Curriculum Vitae Christer Löfdahl Personlig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Christer Löfdahl Personlig information"

Transkript

1 Curriculum Vitae Christer Löfdahl Tällbergsvägen Tällberg/ Mäster Samuelsgatan Personlig information Civilstånd: Gift Nationalitet: Svensk Ålder: 55 Arbetslivserfarenhet CTL Konsulterna Löfdahl AB Tällberg Egen konsultverksamhet inom finans, complience, risk hantering, redovisning, fastighet och juridik. Under sensste året har stor del av tiden lagts på ett uppdrag inom complience, kapitalförvaltnings- och försäkringsfrågor. Uppdrag har även genomförts åt kommuner avseende riskhantering och redovisningsfrågor SBAB Bank AB SBAB erbjuder lån och sparande tjänster. SBAB är ett av de stora bolåneinstituten i Sverige med en marknadsandel på ca 10%. Banken ägs till sin helhet av Svenska staten. Antalet anställda uppgår till 420. SBAB har under det senaste året påbörjat bankbyggandet och skall I framtiden erbjuda, förutom bostadslån, sparkonton, fonder, betalningar, etc. SBAB arbetar gentemot kund genom framförallt ett callcenter i Karlstad och genom en väl utvecklad webbplats Position/tjänst: CFO, 42 anställda, samt VD i SCBC (Swedish Covered Bond Corporation, ett bolag som enbart emitterar säkerhetsställd upplåning. AAA, AAA av S&P och Moody s) Medlem i SBAB Banks ledningsgrupp 1(7)

2 Genomförande: Omorganisation samt omstrukturering av affärsområde finans till att innehålla: treasury, redovisning samt business control. Etablerande av den nya CFO organisationen (tidigare uppdelad i olika delar av bolagets organisation) Implementering av ny säkringsredovisning Analys samt förberedelse för ny ALM (Asset & liability management) hantering samt finansieringspolicy Strategiskt arbete med att skapa nya retailbanken Catella AB, moderbolag I Catellagruppen Catella AB är moderbolag I Catellagruppen. Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 15 länder inom två verksamhets-grenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Innan noteringen 2010 var IKEA gruppen huvudägare. Position/tjänst: VD, 430 anställda I hela gruppen Omstrukturering, rekonstruktion samt om fokusering av gruppens aktiviteter Genomförande: Implementering av långtgående kostnadsbesparingsprogram Omfokusering av verksamheten till följd av finanskrisen Avveckling och avyttringar av icke strategisk verksamhet (Sponsor Stiftelseförvaltning AB, Catella Financial Office SA, etc.) för att möjliggöra en framtida försäljning. Bildades, samt implementerades gruppens egen bad bank, Tellacagruppen). Planering för samt hantering av due dillengence processen (innefattande även en s.k. vendor due dillegence. Förhandlingar samt handhavande av ägarförändringen. Internt huvudansvarig för den skatterevision som SKV genomförde till följd av tidigare optionsprogram Catella AB, moderbolag I Catellagruppen Catella AB är moderbolag I Catellagruppen. Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 430 anställda i 12 länder inom två verksamhets-grenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Innan noteringen 2010 var IKEA gruppen Position/tjänst: CFO och vvd, 7 anställda Om fokusering av bolagets strategi Internt huvudansvarig för den skatterevision som SKV genomförde till följd av tidigare optionsprogram 2(6)

3 Ordförande i bolagets ledningsgrupp Genomförande: Uppbyggnad av rapportrutiner från de svenska och europeiska verksamheterna Förvärv samt integrering av IMG European Client Finance Group, London och Monaco. Integrering av verksamheten i den svenska rörelsen Byggande av en europatäckande wealth management organisation Strukturering av den första ratede (AM Best) livförsäkringssäkerhetsställda obligationslånet Sponsor Stiftelseförvaltning AB, dotterbolag i Catellagruppen Sponsor är (var) en av de större stiftelseförvaltningsbolagen. Bolaget avyttrades 2010 och är idag en del av CorpNordicgruppen. Sponsor erbjöd sina kunder family office tjänster till high net worth individer, stiftelser och institutioner. Servicen bestod av: rådgivning, administration samt kapitalförvaltning. Sponsor var innan försäljningen ägt till 100% av Catellagruppen. Catella ägdes under perioden av IKEA gruppen Position/tjänst: VD, 12 anställda Omstrukturering samt utveckling av verksamheten. Bolaget hade tills mitt tillträde aldrig gjort vinst Genomförande: Första vinståren sedan starten 1999 Uppbyggnad av administrative rutiner samt rapporteringsrutiner gentemot Finansinspektionen Skapande av nya produkter för bolagets kunder Integrering i övrig Catellaverksamhet, bla flyttades all kapitalförvaltning till Catella Capital AB Christer Löfdahl Financial Consulting Under innevarande år arbetade jag framförallt med egen konsultverksamhet. Genomförande: Konsultarbeten inom framförallt pensionsrelaterade frågor Max Matthiessen Liv och Finansmäklare AB Max Matthiessen är en av landets större finansiella rådgivare (Independent Financial Advisor, IFA) och livförsäkringsmäklare. Marknadsandelen avseende mäklad livförsäkring uppgick under relevanta år till ca 60%. Bolaget är idag ägt av Altor samt personalen. Under relevanta år var bolaget ägt av personalen till 100% Position/tjänst: VD, 450 anställda Ordförande I bolagets ledningsgrupp 3(6)

4 Omstrukturering av bolaget och dessa ägarstruktur. De 12 största agentbolagen fusionerades in i moderbolaget i utbyte mot ägande i det nya bolaget. Förberedelser för framtida börsintroduktion (IPO) Genomförande: Upprätthållande av positionen som landets (nordens) största försäkringsmäklare. Framtagande samt implementering av ny organisation Framtagande samt införande av ny belöningsmodell Breddande av produktsortiment (Navigera fonder via Danica, etc.) Skapande av ett internationellt närverk Tillväxt 2000: 37% Tillväxt 2001: 41% Royal Bank of Scotland/Nordisk Renting AB RBS/Nordisk Renting är/var en av landets större fastighetsägare. Större delen av fastighetsportföljen avsåg fastightsleasing. Total balansomslutning uppgick vid relevanta år till MDRSEK 21. Bolag/verksamhet i: Sverige, Finland och Norge. Position/tjänst: CFO, 4 anställda Medlem i bolagets ledningsgrupp Styrelsemedlem I ett antal dotterbolag Genomförande: Uppbyggnad av bolagets treasuryfunktion Framtagande och implementering risk management ramverk/policy Upphandling samt implementering av treasurysystem Förhandling samt arrangemang av lång finansiering Ansvarig för avkastningsberäkningar vid fastighetsförvärv Volvo Group Finance Sweden AB (VGFS) Göteborg (1999) Volvo Group Finance Europe BV, Swiss Branch (VGFE) Geneva ( ) Volvo Group Finance Sweden AB (VGFS) Gothenburg ( ) Volvo Group Finance Sweden AB bildades 1986 och är moderbolaget I Volvokoncernens interbank. Bolaget arbetar idag under namnet Volvo Treasury AB. VGFS. Volvo Treasury bedriver verksamhet i: Sverige, Singapore, USA samt Brasilien. VGFE var mellan åren Volvokoncernens Europeiska treasurycenter med totalt 35 anställda. Bolaget bedrev verksamhet ifrån Geneve och Amsterdam. Under åren var bolaget ansvarigt för all finansieringsverksamhet, kort som lång, inom Volvokoncernen. Bolaget hanterade även alla icke svenska cash pools. Större delen av bolagets vinster kom genom en väl utbyggd arbitrage och financial engineering verksamhet. Position/tjänst: VD och Branch Manager, 35 anställda 4(6)

5 Ansvar Verksamhetsansvarig för bolagen i Geneve och Amsterdam, baserad i Geneve. Global VD och huvudansvarig för verksamhetsflytten 1999 Uppbyggnad av en europeisk internbanksverksamhet för en koordinering av den europeiska finansverksamheten Ansvar för kommunikation samt relationer med rating agencies (S&P samt Moody s) för Volvogruppens räkning Medlem av ledningsgruppen inom Volvo Group Finance Executive Finance Committee Genomförande: Skapandet av ett professionellt och multikulturell internbank Arrangemang av commercial paper program i Denmark, Belgium UK samt USA Arrangemang av ett antal europeiska obligationslån, syndikerade banklån och andra lånefaciliteter på den europeiska kapitalmarknaden Arrangemang av ett pan europriskt cash pool system Implementering av ett nytt treasury system (Wall Street), ett nytt redovisningssystem (SAP R3) och ett nytt cash managementsystem (Citibanking) Implementering av nytt risk management system, Value at Risk (VaR) I samband med återflytten till Sverige, förhandlingar med lokala skattemyndigheter och fackföreningar. Totala balansräkningstillgångar som flyttades uppgick till ca MDRSEK 25 Integration och uppbyggande av den schweiziska verksamheten i den svenska Skandinaviska Enskilda Banken, (SEB International). SEB är den största företagsbanken I Scandinavian. Banken har totalt 22 anställda. Totala tillgångar uppgår till SEKMDR USD bln 320. SEB finns representerade i alla större finanscenters.. Position/tjänst: Vice President Deltog i bankens trainee program under mitt första år på banken Arbetade som biträdande key account manager för ett antal storbolag inom den del av banken som kallades SEB International Agerade sekreterare i den dagliga kreditkommittén Under de två sista åren hade jag ett eget portföljansvar avseende en penningsmarknadsportfölj för en större Genomförande: Förberedande av kreditpropåer Kreditföredragande inför kreditkommitténs ordförande Bästa avkastningen avseende kunds penningmarknadsportfölj (SEKMDR 1) 5(6)

6 Utbildning s Universitet Bachelor degree i Finansiering och redovisning International Institute for Management Development (IMD) Lausanne Program for Executive Development (PED), 10 weeks International Institute for Management Development (IMD) Lausanne Seminar for Senior Executives (SSE), 3 weeks Styrelseakademin Dalarna Rätt fokus certifiering för styrelsearbete Extracurricular aktivitet Styrelsemedlem Volvo Finance Norway AS. Styrelsemedelm Volvo Group Treasury North America. Styrelsemedlem Volvo Group Treasury U.S. Styrelsemedelm Volvo Treasury Europe Coordination Center. Styrelsemedlem Nordisk Renting AB, 6 AP Fondens mandat Ordförende Max Matthiessen Human Capital Consulting AB. Styerlsemedlem Max Matthiessen Liv och Finansmäklare AB Styrelsemedlem Catella Finacial Office SAM, Monaco Styrelsemedlem Catella Financial Advisory Group, Ordförande Catella Fondförvaltning AB, Styrelsemedlem Monyx Financial Group AB Styrelsemedlem Factor Insurance Styrelsemedlem Nordic Brooker Association AB Ordförande Företagareföreningen FFLIST, Leksand 6(6)

7 Referenser Anders Osberg, tidigare CFO AB Volvo Håkan Johanson, tidigare Partner EQT Christoffer Folkebo, CEO Max Matthiessen Liv och Finansmäklare AB Per Ludvigsson, Ordförande Inter IKEA Henrik Johnsson, CEO Inter IKEA Investments AB Lars Bertmar, tidigare CEO och ordförande D Carnegie & Co, dåvarande moderbolag till Carnegie Investment Bank AB Catarina Ericsson, Executive Vice President, PwC Sweden Språk Swedish - modersmål English - flytande German - något French något Militärtjänst 15 månaders KBS, Infanteriet I13 7(6)

Årsredovisning 2014. Ser möjligheter inom fastighet och finans

Årsredovisning 2014. Ser möjligheter inom fastighet och finans Årsredovisning 2014 Ser möjligheter inom fastighet och finans Med djup produktkunskap och en bred portfölj av tjänster, jobbar vi för att ständigt utvecklas så våra kunder får något utöver det vanliga.

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Oberoende europeisk finanskoncern

Oberoende europeisk finanskoncern Oberoende europeisk finanskoncern Årsredovisning 2012 Catella Årsredovisning 2012 En oberoende europeisk finanskoncern Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalför valtare. Vi finns i tolv

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 BOLAGSSTYRNING 2013 Bolagsstyrningsrapport Viktiga händelser 2013 Svensk kod för bolagsstyrning Bolagsstyrningsmodell I januari tecknade Volvo ett avtal

Läs mer

Bolagsstyrning inom SEB

Bolagsstyrning inom SEB inom SEB SEB:s bolagsstyrningsrapport har utarbetats i enlighet med Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (skoden). srapporten är reviderad av bankens revisorer. Förmågan att upprätthålla

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten Bolagsstyrningsrapport Swedavia AB (publ) Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. Bolaget äger och driver den flygplatsverksamhet som tidigare var en del av LFV. Verksamheten förvärvades

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

1) Basel II utan övergångsregler

1) Basel II utan övergångsregler 11 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknad 4 Medarbetarna i SEB 10 Hållbarhet 12 SEB-aktien 14 Förvaltningsberättelse 16 Finansiell koncernöversikt

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling...

Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling... Årsrapport 2006 Innehåll Välkommen...3 2006 i korthet...4 VD har ordet...5 Marknadsutveckling...6 Sveriges ledande affärsjuridiska byrå...8 Klienter och uppdrag...12 Ryssland...20 Kina...21 Några fina

Läs mer

Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986. Tfn: 08-718 27 56 (hem) 070-593 91 71 (kontor)

Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986. Tfn: 08-718 27 56 (hem) 070-593 91 71 (kontor) CURRICULUM VITAE NAMN FAMILJ Bengt Olof Möller Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986 FÖDD 21 juli 1949 ADRESS Kristinavägen 25 131 50 SALTSJÖ DUVNÄS Tfn: 08-718 27

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Swedavia AB (publ) Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013.

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013. Årsredovisning 2012 Om investment AB Öresund Koncernen består av moder före taget Investment AB Öresund, ett rent investment företag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotter företaget Ven

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com.

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rapporten beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer