PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2014 ÅRET SOM GÅTT 3 ORGANISATION 4 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 5 STATISTIK 8 JUNIORTENNIS 9 TÄVLINGSTENNIS 10 TENNISSEKTIONER 11 TENNIS VID FRUKOST 12 BADMINTON 13 CAFÉ & SHOP 15 KLUBB & EVENTS 16 VERKSAMHETSUTVECKLING (VU15) 17 START PÅ KOMMITTEER 23 GESTALTNINGPLAN 24 CAMPUS ÄLVSBORG 26 SAMARBETE, SPONSRING, SUPPORT 27 EKONOMI 29

3 2014 ÅRET SOM GÅTT Bäste medlem, Nu summerar vi 2014 och blickar tillbaka på ett år händelserikt år. Förutsättningarna var att hantera de senaste årens ekonomiska sviter som direkt och indirekt kom från branden 2012, men i grund och botten hörde till en lång rad av år med uppdämt renoveringsbehov. Syftet med året var att både öka verksamheten och bättre nyttja de befintliga resurserna. Kort sagt, målet var att arbeta oss tillbaka till bättre förutsättningar. Vi inledde därför med att starta ett 100-dagarsprogram, baserat på tidigare erfarenheter, där varje aktivitet för att få vara med på listan skulle uppfylla två krav: leda till synligt resultat samt bita direkt. För att utöka verksamheten var det viktigt att göra klubben mer synlig. Men också för skapa driv i åtgärdandet av kända problem. När jag tänker tillbaka på våren så tänker jag på att vi födde idéen och snabbt införskaffade skolbussen NEXT GENERATION som ett led i samarbetet med SEB. Jag tänker också på WTA-Girls Dagen i bästa vårväder. I huvudsak har tränarna drivit on-court verksamheten oförändrat, gjort framsteg på det sportsliga området, och inte minst juniortennisen bjöd på betydligt fler möjligheter till sommarläger än tidigare år. Under året har tävlingstennisen utvecklats väl och klubbens juniorer leverarat goda resultat i regionala och nationella tävlingar. Klubben har också fortsatt att visa sig vara en vinnare i tennisens Lilla Klubbtouren genom att vinna för tredje terminen i rad! Off-court har vi gjort punktinsatser under ledning och bidrag av frivilliga insatser. Men som alltid leder en insats till djupare inblick i vad som behövs för att uppnå viktiga mål, mer glädje och möjligheter till tennis och badminton. Under året har klubben uppmärksammats i en stor artikel i Magasin Svensk Tennis, reportage i Lilla Sportspegeln samt uppmärksammats i lokalpressen för sitt uppstartade projekt med skolor. Särskilt roligt är det också att säga grattis till Gabriel Ulldahl som blev svensk mästare i badminton-sm i herrsingel! Klubbens hittills största idrottsprestation! Vår klubb har mycket fina förutsättningar att uppnå både sportsliga, sociala och ekonomiska mål i linje med den Verksamhetsutveckling som vi lade mycket kraft på under slutet av Denna lade fast målen för 2015 och vision för Några motton som framkommit härigenom är Ingen kommer till klubben för att de måste, Sportens Gröna Starbucks, Olika klubbar scenariot, Geografiska läget är kanon. Vi har utmaningar som är till för att lösas och detta gör vi bäst genom att bygga på våra styrkor. Med fokus på rätt saker och de fantastiska förutsättningarna, med hjälp av bl.a. de nystartade kommittéerna och tillskottet av ideellt engagemang har vi goda möjligheter att åstadkomma mera tillsammans med våra ledare, tränare och personal. Men vi måste vara tålmodiga och konsekventa eftersom alla förändringar är som de är och inte hittar sin bästa form omedelbart. Pierre Dicksson Ordförande

4 ORGANISATION STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Suppleant Antal möten REVISOR Revisor Revisorssuppleant Pierre Dicksson Mikael Pousette Gunnar Andersson Kristian Medailleu Mikael Svantesson Jonas Vallin Nichole Wolf Henrik Ottosson Malin Westerlund 8 protokollförda verksamhetsåret Marie Rönnberg Jörgen Emanuelsson ANSTÄLLD PERSONAL Tränare tennis Robert Almberg Tränare tennis Jonas Bang Reception Katarina Gustavsson Tränare tennis Jonathan Greczula Tränare badminton Asger Madsen Reception Johanna Pauli Fastighet/vaktmästare Stefan Persson Tränare tennis Theodor Ström EXEMPEL PÅ EJ FAST ANSTÄLLD PERSONAL Tränare Tennis Kristofer Dahlberg Tränare tennis Hulya Soy Reception Maria Bengtsson Reception Dante Sand VALBEREDNING Sammankallande Per Arnell Annica Vallin Benny Linnarsson SEKTIONER Damsektionen Herrsektionen Veteranerna Marie Myrhage Bo Egardt Claes-Håkan Johansson, ÄTV KOMMITTEER Badminton Seriespel Anläggning Asger Madsen Ida Lindeblad Joakim Palmertz Jonas Vallin ÖVRIGT Antalet medlemmar 1140, varav ca 200 (4-7 år), 500 (8-18 år), 400 (+19 år) Medlemsavgiften 220 kr (barn), 320 kr (juniorer), 480 kr (vuxna), 1000 kr (familj). Antal fast anställda i snitt 9 PTBK är en ideell förening ansluten till Svenska Tennisförbundet och Svenska Badmintonförbundet och därmed lydande under Riksidrottsförbundets regler.

5 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 100 DAGARSPROGRAMMET Syftet med programmet var att få bukt på gamla synder och skapa direkt effekt och synlighet. Programmet avslutades med en teamövning som utvärdering och erfarenheterna rullades in i VU15 i slutet av året. ON-COURT Tränare och deras verksamhet har i stort sett under året varit oförändrat och i allt större utsträckning fått möjlighet att fokusera på sina kärnområden i takt med tillkomsten av andra stödfunktioner. OFF-COURT - GENOMLYSTS Av hänsyn till behov av utveckling, ökad beläggning, indrivning, kostnader och förbättrade rutiner samtidigt med ökad medlemsservice, har vi jobbat särskilt mycket med denna off-court funktion. Exempelvis implementation och försök till effektivt användande av Matchi och Fort Knox PROJEKTET GENOMBROTT Det långsiktiga arbetet med att förbättra säkerhet och skapa trygghet genom att skapa och leda projekt 99-1 (inledningsvis enbart för att minska kriminella aktiviteter i området) fick ett genombrott före årsskiftet. Nu är en Gestaltningsplan färdigställd som kan göra landet näst största stads största idrottsområde uppstädat och attraktivt på ett sätt som vi tycker är självklart för alla klubbarnas verksamhet i området. KOMMUNIKATIONSKANALER MATCHI PÅVE TV:N Som en del av off-courtarbetet, har vi tittat särskilt på kommunikation utåt. Detta arbete är på inget sätt färdigt och handlar mycket om att det måste kunna skötas effektivt av befintlig personal. Men exempel på kanaler som tillkommit och testats under året är: Påve TV:n som nyligen börjat rulla upp information, försök med vecko- PÅVE WEEKLY, Matchi som även är vårt kommunikationshjälpmedel och i allt vårt verktyg. Hemsidan är inte bra och står på tur att revideras såväl vad gäller innehåll som form. Dessa kostnadseffektiva åtgärder sparar mycket tid för personalen och ger de nödvändiga förutsättningarna för att öka verksamheten.

6 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET ÖKA VERKSAMHETEN KOMPLETTERAD FOKUS PÅ VUXEN, SOCIALTENNIS OCH KLUBBAKTIVITETER Klubbens verksamhet behöver öka. Det handlar i enkelhet om socialtennis, och vuxentennis (för oss mellan 15 och 100 år). Detta gäller lika mycket tennis som badminton. Vi vet att de erbjudanden som klubben hittills har haft måste utvecklas och vi har jobbat mycket med att stimulera fram nya idéer och testa vissa av dem. Detta arbete fortsättar vi med i ökad utsträckning under ANLÄGGNINGEN MER ÄN DAGLIGT UNDERHÅLL Bara för att man byggt om anläggningen så är det inte ett självspelande piano. Under året har vi därför lagt mycket energi på att till en början identifiera problem, prioritera och i viss mån också lösa ut några. Detta låter sig bara göras med visst engagemang och olika kompetenser. Syftet var att få bukt på gamla synder och skapa direkt effekt och synlighet. BRIST PÅ ELEKTRICITET Vi har brist på el. Särskilt billig sådan. Detta har lett till att vi inte fått tillräcklig värme i Airdomen under förra årets vinter. Genom ideellt arbete kan vi nu bättre styra vår anläggning digitalt. NY VÄRMEKÄLLA I BADMINTONHALLEN Under slutet av året kunde vi göra beställningen av luftvärmepumpar som löst det gamla problemet med kyla och fukt. AIRDOMENS FUKTPROBLEM ÄR PRAKTISKT ÅTGÄRDAT Vi har gjort en investering i ett inre bollnät i hela Airdomen och nu är bollarna torra! Under mellandagarna jobbades det ideellt med installationen. Tack till alla som bidrog. VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROCESSEN OKT-DEC ( VU15 ) Eftersom utveckling är i fokus (inkl. ökad omsättning och förbättrad personalplanering) så ersattes budgetprocessen av ett arbete med att på djupet gå in i hur vi kan utveckla samt bättre planera verksamheten. Detta arbete ledde fram till mål för verksamheten 2015 och en vision Det ledde också fram till konkreta åtgärder som det fattades beslut om.

7 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET KOMMITTEER (GRUPPER) SKAPAS NU Som ett resultat av VU15 har beslut fattats om att bjuda in till och stimulera ideellt arbete i Grupper. RECEPTIONEN CENTER OF GRAVITY Ett annat resultat av VU15 var att ge mer tid åt tränare att vara tränare. En åtgärd som nu vidtas är att överföra del av tränarnas kommunikation o.d. till en mer komplett reception. För receptionens del så innebär det en justering i riktning mot effektiv kommunikation, relationsmarknadsföring, försäljning och administration. Vi vet hur stort administrativt arbete som inte minst juniortennisen har haft och den mängd s m.m. som kommit som en följd av att två personer har haft att sköta 470 juniorer och deras föräldrar. Överföringen är inte gjord över en natt men är nödvändig. MATCHI EN DEL AV VÅRT HJÄRTA Vårt bokningssystem installerades 2013 men som alla vet så är det en helt annan sak att implementera och kunna använda det effektivt. HÅRDSATSANDE TJEJER PÅ WTA TOUREN Under året som gått har klubben gett stöd till bl.a. några tjejer på WTA-touren som valt klubben som bas när de inte reser på tävlingar. Samtidigt har tjejerna gett våra medlemmar en bild av livet som proffs. Ödmjukhet, hårt arbete och respekt har varit tjejernas signum. LEDNING AV HELA KLUBBENS VERKSAMHET OCH UTVECKLING Resultatet av året som gått och VU15 ledde också fram till att styrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att klubben skall ha en fast anställd klubbdirektör För att ge förutsättningar för utveckling av verksamheten och ekonomiska realiteter har beslut fattats och man har bett nuvarande styrelseordföranden att till dess leda den operativa och övergripande verksamheten. Detta arbete har inletts.

8 STATISTIK BELÄGGNING HUR KONTROLLERAR VI LÄGET Rätt använt gör Matchi det möjligt att enkelt göra mängder av olika analyser. Exempel: 1 Sep 31 Dec 2014 Område Beläggning Tennis bana :00-14:00 66% Tennis bana :00-22:00 82% Tennis bana 6-7 Grus 07:00-14:00 17% Tennis bana 6-7 Grus 14:00-22:00 57% Badminton bana :00-14:00 27% Badminton bana :00-22:00 58% Intäkter via Matchi 1 Sep 31 Dec 2014

9 JUNIORTENNIS PÅVE VINNER LILLA KLUBBTOUREN FÖR TREDJE GÅNGEN PÅ RAD! Detta är ett mycket roligt bevis på att vi bedriver en uppskattad verksamhet! Första platsen är ett bevis på trivsel och engagemang eftersom det är antalet startande juniorer som räknas. TENNISLEKIS (4-6) Jämfört med tidigare har vi nu gått över till hardcourtunderlag. Antalet spelare är ca 140 i denna grupp. Vi har försökt behålla gruppernas storlekt för att inte spränga gränserna. Våra tränare jobbar idag efter ett justerat koncept som ytterligare hjälper barnen framåt i utvecklingen. TENNIS 10 s (7-10) Här kommer jag direkt att tänka på att vi återigen tog hem Lilla Klubbtouren! Effekten av detta och det är roligt är att vi har fått barnen att vilja/våga spela om poäng. JUNIORER (11-18) Här är vi ca 140 juniorer och här vill vi lägga energi på ökad matchträning och matchspel. Detta är en viktig ålder att fånga för att antingen komma vidare i tävlingstennis eller för komma in i motions- och socialtennis. SERIESPELET SPRUDLAR Vi har under året ökat seriespelet för juniorer i alla åldrar upp till 10 år. Barnen får möjlighet att besöka andra klubbar. Föräldrar är lagledare. När vi spelar på hemmaplan satsar vi på trivsel genom att i ofta kunna bjuda in till fritt spel på lediga banor för medföljande föräldrar och syskon. Vi satsar också på tilltugg och musik i sammanhanget. Allt detta är mycket uppskattat då det handlar om fredag- och lördagskvällar. LÄGER Vi kör läger alla lov. Det är också en möjlighet för de som vi ännu inte kunnat beredas plats i i ordinarie juniortennisen. Förra sommaren närmast fördubblades lägerverksamheten. FÅTT BESKED OM ATT DET INTE GÅTT ATT FÅ PLATS? Ja, det är lika roligt som det är tråkigt att det är på det viset. Vi kommer därför försöka bli ännu mer kreativa för att skapa mer möjligheter genom ökade läger. Fredagkvällar kan användas bättre med exempelvis generationsdubblar, klubbmatcher utan att hela fredagkvällen konsumeras. Vår förändrade reception kommer successivt att bli bättre på att guida och finna ut möjligheter. Tala med receptionen och hjälp oss med idéer. NY KURSPLAN Vi håller nu på att vidareutveckla vår kursplan som ytterligare skall säkerställa kvalitet och förenkla för våra 470 juniorer, tränare och föräldrar och juniorer så att förväntningar och resultat sammanfaller på ett bra vis. Jonas Bang

10 TÄVLINGSTENNIS TÄVLINGSRESULTAT I Masterslutspelet slutade Vilmer Dahl (12) som 4:a. Måns Dahlberg (11) blev 3:a i Sverige-finalen i Båstad SEB Next Generation Cup. Ethan Blot (12) vann dubbeln i SALK Open. William Brocker och Love Ottosson gick till final i PD 10 i SALK. Tävlingarna i SALK var överlag mycket framgångsrika och roliga. Stefan Petrovic (18) har tagit sina första ITFpoäng och har en ranking bland Europas bästa 18-åringar. Ett stort tack till alla er andra som också gjort ett fantastiskt arbete med mycket känsla ingen nämnd ingen glömd. Vi känner att det vi är uppskattade och faktiskt visar resultat. Tävlingsgruppen består av ca 70 personer och vi försöker att inte öka den till bristningsgränsen. Vi är måna om att försöka leva efter några motton som Ge hundra, kräv hundra. Detta inkluderar sådant som respekt för såväl motståndare, ledare, klubben osv. FYS Fys blir alltmer betydelsefullt. Vi vill inte att skador skall inträffa överhuvudtaget och särskilt inte i onödan. Nummer 2 är att det är kritiskt för att uppnå varje individs välförtjänta resultat. Fys är också något som skapar sammanhållning. Inte minst i förhållande till när man annars står på olika sidor av nätet. Två gånger per år genomför vi tester som ett led i uppbyggnadsperioden. Dessa följer Svenska Tennisförbundets normer. LÄGER Varje lov försöker vi samordna aktiviteter för tävlingsjuniorerna samtidigt som den stora juniortennisen. SERIESPEL A-laget: Jonathan Greczula, Theodor Ström, Lukas Lindén Malmberg och Andreas Wetterström m.fl. vann division 3. Det finns bra möjligheter för fortsatt avancemang under Målet är division 1! Klubben har faktiskt över 12 olika serielag! Här ser vi en rolig aktivitet i att låta tävlingstränare coacha sådant som damlagen o.d. Detta gäller för Robert Almberg

11 TENNISSEKTIONER DAMSEKTIONEN Damsektionen har ökat och består av ca 65 medlemmar som spelar på onsdagar och lördagar. Det är främst dubbelspel som gäller, men även singelspel förekommer. Vi ställer upp med lag i både damer-40 samt damer-50. Även lag till en damdubbelserie finns där vi möter andra klubbar i Göteborg med omnejd. Vi har även en intern dubbelstege i tre olika nivåer. Damsektionen är en mycket aktivt sektion. Det arrangeras olika evenemang som exempelvis mixedtävlingar tillsammans med herrsektionen, tennisläger samt tennisresor. En gång i veckan har man coach med på träningen. Ett särskilt tack till Marie Myrhage för schema m.m. HERRSEKTIONEN Herrsektionen hos klubben har ökat med ca 20%. Speldagarna är tisdagar, torsdagar och numera även lördagar. Sedan flera år har man en legendarisk Pizza-Match-Kväll på alla banor. Tack Bo Egardt för schema men också H-B för den legendariska årliga händelsen. VETERANERNA Våra veteraner visar vägen när det gäller kombination sport och social samvaro. Ni vet när ni har kommit klubben exempelvis en torsdag förmiddag! Tack till våra Veteraner för all den hjälp som de ger till klubben i allehanda delar (exempelvis hämtning av barn med vår Next Generation Buss) och ett särskilt tack till Göran Andersson. Marie Myrhage, Bo Egardt, Claes-Håkan Johansson

12 TENNIS VID FRUKOST, LUNCH VUXEN, SOCIALTENNIS FRUKOST, LUNCH OCH COACH För bara lite mer än ett år sedan fanns knappt ingen lunchtennis överhuvudtaget. Nu finns det de flesta dagarna i veckan och är mycket uppskattat. Statistiken visar tydlig uppgång i intresse över hela regionen och vår klubb är inget undantag - tvärtom. Vi har nu startat frukosttennis och påbörjat paketering av olika clinics. Det är också mycket roligt att se att dessa aktiviteter bygger nya relationer mellan människor. Vi har snarast problem med att finna tränare. KOMPLETTERANDE BEN 2015 OCH FRAMÅT Vuxen, veteran, socialtennis är ett oerhört viktig ben som vi satsar på under 2015 och framåt. Det ligger helt rätt i tiden. Sportande och rolig sådan behövs många gånger i veckan. Det måste vara enkelt också. Kan det bli enklare än att bara dyka upp och spela frukost- eller lunchtennis? Vi ser särskilt stora möjligheter för er som har viss flexibilitet i era arbeten, ni som jobbar hemifrån, ni som vill ha er fitness avklarad under dagen! Genom våra elektroniska klippkort försöker vi stimulera våra medlemmar till att också spara pengar genom spel på dagtid. NYA ENKLA OCH KUL TÄVLINGSFORMER Vi har många som undrar om enkla former för matchspel för vuxna. Under året vill vi därför satsa på att testa sådant som regelbundna Round Robins, PÅVE TEAM TENNIS (du anmäler ett litet lag och spelar korta matcher på grus) med Time Out och No Add-regler. ANMÄLT DITT INTRESSE TILL MEN INTE FÅTT PLATS? Då kan vi bara beklaga att det hittills inte funnits tillräckligt med fokus på detta. Men det är något som klubben kommer att försöka råda bot på. Receptionens nya roll är en viktig del i detta. Har skall man kunna tillhandahålla ett bättre utbud och t.ex. boka in coacher. Hittills har klubben haft fulla helterminsgrupperna. Men nu har det tänkts länge nog och bestämts att vi måste skapa nya kompletterande möjligheter. Sedan i höstas har vi bl.a. paketerbjudanden som Privat 5-pack till bra priser. Vi vill också verka för att medlemmar med abonnemang ledigställer dessa i god tid när man inte kan spela. Därmed får vi en helt annan dynamik och utnyttjande av banorna. ABONNEMANGSTRÄSKET Abonnemang har många gånger likheter med den svenska hyresrättsmarknaden. Har man väl fått en lägenhet i innerstan så vill man ogärna släppa den men man bor inte alltid där och de som verkligen behöver en får vara utan. Om vi kan få till större grad av strötider så ökar möjligheterna för alla. E-klippkorten genom Matchi är vårt redskap för att göra detta effektivt och enkelt. Theodor Ström Aldrig för sent!

13 BADMINTON STÖRSTA IDROTTSFRAMGÅNGEN I PTBKS HISTORIA Gabriel Ulldahl tog guld i herr-singel i februari 2015 och klubben är mycket stolt! Vi vet att Asger Madsen har ett systematiskt sätt vid träningen av de yngre spelare och bland framgångarna under året kan nämnas: Division 4 seniorer: PTBK 1:a i lag-serien; Brons för Leo Woxberg i SM U15; Dante Sandgren (18) A-klass (högsta division före Elit); Lina Nilsson (13) och Adam Bryngelsson (14) men även flera andra har också lyckat mycket bra i individuella tävlingar. ENTUSIASM Under året som gått har Asger jobbat bra med att få fram en grupp spelare och där man visar enorm entusiasm och även framgång. Även inom vuxen/socialbadminton har vi en känsla av att det händer roliga saker. Sedan hösten har vi fått igång en stege för vuxna, ca 20 deltagare, som körs varje måndag och onsdag. MALAYSIA OCH DANMARK 12 personer deltog i Kuala Lumpur, Malaysia, under hela 20 dagar, tillsammans med Asgers kontakter med Kuala Lumpur Badminton Academy. Gänget hade en oförglömlig vistelse där man gick upp kl. 06 på morgonen och körde pass på både för- och eftermiddag - utan luftkonditionering. 70 personer deltog i Danmarkslägret under hösten. Där tränade man tillsammans med Skallborg-klubben i Aalborg. Övernattning skedde på luftmadrass i träningshallen för att även lära sig känna underlaget på riktigt. I övrigt har badminton haft läger varje lov i klubben.

14 BADMINTON MEDIA Badminton har mycket glädjande fått uppmärksamhet i Lilla Sportspegeln, och lokalpress en. FÖRÄLDRAKOMMITTEEN Föräldrakommitteen har fortsatt att göra ett nödvändigt arbete under året som gått i allt vad gäller såväl lysrörsbyten, byggnation av olika saker och support vid läger. TÄVLINGAR I KLUBBEN OCH MERA LÄGER Under våren kommer klubben att genomföra en tävling i samarbete med Ferm & Persson. Asger kommer också att försöka upprepa Malaysia-lägret under SKOLOR Vi har en envis syn om att badminton lämpar sig mycket bra som racketsport för skolorna i området. Det kommer att krävas mycket av skolorna för att motstå att börja med badminton ;-) Några skolor har redan börjat och vi väntar på er andra! Asger Madsen

15 CAFÉ & SHOP SHOP Tänk er en shop som får se sina kunder 5 gånger i veckan. Tänk er en shop där ni samtidigt kan handla till webshopspriser. Tänk er en shop som ni besöker oftare än er brevlåda eller är enklare än att passa tiden för Brings leverans hemma. Under året som gick så tänkte vi till, gjorde en förändring, tänkte om, och nu testar vi en något som vi tror mer på. Vi vill ha en öppen dialog med flera olika leverantörer och vi tror att våra medlemmar vill få upplevelser genom nytt och mer anpassat material, vill ha god service, slippa pyssel med att åka kors och tvärs samt helst inte betala mycket mer än nätpriser. Detta vill vi göra för våra medlemmar. STRÄNGNING Som ett av resultaten från VU15 så har vi nu ordnat med strängning på ett stabilt vis. Tack till alla som visat tålamod tidigare och fått vänta på sina racketar. Nu strängas det tomt varannan dag och med kvalitet. När hela västra Göteborg ändå många gånger i veckan är på väg till Göteborg och kör genom Gnistängstunneln så kan de göra två vridningar på ratten, lämna sina racketar,få en morgonkaffe på köpet och åka vidare till jobbet. Racket hämtar de lika enkelt på någon hemväg. Johanna Pauli Redan nu har de första sändningarna kommit och vi hoppas att detta blir spännande. Först ut är bl.a. Head, Moja och Prince. Vi ser också att vi får Fred Perry nya tennisline när den lanseras. Meningen är också att skapa klubbkläder som exvis prisvärda och roliga T-shirts och vi har inspirerats av några andra klubbar men inte nödvändigtvis våra grannar i Göteborg. CAFÉ Tack till alla som kommit med tips om innehållet i caféutbudet! En röd tråd i tipsen är att hålla oss med mer och mer nyttigheter. Vi kommer därför att minska på rent godis.

16 KLUBBEN & EVENTS BARNKALAS, INNEBANDY M.M. Vi hyr ut badmintonhallen för olika aktiviteter som innebandy, barnkalas m.m. Vi ordnar också med mat som önskas. Tala med receptionen. BOKA MULTISSPORTSPEL ELLER BARA KÖR EN ENGEN KVÄLLSTURNERING MED MIDDAG Tala med receptionen så finner vi lösningar. Den årliga mixed-dubbel är ett exempel på ett toppen-arrangemang. LÅN AV NEXT GENERATION BUSSEN Tala med receptionen så kan bussen hyra ut.

17 VU15 VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROCESSEN 2015 VISION Det följande är sammanfattande resultatet

18 MÖJLIGHETER PTBK har fantastiska möjligheter Tennis i relation till andra sporter med dess möjligheter till verksamhet dag och kvällstid, attrahera finansiering etc. Geografiska, kommunikativa läget! (Väster, tullar, boende, skolor och företag, begränsad eller ingen konkurrens, tillfartsvägar) Fitness-kulturen, virtuellt arbetande Enda/största sportområdet i väster PTBK har en hotbild också Inga nyheter men vad gör vi.. Utvecklings och genomföranderesurser

19 OMVÄRLDSFAKTORER Ökade krav från medlemmar Fitness-hälsokulturen Ökade krav på känsla, service, anpassningsförmåga Ge bättre förutsättningar för tävlingsspelare Ökade krav på finansiering, krav från banken Olika klubbar scenariot Trenden med vuxen/dag/socialtennis ökar tävlingslicenser minskar Behov av utveckling inkl fler banor och vara rustad för större samutveckling typ Campus Älvsborg Inga nyheter men vad gör vi..

20 VISION En klubb som visade sig vara en förebild och: - Blev en sann mötesplats för många (barn, juniorer, motion, tävling, föräldrar, tonåringar, läxläsare, vuxna, veteraner, företag ) - Lyckades berätta för skolorna att tennis och badminton är en livslång aktivitet och friskvård - Blev ett sportens gröna Starbucks ett kontor för virtuellt arbetande (tysta rum, höghastighetsuppkoppling, mötesrum, terrass, grönt cafe och restaurant) - Accepterade det sociala och mentala för medlemmarna och gästerna - Accepterade fitness-kulturen och dess utveckling - Accepterade hälso- och den gröna kulturen - Utnyttjade de lyxiga förutsättningarna som tennisen har i kombination med område och sportens utveckling i Göteborgsregionen - Bidrog till goda värderingar, livslångt idrottande - Skapade mycket goda förutsättningar för tävlingsspelare Får du inte tag på din kollega eller dotter? Ring klubben, det är mycket möjligt att han sitter här och jobbar, studerar eller något annat!

21 2015 BÄRANDE BILDEN Junior Tennis Junior Tävlingstennis Vuxen / Dag / Veteraner / Abonnemang / Fitness Klubb (aktiviteter, hälsa, cafe / restaurant, mobila arbetsplatsen..) VISION

22 FUNKTIONER DRIVA OCH LEDA UTVECKLING Befintlig fast personal är mycket kunniga och ges bättre möjligheter att fokusera på det man är bäst på RC funktion inrättas KD funktion inrättas med ny inriktning Samverkan med grannklubbarna, skolor, företag Ideella insatser genom kommittéer

23 START PÅ KOMMITTEER GRUPPER som skapats: Badmintongruppen Airdomegruppen Bana 1-5-gruppen Badmintonhallsgruppen Seriespelsgruppen Receptionsgruppen GRUPPER på gång: Tennisgruppen Samarbete, sponsring GRUPPER som är intressanta:

24 GESTALTNINGSPLAN

25 GESTALTNINGSPLAN

26 PROJEKT CAMPUS ÄLVSBORG Gemensamma faciliteter mellan klubbarna Fler tennis courts, ytterligare en fotbollsplan m.m. Minska ungdomsköerna + bejaka vuxentennistrycket/socialtennis Sommar-tennis-camps Studentboende/bostadsrätter Kontorshotel Restaurant Ökad säkerhet Campus Älvsborg är ett initiativ sedan något år som handlar om att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för hela områdets klubbar. I projektet deltar klubbarna inkl. PTBK. Inga ekonomiska åtaganden finns. Lars Fellenius

27 SAMARBETE, SPONSRING, SUPPORT TYCKER DU ATT DET VI GÖR ÄR BRA SÅ: Har vi utvecklat ett nytt och mer omfattande arbete med att knyta till oss nya samarbetspartners. Detta sker främst genom att erbjuda mer attraktiva och aktiva möjligheter till aktiviteter. Vi vill involvera och stimulera våra samarbetspartners till aktiviteter i vår fina anläggning. En stor konkurrensfördel för klubben är vår fina anläggning och vår mycket professionella ledar- och tränarstab. Ett stort plus är också att vi kan erbjuda tennis på hard court och grus året runt samt spel på våra badmintonbanor. TACK TILL VÅRA BEFINTLIGA SAMARBETSPARTNERS OCH HOPPAS VI GEMENSAMT KAN FYLLA ÄVEN NÄSTA ÅR MED AKTIVITETER! Vi är, som en av de största ungdomsklubbarna i Västsverige, en intressant samarbetspartner och vi kan erbjuda ett starkt och intressant upptagningsområde. Utvecklingsmöjligheterna m a a Gestaltningsplanen 2015 och Projekt Campus Älvsborg är kanske också av intresse. Målet för 2015 är att intensifiera och öka våra samarbeten samt öka aktiviteten i klubben och samtidigt få ytterligare intäkter. Kontakta oss gärna så får vi se vad som vi kan finna ut.

28

29 EKONOMI PTBK:s resultat uppgår till -291 tkr (2013: -960 tkr). Verksamhetens intäkter uppgår till tkr (2012: tkr). Verksamhetens kostnader uppgår till tkr (2012: tkr). Klubbens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkning.

30 PTBK Påvelunds Tennis & Badmintonklubb Tel +46 (0) Org.nr/Reg.no Bankgiro Redegatan 18A Godkänd för F-skatt BIC/SWIFT V Frölunda ESSESESS Sweden Web Account no. (IBAN) SE

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

Verksamhetsberä.else 2013 1

Verksamhetsberä.else 2013 1 Verksamhetsberä.else 2013 1 En komple. klubb ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 5 FASTIGHETEN 7 AIRDOME 8 MARKNAD 9 SAMARBETE & SPONSRING 10 TENNISVERKSAMHETEN

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

2014 Verksamhetsberättelse

2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Idrottens organisation 4 Styrelse, projektgrupper och kansli 2014 5 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 6 Policy i olika frågor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Vellinge IF:s officiella klubbtidning. TAVARONE - ITALIEN TRÄNINGSLÄGER FÖR VELLINGE IF:s DIAMANTER

Vellinge IF:s officiella klubbtidning. TAVARONE - ITALIEN TRÄNINGSLÄGER FÖR VELLINGE IF:s DIAMANTER :s officiella klubbtidning TAVARONE - ITALIEN TRÄNINGSLÄGER FÖR VELLINGE IF:s DIAMANTER 1. ORDFÖRANDE HAR ORDET Nyss hemkommen från en fantastisk vecka tillsammans med s Diamanter i Italien, är jag verkligen

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer