Av Patrik Österblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-21 Av Patrik Österblad"

Transkript

1 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you as an employer should remember. Most of us have been there. The job interview. Your head full of hot ideas on trends and questions you should ask. How you should be dressed, speak, stand, breath bla, bla, bla. It s time to start the employer /employee game. "Do not think that you are in focus" and "do not talk too much about yourself". This is an Interview hint from a professional. She goes on: "The employer is only interested in what you can do for them." Not vice versa. Hmmm does anyone really buy into that? HR is to busy... HR has "no time" to read resumes and would like to interview a minimum of applicants. There are hundreds of personality tests such as DISC, MBTI, Myers Briggs to make sure they do... but, how do you know which system is the most efficient? Well I don t know... Q & A:s... How do you test your potential boss and employer? Except from polite interview questions. You don t want to challenge, or do you...? Here are a few ideas for Q:s and possible A:s... Q: Is the company run by ideas or hierarchy? A: We are driven by ideas, of course (as long as the ideas are coming from the right person...)

2 Q: How do you make sure to take advantage of commitment, creativity and suggestions for changes? A: We have ongoing discussions with those coming forward (you see that big garbage can over there...?) Q: Is it OK if I express what I think could be done more efficient or in another way or when I think things are just not working well? Can I go to you guys as CEO and HR and we can have a discussion? A: Of course you can come to anyone and express your opinions. (We will never hire you. You look like trouble ) As a manager, you want to hire the best for your business. But, why should job seekers choose you as a manager? It takes a lot of effort from you as well. Your employees want to be able to influence and be involved. But how do you as a manager make a difference? Read books and change... There are a plethora of different theories, management courses and inspirational books written by successful business leaders on how to create a successful business and corporate culture. Read the books! Read other books too! Books are great for inspiration. You cannot make us of everything what Steve Jobs, Bill Gates or Jack Welch and other successful leaders say. Simply because you're not like them. You are unique! Use bits and pieces to improve your leadership.

3 You will experience personal change when changing your leadership It's probably a tough process. Just as tough as changes are for most people. Just as great as changes can be. You need to find your identity. You choose the way you lead. Find a role model, an inspiration, which is consistent with your values. Values will take you far in the long run. When you are interviewing, use your gut feeling for what you want to know about the person and when you judge their answers and elaborations. After all you are experienced. Aren t you? Realize that all people are unique. Do not use one template for all your staff. Use your skills to determine how to get the best out of your employees. Think about how a potential employee will perceive your company and yourself during and after the interview. No matter if the person will get a job offer or not. He or she will talk about you and your company with others no matter what One day, it could be you looking for a job. The door opens up and into the room comes the person you interviewed a long time ago when he or she applied for a job, when you were the boss, and who did not get the job. You re facing your boss to be. Let s hope you made a good impression back then After all it s quite simple. Be nice and be yourself

4 INTERVJUN Vi dyker in i en situation de allra flesta av oss har varit i, anställningsintervjun. Frågor och svar som du som arbetssökande kanske ska ställa, vad du som arbetsgivare bör tänka på i situationen. De flesta av oss har varit där. Anställningsintervjun. Huvudet fullt av heta idéer om trender och om frågor du bör ställa. Hur ska man vara klädd, tala, stå, andas bla, bla, bla. Det är dags att börja arbetsgivare/arbetstagare spelet "Tro inte att du är i fokus" och "inte prata för mycket om dig själv". Detta är intervjutips från en rekryterare. Hon fortsätter: "Arbetsgivaren är bara intresserade av vad du kan göra för dem". "Inte tvärtom". Hmmm... är det någon som verkligen köper det...? Personalavdelningen, som numera ofta kallas HR, är för upptagna... HR har "inte tid" att läsa CV och vill intervjua ett minimum av avsökande. Det finns hundratals personlighetstester, såsom DISC, MBTI, Myers Briggs som ser också till att de slipper... men, hur vet de vilket system som är mest effektiv? Tja jag vet inte... Q & A: s... Hur du testar din potentiella chef och arbetsgivare? Förutom de artiga frågorna. Du vill ju inte utmana, eller vill du kanske just det...? Här är några idéer för Q: s och tänkta A: s... Q: Drivs företaget av idéer eller hierarki?

5 A: Vi drivs av idéer, naturligtvis (så länge idéerna kommer från rätt person...) Q: Hur du ser till att dra fördel av personalens engagemang, kreativitet och förslag till förändringar? A: Vi har pågående diskussioner med de som kommer fram med idéer. (Du ser den stora soptunnan där borta...) Q: Är det okej om jag talar om vad jag tror skulle kunna göras effektivare eller på annat sätt, eller när jag känner att saker inte funkar bra? Kan jag gå till er som VD och HR och kan vi då ha en diskussion? A: Självklart kan du komma till någon av oss och uttrycka dina åsikter. (Vi kommer aldrig att anställa dig. Du verkar vara skitjobbig...) Som chef vill du anställa de bästa till ditt företag. Men, varför skulle en arbetssökande välja dig som chef? Anställningsprocessen är ansträngande för dig också. Dina anställda vill kunna påverka och vara delaktiga. Och hur kan du som chef göra skillnad? Läs böcker och förändras... Det finns en uppsjö av olika teorier, ledarskapsutbildningar och inspirerande böcker skrivna av framgångsrika företagsledare om hur man skapar ett framgångsrikt företag och företagskultur. Läs böckerna! Läs andra böcker också! Böcker är en inspirationskälla. Du kan inte använda dig av allt det som Steve Jobs, Bill Gates eller Jack Welch och andra framgångsrika ledare säger. Helt enkelt för att du inte är dem. Du är unik! Använd valda bitar för att förbättra ditt ledarskap.

6 Du kommer att uppleva personlig förändring när du ändrar ditt ledarskap Det är en tuff process. Lika tuff som alla förändringar är för de flesta människor. Men lika fantastisk som förändringar kan vara. Du måste hitta din identitet. Du väljer hur du leder. Hitta en förebild, en inspiration, som är i linje med dina värderingar. Värderingsstyrt ledarskap tar dig väldigt, väldigt långt i det långa loppet. När du intervjuar, använd din magkänsla för vad du vill veta om personen och när du bedömer deras svar och resonerande. Du har ju erfarenheten, eller hur? Inse att alla människor är unika. Använd inte en mall för all din personal. Använd din erfarenhet och sunt förnuft för att avgöra hur du får ut det bästa av dina anställda. Tänk på hur din potentielle nyanställda kommer att uppfatta ditt företag och dig själv under och efter intervjun. Oavsett om personen kommer att få ett jobberbjudande eller inte. Han eller hon kommer att prata om dig och ditt företag med andra oavsett vad... En dag kan det vara du söker jobb. Dörren öppnas och in i rummet kommer... den person som du intervjuade för länge sedan när hen sökte jobb, när du var chef, och som inte fick jobbet. Du står nu inför din kommande chef Låt oss hoppas att du gjorde ett bra intryck då, den gången för länge sedan... Egentligen är det ganska enkelt. Var trevlig och var dig själv...