Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER"

Transkript

1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år INKOMSTER Avdelning LAGTINGET LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens inkomster Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårdssamarbetet Inkomster från Källskär KONSUMENTRÅDGIVNING Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader LAGBEREDNINGEN Verksamhetens inkomster Avdelning KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS ) Ls framst. nr 2/ Fu bet. nr 3 o. 3 a/

2 2 År Nr Verksamhetens inkomster RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Inkomster av radio- och TV-verksamhet UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet Statsanslag för understödjande av politisk information ELSÄKERHET OCH ENERGI Inkomst av elinspektionsverksamhet BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Inkomst från brand- och räddningsväsendet Kommunernas andelar i driftskostnaderna för landskapsalarmcentralen FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens inkomster MOTORFORDONSBYRÅN Verksamhetens inkomster Skrotningsavgifter POSTEN PÅ ÅLAND Posten på Åland ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården Avdelning FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Överföring från pensionsfonden ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Verksamhetens inkomster Sjukförsäkringsersättningar

3 År Nr 1 3 Avdelning SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens inkomster NATURVÅRD Verksamhetens inkomster VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens inkomster ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens inkomster Kommunernas ersättning för Gullåsen Avdelning UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster STUDIESERVICEENHETEN Återindrivna studiestöd ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster VUXENUTBILDNINGSENHETEN Yrkesinriktad vuxenutbildning LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens inkomster Kommunernas andel i kostnaderna ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd service inkomster ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens inkomster

4 4 År Nr ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens inkomster Rörelseverksamhet ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS KONSTMUSEUM Verksamhetens inkomster Inkomst av donation KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ARKEOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ETNOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster Avdelning NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Inkomster för avbytarservice inom lantbruket JAKT- OCH VILTVÅRD Verksamhetens inkomster Inkomster för viltvårds- och jaktärenden Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Verksamhetens inkomster

5 År Nr YRKESVÄGLEDNINGEN Verksamhetens inkomster FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster Ålands svinavelsstation SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Verksamhetens inkomster SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Verksamhetens inkomster GUTTORP FISKODLINGSANSTALT Verksamhetens inkomster Avdelning TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens inkomster Försäljning av obehövlig materiel VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster projekteringsenheten Försäljning av vägstation VERKSTAD OCH LAGER Verksamhetens inkomster Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGS- INKOMSTER FINANSIELLA INKOMSTER Räntor på lån Ränteinkomster Premier för landskapsgarantier Dividendinkomster SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp Skattegottgörelse Återbäring av lotteriskatt Apoteksavgifter Övriga skatter och avgifter ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån UPPTAGNA LÅN Regionallån ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

6 6 År Nr BUDGETÖVERSKOTT Föregående års överskott Inkomsternas totalbelopp UTGIFTER Huvudtitel LAGTINGET LAGTINGET Verksamhetens utgifter (VR) LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens utgifter (VR) Lagtingets bibliotek LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Revisionsutgifter (F) Expertutlåtanden Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål Dispositionsmedel ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDA- MÖTER Verksamhetens utgifter (VR) Dispositionsmedel LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) Utredningar Kommittéer och sakkunniga (F) Gränsregionalt samarbete Förvaltningsutgifter för Källskär Oförutsedda utgifter KONSUMENTRÅDGIVNING Verksamhetens utgifter (VR) REVISIONSBYRÅN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (VR) LAGBEREDNINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR)

7 År Nr ÅLANDSKONSTORET I HELSINGFORS Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Verksamhetens utgifter (VR) RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Främjande av rundradioverksamhet (R) Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) LAGTINGSVAL Utgifter för lagtingsval (F) Landskapets andel av valnämndernas utgifter UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av politisk information PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Verksamhetens utgifter (VR) Utgifter för bekämpning av husbock (R) Understöd för hyresbostäder (R) Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen Understöd för bostadsreparationer (R) Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) Räntestöd för förvärv av bostäder (F) Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R) Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för lån till produktion av hyresbostäder och för lån som i stället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för renovering av flerfamiljshus Bostadslån (R) ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet Understöd för befrämjande av förnybar energi BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) Landskapsalarmcentralens drift (F) Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (F) Utrustning för brandövning (R) FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnader och grundförbättringar (R) Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R) ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens utgifter (VR) MOTORFORDONSBYRÅN

8 8 År Nr Verksamhetens utgifter (VR) Överföring till skrotbilsfond (F) POSTEN PÅ ÅLAND ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Utgifter för hyreslokaliteter Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter Informationsverksamhet Huvudtitel FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Verkställande av beskattningen (VR) ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv Stöd för kommunernas IT-utveckling Infrastrukturella investeringar (R) Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden (R) Regionallån STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Stöd från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Understöd ur penningautomatmedel Projektbidrag ur penningautomatmedel Lån ur penningautomatmedel (R) PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Pensioner och familjepensioner (F) Övriga pensionsutgifter ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Ålandsdelegationen (VR) Datautveckling (VR) Driftsutgifter för datanät (F) Fackföreningsutbildning Övriga avlöningar Anskaffning av inventarier (R) Huvudtitel SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR)

9 År Nr Bostadsbidrag (F) Stipendier för vidareutbildning och kompletterande utbildning inom socialvården utomlands Moderskapsunderstöd (F) Barnbidrag (F) Utomskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET Understöd för ideell verksamhet Stödjande av cancersjuka Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Understöd för ambulansflygningar Understöd för Kumlinge filialapotek Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) ÖVRIG VETERINÄRVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) MILJÖVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) NATURVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Övriga naturvårdsåtgärder Bidrag för landskapsvård Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder AVFALLSHANTERING Miljöundersökningar Stödjande av problemavfallshanteringen Främjande av avfallshanteringen Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Byggnadsinvesteringar (R) Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R) Huvudtitel UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 10 År Nr ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Utvecklingsarbete STUDIESERVICEENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Praktikantplatser för högskolestuderande Studiepenning (F) För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUT- BILDNING Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F) Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Övriga utgifter för biblioteksverksamheten Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) Landskapsandel för bibliotekens anläggningskostnader (R) Understöd åt författare och översättare (RF) ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR- VERKSAMHET Utgifter för Ålands kulturdelegation Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte Utgifter för det åländska folkets historia, del III Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet Understöd till Ålands emigrantinstitut r.f PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete Understöd för idrottsorganisationers verksamhet Understöd för idrotts- och sportanläggningar Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R) PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt övrig kulturell verksamhet Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s Understöd för Ålands brandkårsmuseum Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll Understöd för musikteater GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) Stöd för datautveckling Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) Pensionspremier för grundskollärare (F) ALLMÄNNA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN Utgifter för handikappades utbildning (F) Utgifter för åländska studerande i utlandet (F)

11 År Nr ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) VUXENUTBILDNINGSENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Läroavtalsutbildning (VR) Yrkesinriktad vuxenutbildning (F) Sysselsättningsfrämjande utbildning (F) LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd service utgifter (F) Forsknings- och projektstipendier ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter (VR) Grundförbättringar och ombyggnader (R) ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) Uppdatering av simulator (R) ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Driftsutgifter för m.s. Utö (VR) ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) Livräddningsövningsanläggning (R) ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Grundreparationer (R) ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Inredning av skolans vind (R) ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Rörelseverksamhet (F) ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR)

12 12 År Nr MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSEUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS KONSTMUSEUM Verksamhetens utgifter (VR) Inköp av konst med donationsmedel (RF) Inköp av värdepapper med donationsmedel (RF) KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Byggande av Vaktstugan vid slottet (R) Slottets restaurering (R) BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) ARKEOLOGISK VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Skydd av fornlämningsmiljö (R) ETNOLOGISK VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Ålandskontor i Stockholm (VR) NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Utgifter för investeringslån (F) Åland i Helsingfors Utgifter enligt LL om rätt att idka näring Stöd för företagens marknadsföring Stöd för Ålandsbutiken i Stockholm Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet Stöd för landsbygds- och skärgårdsutveckling Understöd för produkt- och teknologiutveckling Räntestöd för företags investeringar Räntestöd för Kera Ab:s lån till åländska företag Näringsstöd (R) Ersättande av kreditförluster (R) Investeringslån (R) Produktutvecklingslån (R) Aktieteckning i bolag (R)

13 År Nr ÖVRIGT STÖD TILL NÄRINGSLIVET Transportstöd (F) Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder Räntestöd för energiinvesteringar (F) TURISMEN Turismens främjande (R) Landskapsunderstöd för byggande av gästhamnar (R) SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE Avlöningar (F) Omkostnader för beredskapsarbeten (F) Landskapsunderstöd till kommuner och kommunalförbund för lindrande av arbetslösheten (F) Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (F) Praktikantpenning för orientering i arbetslivet Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (R) FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Ålands landsbygdscentrum Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) Ersättningar för skördeskador och växtskydd (R) Bekämpande av flyghavre och växtinspektionsverksamhet Stöd för producentorganisationer och rådgivning Stödjande av unga odlare (R) ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) Miljöstöd för lantbruket Nationella stöd till jordbruket som ansluter till miljöstödsprogrammet Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) Investeringsstöd till lantbruket Gårdsbrukslån (R) FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET Verksamhetens utgifter (VR) Särskilda understöd för skogsbruket Stöd för skogsbruksåtgärder (R) Understöd för skogsbruk i skärgården Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) Skogsförbättringslån (R) JAKT- OCH VILTVÅRD Utgifter för viltvårds- och jaktärenden Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (F) FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) Räntestöd för fiskarlån (F) Räntestöd för främjande av fiskhushållningen (F) Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F) Ersättande av sälskador Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) Avvecklingsbidrag (R) Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

14 14 År Nr ARBETSFÖRMEDLINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Arbetslöshetsersättningar (F) Utkomstskydd vid flyttning (F) Specialutgifter för arbetskraftsservicen YRKESVÄGLEDNINGEN Verksamhetens utgifter (VR) FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Verksamhetens utgifter (VR) SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Verksamhetens utgifter Ålands svinavelsstation (VR) SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Verksamhetens utgifter (VR) Grundreparationer (R) Utvecklande av Grelsby kungsgård (R) Täckdikning (R) SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Verksamhetens utgifter (VR) GUTTORP FISKODLINGSANSTALT Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) ÖVRIG TRAFIK Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) Understöd för flygverksamhet Understöd för kollektivtrafik SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnad av färjor och upphandling av kompletterande säkerhetsutrustning (R) VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Verksamhetens utgifter (VR) Verksamhetens utgifter projekteringsenheten (VR) Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) Landskapsunderstöd för enskilda vägar (F) Byggnadsinvesteringar (R) Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) VERKSTAD OCH LAGER Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDSTRAFIKEN Verksamhetens utgifter (VR)

15 År Nr 1 15 Huvudtitel FINANSIERINGSUTGIFTER UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN Ränteutgifter (F) Avkortningar på av landskapet upptagna finanseringslån (F) ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda inkomstrester (F) UTJÄMNINGSFOND Överföring till utjämningsfond Utgifternas totalbelopp Mariehamn den 21 december 1998 RAGNAR ERLANDSSON talman Sune Eriksson vicetalman Ray Söder holm vicetalman Lars Karlsson

16 16 År Nr 1 Nr 1, utgiven från tryckeriet den 25 mars Mariehamn 1999 Ålandstryckeriet

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 3 Nr 3 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007 Utfärdad i Mariehamn den 18 januari 2008 På framställning av landskapsregeringen 1) har

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1998. Utfärdad i Mariehamn den 22 december 1997 På framställning av landskapsstyrelsen 1)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2015 Utfärdad i Mariehamn den 19 december 2014 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2014 Utfärdad i Mariehamn den 19 december 2013 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 18 ALLMÄN MOTIVERING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 15 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2009 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 12/2008-2009 Datum 2008-12-18 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2008

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005 ANTAGEN AV LAGTINGET 1.6.2005 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 14/2004-2005 Datum 2005-04-12 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2005

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015 Datum 2014-12-18 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ANTAGEN AV LAGTINGET 30.5.2002 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 22/2001-2002 Datum 2002-04-22 Till Ålands lagting Förslag till första

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.9.2004 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 17/2003-2004 Datum 2004-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2012-2013 Datum 2013-01-04 BF 2/2012-2013 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 - 1 - FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 1999-2000 nr 2 FR nr 7 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2005 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2004-2005 Datum 2005-01-07 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2004

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

D 28 FFS 250/1923 Utfärdad: D 36. Utfärdad: , godkänd av landstinget ; Fr. 16/1935, Lu bet. 10/1935, Stu bet.

D 28 FFS 250/1923 Utfärdad: D 36. Utfärdad: , godkänd av landstinget ; Fr. 16/1935, Lu bet. 10/1935, Stu bet. FAKTABLAD till Ålands lagsamling Detta faktablad är ett komplement till Ålands lagsamling. Hänvisningar till lagtingshandlingar och EU-rättsakter som finns för gällande lagstiftning har samlats här. Förarbeteshänvisningslistan

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006 ANTAGEN AV LAGTINGET 20.9.2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 21/2005-2006 Datum 2006-08-31 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2006

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 25.9.2003 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 28/2002-2003 Datum 2003-09-10 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2002 INNEHÅLLANDE Nr 1 91 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2002 Områ d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 7 C 44 C 48 D 6 D 6 E 1 E 3 E 4 E 5 E 5 E 5 E 5 E 9 E 11

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 3 FR nr 14 FM nr 36 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015 Datum 2014-12-09 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 ANTAGEN AV LAGTINGET 8.6.2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 20/2006-2007 Datum 2007-04-12 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 3 FR nr 11 FM nr 30 och 31 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar

Läs mer

RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91. Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG RP 1/2010-2011...

RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91. Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG RP 1/2010-2011... Register Presidentframställningar Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018

Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018 Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018 INNEHAÅ LL SIFFERSTAT inkl. sidhänvisningar till detaljmotiveringen 1 ALLMÄN MOTIVERING.. 12 DETALJMOTIVERING Verksamhet.. 43 Överföringar.. 144 Skattefinansiering,

Läs mer

Vuxnas lärande på Åland

Vuxnas lärande på Åland Vuxnas lärande på Åland Bakgrund I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. undervisning, läroavtal, kultur,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-02-01 till 2016-02-01 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/788 Diariebtkn. 500 Natur & Miljö, allmänt Mia Westman PAF-medel till PLANERA projekt Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/808

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15. Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton

EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15. Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15 Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton Objekt 1 Budget 2 Kostnadsställen 3 Aktiviteter 4 Projekt 5 Motpart 6 Valfri Balanskonton ÅHS

Läs mer

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123 FÖR ÅR 1998 INNEHÅLLANDE Nr 1 123 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 1998 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 1 C 3 C 4 C 14 C 28 C 33 C 33a C 34 C 35 C 38a D 1 D 1c D 1d D 2 Landskapslag om

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2013-2014 Datum 2014-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

Författningsregister. Kronologiskt författningsregister

Författningsregister. Kronologiskt författningsregister 881 Författningsregister Kronologiskt författningsregister 1923:12 Förordning (1923:12) angående skyldighet för de till centralförvaltningen hörande fackmyndigheterna att lämna handräckning åt Ålands [landskapsnämnd]............................................................

Läs mer

Budget för landskapet Åland 2017

Budget för landskapet Åland 2017 Budget för landskapet Åland 2017 Ålands lagting BESLUT LTB 54/2016 Datum Ärende 2016-12-19 BF 1/2016-2017 Ålands lagtings beslut om antagande av Budget för landskapet Åland år 2017 Efter att förslag inkommit

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2005 INNEHÅLLANDE Nr 1 86 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2005 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 40 C 40 C 47 C D 5 D 16 E 27 H 24 J 5 J 9 J 23 J 26 J

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2008 INNEHÅLLANDE Nr 1 148 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2008 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida B 1 B 3 C 1 C 2 C 3 C 23 C 25 C 26/C 27 C 34 C 49 C C C

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland Antagen av lagtinget

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland Antagen av lagtinget Andra tilläggsbudget för landskapet Åland 2016 Antagen av lagtinget 28.9.2016 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2015-2016 Datum 2016-09-15 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011 ANTAGEN AV LAGTINGET 7.6.2011 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 19/20102011 Datum 20110420 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 ALLMÄN

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7901 Diariebtkn. Landskapsförordning om register för fiskerinäring Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7902 Diariebtkn.

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2008 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2007-2008 Förslag till budget för år 2008 Datum 2007-10-15 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7616 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Conny Nyholm Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2016

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSBOKFÖRINGEN Sida BALANSRÄKNING 31.12.2010 RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2010 Bilagor: Personalkostnader Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10600 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-10-21 organ Social- och miljöavdelningen

Läs mer