Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola och framtida yrkesverksamhet. Totalt finns ca 1400 elever på Berzeliusskolan i olika åldrar och skolformer. Inom gymnasieskolan har Berzeliusskolan de nationella programmen Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt det specialutformade programmet NvSam (endast åk 2 och 3), som är Naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning. På Bröderna Ugglas gata bedrivs också utbildning inom det industritekniska programmet. Från och med läsåret 11/12 omfattar naturvetenskapsprogrammet två inriktningar - naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Teknikprogrammet erbjuder fem inriktningar: teknikvetenskap, teknikproduktion, informationsteknik, design samt samhällsbyggande och miljö. Det gamla naturvetenskapsprogrammet omfattar inriktningarna matematik- och datavetenskap, miljövetenskap och naturvetenskap samt den lokala profilen biovetenskap. Vi erbjuder också studievägen NvSpets, som ger möjlighet till fördjupning inom matematik- data och kemi-biologi. På teknikprogrammet finns de lokala inriktningarna Informationsteknik, ITKL samt Teknik- och företagande. Vidare finns på skolan gymnasiesärskola och grundskola med år 7-9. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla som arbetar inom skolan och som elev måste du ta eget ansvar för dina studier och din arbetsmiljö. Du kommer att finna att det finns väldigt många valmöjligheter mellan olika inriktningar och kurser och vi gör vårt yttersta för att just du skall kunna få dina önskemål uppfyllda. På Berzeliusskolan kommer du att möta personal som på bästa sätt försöker hjälpa och stimulera dig i studierna. Berzeliusskolan har sedan många år en väl fungerande introduktionsperiod. Vi vill från skolledningen betona att det är frivilligt att som ny elev delta i faddrarnas aktiviteter. De åtaganden och ansvar som faddrarna har är förlagda till onsdagseftermiddagar samt fredagseftermiddagar. I övrigt har inte skolan något ansvar för aktiviteterna. Självklart är det nolltolerans gällande alkohol vid samtliga sammankomster som faddrarna ordnar och ansvarar för. Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! Magnus Johansson Christer Helmersson Gymnasiechef Rektor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skolledning och servicepersonal sid 1-2 Berzeliusskolans ABC sid 3-7 Rutiner för frånvaro sid 8 Ordningsregler sid 9

3 BERZELIUSSKOLAN 1 Gustav Adolfsgatan Linköping Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: SKOLLEDNING OCH SERVICEPERSONAL Gymnasiechef Magnus Johansson tel Mottagning enligt överenskommelse Rektor - gymnasieskolan Christer Helmersson tel Mottagning enligt överenskommelse Expedition tel Öppettider må.ti,to,fr , on Sportlov / Påsklov Sommartid 1/6-31/ Kanslipersonal Kicki Carlsson receptionist tel Petra Törnros adm asssistent tel elevärenden gymnasiet Gordana Banjaj ekonomiassistent tel Gunilla Karsk adm assistent tel elev/personalärenden grundskolan Olof Patolla HR-konsult tel Sissi Strandlén ekonom tel

4 Bibliotek Sonja Landkvist bibliotekarie tel Tony Strid bibliotekarie/webbredaktör tel Lena Haimi biblioteksassistent tel Jacob Vallé biblioteksassistent tel Läromedelsdepån tel Bibliotekets öppettider må-fr Kurator Son-Mi Abrahamsson tel Skolläkare Karin Hoppstadius Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan tel Skolsköterska Karin Månsson tel Mottagning må-fr Skolvärdar Jakob Cedergren tel Bo Jaensson Studie- och yrkesvägledare Liselott Andersson tel Tekniker Robert Thegelund tel mobil Vaktmästare / Samordnare Stefan Wegman tel mobil Vaktmästare Jesper Hagdahl tel mobil

5 3 BERZELIUSSKOLANS ABC Arbetsmiljö Alla, både personal och elever på Berzeliusskolan förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. Berzeliuskortet En av de första veckorna kommer du att fotograferas. Fotot kommer att finnas på Berzeliuskortet som är personligt och fungerar som både matkort och lånekort i skolbiblioteket. Tänk på att alltid ta med dig kortet till skolan eftersom du behöver det för att få ut en tallrik i vår matsal och kunna låna läromedel. Betyg Betyg ges på varje kurs efter en sexgradig skala (åk 1): F (icke godkänd) E D C B A Betyg ges på varje kurs efter en fyrgradig skala (åk 2-3): Icke godkänd (IG) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Biblioteket Biblioteket är beläget på andra våningen i entrébyggnaden (H-huset). Vi har öppet alla skoldagar kl För allas trevnad finns följande regler i biblioteket: Du använder ditt Berzeliuskort eller legitimation för att låna på biblioteket Lånetiden är 4 veckor. Försök hålla lånetiden eller låna om! I biblioteket skall råda studiero Det är ej tillåtet att äta eller dricka i biblioteket Tidningar och tidskrifter skall läggas tillbaka på rätt plats Förlorade böcker/läromedel måste ersättas Brandskydd Det är viktigt att skolans brandskyddsberedskap är effektiv. Alla som vistas i skolan skall känna till de anvisningar som finns anslagna i skolans lokaler. Cafeteria Berzyber Datorer För skolarbete finns tillgång till datorer och för användningen av dessa finns särskilda regler.

6 4 Elevdemokrati Den demokratiska rättigheten att påverka, vara delaktig och ta ansvar omfattar alla elever. Du har ett eget ansvar för att planera och genomföra Dina studier samt påverka utbildningens innehåll och utformning. Elevhälsan Skolsköterskan finns tillgänglig alla skoldagar. Vid skolstart år1 får Du fylla i en hälsodeklaration och Du blir under läsåret kallad till hälsosamtal. Skolsköterskan har möjlighet att erbjuda tid till skolläkare och vid behov remittera till vårdcentral och sjukhus. Elevkåren Elevkårens verksamhet drivs av en styrelse, som väljs av eleverna själva. Elevkåren har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevkåren kan Du vända Dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten. Elevskåp Skolan tillhandahåller elevskåp mot kvittens. OBS! Se till att Du har ett säkert lås, då skolan EJ ansvarar för de tillhörigheter som förvaras i skåpen och ej har någon försäkring som täcker detta. Räknare får ej förvaras i skåpen, då skolan ej ersätter dessa. Skolan avråder från att förvara dyrbara kläder och föremål i skåpen. E-post Varje elev tilldelas en egen e-postadress. Frånvaro Se sid 8. Försäkringsfrågor Samtliga elever på ungdomsgymnasiet är, oberoende av hemkommun, försäkrade genom Linköpings kommun. Försäkringen omfattar olycksfall under skoltid, fritid och ferietid. OBS! Försäkringen täcker ej kostnader som uppstått i samband med sjukdom. Information Löpande information ges via skolans TV-monitorer och skolans hemsida. Ta även för vana att titta på skolans olika anslagstavlor. Inställda lektioner Lektioner som måste inställas p.g.a. sjukdom meddelas genom expeditionens försorg. Om lärare uteblir från lektion skall en representant för klassen/gruppen gå till expeditionen 10 min efter lektionens början för att få besked. Kurator För vägledning och rådgivning av mer personlig art vänder du dig till kurator. Hon informerar bl a om studieekonomi och om samhällets möjligheter att hjälpa och förmedla kontakt med olika myndigheter. Kurator har tystnadsplikt.

7 Ledighet Berzeliusskolan är mycket restriktiv att bevilja längre ledigheter och hänvisar till de lov- och studiedagar som finns under läsåret. Anmälan om frånvaro sker för enstaka lektion till berörd lärare i övrigt skriftligen till rektor (En särskild blankett och anvisningar till denna finns på skolans hemsida eller att hämta på expeditionen). 5 Lokaler Hissarna är avsedda för personal och materialtransporter. Givetvis beviljas elev med rörelsehinder tillstånd att använda hiss. Tala då med skolsköterskan. Lunch Kostnadsfri skollunch serveras i matsalen varje skoldag på tider enligt schema. Läromedel Läromedelsdepån är belägen på bottenvåningen i H-huset (nära Datasektionen och Elevrådet). Depån är öppen varje skoldag och Ansvarig är Jacob Vallé, tel Lån godkänns endast om eleven uppvisar Berzeliuskortet eller vanlig legitimation, alt. får sin identitet styrkt av en lärare. - Läromedel måste återlämnas genast efter avslutad kurs. Nya lån i depån medges inte om du har försenade läromedel. - Skriv ditt namn i läroböckerna så att du vet vilken bok som är din. Om du lånat läromedel av en lärare ska dessa återlämnas till läraren. Förlorade läromedel måste ersättas Mentor På Berzeliusskolan tilldelas du som elev en mentor, som du i första hand skall vända dig till om du behöver hjälp med något. Mentors huvuduppgift är: att följa upp elevens studieresultat genomföra utvecklingssamtal att ansvara för skolans kontakt med hemmet att ha schemalagd tid för samtal med eleverna att på mentorstid en gång per vecka träffa eleverna att aktualisera och diskutera för gruppen gemensamma frågor om t ex studiesituationen, pedagogik, arbetsmiljö. Mentorsgruppskonferenser För varje mentorsgrupp hålls mentorsgruppskonferens en gång per termin i åk 1 och 2 samt en gång under åk3. Mobbning Förtryck och kränkande behandling får ej förekomma.

8 Närvaro Det är obligatorisk närvaro på samtliga kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller även vid andra aktiviteter som skolan anordnar, t ex friluftsdagar och gemensamma samlingar av olika slag. 6 Klassrepresentant Mentor ansvarar för att ordningsman och vice ordningsman utses inom gruppen/klassen. Ordningsman skall: minst en gång per dag kontrollera klasspärmen i facket och informera om de meddelanden som lämnats där anmäla frånvarande elever i början av varje lektion Parkering Bilparkering på skolans parkeringsplats är avgiftsbelagd och avsedd för personal. Cyklar, mopeder och motorcyklar parkeras vid markerade cykelparkeringsplatser. Prövning Prövning får under gymnasietiden göras av elev som erhållit betyget Icke godkänd i en kurs som ingår i elevens studieplan. Eleven kontaktar prövningsansvarig lärare senast 14 dagar före prövningsdagen. Under ovanstående förutsättningar är prövningen kostnadsfri. Anmälan till prövning skall lämnas till expeditionen. Observera sista anmälningsdag! Höstterminen 2011 Period Tidsperiod Sista anmälningsdag Prövningsdag 13 augusti Prövningsdag 24 november Vårterminen 2012 Period Tidsperiod Sista anmälningsdag Prövningsdag 26 januari Prövningsdag 5 maj Projektarbete, PA1201 Sista anmälningsdag Period Period Rökning Rökning är enligt lag förbjuden i skolbyggnader och på skolgården. Schema Ett fullständigt schema finns på expeditionen, på biblioteket och på skolans hemsida.

9 Sjukanmälan Vid sjukdom skall omyndig elevs vårdnadshavare ringa på morgonen första sjukdagen. Myndig elev kan själv sjukanmäla sig. Är du borta flera dagar måste sjukanmälan göras varje dag. Detta är viktigt för att du inte ska få införd olovlig frånvaro som kan påverka ditt studiemedel. Om Du p g a sjukdom måste gå hem under skoldagen skall Du först meddela Din mentor. Om denna ej är anträffbar, anmäl till Din undervisande lärare. Vid återkomst till skolan skall Du snarast möjligt anmäla Dig för mentor och även ange orsak till frånvaro. I vissa fall kan skriftligt intyg krävas. Har Du varit sjuk 14 dagar i följd måste Du senast den femtonde dagen ta förnyad kontakt med mentor. Om detta inte görs anmäls studieavbrott till CSN. 7 Skolkonferens Rektor, personal- och elevföreträdare. Skolkonferensen är ett forum för att behandla vissa frågor som är av betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Skrivmateriel Elev håller själv med pennor, papper och annan materiel som är nödvändig för studierna. Elevkåren har försäljning av sådant materiel. Skyddsombud Elevernas skyddsombud har att företräda samtliga elever i samband med skyddsrond och i frågor som gäller elevernas arbetsmiljö. Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning till skolans elever i frågor som rör studie- och yrkesval samt organiserar och genomför information om utbildning och arbetsmarknad. Vid informationen medverkar även representanter för universitet och högskolor samt för arbetsmarknaden och dess organisationer. I anslutning till studie- och yrkesvägledarens expedition finns informationsmaterial med anknytning till utbildning och arbetsliv. Studieavbrott/uppehåll Om Du vill avbryta eller göra uppehåll i Dina studier skall Du kontakta studie- och yrkesvägledaren och kurator. Studiestöd Barnbidrag utbetalas t o m det kvartal eleven fyller 16 år. Studiebidrag (för närvarande kr/mån) utbetalas f.o.m kvartalet efter det eleven fyllt 16 år. Inget studiebidrag för juli och augusti. Utrymning Utrymningsplan finns uppsatt i varje klassrum. Utrymningsövning äger rum varje termin. Vaktmästare Vaktmästeriet beläget i K111.

10 8 Rutiner vid frånvaroregistrering och indragning av studiestöd vid naturvetenskaps- och teknikprogrammet på Berzeliusskolan Vid sjukdom skall skolan alltid kontaktas! Sjukanmälan görs på tel Sjukanmälan görs av vårdnadshavare för omyndig elev. Sjukanmälan skall göras varje dag under sjukdomsperioden. Meddela alltid mentor när du är tillbaka i skolan Mentor kontrollerar frånvaron i mentorsgruppen en gång per vecka Vid längre sjukdomsperiod skall mentor informera skolsköterskan Om det registrerats ogiltigt frånvaro under en fyraveckorsperiod som överstiger 20 % kontaktar mentor rektor samt föräldrar till omyndig elev Rektor utfärdar i förkommande fall en skriftlig varning. Denna skickas även till myndig elevs förälder då eleven är folkbokförd på samma adress. Indraget studielån kan påverka hela familjens ekonomi och av den anledningen skall föräldern informeras Förbättras ej närvaron under kommande tvåveckorsperiod kontaktar mentor kurator och anmäler en EVK samt rapporterar frånvaron till CSN. /Rektor

11 9 ORDNINGSREGLER Vi på Berzeliusskolan gör vår skola till en bra arbetsplats genom att: visa hänsyn mot kamrater och personal vara aktsamma om skolans lokaler, möbler och arbetsmateriel komma i tid till lektioner och möten medföra det arbetsmateriel som behövs för dagens arbete anmäla frånvaro och begära ledigt i god tid respektera att rökning enligt lag är förbjuden i skolbyggnader och på skolgård

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer