Krishantering i relation till media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishantering i relation till media"

Transkript

1 Krishantering i relation till media Klas Backholm Åbo Akademi Vasa Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 1

2 Klas Backholm, tel , Forskar främst i hur journalister själva mår efter att ha jobbat i krissituationer Kontaktperson i Finland för nätverket Dart Center for Journalism and Trauma,

3 Introduktion Vad är en traumatisk kris? Plötslig oväntad situation som ligger utanför vår kontroll och utgör ett hot mot vår trygghet och existens. En kris ställer till med stor oreda för en mindre eller större grupp människor, i hela samhället och inom personen. Bränder, storolyckor, översvämningar, naturkatastrofer, dödsfall osv Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 3

4 Varför är det viktigt att prata om medierna då vi diskuterar krisberedskap? Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 4

5 Introduktion Nyhetsmedierna - en del av samhället, och en maktfaktor att räkna med Samhällets vakthund: granskar stora och små organisationer (kommuner, skolor, företag) Medierna en del av vår vardag Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 5

6 Introduktion Mediernas roll är att förmedla nyheter och information om händelser som plötsliga kriser Medierna kommer att vara närvarande vid kriser Medierna styvmoderligt behandlade vid kriser Å ena sidan ses de som gamar Å andra sidan använder vi alla dem Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 6

7 Hur jobbar en journalist med en kris? För att kunna förbereda er på att möta medierna, måste ni känna till hur journalisterna jobbar Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 7

8 Hur jobbar en journalist med en kris? Journalister är ofta bland de första som (1) informeras om och (2) är på plats vid en händelse ibland före räddningspersonal Journalister jobbar parallellt både från platsen i fråga och från redaktionen Autopiloten kopplas på rutin för journalister Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 8

9 Hur jobbar en journalist med en kris? 1. Fakta, vad har hänt? (detaljer från krisen, vad, var, när, hur + situationsbeskrivning på plats). Exempel: Kauhajoki1 Görs så fort man hinner, inom 10 min 1 h efter händelsen. Den allra första rapporten kräver inte någon att intervjua. Hemmaredaktionen börjar jobba för högtryck Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 9

10 Hur jobbar en journalist med en kris? 2. Bekräftelse av myndigheter Polisen, brandchefen, rektorn berättar en officiell version av det som hänt. Kauhajoki 2 Inom 1-2 timmar efter händelsen Journalisterna har bråttom med att få sin intervju. Andra yrkesgrupper förstår inte brådskan Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 10

11 Hur jobbar en journalist med en kris? Om ingen sakkunnig officiellt bekräftar vad som hänt, söker journalisterna upp ögonvittnen och sprider rykten, inte sanningar. 3. Ögonvittnesskildringar Exempel: Jokela Ögonvittnen en traditionell del av krisjournalistiken, och därmed ett måste för journalisten och läsaren Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 11

12 Hur jobbar en journalist med en kris? Görs oftast på plats de första timmarna efter händelsen, parallellt med intervjuer med myndigheter Kan fortsätta i dagar efter händelsen 4. Syndabockssökande Vems var felet (Polisens? Skolans?) Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 12

13 Hur jobbar en journalist med en kris? Drar igång direkt efter händelsen Sökandet görs ofta via hemmaredaktionen Ökar pressen på myndigheterna/skolan direkt efter en händelse de blir anklagade Kan fortsätta i dagar, veckor och år efter händelsen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 13

14 Hur jobbar en journalist med en kris? Punkt 1-4 görs delvis vid krisplatsen. Kom ihåg: journalisten åker inte hem utan juttu!!! Är krisen nationell, jobbar regionala redaktioner med att få en regional vinkel! Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 14

15 Hur jobbar en journalist med en kris? 5. Vad händer nu? (Begravning, samhället går vidare, hur förebygga liknande?) Rapporter som blickar framåt Görs dagarna och veckorna efter händelsen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 15

16 Hur jobbar en journalist med en kris? 6. Rättsprocessen Både om själva händelsen, och eventuella nya lagar 7. Årsdagar och högtider Första julen, första skolavslutningen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 16

17 Hur jobbar en journalist med en kris? Punkt 1-7: Under hela denna tid KRÄVER journalisten att det finns någon ansvarig att tala med exempelvis inom er organisation. Ett nej tolereras inte Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 17

18 Organisationens möte med media Utbilningsstyrelsens rekommendationer (Rautava, n.d.): I läroplansgrunderna förutsätts att skolor och yrkesläroanstalter gör upp en plan för elevvården i läroplanen. Planen skall innehålla åtgärder samt arbets- och ansvarsfördelning för att förhindra, upptäcka och åtgärda problem- och krissituationer. Krisplanen borde ha klara och entydiga handlingsdirektiv. Trots att alla situationer inte kan förutses kan de uppgjorda handlingsmodellerna också tillämpas i andra situationer Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 18

19 Organisationens möte med media För att utveckla och upprätthålla krisberedskap och organisera krisverksamheten vore det bra med en krisgrupp i skolan. Med andra ord skolans krisgrupp är de som främst jobbar med att bygga upp krisplanen Huvudsyftet med planen är förstås elevernas och personalens säkerhet men glöm inte bort kontakten och informationen till medier i planen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 19

20 Organisationens möte med media I sin modell till krisplan för skolor (www.edu.fi) lyfter Utbildningsstyrelsen fram Information vid kriser som en skild del, där man listar att följande saker åtminstone ska finnas i planen: - Vem är den informationsansvarige (rektor) Hur sköts information till personalen och eleverna eller de studerande Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 20

21 Organisationens möte med media Hur sköts information till hemmen Anvisningar för hur man går till väga i förhållande till medierna Planen ska vara till för de drabbades, organisationens, mediernas och läsarnas bästa! Inte som ett hinder för någon av dessa parter. Några tips för krisgruppen då mediedelen planeras: Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 21

22 Organisationens möte med media Sträva efter a friendly handshake mellan din organisation och medierna, genom förebyggande arbete mellan parterna! Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 22

23 Organisationens möte med media Kontrollera med myndigheterna vem som får och ska uttala sig i vilka situationer. Era medieansvariga - två-tre personer tar hand om HELA medieansvaret. T.ex. huvudansvar hos rektor som får hjälp av en anställda. De är STÄNDIGT tillgängliga, från början av krisen, och uppdaterade av resten av personalen. INGEN annan pratar med medierna, de hänvisar till kontaktpersonerna Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 23

24 Organisationens möte med media Modeller för pressmeddelanden och intervjutillfällen finns bl.a. i Kommunförbundets Var beredd guide (2009) och i Lundälv & Moberg (2006). Enl rekommendationen bör i ett pressmeddelande svar ges på dessa frågor: 1. Vad har hänt? 2. Varför är det som hänt viktigt? 3. Vad baserar sig infon på? 4. Vad har det som hänt för följder? 5. Vilken bakgrundsinformation finns att få? 6. Kontaktinformation Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 24

25 Organisationens möte med media Kom överens om er informationspolicy, och ge inte ut info ni inte vill att ska gå ut. Men ljug aldrig, då kan ni göra krisen värre. Planera mediekontakten så att den motsvarar journalisternas arbetstakt Identifiera i planen de svaga länkarna/ flaskhalsarna i organisationen. Ingen som kan svara i telefon, interna stridigheter bland personalen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 25

26 Organisationens möte med media Göm er inte för media! Då sprids ryktena. Planera så ni kan ställa upp för journalisterna redan i ett skede då ni inte kan säga något ännu. Spekulera inte i eventuella orsaker eller syndabockar, förrän ni med säkerhet känner till fakta Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 26

27 Organisationens möte med media Var beredd på syndabocksreportaget. Det var skolans fel. Vad säger ni då? Vad säger ni till medierna om det verkligen var ert fel? Ska barn skyddas från medieexponering? Svår fråga, beror delvis på barnets ålder: att skydda barn just efter krisen ger dem möjlighet att senare, då de hunnit tänka efter och behandla det som hänt, själva/tillsammans med föräldrar i lugn och ro ta ett beslut om de vill delta i medierna eller inte Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 27

28 Organisationens möte med media Behåll lugnet gentemot media. Om ni väljer att ta strid, låt striden vänta tills krisen är över. Skadliga osanningar i medier måste däremot rättas till direkt för att förhindra ryktesspridning. Ni kan inte förutspå allt en ordentlig mediecirkus får man bara försöka rida ut Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 28

29 Organisationens möte med media Medierna vill vara med på begravningen, på skolavslutningen... Ställ på ett eller annat sätt upp då också. Senare motsvarande händelser på annat håll lyfts upp i de lokala medierna, genom att återblicka på er kris var beredda på detta Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 29

30 Organisationens möte med media Öva! Både planen i övrigt, och kontakten till medierna. Praktiska övningar är enda sättet att minnas vem som gör vad då något händer. Ta in mediernas krisreportage i undervisningen (1) som en del av den allmänna mediefostran som ni ger i normalläge och (2) genom att ha en förberedd struktur för hur ni pratar med eleverna om vad som skrivits efter er kris Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 30

31 Workshop Fråga 1 - Får en journalist intervjua chockade människor? Fråga 2 Får en journalist intervjua minderåriga? Fråga 3 Får en journalist komma in i en skola och börja göra intervjuer? Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 31

32 Får en journalist intervjua chockade människor? Chockade människor......vill ofta berätta om vad som hänt åt vem som helst som vill lyssna, även journalister....tänker där och då inte på konsekvenserna av att ha pratat med en journalist....har svårt att inse vad det innebär att ställa upp på en intervju. Vissa förstår inte att det är frågan om en intervju, trots att de blivit informerade om detta Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 32

33 Får en journalist intervjua chockade människor? Journalistreglerna: I nyhetsförmedlingen om sjukdoms- och dödsfall samt offer för olyckor och brott ska diskretion alltid iakttas. Inget direkt förbud att intervjua chockade, men journalisten ska klart uppge sin uppgift, och med sunt bondförnuft avgöra om personen klarar en intervju Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 33

34 Får en journalist intervjua minderåriga? Barn kan vara väldigt villiga att ställa upp för media. Att som ung se sig själv på tv säga konstiga saker/bli retad för att man var på tv kan förvärra traumat. Intervjuer efter Jokela fick många barn att må sämre men också några barn att må bättre Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 34

35 Får en journalist intervjua minderåriga? - Journalistregler och guider: Var speciellt noggrann då du överväger ifall du ska intervjua ett traumatiserat barn är barnet verkligen nödvändigt att ha med i produkten? Sällan är detta fallet. - Klara regler för undre åldersgräns för intervjuande saknas. Redaktioner har egen policy ska alla under 15/18 som intervjuas ha fått föräldrarnas tillstånd? Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 35

36 Får en journalist intervjua minderåriga? FNB: Pyydä aina huoltajan tai mukana olevien aikuisten lupa haastattelun julkaisemiseen, jos haastattelet alle 15-vuotiasta ja hänet voi tunnistaa nimen, kuvan tai muiden tuntomerkkien perusteella. Esimerkiksi päiväkodeissa tai kouluissa tehtävät haastattelut sovitaan etukäteen ja henkilökunta ottaa yhteyttä vanhempiin Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 36

37 Får en journalist intervjua minderåriga? Jos haastattelet lapsia tai nuoria ilman, että siitä olisi sovittu ennalta, pyydä heitä soittamaan huoltajilleen tai puhu itse näiden kanssa. Kun kyse on poikkeuksellisen järkyttävästä tilanteesta tai arkaluontoisesta haastattelulausunnosta, hanki huoltajien suostumus myös 15 vuotta täyttäneiden alaikäisten haastattelemiseen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 37

38 Får en journalist intervjua minderåriga? Joissain kriisitilanteissa tiedon hankkiminen voi myös vaatia alaikäisten silminnäkijöiden haastattelemista. Haastattele ensisijaisesti niitä lapsia tai nuoria, jotka ovat huoltajan tai muun tutun aikuisen seurassa. Kerro ensin, kuka olet, ja kysy lupa. Älä julkaise kuvaa tai videota alaikäisen haastattelusta kriisitilanteesta, jollet ole saanut siihen huoltajan tai muun läheisen aikuisen lupaa Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 38

39 Får en journalist komma in i en skola och börja göra intervjuer? Journalistreglerna: Aktiviteter som äger rum på en offentlig plats är det i allmänhet tillåtet att referera och avbilda utan vederbörandes tillstånd. Skolan tolkas som en offentlig plats Officiellt allmänt förbud mot journalister finns inte Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 39

40 Får en journalist komma in i en skola och börja göra intervjuer? Reglerna: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga. Journalistens/redaktionens eget beslut om man intervjuar/använder material eller ej Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 40

41 Får en journalist komma in i en skola och börja göra intervjuer? Utbildningsstyrelsen: tolkningsfråga utan klart svar I en skola får en rektor eller lärare begränsa tillämpningen av offentlig plats-principen, om t.ex. en journalist stör undervisningen Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 41

42 Får en journalist komma in i en skola och börja göra intervjuer? En sådan begränsning kan INTE göras t.ex. på en skolgård för den direkta undervisningen störs inte! Rekommendation: Skolan och medierna bör i samarbete hitta en lösning, som att journalisten ber om lov att komma till skolan, och om intervjuer med barn görs så behöver man föräldrars tillstånd Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 42

43 Referenser Litteratur: Brayne, M. (2007). Trauma & Journalism. A Guide for Journalists, Editors & Managers (www.dartcenter.org) Englund, L. (2008). Katastrofens öga. En studie av journalisters arbete på olycksplats Journalistförbundet (2010). Journalistreglerna. (www.journalistiliitto.fi, fliken spelregler) Oikeusministeriö (2009). Jokelan koulusurmat Tutkintalautakunnan raportti. Opinionsnämnden för massmedier (2010). Deta är opinionsnämnden för massmedier. (www.jsn.fi) Raittila, P., Haara, P., Kangasluoma, L., Koljonen, K., Kumpu, V., & Väliverronen, J. (2009). Kauhajoen koulusurmat mediassa Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 43

44 Referenser Raittila, P., Johansson, K., Juntunen, L., Kangasluoma, L., Koljonen, K., Kumpu, V., et al. (2008) Jokelan koulusurmat mediassa Rautava, M. (n.d.). Att göra en krisplan för skolan. (www.oph.fi, fliken trygghet och elevvård) Rautava, M. (1997). Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukijoiden ja ammattioppilaitosten kriisityön kehittämiseen. Saari, S. (2000). Kuin salama kirkkaalta taivaalta Saarsalmi, O. (Ed) (2008). Säkerhetsplanering i dagvården. Simpson, R. and W. Coté (2006) Covering Violence: A Guide to Ethical Reporting About Victims & Trauma Teichroeb, R. (2000). Att rapportera om barn och trauma. En guide för journalister Utbildningsstyrelsen (2010). Kriser och medierna. (www.oph.fi, fliken trygghet och elevvård) Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 44

45 Referenser Utbildningsstyrelsen (2010). Utkast till en krisplan. (www.oph.fi, fliken trygghet och elevvård) Åbo Akademi University - Strandgatan Vasa 45

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Krisplanen. KRIS / Incident 2014-05-12. Mycket svår situation som beror på sammanbrott av viktiga funktioner. Oväntad störande händelse

Krisplanen. KRIS / Incident 2014-05-12. Mycket svår situation som beror på sammanbrott av viktiga funktioner. Oväntad störande händelse KRIS / Incident Mycket svår situation som beror på sammanbrott av viktiga funktioner Krisplanen Oväntad störande händelse KFUM Central Basket, Status: Krisgrupp formerad med bland andra: Anders Westkämper,

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF)

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) Målsättning med Krisledning Att mildra effekten av den kritiska händelsen stödja de ansvarigas agerande samt ge kunskap om krisens förlopp stödja individens

Läs mer

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering SLC 2 Gårdens beredskapsplanering I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera risker i olika situationer. Ett finländskt

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb 1 KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb Bakgrund Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Stor oro skapas i hela organisationen när

Stor oro skapas i hela organisationen när Stor oro skapas i hela organisationen när signaler kommer om nedläggningshot, minskning av personal, flyttning av ett förband osv. Lång tid hinner gå från denna tidpunkt till dess att det formella beslutet

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc Påverkas alla av medier? Är det farligt att spela datorspel? Vem bestämmer över TV? Är Internet laglöst? Finns det tjejfilmer och killfilmer? Medierådet ger kontinuerligt ut rapporter och annat material

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Medierelationer. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Medierelationer. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Medierelationer Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation p Medierelationer Innehåll: Medierelationer 3 Intervju 9 Pressmeddelande 1 Presskonferens 13 Svåra frågor 16 Omslagsbild: Konstantin Titov

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

Att umgås med medier

Att umgås med medier Att umgås med medier MIKAEL JANSSON mikael.jansson@slu.se Tel 018-67 14 56 (även mobil) Presschef, SLU Att få ut mer av mediekontakter Syns man inte så finns man inte. Men hur ska jag nå ut till medierna?

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN INNEHÅLL 1. Våra goda vanor... 2 2. Återblick på framtiden som metod... 2 3. Frågor att ta upp vid Återblick på framtiden... 2 4. Mätare för skolfreden... 2 5. Lördagsskola ett exempel

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Slöinge skola/fritidshem. Slöingeskolans förskola. Skansgårdens förskola

Slöinge skola/fritidshem. Slöingeskolans förskola. Skansgårdens förskola Slöinge skola/fritidshem Slöingeskolans förskola Skansgårdens förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 1. Krisberedskap i förskola/fritidshem/skola 1 2. Krisgrupp i förskola/fritidshem/skola 2 2.1.Krisgruppens

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer