Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011"

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8 Marknad / ekonomi 9 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Kv Insekten

3 4 ett 2 megawatts verk med en navhöjd på 100 meter. de nya reglerna där bankerna ska säkra sina lån på ett Vi kommer nu att ha egenproducerad el för trapphus, helt annat sätt än tidigare, det så kallade Basel 3-konceptet. 5 drift av tvättstugor och all gemensam belysning såväl Tillsammans med den nya lagen där bolaget ska leverera inom- som utomhus. Vi har också säkerställt att vi får en en borgensavgift till kommunen, gör att upplåningskostnaden låg elkostnad i 25 år framåt och slipper komplicerade ökar markant mot tidigare. Effekten av detta gör elupphandlingar och fluktueringar av elpriset. Att det är att det blir svårare att få ekonomi på nyproduktion av en god affär för bolaget kan inte bostäder m m. Vilket kan Vindkraftverk Fåleberg Ett händelserikt år som inleddes med en vargavinter med temperaturer långt under vad vi är vana med i Mariestad. Mycket kraft lades på att köpa ett vindkraftverk, vilket vi till sist lyckades med. Byggandet av seniorboendet blev dramatiskt när det brandhärjades i augusti. En ny lag för kommunala bostadsbolag skapade många nya frågeställningar och kommer så att göra ett tag framöver. Vårt stora byggnadsprojekt, seniorboendet Eklövet, upplevde både köld och hetta. Den kalla vintern gjorde att vi tillsammans med entreprenören bestämde att avbryta arbetena på grund av kyla och lägga byggnationen i malpåse i en månad. Beslutet var helt rätt för alla inblandade på bygget och som beställare vet man att många arbeten som ska göras under kalla förhållanden, minus grader, påverkar resultatet till det sämre med gjutningar, putsarbeten och andra utomhusarbeten. Om vi hade kallt i början av året så var det desto varmare när en av byggkropparna började brinna på sjätte våningen i samband med takläggningsarbeten. Händelsen påverkade färdigställandet och skapade mycket merarbeten både för entreprenören och Mariehus. En ny lag trädde i kraft för kommunala bostadsbolag. Frågan var och är vad den lagen innebär och hur den ska tolkas. Finansiering av bostäder ändrades detta år på ett drastiskt sätt, inte enbart på grund av borgensavgifter utan också den finansiella oro som rådde under hela året. En tuff och karg vinter påverkade vår nyproduktion men även våra övriga fastigheter, där det blev stora problem med is och påfrysningar på många tak. Detta medförde att många tak fick skottas och säkras så att inte is och snö skulle falla ner på gående. Bostadsmarknaden Vid ingången av 2011 hade bolaget 6 lediga lägenheter och siffran var densamma även i december. Snittet för hela året hamnade på sju lediga lägenheter per månad, vilket är en riktigt bra siffra. Efterfrågan och intresset för våra nya seniorbostäder har varit stort ända från början. Våra informationsmöten lockade många intresserade och de skapade nästan en huggsexa för att få en lägenhet. Under året har vi haft träffar där våra nya hyresgäster har blivit informerade och fått välja allt från kakel, mattor och tapeter till sina nya hem. En välbesökt visning genomfördes i december där cirka hundra personer bjöds på glögg och pepparkakor. Intresset visar på att behovet av denna typ av lägenheter är mycket stort och att bolagets satsning var helt rätt. Jag varnade förra året om att det kommer ut relativt många nya lägenheter under 2012 vilket kan skapa vakanser och även sänka prisbilden på villor. Jag har kvar denna uppfattning, men hoppas givetvis att kommunen kan expandera och attrahera nya kommuninvånare. En parameter som också kommer att påverka bostadsmarknaden i Sverige, är de nya kraven om eget kapital vid lån av pengar till boende. Svårigheten att få sin villa eller bostadsrätt såld gör att det skapar en inlåsningseffekt som tyvärr även kommer att påverka oss. Vårt varumärke har stärkts och vi lever upp till vår affärsplan där vi ska erbjuda ett boende som passar alla under sin livscykel i och med vårt seniorboende. Ett eget vindkraftverk, äntligen Efter många turer och försök att komma i mål med ett vindkraftprojekt, öppnade sig möjligheterna att förvärva ett befintligt verk i Mariestads kommun, närmare bestämt Fåleberg vid Hassle. I december köpte bolaget betonas nog så mycket. Jag vill speciellt tacka styrelsen för ett snabbt agerande i denna fråga som möjliggjort denna affär. Underhåll med energibesparande förtecken Under året har cirka fönster bytts på våra fastigheter på Vasavägen. Ytterbågen har bytts mot 4 mm lågemmisionsglas och karm av aluminium. Denna åtgärd sänker u-värdet från 2,6 W/m 2 till 1,8 W/m 2. Bolaget kommer att spara mycket energi framöver och underhållet av dessa fönster kommer att vara minimalt. Vattenbesparande åtgärder har genomförts på våra fyra höghus på Mariagatan. Injustering av värme i våra fastigheter i kv Sekreteraren och kv Tången har utförts. På Spinnarevägen i Ullervad har vi installerat luftvärmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen. På så vis blir husen attraktivare att hyra ut när uppvärmningskostnaden sjunker. Bolaget har avsevärt lägre uppvärmningskostnader än vad snittet i SABO har för liknande äldre bostadshus. Detta visar på att vårt sätt att arbeta med energifrågorna är helt rätt och att det är lönsamt. Nyproduktion Byggandet av seniorboendet löpte planenligt på och arbetena låg något före tidplan tills klockan den 24 augusti, när en takbrand bröt ut på sjätte våning i hus 2 (Bror Kronstrands gata 4). Förloppet var explosions artat och inom några minuter så var hela övervåningen i lågor. Skadorna på våningen blev omfattande, som tur var kom ingen person till skada. Arbetena fick organi seras om och det stod klart redan från början att ett noggrant saneringsarbete skulle utföras och inget skulle sparas för att slutprodukten skulle bli minst lika bra som det andra huset. Branden medförde att huset blev försenat med fyra månader, men slutresultatet kommer att bli bra. Intresset för Eklövet har hållit i sig och visar på att behovet av lägenheter av denna typ är stort i Mariestad. Under året har också bolaget arbetat tillsammans med Moelven i Töreboda för att ta fram ett förslag till gestaltning med ett mindre antal bostäder i inre hamnen. Förslaget innehåller också hotell, resturanger och även en stor saluhall. Den globala ekonomin och ekonomin för oss som verkar i Mariestads kommun Oron i många länder i centrala Europa, där man levt över sina tillgångar, kastar även mörka skuggor över Mariestad när det gäller ekonomin. Att Sverige har klarat sig bättre än många andra länder är bra, men bolaget påverkas av Livet består inte av att vänta ut stormen. Det handlar om att lära sig dansa i regnet. Anonym innebära att en framtida byggnation av bostäder inom Mariestads kommun inte går att genomföra fullt ut och utvecklingen stagnerar för nyproduktion av villor, bostadsrätter och hyresrätter. En sådan utveckling vill vi verkligen inte ha, utan att de planlagda områdena blir bebyggda och drar till sig nya kommuninvånare. Förhoppningsvis ska väl den finansiella oron klinga av och vi kommer ner på en normal nivå både när det gäller att låna pengar med pantbrev eller borgen. Vi har och kommer att göra allt vad som står i vår makt för att bidra Brand kv Eklövet med byggnation och utveckling av planerade områden så långt det är möjligt. För att kunna detta måste man ha ekonomiska muskler och kunna redovisa ekonomiska nyckeltal och fastigheter som inte är övervärderade. En god ekonomi och hushållning med de resurser som finns är ett måste för att uppehålla en bra relation till banker och kreditinstitut som är en förutsättning för framtida expansion och utveckling. Jag hoppas att bolaget ska kunna bidra till kommunens utveckling på samma sätt som tidigare även om låneförutsättningarna har ändrats och att antalet kommuninvånare ökar i ett större antal än för detta år. Jonas Hedberg, VD

4 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 6 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2011, bolagets 21:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Therese Weckström, ordf. Åke Lundqvist Leif Udéhn Leif Olsson Karl-Arne Gustavsson Börje Holgersson John-Gunnar Nilsson, vice ordf. Suppleanter Rune Eriksson Marina Larsson Marie-Louise Anoschkin Carina Hillsjö Anette Karlsson Anders Svärd Lars Samuelsson Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Stig Hilding, lekmannarevisor Suppleanter Anna Willgård, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Therese Weckström, vice ordförande John-Gunnar Nilsson samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Kv Eklövet, första huset inflyttningsklart Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 85 st vitvaror (71 st 2010). Målning och tapetsering har utförts i 484 rum (452 st 2010). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 153 rum (236 st 2010). Kv Biskopen Arbeten med takomläggning och balkongrenoveringar har gjorts under året. 18 balkonger har fått nya räcken och ny golvbeläggning. Även de gamla entrédörrarna med enkelglas som var väldigt dåligt isolerade har bytts ut mot aluminiumdörrar med 6 mm isoleringsglas. Fönster kv Prästkragen På Vasavägen har ytterbågen på fönster bytts till ett 4 mm lågemmisionsglas. Det gamla u-värdet var 2,6 W/m 2 och det nya blir 1,8 W/m 2. I de nya fönstren har vi även monterat in ventiler för att säkerställa att vi klarar kraven på radon. Fastighetsautomatisering Under 2011 har ytterligare två fastigheter anslutits till vårt övervakningssystem. De fastigheter som tillkommit är kv Sekreteraren 15 och kv Uttern 2. En del kompletteringar av tidigare utförda anläggningar har också utförts. Vi har nu 16 fastigheter uppkopplade. Vattenbesparande åtgärder Vi har under året fortsatt vårt program för vattenbesparande åtgärder genom att gå igenom de 102 lägenheterna på kv Alen 2. Detta var en uppföljande genomgång efter den som utfördes Energibesparande åtgärder På kv Sekreteraren 15 har vi bytt ut de gamla känselkropparna på termostatventilerna på samtliga radiatorer mot nya som ska hålla de 21 grader vi eftersträvar. På kv Tången 1 har vi bytt samtliga termostatventiler och känselkroppar samt gjort en injustering av värmesystemet för att kunna få ner värmeförbrukningen. Det har även jobbats en del med att byta ut belysningsutrustning till energisnålare varianter och med närvarostyrning. Installation värmepumpar Spinnarevägen Det har installerats nio luft/luft värmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen på Spinnarevägen i Ullervad som har kallhyra. Detta för att få ner elförbrukningen för hyresgästerna och få husen mer attraktiva att hyra ut. De satsningar på värmepumpar vi gjort tidigare i Ullervad har visat sig vara lyckade. konkurrens har priset på dessa arbeten minskat med cirka 40 % sedan föregående utförda objekt. Renovering eldstäder kv Pantern 6 Efter utförd brandskyddskontroll som utförts av sotarmästaren på de eldstäder (mestadels kakelugnar) som finns på kv Pantern 6, visade det sig att de flesta av dessa inte var godkända att använda. Vi har under året lagt ner betydande arbete med att åtgärda alla de brister som fanns och nu är alla eldstäder godkända att bruka. Vi har bedömt att eldstäderna har en betydande roll i attraktiviteten för lägenheterna. Radonåtgärder Vårt arbete med att sänka radonhalterna i våra utsatta lägenheter har under året fortsatt med både mätningar och åtgärder. Bland de åtgärder som kan nämnas är att vi satt in nya uteluftsdon (friskluftsintag) på hela Vasavägen (244 lägenheter), Södra vägen (92 lägenheter) och på Madlyckevägen (16 lägenheter). Dessa åtgärder är gjorda för att ventilera ut radongasen ur lägenheterna och komma under det gränsvärde som är satt till 200 bq/m 3. Byte ventilationsaggregat kv Hunden 2 Ventilationsaggregatet som försörjer delar av kv Hunden 2 och är ett sk FTX-aggregat har bytts mot nytt på grund av att det befintliga var i mycket dåligt skick. Vi har i och med detta erhållit en betydligt bättre värmeåtervinning och säkrare drift. Förbrukningsuppgifter och kostnader I nedanstående tabell redovisas hur mycket energi m m vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2011 (nyckeltal). Värmeförbrukning (BOA+LOA) 150 Kwh/m2 (normalårskorrigerat) Vattenförbrukning 1,46 m 3 /m 2 Elförbrukning (fastighetsel) 19,0 Kwh/m 2 Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 64 öre/kwh inkl moms El 127 öre/kwh inkl moms (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme tkr inkl moms El tkr inkl moms Vatten tkr inkl moms Relining avlopp kv Humlan Ett av de större jobben som gjorts under året var att renovera avloppsrören genom relining i husen på Södra vägen (92 st lägenheter). På grund av ökad

5 Miljö- och kvalitetsarbete Marknad / Ekonomi 8 9 Under året har vi genomgått en externrevision som gav oss en avvikelse. Efter en del arbete klarade vi ut det och vi fick behålla våra certifikat. Vi jobbar vidare med våra mål och vår strävan att bli bättre. Vi har tagit beslut om att genomföra våra nöjdkundenkäter vart femte år, i stället för som tidigare vart annat år. Detta för att vi ska kunna analysera resultatet och arbeta efter det på ett bra sätt innan det är dags för en ny mätning. Kv Humlan, relining 92 lägenheter Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Den 31 december 2011 var sex lägenheter lediga för uthyrning. I snitt så har vi haft sju lägenheter lediga per månad. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till ( ) m 2, varav bostadsytan utgjorde (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Stort fokus har under året legat på nyproduktionen av seniorboendet Eklövet. Till den första informationsträffen kom 199 st intresserade till de 44 lägenheter som skulle fördelas och i december var det visning av lägenheterna för de som tecknat avtal. En faktatidning har tagits fram och delats ut bland intresserade. Bolagets hyresgästtidning Vår hemmaplan ges ut två gånger per år. Tidningen är en viktig kanal för riktad information till våra kunder. I maj deltog vi i kommunens Bomässa i hamnområdet. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2011 uppgick koncernens kassa/bank till tkr. Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,87% (3,55%). Ränte derivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,1 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr ( tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enl följande ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Hyresförhandlingar Förhandlingar om hyrorna för 2011 genomfördes i januari och resulterade i höjning från och med 1 mars Lägenheterna höjdes med 2,2%, lägenheter med kallhyra 1,8%, lokaler utan index 2,2%. Ingen höjning för garage och parkeringsplatser. Inga nya förhandlingar för år 2012 har genomförts under året. Detta kommer att ske i början av Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2011, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Kv Prästkragen, fönsterrenoveringar

6 10 Resultaträkning 11 Not Koncernen Verksamhetsåret i Tkr Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Knut-Erik Lindbergs skulptur Näcken i Kv Humlan

7 Balansräkning Balansräkning fortsättning Not Koncernen Tillgångar per i Tkr Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Fordran hos koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1 Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder 16 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO

8 Kassaflödesanalys Notanteckningar Koncernen per i Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Datainventarier 20 33% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Koncernen 2 Hyresintäkter (Tkr) Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering Fastighetsskatt taxering Årets kassaflöde Personal Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Antal anställda totalt Antal män Antal kvinnor

9 16 Koncernen 17 Koncernen Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter % 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd Tjänstemän och lekmannarevisorer Fastighetsanställd personal Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Summa personal Inventarier (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivningar försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Skatt på årets resultat (Tkr) Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Summa skatt Pågående projekt (Tkr) Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övriga ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. Koncernen 5 Byggnader och mark (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Årets försäljning Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Totala taxeringsvärden för fastigheterna Ingående balans Under året nedlagda kostnader Utgående balans Aktier i koncernföretag Säte Röstandel Antal aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr Mariestad 100 % AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100 % Fordran hos koncernföretag Vid årets början Omklassificerat Vid året slut Aktier och andelar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Vid årets slut Innehavet avser onoterade andelar 12 Långfristiga fordringar Vid årets början Avgående fordringar Vid årets slut

10 18 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital Aktiekapital Reservfond fritt eget kapital KONCERNEN Vid årets början Kapitalandel i obeskattade reserver 0 Justering för ändrad skattesats 0 Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma 0 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB 0 Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus 0 Årets resultat 626 Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. Koncernen 15 Obeskattade reserver (Tkr) Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. Koncernen 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Semesterlöneskuld Sociala kostnader Pensionskuld personal Räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt Fast område Värdeår Bokfört värde Anskaffningsvärde Värdeminskning Taxeringsvärde Antal lägenheter Antal lokaler Hyveln Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Sekreteraren Prästkragen Prästkragen Prästkragen Guldsmeden Humlan Humlan Humlan Insekten Insekten Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Uttern Pantern Biskopen Eken 8 (Seniorboende) Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Galeasen 3 Mark Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Ullervad 31: Summa per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Omsättning tkr Underhåll tkr Drift tkr Fastighetsskatt tkr Avskrivningar tkr Övriga kostnader tkr Finansiell intäkt tkr Finansiell kostnad tkr Bokslutsdispositioner tkr Skatt tkr Resultat tkr Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uthyrning Medelhyra bostäder tkr Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 9,57 8,96 8,05 7,64 6,41 Soliditet moderbolaget 2) % 8,50 8,76 8,27 7,95 7,14 Räntabilitet 3) % 3,74 3,78 4,31 4,81 3,92 Avskrivning byggnad 4) % 1,63 1,63 1,52 1,46 1,49 Genomsnittlig låneränta 5) % 3,87 3,56 3,50 4,20 3,70 Belåningsgrad 6) % 83,0 79,0 80,6 77,2 79,2 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader/genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad Uttern

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012 Årsredovisning 2011 VD har ordet Oj vad tiden går snabbt! Redan har ett år till passerat. Frågan är om man någon gång kan lära sig att ett år inte är längre än just så här? I det skenet är det extra anmärkningsvärt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer