Kostnadsställen fr o m Uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsställen fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16"

Transkript

1 Kostnadsställen fr o m Uppdaterad: KST Benämning Ekonomi Personal Lokaler IT Kapital KLF Kansliservice Strategisk utveckling Strategisk planering Strateger Turistbyrån Kulturhuset Glada Hudik Kommunikation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Överförmyndarenheten Revision Fördelning centralt LÄR Nämnd Förvaltningsledning Förvaltningsövergripande Förvaltningsstöd IT-organisation Administrativt stöd Asyl Skolskjutsar mm Lokaler mm Avgifter Elevhälsa Övergripande Elevhälsa Pedagogiskt resursc Elevhälsa Psykologtem Elevhälsa Skolsköterskor Elevhälsa Skolkuratorer Elevhälsa Förskola Fristående/andra kommuner fsk Fristående/andra kommuner grsk Fri/andra kommuner grundsär Fri/andra kommuner gymnasiesk Fri/andra kommuner gymnasiesär Resursfördelning förskola Övergripande förskola Kristinebergs förskola Sandvalla förskola Nyponrosens förskola Solbågens förskola Björkbergs förskola Malsta förskola Kålhagens förskola dag Kålhagens förskola natt Bullerbyns förskola

2 22110 Åviks förskola Njutångers förskola Enångers förskola Humlans förskola Norrgårdens förskola Brunnsnäs förskola Håsta by förskola I Ur och Skurs förskola Idenors förskola Håstahöjdens förskola Asplundens förskola Hasselbackens förskola Edsta förskola Smedjans förskola Stömnes förskola Dellens förskola Vesslans förskola Linfröets förskola Fridhems förskola Västanvindens förskola Resursfördelning grundskola Övergripande grundskola Projekt grundskola Edsta skola Sandvalla skola Malsta skola Björkbergs skola Skolbyn Östra skolan Enångers skola Njutångers skola Iggesunds skola Idenors skola Håsta skola Läroverket Västra skolan Plantan Sjukhusundervisning Modersmål Lunds skola Näsvikens skola Ede skola Friggesunds skola Övergripande grundsärskola Grundsär Västra skolan Grundsär Östra skolan Resursfördelning gymnasieskola Övergripande gymnasieskola Internationalisering gymnasie Skolenhet 1

3 25102 Skolenhet Skolenhet Övergripande gymnasiesärskola Gymnasiesärskola CUL övergripande Komvux SFI Lärvux Yrkeshögslola Lärcentrum Vägledning Verksamhetsservice Byggnadsnämnd Plan o bygglov NMR nämnd Miljö o hälsoskydd Räddningstjänst, skydd Räddningstjänst, drift Deltidsstyrka Hudiksvall Deltidsstyrka Iggesund Deltidsstyrka Delsbo Deltidsstyrka, Jättendal Deltidsstyrka Friggesund Deltidsstyrka Hassela Säkerhetssamordning Nämnd SOM Ledning SOM Lokaler IT Kapital SOM OMS, Stöd och Utveckling LOV (externa utförare) Sjuklön (andra ass.samordnare) Omsorg stab, projekt Patricia Färdtjänst It-system Personliga ombud Centrala administratörer Avgifter IFO, Stöd och Utveckling Tillstånd o kontroll Familjerätt Familjerådgivning MAS Tillgänglighetssamordnare Glada Hudik-teatern Handläggarenhet, adm Handläggning SoL, LSS LOV-samordnare Förebyggande verksamhet ÄO Centrala Området

4 42005 Håsta Fredens kulle, område Fredens kulle, område Fredens kulle, område Tunbacka, område Tunbacka, område Helenedal Ingsta Hemtjänst Östra Hemtjänst Södra Hemtjänst Norra TES-planerare SSK ÄO centrala Äldreomsorg Ytterområdet Forsagården Rosenborg Tryggebo Lyckbacken Edsbacka Frejagården Äldreomsorg Delsbo Månsbacken Delsbo Natt och Hemtjänst SSK ÄO Ytter Rehabenheten Funktionsnedsättning, ledning Ledsagarservice Avlösarservice Köp av LSS Staffansgården LSS-insatser, övriga köp Hälso- och sjukvård Övriga köp SOL-insatser Kontaktpersoner/fritidsverks Kontaktpersoner Fritidsverksamhet SFB-insatser, övriga köp Personligassistans LSS SFB, första 20 timmar Föreningsbidrag socialpsyk Funktionsnedsättning cho 1 adm Säbo, Skeppsdalsvägen Säbo, Storgatan Säbo, Håstaborg Personlig assistans, cho Funktionsnedsättning cho 3 adm Säbo, Stallet Säbo, Kolmo Säbo, Granebo Personlig assistans, cho Funktionsnedsättning cho 5 adm

5 43027 Säbo, Forsa-Lund Säbo, Kapellvägen Säbo, Sunnansjö Personlig assistans, cho Personlig assistans, cho Funktionsnedsättning cho 8 adm Gästhem för vuxna Vardagsstöd Säbo, Ugglan Funktionsnedsättning cho 9 adm Säbo, Trapphuset Säbo, Furulund Säbo, Namsos Personlig assistans, cho Funktionsnedsättning cho 11 ad Korttidsvistelse Solrosen Korttidsvistelse Knoppis Korttidstillsyn Kajutan Korttidsvistelse Stödfamilj Socialpsykiatrin, cho 12, adm Boendestöd, psykiatri Träffen Socialpsykiatrin, cho 13, adm Säbo, Hattmakaren Säbo, Kristinebergsvägen Säbo, Rödebo Fritidsverks socialpsykiatri HRC, övergripande HRC, Område 1, adm Sinnesgläntan Musiken Ateljen Industin Härvan Långvind Kugghjulet Hörnan HRC, Område 2, adm Stora Håstagruppen Lilla Håstagruppen Grön omsorg Naturgruppen Nyansen Juvelen Norrbo vikariepool HRC, Område 3, adm Resursen Kobra Rekryteringsenhet Adm

6 44002 Rekryteringsenhet Arbetsledning F-stöd Socialsekreterare F-stöd OSA handläggare OSA Budget och skuldrådgivning Kvinnojour/jourboende Arbetsledning Barn o ung Barn- och ungdomsteamet Medling Socialsekreterare Barn o ung Fam.hem/kontaktpers. BoU Familjecentral Familjehemsenheten Ungdomsmottagningen Arbetsledning Vuxen Vuxenteamet Socialsekreterare Vuxen Fam.hem/kontaktpers. Vuxen Beroendecentrum Kompaniet Kvinnofridsrådgivning Flyktingenheten Gemensamt ensamkommande barn Västerbo HVB Utslussning Kaskö HVB Kaskö Utslussning Timmerstocken HVB Arbetsmarknadsavdelning adm Sommarpraktik Ungdomsanställning Utvecklingsgaranti Utbildningsköp, ungdom Svågadalsnämnd Svågan Centralt Förskola Grundskola Vård omsorg, hemtjänst Nämnd Förvaltning Stab Bidrag och stöd kultur Bidrag och stöd fritid Lokaler IT Kapital Allmän kultur Kulturprojekt Kulturskola Bibliotek Mulle Meck Badhus och hallar

7 62002 Fritidsgårdar Nämnd Adm/förvaltningschef Bilpool Skolskjutsar Mark Mätning Utredning Parkering och trafik Centralt Barmark Vinterväghållning Maskin Verkstad Hamn Kretsloppslager Park Växthus OSA Skog Fritid Adm fastighet Bygg fastighet Bostadsanpassning Centralt Arbetsledare Arbetsledare Investeringar Fastighet Centralt Städgrupp Städgrupp Städgrupp Kundtjänst Post och kopiering Växel Administration Samordnare Patricia Administration Håsta Äldreboende Fredens kulle Tunbacka Helenedal Ingsta Tryggebo Lyckbacken Edsbacka Forsagården Rosenborg Edshammar/Månsgatan

8 75122 Frejagården Administration Iggesund Skola Håsta Skola Västra skolan Läroverket Edsta Skola Sandvalla Skola Björkberg Skola Skolbyn Östra hög Bromangymnasiet Enånger Skola Njutånger Skola Idenor Skola Malsta Skola Friggesund Skola Ede Skola Näsviken Skola Lunds skola Administration Bullerbyn Edsta Fsk Sandvalla Fsk Västanvinden Fsk Björkberg Fsk Fridhem Fsk Håstaby Fsk Håstahöjden Fsk Kristineberg Fsk Kålhagen Fsk Nyponrosen Fsk Solbågen Fsk Vindpusten Fsk Åvik Fsk Enånger Fsk Humlan Fsk Norrgården Fsk Njutånger Fsk Ur o Skur Fsk Brunnsnäs Fsk Malsta Fsk Smedjan Fsk Stömne Fsk Vesslan Fsk Asplunden Fsk Hasselbacken Fsk Linfröet Fsk Centralt Avloppsverk

9 76201 Process Vattenverk Ledningsnät Projekt och utredning Avfall IFTAC Lön Finansförvaltningen Finans balansräkning

Fakter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16

Fakter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 Fakter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 FAKT Benämning 1100 Avgifter övriga banker 1101 Avgifter koncernbank 1110 Dnb (Carlsson) räntebärande 1111 Räntebärande NB 1112 Navigate 6/4 First Nordic

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19

Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar sid 2 Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19 Bilagor Årsredogörelser - nämnder

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 2015

Kommunalrådet har ordet 2015 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2015-2017 Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2(52) Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde...

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Ärenderegistrering i Lidköpings kommun

Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Diarieplan med ärendetyper 2009-07-01 - 2 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION sid 6 00 Allmänt 01 Personal, löner 02 Kommunikation, IT 03 Ekonomi 04 Upphandling

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet 2013 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer