TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING"

Transkript

1 TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f Styrelseordförande sedan Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), bergsråd Tidigare arbetslivserfarenhet: KCI Konecranes Abp : VD och koncernchef; KONE Cranes : verkställande direktör; KONE Corporation : olika chefsbefattningar och före 1982: olika chefsbefattningar vid större finska företag Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelseordförande; Handelsbanken i Finland: styrelseordförande; Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande; Å&R Carton AB: styrelseordförande; Dynea Oy: styrelsemedlem; Oy Mercantile Ab: styrelsemedlem; Outokumpu Oyj: styrelsemedlem; IK Investment Partners: Senior Regional Advisor; Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: förvaltningsrådets medlem Stig Gustavson anses enligt styrelsens allmänna utvärdering vara beroende av bolaget p.g.a. hans tidigare och nuvarande position inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget. Stig Gustavson är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Aktier: *Konecranes Abp har erhållit meddelande om att bolagets styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han då ägde i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna. Föremålet för gåvan var sammanlagt aktier, som motsvarar cirka 3,27 procent av bolagets samtliga aktier och röster. Svante Adde f Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan Civ.ekon. DHS Huvudsyssla: Senior Adviser, Lincoln International, styrelsemedlemskap Tidigare arbetslivserfarenhet: Pöyry Capital Limited, London : verkställande direktör,

2 Compass Advisers, London : verkställande direktör; Ahlstrom Corporation : finansdirektör; Lazard London och Stockholm : verkställande direktör; Lazard London : direktör; Citibank : direktör Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Lantmännen Agroenergi Ab: styrelseordförande; Cambium Global Timberlands Ltd: styrelsemedlem Meetoo AB: styrelsemedlem; Rörvik Timber AB: styrelsemedlem Aktier: Ole Johansson f Diplomekonom, bergsråd Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp : VD och koncernchef; Wärtsilä NSD Oy : VD och koncernchef; Wärtsilä-koncernen : Direktör, Wartsila Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group; olika befattningar i Finland, USA, Frankrike och Schweiz. Betydande aktuella förtroendeuppdrag: eq Abp: styrelseordförande; Aker Arctic Technology Inc.: styrelseordförande; Hartwall Capital Oy Ab: vice styrelseordförande; Svenska Handelsbanken AB: styrelsemedlem. Ole Johansson är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som styrelsemedlem i Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp. Aktier: - Bertel Langenskiöld f Styrelsemedlem sedan 2012 och ordförande i nominerings- och kompensationskommittén sedan Dipl.ing. Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab

3 Tidigare arbetslivserfarenhet: Metso Paper and Fiber Technology : verkställande direktör; Metso Paper : verkställande direktör; Metso Paper s Fiber Business Line : verkställande direktör; Metso Minerals : verkställande direktör; Fiskars Oyj Abp : verkställande direktör; Tampella Power/Kvarner Pulping, Powerdivisionen : verkställande direktör Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Inkerman International AB: styrelsemedlem; Kährs AB: styrelsemedlem; Luvata Oy: styrelsemedlem Bertel Landenskiöld är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp. Aktier: Matti Kavetvuo f Styrelsemedlem sedan Ordförande för nominerings- och kompensationskommittén och medlem sedan Medlem i revisionskommittén Dipl.ing., ekon.mag., bergsråd Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola-Gruppen : verkställande direktör; Valio : verkställande direktör; Orion Yhtymä : verkställande direktör; Instrumentarium : verkställande direktör Betydande aktuella förtroendeuppdrag: inga betydande aktuella förtroendeuppdrag Aktier: Nina Kopola f Styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan Civ.ing., tekn.lic.

4 Huvudsyssla: VD och koncernchef, Suominen Corporation Tidigare arbetslivserfarenhet: Dynea Oy : Executive Vice President, President Europa; Dynea Oy : Executive Vice President, Global Market Applications; Dynea Oy : direktör, marknadsföring; Dynea Oy : olika ledningsbefattningar inom marknadsföring, kontroll och affärsanalys Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Metso Oyj: styrelsemedlem; Plastindustrin Finland, styrelsemedlem Aktier: Malin Persson f Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem i revisionskommittén sedan Medlem i nomineringsoch kompensationskommittén Civ.ing. Huvudsyssla: VD och ägare, Accuracy AB Tidigare arbetslivserfarenhet: Volvo Group: innehavare av olika chefspositioner inkl. Volvo Technology Corporation: verkställande direktör; AB Volvo: vice verkställande direktör, koncenstrategi och affärsutveckling; Volvo Transport Corporation: vice verkställande direktör, affärsoch logistikutveckling Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelsemedlem; Beckers Industrial Coatings AB: styrelsemedlem; Getinge AB: styrelsemedlem; Hexatronic Scandinavia AB: styrelsemedlem; Hexpol AB: styrelsemedlem; Kongsberg Automotive Holding AB: styrelsemedlem; Magnora AB: styrelsemedlem; Mobile Climate Control Group Holding AB: styrelsemedlem Aktier: Christoph Vitzthum f Ekon.mag Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer koncernen

5 Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp : Direktör, Services; Wärtsilä Oyj Abp : Direktör, Power Plants; Wärtsilä Propulsion : VD; Wärtsilä Oyj Abp : Direktör, Ekonomi och Finans, Marine Division; Wärtsilä Oyj Abp : Business Controller, Power Plants Division; Metra Finance Oy : valutahandlare Betydande aktuella förtroendeuppdrag: NCC AB: styrelsemedlem; Oras Invest Oy: styrelsemedlem; East Office of Finnish Industries: styrelsemedlem; Näringslivets Delegation EVA: medlem; Finsk-svenska handelskammaren: styrelsemedlem. Aktier: -

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning 2 STYRNING Bolagsstyrningsrapport 03 Bolagsstämman

Läs mer

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter. 1 Valberedningen i Skanska AB Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete Valberedningens sammansättning I enlighet med årsstämmans mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham,

Läs mer

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Punkt 15 Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Omval av: Johan H. Andresen Född 1961. B.A. (Government and Policy Studies) och

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens

Läs mer

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman. Valberedningens

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport»se sidorna 198 199, SKFs globala kampanj 2012 178 Innehåll 180 Inledning 180 Valberedning 181 Allmänt om bolagets ledning 182 Styrelsens ledamöter 186 Verkställande direktör och

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2015 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 19992005 sedan 1998 Vice ordförande: Foundation Asset Management (FAM),

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Bilaga 4 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB och Foundation Asset Management AB, Styrelseledamot

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Innehåll 32 Inledning 32 Valberedning 32 Allmänt om bolagets ledning 32 Styrelsen 36 Verkställande direktör och koncernchef 36 Bolagets revisor 37 Riktlinjer för ersättning till koncernledning 37 Finansiell

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2014 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: SAS AB, SEB Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 BOLAGSSTYRNING 2013 Bolagsstyrningsrapport Viktiga händelser 2013 Svensk kod för bolagsstyrning Bolagsstyrningsmodell I januari tecknade Volvo ett avtal

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur

Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur 50 Corporate Governance Corporate Governance-avsnittet följer direktiven från SWX Swiss Exchange Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur 1.1.3 Legal koncernstruktur

Läs mer

B O L A G S S T Y R N I N G S R A P P O R T 2 0 1 2

B O L A G S S T Y R N I N G S R A P P O R T 2 0 1 2 1. Inledning Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning alltsedan 2005 och lämnar här 2012 års bolagsstyrningsrapport. G & L Beijer har valt att avvika från koden i ett avseende. Valberedningen har

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Swedavia AB (publ) Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva

Läs mer

Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008

Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008 Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008 Cristina Stenbeck sammankallade en valberedning under hösten 2007 som förberedelse för årsstämman 2008, med representanter

Läs mer

Bolagsstyrning inom SEB

Bolagsstyrning inom SEB inom SEB Förmågan att upprätthålla förtroendet hos kunder, aktieägare och andra är av avgörande betydelse för SEB. En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är en betydelsefull

Läs mer

Års- & Hållbarhetsredovisning 2006 Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap

Års- & Hållbarhetsredovisning 2006 Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap Års- & Hållbarhetsredovisning Innovativt värdeskapande genom Innovativt Värdskap 7 533 594391 5874837548765043075640376049760974506945306 149031685 4026750997609547316094381054310895431643 069879431859

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer