PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2014 ÅRET SOM GÅTT 3 ORGANISATION 4 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 5 STATISTIK 8 JUNIORTENNIS 9 TÄVLINGSTENNIS 10 TENNISSEKTIONER 11 TENNIS VID FRUKOST 12 BADMINTON 13 CAFÉ & SHOP 15 KLUBB & EVENTS 16 VERKSAMHETSUTVECKLING (VU15) 17 START PÅ KOMMITTEER 23 GESTALTNINGPLAN 24 CAMPUS ÄLVSBORG 26 SAMARBETE, SPONSRING, SUPPORT 27 EKONOMI 29

3 2014 ÅRET SOM GÅTT Bäste medlem, Nu summerar vi 2014 och blickar tillbaka på ett år händelserikt år. Förutsättningarna var att hantera de senaste årens ekonomiska sviter som direkt och indirekt kom från branden 2012, men i grund och botten hörde till en lång rad av år med uppdämt renoveringsbehov. Syftet med året var att både öka verksamheten och bättre nyttja de befintliga resurserna. Kort sagt, målet var att arbeta oss tillbaka till bättre förutsättningar. Vi inledde därför med att starta ett 100-dagarsprogram, baserat på tidigare erfarenheter, där varje aktivitet för att få vara med på listan skulle uppfylla två krav: leda till synligt resultat samt bita direkt. För att utöka verksamheten var det viktigt att göra klubben mer synlig. Men också för skapa driv i åtgärdandet av kända problem. När jag tänker tillbaka på våren så tänker jag på att vi födde idéen och snabbt införskaffade skolbussen NEXT GENERATION som ett led i samarbetet med SEB. Jag tänker också på WTA-Girls Dagen i bästa vårväder. I huvudsak har tränarna drivit on-court verksamheten oförändrat, gjort framsteg på det sportsliga området, och inte minst juniortennisen bjöd på betydligt fler möjligheter till sommarläger än tidigare år. Under året har tävlingstennisen utvecklats väl och klubbens juniorer leverarat goda resultat i regionala och nationella tävlingar. Klubben har också fortsatt att visa sig vara en vinnare i tennisens Lilla Klubbtouren genom att vinna för tredje terminen i rad! Off-court har vi gjort punktinsatser under ledning och bidrag av frivilliga insatser. Men som alltid leder en insats till djupare inblick i vad som behövs för att uppnå viktiga mål, mer glädje och möjligheter till tennis och badminton. Under året har klubben uppmärksammats i en stor artikel i Magasin Svensk Tennis, reportage i Lilla Sportspegeln samt uppmärksammats i lokalpressen för sitt uppstartade projekt med skolor. Särskilt roligt är det också att säga grattis till Gabriel Ulldahl som blev svensk mästare i badminton-sm i herrsingel! Klubbens hittills största idrottsprestation! Vår klubb har mycket fina förutsättningar att uppnå både sportsliga, sociala och ekonomiska mål i linje med den Verksamhetsutveckling som vi lade mycket kraft på under slutet av Denna lade fast målen för 2015 och vision för Några motton som framkommit härigenom är Ingen kommer till klubben för att de måste, Sportens Gröna Starbucks, Olika klubbar scenariot, Geografiska läget är kanon. Vi har utmaningar som är till för att lösas och detta gör vi bäst genom att bygga på våra styrkor. Med fokus på rätt saker och de fantastiska förutsättningarna, med hjälp av bl.a. de nystartade kommittéerna och tillskottet av ideellt engagemang har vi goda möjligheter att åstadkomma mera tillsammans med våra ledare, tränare och personal. Men vi måste vara tålmodiga och konsekventa eftersom alla förändringar är som de är och inte hittar sin bästa form omedelbart. Pierre Dicksson Ordförande

4 ORGANISATION STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Suppleant Antal möten REVISOR Revisor Revisorssuppleant Pierre Dicksson Mikael Pousette Gunnar Andersson Kristian Medailleu Mikael Svantesson Jonas Vallin Nichole Wolf Henrik Ottosson Malin Westerlund 8 protokollförda verksamhetsåret Marie Rönnberg Jörgen Emanuelsson ANSTÄLLD PERSONAL Tränare tennis Robert Almberg Tränare tennis Jonas Bang Reception Katarina Gustavsson Tränare tennis Jonathan Greczula Tränare badminton Asger Madsen Reception Johanna Pauli Fastighet/vaktmästare Stefan Persson Tränare tennis Theodor Ström EXEMPEL PÅ EJ FAST ANSTÄLLD PERSONAL Tränare Tennis Kristofer Dahlberg Tränare tennis Hulya Soy Reception Maria Bengtsson Reception Dante Sand VALBEREDNING Sammankallande Per Arnell Annica Vallin Benny Linnarsson SEKTIONER Damsektionen Herrsektionen Veteranerna Marie Myrhage Bo Egardt Claes-Håkan Johansson, ÄTV KOMMITTEER Badminton Seriespel Anläggning Asger Madsen Ida Lindeblad Joakim Palmertz Jonas Vallin ÖVRIGT Antalet medlemmar 1140, varav ca 200 (4-7 år), 500 (8-18 år), 400 (+19 år) Medlemsavgiften 220 kr (barn), 320 kr (juniorer), 480 kr (vuxna), 1000 kr (familj). Antal fast anställda i snitt 9 PTBK är en ideell förening ansluten till Svenska Tennisförbundet och Svenska Badmintonförbundet och därmed lydande under Riksidrottsförbundets regler.

5 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 100 DAGARSPROGRAMMET Syftet med programmet var att få bukt på gamla synder och skapa direkt effekt och synlighet. Programmet avslutades med en teamövning som utvärdering och erfarenheterna rullades in i VU15 i slutet av året. ON-COURT Tränare och deras verksamhet har i stort sett under året varit oförändrat och i allt större utsträckning fått möjlighet att fokusera på sina kärnområden i takt med tillkomsten av andra stödfunktioner. OFF-COURT - GENOMLYSTS Av hänsyn till behov av utveckling, ökad beläggning, indrivning, kostnader och förbättrade rutiner samtidigt med ökad medlemsservice, har vi jobbat särskilt mycket med denna off-court funktion. Exempelvis implementation och försök till effektivt användande av Matchi och Fort Knox PROJEKTET GENOMBROTT Det långsiktiga arbetet med att förbättra säkerhet och skapa trygghet genom att skapa och leda projekt 99-1 (inledningsvis enbart för att minska kriminella aktiviteter i området) fick ett genombrott före årsskiftet. Nu är en Gestaltningsplan färdigställd som kan göra landet näst största stads största idrottsområde uppstädat och attraktivt på ett sätt som vi tycker är självklart för alla klubbarnas verksamhet i området. KOMMUNIKATIONSKANALER MATCHI PÅVE TV:N Som en del av off-courtarbetet, har vi tittat särskilt på kommunikation utåt. Detta arbete är på inget sätt färdigt och handlar mycket om att det måste kunna skötas effektivt av befintlig personal. Men exempel på kanaler som tillkommit och testats under året är: Påve TV:n som nyligen börjat rulla upp information, försök med vecko- PÅVE WEEKLY, Matchi som även är vårt kommunikationshjälpmedel och i allt vårt verktyg. Hemsidan är inte bra och står på tur att revideras såväl vad gäller innehåll som form. Dessa kostnadseffektiva åtgärder sparar mycket tid för personalen och ger de nödvändiga förutsättningarna för att öka verksamheten.

6 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET ÖKA VERKSAMHETEN KOMPLETTERAD FOKUS PÅ VUXEN, SOCIALTENNIS OCH KLUBBAKTIVITETER Klubbens verksamhet behöver öka. Det handlar i enkelhet om socialtennis, och vuxentennis (för oss mellan 15 och 100 år). Detta gäller lika mycket tennis som badminton. Vi vet att de erbjudanden som klubben hittills har haft måste utvecklas och vi har jobbat mycket med att stimulera fram nya idéer och testa vissa av dem. Detta arbete fortsättar vi med i ökad utsträckning under ANLÄGGNINGEN MER ÄN DAGLIGT UNDERHÅLL Bara för att man byggt om anläggningen så är det inte ett självspelande piano. Under året har vi därför lagt mycket energi på att till en början identifiera problem, prioritera och i viss mån också lösa ut några. Detta låter sig bara göras med visst engagemang och olika kompetenser. Syftet var att få bukt på gamla synder och skapa direkt effekt och synlighet. BRIST PÅ ELEKTRICITET Vi har brist på el. Särskilt billig sådan. Detta har lett till att vi inte fått tillräcklig värme i Airdomen under förra årets vinter. Genom ideellt arbete kan vi nu bättre styra vår anläggning digitalt. NY VÄRMEKÄLLA I BADMINTONHALLEN Under slutet av året kunde vi göra beställningen av luftvärmepumpar som löst det gamla problemet med kyla och fukt. AIRDOMENS FUKTPROBLEM ÄR PRAKTISKT ÅTGÄRDAT Vi har gjort en investering i ett inre bollnät i hela Airdomen och nu är bollarna torra! Under mellandagarna jobbades det ideellt med installationen. Tack till alla som bidrog. VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROCESSEN OKT-DEC ( VU15 ) Eftersom utveckling är i fokus (inkl. ökad omsättning och förbättrad personalplanering) så ersattes budgetprocessen av ett arbete med att på djupet gå in i hur vi kan utveckla samt bättre planera verksamheten. Detta arbete ledde fram till mål för verksamheten 2015 och en vision Det ledde också fram till konkreta åtgärder som det fattades beslut om.

7 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET KOMMITTEER (GRUPPER) SKAPAS NU Som ett resultat av VU15 har beslut fattats om att bjuda in till och stimulera ideellt arbete i Grupper. RECEPTIONEN CENTER OF GRAVITY Ett annat resultat av VU15 var att ge mer tid åt tränare att vara tränare. En åtgärd som nu vidtas är att överföra del av tränarnas kommunikation o.d. till en mer komplett reception. För receptionens del så innebär det en justering i riktning mot effektiv kommunikation, relationsmarknadsföring, försäljning och administration. Vi vet hur stort administrativt arbete som inte minst juniortennisen har haft och den mängd s m.m. som kommit som en följd av att två personer har haft att sköta 470 juniorer och deras föräldrar. Överföringen är inte gjord över en natt men är nödvändig. MATCHI EN DEL AV VÅRT HJÄRTA Vårt bokningssystem installerades 2013 men som alla vet så är det en helt annan sak att implementera och kunna använda det effektivt. HÅRDSATSANDE TJEJER PÅ WTA TOUREN Under året som gått har klubben gett stöd till bl.a. några tjejer på WTA-touren som valt klubben som bas när de inte reser på tävlingar. Samtidigt har tjejerna gett våra medlemmar en bild av livet som proffs. Ödmjukhet, hårt arbete och respekt har varit tjejernas signum. LEDNING AV HELA KLUBBENS VERKSAMHET OCH UTVECKLING Resultatet av året som gått och VU15 ledde också fram till att styrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att klubben skall ha en fast anställd klubbdirektör För att ge förutsättningar för utveckling av verksamheten och ekonomiska realiteter har beslut fattats och man har bett nuvarande styrelseordföranden att till dess leda den operativa och övergripande verksamheten. Detta arbete har inletts.

8 STATISTIK BELÄGGNING HUR KONTROLLERAR VI LÄGET Rätt använt gör Matchi det möjligt att enkelt göra mängder av olika analyser. Exempel: 1 Sep 31 Dec 2014 Område Beläggning Tennis bana :00-14:00 66% Tennis bana :00-22:00 82% Tennis bana 6-7 Grus 07:00-14:00 17% Tennis bana 6-7 Grus 14:00-22:00 57% Badminton bana :00-14:00 27% Badminton bana :00-22:00 58% Intäkter via Matchi 1 Sep 31 Dec 2014

9 JUNIORTENNIS PÅVE VINNER LILLA KLUBBTOUREN FÖR TREDJE GÅNGEN PÅ RAD! Detta är ett mycket roligt bevis på att vi bedriver en uppskattad verksamhet! Första platsen är ett bevis på trivsel och engagemang eftersom det är antalet startande juniorer som räknas. TENNISLEKIS (4-6) Jämfört med tidigare har vi nu gått över till hardcourtunderlag. Antalet spelare är ca 140 i denna grupp. Vi har försökt behålla gruppernas storlekt för att inte spränga gränserna. Våra tränare jobbar idag efter ett justerat koncept som ytterligare hjälper barnen framåt i utvecklingen. TENNIS 10 s (7-10) Här kommer jag direkt att tänka på att vi återigen tog hem Lilla Klubbtouren! Effekten av detta och det är roligt är att vi har fått barnen att vilja/våga spela om poäng. JUNIORER (11-18) Här är vi ca 140 juniorer och här vill vi lägga energi på ökad matchträning och matchspel. Detta är en viktig ålder att fånga för att antingen komma vidare i tävlingstennis eller för komma in i motions- och socialtennis. SERIESPELET SPRUDLAR Vi har under året ökat seriespelet för juniorer i alla åldrar upp till 10 år. Barnen får möjlighet att besöka andra klubbar. Föräldrar är lagledare. När vi spelar på hemmaplan satsar vi på trivsel genom att i ofta kunna bjuda in till fritt spel på lediga banor för medföljande föräldrar och syskon. Vi satsar också på tilltugg och musik i sammanhanget. Allt detta är mycket uppskattat då det handlar om fredag- och lördagskvällar. LÄGER Vi kör läger alla lov. Det är också en möjlighet för de som vi ännu inte kunnat beredas plats i i ordinarie juniortennisen. Förra sommaren närmast fördubblades lägerverksamheten. FÅTT BESKED OM ATT DET INTE GÅTT ATT FÅ PLATS? Ja, det är lika roligt som det är tråkigt att det är på det viset. Vi kommer därför försöka bli ännu mer kreativa för att skapa mer möjligheter genom ökade läger. Fredagkvällar kan användas bättre med exempelvis generationsdubblar, klubbmatcher utan att hela fredagkvällen konsumeras. Vår förändrade reception kommer successivt att bli bättre på att guida och finna ut möjligheter. Tala med receptionen och hjälp oss med idéer. NY KURSPLAN Vi håller nu på att vidareutveckla vår kursplan som ytterligare skall säkerställa kvalitet och förenkla för våra 470 juniorer, tränare och föräldrar och juniorer så att förväntningar och resultat sammanfaller på ett bra vis. Jonas Bang

10 TÄVLINGSTENNIS TÄVLINGSRESULTAT I Masterslutspelet slutade Vilmer Dahl (12) som 4:a. Måns Dahlberg (11) blev 3:a i Sverige-finalen i Båstad SEB Next Generation Cup. Ethan Blot (12) vann dubbeln i SALK Open. William Brocker och Love Ottosson gick till final i PD 10 i SALK. Tävlingarna i SALK var överlag mycket framgångsrika och roliga. Stefan Petrovic (18) har tagit sina första ITFpoäng och har en ranking bland Europas bästa 18-åringar. Ett stort tack till alla er andra som också gjort ett fantastiskt arbete med mycket känsla ingen nämnd ingen glömd. Vi känner att det vi är uppskattade och faktiskt visar resultat. Tävlingsgruppen består av ca 70 personer och vi försöker att inte öka den till bristningsgränsen. Vi är måna om att försöka leva efter några motton som Ge hundra, kräv hundra. Detta inkluderar sådant som respekt för såväl motståndare, ledare, klubben osv. FYS Fys blir alltmer betydelsefullt. Vi vill inte att skador skall inträffa överhuvudtaget och särskilt inte i onödan. Nummer 2 är att det är kritiskt för att uppnå varje individs välförtjänta resultat. Fys är också något som skapar sammanhållning. Inte minst i förhållande till när man annars står på olika sidor av nätet. Två gånger per år genomför vi tester som ett led i uppbyggnadsperioden. Dessa följer Svenska Tennisförbundets normer. LÄGER Varje lov försöker vi samordna aktiviteter för tävlingsjuniorerna samtidigt som den stora juniortennisen. SERIESPEL A-laget: Jonathan Greczula, Theodor Ström, Lukas Lindén Malmberg och Andreas Wetterström m.fl. vann division 3. Det finns bra möjligheter för fortsatt avancemang under Målet är division 1! Klubben har faktiskt över 12 olika serielag! Här ser vi en rolig aktivitet i att låta tävlingstränare coacha sådant som damlagen o.d. Detta gäller för Robert Almberg

11 TENNISSEKTIONER DAMSEKTIONEN Damsektionen har ökat och består av ca 65 medlemmar som spelar på onsdagar och lördagar. Det är främst dubbelspel som gäller, men även singelspel förekommer. Vi ställer upp med lag i både damer-40 samt damer-50. Även lag till en damdubbelserie finns där vi möter andra klubbar i Göteborg med omnejd. Vi har även en intern dubbelstege i tre olika nivåer. Damsektionen är en mycket aktivt sektion. Det arrangeras olika evenemang som exempelvis mixedtävlingar tillsammans med herrsektionen, tennisläger samt tennisresor. En gång i veckan har man coach med på träningen. Ett särskilt tack till Marie Myrhage för schema m.m. HERRSEKTIONEN Herrsektionen hos klubben har ökat med ca 20%. Speldagarna är tisdagar, torsdagar och numera även lördagar. Sedan flera år har man en legendarisk Pizza-Match-Kväll på alla banor. Tack Bo Egardt för schema men också H-B för den legendariska årliga händelsen. VETERANERNA Våra veteraner visar vägen när det gäller kombination sport och social samvaro. Ni vet när ni har kommit klubben exempelvis en torsdag förmiddag! Tack till våra Veteraner för all den hjälp som de ger till klubben i allehanda delar (exempelvis hämtning av barn med vår Next Generation Buss) och ett särskilt tack till Göran Andersson. Marie Myrhage, Bo Egardt, Claes-Håkan Johansson

12 TENNIS VID FRUKOST, LUNCH VUXEN, SOCIALTENNIS FRUKOST, LUNCH OCH COACH För bara lite mer än ett år sedan fanns knappt ingen lunchtennis överhuvudtaget. Nu finns det de flesta dagarna i veckan och är mycket uppskattat. Statistiken visar tydlig uppgång i intresse över hela regionen och vår klubb är inget undantag - tvärtom. Vi har nu startat frukosttennis och påbörjat paketering av olika clinics. Det är också mycket roligt att se att dessa aktiviteter bygger nya relationer mellan människor. Vi har snarast problem med att finna tränare. KOMPLETTERANDE BEN 2015 OCH FRAMÅT Vuxen, veteran, socialtennis är ett oerhört viktig ben som vi satsar på under 2015 och framåt. Det ligger helt rätt i tiden. Sportande och rolig sådan behövs många gånger i veckan. Det måste vara enkelt också. Kan det bli enklare än att bara dyka upp och spela frukost- eller lunchtennis? Vi ser särskilt stora möjligheter för er som har viss flexibilitet i era arbeten, ni som jobbar hemifrån, ni som vill ha er fitness avklarad under dagen! Genom våra elektroniska klippkort försöker vi stimulera våra medlemmar till att också spara pengar genom spel på dagtid. NYA ENKLA OCH KUL TÄVLINGSFORMER Vi har många som undrar om enkla former för matchspel för vuxna. Under året vill vi därför satsa på att testa sådant som regelbundna Round Robins, PÅVE TEAM TENNIS (du anmäler ett litet lag och spelar korta matcher på grus) med Time Out och No Add-regler. ANMÄLT DITT INTRESSE TILL MEN INTE FÅTT PLATS? Då kan vi bara beklaga att det hittills inte funnits tillräckligt med fokus på detta. Men det är något som klubben kommer att försöka råda bot på. Receptionens nya roll är en viktig del i detta. Har skall man kunna tillhandahålla ett bättre utbud och t.ex. boka in coacher. Hittills har klubben haft fulla helterminsgrupperna. Men nu har det tänkts länge nog och bestämts att vi måste skapa nya kompletterande möjligheter. Sedan i höstas har vi bl.a. paketerbjudanden som Privat 5-pack till bra priser. Vi vill också verka för att medlemmar med abonnemang ledigställer dessa i god tid när man inte kan spela. Därmed får vi en helt annan dynamik och utnyttjande av banorna. ABONNEMANGSTRÄSKET Abonnemang har många gånger likheter med den svenska hyresrättsmarknaden. Har man väl fått en lägenhet i innerstan så vill man ogärna släppa den men man bor inte alltid där och de som verkligen behöver en får vara utan. Om vi kan få till större grad av strötider så ökar möjligheterna för alla. E-klippkorten genom Matchi är vårt redskap för att göra detta effektivt och enkelt. Theodor Ström Aldrig för sent!

13 BADMINTON STÖRSTA IDROTTSFRAMGÅNGEN I PTBKS HISTORIA Gabriel Ulldahl tog guld i herr-singel i februari 2015 och klubben är mycket stolt! Vi vet att Asger Madsen har ett systematiskt sätt vid träningen av de yngre spelare och bland framgångarna under året kan nämnas: Division 4 seniorer: PTBK 1:a i lag-serien; Brons för Leo Woxberg i SM U15; Dante Sandgren (18) A-klass (högsta division före Elit); Lina Nilsson (13) och Adam Bryngelsson (14) men även flera andra har också lyckat mycket bra i individuella tävlingar. ENTUSIASM Under året som gått har Asger jobbat bra med att få fram en grupp spelare och där man visar enorm entusiasm och även framgång. Även inom vuxen/socialbadminton har vi en känsla av att det händer roliga saker. Sedan hösten har vi fått igång en stege för vuxna, ca 20 deltagare, som körs varje måndag och onsdag. MALAYSIA OCH DANMARK 12 personer deltog i Kuala Lumpur, Malaysia, under hela 20 dagar, tillsammans med Asgers kontakter med Kuala Lumpur Badminton Academy. Gänget hade en oförglömlig vistelse där man gick upp kl. 06 på morgonen och körde pass på både för- och eftermiddag - utan luftkonditionering. 70 personer deltog i Danmarkslägret under hösten. Där tränade man tillsammans med Skallborg-klubben i Aalborg. Övernattning skedde på luftmadrass i träningshallen för att även lära sig känna underlaget på riktigt. I övrigt har badminton haft läger varje lov i klubben.

14 BADMINTON MEDIA Badminton har mycket glädjande fått uppmärksamhet i Lilla Sportspegeln, och lokalpress en. FÖRÄLDRAKOMMITTEEN Föräldrakommitteen har fortsatt att göra ett nödvändigt arbete under året som gått i allt vad gäller såväl lysrörsbyten, byggnation av olika saker och support vid läger. TÄVLINGAR I KLUBBEN OCH MERA LÄGER Under våren kommer klubben att genomföra en tävling i samarbete med Ferm & Persson. Asger kommer också att försöka upprepa Malaysia-lägret under SKOLOR Vi har en envis syn om att badminton lämpar sig mycket bra som racketsport för skolorna i området. Det kommer att krävas mycket av skolorna för att motstå att börja med badminton ;-) Några skolor har redan börjat och vi väntar på er andra! Asger Madsen

15 CAFÉ & SHOP SHOP Tänk er en shop som får se sina kunder 5 gånger i veckan. Tänk er en shop där ni samtidigt kan handla till webshopspriser. Tänk er en shop som ni besöker oftare än er brevlåda eller är enklare än att passa tiden för Brings leverans hemma. Under året som gick så tänkte vi till, gjorde en förändring, tänkte om, och nu testar vi en något som vi tror mer på. Vi vill ha en öppen dialog med flera olika leverantörer och vi tror att våra medlemmar vill få upplevelser genom nytt och mer anpassat material, vill ha god service, slippa pyssel med att åka kors och tvärs samt helst inte betala mycket mer än nätpriser. Detta vill vi göra för våra medlemmar. STRÄNGNING Som ett av resultaten från VU15 så har vi nu ordnat med strängning på ett stabilt vis. Tack till alla som visat tålamod tidigare och fått vänta på sina racketar. Nu strängas det tomt varannan dag och med kvalitet. När hela västra Göteborg ändå många gånger i veckan är på väg till Göteborg och kör genom Gnistängstunneln så kan de göra två vridningar på ratten, lämna sina racketar,få en morgonkaffe på köpet och åka vidare till jobbet. Racket hämtar de lika enkelt på någon hemväg. Johanna Pauli Redan nu har de första sändningarna kommit och vi hoppas att detta blir spännande. Först ut är bl.a. Head, Moja och Prince. Vi ser också att vi får Fred Perry nya tennisline när den lanseras. Meningen är också att skapa klubbkläder som exvis prisvärda och roliga T-shirts och vi har inspirerats av några andra klubbar men inte nödvändigtvis våra grannar i Göteborg. CAFÉ Tack till alla som kommit med tips om innehållet i caféutbudet! En röd tråd i tipsen är att hålla oss med mer och mer nyttigheter. Vi kommer därför att minska på rent godis.

16 KLUBBEN & EVENTS BARNKALAS, INNEBANDY M.M. Vi hyr ut badmintonhallen för olika aktiviteter som innebandy, barnkalas m.m. Vi ordnar också med mat som önskas. Tala med receptionen. BOKA MULTISSPORTSPEL ELLER BARA KÖR EN ENGEN KVÄLLSTURNERING MED MIDDAG Tala med receptionen så finner vi lösningar. Den årliga mixed-dubbel är ett exempel på ett toppen-arrangemang. LÅN AV NEXT GENERATION BUSSEN Tala med receptionen så kan bussen hyra ut.

17 VU15 VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROCESSEN 2015 VISION Det följande är sammanfattande resultatet

18 MÖJLIGHETER PTBK har fantastiska möjligheter Tennis i relation till andra sporter med dess möjligheter till verksamhet dag och kvällstid, attrahera finansiering etc. Geografiska, kommunikativa läget! (Väster, tullar, boende, skolor och företag, begränsad eller ingen konkurrens, tillfartsvägar) Fitness-kulturen, virtuellt arbetande Enda/största sportområdet i väster PTBK har en hotbild också Inga nyheter men vad gör vi.. Utvecklings och genomföranderesurser

19 OMVÄRLDSFAKTORER Ökade krav från medlemmar Fitness-hälsokulturen Ökade krav på känsla, service, anpassningsförmåga Ge bättre förutsättningar för tävlingsspelare Ökade krav på finansiering, krav från banken Olika klubbar scenariot Trenden med vuxen/dag/socialtennis ökar tävlingslicenser minskar Behov av utveckling inkl fler banor och vara rustad för större samutveckling typ Campus Älvsborg Inga nyheter men vad gör vi..

20 VISION En klubb som visade sig vara en förebild och: - Blev en sann mötesplats för många (barn, juniorer, motion, tävling, föräldrar, tonåringar, läxläsare, vuxna, veteraner, företag ) - Lyckades berätta för skolorna att tennis och badminton är en livslång aktivitet och friskvård - Blev ett sportens gröna Starbucks ett kontor för virtuellt arbetande (tysta rum, höghastighetsuppkoppling, mötesrum, terrass, grönt cafe och restaurant) - Accepterade det sociala och mentala för medlemmarna och gästerna - Accepterade fitness-kulturen och dess utveckling - Accepterade hälso- och den gröna kulturen - Utnyttjade de lyxiga förutsättningarna som tennisen har i kombination med område och sportens utveckling i Göteborgsregionen - Bidrog till goda värderingar, livslångt idrottande - Skapade mycket goda förutsättningar för tävlingsspelare Får du inte tag på din kollega eller dotter? Ring klubben, det är mycket möjligt att han sitter här och jobbar, studerar eller något annat!

21 2015 BÄRANDE BILDEN Junior Tennis Junior Tävlingstennis Vuxen / Dag / Veteraner / Abonnemang / Fitness Klubb (aktiviteter, hälsa, cafe / restaurant, mobila arbetsplatsen..) VISION

22 FUNKTIONER DRIVA OCH LEDA UTVECKLING Befintlig fast personal är mycket kunniga och ges bättre möjligheter att fokusera på det man är bäst på RC funktion inrättas KD funktion inrättas med ny inriktning Samverkan med grannklubbarna, skolor, företag Ideella insatser genom kommittéer

23 START PÅ KOMMITTEER GRUPPER som skapats: Badmintongruppen Airdomegruppen Bana 1-5-gruppen Badmintonhallsgruppen Seriespelsgruppen Receptionsgruppen GRUPPER på gång: Tennisgruppen Samarbete, sponsring GRUPPER som är intressanta:

24 GESTALTNINGSPLAN

25 GESTALTNINGSPLAN

26 PROJEKT CAMPUS ÄLVSBORG Gemensamma faciliteter mellan klubbarna Fler tennis courts, ytterligare en fotbollsplan m.m. Minska ungdomsköerna + bejaka vuxentennistrycket/socialtennis Sommar-tennis-camps Studentboende/bostadsrätter Kontorshotel Restaurant Ökad säkerhet Campus Älvsborg är ett initiativ sedan något år som handlar om att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för hela områdets klubbar. I projektet deltar klubbarna inkl. PTBK. Inga ekonomiska åtaganden finns. Lars Fellenius

27 SAMARBETE, SPONSRING, SUPPORT TYCKER DU ATT DET VI GÖR ÄR BRA SÅ: Har vi utvecklat ett nytt och mer omfattande arbete med att knyta till oss nya samarbetspartners. Detta sker främst genom att erbjuda mer attraktiva och aktiva möjligheter till aktiviteter. Vi vill involvera och stimulera våra samarbetspartners till aktiviteter i vår fina anläggning. En stor konkurrensfördel för klubben är vår fina anläggning och vår mycket professionella ledar- och tränarstab. Ett stort plus är också att vi kan erbjuda tennis på hard court och grus året runt samt spel på våra badmintonbanor. TACK TILL VÅRA BEFINTLIGA SAMARBETSPARTNERS OCH HOPPAS VI GEMENSAMT KAN FYLLA ÄVEN NÄSTA ÅR MED AKTIVITETER! Vi är, som en av de största ungdomsklubbarna i Västsverige, en intressant samarbetspartner och vi kan erbjuda ett starkt och intressant upptagningsområde. Utvecklingsmöjligheterna m a a Gestaltningsplanen 2015 och Projekt Campus Älvsborg är kanske också av intresse. Målet för 2015 är att intensifiera och öka våra samarbeten samt öka aktiviteten i klubben och samtidigt få ytterligare intäkter. Kontakta oss gärna så får vi se vad som vi kan finna ut.

28

29 EKONOMI PTBK:s resultat uppgår till -291 tkr (2013: -960 tkr). Verksamhetens intäkter uppgår till tkr (2012: tkr). Verksamhetens kostnader uppgår till tkr (2012: tkr). Klubbens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkning.

30 PTBK Påvelunds Tennis & Badmintonklubb Tel +46 (0) Org.nr/Reg.no Bankgiro Redegatan 18A Godkänd för F-skatt BIC/SWIFT V Frölunda ESSESESS Sweden Web Account no. (IBAN) SE

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Verksamhetsberä.else 2013 1

Verksamhetsberä.else 2013 1 Verksamhetsberä.else 2013 1 En komple. klubb ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 5 FASTIGHETEN 7 AIRDOME 8 MARKNAD 9 SAMARBETE & SPONSRING 10 TENNISVERKSAMHETEN

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012. Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på. plats vid utebanorna!

Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012. Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på. plats vid utebanorna! Klubbmästerskapet 14-30 augusti SSTK NYHETSBREV, nr 2, 2012 Vad som händer under Hösten Seriespelet inne börjar Bilden till vänster Vilma Arozeni Innesäsongen i full gång och klubbstugan är på Ovan: Fredrik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben?

Utvecklings grupp 2. Vad får ni av klubben? Utvecklings grupp 2 Vad får ni av klubben? Individuella samtal (1 per termin) 2-3 Klubb utbytesmatcher Obligatoriska tävlingar som det alltid kommer vara matchbevakning på (SALK, Båstad Tennis, JSM Ute/Inne,

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

International youth handball championships 26-30 December 2011

International youth handball championships 26-30 December 2011 International youth handball championships 26-30 December 2011 Fotograf: Ludvig Thunman Välkomna! LUGI Handboll är mycket glada att för 34:e året i rad kunna bjuda in till världens största inomhusturnering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Inledning Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are som alla har relativt lång tennisbakgrund,

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

MARIA. Gör din egen. på Lilla Skapande! 12 16 november

MARIA. Gör din egen. på Lilla Skapande! 12 16 november MARIA 12 16 november mininytt Gör din egen på Lilla Skapande! aktiviteter på MMK 12-16 november LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Ute Skridskor Bad killar Frukt

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Helsingborg TKs Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Filbornavägen 11 Hemsida: HTKs Barnverksamhet Tennis 12 FamiljeTennis 3-6 år Minitennis 5-8 år Akademi Röd 5-7 år Miditennis 7-10 år Akademi Orange 7-9

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

DUBBELCUPEN. dubbelt så kul. Välkommen. Dubbelcupen. Matchtider 14-15 september. i samarbete med

DUBBELCUPEN. dubbelt så kul. Välkommen. Dubbelcupen. Matchtider 14-15 september. i samarbete med Välkommen Välkommen till Dubbelcupen 2013 som arrangeras HD. Tävlingen fick en kanonstart 2012 då drygt 150 spelare anmälde sig till våra dubbel- och mixedklasser. I år har över 200 spelare anmält sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS SÅ GÅR EN PROAM-DAG TILL: 12 UNIKA TIMMAR PÅ GOLF- BANAN 10:00 Ni hälsas välkomna till en vacker och välpreparerad golfarena där SGF Partner Group tar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november

MARIA PÅ BORDET SPÖKTIMME. HINDERBANA och mycket mer TYGTRYCK. 29 oktober 2 november MARIA 29 oktober 2 november mininytt SKRIDSKOR CHOKLADPENGARNA PÅ BORDET SPÖKTIMME TYGTRYCK HINDERBANA och mycket mer HÖSTLOV på MMK 29 okt 2 nov LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Smak

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer