Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER"

Transkript

1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år INKOMSTER Avdelning LAGTINGET LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens inkomster Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårdssamarbetet Inkomster från Källskär KONSUMENTRÅDGIVNING Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader LAGBEREDNINGEN Verksamhetens inkomster Avdelning KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS ) Ls framst. nr 2/ Fu bet. nr 3 o. 3 a/

2 2 År Nr Verksamhetens inkomster RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Inkomster av radio- och TV-verksamhet UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet Statsanslag för understödjande av politisk information ELSÄKERHET OCH ENERGI Inkomst av elinspektionsverksamhet BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Inkomst från brand- och räddningsväsendet Kommunernas andelar i driftskostnaderna för landskapsalarmcentralen FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens inkomster MOTORFORDONSBYRÅN Verksamhetens inkomster Skrotningsavgifter POSTEN PÅ ÅLAND Posten på Åland ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården Avdelning FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Överföring från pensionsfonden ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Verksamhetens inkomster Sjukförsäkringsersättningar

3 År Nr 1 3 Avdelning SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens inkomster NATURVÅRD Verksamhetens inkomster VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens inkomster ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens inkomster Kommunernas ersättning för Gullåsen Avdelning UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster STUDIESERVICEENHETEN Återindrivna studiestöd ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster VUXENUTBILDNINGSENHETEN Yrkesinriktad vuxenutbildning LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens inkomster Kommunernas andel i kostnaderna ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd service inkomster ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens inkomster

4 4 År Nr ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens inkomster Rörelseverksamhet ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS KONSTMUSEUM Verksamhetens inkomster Inkomst av donation KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ARKEOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ETNOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster Avdelning NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Inkomster för avbytarservice inom lantbruket JAKT- OCH VILTVÅRD Verksamhetens inkomster Inkomster för viltvårds- och jaktärenden Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Verksamhetens inkomster

5 År Nr YRKESVÄGLEDNINGEN Verksamhetens inkomster FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster Ålands svinavelsstation SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Verksamhetens inkomster SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Verksamhetens inkomster GUTTORP FISKODLINGSANSTALT Verksamhetens inkomster Avdelning TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens inkomster Försäljning av obehövlig materiel VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster projekteringsenheten Försäljning av vägstation VERKSTAD OCH LAGER Verksamhetens inkomster Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGS- INKOMSTER FINANSIELLA INKOMSTER Räntor på lån Ränteinkomster Premier för landskapsgarantier Dividendinkomster SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp Skattegottgörelse Återbäring av lotteriskatt Apoteksavgifter Övriga skatter och avgifter ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån UPPTAGNA LÅN Regionallån ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

6 6 År Nr BUDGETÖVERSKOTT Föregående års överskott Inkomsternas totalbelopp UTGIFTER Huvudtitel LAGTINGET LAGTINGET Verksamhetens utgifter (VR) LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens utgifter (VR) Lagtingets bibliotek LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Revisionsutgifter (F) Expertutlåtanden Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål Dispositionsmedel ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDA- MÖTER Verksamhetens utgifter (VR) Dispositionsmedel LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) Utredningar Kommittéer och sakkunniga (F) Gränsregionalt samarbete Förvaltningsutgifter för Källskär Oförutsedda utgifter KONSUMENTRÅDGIVNING Verksamhetens utgifter (VR) REVISIONSBYRÅN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (VR) LAGBEREDNINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR)

7 År Nr ÅLANDSKONSTORET I HELSINGFORS Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Verksamhetens utgifter (VR) RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Främjande av rundradioverksamhet (R) Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) LAGTINGSVAL Utgifter för lagtingsval (F) Landskapets andel av valnämndernas utgifter UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av politisk information PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Verksamhetens utgifter (VR) Utgifter för bekämpning av husbock (R) Understöd för hyresbostäder (R) Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen Understöd för bostadsreparationer (R) Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) Räntestöd för förvärv av bostäder (F) Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R) Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för lån till produktion av hyresbostäder och för lån som i stället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för renovering av flerfamiljshus Bostadslån (R) ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet Understöd för befrämjande av förnybar energi BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) Landskapsalarmcentralens drift (F) Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (F) Utrustning för brandövning (R) FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnader och grundförbättringar (R) Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R) ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens utgifter (VR) MOTORFORDONSBYRÅN

8 8 År Nr Verksamhetens utgifter (VR) Överföring till skrotbilsfond (F) POSTEN PÅ ÅLAND ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Utgifter för hyreslokaliteter Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter Informationsverksamhet Huvudtitel FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Verkställande av beskattningen (VR) ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv Stöd för kommunernas IT-utveckling Infrastrukturella investeringar (R) Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden (R) Regionallån STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Stöd från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Understöd ur penningautomatmedel Projektbidrag ur penningautomatmedel Lån ur penningautomatmedel (R) PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Pensioner och familjepensioner (F) Övriga pensionsutgifter ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Ålandsdelegationen (VR) Datautveckling (VR) Driftsutgifter för datanät (F) Fackföreningsutbildning Övriga avlöningar Anskaffning av inventarier (R) Huvudtitel SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR)

9 År Nr Bostadsbidrag (F) Stipendier för vidareutbildning och kompletterande utbildning inom socialvården utomlands Moderskapsunderstöd (F) Barnbidrag (F) Utomskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET Understöd för ideell verksamhet Stödjande av cancersjuka Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Understöd för ambulansflygningar Understöd för Kumlinge filialapotek Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) ÖVRIG VETERINÄRVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) MILJÖVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) NATURVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Övriga naturvårdsåtgärder Bidrag för landskapsvård Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder AVFALLSHANTERING Miljöundersökningar Stödjande av problemavfallshanteringen Främjande av avfallshanteringen Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Byggnadsinvesteringar (R) Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R) Huvudtitel UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 10 År Nr ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Utvecklingsarbete STUDIESERVICEENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Praktikantplatser för högskolestuderande Studiepenning (F) För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUT- BILDNING Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F) Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Övriga utgifter för biblioteksverksamheten Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) Landskapsandel för bibliotekens anläggningskostnader (R) Understöd åt författare och översättare (RF) ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR- VERKSAMHET Utgifter för Ålands kulturdelegation Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte Utgifter för det åländska folkets historia, del III Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet Understöd till Ålands emigrantinstitut r.f PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete Understöd för idrottsorganisationers verksamhet Understöd för idrotts- och sportanläggningar Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R) PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt övrig kulturell verksamhet Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s Understöd för Ålands brandkårsmuseum Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll Understöd för musikteater GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) Stöd för datautveckling Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) Pensionspremier för grundskollärare (F) ALLMÄNNA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN Utgifter för handikappades utbildning (F) Utgifter för åländska studerande i utlandet (F)

11 År Nr ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) VUXENUTBILDNINGSENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Läroavtalsutbildning (VR) Yrkesinriktad vuxenutbildning (F) Sysselsättningsfrämjande utbildning (F) LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd service utgifter (F) Forsknings- och projektstipendier ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter (VR) Grundförbättringar och ombyggnader (R) ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) Uppdatering av simulator (R) ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Driftsutgifter för m.s. Utö (VR) ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) Livräddningsövningsanläggning (R) ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Grundreparationer (R) ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Inredning av skolans vind (R) ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Rörelseverksamhet (F) ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 15 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 18 ALLMÄN MOTIVERING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2013-2014 Datum 2014-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT Det

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015 Datum 2014-12-18 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2008 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2009, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2009 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2010, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2011 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011 Förslag till budget för år 2011 Datum 2010-10-25 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2010 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2009-2010 Förslag till budget för år 2010 Datum 2009-10-29 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 3 FR nr 14 FM nr 36 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett

Läs mer

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 8 F10 1 (1) Datum Dnr 12.1.2012 ÅLR 2012/308 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende VERKSTÄLLANDE AV BUDGETEN FÖR ÅR 2012 Landskapsregeringen har med hänvisning

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2009 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2008-2009 Förslag till budget för år 2009 Datum 2008-10-22 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2011-2012 Förslag till budget för år 2012 Datum 2011-10-27 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3

B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3 B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3 2011 2012 2013 Bokslut Budget Budget Invånarantal 580 580 577 Skatte % 17,25 17,25 17,25 Skatteintäkter, 1000 euro 1) 2) 3) 1.947 1.731 1.811 Årsbidrag,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer