Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011"

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2011

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8 Marknad / ekonomi 9 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Kv Insekten

3 4 ett 2 megawatts verk med en navhöjd på 100 meter. de nya reglerna där bankerna ska säkra sina lån på ett Vi kommer nu att ha egenproducerad el för trapphus, helt annat sätt än tidigare, det så kallade Basel 3-konceptet. 5 drift av tvättstugor och all gemensam belysning såväl Tillsammans med den nya lagen där bolaget ska leverera inom- som utomhus. Vi har också säkerställt att vi får en en borgensavgift till kommunen, gör att upplåningskostnaden låg elkostnad i 25 år framåt och slipper komplicerade ökar markant mot tidigare. Effekten av detta gör elupphandlingar och fluktueringar av elpriset. Att det är att det blir svårare att få ekonomi på nyproduktion av en god affär för bolaget kan inte bostäder m m. Vilket kan Vindkraftverk Fåleberg Ett händelserikt år som inleddes med en vargavinter med temperaturer långt under vad vi är vana med i Mariestad. Mycket kraft lades på att köpa ett vindkraftverk, vilket vi till sist lyckades med. Byggandet av seniorboendet blev dramatiskt när det brandhärjades i augusti. En ny lag för kommunala bostadsbolag skapade många nya frågeställningar och kommer så att göra ett tag framöver. Vårt stora byggnadsprojekt, seniorboendet Eklövet, upplevde både köld och hetta. Den kalla vintern gjorde att vi tillsammans med entreprenören bestämde att avbryta arbetena på grund av kyla och lägga byggnationen i malpåse i en månad. Beslutet var helt rätt för alla inblandade på bygget och som beställare vet man att många arbeten som ska göras under kalla förhållanden, minus grader, påverkar resultatet till det sämre med gjutningar, putsarbeten och andra utomhusarbeten. Om vi hade kallt i början av året så var det desto varmare när en av byggkropparna började brinna på sjätte våningen i samband med takläggningsarbeten. Händelsen påverkade färdigställandet och skapade mycket merarbeten både för entreprenören och Mariehus. En ny lag trädde i kraft för kommunala bostadsbolag. Frågan var och är vad den lagen innebär och hur den ska tolkas. Finansiering av bostäder ändrades detta år på ett drastiskt sätt, inte enbart på grund av borgensavgifter utan också den finansiella oro som rådde under hela året. En tuff och karg vinter påverkade vår nyproduktion men även våra övriga fastigheter, där det blev stora problem med is och påfrysningar på många tak. Detta medförde att många tak fick skottas och säkras så att inte is och snö skulle falla ner på gående. Bostadsmarknaden Vid ingången av 2011 hade bolaget 6 lediga lägenheter och siffran var densamma även i december. Snittet för hela året hamnade på sju lediga lägenheter per månad, vilket är en riktigt bra siffra. Efterfrågan och intresset för våra nya seniorbostäder har varit stort ända från början. Våra informationsmöten lockade många intresserade och de skapade nästan en huggsexa för att få en lägenhet. Under året har vi haft träffar där våra nya hyresgäster har blivit informerade och fått välja allt från kakel, mattor och tapeter till sina nya hem. En välbesökt visning genomfördes i december där cirka hundra personer bjöds på glögg och pepparkakor. Intresset visar på att behovet av denna typ av lägenheter är mycket stort och att bolagets satsning var helt rätt. Jag varnade förra året om att det kommer ut relativt många nya lägenheter under 2012 vilket kan skapa vakanser och även sänka prisbilden på villor. Jag har kvar denna uppfattning, men hoppas givetvis att kommunen kan expandera och attrahera nya kommuninvånare. En parameter som också kommer att påverka bostadsmarknaden i Sverige, är de nya kraven om eget kapital vid lån av pengar till boende. Svårigheten att få sin villa eller bostadsrätt såld gör att det skapar en inlåsningseffekt som tyvärr även kommer att påverka oss. Vårt varumärke har stärkts och vi lever upp till vår affärsplan där vi ska erbjuda ett boende som passar alla under sin livscykel i och med vårt seniorboende. Ett eget vindkraftverk, äntligen Efter många turer och försök att komma i mål med ett vindkraftprojekt, öppnade sig möjligheterna att förvärva ett befintligt verk i Mariestads kommun, närmare bestämt Fåleberg vid Hassle. I december köpte bolaget betonas nog så mycket. Jag vill speciellt tacka styrelsen för ett snabbt agerande i denna fråga som möjliggjort denna affär. Underhåll med energibesparande förtecken Under året har cirka fönster bytts på våra fastigheter på Vasavägen. Ytterbågen har bytts mot 4 mm lågemmisionsglas och karm av aluminium. Denna åtgärd sänker u-värdet från 2,6 W/m 2 till 1,8 W/m 2. Bolaget kommer att spara mycket energi framöver och underhållet av dessa fönster kommer att vara minimalt. Vattenbesparande åtgärder har genomförts på våra fyra höghus på Mariagatan. Injustering av värme i våra fastigheter i kv Sekreteraren och kv Tången har utförts. På Spinnarevägen i Ullervad har vi installerat luftvärmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen. På så vis blir husen attraktivare att hyra ut när uppvärmningskostnaden sjunker. Bolaget har avsevärt lägre uppvärmningskostnader än vad snittet i SABO har för liknande äldre bostadshus. Detta visar på att vårt sätt att arbeta med energifrågorna är helt rätt och att det är lönsamt. Nyproduktion Byggandet av seniorboendet löpte planenligt på och arbetena låg något före tidplan tills klockan den 24 augusti, när en takbrand bröt ut på sjätte våning i hus 2 (Bror Kronstrands gata 4). Förloppet var explosions artat och inom några minuter så var hela övervåningen i lågor. Skadorna på våningen blev omfattande, som tur var kom ingen person till skada. Arbetena fick organi seras om och det stod klart redan från början att ett noggrant saneringsarbete skulle utföras och inget skulle sparas för att slutprodukten skulle bli minst lika bra som det andra huset. Branden medförde att huset blev försenat med fyra månader, men slutresultatet kommer att bli bra. Intresset för Eklövet har hållit i sig och visar på att behovet av lägenheter av denna typ är stort i Mariestad. Under året har också bolaget arbetat tillsammans med Moelven i Töreboda för att ta fram ett förslag till gestaltning med ett mindre antal bostäder i inre hamnen. Förslaget innehåller också hotell, resturanger och även en stor saluhall. Den globala ekonomin och ekonomin för oss som verkar i Mariestads kommun Oron i många länder i centrala Europa, där man levt över sina tillgångar, kastar även mörka skuggor över Mariestad när det gäller ekonomin. Att Sverige har klarat sig bättre än många andra länder är bra, men bolaget påverkas av Livet består inte av att vänta ut stormen. Det handlar om att lära sig dansa i regnet. Anonym innebära att en framtida byggnation av bostäder inom Mariestads kommun inte går att genomföra fullt ut och utvecklingen stagnerar för nyproduktion av villor, bostadsrätter och hyresrätter. En sådan utveckling vill vi verkligen inte ha, utan att de planlagda områdena blir bebyggda och drar till sig nya kommuninvånare. Förhoppningsvis ska väl den finansiella oron klinga av och vi kommer ner på en normal nivå både när det gäller att låna pengar med pantbrev eller borgen. Vi har och kommer att göra allt vad som står i vår makt för att bidra Brand kv Eklövet med byggnation och utveckling av planerade områden så långt det är möjligt. För att kunna detta måste man ha ekonomiska muskler och kunna redovisa ekonomiska nyckeltal och fastigheter som inte är övervärderade. En god ekonomi och hushållning med de resurser som finns är ett måste för att uppehålla en bra relation till banker och kreditinstitut som är en förutsättning för framtida expansion och utveckling. Jag hoppas att bolaget ska kunna bidra till kommunens utveckling på samma sätt som tidigare även om låneförutsättningarna har ändrats och att antalet kommuninvånare ökar i ett större antal än för detta år. Jonas Hedberg, VD

4 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 6 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2011, bolagets 21:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Therese Weckström, ordf. Åke Lundqvist Leif Udéhn Leif Olsson Karl-Arne Gustavsson Börje Holgersson John-Gunnar Nilsson, vice ordf. Suppleanter Rune Eriksson Marina Larsson Marie-Louise Anoschkin Carina Hillsjö Anette Karlsson Anders Svärd Lars Samuelsson Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Stig Hilding, lekmannarevisor Suppleanter Anna Willgård, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Therese Weckström, vice ordförande John-Gunnar Nilsson samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Kv Eklövet, första huset inflyttningsklart Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 85 st vitvaror (71 st 2010). Målning och tapetsering har utförts i 484 rum (452 st 2010). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 153 rum (236 st 2010). Kv Biskopen Arbeten med takomläggning och balkongrenoveringar har gjorts under året. 18 balkonger har fått nya räcken och ny golvbeläggning. Även de gamla entrédörrarna med enkelglas som var väldigt dåligt isolerade har bytts ut mot aluminiumdörrar med 6 mm isoleringsglas. Fönster kv Prästkragen På Vasavägen har ytterbågen på fönster bytts till ett 4 mm lågemmisionsglas. Det gamla u-värdet var 2,6 W/m 2 och det nya blir 1,8 W/m 2. I de nya fönstren har vi även monterat in ventiler för att säkerställa att vi klarar kraven på radon. Fastighetsautomatisering Under 2011 har ytterligare två fastigheter anslutits till vårt övervakningssystem. De fastigheter som tillkommit är kv Sekreteraren 15 och kv Uttern 2. En del kompletteringar av tidigare utförda anläggningar har också utförts. Vi har nu 16 fastigheter uppkopplade. Vattenbesparande åtgärder Vi har under året fortsatt vårt program för vattenbesparande åtgärder genom att gå igenom de 102 lägenheterna på kv Alen 2. Detta var en uppföljande genomgång efter den som utfördes Energibesparande åtgärder På kv Sekreteraren 15 har vi bytt ut de gamla känselkropparna på termostatventilerna på samtliga radiatorer mot nya som ska hålla de 21 grader vi eftersträvar. På kv Tången 1 har vi bytt samtliga termostatventiler och känselkroppar samt gjort en injustering av värmesystemet för att kunna få ner värmeförbrukningen. Det har även jobbats en del med att byta ut belysningsutrustning till energisnålare varianter och med närvarostyrning. Installation värmepumpar Spinnarevägen Det har installerats nio luft/luft värmepumpar i de direkteluppvärmda radhusen på Spinnarevägen i Ullervad som har kallhyra. Detta för att få ner elförbrukningen för hyresgästerna och få husen mer attraktiva att hyra ut. De satsningar på värmepumpar vi gjort tidigare i Ullervad har visat sig vara lyckade. konkurrens har priset på dessa arbeten minskat med cirka 40 % sedan föregående utförda objekt. Renovering eldstäder kv Pantern 6 Efter utförd brandskyddskontroll som utförts av sotarmästaren på de eldstäder (mestadels kakelugnar) som finns på kv Pantern 6, visade det sig att de flesta av dessa inte var godkända att använda. Vi har under året lagt ner betydande arbete med att åtgärda alla de brister som fanns och nu är alla eldstäder godkända att bruka. Vi har bedömt att eldstäderna har en betydande roll i attraktiviteten för lägenheterna. Radonåtgärder Vårt arbete med att sänka radonhalterna i våra utsatta lägenheter har under året fortsatt med både mätningar och åtgärder. Bland de åtgärder som kan nämnas är att vi satt in nya uteluftsdon (friskluftsintag) på hela Vasavägen (244 lägenheter), Södra vägen (92 lägenheter) och på Madlyckevägen (16 lägenheter). Dessa åtgärder är gjorda för att ventilera ut radongasen ur lägenheterna och komma under det gränsvärde som är satt till 200 bq/m 3. Byte ventilationsaggregat kv Hunden 2 Ventilationsaggregatet som försörjer delar av kv Hunden 2 och är ett sk FTX-aggregat har bytts mot nytt på grund av att det befintliga var i mycket dåligt skick. Vi har i och med detta erhållit en betydligt bättre värmeåtervinning och säkrare drift. Förbrukningsuppgifter och kostnader I nedanstående tabell redovisas hur mycket energi m m vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2011 (nyckeltal). Värmeförbrukning (BOA+LOA) 150 Kwh/m2 (normalårskorrigerat) Vattenförbrukning 1,46 m 3 /m 2 Elförbrukning (fastighetsel) 19,0 Kwh/m 2 Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 64 öre/kwh inkl moms El 127 öre/kwh inkl moms (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme tkr inkl moms El tkr inkl moms Vatten tkr inkl moms Relining avlopp kv Humlan Ett av de större jobben som gjorts under året var att renovera avloppsrören genom relining i husen på Södra vägen (92 st lägenheter). På grund av ökad

5 Miljö- och kvalitetsarbete Marknad / Ekonomi 8 9 Under året har vi genomgått en externrevision som gav oss en avvikelse. Efter en del arbete klarade vi ut det och vi fick behålla våra certifikat. Vi jobbar vidare med våra mål och vår strävan att bli bättre. Vi har tagit beslut om att genomföra våra nöjdkundenkäter vart femte år, i stället för som tidigare vart annat år. Detta för att vi ska kunna analysera resultatet och arbeta efter det på ett bra sätt innan det är dags för en ny mätning. Kv Humlan, relining 92 lägenheter Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Den 31 december 2011 var sex lägenheter lediga för uthyrning. I snitt så har vi haft sju lägenheter lediga per månad. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till ( ) m 2, varav bostadsytan utgjorde (93 313) m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Marknad Stort fokus har under året legat på nyproduktionen av seniorboendet Eklövet. Till den första informationsträffen kom 199 st intresserade till de 44 lägenheter som skulle fördelas och i december var det visning av lägenheterna för de som tecknat avtal. En faktatidning har tagits fram och delats ut bland intresserade. Bolagets hyresgästtidning Vår hemmaplan ges ut två gånger per år. Tidningen är en viktig kanal för riktad information till våra kunder. I maj deltog vi i kommunens Bomässa i hamnområdet. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2011 uppgick koncernens kassa/bank till tkr. Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,87% (3,55%). Ränte derivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,1 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr ( tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enl följande ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Hyresförhandlingar Förhandlingar om hyrorna för 2011 genomfördes i januari och resulterade i höjning från och med 1 mars Lägenheterna höjdes med 2,2%, lägenheter med kallhyra 1,8%, lokaler utan index 2,2%. Ingen höjning för garage och parkeringsplatser. Inga nya förhandlingar för år 2012 har genomförts under året. Detta kommer att ske i början av Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2011, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Kv Prästkragen, fönsterrenoveringar

6 10 Resultaträkning 11 Not Koncernen Verksamhetsåret i Tkr Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Knut-Erik Lindbergs skulptur Näcken i Kv Humlan

7 Balansräkning Balansräkning fortsättning Not Koncernen Tillgångar per i Tkr Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Fordran hos koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1 Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder 16 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO

8 Kassaflödesanalys Notanteckningar Koncernen per i Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Datainventarier 20 33% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Koncernen 2 Hyresintäkter (Tkr) Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering Fastighetsskatt taxering Årets kassaflöde Personal Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Antal anställda totalt Antal män Antal kvinnor

9 16 Koncernen 17 Koncernen Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter % 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd Tjänstemän och lekmannarevisorer Fastighetsanställd personal Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Summa personal Inventarier (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivningar försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Skatt på årets resultat (Tkr) Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Summa skatt Pågående projekt (Tkr) Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övriga ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. Koncernen 5 Byggnader och mark (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Årets försäljning Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Totala taxeringsvärden för fastigheterna Ingående balans Under året nedlagda kostnader Utgående balans Aktier i koncernföretag Säte Röstandel Antal aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr Mariestad 100 % AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100 % Fordran hos koncernföretag Vid årets början Omklassificerat Vid året slut Aktier och andelar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Vid årets slut Innehavet avser onoterade andelar 12 Långfristiga fordringar Vid årets början Avgående fordringar Vid årets slut

10 18 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital Aktiekapital Reservfond fritt eget kapital KONCERNEN Vid årets början Kapitalandel i obeskattade reserver 0 Justering för ändrad skattesats 0 Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma 0 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB 0 Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus 0 Årets resultat 626 Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. Koncernen 15 Obeskattade reserver (Tkr) Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. Koncernen 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Semesterlöneskuld Sociala kostnader Pensionskuld personal Räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt Fast område Värdeår Bokfört värde Anskaffningsvärde Värdeminskning Taxeringsvärde Antal lägenheter Antal lokaler Hyveln Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Sekreteraren Prästkragen Prästkragen Prästkragen Guldsmeden Humlan Humlan Humlan Insekten Insekten Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Uttern Pantern Biskopen Eken 8 (Seniorboende) Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Galeasen 3 Mark Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Ullervad 31: Summa per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Omsättning tkr Underhåll tkr Drift tkr Fastighetsskatt tkr Avskrivningar tkr Övriga kostnader tkr Finansiell intäkt tkr Finansiell kostnad tkr Bokslutsdispositioner tkr Skatt tkr Resultat tkr Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uthyrning Medelhyra bostäder tkr Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 9,57 8,96 8,05 7,64 6,41 Soliditet moderbolaget 2) % 8,50 8,76 8,27 7,95 7,14 Räntabilitet 3) % 3,74 3,78 4,31 4,81 3,92 Avskrivning byggnad 4) % 1,63 1,63 1,52 1,46 1,49 Genomsnittlig låneränta 5) % 3,87 3,56 3,50 4,20 3,70 Belåningsgrad 6) % 83,0 79,0 80,6 77,2 79,2 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader/genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad Uttern

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljö- och kvalitet 9 Marknad/ekonomi 10 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2012 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer