ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2014 Utfärdad i Mariehamn den 19 december 2013 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2014: INKOMSTER A v d e l n i n g LAGTINGET LAGTINGETS KANSLI Lagtinget verksamhetsinkomster A v d e l n i n g LANDSKAPSREGERINGEN LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER Interreg IV A Central Baltic Programme KONSUMENTFRÅGOR Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader ) BF nr 1/ FNU bet nr 7/

2 2 År 2014 Nr LAGBEREDNINGEN Lagberedningen verksamhetsinkomster A v d e l n i n g KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Kansliavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsinkomster KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER Ålandskontoret i Helsingfors verksamhetsinkomster RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Inkomster av radio- och TV-verksamhet UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet Statsanslag för understödjande av politisk information ELSÄKERHET OCH ENERGI Inkomst av elinspektionsverksamhet och utsläppsrättsauktioner BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Brand- och räddningsväsendet verksamhetsinkomster FASTIGHETSENHETEN Överlåtelse av fastigheter ÅLANDS POLISMYNDIGHET Ålands polismyndighet verksamhetsinkomster A v d e l n i n g FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Inkomst av justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv Försäljning av aktier PENNINGAUTOMATMEDEL Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Överföring från pensionsfonden ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

3 År 2014 Nr 1 3 Avdelning SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsinkomster NATURVÅRD Naturvård verksamhetsinkomster ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet verksamhetsinkomster Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium verksamhetsinkomster ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ålands hälso- och sjukvård verksamhetsinkomster Avdelning UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsinkomster STUDIESTÖD Återindrivna studiestöd BIBLIOTEKS- OCH ARKIVERKSAMHET Ålands landskapsarkiv verksamhetsinkomster PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Inkomster av kulturell verksamhet EUROPEISKA UNIONEN SOCIALFONDEN EU:s finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Ålands folkhögskola verksamhetsinkomster ÅLANDS MUSIKINSTITUT Ålands musikinstitut verksamhetsinkomster ÅLANDS GYMNASIUM Ålands gymnasium verksamhetsinkomster MUSEIBYRÅN Museibyrån verksamhetsinkomster

4 4 År 2014 Nr 1 Avdelning NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Näringsavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsinkomster NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Ålands landsbygdscentrum verksamhetsinkomster EUROPEISKA UNIONEN ERUF OCH ESF EU:s finansieringsandel ERUF EU:s finansieringsandel ESF EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN EU:s finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION Inkomster för avbytarservice inom lantbruket EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDS- BYGDENS UTVECKLING PROGRAMPERIOD EU:s finansieringsandel EJFLU Statens ersättning för nationell tilläggsdel till det EUdelfinansierade kompensationsbidraget EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDS- BYGDENS UTVECKLING Förskottering av EU:s finansieringsandel program för landsbygdens utveckling JAKT- OCH VILTVÅRD Inkomster för viltvårds- och jaktärenden Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN EU:s finansieringsandel Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) EUROPEISKA UNIONEN STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN EU:s finansieringsandel strukturprogram för fiskerisektorn ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten verksamhetsinkomster Inkomster för projekt SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Skötsel av jordegendomar verksamhetsinkomster SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Skötsel av egna skogar verksamhetsinkomster

5 År 2014 Nr 1 5 Avdelning TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Trafikavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsinkomster ÖVRIG TRAFIK Inkomster av oljesanering Inkomster från oljeskyddsfonden VERKSTAD OCH LAGER Verkstad och lager verksamhetsinkomster MOTORFORDONSBYRÅN Motorfordonsbyrån verksamhetsinkomster Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER Räntor på lån Ränteinkomster Dividendinkomster SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp Skattegottgörelse Återbäring av lotteriskatt Apoteksavgifter EXTRA ANSLAG Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån UPPTAGNA LÅN Finansieringslån ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda utgiftsrester och reservationsanslag Återbokade bidrag Inkomsternas totalbelopp

6 6 År 2014 Nr 1 UTGIFTER Avdelning LAGTINGET LAGTINGET Lagtinget verksamhetsutgifter (VR) LAGTINGETS KANSLI Lagtingets kansli verksamhetsutgifter (VR) E-demokrati utvecklingsprojekt (VR) Lagtingets bibliotek verksamhetsutgifter (VR) LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Expertutlåtanden Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål Lagtingets Östersjösamarbete BSPC verksamhetsutgifter (VR) Dispositionsmedel (VR) ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Ålands delegation i Nordiska rådet verksamhetsutgifter (VR) LANDSKAPSREVISIONEN Landskapsrevisonen verksamhetsutgifter (VR) Avdelning LANDSKAPSREGERINGEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDA- MÖTER Landskapsregeringen verksamhetsutgifter (VR) Dispositionsmedel LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER Kostnader för kommittéer och utredningar Kostnader för revidering av självstyrelselagen (VR) Externt samarbete Utgifter för språkrådet Interreg IV A Central Baltic Programme (VR) Interreg Central Baltic Programme (VR) Utvecklingsplan för Åland (VR) Oförutsedda utgifter (F) KONSUMENTFRÅGOR Konsumentrådgivningen verksamhetsutgifter (VR) Konsumentskydd verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Ålands statistik- och utredningsbyrå verksamhetsutgifter (VR) LAGBEREDNINGEN Lagberedningen verksamhetsutgifter (VR)

7 År 2014 Nr DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN Diskrimineringsombudsmannen verksamhetsutgifter (VR) DATAINSPEKTIONEN Datainspektionen verksamhetsutgifter (VR) Avdelning KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Kansliavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) Utvecklingsarbete (VR) Utgifter för samhälls- och servicereform (VR) KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER Ålandskontoret i Helsingfors verksamhetsutgifter (VR) Ålandskontoret i Stockholm verksamhetsutgifter (VR) Informationsverksamhet (VR) FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Främjande av jämställdheten verksamhetsutgifter (VR) RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Främjande av rundradioverksamhet (F) Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) Upphovsrättskostnader (F) LAGTINGSVAL Utgifter för lagtingsval (F) Landskapets andel av valnämndernas utgifter UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av politisk information PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Planläggnings- och byggnadsväsendet verksamhetsutgifter (VR) FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Understöd för bostadsreparationer (R) Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R) Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R) Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

8 8 År 2014 Nr ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN Elmarknadstillsynsmyndigheten verksamhetsutgifter (VR) BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Brand- och räddningsväsendet verksamhetsutgifter (VR) Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet FASTIGHETSENHETEN Fastighetsenheten verksamhetsutgifter (VR) Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) Ombyggnader och grundförbättringar (R) ÅLANDS POLISMYNDIGHET Ålands polismyndighet verksamhetsutgifter (VR) FRÄMJANDE AV INTEGRATION Koordinering av integrationsarbetet (VR) Mottagande av flyktingar (R) PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) Personalpolitiska åtgärder Anskaffning av möbler (R) Avdelning FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Finansavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) Verkställande av beskattningen (VR) Utvecklingsarbete (VR) ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R) Aktieteckning i bolag (R) PENNINGAUTOMATMEDEL Bidrag ur penningautomatmedel (R) Projektbidrag ur penningautomatmedel (R) Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel (R) Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R) Lån ur penningautomatmedel (R) Reservering av penningautomatmedel

9 År 2014 Nr PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner verksamhetsutgifter (VR) Pensioner och familjepensioner (F) Övriga pensionsutgifter (F) ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR) Ålandsdelegationen verksamhetsutgifter (VR) IKT-utveckling (VR) Förtroendemannarvoden mm Anskaffning av datautrustning och kontorsmaskiner (R) Anskaffning av nytt ekonomisystem (R) Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R) 0 Avdelning SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Övriga sociala uppgifter verksamhetsutgifter (VR) Bostadsbidrag (F) Moderskapsunderstöd (F) Barnbidrag (F) Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) Underhållsstöd (F) Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F) AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom barnomsorgen PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖ- VERKSAMHET Understöd för social verksamhet (R) Understöd för miljöverksamhet (R) ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter verksamhetsutgifter (VR) Understöd för Kumlinge filialapotek Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) ALLMÄN MILJÖVÅRD Allmän miljövård verksamhetsutgifter (VR) NATURVÅRD Naturvård verksamhetsutgifter (VR)

10 10 År 2014 Nr Naturreservat verksamhetsutgifter (VR) Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Vattenförsörjning och vattenvård verksamhetsutgifter (VR) Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R) AVFALLSHANTERING Avfallshantering verksamhetsutgifter (VR) Främjande av avfallshanteringen (R) ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet verksamhetsutgifter (VR) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ålands hälso- och sjukvård verksamhetsutgifter (VR) Anskaffningar (R) Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R) Avdelning UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) Utvecklingsarbete (VR) STUDIESTÖD Studiepenning (F) För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET Övriga utgifter för biblioteksverksamheten Ålands landskapsarkiv verksamhetstugifter (VR) Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) Understöd åt författare och översättare (RF) ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR- VERKSAMHET Utgifter för Ålands kulturdelegation Nordiskt kulturutbyte Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) Övrig kulturell verksamhet

11 År 2014 Nr PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Övrigt ungdomsarbete (R) Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete (R) Understöd för idrottsorganisationers verksamhet (R) Understöd för idrotts- och sportanläggningar (R) PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus (R) Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier (R) Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum rs (R) Understöd för särskilda projekt (R) Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R) Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet (R) Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R) GRUNDSKOLEVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom grundskolan UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN Kostnader för skolfartyg (VR) VUXENUTBILDNING Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) Integration och mångkulturellt befrämjande (VR) EUROPEISKA UNIONEN SOCIALFONDEN Landskapets finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) EU:s finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Ålands folkhögskola verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS MUSIKINSTITUT Ålands musikinstitut verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Ålands sjösäkerhetscentrum verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS GYMNASIUM Ålands gymnasium verksamhetsutgifter (VR) HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Högskolan på Åland verksamhetsutgifter (VR) Investeringar till maskinlaboratoriet (R) MUSEIBYRÅN Museibyrån verksamhetsutgifter (VR) Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR) Museibyrån uppdragsverksamhet Inköp av konst (R) Ålands museums basutställning (R) Utvecklande av Bomarsund (R) 0

12 12 År 2014 Nr 1 Avdelning NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Näringsavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Utgifter för investeringslån (F) Ålands landsbygdscentrum verksamhetsutgifter (VR) Kostnader för skärgårdsnämnden (VR) Turismens främjande (R) Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet Nationellt företagsstöd (R) Räntestöd för företags investeringar Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag Ersättande av kreditförluster (R) Internationella utvecklingsprojekt (R) EUROPEISKA UNIONEN ERUF OCH ESF Offentlig finansiering ERUF och landskapet (R-EU) Offentlig finansiering ESF och landskapet (R-EU) EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN Landskapets finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) EU:s finansieringsandel regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) Stöd för producentorganisationer, rådgivning och försöksverksamhet Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) Investeringsstöd till lantbruket (R) Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F) Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F) EUROPEISKA UNIONEN PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING PROGRAMPERIOD Offentlig finansiering EJFLU och landskapet (R-EU) Nationell tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (RF) EUROPEISKA UNIONEN PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING Nationellt tekniskt stöd (R) Landskapets finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 1 (RF) Landskapets finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 2 (RF) Landskapets finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 (RF) 0

13 År 2014 Nr Förskottering av EU:s finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 1 (RF) Förskottering av EU:s finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 2 (RF) Förskottering av EU:s finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 (RF) Landskapets finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , tekniskt stöd (R) Förskottering av EU:s finansieringsandel program för landsbygdens utveckling , tekniskt stöd (R) FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET Främjande av skogsbruket verksamhetsutgifter (VR) Särskilda understöd för skogsbruket (F) Stöd för skogsbruksåtgärder (R) Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) Skogsförbättringslån (R) Ersättning för biotopskydd (R) JAKT- OCH VILTVÅRD Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Främjande av fiskerinäringen verksamhetsutgifter (VR) Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN Offentlig finansieringsandel Europeiska havs- och fiskeifonden (EHFF) (R-EU) EUROPEISKA UNIONEN STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN Landskapets finansieringsandel strukturprogram för fiskerisektorn (RF) EU:s finansieringsandel strukturprogram för fiskerisektorn (RF) ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten verksamhetsutgifter (VR) Praktikantplatser för högskolestuderande Utgifter för projekt (VR) Arbetslöshetsersättningar (F) Specialutgifter för arbetskraftsservicen Sysselsättningens främjande (R) ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Ålands teknologicentrum verksamhetsutgifter (VR)

14 14 År 2014 Nr SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Skötsel av egna skogar verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP Ålands fiskodling, Guttorp verksamhetsutgifter (VR) Avdelning TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Trafikavdelningens allmänna förvaltning verksamhetsutgifter (VR) ÅLANDSTRAFIKEN Ålandstrafiken verksamhetsutgifter (VR) ÖVRIG TRAFIK Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) Understöd för flygtrafik Understöd för kollektivtrafik Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R) KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK Upphandling av sjötrafik (VR) Upphandling av linfärjetrafik (VR) Understöd för varutransporter i skärgården Anskaffning av fartyg och färjor (R) REDERIVERKSAMHET Rederienheten verksamhetsuppgifter (VR) Reparation och underhåll av färjor (VR) Linfärjetrafiken verksamhetsutgifter (VR) Reparation och underhåll av linfärjor (VR) Omställningskostnader (VR) KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR) Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR) Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) Byggnadsinvesteringar (R) Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) Kortruttsinvesteringar (R) Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

15 År 2014 Nr VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET Vägunderhållsenheten verksamhetsutgifter (VR) MOTORFORDONSBYRÅN Motorfordonsbyrån verksamhetsutgifter (VR) Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER Ränteutgifter (F) Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F) ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda inkomstrester (F) ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR Föregående års underskott Utgifternas totalbelopp Mariehamn den 19 december 2013 BRITT LUNDBERG talman Viveka Eriksson vicetalman Roger Jansson vicetalman

16 16 År Nr 1 Nr 1, utgiven från tryckeriet den 28 februari 2014 Mariehamns Tryckeri Ab 2014

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2015 Utfärdad i Mariehamn den 19 december 2014 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 3 Nr 3 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007 Utfärdad i Mariehamn den 18 januari 2008 På framställning av landskapsregeringen 1) har

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1998. Utfärdad i Mariehamn den 22 december 1997 På framställning av landskapsstyrelsen 1)

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2008 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2009 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 12/2008-2009 Datum 2008-12-18 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2008

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018

Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018 Fo rslag till budget fo r landskapet AÅ land 2018 INNEHAÅ LL SIFFERSTAT inkl. sidhänvisningar till detaljmotiveringen 1 ALLMÄN MOTIVERING.. 12 DETALJMOTIVERING Verksamhet.. 43 Överföringar.. 144 Skattefinansiering,

Läs mer

Budget för landskapet Åland 2017

Budget för landskapet Åland 2017 Budget för landskapet Åland 2017 Ålands lagting BESLUT LTB 54/2016 Datum Ärende 2016-12-19 BF 1/2016-2017 Ålands lagtings beslut om antagande av Budget för landskapet Åland år 2017 Efter att förslag inkommit

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015 Datum 2014-12-18 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2012-2013 Datum 2013-01-04 BF 2/2012-2013 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

Förslag till budget för landskapet Åland 2017

Förslag till budget för landskapet Åland 2017 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 1 SIFFERSTAT inkl. sidhänvisningar till detaljmotiveringen VERKSAMHET Anslag 2017 Inkomster 2017 Sidnr Avdelning 1 100 LAGTINGET -3 684 000 1 000 2 101 LAGTINGET

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004

TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.1.2005 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2004-2005 Datum 2005-01-07 Till Ålands lagting Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2004

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015 Datum 2014-12-09 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 18 ALLMÄN MOTIVERING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 8/1999-2000 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2013-2014 Datum 2014-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15. Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton

EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15. Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton EKONOMIMODELL LR 1.1.2015 - Uppdaterad 2015.04.15 Innehållsförteckning Konton * Balanskonton * Resultatkonton Objekt 1 Budget 2 Kostnadsställen 3 Aktiviteter 4 Projekt 5 Motpart 6 Valfri Balanskonton ÅHS

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2005 ANTAGEN AV LAGTINGET 1.6.2005 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 14/2004-2005 Datum 2005-04-12 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2005

Läs mer

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland Antagen av lagtinget

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland Antagen av lagtinget Andra tilläggsbudget för landskapet Åland 2016 Antagen av lagtinget 28.9.2016 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 4/2015-2016 Datum 2016-09-15 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSBOKFÖRINGEN Sida BALANSRÄKNING 31.12.2010 RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2010 Bilagor: Personalkostnader Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2004 ANTAGEN AV LAGTINGET 22.9.2004 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 17/2003-2004 Datum 2004-09-09 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004

Läs mer

D 28 FFS 250/1923 Utfärdad: D 36. Utfärdad: , godkänd av landstinget ; Fr. 16/1935, Lu bet. 10/1935, Stu bet.

D 28 FFS 250/1923 Utfärdad: D 36. Utfärdad: , godkänd av landstinget ; Fr. 16/1935, Lu bet. 10/1935, Stu bet. FAKTABLAD till Ålands lagsamling Detta faktablad är ett komplement till Ålands lagsamling. Hänvisningar till lagtingshandlingar och EU-rättsakter som finns för gällande lagstiftning har samlats här. Förarbeteshänvisningslistan

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 25.9.2003 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 28/2002-2003 Datum 2003-09-10 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 2.6.2014 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 3/2013-2014 Datum 2014-04-07 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2014

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 15 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg

Läs mer

RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91. Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG RP 1/2010-2011...

RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91. Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG RP 1/2010-2011... Register Presidentframställningar Förslag till lag om ändring av 59a självstyrelselagen för Åland RP 19/2009-2010... 11, 25, 51, 91 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006

ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006 ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2006 ANTAGEN AV LAGTINGET 20.9.2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 21/2005-2006 Datum 2006-08-31 Till Ålands lagting Förslag till andra tilläggsbudget för år 2006

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2011 ANTAGEN AV LAGTINGET 7.6.2011 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 19/20102011 Datum 20110420 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2011 ALLMÄN

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2002 ANTAGEN AV LAGTINGET 30.5.2002 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 22/2001-2002 Datum 2002-04-22 Till Ålands lagting Förslag till första

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10600 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-10-21 organ Social- och miljöavdelningen

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 3 FR nr 14 FM nr 36 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-07-02 till 2015-07-02 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7901 Diariebtkn. Landskapsförordning om register för fiskerinäring Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7902 Diariebtkn.

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Författningsregister. Kronologiskt författningsregister

Författningsregister. Kronologiskt författningsregister 881 Författningsregister Kronologiskt författningsregister 1923:12 Förordning (1923:12) angående skyldighet för de till centralförvaltningen hörande fackmyndigheterna att lämna handräckning åt Ålands [landskapsnämnd]............................................................

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2002 INNEHÅLLANDE Nr 1 91 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2002 Områ d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 7 C 44 C 48 D 6 D 6 E 1 E 3 E 4 E 5 E 5 E 5 E 5 E 9 E 11

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 5

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 5 PROTOKOLL Nummer 13 11.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 5 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - WV MN Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 41/2015 Datum Ärende 2015-06-12 TMK 1/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland I enlighet med lagtingets beslut,

Läs mer

Kronologiskt författningsregister

Kronologiskt författningsregister 979 Författningsregister Kronologiskt författningsregister 1923:12 Förordning (1923:12) angående skyldighet för de till centralförvaltningen hörande fackmyndigheterna att lämna handräckning åt Ålands [landskapsnämnd]...

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2007 ANTAGEN AV LAGTINGET 8.6.2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 20/2006-2007 Datum 2007-04-12 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ix Innehållsförteckning A Självstyrelsens grunder A 1 Självstyrelselag (1991:71) för Åland... 1 A 2 Jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72)... 12 A 3 Landskapslag (2003:68) om jordförvärvs rätt och

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2005 INNEHÅLLANDE Nr 1 86 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2005 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 40 C 40 C 47 C D 5 D 16 E 27 H 24 J 5 J 9 J 23 J 26 J

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7616 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Conny Nyholm Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2016

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2008 INNEHÅLLANDE Nr 1 148 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2008 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida B 1 B 3 C 1 C 2 C 3 C 23 C 25 C 26/C 27 C 34 C 49 C C C

Läs mer

Ett tillgängligt Åland. åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016

Ett tillgängligt Åland. åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 Ett tillgängligt Åland åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 Antaget av landskapsregeringen 27 juni 2013 Ett tillgängligt Åland Åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-05-31 till 2016-05-31 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/4006 Diariebtkn. 400 Näringar, allmänt Robert Mansén Ansökan om projektmedel från ESF och ERUF för ett 3-årigt utvecklingsprojekt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/11844 Diariebtkn. 400 Näringar, allmänt Linnea Johansson Finansieringshanläggare 18.1.2016-15.1.2017 Ank.datum Diarienr.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009

Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Protokoll från skärgårdsnämndens möte 4-2009 Tidpunkt: 13 november 2009 kl 1000-1430 Plats: Deltagare: Ålands landskapsregering, Rödhamn, Mariehamn Jan-Erik Mattsson (ordf), Katrin Sjögren, Mats Perämaa

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser

Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser Beskrivning av landskapsregeringens webbplats, som även utgör grundpaket för ytterligare framtida webbplatser 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sidmallar... 4 3. Beskrivning av ytor i sidmallarna... 7 A.

Läs mer

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123

FÖR ÅR INNEHÅLLANDE. Nr 1 123 FÖR ÅR 1998 INNEHÅLLANDE Nr 1 123 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 1998 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 1 C 3 C 4 C 14 C 28 C 33 C 33a C 34 C 35 C 38a D 1 D 1c D 1d D 2 Landskapslag om

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-08-20 till 2015-08-20 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/8798 Diariebtkn. 440 Fiske, vattenbruk Jenny Eklund-Melander Urvalskriterier för Europeiska havs- och fiskerifondens

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2008 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2007-2008 Förslag till budget för år 2008 Datum 2007-10-15 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 - 1 - FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999 1999-2000 nr 2 FR nr 7 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2011 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011 Förslag till budget för år 2011 Datum 2010-10-25 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Ett tillgängligt Åland

Ett tillgängligt Åland Ett tillgängligt Åland åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 FRÅN ORD TILL HANDLING III Uppföljning år 2013-2015 2 Ett tillgängligt Åland Åtgärdsprogram för

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-02-01 till 2016-02-01 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/788 Diariebtkn. 500 Natur & Miljö, allmänt Mia Westman PAF-medel till PLANERA projekt Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/808

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2010

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2010 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2010 ANTAGEN AV LAGTINGET 2.6.2010 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 19/2009-2010 Datum 2010-04-23 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2010

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer