsande vattnet. 6. Tidvattenenergi Ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelse- och lägesenergi i nivåskillnaderna mellan ebb och flod.

8 3 Vad använder vi energi till? Vi behöver ljus, kraft och värme Åka bil. Tända lampan. Spela dataspel. Varje dag använder vi energi från jordens energisystem för att kunna göra olika saker. Och vårt behov och beroende av energi ökar hela tiden. Inom alla delar av samhället använder vi energi. Företagen behöver el till sina maskiner och värme till fabrikerna. Sjukhusens elektriska utrustning måste fungera, och mataffärerna behöver hålla sina frysar kalla. Jämfört med för hundra år sedan är vi idag mycket mer beroende av el och värme för att klara vår vardag. Stora utmaningar för framtiden Eftersom vi blir allt fler på jorden och har allt fler energikrävande prylar, står vårt energisystem inför stora utmaningar. Vi måste vara rädda om miljön och sänka koldioxidutsläppen, samtidigt som människor behöver få energi utan avbrott och utan att det kostar allt för mycket. Det finns också många länder i världen som idag använder mycket mindre energi, men där behovet av el och värme ökar när samhället utvecklas. Vi använder olika mycket el i världen Elkonsumtion per person 2011 Källa: Världsbanken Sverige kwh USA kwh Kina kwh Nigeria 149 kwh Brasilien kwh Indien 684 kwh Australien kwh

9 3 Vad använder vi energi till? Övning Vilka saker behöver vi el för att göra? I Sverige är el något vi tar för givet och en självklar del av vardagen. Men för många människor i världen är el en lyxvara cirka 1,5 miljarder människor lever idag utan stabil tillgång till el. Vilka av de här sakerna behöver vi el för att kunna göra? Baka Göra läxa med lampan tänd Spela på telefonen Cykla Diskussionsfrågor I Sverige använder vi kwh el per person och år. Det är drygt 20 gånger mer än invånarna i Indien. Vad kan det bero på? Vad tror du kommer att hända med världens energianvändning i framtiden?

10 4 Våra energikällor Världens energi kommer från många källor Olja, vind, kol och vatten är några av de många energikällor som vi använder för att få ljus, kraft och värme till vårt samhälle. Och alla energikällor har sina fördelar och nackdelar för miljön och för människor. Sådant som vi människor kan omvandla till användbar energi kallas för energikällor. Dessa brukar delas upp i två typer; ickeförnybara och förnybara. Icke-förnybara energikällor De så kallade fossila energikällorna består av uråldriga rester av växter och djur som lagrats i berggrunden och blivit olja, kol och naturgas. Detta tar miljoner år och de kallas därför icke-förnybara energikällor. Hit räknas även uran, som inte är fossil utan en malm. Fördelen med dessa energikällor är att de är mycket effektiva och enkla att omvandla till energi. Men de fossila energikällorna orsakar samtidigt stora utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen. Dessutom kommer de ju förr eller senare att ta slut. Och uran ger farligt avfall som måste tas om hand under extremt lång tid. Förnybara källor Kraft från vind och vatten skapas av solen och tar aldrig slut. De kallas därför för förnybara energikällor. Dit räknas också solenergi, biomassa (som ved och pellets) och geotermisk energi, alltså energi från jordens inre. Den stora fördelen med förnybara energikällor är att de inte orsakar några koldioxidutsläpp (om man räknar bort utsläppen från exempelvis själva byggandet av kraftverken) och är därför bättre för miljön än fossila energikällor. Men det finns också nackdelar. Att bygga vatten- och vindkraftverk och att plantera energiskog kan påverka djur och växter i området negativt. Vindkraftverk och solenergianläggningar är också dyra att bygga och underhålla i förhållande till hur mycket energi de producerar. Diskussionsfrågor Kol är den energikälla som används mest i världen idag. Varför tror du att det är så? Vilken energikälla tycker du verkar bäst och varför?

11 4 Våra energikällor Övning Vilken energikälla är det? Läs beskrivningarna av de nio olika energikällorna och para ihop med rätt bild. Skriv bildbokstaven i rutan. A Biomassa B Sol C Vind D Vatten E Kol F Uran G Olja H Avfall I Naturgas Syns inte men finns i marken och används bland annat till uppvärmning och som drivmedel. En brun vätska som bildas av växter och djur som förmultnat under högt tryck i miljoner år. Kan utnyttjas på dagen men inte på natten. Ger både elektricitet och värme. Det man eldar med i öppna spisen. Kan omvandlas till värme och el i kraftverk. Vår viktigaste förnybara energikälla som står för 42 procent av Sveriges elproduktion. Användes förr i tiden för att driva väderkvarnar. Står för cirka 8 procent av svensk elproduktion. Bergart som bildas av växter och bryts i gruvor. Är i många länder den viktigaste energikällan. Grundämne som finns i berggrunden och används för så kallad atomklyvning i särskilda kraftverk. Sådant vi slänger bort och inte behöver. Kan eldas till el och värme eller brytas ner till biogas.

12 5 Så produceras el och värme Från kraftverken får Sverige värme och el Ett kraftverk är en slags fabrik där energikällor omvandlas till el eller värme, eller både och. Runtom i Sverige finns hundratals kraftverk som använder olika slags energikällor för att göra ditt hem varmt och ljust. Värmekraftverk och Värmeverk I ett värmekraftverk används till exempel biomassa, avfall eller olja för att hetta upp vatten till ånga som sedan omvandlas till el. Det finns också verk där man använder överskottsvärmen till fjärrvärme. De kallas kraftvärmeverk. Kraftverk som bara tillverkar värme till fjärrvärmenäten kallas värmeverk. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Sverige. En stor del av fjärrvärmen kommer från biobränslen, till exempel träskräp från sågverk och överblivna grenar från skogsbruket. Vindkraftverk Vindkraftverk använder vinden för att göra elektrisk energi. Därför är det viktigt att de placeras där det blåser mycket. De bästa ställena i Sverige är på Gotland och Öland, på västkusten och utmed kusterna i Skåne. Kanske har du sett att vindkraftverken ibland står stilla? Det är för att vindkraftverk producerar el som bäst när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund. När det blåser mindre eller mer stoppas produktionen. Kärnkraftverk I kärnkraftverket används kärnenergi för att producera el. Kärnenergi uppstår när uranets atomkärnor slås ihop eller delas. Den energi som solen utstrålar kommer från atomkärnor som slås ihop, även kallat fusion. Den energi som utnyttjas i kärnkraftverk uppstår när atomkärnor klyvs och kallas fission. I Sverige finns det kärnkraftverk i Forsmark utanför Gävle, i Simpevarp utanför Oskarshamn och i Ringhals, sex mil söder om Göteborg. Uran är radioaktivt, och för mycket strålning är farligt för människor och miljö. Därför tas uranet omhand på ett säkert sätt hela vägen från när det bryts i gruvan, används i kärnkraftverket och till att det blir till avfall. Vattenkraftverk I vattenkraftverken samlas vatten upp efter snösmältning och regn. När vi behöver energi släpps vatten ut för att producera el. Det finns många vattenkraftverk i Sverige, ungefär 1 800, och de flesta är små. Den största delen av vattenkraften produceras i älvarna i norra Sverige eftersom det där finns större vattendrag med högre fallhöjder. Några exempel är Lule älv, Ångermanälven och Ume älv. Total elproduktion i Sverige 2014 I Sverige producerades totalt 150,9 TWh, varav 15,6 TWh exporterades till andra länder. Källa: Världsbanken Vattenkraft 42 % Värmekraft 9 % Vindkraft 8 % Kärnkraft 41 % Diskussionsfrågor De flesta av Sveriges vattenkraftverk ligger i norr. Varför det? Vilken kombination av energikällor vill du ha, och vad skulle det få för konsekvenser för miljön, ekonomin och antalet kraftverk?

13 5 Så produceras el och värme Övning Såhär funkar ett kraftverk Kraftverk fungerar lite olika beroende på vilken energikälla som används. Titta på bilderna och läs texterna, och dra streck mellan den bild och text som hör ihop. Det finns många olika slags kraftverk, beroende på vilken energikälla som används. Men i alla kraftverk finns en generator som omvandlar rörelseenergi till elektrisk ström. Generatorn består av en magnet och en lindad kopparspole. Turbinen får magneten att röra sig, och elektricitet bildas. Kärnkraftverk Turbin N S S N Generator Rörelseenergi som finns i luftmassor fångas upp av stora vingar. Via en växel omvandlas sedan rörelsen till elektricitet i generatorn. Turbin Kraftvärmeverk N S S N Generator När man klyver vissa atomkärnor uppstår värmeenergi, som hettar upp vatten till ånga. Ångan driver turbinen och generatorn. Vindkraftverk N S S N Generator Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi, som fångas upp när turbinbladen börjar snurra och driver generatorn. Turbin Vattenkraftverk N S S N Generator När man tillför värmeenergi till vatten bildas ånga. Ångan får turbinen att röra sig och driva generatorn. Överskottsvärmen blir fjärrvärme.

14 6 Energidistributionssystemet Så kommer energin hela vägen hem till dig När du tänder sänglampan på kvällen har du tänkt på hur elen kommer hem till dig? Det nät som behövs för att transportera el och värme från kraftverken hem till dig och andra användare kallas för ett energidistributionssystem. Den el och värme som tillverkas i kraftverken måste ofta färdas långa sträckor i rör och kablar för att nå ända hem till dig. Det är viktigt att systemet för att transportera energin är säkert, och byggt på ett sådant sätt att så lite energi som möjligt försvinner på vägen. Sveriges elnät Sveriges elnät består av tre huvuddelar; stamnät, regionnät och lokalnät. Ungefär som motorvägar, landsvägar och stadsgator i det vanliga vägnätet. I stamnätet transporteras stora mängder el över stora avstånd, från kraftverken till regionnäten. För att förlora så lite energi som möjligt på vägen har därför stamnäten en väldigt hög så kallad spänning (upp till V). Sedan går spänningen ner stegvis, genom regionnäten och lokala nät, tills elen kommer hem till dig som hushållsel, med spänningen 230 V. Nya smarta nät För att kunna använda näten mer effektivt byggs allt fler så kallade smarta elnät. I dessa mer moderna nät kan man styra, reglera och mäta flödena bättre. Kraftsystemet blir mer flexibelt, vilket bland annat gör att man kan öka andelen förnybar energi. För dig som användare är fördelen också att du och din familj kan ta större kontroll över er förbrukning. Fjärrvärme, gas och bensin Sverige har också andra nät för att transportera energi. Från värmeverken som producerar fjärrvärme går rör med hett vatten i marken hem till fjärrvärmeanvändarna. Och sedan kallt vatten tillbaka. Det finns även nät för transport av gas till industrin och värme i bostäder. Alla tankställen för bensin, diesel och fordonsgas är också ett slags distributionsnät för energi.

15 6 Energidistributionssystemet Stamnät V Regionnät V Mellanspänningsnät V Lokalnät 400/230 V Elens väg hem till dig Genom det svenska elnätet kommer elen från kraftverket hem till dig. Elmätaren i ditt hus mäter mängden el du och din familj förbrukar, och som ni sedan betalar för när elräkningen kommer. Olika kablar för olika spänning Elen transporteras från kraftverken och hela vägen fram till dina prylar genom olika kablar. Här ser du några exempel på kablar med olika spänning i genomskärning. Markkabel volt. Används i de största regionnäten. Markkabel 400 volt. Leder ström från ett lokalt nät till en större fastighet eller industri. Markkabel 400 volt. Leder ström från ett lokalt nät till flerbostadshus. Jordad strömsladd 400/230 volt för hemmabruk inomhus. Diskussionsfrågor Det så kallade energitrilemmat kan sammanfattas som hur vi ska se till att människor har säker tillgång till el till ett bra pris, samtidigt som vi minskar den miljöpåverkan som uppkommer när vi producerar och distribuerar elen. Med ökade klimatförändringar så kan nya utmaningar uppstå, eller de som redan finns bli ännu svårare att lösa. Hur kan man klimatsäkra energiförsörjningen?

16 7 En produkts livscykel En pryls elförbrukning från början till slut Olika prylar i ditt hem drar olika mycket el, och används olika ofta. Ett kylskåp står på dygnet runt, medan mobilen bara laddas när batteriet tagit slut. Dessutom går det ju åt energi även när prylen ska produceras och så småningom slängas och återvinnas. För att kunna bedöma hur stor miljöpåverkan en produkt har under hela dess livstid använder man verktyget livscykelanalys (LCA). I den tar man med allt från utvinning av råmaterial som används i produktionen, tillverkning och transporter, påverkan under användningsfasen, till när produkten kastas. Man tittar bland annat på hur mycket material och energi som gått åt i de olika faserna, vilka transporter som behövs och om produkten kan återvinnas eller inte och räknar ut vilken miljöpåverkan allt detta för med sig. På så sätt kan man enklare jämföra olika prylar med varandra. En pryl som drar väldigt lite eller ingen el alls när du använder den hemma kan ju till exempel ha förbrukat väldigt mycket energi när den tillverkades.

17 7 En produkts livscykel Produktens livscykel Inflöde Material Energi 1. Utvinning av råmaterial 2. Förädling av råmaterial 3. Tillverkning/Produktion 4. Transporter 5. Användning 6. Underhåll 7. Återvinning/ Återanvändning 8. Avfallshantering Utflöde Luft-, mark- och vattenutsläpp Fast avfall Exempel på aktiviteter som kan ingå i en produkts livscykel. Diskussionsfrågor Titta på den schematiska bilden av en produkts livscykel. I vilka faser tror du att det går åt lite energi, och i vilka mycket energi, för tre olika prylar du använder i vardagen: kylskåp, mobiltelefon och tröja.

18 8 Energispartips All energi ska göra nytta Vi jobbar ständigt för att produktion och distribution av energi ska bli mer hållbar och effektiv. Till exempel genom att producera mer förnybar energi, och genom smarta elnät som gör att mindre el försvinner längs vägen. Men det handlar också om hur vi människor använder energin hemma. I ett hållbart samhälle kommer all energi till nytta, även i våra hem. Det finns många enkla trix för att bli mer energismart hemma. Uppvärmning Ställ ingenting stort direkt framför ett element för då når värmen inte ut i rummet. Termostaten luras då att tro att det är varmare än vad det är. Om du ska vädra så gör det snabbt och effektivt med tvärdrag, istället för att låta fönster stå öppna under en längre tid. Varmvatten Du kan duscha istället för att bada, och se till att duscha så kort tid som möjligt. Om du diskar för hand så låt inte vattnet rinna, för då går det åt en massa varmvatten i onödan. Hushållsel Det enklaste sättet att spara energi är att se till att alltid släcka lampan när du går ut ur ett rum. Glöm heller inte att dra ut sladden när du laddat klart din mobiltelefon och andra prylar. Så länge sladden sitter i eluttaget fortsätter den att dra ström.

19 8 Energispartips Övning Hur länge kan du använda prylen? Energiförbrukning mäts i kwh och beräknas med formeln: effekt x tid = energimängd. Räkna ut hur länge du kan använda några vanliga prylar med samma mängd energi som går åt för att värma upp ett bad. För att värma upp vatten till ett bad går det åt energimängden 5,6 kwh (räknat på 150 liter och 40 C varmt vatten). Använd formeln h=kwh/kw och räkna ut hur länge du kan använda några av dina prylar för samma mängd energi. Ha en lågenergilampa tänd med effekten 11 W (0,011 kw) Föna håret med en hårtork som har effekten W (1,5 kw) Titta på tv som har effekten 100 W (0,10 kw) Ladda mobilen med effekten 5 W (0,005 kw) Diskussionsfrågor Hur använder ni energi hemma i din familj? Om energipriserna ökade med %, vad tror du skulle hända då?

20 9 Transporter Färre och energismartare transporter En stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från transporter, exempelvis när vi kör bil till och från jobbet eller fotbollsträningen, eller tar flyget ut i världen. Transport behövs också för många av de saker vi köper, till exempel matvaror som fraktas från andra sidan jordklotet. För att minska din egen miljöpåverkan från transporter kan du välja att cykla och gå mer, eller åka kollektivt. Hela transportsektorn måste dessutom minska användningen av fossila bränslen och bli mer effektiv. Elbilar Elbilar har en motor med hög verkningsgrad, vilket gör att energin används mer effektivt. Men för att en elbil verkligen ska bidra till minskade utsläpp så måste elen också vara producerad med förnybara energikällor. Biogas Biogas produceras från bland annat hushållsmatrester, rester från livsmedelsindustrin och annat organiskt avfall. Jämfört med bensin ger biogas upphov till cirka 90 procent mindre koldioxidutsläpp. Ett samlingsnamn för biogas och naturgas är fordonsgas. Hur stor andel av fordonsgasen som är biogas beror på hur stor tillgången är för tillfället. Ju mer biogas som produceras, desto högre andel förnybar energi blir det i fordonsgasen. Fordonsgas

21 9 Transporter Övning Hur långt kommer du? Räkna ut hur många kilometer du kan åka med olika färdmedel om du får släppa ut 5 kilo koldioxid. Använd formeln: sträcka=5/x Cykla och gå kan man ju göra hur mycket som helst utan att släppa ut växthusgaser medan man förflyttar sig (sen har det i och för sig gått åt energi för att tillverka cykeln, anlägga trottoarer och så vidare). När det gäller andra vanliga färdmedel kan det vara intressant att veta hur olika långt man kommer för en viss mängd koldioxidutsläpp. Miljöbil X=0,0028 kg/pkm X=0,1280 kg/pkm X=0,0950 kg/pkm X=0,2000 kg/pkm X=0,0690 kg/pkm Variabeln X anger hur många kilo koldioxid som släpps ut när en person färdas en kilometer. Diskussionsfrågor Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 km. Varför tror du att det är så? Om alla bilar i hela världen drevs av förnybart bränsle, tycker du att vi skulle kunna köra hur mycket bil som helst då?

22 10 Så fungerar elmarknaden Priset på el bestäms av vädret och av elmarknaden Marknaden för el fungerar på samma sätt som för andra råvaror, där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Den el som produceras säljs på elbörsen Nord Pool till elhandelsbolag, som säljer elen vidare till dig. År 1996 avreglerade staten den svenska elmarknaden och införde fri konkurrens på elhandel. Det innebär att varje elanvändare själv kan välja från vilken leverantör man vill köpa sin el. Däremot är inte själva eldistributionsnätet avreglerat. Till vilket energibolag du betalar elnätsavgift avgörs av var du bor. Elpriset bestäms på Nord Pool Elbörsen Nord Pool är en handelsplats för elproducenter, som tillverkar och säljer el, och för elhandelsbolag som köper. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Priset stiger till exempel under ett torrt år när vattenkraftverken har ont om vatten i magasinen. Likaså när det är kallt ute och det går åt mer el. Grön el vad är det? Idag erbjuder många elhandelsbolag så kallad grön el, som garanterat kommer från förnybara energikällor som vatten och vind. Men det betyder förstås inte att elbolaget bygger ett vindkraftverk i din trädgård. Det fungerar så att elhandelsbolaget lovar att köpa lika mycket grön el på elmarknaden som du förbrukar. På så sätt kan du bidra till att mer förnybar el produceras och ersätter fossila bränslen. Elpriset består av flera delar Kostnaden för elförbrukningen betalar du till elhandelsbolaget, och nätavgiften till nätägaren i ditt område. Resten av elpriset, cirka 40 procent, går till staten i form av skatter och avgifter. Skatter och avgifter 42 % Elnätsavgift 20 % Elförbrukning 40 %

23 10 Så fungerar elmarknaden Elanvändare Hushåll, företag och kommuner. Alla väljer vilket elhandelsbolag de vill köpa el ifrån. Elproducenter Producerar el i sina kraftverk. Elen säljs sedan till dagspris på elbörsen Nord Pool. Exempel på elproducenter är E.ON, Vattenfall och Fortum. Elbörsen Nord Pool En gemensam elbörs för hela Norden, där dagspriset bestäms utifrån tillgång och efterfrågan. Elhandelsbolag Köper el på elbörsen och säljer till elanvändare. Det finns fler än 100 elhandelsbolag i Sverige, till exempel E.ON Försäljning, Dalakraft och Telge Energi. Diskussionsfrågor Vad är skillnaden mellan en elproducent och ett elhandelsföretag? Skulle du välja grön el även om den var dyrare?

24 11 Energin i framtiden Framtidens energi en av världens största utmaningar För att kunna förse världens växande befolkning med el och värme även i framtiden, och samtidigt minska vår miljöpåverkan, måste vi hela tiden förbättra våra energisystem. Det här är några sätt vi kan göra det på. 1 Använda mer förnybar energi 4 Spara el och värme För att minska koldioxidutsläppen måste vi använda mindre fossila bränslen som kol och olja och istället utnyttja vind, vatten och sol mer än idag. 2 Bygga ut näten Genom att bygga ut fjärrvärmenäten kan fler människor få tillgång till effektiv uppvärmning. Med smarta elnät blir det också enklare för människor att producera el själva. Det finns många saker vi kan göra för att spara energi, som att stänga av prylar vi inte använder, sänka inomhustemperaturen och ta en kortare dusch på morgonen. 5 Byta till miljövänligt bränsle Transporterna står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Därför måste vi ersätta bensin och diesel med bättre alternativ som biogas och el. Vi måste också bygga fler tank- och laddningsställen. 3 Utnyttja vårt avfall Att göra fjärrvärme av sopor, biogas av matrester och elektricitet av skogsavfall är några sätt vi kan utnyttja sånt som annars skulle gå till spillo. Fordonsgas Elbil

25 11 Energin i framtiden Övning Hur tycker du att vi ska lösa framtidens energibehov? Rita eller beskriv din bästa idé för framtidens energisystem. Det kan vara ett nytt sätt att producera elektricitet, ett klimatsmart sätt att resa eller ditt bästa energispartips. Eller något helt annat.

26 Vad betyder orden? Biobränsle. Ett organiskt material, till exempel ved, spannmål eller pellets, som kan användas som bränsle vid framställning av el, värme, gas och flytande drivmedel. Biogas. Gas som uppstår när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. Används som drivmedel till bilar, lastbilar och bussar och för att värma upp hus. Biomassa. Se Biobränsle. Bränsle. Ett ämne med lagrad energi som kan utnyttjas i energiomvandling till värme eller annan energiform. Kol, olja, ved och torv är några exempel på bränslen. För oss människor är maten vårt bränsle. CO 2 (koldioxid). En naturlig, färglös gas som bland annat finns i vår utandningsluft och är en viktig del av fotosyntesen. Koldioxid frigörs vid all förbränning av organiskt material och är en av flera växthusgaser som kan påverka klimatet. Distributionsnät. Se Nät. Effekt (watt, W). En enhet som anger en viss elektrisk saks förmåga att avge eller använda energi under en viss tid. Elektricitet. Ett flöde av elektriskt laddade partiklar, elektroner. Mäts i ampere (A). Den kraft som krävs för att förflytta den elektriska laddningen från en punkt till en annan kallas för spänning och mäts i volt (V). Elhandelsföretag. Ett företag som köper el från elproducenter eller elbörsen, och säljer vidare till privatpersoner och företag. Elproducent. Ett företag som producerar el i till exempel vattenkraftverk, kärnkraftverk eller värmekraftverk, och säljer till elbörsen. Energi. Ett begrepp som beskriver kraften som får föremål eller ämnen att ändra läge eller tillstånd. Mäts i exempelvis Joule (J) kilowattimmar (kwh) eller terrawattimmar (TWh). 1 terrawatttimme är lika med kilowattimmar. Energibärare. Ett ämne eller material som kan användas för att transportera energi. Till exempel elektricitet, varmvatten och bensin. Energikälla. Något som kan användas till energiomvandling, till exempel vatten, olja, vind och uran. Energiomvandling. Processen där energi omvandlas från en form till en annan. Till exempel från lagrad energi i ved som vid förbränning blir till värmeenergi. Fission. Klyvning av atomkärnor, vanligtvis i uran, som används i kärnkraftverk för att utvinna energi. Fjärrvärme. System för att producera värme centralt i ett fjärrvärmeverk, och som sedan leds ut till anslutna fastigheter i rörledningar med varmvatten. Som bränsle används till exempel biobränsle, gas och avfall. Fordonsgas. Naturgas eller biogas som används som drivmedel till bilar och andra fordon. En ökad användning av fordonsgas är en viktig del av arbetet med att minska världens koldioxidutsläpp. Fossilt bränsle. Rester av växter och djur som har omvandlats till olja, kol och gas under hundratals miljoner år. Fotosyntes. En process där solenergi tillsammans med vatten och koldioxid omvandlas till biomassa. Förnybar energi. Energi som ständigt återbildas, som till exempel vattenkraft, vindkraft och solenergi. Gas. Innehåller lagrad energi och finns i olika former, som naturgas, gasol, biogas och vätgas. Används ofta direkt i industriprocesser, men också för el- och värmeproduktion och som drivmedel till fordon. Generator. Finns i kraftverk och används för att producera elektricitet genom att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. Består av en magnet och en spole.

27 Geotermisk energi. Värme som hämtas från jordens inre, oftast flera hundra meter under jordytan. Kol. Bergart som består till 70-75% av grundämnet kol. Används för att tillverka el och värme i kraftverk, och i stora delar av världen för att värma hus och laga mat. Kraftvärmeverk. Kraftverk som producerar både el och värme. kwh. Se energi. Kärnkraft. I ett kärnkraftverk klyvs atomkärnor av uran. Värmen som bildas hettar upp vatten till ånga som driver en turbin. Den driver i sin tur en generator som producerar el. Det radioaktiva avfallet som bildas är farligt och måste förvaras säkert under lång tid. Lagrad energi. Till exempel kemisk energi som finns bunden i molekylerna i till exempel växter. Vid förbränning frigörs energin och omvandlas till ljusenergi och värmeenergi. Lägesenergi är också lagrad energi, som till exempel vatten i ett vattenmagasin. Nord Pool. Gemensam norsksvensk-finsk-dansk-estnisk elbörs, där elproducenter och elhandelsbolag säljer och köper el. Nät. Systemet av kablar och ledningar som behövs för att transportera energin från kraftverken till bostäder och företag. Nätägare. Sveriges elnät är geografiskt uppdelat mellan olika ägare, till exempel Svenska Kraftnät (som äger stamnätet) samt Vattenfall och E.ON (som äger regionnätet). Som elanvändare kan man välja elhandelsföretag men inte nätägare. Olja. Ett fossilt bränsle som har bildats av växter och djur som levde för hundratals miljoner år sedan. Rörelseenergi. Kallas också kinetisk energi och uttrycker det arbete som krävs för att reducera ett objekts hastighet. Genom att utnyttja rörelsen i till exempel en turbin kan vi omvandla rörelseenergin till elektricitet. Sol. Vår viktigaste energikälla. Kan användas för att generera värme via solfångare och el med solceller. Solcell. Den förnybara energikälla som ökar mest i världen, räknat i procent. TWh. Se energi. Torv. En jordart som består av växtrester som inte brutits ner av luft och därför kan användas som bränsle. Watt. Förkortas W och är en enhet som uttrycker den mängd energi per tidsenhet en viss sak kräver för att fungera. Se även Effekt. Vattenkraftverk. Anläggning som producerar el via turbiner som drivs av strömmande vatten. Verkningsgrad. Ett mått på hur väl energin utnyttjas och hur effektiv en viss energiprocess är. Vindkraftverk. Anläggning som använder energin i luftens rörelse för att producera el. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen, mätt i produktionskapacitet. Volt. En enhet som anger spänningen i en elektrisk ledning, eller med andra ord den energin som krävs för att förflytta en elektrisk laddning från en punkt till en annan. Värme. En energiform som orsakas av molekyler i rörelse. Ju högre temperatur ett ämne har, desto större molekylrörelse och därmed högre värme. Värmekraftverk. En anläggning som producerar el genom förbränning av olja, kol, biomassa, avfall eller gas. Växthuseffekten. Processen där koldioxid och andra gaser håller kvar värmen på jorden. Uran. Ett radioaktivt grundämne som används för att producera elektricitet genom så kallad fission i kärnkraftverk. I Sverige importerar vi uran från till exempel Australien, Ryssland och Kanada.

28 E.ON Sverige AB Carl Gustavs väg Malmö T eon.se The Concept Factory

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Innehållsförteckning s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Tankar om Energi - Instuderingsfrågor 1, Hitta Energin - Vad är energi? Jo allt är energi. Energi kan finnas lagrad allt möjligt

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin Skolan Det här avsnittet handlar om vad klassen kan göra för att hushålla med energin i skolan. Övningarna skapar förståelse för varför klimat- och energifrågor är viktiga. Dessutom får eleverna fundera

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur Energi 1. Vad är energi? a. Förmåga att uträtta ett arbete 2. Olika former av energi a. Lägesenergi b. Rörelseenergi c. Värmeenergi d. Strålningsenergi e. Massa f. Kemisk energi g. Elektrisk energi 3.

Läs mer

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare övning www.teknikenshus.se Vem ger - vem tar? Syftet är att eleverna ska få en ökad förståelse för begreppet energi och för energiprincipen. Dessutom

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Energibalans för kroppen, jorden och samhället

Energibalans för kroppen, jorden och samhället Energibalans för kroppen, jorden och samhället Fysikdagar Karlstad 7oktober 2010 Mats Areskoug Energibalans för kroppen, samhället och jorden. Energiprincipen säger att energi är oförstörbar och inte kan

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Bioenergi i kraftvärmeverk

Bioenergi i kraftvärmeverk Bioenergi i kraftvärmeverk Bild 3 Edvin Eklund, EE1b El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Innehållsförteckning. Kort Historik Hur utvinner man energi från den här energikällan? Energiomvandlingar?

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Solen är grunden för livet på jorden

Solen är grunden för livet på jorden Situationen är kritisk! För att vi ska kunna bo kvar på jorden måste vi minska vår energianvändning. Ledningen för Agents Against Power Waste, A.A.P.W. har därför handplockat dig och ett fåtal andra agenter

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten)

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten) Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten) Lägg Storhet och enhetskorten i ordning (de gula korten) 4 Lägg symbol och enhets korten i ordning (de orange korten) 4 Placera energislagen i ordning,

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

6 olika energikällor

6 olika energikällor Projektarbete PA1201 28/2 2011 6 olika energikällor För och nackdelar Oscar Bengtsson, NV3A Göran Paulson Sammanfattning Det här arbetet har gått ut på att skapa en övergripande bild av 6 olika energikällor

Läs mer

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet. Solstaden Vår stad heter solstaden för att den är uppbyggd på ett sätt som vi kallar solsystem. Det innebär att parken är som solens kärna och vägarna i staden utgår från parken som strålar så det ser

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning.

Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning. LITEN ENERGIORDLISTA Biobränsle Bränsle bestående av biomassa. Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning. Biomassa Material med biologiskt ursprung och som inte eller endast

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

En propp i proppskåpet har en ledande tråd inne i sladden som är gjord av koppar, men isoleringen utanför är plast. Porslin finner man i proppen.

En propp i proppskåpet har en ledande tråd inne i sladden som är gjord av koppar, men isoleringen utanför är plast. Porslin finner man i proppen. Vad är energi? På stenåldern fanns inga glödlampor och ingen elektricitet. Människorna använde elden för att få ljus och värme och för att laga mat. Maten ger energi så att vi får kraft och orkar röra

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER Människan har i alla tider behövt energi för att värma sig och laga mat, för att få ljus och för att få draghjälp. Under de senaste femtio åren har energianvändningen ökat

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial). ENERGI Bondefamiljen för ca 200 år sedan (före industrialismen) i februari månad, vid kvällsmålet : Det är kallt & mörkt inne i timmerhuset. Fönstren är täckta av iskristaller. Det brinner i vedspisen

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Fredspartiet Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Inledning För oss i Fredspartiet är det viktigt att kärnkraft

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer