Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Dnr janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning En ekonomisk förening JAMP-Living som företräds av en grupp föräldrar till ungdomar med funktionshinder har lämnat in förslag till att bygga ett anpassat hus för fyra rörelsehindrade ungdomar, för att drivas som ett kollektivboende där de boende har kvar sina egna personliga assistenter. Kostnaderna beräknas till 10 mkr. Föräldrarna har i sitt förslag framfört följande önskemål: att Luleå kommun beviljar JAMP-Living en tomt på 2000 kvm på Kronbacken, utan kostnad och anslutningsavgift, samt borgen för lån till byggnaden och att Luleå kommun av den händelse att föräldrarna inte kan driva boendet längre tar över byggnaden utifrån en återställningsklausul. Socialförvaltningen har utrett ärendet tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret och haft flertal möten med föräldragruppen. Socialnämndens yttrande Socialnämnden beslutar att - att lämna bifogat yttrande som svar i rubricerat ärende.

2 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Ekonomikontorets yttrande janks12b Den ekonomiska föreningen JAMP Living ansöker om kommunal borgen för att bygga ett anpassat hus för fyra rörelsehindrade ungdomar på Kronanbacken. En preliminär kalkyl visar att huset kostnadsberäknats till ca 10 mkr. har i 183/92, 229/93 och 165/98 fastställt regler för kommunens borgensåtagande. I 183/92 beslutades bl a att - kommunal borgen för lån avseende bostadsändamål tecknas endast för kommunens bostadsstiftelser, - borgen tecknas även för helägda bolag och proportionellt ägda företag där borgensåtagandet begränsas till proportionell ägarandel, - borgen för övriga typer av lån tecknas endast i undantagsfall. Kommunens borgensåtaganden uppgår till följande belopp: - Lulebo AB 1 698,5 mkr - Förlustansvar egna hem (statligt reglerade bostadslån) 9,5 mkr - Luleå Energi AB 0,2 mkr. Kommunernas allmänna befogenheter regleras i första hand i 2 kap. 1 kommunallagen. Den kommunala kompetensen innebär att kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda. Enligt kommunjuristens bedömning utgör den nu aktuella begäran att kommunen skulle ge understöd åt enskild som inte är tillåtet enligt kommunallagen. Eftersom det i reglerna för kommunens borgensåtagande beslutats att borgen för övriga typer av lån endast ska tecknas i undantagsfall och kommunjuristen dessutom bedömer att det inte är tillåtet enligt kommunallagen rekommenderar ekonomikontoret kommunstyrelsen besluta att - avslå borgen.

3 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Stadsbyggnadskontorets yttrande janks12c Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med socialförvaltningen och tekniska förvaltningen vid ett flertal tillfällen träffat en grupp föräldrar till fyra funktionshindrade barn. Stadsbyggnadskontorets roll var i de första kontakterna att medverka till att hitta en lämplig tomt för en kooperativ gruppbostad. Föräldragruppen sökte en tomt som inte var kuperad och som var möjlig att bebygga med en gruppbostad om ca 350 kvm och med plats för carport och förråd inom Mjölkudden, Lövskatan, Bergnäset, Björkskatan eller Lerbäcken. Stadsbyggnadskontoret pekade ut en lämplig tomt i kvarteret Snödroppen på Bergviken och en tomt på Lerbäcken. Stadsbyggnadskontoret tog fram skisser som illustrerade hur tomterna kunde disponeras för den tänkta gruppbostaden. Föräldragruppen ansåg att tomten i kv Snödroppen var för inklämd och tackade därför nej till detta alternativ. Något besked om tomten på Lerbäcken lämnades inte av föräldragruppen. Föräldragruppen återkom i januari 2008 med en skrivelse där man bl a begär att kommunen beviljar JAMP Living en tomt på 2000 kvm på Kronanbacken utan tomtkostnad och utan anslutningsavgift. Kostnaden för en tomt om ca 2000 kvm inom Kronanbacken enligt kommunens marktaxa är ca kr. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp för en gruppbostad om ca 350 kvm är enligt va-taxan ca kr. Detaljplanen för Kronanbacken har numera antagits av kommunfullmäktige. I planen redovisas två tomter för gruppboende. Tomterna ingår i socialförvaltningens långsiktiga planering av gruppbostäder i kommunal regi. I likhet med frågan om kommunal borgen är kommunjuristens bedömning att det inte är tillåtet enligt kommunallagen att ge understöd till enskild. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om att anvisa tomt på Kronanbacken utan tomtkostnad och utan anläggningsavgift för vatten och avlopp.

4 Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Tekniska nämndens yttrande janks12d En familjegrupp företrädd av Lars Juntti har sedan flera år tillbaka haft ett flertal kontakter med socialförvaltningen där de framfört sitt behov av kooperativt boende för sina fyra rörelsehindrade ungdomar. Socialförvaltningen har anvisat alternativ till bostad/lokaler. Gruppen är dock ej intresserad av den typ och organisation av gruppbostadsverksamhet som gäller enligt kommunens koncept med kommunal drift. Som tekniska förvaltningen uppfattat det är socialförvaltningen ej beredd att i detta fall göra avsteg från den normala organisation som gäller för gruppbostäder. Stadsbyggnadskontoret har till familjegruppen anvisat tomt lämplig för ett kollektivboende men gruppen var ej intresserad. Stadsbyggnadskontoret kan även i planen för Kronanbacken inordna tomt för ett kollektivboende men först efter begäran. Tekniska förvaltningen ser sig förhindrad att uppföra lokaler för privat verksamhet samt då heller inget uppdrag/beställning från kommunal förvaltning föreligger. Tekniska nämnden beslutar att - bifogad skrivelse får utgöra tekniska nämndens svar till familjegruppen. Arbets- och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att - remittera ärendet till beredning i partigrupperna.

5 Kommunstyrelsen b Arbets- och personalutskottet Yrkande janks12e Yvonne Stålnacke (s) yrkar avslag på ansökan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att - avslå ansökan. Beslutsexpediering JAMP-Living, Socialnämnden, Ekonomikontoret, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig.

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer