Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER"

Transkript

1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år INKOMSTER Avdelning LAGTINGET LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens inkomster Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårdssamarbetet Inkomster från Källskär KONSUMENTRÅDGIVNING Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader LAGBEREDNINGEN Verksamhetens inkomster Avdelning KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS ) Ls framst. nr 2/ Fu bet. nr 3 o. 3 a/

2 2 År Nr Verksamhetens inkomster RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Inkomster av radio- och TV-verksamhet UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet Statsanslag för understödjande av politisk information ELSÄKERHET OCH ENERGI Inkomst av elinspektionsverksamhet BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Inkomst från brand- och räddningsväsendet Kommunernas andelar i driftskostnaderna för landskapsalarmcentralen FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens inkomster ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens inkomster MOTORFORDONSBYRÅN Verksamhetens inkomster Skrotningsavgifter POSTEN PÅ ÅLAND Posten på Åland ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården Avdelning FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Överföring från pensionsfonden ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE INKOMSTER Verksamhetens inkomster Sjukförsäkringsersättningar

3 År Nr 1 3 Avdelning SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens inkomster NATURVÅRD Verksamhetens inkomster VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens inkomster ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens inkomster Kommunernas ersättning för Gullåsen Avdelning UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster STUDIESERVICEENHETEN Återindrivna studiestöd ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster VUXENUTBILDNINGSENHETEN Yrkesinriktad vuxenutbildning LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens inkomster Kommunernas andel i kostnaderna ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd service inkomster ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens inkomster ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens inkomster

4 4 År Nr ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens inkomster Rörelseverksamhet ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens inkomster ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET Verksamhetens inkomster ÅLANDS MUSEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS KONSTMUSEUM Verksamhetens inkomster Inkomst av donation KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens inkomster Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ARKEOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster ETNOLOGISK VERKSAMHET Avgiftsbelagd kundtjänst inkomster LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster Avdelning NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens inkomster FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Inkomster för avbytarservice inom lantbruket JAKT- OCH VILTVÅRD Verksamhetens inkomster Inkomster för viltvårds- och jaktärenden Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Verksamhetens inkomster

5 År Nr YRKESVÄGLEDNINGEN Verksamhetens inkomster FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Verksamhetens inkomster SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster Ålands svinavelsstation SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Verksamhetens inkomster SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Verksamhetens inkomster GUTTORP FISKODLINGSANSTALT Verksamhetens inkomster Avdelning TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens inkomster Försäljning av obehövlig materiel VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Verksamhetens inkomster Verksamhetens inkomster projekteringsenheten Försäljning av vägstation VERKSTAD OCH LAGER Verksamhetens inkomster Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGS- INKOMSTER FINANSIELLA INKOMSTER Räntor på lån Ränteinkomster Premier för landskapsgarantier Dividendinkomster SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp Skattegottgörelse Återbäring av lotteriskatt Apoteksavgifter Övriga skatter och avgifter ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån UPPTAGNA LÅN Regionallån ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

6 6 År Nr BUDGETÖVERSKOTT Föregående års överskott Inkomsternas totalbelopp UTGIFTER Huvudtitel LAGTINGET LAGTINGET Verksamhetens utgifter (VR) LAGTINGETS KANSLI Verksamhetens utgifter (VR) Lagtingets bibliotek LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Revisionsutgifter (F) Expertutlåtanden Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål Dispositionsmedel ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDA- MÖTER Verksamhetens utgifter (VR) Dispositionsmedel LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) Utredningar Kommittéer och sakkunniga (F) Gränsregionalt samarbete Förvaltningsutgifter för Källskär Oförutsedda utgifter KONSUMENTRÅDGIVNING Verksamhetens utgifter (VR) REVISIONSBYRÅN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (VR) LAGBEREDNINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR)

7 År Nr ÅLANDSKONSTORET I HELSINGFORS Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Verksamhetens utgifter (VR) RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Främjande av rundradioverksamhet (R) Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) LAGTINGSVAL Utgifter för lagtingsval (F) Landskapets andel av valnämndernas utgifter UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av politisk information PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Verksamhetens utgifter (VR) Utgifter för bekämpning av husbock (R) Understöd för hyresbostäder (R) Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen Understöd för bostadsreparationer (R) Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) Räntestöd för förvärv av bostäder (F) Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R) Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för lån till produktion av hyresbostäder och för lån som i stället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägarbostad (F) Räntestöd för renovering av flerfamiljshus Bostadslån (R) ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet Understöd för befrämjande av förnybar energi BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Verksamhetens utgifter (VR) Landskapsalarmcentralens drift (F) Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (F) Utrustning för brandövning (R) FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnader och grundförbättringar (R) Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R) ÅLANDS POLISDISTRIKT Verksamhetens utgifter (VR) MOTORFORDONSBYRÅN

8 8 År Nr Verksamhetens utgifter (VR) Överföring till skrotbilsfond (F) POSTEN PÅ ÅLAND ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Utgifter för hyreslokaliteter Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter Informationsverksamhet Huvudtitel FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Verkställande av beskattningen (VR) ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv Stöd för kommunernas IT-utveckling Infrastrukturella investeringar (R) Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden (R) Regionallån STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Stöd från Europeiska Unionen PENNINGAUTOMATMEDEL Understöd ur penningautomatmedel Projektbidrag ur penningautomatmedel Lån ur penningautomatmedel (R) PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Pensioner och familjepensioner (F) Övriga pensionsutgifter ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Ålandsdelegationen (VR) Datautveckling (VR) Driftsutgifter för datanät (F) Fackföreningsutbildning Övriga avlöningar Anskaffning av inventarier (R) Huvudtitel SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR)

9 År Nr Bostadsbidrag (F) Stipendier för vidareutbildning och kompletterande utbildning inom socialvården utomlands Moderskapsunderstöd (F) Barnbidrag (F) Utomskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET Understöd för ideell verksamhet Stödjande av cancersjuka Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Understöd för ambulansflygningar Understöd för Kumlinge filialapotek Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) ÖVRIG VETERINÄRVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) MILJÖVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) NATURVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Övriga naturvårdsåtgärder Bidrag för landskapsvård Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder AVFALLSHANTERING Miljöundersökningar Stödjande av problemavfallshanteringen Främjande av avfallshanteringen Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Byggnadsinvesteringar (R) Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R) Huvudtitel UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 10 År Nr ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Utvecklingsarbete STUDIESERVICEENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Praktikantplatser för högskolestuderande Studiepenning (F) För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUT- BILDNING Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F) Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Övriga utgifter för biblioteksverksamheten Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) Landskapsandel för bibliotekens anläggningskostnader (R) Understöd åt författare och översättare (RF) ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR- VERKSAMHET Utgifter för Ålands kulturdelegation Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte Utgifter för det åländska folkets historia, del III Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet Understöd till Ålands emigrantinstitut r.f PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete Understöd för idrottsorganisationers verksamhet Understöd för idrotts- och sportanläggningar Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R) PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt övrig kulturell verksamhet Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s Understöd för Ålands brandkårsmuseum Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll Understöd för musikteater GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) Stöd för datautveckling Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) Pensionspremier för grundskollärare (F) ALLMÄNNA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN Utgifter för handikappades utbildning (F) Utgifter för åländska studerande i utlandet (F)

11 År Nr ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) VUXENUTBILDNINGSENHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Läroavtalsutbildning (VR) Yrkesinriktad vuxenutbildning (F) Sysselsättningsfrämjande utbildning (F) LÄROMEDELSCENTRALEN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd service utgifter (F) Forsknings- och projektstipendier ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter (VR) Grundförbättringar och ombyggnader (R) ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) Uppdatering av simulator (R) ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Driftsutgifter för m.s. Utö (VR) ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Verksamhetens utgifter (VR) Livräddningsövningsanläggning (R) ÅLANDS YRKESSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Grundreparationer (R) ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HUSMODERSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Inredning av skolans vind (R) ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Rörelseverksamhet (F) ÅLANDS VÅRDINSTITUT Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR)

12 12 År Nr MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSEUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS KONSTMUSEUM Verksamhetens utgifter (VR) Inköp av konst med donationsmedel (RF) Inköp av värdepapper med donationsmedel (RF) KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Byggande av Vaktstugan vid slottet (R) Slottets restaurering (R) BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) ARKEOLOGISK VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Skydd av fornlämningsmiljö (R) ETNOLOGISK VERKSAMHET Verksamhetens utgifter (VR) Avgiftsbelagd kundtjänst utgifter (F) Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) Ålandskontor i Stockholm (VR) NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Utgifter för investeringslån (F) Åland i Helsingfors Utgifter enligt LL om rätt att idka näring Stöd för företagens marknadsföring Stöd för Ålandsbutiken i Stockholm Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet Stöd för landsbygds- och skärgårdsutveckling Understöd för produkt- och teknologiutveckling Räntestöd för företags investeringar Räntestöd för Kera Ab:s lån till åländska företag Näringsstöd (R) Ersättande av kreditförluster (R) Investeringslån (R) Produktutvecklingslån (R) Aktieteckning i bolag (R)

13 År Nr ÖVRIGT STÖD TILL NÄRINGSLIVET Transportstöd (F) Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder Räntestöd för energiinvesteringar (F) TURISMEN Turismens främjande (R) Landskapsunderstöd för byggande av gästhamnar (R) SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE Avlöningar (F) Omkostnader för beredskapsarbeten (F) Landskapsunderstöd till kommuner och kommunalförbund för lindrande av arbetslösheten (F) Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (F) Praktikantpenning för orientering i arbetslivet Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (R) FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Ålands landsbygdscentrum Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) Ersättningar för skördeskador och växtskydd (R) Bekämpande av flyghavre och växtinspektionsverksamhet Stöd för producentorganisationer och rådgivning Stödjande av unga odlare (R) ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) Miljöstöd för lantbruket Nationella stöd till jordbruket som ansluter till miljöstödsprogrammet Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) Investeringsstöd till lantbruket Gårdsbrukslån (R) FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET Verksamhetens utgifter (VR) Särskilda understöd för skogsbruket Stöd för skogsbruksåtgärder (R) Understöd för skogsbruk i skärgården Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) Skogsförbättringslån (R) JAKT- OCH VILTVÅRD Utgifter för viltvårds- och jaktärenden Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (F) FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) Räntestöd för fiskarlån (F) Räntestöd för främjande av fiskhushållningen (F) Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F) Ersättande av sälskador Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) Avvecklingsbidrag (R) Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

14 14 År Nr ARBETSFÖRMEDLINGEN Verksamhetens utgifter (VR) Arbetslöshetsersättningar (F) Utkomstskydd vid flyttning (F) Specialutgifter för arbetskraftsservicen YRKESVÄGLEDNINGEN Verksamhetens utgifter (VR) FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Verksamhetens utgifter (VR) SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Verksamhetens utgifter Ålands svinavelsstation (VR) SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Verksamhetens utgifter (VR) Grundreparationer (R) Utvecklande av Grelsby kungsgård (R) Täckdikning (R) SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Verksamhetens utgifter (VR) GUTTORP FISKODLINGSANSTALT Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetens utgifter (VR) ÖVRIG TRAFIK Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) Understöd för flygverksamhet Understöd för kollektivtrafik SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnad av färjor och upphandling av kompletterande säkerhetsutrustning (R) VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Verksamhetens utgifter (VR) Verksamhetens utgifter projekteringsenheten (VR) Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) Landskapsunderstöd för enskilda vägar (F) Byggnadsinvesteringar (R) Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) VERKSTAD OCH LAGER Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDSTRAFIKEN Verksamhetens utgifter (VR)

15 År Nr 1 15 Huvudtitel FINANSIERINGSUTGIFTER UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN Ränteutgifter (F) Avkortningar på av landskapet upptagna finanseringslån (F) ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda inkomstrester (F) UTJÄMNINGSFOND Överföring till utjämningsfond Utgifternas totalbelopp Mariehamn den 21 december 1998 RAGNAR ERLANDSSON talman Sune Eriksson vicetalman Ray Söder holm vicetalman Lars Karlsson

16 16 År Nr 1 Nr 1, utgiven från tryckeriet den 25 mars Mariehamn 1999 Ålandstryckeriet

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 18 ALLMÄN MOTIVERING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 15 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015 Datum 2014-12-18 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ANTAGEN AV LAGTINGET 30.5.2002 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 22/2001-2002 Datum 2002-04-22 Till Ålands lagting Förslag till första

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.9.2004 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 17/2003-2004 Datum 2004-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2012-2013 Datum 2013-01-04 BF 2/2012-2013 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 25.9.2003 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 28/2002-2003 Datum 2003-09-10 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 - 1 - FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 1999-2000 nr 2 FR nr 7 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 ANTAGEN AV LAGTINGET 8.6.2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 20/2006-2007 Datum 2007-04-12 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 3 FR nr 14 FM nr 36 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett

Läs mer

Vuxnas lärande på Åland

Vuxnas lärande på Åland Vuxnas lärande på Åland Bakgrund I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. undervisning, läroavtal, kultur,

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2013-2014 Datum 2014-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2011 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011 Förslag till budget för år 2011 Datum 2010-10-25 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123 FÖR ÅR 1998 INNEHÅLLANDE Nr 1 123 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 1998 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 1 C 3 C 4 C 14 C 28 C 33 C 33a C 34 C 35 C 38a D 1 D 1c D 1d D 2 Landskapslag om

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2006

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2006 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 Datum 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2010 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2009-2010 Förslag till budget för år 2010 Datum 2009-10-29 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT Det

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2011 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011 Förslag till budget för år 2011 Datum 2010-10-25 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10600 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-10-21 organ Social- och miljöavdelningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2010 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2009 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2009-2010 Förslag till budget för år 2010 Datum 2009-10-29 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6.1 Investeringsbidrag Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om näringsstöd (2008:110) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd

Läs mer

Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut

Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut Underlag från Ålands landskapsregering: Rapport 1) enligt kommissionens beslut 2205/842/EG Rapport

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Budget för landskapet Åland 2001 2000-2001 nr 1 FR nr 2 FM nr 1-29 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en budget

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-15 till 2015-10-15

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-15 till 2015-10-15 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-15 till 2015-10-15 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/10454 Diariebtkn. 720 Kulturminnesvård Marita Karlsson Helsingfors universitet Utförseltillstånd för arkeologiska

Läs mer

2000 ISBN 951-8946-68-x 2000

2000 ISBN 951-8946-68-x 2000 ISBN 951-8946-68-x 2000 2000 1 LXXVI LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2000 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2001 Ålandstryckeriet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2009 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid. ALLMÄN MOTIVERING 1 SIFFERSTAT Inkomster 1 Utgifter 6 DETALJMOTIVERING Inkomster/Utgifter 19 Bilagor: 1. Preliminär

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2005

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2005 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2005 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-28 till 2015-10-28

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-28 till 2015-10-28 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-10-28 till 2015-10-28 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/10817 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Ulf Asplund Doppingvägen 5, B10 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/10821 Diariebtkn.

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2009 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2008 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2008-2009 Förslag till budget för år 2009 Datum 2008-10-22 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-05 och 2015-10-05 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9738 Reg.datum 24.9.2015 sdatum 5.10.2015 organ Infrastrukturavdelningen Produktionsbyrån Byråchef Karlman Niklas,

Läs mer

LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING

LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING 2002 1 LXXVIll LANDSKAPSSTYRELSENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2002 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2003 Ålandstryckeriet 3 Till

Läs mer

RAPPORT OM TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE I ÅLAND I ENLIGHET MED ARTIKEL 8 I KOMMISIONENS BESLUT 2005/842/EG

RAPPORT OM TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE I ÅLAND I ENLIGHET MED ARTIKEL 8 I KOMMISIONENS BESLUT 2005/842/EG BILAGA 1 RAPPORT OM TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE I ÅLAND I ENLIGHET MED ARTIKEL 8 I KOMMISIONENS BESLUT 2005/842/EG 1. OFFENTLIGT SUBVENTIONERADE BOSTÄDER Landskapsregeringen beviljar stöd för

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-06 och 2015-10-06 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9553 Reg.datum 17.9.2015 sdatum 6.10.2015 organ TIllstånd för grävnings/schaktnings arbeten för uppförande av nytt

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2004

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2004 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2005 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2004 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2004-2005 Förslag till budget för år 2005 Datum 2004-10-27 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND V E R K S A M H E T S S A M M A N F A T T N I N G Å R 2 0 1 4

HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND V E R K S A M H E T S S A M M A N F A T T N I N G Å R 2 0 1 4 HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND V E R K S A M H E T S S A M M A N F A T T N I N G Å R 2 0 1 4 HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLANDS ORGANISATION Under år 2014 genomgick handikapprådet för landskapet

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 8 F10 1 (1) Datum Dnr 12.1.2012 ÅLR 2012/308 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende VERKSTÄLLANDE AV BUDGETEN FÖR ÅR 2012 Landskapsregeringen har med hänvisning

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXVI LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2010 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2011, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 , Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel. 018-25497 Utbildning 2014:4 10.11.2014 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan Hösten 2014

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXVII LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2011 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2012, Zapp reklambyrå Till Ålands

Läs mer

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik Utvärdering av åländsk ungdomspolitik med beaktande av Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland år 2003-2005 Ungdomspolitiska kommittén 30 september 2008 I enlighet med beslut 54 U20 Dnr: U20/08/1/4

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD. VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare)

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD. VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare) BO 1 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare) 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Ank.datum 4.6.2015 Diarienr. ÅLR 2015/6732 Diariebtkn. 570 Jakt- och viltvård Adolfsson Jan-Erik Tillstånd för skyddsjakt på gråsäl Ank.datum

Läs mer

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan I anledning av det nationella projektet Skapa nu, ett projekt kring kreativitets- och kulturfostran, ordnar svenska linjen vid Utbildningsstyrelsen

Läs mer