Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig."

Transkript

1 Kapitel 2, Ledarskap Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig. Material Pennor Frystejp/namnskyltar Ballonger, dubbelt så många som antalet deltagare Förberedelser Blås upp ballongerna Kopiera papper till aktiviteterna Planering Hej och välkomna (10 min) Presentation av utbildarna Presentera träffens schema Namnvarv, man säger vad man troligtvis gjort ifall man inte varit här på utbildning just nu Skapa namnlappar. Skriv namnen på frystejp. Definiera träffens mål, ledarna ska få (5 min) - kunskap och förståelse om olika sorters ledarskap - initierade funderingar över var och ens personliga ledarskap - en definition av ledarskap (skriv upp på tavla/poster) - förmåga att influera andras beteende - förmåga att se hela gruppen - se olika typer av personligt ledarskap och lära sig att det är omöjligt att generalisera om rätt och fel Ballongen (10 min) Alla tar en eller flera ballonger i handen och sprider ut sig i lokalen. När utbildaren säger till kastar alla upp ballongerna i luften och ska knuffa till dem när de är på väg ner, ballonger som nuddar marken är ute. När utbildaren säger till ska alla fånga så många ballonger som möjligt innan de nuddar marken, de som nuddat marken får ligga kvar. Diskutera vad syftet med aktiviteten kan vara. Vilka ballonger ligger på marken, de stora eller små? Poäng: De ballonger som är små missar man och de hamnar utanför. Liknelsen är att man lätt missar de små deltagarna. Aktiviteten Ledartyper och gruppdynamik (60 min) Se bilaga I Aktivitet Leadership words (25 min) Se bilaga II Reflektion (5 min) Ledarskapsutbildning CISV, Handledning kapitel 2

2 Reflektera över dessa saker ang. dig själv och din grupp i dagens 2 gruppdiskussioner: Vem var det som dominerade? Vem gav upp? Vem lyssnade bara utan att komma med inlägg? Vem pratade mest? Vem tittade ni på när ni pratade? Vem var det som bestämde? Tack och hej (5 min) Gör en kort utvärdering av den här träffen. Dela ut träffens papper Förklara testet som finns med. Poängtera att det är frivilligt och endast för skojs skull. Meddela tid och plats för nästa träff Ledarskapsutbildning CISV, Handledning kapitel 2

3 Kapitel 2, Bilaga I Aktivitet: Ledartyper och gruppdynamik" Mål inom gruppen: Mål för alla Gruppstorlek Tid Material Att få kunskap om olika ledartyper och deras olika effekter på gruppen Att få feedback på sin egen ledarroll 6 till 8 personer i den lilla gruppen 90 minuter Alla grupper bör ha bläderblockspenna, lim samt ett stort pappersark som ser ut som följande Egenskaper: Egenskaper: Egenskaper: Grupp Grupp Grupp Varje grupp bör ha ett likadant papper som detta, för tre olika ledartyper och grupper, dessa klipps sedan isär och blandas och läggs i ett kuvert. Exempel c. n är utanför gruppen Tillvägagångssätt Innan man börjar ska 1 till 2 observatörer utses i varje grupp, dessa får sedan den information de behöver från någon som är bekant med aktiviteten. Dessa observatörer väljs med omsorg. Observatörerna ska inte delta i gruppens diskussioner, och inte heller avslöja sin roll under aktivitetens gång. Observatörerna ska vara medvetna om att deras roll är att vara en spegel för gruppens medlemmar. De ska aldrig gå in och diskutera gruppmedlemmarnas beteende. Observatören ska inte gå in och psykologiskt analysera utan ska istället komma med reflektioner på hur gruppen agerar och reagerar. Ge följande frågor till observatörerna för att ge dem idéer till vad de kan titta extra på under tiden gruppen jobbar med att organisera ledartyperna. Vem sätter sig själv främst och vill ha mest uppmärksamhet? Vem är det som dominerar? Vem tar ställning? Och för vem? Vem ger upp? Vem lyssnar bara utan att komma med inlägg? Vem pratar mest? Och till vem? Vem tittar deltagarna på när de pratar? Vem är det som bestämmer? 1. Dela in gruppen i små gruppen med 6 till 8 deltagare. Varje grupp ska ha två observatörer.

4 2. Ge varje grupp ett kuvert med papperslapparna. Tala om för grupperna att papperslapparna med samma bokstav och rubrik ska paras ihop med ledaren eller gruppen med samma beteende. Säg till dem att lägga alla lappar de har på ledares beteende i tre olika ledarskapstyper och sätt namn på detta. Efteråt ska de hitta det motsvarande gruppbeteendet till varje ledares beteende. Sen ska dessa klistras upp i rätt ordning på det stora pappret. Få grupperna att förstå att det är viktigt att varje grupp är färdiga först, dom ska hellre vara fokuserade på att diskutera. Finns det möjlighet kan man låta grupperna jobba under tidspress. Att arbeta under tidspress framhäver andra beteenden än normalt hos människor. 3. Dela ut originalet med de tre ledarskapstyperna, som en möjlig lösning till att sätta dem i rätt ordning. Tillåt tid till att kunna jämföra med deras egna stora papper. ( Kritik mot originalet är tillåtet då det bara är en modell.) Låt dem diskutera i den lilla gruppen hur de kom fram till resultatet. Fråga till exempel hur de kom fram till resultatet? Låt observatörerna ge feedback till gruppmedlemmarna. De är då tillåtet för de andra deltagarna att kommentera på denna. 4. Återsamlas i den stora gruppen. Låt varje grupp berätta kortfattat sitt resultat och hur de kom fram till detta. Punkter att diskutera i storgrupp; Vilken typ av ledare är den bästa? Finns det en typ som är bäst? Kan ni komma fram till olika situationer där olika typer av ledarskap kunde vara användbara? Vad tycker ni om olika ledarskapsstilar i relation till olika åldersgrupper? Är detta något man även man bör tänka på när det är i relation till kultur?

5 Låtgå - ledaren a. Vid sidan om, pratar med sig själv a. Alla är för sig själva b. Ser gruppen som ett tillfälle att experimentera b. När ledaren lämnar gruppen ändras inte gruppens beteende. c. n bor inte med gruppen c. Ingen sätter sig emot ledaren d. n förväntar sig att gruppen ska bestämma vad de vill göra. Dominanta gruppmedlemmar får igenom sina förslag ibland. och grupp e. n berättar inte för gruppen hur de fungerar. Han ser kontinuerlig kritik som något bra i sin metod även om det ger en liten eller ingen förändring. d. Aktiviteter de har planerat genomförs nästan aldrig. f. Ifall det blir mörkt i rummet, ledaren väntar på att en deltagare ska ta initiativet att tända lampan. När någon pratar utan att det är deras tur avbryter inte ledaren, detta för att han inte ska lägga sig i de spontana tankarna. n g. Ifall det uppstår konflikter väntar ledaren med att ta tag i dessa. n h. n visar aldrig att han eller hon skulle vara något mer än gruppen, detta för att denne vill undvika att manipulera gruppen. f. Alla åsikter har lika värde, ett utbyte av åsikter sker men utan att man diskuterar dessa djupare. g. tenderar att delas upp. Starka personligheter tar istället över. h. är uttråkad

6 Den auktoritära ledaren a. Sätter sig själv främst, monolog a. En för alla, alla för en b. Ser sin grupp som en samling kaotiska människor. b. När ledaren lämnar rummet lever gruppen rövare. c. Håller distans, blir inte personlig men får ändå gruppen att känna att de behöver honom eller henne. c. Det finns många som ställer sig in, och inte många som sätter sig emot. Dessa ändrar sig eller utesluts. Det är möjligt att det blir en aggressiv stämning. n d. n bestämmer vad de ska göra när gruppen träffas. Han eller hon leder gruppen hela tiden och driver ibland genom sina egna idéer. d. känner inte att deras intressen är tillgodosedda. De är inte kapabla att bestämma vad de vill. Aktiviteter genomförs. och grupp e. n kritiserar enskilda personer inför hela gruppen. n kan inte ta kritik, visar istället att kritisera honom eller henne är fel. n får kritik i tysthet. f. n talar om för deltagarna vad de ska göra, tänder lampan, tar fram stolar, stänger fönstret etc. f. är väldigt låsta i sitt tänkande. De tänker i snäva banor och är inte kritiska. g. Ibland berömmer ledaren dem som inte ställer till problem för honom eller henne. Kommer ofta med hot om olika konsekvenser. g. En inre tävlan inom gruppen leder ofta att gruppen splittras i mindre grupper. f. berättar om sina tidigare erfarenheter. n delger inte anledningarna till sitt agerande, och berättar hur likgiltiga deltagarna är. f. Consumption

7 Den demokratiska ledaren n a. Som en i gruppen, dialog a. Vi för oss n b. n ser gruppen som någonting värt att jobba för. b. När ledaren lämnar gruppen fortsätter gruppen arbeta som innan. n c. n sätter sig själv på samma nivå som resten av gruppen. c. Majoriteten av gruppen känner sig delaktiga i det de gör. Ibland har de olika åsikter med den leder sällan till någon konflikt. n d. n och gruppen diskuterar tillsammans om vad som ska hända. n uppmuntrar gemensamma och självständiga beslut. d. känner att deras intressen och behov är tillgodosedda. Aktiviteter tar ofta lång tid med anledning av att alla ska förstå alla stegen påvägen. n och gruppen e. och grupp ger emellanåt varandra feedback. Allt och alla kan bli kritiserade. Alla tänker dock på vilka konsekvenser denna kritik kan ge. n f. n ger inte deltagarna order. När konflikter kommer krypande eller när deltagarna talar när det inte är deras tur, går ledaren in och säger vad han eller hon tycker. f. är aktiva och kreativa. Åsikter och kommentarer är kritiskt analyserade av alla. n g. n poängterar solidaritet för gruppen och dess beteende. g. Det finns individuella skillnader inom gruppen men ändå en stark acceptans inom gruppen.

8 Kapitel 2, bilaga II Aktivitet: Leadership words" Dela ut följande påståenden, ord och meningar till alla deltagare. Låt varje person fundera själv och välja ut de 5 påståenden som han eller hon tycker är viktigast och/eller stämmer bäst in på en ledare. (5 min) Dela in deltagarna i grupper om 5 personer. Deltagarna presenterar i sina grupper sina 5 påståenden. Bland dessa presenterade påståenden ska gruppen nu välja ut 5 som gruppen tycker är viktigast. (10 min) Låt grupperna presentera och motivera vilka 5 påståenden som valts ut. Skriv gärna upp dessa på en poster som kan sitta kvar i lokalen där utbildningen hålls. The act of making a difference, The ability to achieve results through people, Who you are when no one else is looking, Knowing what you re best at, what brings light to your eyes, and what you love most to do, and then doing it. Honouring the greatness and uniqueness in others. Knowing how deep the place is from which life flows. Connecting every day to your deepest and most enduring values. Doing whatever it takes to honor your word, care for your family, make a difference in your work, giving hope to the people around you. Experiencing life, not from looking in from the rim, but front and center. Making adversity your ally. Greatness is born during tough times and unexpected circumstances. Knowing that from time to time you have to look backward to see forward. Excelling instead of complaining. No one has to lose for you to win. Knowing when to come up for air. Having an irrational sense of hope. Being grateful for every genuine effort, act of kindness. Knowing you re mostly unused potential and committing yourself to liberating the other 90% of your hidden capacity. Ledarskapsutbildning CISV, Kapitel 3, bilaga II, Leadership words

9 Knowing that every day you have the same number of minutes as Edison, Lincoln, Galileo, Thoreau, King, da Vinci, Gandhi, Mother Theresa, Mandela, Einstein, Aligning your daily efforts with Big Dreams and Great goals. Glancing farther ahead, Viewing life as a laboratory instead of a stage. Challenging times are meant to be a test of spirit, not theatrics, Knowing that the gap between what can be imagined and what can be accomplished has never been smaller. Learning faster than the world is changing, Constantly discovering and applying new strengths, talents, and passions. Valuing even the smallest moments of inspiration. Facing the truth about weakness first in yourself, and second in others and managing these weaknesses out of the way. Learning from every stumble and setback. No excuses. No blaming. No defensiveness. Trusting enough to be trusted, Having a curious mind, Having a listening ear, an open heart. Acknowledging that every day is a battle for control, Not of the world around you, but of your response to it. Envisioning how your choices and actions today may influence the next ten years. Never forgetting from how far back a human being can come and still make a difference. Knowing that your path has a purpose beyond where it leads. Knowing that the biggest risk in life is not to risk at all. Being fun to be around, the way you used to be when you had no money. Knowing that home is where the great are small and the small are great. Doing all you can to have the heart of a lion, The skin of a rhino, And the soul of an angel. Living so that when other people think of integrity, enthusiasm, commitment, and caring, they think of you. Knowing you were born to make a difference in the world. Ledarskapsutbildning CISV, Kapitel 3, bilaga II, Leadership words

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Kemiteknik KKK060, 2001 Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Självstyrande grupper Generellt kan man säga att en grupp är mer effektiv än om var och en arbetar för sig själv. Det är ju

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? 1 Psykiatriker Grundläggande kognitiv psykoterapiutbildning Chef och arbetsledare för en massa läkare under utbildning Tidigare själv varit minst semideprimerad

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media Uppsala Universitet Institution för informatik och media Live streaming En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel Rasmus Jakobsson & Viktor Jönsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Datum 7/9-2014

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Avslöjande FLOW En medlemstidning från SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening ANSVARIG UTGIVARE Johan Plate TRYCK Trydells Laholm OMSLAGSBILD

Läs mer

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra!

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra! The seven habits of highly effective people - restoring the character ethic Att leva och verka till 100 % Först en disclaimer Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer